Kjell Ingolf Ropstad

73

Feil om KrF og Trump

Når president Trump nå ønsker å gjennomføre en Gag-Rule på steroider kan det i verste fall øke antallet aborter og resultere i at flere kvinner dør i farlige aborter. Det støtter jeg selvsagt ikke.

Publisert: 8. feb 2017

De siste dagene har det oppstått en ny bistands- og abortdebatt i lys av at Trump, som tidligere republikanske presidenter, har gjeninført den såkalte «Gag-Rule» som først og fremst tar sikte på å kutte amerikansk støtte til bistandsorganisasjoner som jobber aktivt med å «gjennomføre eller aktivt promotere abort som en metode i familieplanlegging».

Et kjennetegn i det offentlige ordskiftet om saken i USA, men også i Norge, er at mange kommentatorer, aktivister, politikere og journalister, som i sin iver etter enten å hylle eller fordømme denne politikken, ikke har brukt tid på hva denne politikken faktisk innebærer. På bakgrunn av denne forvirringen har den anerkjente avisen Washington Post publisert en faktasjekk hvor de forsøker å rydde opp i misforståelser rundt denne saken.

I saken til Washington Post kommer det frem at ved tidligere implementeringer av Gag-Rule er det ikke slik at enhver organisasjon som har kommet med rådgivning eller omtalt abort mistet støtte. Organisasjonene som tradisjonelt har blitt rammet er de som driver «aktiv promotering» og «gjennomføring» av abort. Med «aktiv promotering» inkluderer man ikke:

Organisasjonsarbeid som referer til abort ved graviditeter som er et resultat av voldtekt, incest eller hvor mors liv står i fare
Behandling av sykdommer eller skader som har oppstått etter kvinner har gjennomført en abort, uavhengig om det var lovlig eller ikke lovlig
Respondere på spørsmål om å gjennomføre en trygg, lovlig abort hvis en gravid kvinne allerede har bestemt seg for å gjennomføre en lovlig abort.

Slik Gag-Rule-debatten har blitt omtalt i norske medier, har flere forsøkt å fremstille det som at denne politikken innebærer en komplett utsletting av all tilgang til abort og informasjon om abort selv i ekstreme tilfeller som voldtekt, incest eller hvor mors liv er i fare. Som det kommer frem under punktlisten ovenfor, er dette ikke riktig. I 2001, da Bush snudde linjen til Clinton-administrasjonen, understrekte Bush-administrasjonen at deres linje ikke på noen som helst måte skulle innebære et bistandskutt, men en rekanalisering av bistandsmidler til andre prioriterte utviklingsformål.

Når Trump nå har beordret sin versjon av Gag-Rule, er det slik at mange detaljer i hva selve politikken innebærer enda ikke er utarbeidet. På nåværende tidspunkt har en ikke oversikt over alle organisasjoner det kommer til å gjelde og hvor omfattende det til slutt blir. Det vi derimot vet at Trump sin presidentordre ser ut til å være mer symbolsk, mindre gjennomtenkt og går langt utover Bush sin linje og blir derfor omtalt som en «Gag-Rule» på steroider. Dette kan få omfattende og skadelige virkninger.

For mye tyder på at sentrale elementer i Trumps linje vil ramme bistandsfeltet på en slik måte at det dessverre vil svekke både kvinner, barn og det ufødte livs stilling. Det er også forskning som peker i retning av at deler av Trumps politikk vil resultere i økt antall aborter, og dermed vil fungere helt imot sin hensikt om å redde flere liv. I tillegg ser det ut til å ramme både arbeid mot HIV, prevensjon, bekjempelse av malaria, kampen mot utrygge og dødelige aborter. En politikk som rammer feltet ved å sette sårbare kvinners liv i fare og øker antall aborter er selvsagt en politikk KrF tar avstand fra.

Kvinners utdanning og kunnskap om familieplanlegging er viktig for å forebygge både aborter og svangerskapsrelaterte dødsfall. Det har KrF alltid vært opptatt av. Derfor har vi også sikret en større satsning på helse slik at fattige land kan bygge ut sitt eget helsevesen, så de blir i stand til å redde liv og bedre folkehelsen selv. Nå er også utdanning, og særlig jenters rett til utdanning, jobb nummer en igjen, slik det var under Bondevik II. I tillegg har vi gått til kamp mot barneekteskap som er et stort hinder for utvikling.

Historien har vist oss at når vestlige land forsøker å tvinge frem en utviklingspolitikk som bygger på giverlandenes premisser fremfor mottakerlandet, bærer det som regel galt av sted. I utviklingspolitikken har derfor KrF vært opptatt av å styrke politikerne lokalt og at mer makt flyttes fra kontorer i Oslo og vesten og til de fattige landene vi samarbeider med. Det er viktig at utvikling skjer på deres premisser og ikke med et imperialistisk utgangspunkt der vi gjør hevd på alt som er rett. Derfor er det farlig dersom bistandsgivere opptrer i strid med loven i de land de driver utviklingssamarbeid.

Man skal selvsagt kunne løfte menneskerettighetene, og de skal gjelde alle, men abort er ingen menneskerettighet. Dersom enkelte utenlandske organisasjoner driver abortvirksomhet i strid med loven i mottakerlandet, kan det skape problemer også for annet viktig arbeid de gjør for helse og familieplanlegging. Det er uheldig og kan bidra til å skape problemer for arbeidet for reproduktiv helse. FN har her fulgt en klok linje og KrF støtter FNs befolkningsfonds arbeid på dette området. Derfor har vi også tidligere økt støtten gjennom FN når det har vært kutt til frivillige organisasjoner. Det er en kjent sak at KrF ønsker å styrke vernet om ufødt liv. Samtidig er vi tydelig på at i situasjoner der kvinners liv står i fare så må abort aksepteres, og dersom aborter gjennomføres mener vi det bør det skje i medisinsk trygge rammer. Det bør derfor ikke overraske noen at KrF ikke støtter grupper som agiterer for mer liberal abortlovgivning i utviklingsland.

Dette er årsakene til at jeg har forsøkt å peke på noen nyanser i Gag-Rule. Vi støtter ikke den aktivistiske linjen der man vil presse land til å endre abortlovgivning, men vi støtter de viktige tiltakene for å sikre kvinners utdanning, kunnskap om familieplanlegging og tilgang og informasjon om prevensjon for å forebygge både aborter og svangerskapsrelaterte dødsfall.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Avslørt

Publisert rundt 4 år siden

Det blir veldig mange ord. Uansett er vi avslørt. Fosteret er ikke et menneske. Var det det ville vi ikke hatt denne debatten. Vi ville ikke snakket om å "drepe færrest mulig barn".  Det alvorlige er at selv langt inn i abortmotstandernes rekker, ja langt inn i KrF, er dette holdningen.

Samtidig ser vi at flere og flere abortmotstandere tier. Det er ikke flertall for endring hevdes det. Men det er ikke abortforkjemperne som har vunnet kampen. Det er abortmotstanderne som har forlatt den.

4 liker  
Kommentar #2

Svein Ausland

22 innlegg  137 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Men det er ikke abortforkjemperne som har vunnet kampen. Det er abortmotstanderne som har forlatt den.

Forskjellen mellom gode hensikter og konsekvenser kommer tydelig fram i forbudstideen, da alkohol var forbudt i Norge og USA. Mye kriminalitet oppstod pga. forbudet bl.a. styrking av mafiaens makt. Kanskje selve alkoholkonsumet ikke var høyere enn etterpå, men samfunnet ble brutalisert. 

Jeg har lest at antall aborter i USA er høyere enn i Norge, selv om agitasjonen over there er sterkere mot enn hos oss. Privatiseringen av abortklinikker fungerer som en økonomisk driver til denne økningen, så vidt jeg forstår. 

Men, for å fjerne tvil - abort er synd! Politikk er å finne de mulige løsninger til enhver tid, meter for meter. Det er her Krf befinner seg i kampen.

Kommentar #3

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Arbeidsuhell

Publisert rundt 4 år siden

Jeg håper det var et arbeidsuhell at du sammenligner avholdskampen med abortkampen.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere