Anonym172 Anonym

26

Hvordan forholde seg til bibelen? Svar

Publisert: 8. feb 2017

Hei. Hadde ikke tenkt å svare. Men helt kort vil jeg si at bibelen er den viktigste boken i mitt liv siden den formidler kristne sannheter om Gud og vår Herre Jesus Kristus. 

1. Ditt første spm. Tor Weatherstone: Men betyr det at man uten videre bare kan fjerne eller fortolke bort det en ikke liker? 

Svar; Ingen har fjernet noe, men man anvender ulike tolkningsnøkler for å gi teologiske adekvate svar i møte med bibelens sammensatte ord. Jeg bruker Luthers egen tolkningsnøkkel; "Hva er det som driver til Kristus". Og jeg bruker også Guds agape kjærlighet som tolkningsnøkkel når jeg leser bibelen, og når jeg formidler bibelens budskap bl.a. i prekener. 

For øvrig det dobbeltekjærlighetsbudet påpekes det at dette er summen av loven og profetene, og da betyr dette også implisitt at noe ikke gjelder lenger. Det som gjelder nå er kjærlighet, møte mennesker med nåde og tilgivelse. Jesus var også vårt største forbilde på nettopp dette. Han sa bl.a. at sabbaten er for folket, og ikke motsatt. Og han møtte kvinnen som var grepet i hor med nåde og tilgivelse. Fariseerne hadde for øvrig Guds lov på sin side, men de hadde tolket den feil ifølge Jesus. Jesus sa at barmhjertighet veier tyngst, også i møte med lovens ord.

2. Du spør videre.
Sjåstad skriver at Jesus er fullkommen. Jeg vil da gjerne ha en forklaring på hvordan det kan bortforklares hva Jesus i flere sammenhenger sier om forholdet mellom mann og kvinne og ekteskapet som en institusjon innstiftet av Gud og påpeker konsekvensen av å bryte Guds bud. Mener Sjåstad at Jesus sa dette ut fra en tidsbetinget ­situasjon?

Svar; Det mest normale er en mann og ei kvinne i ekteskapet. Likevel kommer vi ikke bort fra at ca. 10 prosent av verdens befolkning er homofile/lesbiske/bifile. Dette er vitenskapelig godt dokumentert, at dette er medfødt. Derfor er også dem villet av Gud, og de fortjener også sin kjærlighetsrelasjon innenfor ekteskapets rammer. På Jesu-tid for 2000 år siden var det ikke akkurat vitenskap som var en av forklarelsesmodellene for teologiske refleksjoner, om Gud og virkeligheten. Jesus nevner for øvrig ikke et eneste ord om homofili. Men han nevner å elske sin neste som seg selv, og den gylne regel. La det være et tankekors.

3. Du sier videre; Når det gjelder Paulus betraktninger om kvinner som han tar opp i noen av sine brev, gjør Paulus det flere­ steder tydelig at dette er hans egen mening, ikke Guds ord, og ikke et eneste sted betegnes dette som synd. Det fremkommer jo i brevene at det også var kvinner i det kristne evangeliske arbeide. 

Svar; Vi kommer ikke bort ifra at Paulus nevner mye forskjellig, både på godt og på vondt. Og han sa også noen ganger noe som "at dette har han Herren med på". Les Korinter brevene og Timoteus brevene. Der får kvinnene ofte sitt pass påskrevet. Men jeg er ikke ute etter å ta Paulus på noen som helst måte, men jeg vil at vi skal være klar over at også han var et menneske som så stykkevis. Se 1.kor.13. 

Paulus skriver også for øvrig mye fantastisk om Jesus, og om rettferdiggjørelsen av troen alene etc. Dessuten er det Paulus selv som formidler mye av det mest fantastiske vi har i Bibelen. Men hovedpoenget mitt er at vi ikke kan ta alt det Paulus sier om ekteskapet, kvinnens rolle, om homofili etc. som en ferdigskrevet fasit for alle tider.  

Tor W. sier videre; Hvordan Sjåstad kan kalle påpeking av synd og dens konsekvenser for umenneskelig hardhet, er for meg en gåte.

Svar; Jesus har sonet all verdens synd. Og hvert et menneske på denne jord gjennom alle tider er prisgitt Guds nåde og kjærlighet. For eksempel ekteskapsbrudd kan være en synd, men langt ifra alltid. Mange må skille seg av gode grunner. Og hvis man først har brutt ekteskapet av utroskap og av andre uheldige årsaker, finnes det vel tilgivelse og en ny start også for dem?

Og vedr. homofili, så er dette ingen synd. Det er medfødt, og villet av Gud. Homofile mennesker er mennesker som fortjener alt godt slik som oss andre. Dessuten er det vakkert at to likeverdige mennesker, ulikekjønnet eller likekjønnet ønsker å leve i en forpliktet kjærlighetsrelasjon under Guds velsignelse i ekteskapets gode gave. At kirken nå har fått en ny ekteskapsliturgi vil kunne formidle at størst av alt er kjærligheten i vår kirke.

NB: Dette blir mitt siste innlegg på svært lenge.

 

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere