Magne Kongshaug

45

Ny åpenhet?

Publisert: 8. feb 2017

At et daglig skriftord atter skal få plass på forsiden i Vårt Land, er et definitivt fremskritt. La meg allikevel forhøre meg litt om det nye vidsynet til Vårt Land som skal favne hele Kristen-Norge, også såkalte ukorrekte meninger.

Etter å ha lyttet til den interessante debatten 1. februar mellom sjefredaktørene i Vårt Land og ­Dagen, er mine spørsmål/betraktninger rettet spesielt til sjefredaktør Åshild Mathisen.

Samlende

Vårt Land ønsker å være samlende, tilstrebe enighet mellom kristne, satse på «nåden som samler oss», og samtidig unngå å ta stilling i teologiske stridsspørsmål.

Nåvel, skal man kunne debattere, gjerne ­rolig og verdig, så bør man kunne uttrykke klare og konsistente meninger, ikke sant?

Men hvordan i all verden har du og Vårt Land tenkt å være samlende uten å ta stilling til teologiske stridsspørsmål og samtidig ha en klar meningsprofil?

Splitter

Å påstå at «nåden samler oss», slik du gjør, er verken dekkende eller favnende, spør du meg, etter som det nettopp er misbruk av Guds nåde som nå splitter Den norske kirke, etter manges forståelse.

På den annen side er jo troen på at «nåden samler oss» nettopp grunnen til at alle bispene påstår at kirkens nye ekteskapsliturgi ikke er kirke-splittende.

Tar jeg feil?

Så, for meg betyr dette at Vårt Land innad er enig med Kirkemøtets vedtak, mens Vårt Land utad pretenderer ikke å ta stilling til teologiske stridsspørsmål! Eller tar jeg feil?


FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND, 08.02.2017

Vårt Lands sjefredaktør Åshild Mathisen svarer på dette innlegget i morgendagens avis.


1 liker  
Kommentar #1

Kristen Edvard Skaar

30 innlegg  29 kommentarer

Nåden som ikke samler oss

Publisert over 4 år siden

Nåden samler oss, heter det ofte - også i Vårt Land. Men hva er "nåde".

Er det flyktninger som prøver å komme seg over Middelhavet i en skrøpelig båt slik en kirkelig annonse på s. 1 i VL stadig forteller oss?

Er nåde at jeg er verdifull for Gud?

Er nåde at jeg viser godhet for andre som har det vanskelig?

Er nåde at vi alle tas imot av Gud slik vi er  uten  omvendelse og tro på Kristus?

Er nåde lik Guds kjærlighet og omsorg?

Er nåde den hellige Guds tilgivelse av mine brudd på hans vilje når jeg angrer det og ber om han ikke må se på meg og det gale jeg har gjort, men på Jesus og det han gjorde da han døde på korset?

Er nåde det at Gud ikke tar det så alvorlig med hvordan vi lever?

Er nåde det at Gud er glad i meg selv om jeg ikke bryr meg om han?

Er nåde - - - 

Forståelsen av hva nåde er, den er ganske forskjellig blant folk i dag. Eksemplene ovenfor er alle noe jeg har hørt, og mange av dem har jeg møtt i Vårt Land.

Derfor er jeg helt enig i at man ikke kan si "nåden samler oss".

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere