Lars Gilberg

Journalist i Vårt Land
223

Når tro gjør en annenrangs

Når muslimer frykter buddhistiske munker, er det en påminnelse om at fundamentalisme finnes i alle trosretninger.

Publisert: 7. feb 2017  /  663 visninger.

Blant oss som bor i Vesten er det ikke så merkelig at mange er redde for radikale muslimer. Terroraksjoner der islamistiske grupper har påtatt seg ansvaret begynner å bli mange etter hvert.

Men sett fra andre deler av verden – og andre epoker i historien­ – er bildet mer nyansert. Selv har jeg tilbrakt deler av vinteren i Asia, og der eksisterer det en reell bekymring for buddhistisk fundamentalisme.

Ja, du leste riktig. Det finnes voldelig buddhisme, religionen som hos oss er mest kjent for å ha gitt oss øvelser som medi­tasjon og mindfulness som enkle veier til indre fred.

Burmas Bin Laden

En FN-­representant beskrev nylig forfølgelsen av muslimer i Myanmar som «etnisk rensing». I løpet av de tre siste årene er mange hundre Rohingya-muslimer drept og flere hundre tusen lever nå ­under apartheid-lignende forhold i leire­ der de er stuet sammen­ ­etter å ha blitt jaget fra sine hjem.

Muslimer er en minoritet blant den buddhistiske majoriteten i Myanmar. Ifølge Wikipedia er 89 prosent buddhister, 4 prosent muslimer og 4 prosent kristne. Buddhistmunker i dette landet har tradisjonelt vært kjent for å stå opp mot militærdiktaturet og være forkjempere for demokrati. De bekjenner seg til en religion der det å ikke drepe er første bud og der ikke-vold er det viktigste prinsippet. Et annet viktig prinsipp er medfølelse med alt ­levende.

Det er derfor et stort paradoks at buddhistmunker bruker hat­retorikk for å få meningsfeller til å angripe muslimer. Den såkalte 969-gruppen, ledet av munken Ashin Wirathu, står bak mye av terroren. Wirathu ble fengslet for sin oppfordring til vold allerede i 2003, men løslatt i 2012. Han ­refererer til seg selv som «­Burmas Bin Laden», og viser dermed at han kan ha en muslim som forbilde – bare han var voldelig nok.

Vantro

Noen vil sikkert si at verken Bin Laden, Wirathu eller kristne ekstremister har noe med ekte utøvelse av tro å gjøre. Kanskje har de bare misforstått? På samme måte som de selv hevder at det er alle moderate troende som har misforstått, og som må straffes og utryddes for det.

Kanskje ligger det i troens ­natur at noen velger å tro at ­deres egen tro er så eksklusiv at den er andres tro overlegen.

Dette trenger ikke nødvendigvis føre til vold. Likevel kan det gi et ideologisk fundament for dem som vil misjonere ved å eliminere­ de andre. Vi har sett eksempler på dette gjennom historien, både fra muslimer, kristne­, jøder, hinduer, sikher, buddhister og endog fra konfusianere.

Det kan synes som om spiren til denne ondskapen ligger gjemt i følgende frø: At den som ikke tror på riktig måte, er en vantro. Og at vantro må bekjempes.

Ironisk faktum

Når det gjelder buddhistisk ekstremisme i Myanmar, er det et ironisk faktum at dette er området hvor buddhismens grunnlegger, Siddharta Gautama, ifølge tradisjonen vandret for å søke visdom og forståelse. Han frasa seg sin tittel som prins og valgte å bli en reisende munk for å finne sinnsro og sjelefred.

Siddharta lærte seg å vente, faste og tenke. Tre egenskaper han mente var basisen for å unngå­ indre uro. Sett i lys av det som nå foregår i Myanmar, kan man nok også fastslå at slike egenskaper blant dagens voldelige buddhistmunker ville bidratt til å unngå mye ytre uro og ufred.

Selvfølgelig er ikke alle munker i Myanmar voldelige. De fleste­ er fredelige utøvere av sin tro. Men de få som har latt seg rive med av fundamentalismen, klarer på effektivt vis å ødelegge det bildet som religionens grunnlegger skapte, og som mange er så stolte av.

Det rette

På basis av alle ­avartene av religion er det ikke merkelig at mange tar avstand fra religion som sådan. Ja, selv de som utøver religion bruker ­bemerkelsesverdig mye av energien sin på å ta avstand fra andre typer utøvelse av religion.

Så hva skal man gjøre da, dersom man er hellig overbevist om at man vet hva som er rett?

Myanmars tidligere demo-
krati­aktivist, nå president, Aung San Suu Kyi, uttalte mens hun satt fengslet:

«Vi må aldri la frykten hindre oss i å gjøre det vi vet er det rette».

San Suu Kyi får nå kritikk for å gjøre for lite for å stoppe forfølgelsen av muslimer. Det å vite hva som er det rette, gir tydeligvis ingen garanti for at man klarer å gjøre det, selv når man har makt.

Og makt må åpenbart til for å stoppe dem som er så overbevist om at de har rett, at de vil utrydde alle som tar feil.

2 liker  
Kommentar #1

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Sitat. "Når muslimer frykter buddhistiske munker, er det en påminnelse om at fundamentalisme finnes i alle trosretninger." sitat slutt.

Spørsmålet er jo om det er deres kilder altså lære som leder til fundamentalister. Er det noe i deres skrifter som leder folk til å bli voldelige fundamentalister?

3 liker  
Kommentar #2

Lars Gilberg

223 innlegg  116 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja, det er et godt spørsmål. Man kan også spørre om hva religionsstifterne forkynte og hvordan de levde, og der er det en viss forskjell mellom Siddharta og Jesus, kontra krigsherren Muhammed. Selv om jeg skriver at det finnes innslag av voldelig fundamentalise i alle religioner, mener jeg på ingen måte å si at det er like mye av det alle steder.

2 liker  
Kommentar #3

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er et godt spørsmål. Man kan også spørre om hva religionsstifterne forkynte og hvordan de levde, og der er det en viss forskjell mellom Siddharta og Jesus, kontra krigsherren Muhammed.

Jeg er mer interessert i hva kildene sier, altså hva de forskjellige religioners skrifter sier - og ikke hva menneskene gjør. Religioner som sier - jeg må gjøre meg fortjent på gudens "gunst" baserer seg på det "loviske" - som alltid fører til vold. Det er basert på prestasjonene dine, hva du kan gjøre - må gjøre - det er derfor vi ser mye av dette i DGT. I det nye - så er det en som har påtatt seg loven for oss. 

Derfor er det svært viktig når en snakker om fundamentalisme og vold - så er dette fra hva skriften sier - ikke utefra hva de som utøver religionen sier og gjør. Slik som mange i religionen islam hevder - så sier de at de er en fredes religion. Men det er ikke det faktisk koranen forteller om. 

3 liker  
Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er jo om det er deres kilder altså lære som leder til fundamentalister. Er det noe i deres skrifter som leder folk til å bli voldelige fundamentalister?

Slik som å beskrive homofili i negative ordelag? Ja, slikt har dessverre konsekvenser. Det er en side av saken. 

Den andre siden av saken er at mennesker er mennesker, om de er ateister, kristne, buddhister eller muslimer. Man forandrer seg ikke totalt om en er religiøs eller blir religiøs. 

1 liker  
Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Jeg er mer interessert i hva kildene sier, altså hva de forskjellige religioners skrifter sier - og ikke hva menneskene gjør.

Begge deler er viktig. Iblant påvirker enkeltmennesker en gruppe, slik vi ser at det oppstår religiøse undergrupper ledet av sterke personligheter med sin tolkning av skriftene, og hver enkelt tolker skriftene. Ofte ville jeg tro at man tolker skriften etter hvem man er. En fordømmende person vil lese mer i GT og tolke tin anderledes enn en liberal.  En fundamentalist i den moderne form av ordet vil i større grad hevde å sitte på den ene sanne tolkning.


For å ta en antagelse, jeg tror ditt argument er formet av ditt syn på Islam, og at du ikke vil være i stand til å overføre din egen tankegang til din tro. Du er en person med ekstrem sterk tro på egen tolkning av hva bibelen sier, noe som vil være i tråd med hvordan du ser kristendom vs islam. Det er noe du har med deg inn i din tro, ikke noe som er utledet fra din tro. 

1 liker  
Kommentar #6

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.
Selv om jeg skriver at det finnes innslag av voldelig fundamentalise i alle religioner, mener jeg på ingen måte å si at det er like mye av det alle steder.

Jeg er ikke utetter hva folket gjør eller ikke gjør, skulle en for eksempel ta for seg skriftene i koranen og skriftene i bibelen. Er det noen i disse skriftene, når en leser dem som sier at det er ok å drepe? Jeg er altså ikke ut etter hva folk mener, men hva som skriftene faktisk forteller. 

Kommentar #7

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Det er denne negative kraften fra skriftene som generer og vekker til live ødeleggelser.

Publisert over 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Slik som å beskrive homofili i negative ordelag? Ja, slikt har dessverre konsekvenser. Det er en side av saken. 

Kristendommen sier at mennesker kan være under innflytelse av negative krefter og at disse negative kreftene kan du ikke selv kvitte deg med. Du må altså ha noe som kan ta disse negative kreftene bort som du/dere er under. Det var derfor Jesus kom, det var å slippe folket ut av fangenskapet. En som ikke har Jesus er dessverre under denne negative påvirkning. 

En som har Jesus kan også være under påvirkning av negative krefter - men den som har tatt imot Jesus kan nå velge om en vil bruke den nye kraften til å overvinne den negative påvirkningen. Den som ikke har Jesus har ikke noen valg, annet en å være i dette fangenskapet. 

Når jeg påpeker følgende om læren og det som strå skrevet i skriftene - så er det denne negative kraften fra skriftene som generer og vekker til live ødeleggelser.

Kommentar #8

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke utetter hva folket gjør eller ikke gjør, skulle en for eksempel ta for seg skriftene i koranen og skriftene i bibelen. Er det noen i disse skriftene, når en leser dem som sier at det er ok å drepe? Jeg er altså ikke ut etter hva folk mener, men hva som skriftene faktisk forteller. 

"På frukten skal treet kjennes."

1 liker  
Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen sier at mennesker kan være under innflytelse av negative krefter og at disse negative kreftene kan du ikke selv kvitte deg med

Netopp. Skrifter som ikke er gode, som blir behandlet som både sanne og gode. Du argumenterer egentlig bare på samme måte som mange muslimer, og dere tenker begge at deres skrifter er sanne og dermed gjør ondt til godt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere