Knut Alfsvåg

44

Nådens mysterium

Nåden representerer alltid et brudd og et opprør. Den sier at det ikke går etter fortjeneste, men at det er den som ikke fortjener det som stikker av med hele potten.

Publisert: 4. feb 2017

Krever nåden en fortsettelse? Gjør nåden oss til syndere som aldri kommer lenger enn til å kretse om vår egen syndighet? Det var spørsmål som møtte oss da vi åpnet Vårt Land 1. februar.

Å diskutere hva evangeliet om Guds nåde betyr er ikke dumt, og slett ikke i et Luther-år. Men det er heller ikke enkelt. For nåden er aldri enkel å håndtere. Nåden representerer alltid et brudd og et opprør. Den sier at det ikke går etter fortjeneste, men at det er den som ikke fortjener det som stikker av med hele potten.

Fra en side sett er dette en provokasjon. Det innebærer nemlig at det settes en strek over alle forberedelser og alt ærlig strev. I nådens øyeblikk teller ikke dette i det hele tatt.


Vanskelig 

Ærlige og fornuftige mennesker har alltid hatt vanskelig for å forstå dette. Luther fikk merke det, men han var absolutt ikke den første. Allerede Paulus fikk høre det: Er benådning det eneste det dreier seg om, burde vi ikke da synde så mye som mulig, så nåden kunne bli enda større? Til og med disiplene ble provosert da de fikk høre at veien inn i Guds rike, den fant de nok aldri selv; det fikk de overlate til Gud.

Sett fra en annen kant er imidlertid nådens evangelium en selvfølge. For vi mennesker kjøpslår ikke med Gud. Og når Gud i sitt evangelium sier at han gir oss alt vi trenger, så er troens svar «ja takk» og ikke «ja, men». Ikke fordi vi skal grave oss ned i vår egen synd, men fordi vi vet når vi står for Gud, så står vi der med takknemlighet, uten behov for å rettferdiggjøre oss selv med egne bidrag og bedrifter.


Medmenneskene

Våre medmennesker blir imidlertid ikke borte av den grunn. Også de er omfattet av nådens evangelium. Også de er så verdifulle i Guds øyne at han lot sin Sønn dø på et kors for å kunne nå også dem med frelsens evangelium. Da var det kanskje ikke så dumt om de ble gjenstand for en viss positiv oppmerksomhet fra vår side også. Ja, de kan i grunnen få all vår oppmerksomhet. For gudsrelasjonens problem har Gud løst for oss, og den løsningen holder i all evighet, så der er det ikke mer å føye til.

Det sies av og til at Luther reduserte middelalderkirkens fokus på tro og gjerninger til et fokus på troen alene. Det er en meningsløs påstand. Også Luther fokuserer på tro og gjerninger. Hans poeng er imidlertid at de skal rettes hver sin vei. Gud skal ha vår tro og vår tillit, og den skal han ha fullt ut. Våre gjerninger skal vår neste ha, og der kunne det også hende de fikk bety noe.


Skaper rot

Blander vi disse perspektivene, da blir det bare kaos og rot. Da kommer vi trekkende framfor Gud med det vår neste skal ha, og gir i stedet vår neste det Gud skal ha. Det har lite for seg. Det sa både Jesus og Paulus, og det var et poeng Luther prøvde å fornye. Kanskje det er ett og annet her det kunne være verdt å reflektere over for oss også?

FØRST PUBLISERT I  VÅRT LAND, 04.02.2017

5 liker  
Kommentar #1

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Nåden

Publisert nesten 5 år siden

Ja, så greit kan det vel skrives.

1 liker  
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Frelsesverket

Publisert nesten 5 år siden
Knut Alfsvåg. Gå til den siterte teksten.

Krever nåden en fortsettelse? Gjør nåden oss til syndere som aldri kommer lenger enn til å kretse om vår egen syndighet? Det var spørsmål som møtte oss da vi åpnet Vårt Land 1. februar.

Å diskutere hva evangeliet om Guds nåde betyr er ikke dumt, og slett ikke i et Luther-år. Men det er heller ikke enkelt. For nåden er aldri enkel å håndtere. Nåden representerer alltid et brudd og et opprør. Den sier at det ikke går etter fortjeneste, men at det er den som ikke fortjener det som stikker av med hele potten.

Hva slags nåde er dette? Det som skrives om her handler jo ikke om Guds nåde i det hele tatt, kan det være en mennesketenkt nåde?

Nåden er selve frelsesverket det, det som utgjør oppstandelsen på den siste dag som Marta hadde skjønt. Jesus svarte med at han var oppstandelsen og livet (etter det jordiske menneskets død) Så nåden er fortsettelsen i det neste liv, ikke i det jordiske mennesket (Adam), men i det himmelske (Kristus som ikke var av denne verden, Joh.8.23) Les 1.Kor.15.22- 57, Rom.5.12-21, v21:  For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Rom.5.18: Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.

Nåden har ingenting med denne verdens evangelium å gjøre. (Nåden vokser seg større enn synden, Rom.5.20) Se "tidens fylde" (Gal.4.4 og Ef.1.10)

1 liker  
Kommentar #3

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Eg slit skikkeleg med å finn ut kor du meiner Alfsvåg tek feil.

2 liker  
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nådens og frelsens dag (2.Kor.6.1-2, Jes.49.8)

Publisert nesten 5 år siden
Kjetil Kringlebotten. Gå til den siterte teksten.
Eg slit skikkeleg med å finn ut kor du meiner Alfsvåg tek feil.

Alle tar feil dersom man begrunner sin tro på nåden som betyr tilgivelse for all synd, dette er begrunnet til henviste bibelvers i min kommentar 2. Når Alfsvåg stiller spørsmålet: "Krever nåden en fortsettelse?" - så regner jeg med at han tror at nåden allerede er blitt utdelt.

I følge Bibelen selv er det kontroversielt da synden blir med hvert enkelt menneske i graven (Rom.5.21, 1.Kor.15.22-23, 51-57)

Man kan jo saktens spørre hvorfor det er slik, men 2.Tess.2.2f begrunner syndens menneske slik:

La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.

Dette sikter til ham som nevnes i Rom.5.18 og v14, ham som er motstykket til Kristus og som Kristus nedkjemper etter at han har forført verden , 2.Tess.2.7-8:

Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må først bli ryddet av veien. Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet.

Om man tror aldri så meget på at Kristus har sonet vår synd, så er det en feiltolkning av bibeltekster, da hans gjerninger bokstavelig har uteblitt, for så lenge det ikke finnes noen rettferdighet for den som tror eller ikke tror, så har han som kalles den rettferdige uteblitt, det heter hos Rom.3.21-23:

Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven.  Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet.

Altså kan ikke nåde gis før lovløsheten (ovenfor og Matt.24.3-12-14) har blitt utryddet. Nåden er frelsesverket i seg selv, dens fortsettelse innebærer evig liv, for det sikter til oppstandelsesdagen som Marta kommenterer. (Joh.11.24)

Håper du forstår dette bedre?

1 liker  
Kommentar #5

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Når Alfsvåg stiller spørsmålet: "Krever nåden en fortsettelse?" - så regner jeg med at han tror at nåden allerede er blitt utdelt.

Men det var jo ikkje han som stilte det spørsmålet: "Krever nåden en fortsettelse? Gjør nåden oss til syndere som aldri kommer lenger enn til å kretse om vår egen syndighet? Det var spørsmål som møtte oss da vi åpnet Vårt Land 1. februar."

1 liker  
Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ser det - hvem skriver hva?

Publisert nesten 5 år siden
Kjetil Kringlebotten. Gå til den siterte teksten.
Men det var jo ikkje han som stilte det spørsmålet

Da ble det i alle fall et tilsvar på trådens tema. Tråder som stammer fra andre innlegg kan mange ganger virke unøyaktige på hvem som mener hva, eller hva som er sitert fra andre og hva trådstarter selv mener om saken. Jeg beklager hvis jeg har misoppfattet avsender av replikken. Uansett hvem som har skrevet hva: Nåden forårsaker ikke opprør, (undertekst overskrift) ordet nåde er beslektet med ordet tilgivelse, det skulle heller forårsake forlik, og ikke opprør.

Kommentar #7

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Jo, den bibelske nådetanken inneber eit brot og eit opprør med modernismen - med tanken om menneskets totale autonomi.

2 liker  
Kommentar #8

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Knut Alfsvåg. Gå til den siterte teksten.
Å diskutere hva evangeliet om Guds nåde betyr er ikke dumt, og slett ikke i et Luther-år. Men det er heller ikke enkelt. For nåden er aldri enkel å håndtere. Nåden representerer alltid et brudd og et opprør. Den sier at det ikke går etter fortjeneste, men at det er den som ikke fortjener det som stikker av med hele potten.

Liker det du skriver.. Hva er nåde? Fortjent eller ikke fortjent - altså tar en opp loven (Det ti bud bla.) og følger den - ja når du tar opp de ti bud ja da har du falt fra nåden. Dette handler om du kan gjøre deg fortjent til frelsen og disse velsignelsene. 

Det norske ordet nåde misforståes ofte i bibelsk sammenheng.  Nåde handler ikke om at det er synd på deg - men om at Herren har kommet for å berge deg. Ordet Grace - på engelsk beskriver det mye mer, Det fantastiske overveldende nåden som er fullkommen kjærligheten til menneskene.

Nåden = Kraft. Når du har tatt imot Herren i ditt liv - ja da har du fått en ånd som er av gudommelig natur - ikke menneskelig. En ny natur har kommet i deg - slik at du nå kan stå i det "Hemmelige" rommet. Herren vasker oss rene hver dag med nåden. Det er som fortærende lid som kommer ned til oss.1 liker  
Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nådetanken

Publisert nesten 5 år siden
Kjetil Kringlebotten. Gå til den siterte teksten.
Jo, den bibelske nådetanken inneber eit brot og eit opprør med modernismen - med tanken om menneskets totale autonomi.

Jeg tror heller at nåden er en fortsettelse av modernismen, men i en annen form, eksempel Joh.10.10: Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. 

Eller 1.Kor.3.6-7: Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. 

Kommentar #10

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror heller at nåden er en fortsettelse av modernismen, men i en annen form, eksempel Joh.10.10: Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. 

Eller 1.Kor.3.6-7: Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst.

Eg slit med å forstå kva dette har å gjere med modernismen som ideologisk storleik.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere