Lederartikkel Vårt Land

Sentralisering slår tilbake

Følelsen av å være utsatt for en kraftig og samordnet sentraliseringspolitikk som utarmer bygdemiljøene, er sterk.

Publisert: 3. feb 2017

Senterpartiet fortsetter å stige mot nye høyder. På Vårt Lands meningsmåling i går satte de ny rekord: 8,6 prosent oppga at de ville stemme 
på partiet om det var stortingsvalg — for øvrig det samme som gjennomsnittet for alle målingene i ­
januar. Vi må tilbake til glansdagene etter EU-valget på 90-tallet for å finne tilsvarende tall.


Reagerer

Senterpartiet har før de fleste andre 
oppdaget og forstått kraften i den reaksjonen som er i ferd med å bygge seg opp i Distrikts-Norge. 
Følelsen av å være utsatt for en kraftig og samordnet sentraliseringspolitikk som utarmer bygde­miljøene, er sterk.

«Det er på tide at toppane i fleire parti etter kvart skjønar at det no ulmar kraftig på grasrota i ­
bygdene våre», skrev Arne Skogheim, mangeårig ordfører i Hol og æresmedlem i Høyre, da han i ­
januar kunngjorde at han nå vil stemme 
Senterpartiet. Også Fremskrittspartiets veteran i samme kommune, Harald Aagaard, meldte overgang til Senterpartiet. Da generalsekretær John-Ragnar Aarseth i Høyre kom til hjembygden, fant han mange partiveteraner som sa det samme som gammelordføreren.


Henter fra andre partier

Det er ikke bare Høyre som rammes. 
Senterpartiet henter velgere fra de ­fleste partier. Kristelig Folkeparti, som står for mye av det ­samme som Senter­partiet på dette ­området, blør kraftig. Det er samarbeidet med Solberg-regjeringen som rammer KrF.

Regjeringen legger ned lensmannskontorene og kaller det nærpolitireform. Finansdepartementet legger ned skattekontorene. Tingretten sentraliseres. Og en kommunereform som skal skape større enheter møtes med mer frykt enn entusiasme. Folks ulvefrykt blir desavuert, og bensinprisene økes i områder der kollektivalternativet er mangelfullt.


Bør tas på alvor

Det er mange begrunnelser for disse tiltakene. Vi har forpliktelser til å sørge for at ulven ikke blir ­utryddet, utslippene av klimagasser fra biler må redu­seres og det offentlige må effektivisere. Men når løsninger velges, virker det som det blir gjort ut fra en nærmest ideologisk tro på store enheter og sentraliserte ­beslutninger. Reaksjonen mot det er sunn, og politikere i alle partier gjør klokt å ta den på alvor.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND, 03.02.2017

Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Blør kraftig - men ufullstendig diagnose

Publisert over 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Kristelig Folkeparti, som står for mye av det ­samme som Senter­partiet på dette ­området, blør kraftig. Det er samarbeidet med Solberg-regjeringen som rammer KrF.

I det siterte er det ikke KrF sin egen politikk og profil som får skylda, men det er samarbeidet i Solberg-regjeringen som rammer.

Ethvert parti må selv ta ansvaret for egen poltikk og profil, og så er det sannsynlig at det å være «samarbeidsparti», trolig ikke gir den samme regjeringsslitasjen som mindre partier ofte opplever når de deltar i regjering. Men det kan jo være greit å ha noe å skylde – spesielt når det skyldes på andre enn seg selv.

Som VL skriver, fører KrF og SP en mye lik politikk – både når det gjelder landbruk, distriktspolitikken og også i noe monn når det gjelder sentralisering. Men ingen når naturligvis opp mot Sp når det gjelder motstanden mot sentralisering. Her er de i ei klasse for seg og gjør naturligvis det de kan for å sanke det de makter av denne type protetsstemmer. I så måte, slik dette har vært framstilt, og det voldsomme støynivået tatt i betraktning, er det rart at ikke partiet ikke har mer enn 8,5 % i oppslutning på meningsmålingene.

Men standhaftige og tydelige er de også innenfor et par andre viktige politikkområder. Dette gjelder spesielt innenfor klimapolitikken og innvandring. Her konkurrerer de med Frp. Sp er enda mer radikale på begge disse politikkområdene enn i hvert fall den delen av Frp som sitter i regjering synes å være. Og så er de langt tydeligere enn KrF i sitt forsvar av den norske kristne kulturarven.

Det er på disse tre områdene; klima, innvandring og forsvaret for kulturarven at slaget mellom de disse to partiene står.

Klima og klimatiltak er blitt så dominerende og så monomant i det politiske miljøet at politikerne sjelden greier å gjennomføre et hvilket som helst politisk resonnement uten også å ta med noe om "det grønne skiftet". Dette er som en rød klut for landbruket, der de er helt avhengige av tusenvis av dieselslukende John Deer traktorer, og for folk i distriktene som knapt har sett en buss siden det ble laget film om Leif Juster og bussen.

Med sterk avhengighet av drivstoff i egen næring og med mange mil til nærmeste kollektivholdeplass – eller i hvert fall langt mellom bussavgangene, røyner det på når politikerne i budsjettforhandlingene slår seg løs med «grønne» avgifter som står til på fortausrestaurantene på Grünerløkka. Her har riktignok KrF ikke vært så hysteriske som f.eks. Venstre, men et stykke på veg. Slik sanker de ikke stemmer i distriktene. Og når også KrF er blant de mest innvandringsliberale, binder de seg til masten. Da kan de ikke, slik mange hadde forventet av partiet, være kompromissløse forsvarere av den norske kristne kulturarven.

Det er på disse områdene at KrF sine velgere får kvaler – og hvor en del ender opp med i stedet å velge Sp som er tydelige i disse for mange svært viktige saksområdene.

Slik fremstår VL sin lederartikkel som mangelfull og eventuelt også som selektiv i valg av forklaringsmodeller om den forskjellige utviklingen i oppslutning om de to partiene.

1 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Å identifisere problemet.

Publisert over 4 år siden

Arne D Danielsen. Kommentar # 1.

 Jeg må berømme Dem for en glimrende kommentar , sjelden å se noen  si rett ut hvor skoen trykker.

Senterpartiet kan bli "great again" kanskje største parti dersom de står opp mot det som er blitt påprakket oss de senere årene av vanvittige avgifter og oppkonstruert ting som grønne sertifikater , opprinnelsessertifikat på vår egen vannkraft , vanvittige drivstoffpriser , DAB-radio med milliarprislapp , forsøk på å fjerne kontante penger osv. Som ingen har bedt om.

Dersom ikke Senterpartiet garanterer kamp mot dette , så vil et par andre partier muligens kunne gripe denne enestående muligheten, og garanterel å tale innbyggernes sak.

---

Her skal De få en liten kristen politisk aktuell fortolkning som har ført til uenighet innen Vatikanet omkring offentliggjøringen av hele "The third secret of Fatima". Den ene delen ble offentliggjort i 2000 , som omhandlet Paven. Den siste delen er det flere forklaringer på hvorfor holdes tilbake, En forklaring. er "sensasjonisme". Videoen er fra en konferanse i 2011.

Ca. 1 time , derfor anbefaler jeg å gå til telleverkets ca. MINUTT 50 , sentralt politisk punkt ,og se hva det bringer .Og eventuelt ta hele foredraget senere. Denne har både kristen historisk , evangelistisk og politisk aktuelt innhold. Dersom dette er så presist formulert som antydet , så kan det bli en varm potet.

Altså minutt ca. 50.

https://www.youtube.com/watch?v=gCxciA4wKno

Bakgrunnstoff. En link for de interesserte , med referanser. .

http://www.tldm.org/News6/ThirdSecret.htm

En selvfølgelighet : Kardinal Ratzinger som omtales her , ble senere Pave Benedict XVI - og ettersom Den Katolske Kirke går tilbake til Romeriket, var det en liten sensasjon at han var den første og eneste biskop som har "abdisert."   

   

1 liker  
Kommentar #3

Øyvind Holmstad

191 innlegg  696 kommentarer

Landsbygda har blitt meningsløs

Publisert over 4 år siden

"Den norske landsbygda er død. Det beste er om den dør ut. Slik at kanskje en ny, retrovativ generasjon, kan få flytte inn igjen til bygda en gang i ei fjern framtid!"

- Hvem bor i bygda?

Kommentar #4

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

URETTFERDIGE ANGREP PÅ LANDBRUKSMINISTER JON GEORG DALE.

Publisert over 4 år siden

Det er en forunderlighet at ingen har påpekt den ødeleggende sentraliseringen av bygdeNorge. Engang I blant har vi sett slagordet bondekannibalisme eller at grendeskoler og nærbutikker forsvant som et symptom på økonomisk underprioritering av små/mindre og mellomstore gårder. Kan det være noe annet en en  styrt utvikling til det.? jeg har før her på vd vist  til at godseier Løvenskjold har vært i toppsjiktet som som mottatger av statlig jordbruksstøtte gjennom tiår; i de senere år i millionklassen pr. år. Mens underprioriteringen av små/mindre og mellomstore gårder førte til bortforpaktninger av jordveien ,når bonden ga opp og reiste til byer og tettsteder for å finne levemåten. Det jeg frykter nå er at pr. lov blir det tvangssalg av  leiejord,så nærliggende gårder kan kjøpe opp. Det er urettferdig å dunke oss i hodet med at Jon Georg Dale står for en sentraliserings iver som går utover distriktene. Sentraliseringen begynte så smått etter 1985 og har pågått siden.Vi forsto ikke at det var gjemt I ordene strukturrasjonalisering og effektivisering.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere