Christian Bredvei Gusland

Sambandsgutt og jusstudent
2

Da vi sviktet kirken

"Jeg vil ikke svikte folkekirken DNK og dens medlemmer. Noen hevder de av samvittighetsgrunner må forlate kirken. Min samvittighet sier det stikk motsatte, jeg må bli. "

Publisert: 3. feb 2017  /  1493 visninger.

Da er det vedtatt. Homofile kan gifte seg i kirken, og liturgien er på plass. I minst like stor fart som homofile er på vei til kirken for å gifte seg, er konservative kristne på vei ut av folkekirken. Og kritikken fra sistnevnte miljø har vært streng, krass og bastant. Løgnkirke, vranglære, en sviktende kirke. Ordbruken har vært mangfoldig, men er det egentlig kirken som svikter? Nei.

 

Jeg er selv en del av et kristent miljø som mange vil kalle for konservativt. Med den bakgrunnen, og slik jeg tolker Bibelen, er homofilt samliv feil. Jeg kan ikke annet enn å respektere at mange har en annen mening, men jeg er med dette utgangspunktet også mot homofil vigsel i kirken. Det er dog ikke den debatten jeg vil løfte her. Jeg vil rette fokuset mot det kristne konservative miljøet som har stått meget svakt i denne situasjonen, og nå er i ferd med å ruinere sin egen posisjon i samfunnet og dermed også sin misjonale evne.

 

Den norske kirke er demokratisk. Det er kirkens medlemmer som bestemmer. De nye kirkemøte-vedtakene er stemt fram av flertallet. Jeg synes det er meget synd at det flertallet var så liberalt som det var. En rekke konservative har i den siste tiden meldt seg ut av DNK. Noen ender opp i andre trossamfunn, andre står uten noe formelt medlemskap. Selv en tverrkirkelig misjonsbevegelse kalt NLM har nå også et eget navneregister. Det at folk melder seg ut, er dessverre ikke noe nytt. Det begynte lenge før det var snakk om homofil vigsel. Kirkens endringer har ført til at flere har valgt å melde seg ut, eller sluttet å engasjere seg. Så hva var det egentlig som sviktet? Om de konservative kreftene hadde stått sammen, hadde de vært mye sterkere, og endringene i kirken helt annerledes. Vi sviktet kirken.

 

Jeg skal forklare helt konkret hvorfor jeg hevder det er feil å melde seg ut, og derfor hvorfor jeg hevder de konservative har sviktet. Se også på de følgende punkt som argumenter for å bli stående som medlem, eller kanskje melde seg inn?

 

1. Jeg vil ikke svikte folkekirken DNK, og dens medlemmer. Noen hevder de av samvittighetsgrunner må forlate kirken. Min samvittighet sier det stikk motsatte, jeg må bli. Jeg vil være med i den demokratiske prosessen, slik at min kirke, vår kirke, Norges kirke faktisk får noe konservativ påvirkning. Hvorfor? Den norske kirke har en enorm medlemsmasse, og en kontaktflate som andre organisasjoner og navneregister bare kan drømme om. Og denne kontaktflaten leder over på argument nummer to.

2. DNK når utrolig mange gjennom sin brede kontaktflate. Et medlemskap i, og et samarbeid med DNK gir oss enorme muligheter til å forkynne evangeliet. Og det er faktisk det vi er kalt til. Kirkesvikterne vil etter dette argumentere hardt med både kirkehistorie, teologi og det ene og det andre. De kan ramse opp så mange setninger de bare vil fra Luther, gamle kirkemøter eller respekterte biskoper. Men det viktigste er faktisk å få evangeliet ut. Kall meg gjerne lettvekter. Selv ser jeg på det som riktig fokus.

 

Fokuset vårt skal være Guds redningsplan i Jesus. Et medlemskap i Den norske kirke legitimerer på ingen måte vranglære. Det viser derimot vilje til å stå i kampen for en god og stødig norsk folkekirke. Etter mitt syn er det helt feil å isolere seg fra resten av samfunnet.

 

Christian Bredvei Gusland

Sambandsgutt

og medlem av DNK

og stolt av det

og med samvittigheten i behold.

3 liker  
Kommentar #1

John Eivind Marstad

6 innlegg  7 kommentarer

Ikke forlat kirken!

Publisert over 4 år siden

Takk for en god artikkel, som tar opp samme tema som jeg behandler i min artikkel "Ikke forlat kirken"

1 liker  
Kommentar #2

Sonja Bruholt

3 innlegg  24 kommentarer

Så enig!

Publisert over 4 år siden

Ja, for hvordan blir det hvis alle - la oss si konservative - forlot kirken? Jeg ser det slik at for hver en som melder seg ut, skyves kirken et lite skritt i den retningen du nettopp er uenig i! Så vær så snill: Bli!

Selv jobber jeg som kateket. I år har jeg 108 konfirmanter, og gjennom trosopplæringen møter jeg og kollegene mine hundrevis av barn og ungdommer. Vi skal møte alle på en ordentlig måte, alle skal ses og lyttes til - en svær utfordring i seg selv. Men hvor viktig er homo-spørsmålet, eller LHBT-spørsmålet i denne sammenhengen? Jeg vil påstå at den er marginal. Ja, jeg har hatt konfimanter som jeg har tenkt at "du er sikkert homofil", jeg har hatt konfirmanter som senere har skiftet kjønn, men de aller, aller fleste er bare konfirmanter. Med sin tro og sin vantro og tvil, med sine hormoner og påståelige meninger om livet generelt og samliv spesielt. Og når jeg underviser om nettopp dette, føler jeg ikke at motsetningen homo-hetero er den viktigste i det hele tatt, men at det er mye viktigere å snakke om grenser, om trofasthet og forkynne at det faktisk går an  leve trofast og livslangt sammen. Enten man er homo eller ei. Men det trenger man ikke si.

Hva hvis jeg slutter? Fordi homofile kan gifte seg? Det eneste jeg oppnår, er at det blir enda større underskudd på kirkelige medarbeidere. Jeg tror ikke jeg er uerstattelig, men kateketer vokser sannelig ikke på trær. Jeg tror jeg har noe å gi disse ungdommene, noe å bygge liv og samliv på. Jeg blir.

Og til deg som ikke har lønnet arbeid i kirken: Du trengs! Ikke gå. Bli. Er ikke dette hjemmet ditt? Skal noen andre få kaste deg ut?

1 liker  
Kommentar #3

Kristen Edvard Skaar

30 innlegg  29 kommentarer

Det er for sent å påvirke kirken, den påvirker oss

Publisert over 4 år siden

Du mener at det lavkirkelige miljøet som du tilhører, har sviktet Den norske kirke. Det er jeg enig i . Man har ofte holdt seg for seg selv på bedehuset og ikke deltatt i arbeid som menighetsrådet var ansvarlig for. Det kan ha vært mange grunner til det.

Men nå er det for sent å gjøre det godt igjen. Folkekirken har vist at man  ikke vil ha den konservative teologiske påvirkningen du taler om. Vi når ikke frem med den, man vil ikke høre. Vi avvises med påstander om at vi diskriminerer, undertrykker, fordømmer,  er intolerante osv. selv om vi argumenterr med ord  av Jesus. Når f. eks. Mor-far-barn-stiftelsen med sine saklige argumenter i store annonser ikke har klart å påvirke kirkeflertallets oppfatning i eketskapslæren, er det bare ett eksempel på dette.

Hva så med deg? Har du en god plan for konservativ teologisk påvirkning? Hvis du ikke er en "Hans-Nielsen- Hauge-type" tror jeg at du kan la være å tenke ut en slik. Den vil ikke slå ann; du vil ikke nå inn til folk flest i folkekirken.

Du sier at vi har god anledning til å forkynne evangeliet. Det stemmer. Det er bare det at selv om mange er enige i at det er viktig, så er man ikke enige i hva evangeliet går ut på. Ordet om Jesu død på korset for å gi oss fellesskap med Gud Fader, det forties i mange (de fleste?) menigheter. Og om det forskynnes, drukner det lett i all talen om den rause Gud som i sin kjærlighet og nåde godtar alt og alle slik de er uten omvendelse.

Så den påvirkningen som du taler for, mener jeg ikke når frem i de fleste menighetene - unntagen noen steder i bibelbeltet.

Etter mange år som prest vil jeg påstå at istedenfor at du og vi andre konservative kan påvirke kirken, er det vi som blir påvirket av den i liberal retning. Vi preges lett av den enten vi vil det eller ikke. Det er f.eks. mange prester og andre som tidligere hadde en kalssisk teologi, men som nå har lagt den på hyllen. Den passer ikke inn i vår folkekirke-virkelighet. Og du kjenner sikkert noen som har gått samme vei selv om de har bakgrunn i ditt kristenmiljø.

Det er for sent å påvirke kirken i positiv retning. Den påvirker isteden oss i liberal retning - kanskje uten at vi en gang merker at det skjer.

Kommentar #4

Åsmund Brøvig

3 innlegg  8 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Bra artikkel!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere