Øivind Benestad

29

Derfor melder jeg meg ut

Rett etter avstemningen om likekjønnet vigsel på Kirkemøtet meldte jeg meg ut av Den norske kirke. Jeg gjør det med følgende begrunnelse:

Publisert: 30. jan 2017  /  2267 visninger.

NY LÆRE. Kirkemøtets flertall har i dag vedtatt en likekjønnet liturgi og lære for vigsel. Ekteskapet er blitt omdefinert i sin grunnstruktur. Den norske kirke har med dette endret sin skapelsesteologi om ekteskap, familie og barn. Det er nå blitt offisiell kirkelære at kjønn er irrelevant i det kristne ekteskapet.

I kirkens teologi om familien er ikke lenger mor og far Guds ordning for barns unnfangelse, fødsel og oppvekst. Også «medmor» og «medfar» vil bli en del av kirkens lære. Som en naturlig følge av dette vil Den norske kirke på sikt måtte godta at planlagt farløshet og morløshet er etisk høyverdig og i tråd med Jesu liv og budskap.

FEILGREP. Mange gleder seg over dette dramatiske vannskillet i Den norske kirkes teologi og praksis. Andre, meg selv inkludert, sørger dypt over den veien Kirkemøtets flertall har valgt. Jeg tror historien vil vise at innføringen av en kjønnsnøytral teologi var et gedigent feilgrep.

I motsetning til biskopene og Kirkemøtets flertall mener jeg at ingenting de siste årene har rokket ved sannheten i bispeutredningen «Kirkens enhet og troens fundamenter» fra 1997. Der konkluderte man slik: «Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære.»

UTMELDING. Jeg har i 15 år informert og argumentert, organisert og kjempet for ekteskapet og for mor-far-barn-relasjonens betydning i kirke og samfunn. Fordi Den norske kirke i dag har vedtatt å bryte med Bibelens og Jesu entydige ord om at ekteskapet er for mann og kvinne, opplever jeg at tiden er inne for å ta konsekvensene av min overbevisning. Kollisjonen mellom den nye læren og alt jeg i årevis har argumentert for og advart mot, gjør det uholdbart for meg å fortsette som før. Jeg melder meg derfor i dag ut av Den norske kirke.

GÅ ELLER BLI? Selv om jeg nå forlater Den norske kirke, respekterer jeg fullt ut alle mine meningsfeller som tar andre valg enn meg når det gjelder medlemskap. Hver enkelt må finne sin vei, blant annet ut fra egen overbevisning og samvittighet, kall og kirkelig tjeneste, lokale forhold og samarbeidsklima. Det finnes gode grunner for å bli værende i Den norske kirke, og det finnes gode grunner for å forlate den. Jeg vil oppmuntre alle til å respektere de valgene andre kristne gjør i forhold til å melde seg ut eller å bli. Vi bør unngå å utsette hverandre for anklager eller press. - Personlig ønsker jeg for øvrig å bli værende i det lutherske kirkelandskapet.

STØTTE. Av ulike årsaker er jeg dypt urolig for Den norske kirkes framtid. Men jeg ønsker kirken alt godt. I snart 500 år har den utført sin viktige gjerning i det norske folk. Jeg kommer til å oppmuntre og støtte mine meningsfeller i Den norske kirke til å arbeide offensivt og frimodig i troskap mot Guds ord. «La Kristi ord få rikelig rom hos dere!» Kol 3,16.

SANNHETEN. Engasjementet mitt for ekteskapet, familien og barnet tar ikke slutt fordi jeg nå melder meg ut av Den norske kirke. Jeg vil fortsette å arbeide på ulike arenaer med basis i følgende overbevisning: Sannheten går ikke ut på dato, og sannheten er aldri en tapt sak.

«Summen av ditt ord er sannhet.» Salme 119,160.

Øivind Benestad
Kirkemøtet, Trondheim,
30. januar 2017

23 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

da er dere 2

Publisert rundt 4 år siden

Sogneprest Helge Standal i Sykkylven sier opp stillingen som følge av Kirkemøtets vedtak om likekjønnet ekteskap

5 liker  
Kommentar #2

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Benestad. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil fortsette å arbeide på ulike arenaer med basis i følgende overbevisning: Sannheten går ikke ut på dato, og sannheten er aldri en tapt sak.

Ja da er det bare å spørre som Pontius Pilatus gjorde da:

HVA ER SANNHET ?

Kommentar #3

Greta Aune Jotun

199 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Guds Ord er sannhet. jf. Joh. 17:17

10 liker  
Kommentar #4

Gerhard Falk Woie

8 innlegg  4 kommentarer

Takk til Øyvind Benestad.

Publisert rundt 4 år siden

Jeg er dypt takknemlig i det teologiske arbeid du til nå har gjort for ekteskapet og for mor og barn. Kirkemøtets vedtak er dypt beklagelig. Selv velger jeg fortsatt i være medlem av DNK. Men jeg håper ikke det blir ro om denne saken. La oss fortsatt  vise kjærlighet  for hverandre, og respekt for hverandres standpunkter mens vi kjemper for Bibelens sannheter.

8 liker  
Kommentar #5

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Hva er det Jesus mener?

Publisert rundt 4 år siden
Øivind Benestad. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil oppmuntre alle til å respektere de valgene andre kristne gjør i forhold til å melde seg ut eller å bli. Vi bør unngå å utsette hverandre for anklager eller press.

Tja, der x- antall mennesker er så overømfintlige ømtålige (selvhøytidelige), blir det jo vanskelig å se forskjell på hva som sies av direkte omsorg kontra anklager og press. Kom til å tenke på da Jesus sa til Peter (som absolutt ikke var selvhøytidelig hårsår): 

 Men Jesus snudde seg og sa til Peter: "Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil." Matt 16,23

Ingen av oss kan påberope seg større kjærlighet enn den Kristus Jesus har.

Hvor er nestekjærligheten og omsorgen, hvis en ikke varsler og advarer når kristne befinner seg på et sted som Gud har forlatt? Når menneskene i ledelsen ikke brydde seg om hva det innebærer at Kristus Jesus er Guds Menighets Hode? Slike som selv har snudd ryggen til Kristus Jesus og som selv vil være herrer i egen "kirkestruktur"?  Et ukjent (for mennesker men ikke for Gud) antall av dem også som i utgangspunktet aldri har kjent Jesus, eller brydd seg om å bli kjent med Ham. Slike som er mest opptatt av egen agenda, framfor å ha noe med Jesus å gjøre.

Dnk er vel et særdeles advarende tydelig eksempel på hvordan det går, når de som står i ledelsen ikke har sans for det som Gud vil; men bare for det som mennesker vil.

Selv om det høres både "rett og riktig" ut å oppmuntre til å respektere de valg andre kristne gjør, tyder det samtidig på at alvoret ved å befinne seg i en slik struktur ikke er bevisst nok.

Sammenlign menigheten i Efesos med dnk, til sammenligning framstår menigheten i Efesos som en sterkt anbefalelsesverdig menighet. Men hva har Jesus å si om denne menigheten?:

TIL EFESOS
 1 Skriv til engelen for menigheten i Efesos:
 Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestaker av gull:

 2 Jeg vet om dine gjerninger; du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere.

 3 Du har holdt ut; du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett. 4  Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. 5 Tenk på hvor du stod før du falt. Vend om og gjør igjen dine første gjerninger! Ellers kommer jeg over deg og tar lysestaken din bort - hvis du ikke vender om.

 6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.
[nikolaittene: vranglærere i menighetene. Se v. 15.]
7  Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7

 DEN STORE SKJØGEN
1 En av de sju englene som hadde de sju skålene, kom bort til meg og sa: "Kom, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin dom, hun som troner ved de veldige vann.
 2 Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden."
 3  I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde sju hoder og ti horn.

 4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt.
 5 På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: "Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden."
 6 Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.
 Jeg ble slått av undring da jeg så henne.
Åp 17,1-6

Dette er mor til skjøgene og all styggedom på jorden, berusende som vin og beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner. Noe som også gir tanker om dette:

 FORNEKTELSE OG BEKJENNELSE
18 Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet.

 19 De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært det, da ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss.
1 Joh 2,18-19
 

Hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! og gjør ikke det jeg sier? Luk 6,46

11 Senere kom de andre brudepikene og sa: "Herre, herre, lukk opp for oss!"
12 Men han svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke."
13 Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen. Matt 25,11-13

Vekter, hvor langt er det på natt?

Burde vi ikke først og fremst finne ut hva Jesus mener? Skriftene gir oss svaret på det.

4 liker  
Kommentar #6

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Guds Ord er sannhet. jf. Joh. 17:17

Jaså sier du det du.  Så hva sier Guds ord om at kvinner skal tie i forsamlingen?  Hva sier Guds ord om hva Jesu bestefar het?  Hva sier Guds ord om hvilken dag Jesus døde?

1 liker  
Kommentar #7

Brian Swan

0 innlegg  2 kommentarer

Takk til Øivind Benestad!

Publisert rundt 4 år siden

Takk Øivind for ditt engasjement og tydelighet. Jeg kan godt forstå at du nå melder deg ut. Personlig gjorde jeg det samme allerede i år 2000 da de viste seg i ansettelsen av en homofil prest i Majorstue kirke, at det allerede da var de facto to syn i dette spørsmålet. Ingen kan beskylde deg for ikke å ha prøvd å kjempe for Bibelens syn. Takk!

11 liker  
Kommentar #8

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Jaså sier du det du.  Så hva sier Guds ord om at kvinner skal tie i forsamlingen?  Hva sier Guds ord om hva Jesu bestefar het?  Hva sier Guds ord om hvilken dag Jesus døde?

Ønsker du å diskuttere hva Bibelen sier om kvinners tjeneste i menigheten? Da bør man kanskje også se generelt på forholdet Bibelen og kvinner. Og i respekt for retningslinjene starte en ny tråd?

11 liker  
Kommentar #9

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jotun påstår at "Guds ord er sannhet".  Siden hun skriver dette, antar jeg hun mener det.  Da er det interessant om hun kan svare på de spørsmål jeg stilte henne for å sjekke om påstanden er riktig.  Jeg avventer svar fra Jotun.

2 liker  
Kommentar #10

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Jotun påstår at "Guds ord er sannhet".  Siden hun skriver dette, antar jeg hun mener det.  Da er det interessant om hun kan svare på de spørsmål jeg stilte henne for å sjekke om påstanden er riktig.  Jeg avventer svar fra Jotun.

Du bør nok likevel åpne en ny tråd, siden du ønsker å bruke Paulus´ utsagn om kvinner for å verifisere Bibelens troverdighet på generelt grunnlag. 

Det er et intressant tema.

4 liker  
Kommentar #11

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Å være tro mot Ordet

Publisert rundt 4 år siden

Bra innlegg Benestad!

Det finnes en del grunnleggende ting i Ordet som man ikke skal rokkes ved. Og rokker man med mann-kvinne og barn, så ødelegger man rett og slett fundamentet til nasjonen, og nasjonen utsletter seg selv. De åndelige lovene gjelder uansett om man tror på det eller ikke. Dessuten så vokser det opp ett sett med ulykkelige barn, som opplever at man har ett stort savn i livet sitt, nærhet fra mor og far, ettersom de kan bli kastet inn i menneskelige oppkonstruerte oppfinnelser, som ingen vet resultatet av før barna vokser opp.

Å være tro mot Ordet mot andre ting, så mener jeg at det er en avsporing av det Benestad snakker om. Når man snakker om at kvinnen skal tie i menigheten, så var det vel fordi at kvinnene satt på den ene siden på Paulus sin tid, og mennene på den andre siden, og mens predikanten forkynte, så ropte kvinnene over til sine menn og forstyrret møtet, da de ønsket  å vite hva predikanten mente. Dermed sa Paulus at kvinnen skulle tie.

Diskuterer man rett og galt i forhold til Guds Ord, så må man også se at det er visse ting som er viktigere enn andre. Og at en såkalt kirke kan bryte med de grunnleggende tingene som ekteskapet pga ønske om å tilfredsstille den venstrevridde mobben, mener jeg er å være utro mot Gud selv og Hans Ord. 

Diskusjoner om barnedåp event. voksendåp, mener jeg er en mindre viktig ting. Dåpen får deg ikke til himmelen, men er en god samvittighetspakt for Gud, og det må man gjøre når man er så stor at man forstår hva det handler om. Men barn, mor og far ligger Faderen dypere på hjertet. Fordi det er grunnvollene til samfunnet. Dåpen har mer med din personlige tro å gjøre. Mens ett ekteskap som blir feil ovenfor barna, berører hele samfunnet, og kan skape utrygge barn, som igjen vil bli mektige kostnader for samfunnet. Når man "tvinger" mor til å jobbe, og sette barna i barnehagen fra de er 9 mnd., hvor de er der lenge enn mor og far er på jobb, så kan kostnadene senere i livet, bli en sånn kostnad for samfunnet, at velferdstilbudene kan bryte sammen.

Overflod på nærhet fra mor og far, skaper trygge barn, som ikke opplever at de må verken lyve, stjele, mobbe etc. andre, som ikke er noe annet enn en følelse av utilstrekkelighet på innsiden. Vi må aldri glemme at barn er åndelige skapninger, og vi har også en plikt med å fylle opp deres åndelige behov. Og det er bare Guds Ord, og Åndens kraft som kan berøre barna, så det kan bli mett på innsiden.

Og når DNK ikke forstår noen ting av hva Bibelen sier, så tenker jeg at deres førere er forførere, bedratt, og jeg kan ikke forstå at de er frelst og kan heller ikke være Guds hellige, og kan heller ikke kalles Guds barn. De må velge enten å frykte Gud, eller å frykte mennesker. Men en dag, skal vi alle stå fremfor Hans domstol, og da hjelper det lite om du gjør ting som du får jubel her nede, om du da har krenket Hans Gudegitte Bud til menneskene, de som gir fred, når man følger dem! Og ordet er skarpt når det gjelder de som kaller ham Herre, men gjør stikk imot Hans vilje:

Jesus sa "Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.  Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!" Matt. 7

Jeg vil anbefalle alle, som er tro mot Ordet, å komme seg ut av den kirken. Prisen å være igjen, kan bli større enn prisen å gå ut av den. Jesus selv var ikke velkommen inn i datidens menigheter, synagogene. Og vi hadde Knudsen og Nessa, som heller ikke er velkommen i de fleste kirkene i dagens DNK. Og det er ett varsel, at kan ikke Hans rettferdige få bli i kirken (fordi man nekter å høre på deres trohet mot Ordet), så burde alle flykte fra den synkende skute. 

Menighet har ingenting med ett bygg å gjøre, men at man sammen opphøyer Herren i Jesu navn, så er Han midt i blant oss, Matt. 18. Bedre med 2 som har ekte fellesskap, enn å være sammen den sosial aksepterte strukturen, som selv himmelen har fornektet!

5 liker  
Kommentar #12

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Splitt og hersk

Publisert rundt 4 år siden

er ikke fremmed for kirken mer. Det vil alltid være gryende grupper som skal ha sin velsignelse, og de som alltid har vært der svelger unna så godt de kan. Det samme har skjedd i helsevesenet. Lover og regler følges ikke opp, og pasientene får ikke vite sannheten. Kjernen er den samme uansett hvilke personer som kommer og går. Uttrykkene er kanskje forskjellig, men innholdet kan ikke endres uten at man mister seg selv. Noen sa at de uenige ville komme på plass etter hvert. Så feil kan man ta.


1 liker  
Kommentar #13

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

Hvorfor er dette vedtaket splitt og hersk?

Publisert rundt 4 år siden

Smak på setningen Tove.  "de som alltid har vært der svelger unna så godt de kan" . Det er en helt utrolig setning. Mener du det Tove? 

Mener du at det er noen som var i Kirken som nå er fortrengt av de som støtter homofilt ekteskap? Tror du ikke tvert i mot at de homofile har vært i Kirken hele tiden? Er det et A og B-lag i Kirken hvor nå A-laget har tapt?  Er det slik at nå er det med de riktige meningen fortrengt at disse med feil meninger? Jeg har stor respekt for et Kirkemøte som med stort flertall 83 mot 29 velger en ny retning. Etter som jeg har registrert så er det også et samle bispekorps som stemte for. Stemmer det? 

1 liker  
Kommentar #14

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

?

Publisert rundt 4 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Det vil alltid være gryende grupper som skal ha sin velsignelse

Er det noe galt i det?

2 liker  
Kommentar #15

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Kirkemedlemmer

Publisert rundt 4 år siden
Svein-Tore Andersen. Gå til den siterte teksten.
Tror du ikke tvert i mot at de homofile har vært i Kirken hele tiden? Er det et A og B-lag i Kirken hvor nå A-laget har tapt?  

Jo da, slik er det. De har vært medlemmer, ofte fra de var små babyer. Så da er det bare rett og rimelig at kirkens medlemmer blir behandlet likt på alle områder, ikke bare teller som medlemmer i antall, slik at kirkens inntekter derved ble større.

1 liker  
Kommentar #16

Lars Marius Ytterstad

0 innlegg  10 kommentarer

Sannhet

Publisert rundt 4 år siden

Sannhet kan betegne det som er trofast, sant og pålitelig, det som står fast, det som er fastslått som en kjensgjerning. Sannhet står som en motsetning til løgn, falskhet og urettferdighet og betegner det som er i samsvar med kjensgjerningene, eller det som er rett og riktig.

I Bibelen står det at Guds ord er sannhet, og det er gjentatt mange ganger. Det står også om dem som ikke er enige i dette, og Pontius Pilatus spør om dette slik du skriver. Jesus kaller Satan for løgnens far i Johannes 8:44. Dette er da som en direkte fiende til Gud som er sannheten.
Har du andre svar på dine egne spørsmål? 

2 liker  
Kommentar #17

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Jeg tror både samfunnet

Publisert rundt 4 år siden

og kirken ville vært best tjent med å la ekteskapet være knyttet til et forpliktende samliv med mulighet for naturlig formering. Det er en avsporing å utvide ekteskapet til alle former for seksuelle relasjoner. Men det er langt på veg de konservative (og pietistiske) kristnes egen skyld at argumentasjonen basert på hensynet til barn, ikke vinner fram. For alle som har fulgt med i holdningene i disse kretser, vet at det ikke dreier seg om hensynet til barn, men om sex. En møter det i synet på førekteskapelig sex, og, ikke minst, i holdningen til eldre mennesker. Jeg har hørt mange historier om to eldre som har funnet hverandre, men som blir fordømt fordi de "er sammen" uten først å gifte seg. Dette viser ut over enhver tvil at det er sexliv en bryr seg om, ikke om barn har både mor og far. Derfor er Benestads argumentasjon nødt til å falle til jorden, fordi den framstår som en rasjonalisering av den underliggende fordømmelse av all sex utenom rammene for det heterofile ekteskap. Og slike holdninger er definitivt satt i skammekroken i vår tid, og de bør forbli der. Men det forhindrer ikke at ekteskap som ikke gir grunnlag for barn, er en meningsløshet. Dette gjelder helt uavhengiv av at seksuelt samkvem mellom personer av samme kjønn må anerkjennes som likeverdig med heterofilt samliv.

2 liker  
Kommentar #18

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Du bør nok likevel åpne en ny tråd, siden du ønsker å bruke Paulus´ utsagn om kvinner for å verifisere Bibelens troverdighet på generelt grunnlag. 

Nei.  De konservative argumenterer sitt syn med ekteskapet med at "Guds ord er sannhet".  Problemet er at det ikke er så enkelt.  For "Guds ord" sier motstridende ting.  Du må gjerne svare på f.eks hva Jesu bestefar het, men da må du velge mellom to forskjellige versjoner.  Dermed har jeg bevist at det er for enkelt å bare henvise til "Guds ord" for å vise hva som er "sant".

1 liker  
Kommentar #19

Lars Marius Ytterstad

0 innlegg  10 kommentarer

Jesu bestefar

Publisert rundt 4 år siden

Hei Frode.

Begge to er Jesus bestefar. Jakob er Josef far, og Heli er faren til Maria. Akkurat som de fleste mennesker har to par besteforeldre, farfar og morfar.

Matteus fokuserte på arverekken etter Kong David, mens legen Lukas fokuserte på den biologiske slekten. Mange ganger oversatt til mange forskjellige språk, så kanskje ordlyden ikke er hundre prosent korrekt i alle sammen?

Du er selvfølgelig ikke den eneste som finner tilsynelatende motstridende opplysninger. Men tenk over at dette er opplysninger som har overlevd flere tusen år, og det av en grunn. 

1 liker  
Kommentar #20

Kjell Bleivik

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Er ikke det litt i seneste laget?  Jeg vurdere å melde meg inn igjen.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere