Johannes Strømstad

10

Venstrekjøring m.m.

En mann som flyttet fra England til Norge etter at han hadde passert 60 år fikk store problemer med bilkjøringen. Så jeg sa til ham flere ganger at i Norge er vi så rause og fleksible at han selvsagt kan fortsette å kjøre på venstre side av veien.

Publisert: 30. jan 2017

Men det ser ut som at han ikke forstår hva jeg sier. På samme måte forstår ikke jeg hva som menes når det sies at det skal være plass til to ekteskapssyn i kirken. Samme hvilket syn man holder for rett, så må man jo mene at det andre er feil. Og da er det ikke bare en liten feil, men rett og slett ikke etter Guds vilje. Og hvordan kan man mene at en kirke skal ha rom for en holdning og praksis som ikke er etter Guds vilje? Dessverre tror jeg at veldig mange rett og slett ikke har tenkt så langt. De kan vi overse i denne omgang. Men det er åpenbart at det også er mange helt opp i toppen av kirkeledelsen som har tenkt grundig gjennom dette. Hva er deres egentlige mening? Man skal ikke tillegge sine motstandere en mening de ikke gir uttrykk for, men her er det dessverre nødvendig å dvele ved hva som kan ligge bak uttalelsene. Jeg frykter at mange som sier at det skal være plass for begge syn egentlig mener: «Vi skal ikke kaste ut noen (enda), men de andre får være så gode å holde sine meninger for seg selv. Nå skal vi ha fred og det betyr at det er vårt syn som skal gjelde over alt der noe skal uttrykkes.» Hvis det ikke er slik man tenker så ønsker jeg å få en god forklaring på hvordan man for eksempel tenker å utforme etikkundervisningen for konfirmantene slik at begge synene kommer fram som likeverdige? Og hvordan skal kirken både beklage og ikke beklage at den ikke har gjort dette vedtaket tidligere? Denne type spørsmål må tas ut i lyset i full bredde nå for å avklare hva slags vilkår som kommer til å møte oss etter hvert. Jeg tror ikke vi kommer til å få noe gratis. Derfor foreslår jeg enten å blåse liv i Levende folkekirke igjen eller opprette en annen organisasjon hvor vi kan stå sammen og arbeide under Den hellige ånds ledelse og finne fram til hvordan vi kan fortsette å tjene Gud og vår neste gjennom kirken. Gud er over alle forhold. Derfor mener jeg at vi kan forbli i kirken. Men vi vil trenge et alternativt fellesskap.

 

Johannes Strømstad

 

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere