Erling Grape

57

The good guy and the racist

En moral for Loke, en annen for Tor

Publisert: 26. jan 2017

Lytt nøye på denne YouTube-snutten på 1 min og 34 sekunder.

Har du ikke hørt tilsvarende tale ganske nylig?

President Bill Clinton taler i 1995

Så da gjenstår spørsmålet, hvilken av disse uttalelsene tilhører The Good Guy og hvilken er rasistisk?

Er det stilen som avgjør når innholdet er likt?

8 liker  
Kommentar #1

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Godt spørsmål. 

Jeg fikk tidlig lære av min norsklærer om form og innhold når jeg skrev stiler: måten en uttrykker (formen) seg på. Det er det samme her i landet når  Sylvi Listhaugs skal tas. Man er enig, men det er måten hun sier det på som er det avgjørende.

3 liker  
Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Så da gjenstår spørsmålet, hvilken av disse uttalelsene tilhører The Good Guy og hvilken er rasistisk?

Er det stilen som avgjør når innholdet er likt?

Det korte svaret på ditt spørsmål, er ja.

For å utbrodere noe, er det selvsagt ikke slik at vi tolker uttalelser i et vakuum. Våre forventninger til meningsinnholdet vil i stor grad påvirke våre tolkninger av ytringer. Med forskjellige forventninger, vil ellers identiske ytringer tolkes ulikt. Vi setter ytringen inn i en kontekst inneholdende andre ytringer av samme person, kjennskap  til personens holdninger og politiske oppfatninger om beslektede temaer og utført praktisk politikk. Selvsagt kan dette ramme den som ytrer seg, urettferdig.

Et eksempel på dette kan være når Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet begge uttaler at innvandringen til landet, bør begrenses. Vil dette være et bevis på at begge partiene har identisk syn på innvandrere? Nei, vil mange av oss tenke. Vi vil gå utover den konkrete uttalelsen og tenke at den ene uttalelsen gir uttrykk for pragmatisk politikk, hva vi kan tilby av skole, boforhold og arbeidsplasser mens den andre uttalelsen gir uttrykk for et syn på innvandrere generelt. 

Selvsagt kan dette slå urettferdig ut for den pragmatiske Fremskrittspolitikeren, men også for den mer "etnisitetsbevarende" Arbeiderpartipolitikeren.

Kommentar #3

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt kan dette slå urettferdig ut for den pragmatiske Fremskrittspolitikeren, men også for den mer "etnisitetsbevarende" Arbeiderpartipolitikeren.

Du ser det fra politikernes side. Hva slags betydning har det for de som utsettes for samme behandling, men begrunnelsen for denne behandlingen har ulik kontekst?

1 liker  
Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Du ser det fra politikernes side. Hva slags betydning har det for de som utsettes for samme behandling, men begrunnelsen for denne behandlingen har ulik kontekst?

Min kommentar var ikke kun sett fra din side som politiker, men også fra min side som vanlig velger :-)

Kommentar #5

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg tolker deg til at du er enig i at den politikken Bill Clinton skisserer i bruk mot innvandrere og illegale immigranter er ganske lik den Donald Trump sier han vil bruke. Forskjellen, slik jeg tolker deg, er at uttalelsen fra Bill Clinton (den dokumenterte løgneren) må settes i en annen kontekst enn uttalelsen fra Donald Trump.

1 liker  
Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Jeg tolker deg til at du er enig i at den politikken Bill Clinton skisserer i bruk mot innvandrere og illegale immigranter er ganske lik den Donald Trump sier han vil bruke. Forskjellen, slik jeg tolker deg, er at uttalelsen fra Bill Clinton (den dokumenterte løgneren) må settes i en annen kontekst enn uttalelsen fra Donald Trump.

Nei og ja. Jeg tror ikke jeg har mer å tilføye i denne omgang enn hva jeg allerede har skrevet.

Kommentar #7

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Nei og ja. Jeg tror ikke jeg har mer å tilføye i denne omgang enn hva jeg allerede har skrevet.

Ergo, du har ikke sagt noe annet enn at konteksten er forskjellig i forholdet Clinton/Trumps uttalelser.

Da er det naturlig å tolke deg dit at du intet har å bemerke til at innholdet i uttalelsene er svært så like.

3 liker  
Kommentar #8

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Ergo, du har ikke sagt noe annet enn at konteksten er forskjellig i forholdet Clinton/Trumps uttalelser.

Da er det naturlig å tolke deg dit at du intet har å bemerke til at innholdet i uttalelsene er svært så like.

Jeg svarte på ditt generell spørsmål i innledningen. Det er ikke grunnlag for å tolke utover det. Om du ønsket en debatt rundt den praktiske innvandringspolitikken eller synet på minoriteter Clinton vs Trump, kunne du bare spørre. Men for å sette mitt tidligere svar mer på spissen, lignende uttalelser tolkes gjerne ulikt om de stammer fra Ku Klux Klan eller om de kommer fra borgerrettighetsbevegelsen. Den første jubler for Trumpseier, den andre støttet Clinton.

Så overlater jeg til deg å trekke konklusjoner på dine egne vegne, men du syner å være dårlig skikket til å trekke konklusjoner på mine vegne.

Of for å være ærlig så har jeg ikke en gang trykket på linken din, mitt første svar var av generell art.

Kommentar #9

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Of for å være ærlig så har jeg ikke en gang trykket på linken din, mitt første svar var av generell art.

..hvilket betyr at jeg ikke en gang tok stilling til din påstand om at uttalelsene var identiske. Jeg tok utgangspunkt i at så var tilfelle for å kunne gi et generelt svar på ditt generelle spørsmål.

Kommentar #10

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
for å være ærlig så har jeg ikke en gang trykket på linken din

Det siterte styrker mitt inntrykk av at du gjerne diskuterer uten å gidde å sette deg inn saken som diskuteres. Videoen som linken viser til, er selvsagt vesentlig for problemstillingen i innlegget.

4 liker  
Kommentar #11

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Videoen som linken viser til, er selvsagt vesentlig for problemstillingen i innlegget.

Da beklager jeg for det var ikke slik jeg oppfattet ditt spørsmål.

Jeg svarte på spørsmålet "Er det stilen som avgjør når innholdet er likt?" For å svare på det, måtte jeg forutsette likt innhold.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere