Anders Møller-Stray

17

Én av mange uenigheter

Det er uærlig å skyve den verdensvide kirke foran seg i saken om likekjønnet vigsel.

Publisert: 25. jan 2017  /  1562 visninger.

Vår kirke er snart del av det mindretall av verdens kirker som åpner for likekjønnet vigsel. Mange kristne rundt oss rister bedrøvet på hodet. Er det en grunn til å være tilbakeholdne med det ventede vedtaket?


Kjønnsnøytral

Kirkemøtet­ er i ferd med å vedta en ny vigsels­liturgi, som skal fungere ved siden­ av den gamle. Den nye er kjønnsnøytral, og kan brukes av både likekjønnede og ulikekjønnede par. Dette lander for vår del en diskusjon, som vi har hatt parallelt i mange kirkesamfunn verden over. I andre kirker pågår diskusjonen fortsatt, og i andre igjen har den knapt startet.

Nettopp det at mange andre kirkesamfunn ikke har åpnet for dette, brukes av mange i debatten som argument mot at vi skal gjøre det. Det vises til at vi blir en del av en liten minoritet blant verdens kristne, og det snakkes som om alle andre var enige om alt mulig.


Mer som skiller

Jeg synes det er uærlig å skyve den verdens­vide kirke foran seg i denne ­saken. Det er sikkert riktig at en stor andel av verdens kristne er med i kirkesamfunn som ikke åpner for likekjønnet vigsel, i alle fall ikke foreløpig. Men er dette spørsmålet det eneste som skiller? Eller det viktigste?

De ortodokse kristne ville neppe­ sagt seg helt enige i vår lutherske nattverdspraksis. Latin­amerikanske pentakostal­e hadde i liten grad samstemt i våre tanker om Den hellige ånd. Sørstatsbaptister fra USA hadde antakelig ikke ropt Amen til vårt dåpssyn. Den romersk-katolske kirke har historisk sett vært mer enn skeptisk til Luthers tanker om frelse ved troen alene. Mange­ adventister lar seg hverken impo­nere over hvilken hviledag vi ­holder hellig, eller hvor hellig vi holder den.

Listen kan gjøres svært lang. Det er mye som skiller jordens kristne, og uenighetene går tidvis meget dypt. Samtidig har vi det håp at vi er ett i Kristus, og at Gud kjærlighet når dypere enn våre skillelinjer.


Reformasjonen

I år feirer vi at det er 500 år siden vår lutherske reformasjon startet. Dersom Luther skulle lyttet til stemmene som advarer mot å skille seg ut økumenisk i vår kirkedebatt, hadde vi ikke hatt noen reformasjon å feire. På Luthers tid var det knapt noen kirker som stod inne for det Luther mente var riktig. Likevel turte han, med fare for sitt eget liv, å stå frem med sin lære. Slik kan han inpirere oss til å, på samme måte, stå opp for det vi mener er sant og rett. Også der det setter oss i et økumenisk mindretall. Der står vi uansett ­allerede, i mange andre og kanskje større spørsmål.

Det finnes fortsatt mange ­meningsfulle diskusjoner å ta i saken om likekjønnet vigsel. Vår kirke har to syn, og anerkjenner dermed argumenter fra begge sider. Hva andre kirkesamfunn måtte mene, er imidlertid ikke et argument.

PUBLISERT I VÅRT LAND, 25.01.2017


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Helge Olav Bugge

0 innlegg  1 kommentarer

Uærlig?

Publisert rundt 4 år siden

"Jeg synes det er uærlig å skyve den verdensvide kirke foran seg i denne saken."

"Uærlig" defineres i bokmålsordboken som synonymt med "uhederlig". Betyr dette at Møller-Stray mener at henvisninger til den verdensvide kirke ligger under et debattmessig lavmål?

Kommentar #2

Anders Møller-Stray

17 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg mener at det er uærlig å komme med en fremstilling som gir inntrykk av at det er spørsmålet om kjønnsnøytrale ekteskap som det sentrale spørsmålet som skaper splid mellom forskjellige kirkesamfunn. En slik fremstilling tar, etter mitt syn, hverken mangfoldet eller kirkehistorien på alvor. Dersom økumenikken skal brukes som et argument for å si nei til likekjønnede ekteskap, hvorfor brukes det ikke for å endre nattverdssynet?

1 liker  
Kommentar #3

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Dette handlar ikkje om usemje. Vi kan leve godt med usemje i kyrkja. Dogmatisk sett, om ikkje nødvendigvis personleg, er det faktisk totalt uinteressant kva den einskilde måtte meine om eikvar sak, uansett om ein er biskop, prest eller lekmann. Men kva meiningar den einskilde måtte ha er faktisk er noko heilt anna enn eit lærestandpunkt. Og i dette tilfellet ser vi at ein har konstituert to motstridande og gjensidig utelukkande syn som lærestandpunkt i ei og same kyrkje. Problemet er berre at Den norske kyrkja ikkje er friteke frå non-kontradiksjonsprinsippet.

2 liker  
Kommentar #4

Anders Møller-Stray

17 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Hvorvidt en kirke kan sidestille to innbyrdes motstridende læresetninger er absolutt en interessant debatt, men litt på siden av hva det opprinnelige innlegget handler om. Mitt poeng var kun at det blir kunstig å bruke økumenikken som rettesnor for læreutviklingen i dette spørsmålet, når vi åpenbart ikke gjør det i andre spørsmål.

Kommentar #5

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Men vi gjer jo det. Til dømes nekter vi pinsevennar å vere faddarar i barnedåp, fordi dei ikkje held seg inne med den økumeniske forståinga av dåpen som nådemiddel. Og kritikken mot Den romersk-katolske kyrkja sine særdogmer er nettopp forankra i at dei er særdogmer. Den lutherske teologien er i sin natur økumenisk.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere