Lederartikkel Vårt Land

Trump og Jerusalem

Israel har sin hovedstad i Jerusalem. Hvorfor er det da så kontroversielt om USA legger sin ambassade dit?

Publisert: 24. jan 2017  /  699 visninger.

Å FLYTTE USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem er et av Donald Trumps valgløfter. I Midtøsten er det stor oppmerksomhet om hva han vil gjøre med det. Høyresiden i Israel forventer en rask oppfyllelse, mens både palestinerne og arabiske ledere har advart mot konsekvensene.

HVORFOR ER dette så kontroversielt? Israel har hatt sin hovedstad i Jerusalem siden 1949. Både regjeringen og parlamentet har sitt sete der. Så hvorfor kan man ikke legge ambassadene der hovedstaden i praksis er? Ingen land har ambassade i Jerusalem - noe som er ganske upraktisk.

FN VEDTOK i 1947 at det skulle opprettes en jødisk og en arabisk stat i Palestina. Jerusalem skulle ha en særstatus, administrert av FN. I krigen som fulgte erobret og annekterte Israel Vest-Jerusalem og Jordan Øst-Jerusalem. Ingen av disse anneksjonene fikk internasjonal anerkjennelse, og de aller fleste land lokaliserte derfor sine ambassader i den nye staten til Tel Aviv.

I 1967 erobret Israel også Øst-Jerusalem. Mens resten av Vestbredden ble lagt under militærstyre, ble Øst-Jerusalem innlemmet i Israel. I 1980 ble det vedtatt som en del av landets grunnlov at Jerusalem er Israels udelelige hovedstad. FN og de fleste internasjonale organer hevder at Øst-Jerusalem er en del av de okkuperte palestinske områdene. Dette er nå en viktig grunn til at ingen land har sine ambassader i byen.

HVIS USA (eller et annet land) legger sin ambassade til Jerusalem, anerkjenner man Israels anneksjon av Øst-Jerusalem og setter seg ut over FNs resolusjoner. Det innebærer i praksis å si nei til palestinernes krav på Vestbredden som territorium for sin stat. Det vil signalisere en ensidig støtte til Israel framfor fortsettelse av fredsprosessen.

PRESIDENT TRUMP har signalisert at han både ønsker å bidra til å løse konflikten mellom Israel og palestinerne og at han vil støtte Israel i tykt og tynt. Avgjørelsen om ambassaden vil være en avgjørelse om hvilken av disse linjene hans regjering vil følge. Vi håper han velger den første.

2 liker  
Kommentar #1

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
HVIS USA (eller et annet land) legger sin ambassade til Jerusalem, anerkjenner man Israels anneksjon av Øst-Jerusalem og setter seg ut over FNs resolusjoner. Det innebærer i praksis å si nei til palestinernes krav på Vestbredden som territorium for sin stat. Det vil signalisere en ensidig støtte til Israel framfor fortsettelse av fredsprosessen.

Jeg la merke til et rykte om at Sisi, som leder militærjuntaen i Egypt, angivelig hadde henvendt seg til Trumpen og uttrykt bekymring for fremtiden hvis USA legger sin ambassade til Jerusalem. Det er en tungtveiende henvendelse. Et ordtak sier at "den veien Egypt går, følger den arabiske verden etter". 

Trumpen, for sin del, har erklært krig mot IS og sagt at han vil utrydde radikal islamisme fra jordens overflate. Det siste innebærer at han må besørge "utryddelsesoperasjoner" i mer enn 30 ulike land... 

Historien har vist at når Vesten kriger mot et muslimsk land, så blomstrer radikal islamisme i kjølvannet. Ref.: Afghanistan, Irak, Libya... (og Obamas mange tusen droneoperasjoner har hatt samme effekt i en lang rekke, andre land i tillegg).

Vesten har kommet i skade for å "regimeskifte" både Muhammar Gadaffi og Saddam Hussein, med det til følge at Libya (og store deler av Nord-Afrika) og Irak opplevde ukontrollerte oppblomstringer av radikal islam (krefter som de styrtede statslederne tidligere hadde holdt i sjakk). 

I 2012 bestemte til overmål amerikanerne seg for at radikale islamister kunne benyttes som leiesoldater ("administrert" av Saudi-Arabia, Quatar og Kuwait) til å "regimeskifte" Assad i Syria. Svære mengder (ca. 3.500 tonn) topp moderne, amerikansk-produserte våpen ble raskt fløyet inn. 

Følgene ble at plutselig opptrådte radikale islamister med overlegne, moderne våpen og jaget den irakiske hæren på flukt, anslagene mot Syrias regjering tiltok med voldsom styrke, IS erklærte sitt kalifat i store områder av Irak og Syria, og både regionen og Europa ble oversvømmet av flyktninger.

Ideologien til de radikale islamistene har et enkelt, politisk budskap: "Vesten driver angrepskrig mot islam i stor skala. President Bush har selv kalt tiltaket for korstog. Troende må gripe til våpen og forsvare islam mot vanhelligelsen og volden, eventuelt via sitt martyrium".

Selvsagt hadde Osama bin Laden en utspekulert, strategisk plan bak terroren 11. september 2001. Han ville lokke USA til å forårsake "stor sivilisasjonskrig" mellom den kristne og den muslimske verden. Stupide president Bush gikk rett på limpinnen...

Aner Trumpen hvilket vepsebol han rister i, hvis han flytter ambassaden til Jerusalem? 

Netanyahu har sine prioriterte strategier på plass. Først og fremst ønsker han nå å bombe Iran. Men en fullskala krig mot Iran tør han ikke iverksette uten først å få tiltaket godkjent i Washington med løfter om "militær oppbakking". (Iran er visstnok nå alliert med både Russland og Kina),

Snart skal Netanyahu på besøk hos Trumpen i Det hvite hus. Oppnår han "bare" USA-ambassade i Jerusalem og fullt spetakkel mellom Vesten og Midt-Østens muslimer, eller makter han å bevirke storkrig mot Iran også?

Kommentar #2

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Snart skal Netanyahu på besøk hos Trumpen i Det hvite hus. Oppnår han "bare" USA-ambassade i Jerusalem og fullt spetakkel mellom Vesten og Midt-Østens muslimer, eller makter han å bevirke storkrig mot Iran også?

Samtidig som det er litt underlig at intolerante midt østen muslimer skal diktere hva vesten skal gjøre? 

Er det ikke snart på tide at Vesten setter ned foten?

Kommentar #3

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
det er litt underlig at intolerante midt østen muslimer skal diktere hva vesten skal gjøre?

Muslimske land i Midtøsten har ingen opplysningstid som del av sin kulturelle utviklingshistorie. Ideer om enkeltindividets suverenitet og menneskerettigheter ligger ikke like langt fremme i bevisstheten hos folk som i Europa og i land med tung påvirkning fra europeisk kulturarv.

En del muslimske samfunn er stokk konservative. Forholdet gir seg mange utslag. Skikker og omgangstone kan virke uvante og fremmedartede på folk fra Vesten.

De innfødte er gjerne dryppende religiøse og har ofte en tendens til å tenke på sin lokale tradisjon og væremåte som angivelig begrunnet i deres trosmessige regelverk, altså den såkalte «skriften» deres. De mener seg følgelig gjerne å tilhøre bestemte retninger/menigheter innen islam.

En skeptisk betrakter kan komme til å tenke at det som særmerker, skyldes kanskje like gjerne kulturell tradisjon og egenart som teologisk innhold, Kvinneundertrykkingen i Saudi-Arabia eksemplifiserer sammenhengen ganske treffende,

Det blir for sjåvinistisk å betrakte fremmedartede kulturer som «intolerante» fordi de har trekk som er ulike vår egen kultur, Alle samfunn har prinsipiell og nasjonal rett til å dyrke sin egen kultur og væremåte innenfor sitt eget og suverene område.

«Intolerante» kan man først kalle andre hvis de begynner å misjonere på oss og stiller krav om at vi skal tro eller tenke slik som dem og oppføre oss slik som dem.

Hvis eksempelvis muslimske land i Midtøsten begynte å fjern-diktere hvordan norsk kultur skal være, så ville vi ment de opptrer urimelig og frekt, og umiddelbart si at slikt har de ingenting med å stille krav om.

Vi bør, helt tilsvarende og i anstendighetens navn, da også la være å diktere muslimske land i Midtøsten hvordan deres skikker og tenkemåte skal være, og hvilke politiske standpunkter de skal forfekte på den internasjonale arena. Gjensidig respekt er en grunnstein i diplomati og folkerett.

Vesten har selv ingen god tradisjon på dette området. Vi viser oss til og med å være så lite respektfulle og tolerante at vi skyter og bomber «skyldige og uskyldige» for å tvinge muslimer i Midtøsten til å følge våre befalinger om hvordan forholdene i Midtøsten, etter vår diktat, skal være. Sånn fremferd hører ikke hjemme i verken viser eller eventyr.

Selvsagt har folkeslagene i Midtøsten rett til å stille krav til sine egne nærområder. Vi har lite å komme etter «i deres hjemlige trakter».

Unntaket gjelder krav om at enhver stat skal følge internasjonal lov og innrette seg etter internasjonal rettsorden, og slike krav skal fremsettes i korrekt forum, nemlig i FNs organer. Retter land seg etter FNs påbud og anvisninger som er begrunnet i internasjonale rettsregler, så er mye vunnet.

Særlig ett land i Midtøsten utmerker seg med tradisjon som «banditt-stat» fordi landet vedvarende vedlikeholder ulovlig blokade og okkupasjon etc. av sine naboområder…

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere