Audun Hjertager

149

Galskap og fornuftig skepsis

Finnes det naturvitenskapelige argumenter som gir grunn til å tvile på menneskeskapt global oppvarming, eller er slik tvil mer religiøs enn vitenskapelig?

Publisert: 23. jan 2017

Menneskeskapt global oppvarming (MGO) er en ting. "Klimafornektelse" er så mangt. Trump f.eks, har hevdet at MGO er et kinesisk påfunn "to make U.S. manufacturing non-competitive" -et skoleeksempel på at skepsis til MGO kan knyttes til fornektelse. - Man tviler ikke på MGO fordi det er grunn til å tvile, men fordi MGO ikke passer inn i personlig ideologi eller "vedtatte" forestillinger (1 ,  2). Eller tar jeg feil?

Finnes det seriøse, naturvitenskapelige argumenter mot at menneskeskapt global oppvarming (MGO) er en realitet? Jeg tror ikke det. 

"Klimaskeptikere"! Hvis jeg tar feil, hjelp meg å være obektiv. Hva er rett og hva er galt med følgende punkter :

1. Både drivhuseffekten og klimagassenes egenskaper «oppdages» i skolelaboratorier hver dag (har vært kjent i et århundre).

2. Spekteret fra drivhusstrålingen viser at CO2 er en vesentlig drivhusgass i atmosfæren vår. (Måles både fra bakken og fra satelitter)

3. CO2 konsentrasjonen i atmosfæren øker (er nå høyere enn Homo sapiens har opplevd).

4. Isotop-analyser av CO2 i atmosfæren viser at konsentrasjonen øker på grunn av forbrenning av fossilt brensel. Målingen kan gjentas

5. Mennesket forbrenner for tiden vesentlig mer fossilt brensel enn naturen gjør.

Ergo bidrar mennesket til oppvarming av kloden. 

Og temperaturmålinger viser at jammen! - Hav og luft varmes opp. Mennesket varmer kloden opp mer enn andre faktorer kjøler den ned, akkurat som forskerne hevder. I tillegg registrerer vi at Arktis smelter, at havet stiger pg blir surere; alvorlige ting klimaforskere jevt og trutt har minnet oss om. 

 

2 liker  
Kommentar #1

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Hjelp til å være objektiv

Publisert over 4 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Hvis jeg tar feil, hjelp meg å være obektiv

Det er ingen ting galt med de punktene du lister opp. De aller fleste klimaskeptikerne vil være enig med deg i dette. Men det som den store seriøse delen av skeptikerne mener er at den menneskeskapte andelen av alt dette er mye mindre enn hva "klimafundamentalistene" hevder. Problemene med IPCCs modeller og konklusjoner summeres greit opp i et intervju med pensjonert forsker og fysiker, Stein Bergsmark.

Kommentar #2

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Klimaskeptikere flest aksepterer MGO

Publisert over 4 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Problemene med IPCCs modeller og konklusjoner summeres greit opp i et intervju med pensjonert forsker og fysiker, Stein Bergsmark.

Takk for info. Jeg tolker deg dithen at du mener at "IPCC" er "klimafundamentalister" og at Stein Bergsmark oppsummerer årsakene til at  "skeptikerne mener er at den menneskeskapte andelen av alt dette er mye mindre" .  

Hvorfor mener "skeptikerne" at den menneskeskapte andelen er mye mindre; omtrent hvor mye mindre mener de at dette er, og hvilke objektive argumenter bygger de/Bergsmark dette på? 


1 liker  
Kommentar #3

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Takk for info. Jeg tolker deg dithen at du mener at "IPCC" er "klimafundamentalister" og at Stein Bergsmark oppsummerer årsakene til at  "skeptikerne mener er at den menneskeskapte andelen av alt dette er mye mindre" .  

Hvorfor mener "skeptikerne" at den menneskeskapte andelen er mye mindre; omtrent hvor mye mindre mener de at dette er, og hvilke objektive argumenter bygger de/Bergsmark dette på? 

Du har nok ikke lest hva Bergsmark sier. Les intervjuet så får du svar på det du spør om og mye annet du åpenbart ikke vet.

Kommentar #4

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Stein Bergsmarks troverdighet

Publisert over 4 år siden

Bergsmark  gjør i artikkelen et stort nummer ut av de 97%; - at tallet stammer fra  " ..en nettbasert undersøkelse gjort av anti-klimaskeptikeren John Cook". 

Med litt googling finner man minst syv studier som på ulike måter underbygger påstanden om at et overveldende flertall fagfolk er enige om at MGO er den viktigste pådriveren for tiden. Jo mer man man har forsket på klima, jo tydeligere blir konsensus. Bergsmark BUSTED.

'MGO-aksepterende IPCC-fornektere' minner veldig om debatten mellom kreasjonister og evolusjonsbiologer, som er mer innenfor mitt fagområde. - Noen kreasjonister mener deres teori er naturvitenskapelig fordi radiometriske dateringsmetoder "er usikre", og like ved siden av står ID-tilhengere og hevder at det er grunn til å tvile på (deler av) evolusjonsteorien (ofte med kompliserte, riv ruskende ulogiske argumenter).Men noen få biologer benekter at det er hold i evolusjonsteorien. 3% på verdensbasis kanskje. 

Jeg mistenker at fysiker Bergsmark er virkelig ute å kjøre i klimaspørsmålet. Hvorfor skal man tro noe annet?

2 liker  
Kommentar #5

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Her er den mannen som kom ut av skapet: Stein Bergsmark.

Det store intervjuet i Nettavisen.

Her er det noen kommentarer  jeg som har skrev tidligere.Kommentar #6

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er en del ... gammelt nytt i Bergsmarks uttalelser. Han påpeker at det er relativt lite CO2 i atmosfæren (men det utgjør ikke et argument i seg selv), og at det er et metningspunkt mtp varmeabsorbasjon (noe som ikke nødvendigvis er sant..). Han må gjerne stole på Lindzen der, men selv om han hevder Lindzen er i Premier League, utgjør han ikke Premier League alene. 

Han hamrer, som god klimaskeptiker, løs på John Cook. Flott, det. At alle angriper John Cook er morsomt, all den tid folk som Bergsmark selv ikke liker at de blir "angrepet". Pot, meet kettle. Men det har kanskje noe for seg? Tross alt, feil er gjort i forskning før? 

Vel, Cook er ikke den eneste som har gjennomført undersøkelser. Men av diverse ukjente grunner har jeg ikke sett folk angripe f.eks Verheggen et al. De nevnes faktisk ikke i det hele tatt. Hvorfor det? 

Bergsmark drar også frem the Oregon petition. Som er belastet med en del større problemer enn Cook et al. Morsomt om den er også dette: "According to figures from the US Department of Education Digest of Education Statistics: 2008, 10.6 million science graduates have gained qualifications consistent with the OISM polling criteria since the 1970-71 school year. 32,000 out of 10 million is not a very compelling figure, but a tiny minority - approximately 0.3 per cent." (Kilde)

"Pausen" i oppvarmingen dukker selvsagt opp - noe som er underlig, tatt i betraktning at den ikke lenger finnes. 2015 og 2016 tok livet av det. Det finnes også dem blant forskere som mener den aldri fantes. 

Så jeg er foreløpig ikke imponert. Innvendingene til Bergsmark er ikke nye, de har vært holdt i live lenge. Og tre av dem (navngiving av Mann, Gore og Cook) er ikke saklig argumentasjon i det hele. Angående Mann - hvorfor påpeker ikke kritikerene at forskjellige typer hockeykøller er produsert siden 1998? Mye lignende Cook-kritikken er det her en skremmende taushet rundt alt annet enn et utvalgt mål. 

Til sist, siden det er irriterende å lese: når han siterer Stephen Schneider på  «for å få frem budskapet, må man ha masse pressedekning, og for å få det så må man komme med skremmende scenarier og vi må si minst mulig om den tvil vi måtte ha».", lurer jeg på hvor nøye han er med kildekritikk. 

3 liker  
Kommentar #7

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg mistenker at fysiker Bergsmark er virkelig ute å kjøre i klimaspørsmålet. Hvorfor skal man tro noe annet?

Lytt til  Ivar Giæver hva han har å si, spesilt tankeeksperimentet om fyrstikken.

Det Bergsmark poengter er at det ikke er temperaturen som driver CO2, men det er omvendt.

Altså det er ikke global oppvarming som er årsak til økning av CO2.

Kommentar #8

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Rettelse, jeg var litt upresis

Publisert over 4 år siden

Jeg var for rask  og upresist, det skal være slik:

Bergsmark henviser til, er at havet frigir lagret CO2 når temperaturen øker, mens det kan holde på mer CO2 når temperaturen faller.

Altså temperaturen endrer seg først, CO2 endrer seg senere.

1 liker  
Kommentar #9

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Ivar Giævers troverdighet

Publisert over 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Lytt til  Ivar Giæver hva han har å si, spesilt tankeeksperimentet om fyrstikken.

Da har jeg lyttet til Ivar Giæver, som synes å tilhøre de virkelige "klimafornekterne": De som ikke bare betviler IPCC anslag for MGO, men også MGO. Jeg må si at jeg er SJOKKERT over argumentene som denne trivelige Nobel-prisvinneren (1973) fremfører. Det er bare trist. Jeg føler det er nødvendig å formidle at han er 87 år.

Giæver hevder at menneskeskapt global oppvarming er oppspinn fordi:

 

1 - Det er umulig å påvise signifikant global temperaturendringer fra år til år. 

Min kommentar: What? Finnes det klimafornektere som mener  at man ikke fanger signifikante trender gjennom årlige, globale temperaturmålinger?

2 - I henhold til økt CO2 konsentrasjon burde temperaturen ha økt med 0,4 grader fra 1998 til 2015

Min kommentar: Giæver nevner ikke med et pip at klimaforskerne mener at CO2 bare er èn klimakomponent. Han neglisjerer fullstendig at  1998 bærer preg av at det var et el Nino år. Hmmmmmm.

3 - Temperaturen har ikke steget på 19 år. Det burde den ha gjort hvis global oppvarming var et fenomen.

Min kommentar: Hmmmm. - Samme feilslutning som 2). Han glemmer at 1998 er et naturlig ekstrem-år, forbigår uten å nevne et pip at trenden forøvrig er tydelig: Til og med selv sjefs-skeptiker Dr Roy Watson er på gli, og siden hans viser da en trend (Low Troposphere)  på ca +0,5C over 40 år. Jeg har ikke sett EN graf som ikke viser temperaturer som går opp og ned, men som viser oppadgående trend. NASA formidler forøvrig både meteorologiske stasjoner og hav-land temperatur (jf Giævers antydning om juks).

4 -  Hevder at havnivåstigningen er et naturlig fenomen ved å tilsynelatende sammenlikne havnivåstigningen de siste 2000 år med havnivåstignigen de siste 100 år (presentert graf).

Min kommentar: Need I say more.

5 - Tanke-eksperimentet om fyrstikk, som han sa han fikk hjelp til å regne ut - hvor han illustrerer at en fyrstikk i et rom, tilsvarer bilers utslipp i en 20-årsperiode. 

Min kommentar: ... Du vil kanskje lukte i rommet at  en fyrstikken er  tent. - Rart hvor få molekyler som skal til for å tenne en fyrstikk som skaper lukt i et helt rom!? Og så må man tenner på flere fyrstikker: Bilene utgjør jo bare en mindre del av klimautslippene våre.

Forøvrig like fascinerende som at i en gitt målestokk er jorden omtrent på størrelse med en drue. Solen er en lampe på 1.5 meter i diameter og befinner seg 150 meter unna druen. - Man må ikke miste troa på solens evne til å varme opp drivhuset vårt likevel. 

2 liker  
Kommentar #10

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hvis fyrstikkeksperimentet er rett så må disse tiltakene iverksttes:

all åpen flamme forbys, stoppe igjen alle vulkaner og all skog må impregneres så de ikke kan brenne????????????++

Kommentar #11

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er v erdt å huske på at karbon går i et kretsløp pr i dag. Det har det alltid gjort, og CO2 har alltid vært en del av dette. 

Ingen vil stoppe alle utslipp av CO2. Det ville vært tåpelig, all den tid gassen er livsnødvendig (for planter). 

Forskjellen på trebrenning og fossilt brennstoff er at det førsntevnte er en del av det kretsløpet som jevnt over har vært i balanse. Ja, endringer, sakte, over lang tid. Fossile brennstoff har vært ute av sirkulasjon over lang tid, og bidrar dermed ikke til kretsløpet annet enn å være overskudd. Det må da lagres et sted, siden det er for mye, og vi finner det igjen i havene og atmosfæren. 


2 liker  
Kommentar #12

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
all åpen flamme forbys, stoppe igjen alle vulkaner og all skog må impregneres så de ikke kan brenne????????????++

Nysgjerrig på om du forstod Lemviks svar på dette? - At problemet ved MGO er klimautslipp som skyldes forbrenning av fossile brensler (j.fr bevis for dette, pkt 4 i innlegget). 

Kommentar #13

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ingen vil stoppe alle utslipp av CO2. Det ville vært tåpelig, all den tid gassen er livsnødvendig (for planter). 

Nysgjerrig på om du forstod Lemviks svar på dette?

Selvfølgelig. Det var en overdrivelse fra min side, ironi.

Ingen benekter at en del av det er menneskeskapt, under 10%.

Men skal vi bruke milliarder av kroner for å redde kloden om 30-50 år når verden går av hengslene.

Det er vel større farer som er mer sannsynlige skal skje: solflares setter kommuniksjonsatelittene ute av drift (uten backout) og  strømmen slåes ut  ukesvis, skitne atombomber neutronbomber i hendene på terrorister, befolkningseksplosjon, flykningestrømmen destabiliserer mange samfunn osv

Alle land må få orden på sitt hus ellers klarer vi ikke å hjelpe andre land. Politikken må være at vi tar først våre på nasjonalstaten og  dens innbyggere. (som Trump :Amerika first)

1 liker  
Kommentar #14

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hvem er religiøs?

Publisert over 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Ingen benekter at en del av det er menneskeskapt, under 10%.

10%???

Da dette hysteriet ble markedsført var det snakk om 1 - 2% - husker jeg ikke feil.

Hvor kommer de andre 8 - 9 i fra?

Har man forsket mer?

Ta en titt på denne:

Nobel Laureate Smashes the Global Warming Hoax


1 liker  
Kommentar #15

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Da dette hysteriet ble markedsført var det snakk om 1 - 2% - husker jeg ikke feil.

Sorry, det var bare et estimat fra min side, det kan hende du har rett.  Jeg skrev  under 10% så ditt estimat er med. 

Jeg skrev det for å sette i perspektiv. Det er andre farer vi heller skal konsentrere oss om og investere penger i..

 

1 liker  
Kommentar #16

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Skattlagt lurium

Publisert over 4 år siden
1 liker  
Kommentar #17

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
'MGO-aksepterende IPCC-fornektere' minner veldig om debatten mellom kreasjonister og evolusjonsbiologer, som er mer innenfor mitt fagområde. - Noen kreasjonister mener deres teori er naturvitenskapelig fordi radiometriske dateringsmetoder "er usikre", og like ved siden av står ID-tilhengere og hevder at det er grunn til å tvile på (deler av) evolusjonsteorien (ofte med kompliserte, riv ruskende ulogiske argumenter).Men noen få biologer benekter at det er hold i evolusjonsteorien. 3% på verdensbasis kanskje.

Dette er en vanlig måte for klimafundamentalistene å argumentere på. Og det har opplagt sin virkning. Kunnskapsrike mennesker blir skremt fra å si hva de mener i frykt for å bli stemplet som tullinger. Det tjener definitivt ikke en sunn og høyst nødvendig debatt.

Jeg vil gjenta det som Bergsmark sier helt mot slutten av intervjuet om hva det er han vil: "Jeg ønsker at folk skal vite mer om realitetene i klimavitenskapen, og at folk skal få vite at tiltakene vi setter inn, trolig vil koste hundrevis av milliarder og at dette ikke har noen effekt." MIT har altså regnet på forskjellen mellom å oppfylle og å ikke oppfylle intensjonene fra Paris-avtalene (hva nå det måtte bety) og kommet til at denne utgjør en reduksjon på 0,2 grader i 2100. Og ganske åpenbart for alle må det være at den forskjellen Norge kan gjøre oppi alt dette er null komma nix. Så om vi nå snakker om føre var-prisipper ville det kanskje være lurt å også tenke litt på hva som kan skje om folk som Bergsmark har rett, eller kanskje bare litt rett. Er vi egentlig tjent med at klimafundamentalistene skal avgjøre framtida vår, uansett hva som skjer?

2 liker  
Kommentar #18

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Ivar Giæver og klimatroverdighet 2

Publisert over 4 år siden

Er det et spesielt godt argument du kan trekke frem fra den youtube-videoen, eller går det i noe av det samme? : 

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11673834-ivar-giaevers-troverdighet

1 liker  
Kommentar #19

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Nå linkes det til MITs oppsummering i intervjuet. Så din "hva nå det måtte bety" indikerer at du ikke har lest linken. 

Uansett, leser vi der: "

-Based on intended COP21 contributions, we estimate 64 Gt CO2‑eq emissions in 2050—about 13 Gt less than our 2014 Outlook estimate, which only considered Copenhagen–Cancun pledges. -Under the proposed cuts, the emissions path still far exceeds levels consistent with the 2°C goal often used as a target in climate negotiations. -Assuming the proposed cuts are extended through 2100 but not deepened further, they result in about 0.2°C less warming by the end of the century compared with our 2014 estimates."

Altså, Paris-avtalen vil føre til mindre utslipp enn det eksisterende rammeverket fra Cancun og København. Det vil redusere oppvarmingen med 0,2 grader fra det som ville vært tilfelle gjennom de to foregående rundene. 

Verdt å merke seg er også hvor mye de anser som mulig oppvarming: "

Global mean surface temperature increase ranges from 1.9–2.6°C by 2050 (relative to the 1860–1880 mean), and 3.1–5.2°C (central estimate 3.7°C) by 2100."

Mulig en ca. 4 graders oppvarming er ok for noen, men om deres regning stemmer, anser jeg det mer en advarsel om at eksisterende avtaler er inadekvate. 

Alternativt vil det være av interesse for deg - eller Bergsmark, for den del - å forklare hvordan deres utregninger av utslipp og effekt kan stemme, men utregning av temperaturøkning ikke vil..?

 

 

1 liker  
Kommentar #20

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Nå linkes det til MITs oppsummering i intervjuet. Så din "hva nå det måtte bety" indikerer at du ikke har lest linken. 


Du har nok rett i at jeg ikke leste linken, men det var heller ikke der poenget mitt var. Poenget er om vi bruker enorme ressurser på noe som kanskje har svært liten effekt, og kanskje er til skade for samfunnet vårt ellers. Uansett hvilken side du befinner deg på må du kunne se at det er et problem når halve (minst?) befolkningen i verdens mest energi-konsumerende land er skeptiske til tesen om at klimaendringene i hovedsak skyldes menneskelig aktivitet. Samtidig vet vi at flere av de mest befolkede statene i verden gir blaffen i klima. Det de vil er å få del i den rikdommen som vi er født til. Og de trenger energi. Kullkraftverk bygges en masse. Er det noe fornuft i at vi durer i vei med tiltak som kanskje ingen andre enn klima-industrien tjener på?

Kanskje vi må akseptere de klimaendringene som vil komme uansett, og gjøre hva vi kan for at vi skal klare oss i en litt annerledes verden. Kanskje må vi akseptere at kloden ikke er i stand til å fø på 8-10 milliarder mennesker.

Om jeg husker rett var det vel bl.a. Arne Næss dypøkologiske manifest som var noe av grunnlaget da MDG ble stiftet. Punkt 4 i manifestet sier følgende: Utfoldelsen av menneskelige liv og kulturer er forenlig med en betydelig mindre menneskelig befolkning. Utfoldelsen av ikke-menneskelige liv krever på lang sikt (i et tidsperspektiv på flere hundre år) en betydelig mindre menneskelig befolkning i fremtiden.

2 liker  
Kommentar #21

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg ser poenget med at vi utgjør en liten del, at det er store menneskemengder som ønsker seg fremgang, og at disse gjerne vil bruke fossile brennstoff. 

Likevel mener jeg at det ikke er et spørsmål om store utgifter vs ikke så store - så vidt jeg har forstått, vil temperaturendringer på opp mot 4 grader medføre store utgifter i seg selv - for å tilpasse seg en ny virkelighet. Dess større temperaturøkning, dess mer vil tilpasning koste. 

Stern-utvalget så på dette for ti år siden eller så, mener jeg, og jeg lurer på om noe annet er gjort siden. Kan ikke huske hva. 

Skal se om jeg kan grave opp noe når jeg får tid.

1 liker  
Kommentar #22

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er som å skyte på et bevegelig mål.

Du skal skyte ned en storfugl (2 graders målet) med en pil fra en hest.

Hvis  farta til pila  pluss  farta til hesten (karbonfangsten) er for liten i forhold farta til fuglen vil jo den aldri nå fram å treffe( 2 gradersmålet) målet.

Hvis vi mislykkes, vil alle milliardene vi har benyttet på karbonfangst  være bortkastet.

1 liker  
Kommentar #23

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Håper folk friskner til en gang i fremtiden

Publisert over 4 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Er det et spesielt godt argument du kan trekke frem fra den youtube-videoen, eller går det i noe av det samme? : 

Selvfølgelig må hans troverdighet trekkes i tvil - selvfølgelig, det er jo ulovlig å stille spørsmål mot det oppleste og vedtatte. Selv var jeg ferdig med debatten for 7 - 8 år siden. Jeg har bare en ting å si, at klimahysteriet er en massesuggesjon som noen tjener enorme pengesummer på - spesielt Al Gore ble grøssrik, og flere med ham.

De som er for dette lureriet er de som ivrer for en endring andre skal gjøre for dem, ved å betale for gildet. Jeg gidder ikke å spandere så mye som et gram hjerneaktivitet på tullet. Jeg har sett nok, lest nok og håper bare at folk friskner til en eller annen gang. 

Jeg er rett og slett ikke i stand til å la meg lure av det. Har forsøkt, men er ikke dum nok. Dog, jeg er imponert over de som har fått til denne hoaxen. De som kjenner sine pappenheiemere vel vet hvordan å danne en menighet. Mange gjør også enorme summer på light-religion når de ser at noen får det til - denne hoaxen går i samme gata. Man konkurrerer om folks naive troskyldighet fra alle kanter. Bare det er penger å tjene skyr man ikke noe middel for å svindle en hel verden. Attpåtil har de fått med seg regjering etter regjering, men det er bare fordi man kan skattlegge tullet.

1 liker  
Kommentar #24

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Audun Hjertager , kommentar # 18.

Ja , var det tidstypisk ?

 Man serverer en link til å utdype hvorvidt Nobelprisvinner i fysikk , professor Ivar Giaever, som har studert fysikk i årevis er "troverdig" , eller underforstått kompetent, til å uttale seg om CO2`s effekt på verdensklimaet .

Alt mens man samtidig ligger paddeflate for all verdens mystisk erkesludder fra aktivister og "klimaeksperter" i Greenpeace og WWF !

Minner om det gamle USA hvor man ble kirurg etter 14 dager i slaktelære.

 Climategate har klargjort for alle som kan lese hvordan menneskeskapt global oppvarming har dukket og , tett fulgt av den ene merkelige påstanden etter den andre .

Hvordan går det når man stapper vitenskapens firkantede fakta opp i politikkens runde hull ?

Her litt historikk om IPCC og menneskeskapt global oppvarming :

http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/mclean_we_have_been_conned.pdf

 

Selv IPCC benekter ikke hiatus i oppvarmingen , men dr. Karl driver etterberegninger fra klimamodellene som skal holde skrekkpropagandaen i live , om så bare en teoretisk  1/1000 grd C. 

Full pressedekning , verdens varmeste år noensinne :

 http://www.heraldsun.com.au/blogs/andrew-bolt/dr-karl-denies-the-science-that-even-the-ipcc-now-accepts/news-story/53a5059ad9d4ab54298751c9a3d095d1

 

Og hva har vel en Nobelprisvinner i fysikk  å tilføye mot plakatbærende klimaeksperter ?? 

3 liker  
Kommentar #25

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Likevel mener jeg at det ikke er et spørsmål om store utgifter vs ikke så store - så vidt jeg har forstått, vil temperaturendringer på opp mot 4 grader medføre store utgifter i seg selv - for å tilpasse seg en ny virkelighet. Dess større temperaturøkning, dess mer vil tilpasning koste. 

Står vi da overfor en problemstilling hvor vi enten kan bruke mye penger nå på noe som kanskje virker, og hvis det ikke virker kanskje bruke mye penger en gang til senere, eller å kanskje bruke mye penger senere om det blir nødvendig?

1 liker  
Kommentar #26

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 4 år siden

For så vidt. Men enn så lenge er det en overveldende enighet om at det vil bli nødvendig senere, og, dersom jeg ikke husker feil, prisen øker ved venting. 

Enn så lenge at Bergsmarks argumenter er såvidt gamle (de var kjent og besvart da jeg begynte å kikke på klima for ti år siden), holder jeg meg til at det vil være rett. 

Så får vi se. Jeg antar at du er kjent med uttrykket "science advances one funeral at the time"? 

1 liker  
Kommentar #27

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Så får vi se. Jeg antar at du er kjent med uttrykket "science advances one funeral at the time"? 

Ja, og det er sikkert mye sant i det. Men det jeg føler er et problem her, som også Bergsmark påpeker, er at klimaf...ene underslår den store usikkerheten som definitivt finnes og satser alt på sitt ene scenarie. I mitt hode er det en farlig strategi.

1 liker  
Kommentar #28

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Klimapolitisk åpenhet bak lukkede dører.

Publisert over 4 år siden

Når politiske størrelser fra hele verden skal diskutere hvor farlig CO2 er for verdensklimaet , og hvilke konsekvenser og milliardbeløp deres planer innebærer , så skulle man tro at dette angår verdens befolkning og de som betaler for denne intense møtevirksomhheten.

Ikke rart det brer seg ytterligere skepsis når stort sett alt angående FNs klimautspill foregår bak lukkede dører.

En skulle sannelig tro at under normale omstendigheter med ærlige mennesker ,så skullle man kunne diskutere teoretiske klimaproblemer i fremtiden for åpne dører ?

"Summary for Policymakers" ble sluttredigert av politikere bak lukkede dører i Stockholm.

Alarmismen går først  i Klimapanelet : rapporten skal formidle nøkterne og objektiv forskning , og ikke underslå sentrale fakta. Hele artikkelen :

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-finaler-bericht-des-ipcc-a-1000432.html

Kortfattet på engelsk :

 http://notrickszone.com/2014/11/04/spiegel-slams-at-ipcc-alarmism-comes-before-accuracy-ipcc-gross-problems-suppresses-important-findings/#sthash.fvOIBRoy.roBoN50n.dpbs

Det samme skjer igjen :

https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-31/un-said-to-summon-leaders-to-closed-door-climate-change-meeting

Agenda 21 / Agenda 2030 er FNs kjepphester , nøye knyttet til "klimaproblemene" - og pussig at selv disse med så vidunderlig god målsetting for alle mennesker også må diskuteres bak lukkede dører -         

http://www.ipsnews.net/2015/08/u-n-post-2015-development-agenda-adopted-amidst-closed-door-deals/

Vi går til Luxembourg for å dokumentere koblingen mellom klimapolitikk , bank og Agenda 2030 :

http://www.solep.lu/uploads/pdf/SOLEP%20-%20Assessing%20the%20SDGs%20monitoring%20system%20-%20Minutes%20-%2027%20October%202016.pdf

Til inspirasjon (eller advarsel) tar vi med UNEPS Erik Solheim i en artikkel der det berettes om FNs kyndig bruk av digitalt verktøy  for å mekke på "grønn økonomi". 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56015#.WIhm4PnhDIU

Til slutt ser vi på hvem som skal få fornøyelsen av å prakke på oss Agenda 2030,

Den 8.november, i mediakaos rundt det amerikanske presidentvalget, satt FN i møte temmelig uforstyrret g planla hvordan de skulle få opp tempoet i Agend 2030. Ikke slått stort opp i media.

Har ikke tid til detaljer men her er punkt 8 om hvem FN tenker seg å skulle spille rollen som pushere for Agenda 2030 :

While it is Governments that have the primary responsibility for meeting the 2030 Agenda, the UN has a central role in support of implementation.

Part of that role is to activate and align all relevant partners in the universal and integrated pursuit of the SDGs – international financial institutions, multilateral bodies, regulatory authorities, the private sector, philanthropic foundations, civil society, women’s organizations, academia, local authorities and people everywhere.

Som vi ser er bankene med , hørte vi "vekk med kontante penger og inn med full økonomisk detaljkontroll med gebyrer ?" Aner vi  Goldman Sachs` nærvær ?

"Galskap og fornuftig skepsis ?" 

2 liker  
Kommentar #29

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Norsk symbolpolitikk

Publisert over 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
"Galskap og fornuftig skepsis ?" 

Takker for info. Det var ganske mye, men jeg skal nok lese når jeg får tid. Det jeg ser som det store problemet hos oss er at debatten dreier seg nærmest utelukkende om symbolpolitikk. Innvendinger blir latterliggjort og trådstarter her føler det attpåtil "nødvendig å formidle at nobelvinner Giæver er 87 år" gammel. For et argument! Hvilket Norge er det egentlig disse klimafanatikerne lever i? De verste av Hanssons disipler ønsker praktisk talt full stans i norsk oljeproduksjon, og selv de mer moderate mener at fortsatt leteaktivitet skal reduseres kraftig. De snakker om grønne arbeidsplasser, men ingen vet hvor disse er. Over 200 000 norske arbeidstakere får lønna si fra oljeindustrien. Statens netto inntekter fra olje og gass (skatt fra produksjon, SDØE, avgifter og utbytte fra Satoil) var i 2015 på vanvittige 170 milliarder kroner. Ingen annen industri er i nærheten av å kunne bidra slik til samfunnet vårt. Hittil har over 30 000 mennesker blitt sagt opp eller permittert i oljeindustrien. Svært få av dem har funnet nytt arbeid. Nye tusener vil sannsynlig miste jobben i det nye året. Flere tusen elever og studenter som tidligere hadde garantier om jobb før de var ferdig med utdanningen, må nå regne med å gå ut i ledighetskøen uten utsikter til noe snarlig jobbtilbud. Poenget mitt er at vi må gjøre hva vi kan for å beholde olje og gass-industrien så lenge som overhodet mulig. Vi har ikke noe alternativ. Og, det blir ikke brukt mer olje på verdensbasis om vi i Norge skviser maksimalt ut av våre ressurser. Tilbudet reguleres av etterspørselen. Om vi reduserer vil OPEC øke sin produksjon. En norsk gradvis overgang bort fra oljeutvinning vil måtte bety at vi bruker stadig mer av våre oppsparte midler, og etterhvert vil det bety en dramatisk nedgang i levestandard. Dette er noe som høyst sannsynlig vil komme før eller siden uansett. Men vi har utvilsom mest å tjene på at det blir siden. Og for det globale miljøet går det ut på ett. De feige politikerne våre tør åpenbart ikke å snakke om hvordan Norge skal fungere uten oljeøkonomien. De foretrekker å bable om grønne luftslott. Men enhver med et snev av sunn fornuft forstår at å erstatte de arbeidsplassene og inntektene som oljeindustrien bidrar med er en rimelig krevende utfordring, for å bruke litt politikerspråk.

2 liker  
Kommentar #30

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Du peker på en utfordring. Men det følger med din politikk - om ikke, som sagt, forskningen den overveldende majoriteten stiller seg bak, viser seg å være feil - mye større utgifter frem i tid. For den politikken vil medføre at vi ikke får kutt i utslipp, men økning - og dermed (igjen med forbehold om at de aller fleste forskere på området i verden ikke har forstått det grunnleggende) vil problemene som følger øke, og utgiftene som følger vil være mye høyere. 

Så kan en innvende at "ny teknologi" eller lignende vil løse problemet - men det ligger, som en innvending, på det religiøse plan. Jeg anser ikke det som seriøst i en diskusjon.

Kort sagt, hva er løsningen, om et sted over 90% av forskere ikke er religiøst uvitende?

Kommentar #31

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 4 år siden

En seniorrådgiver fra Zero uttalte til VG forleden dag at om vi ikke når 2 gradersmålet vil utgiftene være langt større enn dagens oljeinntekter. Å nå 2 gradersmålet kobles direkte til stans i norsk oljeutvinning. I følge IEA vil verden være avhengig av olje på rundt dagens nivå i mange tiår ennå. Da vil jo noen produsere denne oljen. Så skal vi kutte vår oljevirksomhet og så få utgifter som langt overstiger de inntektene vi ikke lenger har? 2-gradersmålet er ikke mer oppnåelig om Norge ikke har inntekter. Jeg håper folk forstår hvilken risiko vi utsetter oss for om vi lar disse menneskene sette dagsorden.

1 liker  
Kommentar #32

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Vel, vi har et "fangens dilemma" foran oss. For Norge har det vært en økonomisk gevinst i mange år, og vi har forvaltet gevinsten godt. Dersom vi stopper opp, vil vi tape - både store inntekter, og arbeidsplasser.

På den andre siden har vi at utgiftene fort vil øke om vi lar være. I tillegg kommer det at verden for øvrig (det som har vært kjent som den tredje verden) ikke vil se problemet som veldig relevant dersom vi preker problemer, men oppfører oss som om de ikke finnes. 

Begge løsninger inneholder problemer. Du snakker om risikoen for Norge om vi stopper produksjon. Jeg kan ikke tro vi gjør det, men jeg ser en stor risiko for enorme fremtidige utgifter - utgifter som øker dess mer vi tviholder på dagens situasjon. 

I den grad vi skal la forskning styre, er det tydelig hvilken vei vi bør gå. Dessverre. Man må gjerne peke på Lindzen, eller Curry, eller Christy, Spencer, eller mennesker utenfor klimaforskningen, som Giæver, Humlum og Bergsmark. Utfordringen for denne gjengen er at de er i klart og tydelig mindretall - overveldende så. Så dersom vi skal gå etter mengde (dårlig valg), taper de. Om vi går etter "ny kunnskap", taper de - de er forrige generasjon forskere. De representerer det tidligere paradigmet. Så kan det være rett - i seg selv er det ikke noe som sier at ny kunnskap er riktig. Men jeg finner argumentasjonen for fraværet av deres synspunkter tvilsom. Penger og makt skal visst være alt her. Men det er ikke en dokumentert påstand - og dermed stiller jeg meg kritisk. Jeg klarer faktisk ikke se for meg at en så stor mengde forskere skal kunne la seg true til taushet world wide. De er i så fall den minst ærekjære forskergruppen som finnes. 

Kommentar #33

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Du snakker om risikoen for Norge om vi stopper produksjon. Jeg kan ikke tro vi gjør det, men jeg ser en stor risiko for enorme fremtidige utgifter - utgifter som øker dess mer vi tviholder på dagens situasjon. 

Men poenget er at det blir jo ikke noe bedre klima om Norge slutter å produsere olje. Noen vil erstatte den oljen som Norge lar være å hente opp. Norge kan ikke tvinge fram en teknologisk utvikling ved å stenge oljekranene. Så de eventuelle fremtidige utgiftene du snakker om vil komme helt uavhengig av hvor mye olje Norge produserer. Oljeproduksjon vil finnes så lenge det er lønnsomt for produsentene, dvs. så lenge det finnes kjøpere. Det hjelper ingen at vi er idealister når andre er pragmatikere. Det eneste vi oppnår er å gjøre oss selv til fant.

Kommentar #34

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Vi oppnår også, som jeg påpekte, at ingen vil ta dette alvorlig og kutte. Det er, som nevnt, et "fangens dilemma".

Kommentar #35

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Øystein Bjaanes Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Jeg klarer faktisk ikke se for meg at en så stor mengde forskere skal kunne la seg true til taushet world wide. De er i så fall den minst ærekjære forskergruppen som finnes.

Det er god mulig at du har rett her. Men f.eks. Bergsmark påstår ikke at forskerne jukser. Det han kritiserer er hvordan forskernes arbeide brukes, at usikkerheten underslås. Jeg har ingen peiling på klimaforskning, men har heller ingen problemer med å forstå at det er vanvittig komplisert å konstruere pålitelige modeller. Jeg tror ikke at forskerne er like skråsikre som de politikerne som presenterer "prognosene".

1 liker  
Kommentar #36

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Trump setter foten ned.

Publisert over 4 år siden

NEW YORK (Nettavisen): USAs nye president, Donald Trump, og hans administrasjon har gitt det amerikanske miljødedirektoratet (EPA) ordre om å fjerne all informasjon om klimaendringer fra sine nettsider, opplyser to ansatte i etaten til Reuters.

Dette vil spare verdenssamfunnet for mililarder av kroner som nå kan settes inn til gode tiltak. Miljøvernorganisasjonene vil helst skru opp prisene på drivstoff slik at det ville bare rikfolk som benytte seg av slike transportmidler.

De ville jo fase ut all olje og gass utvikling på sokkelen samt å slutte å utdanne petroliumsingenører. Vanvittige tanker.

 Nå kan vi få billigere drivstoff som har mye å si vi næringslivaktiviteten.

1 liker  
Kommentar #37

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Faglig er stort sett alt jeg leser (blogger, men av klimaforskere) at forventet klimasensitivitet er et sted mellom 1,2 og 4,5 grader C for en dobling av CO2. Ca. 3 grader er det mest forventede anslaget. 

Den delen Bergsmark et al lener seg på, er den ene ekstremverdien her - maks 1,2 grader. De befinner seg således innenfor det vitenskapelige usikkerhetsrommet, men har siktet på den ene ytterkanten. Usikkerheten, slik forskningen står pr. i dag, strekker seg ikke nedover fra der disse forskerne står. 

For å bruke Rasmussens analogi fra tidligere: der forskerne har definert et rom hvor de mener målet vil bevege seg, har Bergsmark et al definert målet med kirurgisk presisjon. 

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Da graderstokken ble oppfunnet reagerte vi på den...

Publisert over 4 år siden

Det må være utrolig vanskelig for forskere å finne bevis for at den globale oppvarmingen skyldes bare menneskelig bruk av fossile lagre. Man vet at jorden aldri har hatt noe stabilt klima gjennom sin lange periode. Det ligger ingen klimafornektelse i dette, men heller et føre var prinsipp fordi man ikke er sikker på noen måte over hva som skjer.

Klimaendringer kan skyldes menneskelig aktivitet, det er det ingen tvil om hos de fleste klimaforskere, men hva innebærer nå det å være en klimaforsker? Jo, da må en ta høyde for alt som kan påvirke temperatur i havet og i luften. Vulkansk aktivitet påvirker lufta ved utbrudd og senker temperaturen der pga asken som legger seg som skylag langt oppe i atmosfæren og stenger for sollyset. Mens undersjøisk aktivitet av vulkanisme varmer opp havvannet. Det som kalles ildringen er i full sving, det merkes både på økte jordskjelv mange steder.

Andre ting som man vanligvis ikke regner med i en klimamodell er en nokså langsom men stabil variasjon i værmønstre som kan gi store utslag. 

Presesjonen på jevndøgnene 

 

Så hva skjer når skjevhetssyklusen sammenfaller med den mest solnære eksentrisitetssyklusen? Ekstremiteter av varme og kulde.

En hel vaklende runde tar trolig 25.630 år

 

Eksentrisitetssyklusen beskriver endringer i jordens kretsløp.

Skjevhetssyklusen

Et annet avvik med jordkloden er dens akse. Den går ikke loddrett gjennom kloden i forhold til kretsløpet rundt sola.

Jordas helling varierer fra 22,1 til 24,5 grader.

Planeten heller ikke alltid i like stor grad. Gjennom en syklus på 41.000 år så endrer hellingen seg fra 22,1 til 24,5 grader. Dagens helling er på 23,5 grader. Det betyr at det er større forskjell på årstidene nå enn når hellingen var på 22,1 grader.

Når den er på sitt mest ovale så kan temperaturene variere med hele 20 til 30 prosent. Lengden på en slik syklus er på rundt 100.000 år.

Hvor ofte vil en istid kunne gjentar seg? Ved hvert 100.000 år. Mange mener vi står ovenfor en ny istid mens vitenskapen mener det vil gå enda 50.000 år før det skjer. Global oppvarming hevdes å være et tegn på en kommende istid. Når isen på polene smelter så blir verdenshavene kjølt ned. På global skala medfører dette betydelige endringer i klima og man kan være på vei inn i en kortvarig istid.

 

Hva sier Bibelen om dette? Skulle det komme hete eller kulde ved tidens utløp? Job 37 forteller om Guds komme; ”Lytt til braket av hans røst, hør hvordan det drønner fra hans munn!” Han lar lyn fare rundt hele himmelen, sender dem til jordens ender. Etterpå ruller tordenen, det er hans mektige røst som runger. Han holder ikke lynene tilbake når hans stemme høres. Gud gjør under med sin tordenrøst, gjør storverk vi ikke fatter.

Til snøen sier han: «Fall ned på jorden», likedan til regnet, det kraftige øsregnet. Han setter segl på hver menneskehånd, så alle mennesker skal kjenne hans gjerning. Villdyrene går til hulene sine, må holde seg i hi. Stormen farer ut av sitt kammer, nordavinden kommer med kulde. Når Gud puster, blir det frost, vannflaten fryser til.

Ja vel, da vet man i det minste at global oppvarming ikke vil vare evig, og man kan ha en fornuftig skepsis til alt som har med global oppvarming eller nedfrysing å gjøre - kanskje fordi vi med tiden er i stand til å gjøre noe med det?

Obs... bildeforklaringene til helningsvinklene, skjevhetsyklusene og presisjonen fulgte ikke med... man finner disse på denne linken:

http://www.verdidebatt.no/stenbukk?page=5

 

1 liker  
Kommentar #39

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Fremtidsøkonomi

Publisert over 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Dette vil spare verdenssamfunnet for mililarder av kroner

Feil. Å skjule informasjon som er/kan være relevant for markedet i tro på at det er lønnsomt er bare helt absurd. Irrasjonelt. Religiøst på et svært usunt nivå.

Markedet, kulturer og verden endrer seg stadig raskere. Derfor er det de innovative; de som følger med på tidens tegn og møter fremtiden, som er de økonomiske vinnerne. Stater bør ikke skjule informasjon for potensielle vinnere, men stimulere til å møte fremtiden. 

Fossilmarkedet er forøvrig dømt til å tape  - 100% garantert; både fordi oljen tar slutt og fordi trenden i markedet er tydelig: Stadig flere vil ha fornybart: http://e24.no/energi/kraftproduksjon/fornybart-ga-mer-avkastning-enn-olje-for-oljefondet/23638589

Kommentar #40

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det jeg ville si er at  USA vil tone alt arbeid med klimasaken og ikke vil bruke penger på dette.

2 liker  
Kommentar #41

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

munnkurv = dårlig tegn

Publisert over 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Det jeg ville si er at  USA vil tone alt arbeid med klimasaken og ikke vil bruke penger på dette.

Koster ikke mye å holde en nettside oppdatert..

NEW YORK (Nettavisen): USAs nye president, Donald Trump, og hans administrasjon har gitt det amerikanske miljødedirektoratet (EPA) ordre om å fjerne all informasjon om klimaendringer fra sine nettsider, opplyser to ansatte i etaten til Reuters.

Kommentar #42

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Fossilmarkedet er forøvrig dømt til å tape  - 100% garantert; både fordi oljen tar slutt og fordi trenden i markedet er tydelig: Stadig flere vil ha fornybart:

Her er et lite utdrag av executive summary fra IEAs "World Energy Outlook 2016". Under overskriften "The world's energy needs continue to grow but million are left behind" står bl.a. følgende:

"In our main scenario, a 30% rise in global energy demand to 2040 means an increase in consumption for all modern fuels, but the global aggregates mask a multitude of diverse trends and significant switching between fuels. Moreover, hundreds of millions of people are still left in 2040 without basic energy services. Globally, renewable energy – the subject of an in-depth focus in WEO-2016 – sees by far the fastest growth. Natural gas fares best among the fossil fuels, with consumption rising by 50%. Growth in oil demand slows over the projection period, but tops 103 million barrels per day(mb/d) by 2040."

Altså 30% øking i verdens energibehov fram til 2040. Fornybar har den raskeste veksten, men også forbruk av naturgass øker med 50%. Veksten i etterspørsel etter olje avtar, men altså fremdeles en vekst fram til 2040.

1 liker  
Kommentar #43

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Koster ikke mye å holde en nettside oppdatert..

Samme dag som innsettelsen fjernet Det hvite hus sine nettsider om klimaendringer, og tirsdag skrev Trump under presidentordrer som åpnet for bygging av de kontroversielle Keystone og Dakota oljerørledningene. Han beordret også raskere klimakonsekvensutredninger av infrastrukturprosjekter. I tillegg vil Trump visstnok fjerne støtten til FNs klimapanel (IPCC), redusere midler til arbeid med fornybar energi, og kutte i budsjettene til klimadirektoratet EPA. Ansatte ved EPA og flere andre statlige forskningsinstitusjoner har allerede fått medieforbud, og klimadirektoratets twitter-konto har stilnet helt siden 19. januar. EPA har også fått beskjed om å slette nettsider om klimaendringer – en mildt sagt surrealistisk handling for et klimadirektorat.

Trump og kongressen sikler dessuten etter å fjerne brorparten av Obamas klimareguleringer. Den nye presidenten mener dette vil åpne en skattkiste verdt opp mot 50 trillioner dollar.

Det var dette perspektivet jeg tenkte på.

1 liker  
Kommentar #44

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Klimaet et middel til undertrykking

Publisert over 4 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Finnes det naturvitenskapelige argumenter som gir grunn til å tvile på menneskeskapt global oppvarming, eller er slik tvil mer religiøs enn vitenskapelig?

Vi ser at klimaforsking brukes som et middel til å undertrykke en opinion, som ikke er enig i den andel mennesket påvirker klimaet. Det har vært og er nødvendig å svindle forskningsresultater for å opprettholde denne undertrykking. Med undertrykke mener jeg bokstavelig å trykke de som ikke er enig i klimareligionen under en fot, regelrett tråkke på medmennesker som for å være en slags idioter, hvis de ikke TROR på denne religionens absolutte sannheter.

Denne referansen vil muligens åpne for et slingringsmonn i de oppleste og vedtatte sannheter om menneskeskapt klimaendring:

Denne grafen er i ferd med å ryste klimavitenskapen: - Villedende på grensen til det uredelige, mener Cicero

 

1 liker  
Kommentar #45

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Konklusjon

Publisert over 4 år siden

Jeg registrerer at klimafornekterne på tråden har to hovedargumenter: Tabloidoppslag og tiltro til ledende klimafornektere.

Ukritisk kildebruk og fornektelse av rasjonell kritikk av selvutnevnte eksperter er ikke bedre enn å vise til det man tror på, f.eks Koanen, og følge ledere blindt. Religiøst. 

Man bør ikke la hverken religiøse fundamentalister eller hårsåre  konspirasjonsteoretikere være i fred, dersom de ønsker å påvirke samfunnet med farlige meninger. - Det kalles konfrontasjon. Ikke undertrykkelse.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere