Erling Grape

57

Propaganda i beste sendetid

Fredagens Skavlan på NRK 1 var et selsomt skue.

Publisert: 21. jan 2017

white helmetsMed i sendingen hadde Skavlan fått med seg et kvinnelig medlem, Gardenia,  i "The White Helmets" (De Hvite Hjelmer) eller Syria Civil Defence. Gjemt bak et slør som dekket ansiktet unntatt øynene og panneluggen, fortalte denne kvinnen litt om de vanskelighetene hun og familien opplevde og opplever i krigens Syria. Bakgrunnen for det dekkende sløret var at hun fortsatt har familie i Syria.

"The White Helmets" påstås å være en hjelpeorganisasjon som opererer i opposisjonelle områdene med å hjelpe og redde ofrene for brutal bombing. De påstår at de er rundt 3000 medlemmer i organisasjonen som etter eget utsagn skal ha reddet rundt 80 000 mennesker. "The White Helmets" er finansiert av USAID, Storbritannia og noen andre vestlige land. Stifteren, en leiesoldat, James Le Mesurier , tidligere ansatt i det beryktede leiesoldatfirmaet Blackwater, nå Olive Group og "vice President for Special Projects". Dagens leder av "White Helmets", Raed Al Saleh, er nektet innreise til USA på bakgrunn av terrorfrykt. Det hindrer dog ikke USA å bruke organisasjonen i sin propaganda.

Foran fjorårets Nobels fredsprisutdeling ble det kjørt en intens kampanje, ikke bare i Norge, men i mange vestlige land, for å få gitt denne organisasjonen fredsprisen. De var en av favorittene, blant andre hos flere NGOer (ikke-statlige organisasjoner), som PRIOs direktør, Kristian Berg Harpviken. Også Flyktningehjelpens generalsekretær, Jan Egeland, går god for organisasjonen, uten å konkretisere dette nærmere.

Blant avisene ledet Aftenposten an i propagandaen for "The White Helmets". Allerede i mai 2015 hadde Aftenposten en reportasje fra treningssenteret i Tyrkia. Medlemmene håndterer moderne redningsutstyr, med tidsriktig verneutstyr, splitter nye kjeledresser med prangende logo og de selvfølgelige hvite hjelmene. Husk at dette er en nystartet organisasjon knapt året gammelt, bestående av frivillige lærere, snekkere, bønder, bankansatte, altså helt vanlige folk, fra det krigsherjete Syria, men langt bedre utstyrt enn noen norsk sivilforsvarsgruppe.

I alle filmsnuttene til organisasjonen, opptrer redningsmannskapet med strøken påkledning og plettfrie hvite hjelmer. Alle filmsnuttene som skal dokumentere deres redningsinnsatt, er merket med deres logo, de har en oppegående hjemmeside, Twitter-konto, Facebook-side, god internettforbindelse hvor de kan oppdatere sine YouTube-snutter.

Dessverre har enkelte filmsnutter havnet litt feil. På disse kan en se den samme jenta bli reddet tre ganger fra 3 ulike steder, se personer ikledd deres uniformer og hjelmer, viftende med våpen de fyrer av i lufta mens de roper "Allahu akbar". En av videoene viser en mann i ruinene liggende helt stille, fast i ruinene etter et bombeangrep. Rundt han står avventende redningsmannskap. Så blir endelig lyden klar, mannen ynker seg og redningsmannskapet trår til for å redde han.White Helmets-logo

 

"The White Helmets" påstår at de er en nøytral, humanitær organisasjon. De opererer dog bare i jihadist-kontrollerte områder, områder kontrollert av al-Nusra, som altså er en al-Qaida-gruppe. Da Aleppo ble frigjort, evakuerte også de hvite hjelmene med de grønne bussene. Knapt noen i det frigjorte øst-Aleppo hadde sett eller hørt om "The White Helmets" eller stod fram i takknemlighet til organisasjonen som påstår at de har reddet titusener av liv. Utenom innslaget i Skavlan, er de stort sett borte fra nyhetene.

Den Sør-Koreanske presidenten klarte i sin tid å kjøpe seg Nobels Fredspris . Skavlan er litt sent ute. Fredsprisen er utdelt, skandalen ble unngått, verken al-Qaida eller "The White Helmets" fikk fredsprisen. Innslaget i Skavlan føyer seg likevel pent inn i propagandakrigen.

 Aftenposten har vært desidert ivrigst i Norge, Dagbladet, VG og NRK fulgt godt opp. Til Vårt Lands ære, så virker det ikke som om de har deltatt i denne kampanjen.

Hvem husker sykepleieren som etter Iraks invasjon av Kuwait, stod gråtende fram på amerikansk TV og fortalte hvordan Saddams soldater rev de kuwaitiske nyfødte ut av kuvøsene og og lot de dø på det kalde gulvet. Amnesty gikk god for innholdet i denne historien. Problemet viste seg en stund etter. ”Sykepleier Nayirah” viste seg å være Nijirah al-Sabah, datter av den kuwaitiske ambassadøren og hele historien var oppspinn.

Historien om "The White Helmets" minner om ”Sykepleier Nayirah”. Den avisen i Norge som har vært ivrigst i kampen mot "fake news", er kanskje den avisen som i størst grad har presentert slike "falske nyheter". Her er de i godt selskap sammen med velrenommerte engelske The Guardian, som nylig to ganger er knepet i det samme. Ironien består i at det ikke er slike det jaktes på. Den jakten retter seg mot alternative media, debattinnlegg  og kommentarer på Facebook og i andre fora. I EU lages det index over ikke godkjente- media. Aftenposten, NRK, The Guardian havner neppe på den lista, uansett.  

15 liker  
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Propaganda?

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Foran fjorårets Nobels fredsprisutdeling ble det kjørt en intens kampanje, ikke bare i Norge, men i mange vestlige land, for å få gitt denne organisasjonen fredsprisen. De var en av favorittene, blant andre hos flere NGOer (ikke-statlige organisasjoner), som PRIOs direktør, Kristian Berg Harpviken. Også Flyktningehjelpens generalsekretær, Jan Egeland, går god for organisasjonen, uten å konkretisere dette nærmere.

Blant avisene ledet Aftenposten an i propagandaen for "The White Helmets".

Jeg har ingen detaljkunnskap om "The White Helmets" - men jeg har noen spørsmål:

Hva mener du er årsaken til at bl.a. Fredrik Skavlan, Kristian Berg Harpviken, Jan Egeland og Aftenposten  har kjørt det du kaller "en intens kampanje"?  Er de kjøpt og betalt, slik du ser det?  I så fall av hvem?

1 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Propaganda versus hva?

Publisert over 4 år siden

Finnes kritisk og hederlig journalistikk? Ja, det gjør det vel ennå. Men i tilfelle hvor og når? Apropos: For noen kan det visst virke som om journalistikken anses som hederlig og troverdig der den samsvarer med mediebrukerens egne verdier og synspunkter.

Både journalister og mediebrukere er impregnerte av verdier, livssyn og samfunnspolitiske holdninger som preger den enkelte både i tanke, følelse og vilje. Det preger hva det er vi velger å se, og dermed gi uttrykk for. Som kjent blir ønsket lett alle tolkningers mor – og frykten tolkningenes far. Vi speiler og bekrefter oss selv mer enn vi liker å innrømme, i ny og ne. 

Det er dog slik at den dominerende samfunnsideologien påvirker synet og fører til forutfattede holdninger som så kommer til uttrykk i mediene. Journalistene er selvsagt del av det som foregår på scenen; de er ikke analyserende og reflekterende tilskuere eller kritikere slik enkelte av dem gjerne vil tro. 

Det er jo selvsagt slik at det er her i vårt norske gode samfunn vi har vunnet frem de verdier som anse som de genuint og egentlig gode. Vi er her hos oss frie og selvstendige, må vite. Her har man så suveren fordel som ”de andre” ennå ikke har på tilsvarende måte. De bærer på sin side ennå verdier og holdninger som ikke er fullt så gode, eller politikere og innbyggere der er en dog å anse som primitive, om ikke onde - ihvertfall de i førstnevnte gruppe.

Under den kalde krigen var vi kontinuerlig vitner til hvordan mediene også produserte falske historier som bygget opp under frykt og engstelighet for de andre. Det handlet og handler langt opp vei om narrativer som legitimerende virkemidler. Etter den kalde krigen, så ser vi at medier ennå opptrer på samme måte; nemlig videreformidler ikke alltid like godt begrunnede påstander. Grape nevner noen eksempler. At Saddam Husseins regime hadde masseødeleggelsevåpen osv passet godt inn med det man allerede trodde om ham og Iraks militærregjering. Her ble alternative ytringer og opprop om sårt tiltrengt ettertanke sett på som svik og dumskap. 

Vi ser ennå at etablerte fordommer og stereotypiske holdninger angående enkeltpolitikere, partier og stater ennå i dag glir like lett gjennom nyhetsformidlinger og kommentarprogram. Man tar ikke bryet med analyse, refleksjon og ettertanke... fordi ”alle fornuftige og klarttenkendeVET jo... osv. 

I tråd med den dominerende tenkningen og ideologien er jo den og den et ondt menneske. Og da er det er på den ene siden selvsagt liten grunn til å dobbeltsjekke påstander; og på den annen, så kan man presentere sladder og simple, for ikke å si ondskapsfulle, påstander med god samvittighet. Vi ser det i disse dager f.eks. angående Donald Trump. (For god ordens skyld: Heller ikke jeg foretrakk Trump som president.) Men vi ser at mediene presenterer det ene underlivsspark mot Trump etter det andre; grovheter som går på ham og hans families utseende, personlige forhold etc, presenteres over en lav sko. Siden Trump selv har sagt en del grovheter og har meninger mange ikke liker, så fritas man brått for alle presse-etiske og personlige prinsipper hva gjelder mellommenneskelige fordringer. Her er det visst fritt frem å trampe grovt på vedkommende; og siden de fleste deler antipatien, så trer lynsjestemningenes blindende mekanismer til: Ingen tar seg tid til selv å være det gode og korrigerende eksempel: 

Nemlig opptre med den respekt, analyse og ettertanke man mener på savne i Trumps hverdagsliv. Man opptrer selvtilfreds rått i den fordomsfulle flokken igjen med den beste samvittighet. Etikken og de journalistfaglige kravene er m.a.o  helt legitimt å anse som situasjonsbetingede og konjunkturbestemte verdier.

Slik blir journalistikken en faktor som øker utrygghet og styrker fordommer, og ikke minst blir den fordummende. Det velges et spor som blir en selvoppfyllende profeti. Når dette skjer, så er den vestlige journalistikk ikke mindre bundet enn den propaganda vi er vitne til i stater med en sterkere mediekontroll eller i diktaturer. Prosessene bak er de samme, men dessverre tror de vestlige journalister at de er frie. Det som skjer er dessverre mindre bevisst hos vår egen journaliststand.

Den enkelte journalist må med andre ord ta på seg den kanskje ubehagelige og vanskelige oppgaven det er å vise selvstendighet og gå mot strømmen. Men det er ikke lett  når kapitalkreftene i virksomhetene har en klam styrende hånd over mediehuset. Man innretter seg naturlig nok inn i forhold til de kyniske premissene som rår: Faste ansettelser og opprykk internt blir viktige faktorer i den interne sosialdarwinismen i bedriften. Her hyler man med ulvene i redaksjonsflokken - i ren overlevelesstrategi.

Norsk journalistikk er selvsagt intet unntak her. Noen brukere gjenkjenner visst dog kun propaganda, politiske føringer og kampanje-journalistikk når det som presenteres er i utakt med egne meninger og føringer. Mange er f.eks. snare med å anklage russiske medier for å bedrive propaganda, men de samme overser det samfunnssystemet man selv er bundet av og opptrer i. Fenomenet preger også vestlige medier, men det er ikke så lett å gripe fatt i da man er en del av det – Vi er alle deler av den store samfunnssymbiosen: At norske journalister går i flokk, er dessverre velkjent. Dette skyldes selvsagt ingen vedtatt og bevisst konspirasjon, men deltagerne i prosessene deltar i alle de samfunnsmessige relasjoner som preger oss alle. Og her blir lett de førende narrativer og tolkninger tatt for gitt. Journalister sier så elegant under kritikk at "virkeligheten er den øverste dommer", men overser i samme åndedrag at de allerede har definert hva som skal få passere som virkelighet eller ikke. Man ser ute i verden det man allerede har bestemt seg for. 

Velvalgte faktorer og virkemidler som beregnende spiller på sym- og antipatier benyttes så for å underbygge de ikke alltid faglig gode narrativene. Vi blir altså ikke sjeldent vitne til tolkninger og sirkelargumentering som mønster for nyheter og kommentarer. Her ”tvinger” dermed visse tolkninger og vinklinger seg frem i redaksjonene; man reiser seg dog ikke alene der mot den etablerte sannheten på redaksjonsmøtene. Med ett øye på bedriftens muligheter for profitt og dermed sikkerhet i staben  -og det andre på journalistfaglige prinsipper og effektivitet -  så blir det ikke alltid like faglig anstendig det som presenteres. Men pytt, her må det prioriteres. Et visst organisatorisk påtrykk p.d.e.s. samt tidsfaktoren på den annen strekker like vel heller sjeldent til for å være tro mot grundighet og nøyaktighet hva gjelder kilder og 100% etterrettelighet.

11 liker  
Kommentar #3

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Kjøpt og betalt?

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du er årsaken til at bl.a. Fredrik Skavlan, Kristian Berg Harpviken, Jan Egeland og Aftenposten  har kjørt det du kaller "en intens kampanje"?  Er de kjøpt og betalt, slik du ser det?

Jeg kjenner verken Skavlans eller Harpvikens forhold til situasjonen i Syria.

Jan Egeland burde ha alle muligheter til å sitte inne med den kunnskapen. I denne omgang skal jeg la være å ta opp hans forhold til krigen i Libya.

Jan Egeland har kommet med påstander om krigen i Syria, spesielt om forholdene i Aleppo, som han ikke hadde dekning for. Det virket rett og slett som om han sørget over at jihadistene i Aleppo ble jaget ut av byen. Ellers så har han innrømt at bistand og nødhjelp har gått til IS. Han har også gått inn for regimeskifte i Syria, noe som ville betydd at jihadistene overtok. Han har stor politisk innflytelse og bruker den til å fremme sin politiske agenda.

I hvilken grad disse er "kjøpt og betalt", kan jo Johannessen se som en passende oppgave å finne ut av.

9 liker  
Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Foran fjorårets Nobels fredsprisutdeling ble det kjørt en intens kampanje, ikke bare i Norge, men i mange vestlige land, for å få gitt denne organisasjonen fredsprisen.

Nå har jeg en stund hatt "gleden" av å følge denne debatten i diverse, lukkede Facebookgrupper hvor det er rådende oppfatning at det sittende regimet i Syria representerer et demokratisk regime og at all virksomhet som motarbeider dette, er utenlandsk styrt terrorvirksomhet kontrollert av USA. Debatt om regimet er en avsporing, men det gir noe av bakgrunnen for hvor disse kampanjene mot White Helmets, stammer fra. Kampanjen baserer seg ensidig på kilder i statskontrollerte russiske eller syriske medier hvor White Helmets defineres som terrorister da de opererer i motstandskontrollerte områder og da deres operasjoner ikke er godkjent av Syrias "legitime" myndigheter.

Noen av Grapes opplysninger inneholder biter av sannhet, men svært mange er plukket fra hverandre og det hersker ingen tvil om verdien av White Helmets bidrag til å lette situasjonen for sivilbefolkningen i områder som i denne konflikten, er blitt utsatt for massiv bombing og beskytning fra syriske regjeringstropper, fra syriske militser alliert med regimet, fra Hizbollah, fra irakiske, shiamuslimske militsgrupper, fra iranske, militære avdelinger og ikke minst fra russiske bombefly.

Slik hjelp er hjemlet i Genevekonvensjonen og omfatter hjelp både til sivilbefolkningen og de stridende. Dette er uavhengig av hvilken side vi som observatører stiller oss på i denne konflikten eller om vi stiller oss på noen side i det hele tatt.

3 liker  
Kommentar #5

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jan Egeland burde ha alle muligheter til å sitte inne med den kunnskapen. I denne omgang skal jeg la være å ta opp hans forhold til krigen i Libya.

 

Jan Egeland har kommet med påstander om krigen i Syria, spesielt om forholdene i Aleppo, som han ikke hadde dekning for

Jeg sa aldri at det var en sultkatastrofe. Jeg sa det kunne bli det, sier Jan Egeland til VGNett.

I dokumentaren «Sultbløffen» er FNs daværende sjef for nødhjelpsoperasjoner, Jan Egeland, intervjuet om hva som skjedde i Niger sommeren 2005, da verdens oppmerksomhet var rettet mot nødoperasjonen som foregikk i FNs regi.

Kan man stole på enne mannen?

7 liker  
Kommentar #6

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
det hersker ingen tvil om verdien av White Helmets bidrag til å lette situasjonen for sivilbefolkningen

Kan Herstad komme med dokumentasjon fra andre kilder enn White Helmets egne? Jeg ønsker å vite hvilke kilder Herstad har.

Hvis ikke, hvordan kan du da skrive "det hersker ingen tvil"?

Forøvrig kjenner jeg litt til noen av de gruppene på Facebook som Herstad refererer til. Det virker som om han har et nokså selektivt forhold til innholdet i diskusjonene der når han skriver at "det er rådende oppfatning at det sittende regimet i Syria representerer et demokratisk regime".

Det som går igjen er at det rådende regimet med Assad i spissen er det legale regimet. Denne distinksjonen synes å ha gått Herstad forbi.


10 liker  
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
I hvilken grad disse er "kjøpt og betalt", kan jo Johannessen se som en passende oppgave å finne ut av.

Det er ikke min oppgave.  Jeg stilte deg spørsmålene fordi jeg antok at du hadde tanker om hvorfor det (slik du ser det) foregår en bred kampanje til fordel for "The White Helmets".  Er det i så fall en kampanje som er regissert av noen?

2 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Skjult agenda?

Publisert over 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Kan man stole på enne mannen?

Har Jan Egeland en skjult agenda, mener du?  Er han regissert av noen?  I så fall hvem?

1 liker  
Kommentar #9

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
 Er det i så fall en kampanje som er regissert av noen?

Jeg skjønner at Oddbjørn Johannessen ikke følger med verken i utenlandske medier eller leser blogger som følger og gjengir disse. Dermed blir innsikten i hva som foregår rundt i verden noe begrenset. I motsatt fall ville han ha sett at kampanjen for The White Helmets var internasjonal.

Hvem som har regien for kampanjen, blir selvsagt noe spekulativ. Utførelsen blir ofte gitt til et PR-selskap, slik som med den omtalte ”Sykepleier Nayirah” kampanjen, hvor PR-byrået Hill & Knowl­ton med hovedsetet i New York kjørte kampanjen.

7 liker  
Kommentar #10

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Velkjent fra Gaza og Samaria

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Dessverre har enkelte filmsnutter havnet litt feil. På disse kan en se den samme jenta bli reddet tre ganger fra 3 ulike steder, se personer ikledd deres uniformer og hjelmer, viftende med våpen de fyrer av i lufta mens de roper "Allahu akbar".

Det er ikke nødvendig med mange av disse konstruerte "fake news" før troverdigheten til media og politikere kveles. Da er det fritt frem for konspirasjoner-teorier og temperaturen stiger betraktelig. Ingen tillit og ytterlighetene får økt spillerom.

Mennesker som burde vite bedre fristes av og til av tanken på at målet helliger middelet og fortier, dekker eller unnlater å påpeke "fake news". Dermed undergraves tilliten ytterligere.

4 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
"The White Helmets" påstås å være en hjelpeorganisasjon som opererer i opposisjonelle områdene med å hjelpe og redde ofrene for brutal bombing. De påstår at de er rundt 3000 medlemmer i organisasjonen som etter eget utsagn skal ha reddet rundt 80 000 mennesker. "The White Helmets" er finansiert av USAID, Storbritannia og noen andre vestlige land. Stifteren, en leiesoldat, James Le Mesurier , tidligere ansatt i det beryktede leiesoldatfirmaet Blackwater, nå Olive Group og "vice President for Special Projects". Dagens leder av "White Helmets", Raed Al Saleh, er nektet innreise til USA på bakgrunn av terrorfrykt. Det hindrer dog ikke USA å bruke organisasjonen i sin propaganda.

Men, nå må du ikke glemme det aller enkleste spørsmålet, Grape. Du har ved flere anledninger desavuert vestlige verdier og alt som står i forbindelse med disse. Siden vi nå står i en tid hvor fake news og skjulte agendaer står i fokus, hva er din agenda med å desavuere nettopp White Helmets som åpenbart har en viss internasjonal standing og som ser ut til å ha bidratt til å lette litt på trykket for hjelpetrengende i Syria? Selv om du stiller deg positiv til regimet og de øvrige nasjonalistiske kreftene, trenger hjelpearbeide rettet mot ofrene være feil?  

Er det noen som betaler deg også for å propagandere for et slikt syn? Du skaper en veldig søkt historie ved å trekke til og med hjelpearbeide i tvil bare fordi det ser ut til å ikke passe inn i din øvrige ideologi. Hvor er Tjen Folket i dette bildet?

Jeg synes vi alle har et ansvar for å holde hodet kaldt og forsøke å tenke rasjonelt. Spøkelser viser seg av egeninteresse. Vi trenger ikke jakte på dem. 

2 liker  
Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Det som går igjen er at det rådende regimet med Assad i spissen er det legale regimet. Denne distinksjonen synes å ha gått Herstad forbi.

Den distinksjonen har ikke gått meg hus forbi. Det er et markert skille mellom den gruppen som mener at Assad representerer det syrisk folks vilje og alle som ikke innser dette, er offer for vestlig propaganda, og den gruppen som innser at Assad er en "skurk", men han representerer en viktig motvekt mot "amerikansk imperialisme" og for enkeltes del, motvekt mot den "anglo-sionistiske" imperialisme.

Men dette er for så vidt en avsporing og tråden handler, om jeg har oppfattet ditt innlegg riktig, om White Helmets, deres rolle i konflikten og hvilken jobb de utfører. Din oppfatning er altså at hva vi fikk se på Skavlan, var en del av propagandaen av en eller annen organisasjon?

Jeg tror det er mulig å ha en mer nyansert bilde av organisasjonen uten å ta stilling til hvilket "propagandaapparat! vi skal lytte til og stole på. Jeg regner med at også du har registrert at, uavhengig av om vi deler syne på gruppen, også har vært offer for ganske heftig propaganda?

1 liker  
Kommentar #13

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
hva er din agenda med å desavuere nettopp White Helmets som åpenbart har en viss internasjonal standing

Igjen, hvilken "internasjonal standing" har The White Helmets utenom kampanjen som har blitt kjørt?

The White Helmets er en ganske ny organisasjon, som har fått masse penger og oppmerksomhet i media, men som utenom sine egne filmsnutter ikke har særlig å vise til.

Hvilke frittstående og troverdige kilder finnes som kan bekrefte The White Helmets påstander om egen fortreffelighet?

Jeg vet at Røde Kors/Røde Halvmåne gjør en innsats, men de er ikke i nærheten av å få samme oppmerksomhet. Alle tegn tyder på at The White Helmets er en organisasjon satt opp med et propagandaformål.

7 liker  
Kommentar #14

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Propagandaoffer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg regner med at også du har registrert at, uavhengig av om vi deler syne på gruppen, også har vært offer for ganske heftig propaganda?

Jeg regner det som selvsagt at noe av det jeg oppfatter som virkelighet, kan være preget av propaganda. Nei, jeg regner ikke meg selv som immun mot dette.

Både russerne og vestlige media pøser på og de er dyktige. Men jeg oppfatter enkelte forskjeller i propagandaen, i hvert fall i visse konkrete saker.

Se på epost-lekkasjene knyttet til Hillary Clinton. Hva gikk diskusjonen på i vestlige media? Jo, spørsmålet var: Har russerne hacket epostsrverne eller har de ikke gjort det?

Fra motsatt side: Hvor er beviset for at denne hackingen har funnet sted? Som kjent har det ikke blitt lagt fram konkrete bevis for dette.

Men er ikke sakens kjerne, hva var innholdet i disse epostene? Var ikke innholdet ganske avslørende?

I forhold til kampanjen for The White Helmets, så etterspør jeg nøytral og troverdig informasjon som dokumenterer den rollen de selv påstår de har. Så vidt jeg oppfatter det, så er The White Helmets ganske så ukjente blant den befolkningen de påstår å ha reddet titusenvis av liv fra ruinene. Har du annen informasjon, så kom gjerne med den.

7 liker  
Kommentar #15

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Hvilke frittstående og troverdige kilder finnes som kan bekrefte The White Helmets påstander om egen fortreffelighet?

Jeg vet at Røde Kors/Røde Halvmåne gjør en innsats, men de er ikke i nærheten av å få samme oppmerksomhet. Alle tegn tyder på at The White Helmets er en organisasjon satt opp med et propagandaformål.

Jeg er ikke uenig i at særlig situasjonen i Øst-Aleppo, var vanskelig å dokumentere utover hva som tilfløt oss fra de menneskene som befant seg i ruinene. Det er selvsagt mulig å stille kritiske spørsmål ved hver enkeltopplysning, men det er vanskelig å komme utenom det samlede bilde de omfattende bildeoverføringene, har gitt oss. Både FN og Norsk Folkehjelp hevder å ha mottatt informasjon fra kilder inne i byen som de fester tillit til, men disse er vanskelige å etterprøve.

Røde Kors og Røde Halvmåne har ikke fått tilgang til disse bydelene, heller ikke WHO ved sin fantastiske, norske representant på stedet. Hovedsakelig er denne tilgangen hindret av regimet eller deres selvstyrte allierte, men det hevdes også at deler av motstandsbevegelsen har interesse av å hindre dette. 

White Helmets er i utgangspunktet en humanitær organisasjon hvilket jeg synes jenta på Skavlan, var et glimrende vitnesbyrd om. Vi må vel bare akseptere at noen ikke har tillit til hennes troverdighet og i slik er det kanskje bare nødt til å være?

Når det er sagt, er White Helmets en organisasjon bestående av enkeltmennesker med sannsynligvis svært sprikende politiske og religiøse standpunkter. Russiske og syriske medier mener å ha påvist medlemmer med islamistiske standpunkter og mener derved ha miskreditert hele organisasjonen. I tillegg opererer gruppen også i bydeler som er kontrollert av grupper som ikke tilhører den del av opposisjonen som vesten liker å forholde seg til.

Men jeg stiller egentlig det samme spørsmålet som Njål stiller? Hvorfor er det så viktig å bringe denne organisasjonen i vanry? Et forsøk på svar kan bygges på deres offisielle, politiske "statements". Vi finner to slike. Det første er at de krever en slutt på krigføringen. Dette er et ønske de aller fleste bør kunne slutte seg til. Det andre kravet er mer kontroversielt, de har krevd flyforbudssone over byen. Et slikt krav gjør dem selvsagt til målskive for alle som ønsker en snarlig, militær seier for regimet i Damaskus og deres allierte. Jeg skal ikke gå inn i en debatt rundt en slik flyforbudssone i denne omgang.

2 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Jeg regner det som selvsagt at noe av det jeg oppfatter som virkelighet, kan være preget av propaganda. Nei, jeg regner ikke meg selv som immun mot dette.

Problemstillingen du tar opp er stor og viktig. Mon tro om den ikke startet i de to foregående stortingsperiodene mellom 2005 og 2013 for Norges del. På den tiden startet en utvikling med at regjeringen begynte å benytte seg av informasjonsbyråer når en sak skulle legges frem. Departementenes informasjonsmedarbeidere ble i noen grad forbindelsesledd mellom myndigheter og byråer, og de ble laget planer for hvordan man best skulle selge en sak overfor folket. Siden den gangen har utviklingen skutt fart slik at i dag er det nedgang i antall journalister som kan avsløre makten mens det er økning i de som propaganderer for makten. På en slik bakgrunn trenger man ikke undre seg over at det også oppstår de som produserer nyheter helt uten rot i virkeligheten, eller med bare fragmentær tilknytning til virkeligheten. Informasjon blir ikke lenger et gode basert på sannhet men en kampanje om sannheten i seg selv. I dag har vi tydeligvis fått en avart som dyrker det mer propagandamessige informasjonsarbeidet og produserer fake-news. Den forvirringen som oppstår i kjølvannet av dette kan bare lede til et kaos i kunnskapsformidlingen om virkeligheten, og plasserer et stort ansvar på hver enkelt av oss for å finne ut av og forstå hva som virkelig er sant. 

For egen del foretrekker jeg for det første å vite så usminket som mulig om en ny utgave av svartedauen står for døren. Jeg regner med å kunne takle en hver nyhet over litt tid om jeg bare vet at den er korrekt uansett hvor grusom den måtte være. Jeg ønsker at de som arbeider med nyheter skal kunne arbeide for å spre den riktige versjonen. Dette øker kravene, oppgaven og ansvaret for sanne nyhetsformidlere. Jeg tror at sterke mediekanaler blir viktige i denne sammenhengen. Vi trenger dette for å kunne skille klinten fra hveten da informasjonsstrømmen generelt er så stor at intet menneske kan ha oversikt over alt som flyter vår vei. Jeg har koblet meg til forskjellige nyhetstjenester som ser ut til å være troverdige, men jeg innrømmer at interessen strekker ikke til for å lese alt jeg burde ha lest. Det blir mange overskrifter og lesning med harelabb. 

Vi har alle en grunnholdning vi kan kalle vår agenda. Vi vet alle hvor vi vil med våre holdninger og ytringer, men det må være hver enkelts ansvar å meddele dette så sant som mulig. Vi kan ikke forby falske nyheter, men vi kan avvise dem slik at markedet blir mindre og kanskje tørker inn. Vi blir nødt til å være så sikre i vår sak at vi kan avvise dem, og holde fast på våre grunnholdninger. Hvis ikke lever vi på løgner som vil lede oss ut i forferdelse. 

En parallell til dette kan vi finne i oppskriften på hvordan man skal bryte ned et samfunn; man skal ødelegge dets verdier. Ta valutaen som et eksempel. Ødelegger man verdien av valutaen slik at man ikke kan vite hva en vare er verd, vil man miste tilliten til pengene og søke til andre betalingsmidler som fx gull. I informasjonsammenheng er vi nødt til å holde fast ved det vi anser som gull og sky alt annet. Vi må ikke havne der hvor mine løgner står opp mot dine. Noe må være sant og noe er sant uansett slik noe også er usant. Det holder heller ikke at vår sannhet tjener vår egen agenda. Vi må gå dypere og finne frem til det vi virkelig har grunn til å tro er sant og bringe bare dette videre. Det vår være vårt kors å bære hvor informasjonsbransjen skaper et uryddig farvann, at vi lærer oss å navigere utenom både de falske og de ekte skjærene. Unødig kompliser og uønsket, men vi gjøre det. 


5 liker  
Kommentar #17

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Både FN og Norsk Folkehjelp hevder å ha mottatt informasjon fra kilder inne i byen som de fester tillit til, men disse er vanskelige å etterprøve.

Jeg må si at jeg lurer på om du har vansker med å lese?

Jeg etterspør dokumentasjon, du svarer på med påstander basert på nokså tynt kildemateriale.

Hvilken informasjon omkring The White Helmets har FN og Norsk Folkehjelp kommet med? Henvis gjerne til lenker.

Forøvrig er Norsk Folkehjelp en part i krigen i Syria. All hjelp de gir går til jihadist-kontrollert område, enten det nå er al-Nusra eller IS som kontrollerer området. Verken Flyktningehjelpen eller Norsk Folkehjelp bidrar med noe til befolkningen i Aleppo.

Røde Kors/Røde Halvmåne har, såvidt jeg vet, tilhold i Aleppo etter frigjøringen.

Denne jenta, Gardenia, som deltok i Skavlan-programmet, hva vet du om henne siden du kan være så sikker på det "glimrende vitnesbyrdet" hun kom med? Brakte hun noe nytt inn saken? Vet du at hun ikke bare er en ny "ambassadørdatter"?

Dersom det nå viser seg at The White Helmets ikke er noe annet enn en propagandaorganisasjon (som jeg påstår alle fakta viser), er det ikke da viktig å avsløre hvordan krigens ofre blir brukt til propaganda formål?

Vi er mange som krever slutt på krigen og at utenlandske makter skal trekke seg ut. Av de utenlandske maktene i Syria, er det kun Russland (og kanskje Iran) som har folkeretten på sin side. Verken USA, England, Danmark, Norge, Saudi-Arabia, Tyrkia, Qatar, Frankrike har dekning i folkeretten med sin tilstedeværelse. Burde ikke kravet være at disse landene holder fingrene av fatet og trekker seg ut?

Du vet eller burde vite hva kravet om en såkalt flyforbudssone over Syria ville innebære. Vi har vel ikke glemt erfaringen fra Libya med en slik sone?

Har du ubestridelige fakta, kom med disse. Jeg kan la meg overbevise av slikt.

7 liker  
Kommentar #18

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Jeg må si at jeg lurer på om du har vansker med å lese?

Du får kanskje forsøke med større bokstaver da? Jeg mener å ha levert en saklig kommentar og forsøker etter beste evne å formidle hva jeg mener å vite og hva jeg mener å tro om temaet. Jeg foreslår du begrenser deg til det samme?

2 liker  
Kommentar #19

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig er Norsk Folkehjelp en part i krigen i Syria. All hjelp de gir går til jihadist-kontrollert område, enten det nå er al-Nusra eller IS som kontrollerer området. Verken Flyktningehjelpen eller Norsk Folkehjelp bidrar med noe til befolkningen i Aleppo.

Dette tror jeg bygger på en misforståelse av internasjonal rett. Selv om en slik påstand skulle være riktig, gjør ikke dette Norsk Folkehjelp til en part i krigen.

3 liker  
Kommentar #20

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener å ha levert en saklig kommentar og forsøker etter beste evne å formidle hva jeg mener å vite og hva jeg mener å tro om temaet. Jeg foreslår du begrenser deg til det samme?

Jeg burde ha latt være min slengbemerkning angående din leseferdighet og ber om unnskyldning for den.

Men jeg blir litt lei av påstander som verken blir dokumentert eller begrunnet. Hva du tror og hva du mener er nå så sin sak, men påstander om hva som er virkelighet uten begrunnelse har jeg ikke sansen for.

3 liker  
Kommentar #21

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Fakta (?)

Publisert over 4 år siden

Du skriver:

Dersom det nå viser seg at The White Helmets ikke er noe annet enn en propagandaorganisasjon (som jeg påstår alle fakta viser), er det ikke da viktig å avsløre hvordan krigens ofre blir brukt til propaganda formål?

(...)

Har du ubestridelige fakta, kom med disse. 

Ja, er det ikke nettopp hvordan vi skal kunne vite hva som er fakta og hva som er "fakta" i Syria-krigen, som er det store problemet her?  På den ene siden kommer du med noe du selv kaller en påstand: ...alle fakta viser.  På den annen side legger du inn et forbehold: Dersom det nå viser seg at...  Det virker vel en smule selvmotsigende? Så forventer du at Herstad skal komme med "ubestridelige fakta".

Jeg anser det som lite sannsynlig at du har tilgang på mer objektive kilder enn det de som daglig jobber med denne problematikken har.  Propaganda finnes det overalt, og Syria-konflikten er så uoversiktelig at det innimellom kan se ut til å være en alles krig mot alle som pågår.  For mitt eget vedkommende leser jeg all informasjon med kritiske briller, men jeg velger likevel å stole mer på store, internasjonale nyhetsbyråer enn på såkalt "alternative" kilder.

2 liker  
Kommentar #22

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Internasjonal rett?

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette tror jeg bygger på en misforståelse av internasjonal rett. Selv om en slik påstand skulle være riktig, gjør ikke dette Norsk Folkehjelp til en part i krigen.

Hva har Norsk Folkehjelp med internasjonal rett å gjøre? 

Du blander ikke dette spørsmålet sammen med min påstand om at Russlands tilstedeværelse i Syria er innefor folkeretten, mens de andre statene som blander seg inn, ikke er det?

Norsk Folkehjelp mottar betydelig støtte fra diverse stormakter som er direkte involvert i krigen. Etter eget utsagn samarbeider de med Nasjonalkoalisasjonen, en koalisasjon som ble dannet som et alternativ til Assads regime. Denne koalisasjonen har offisielle norske myndigheter anerkjent som de rette representanter for det syriske folket på tross av at dette er i strid med folkeretten og med FNs anerkjennelse av hvem som innehar den legale statsmyndighet i Syria. Uttalelser fra regjeringshold siste år tyder imidlertid på at regjeringen har oppgitt denne linja og anerkjenner Assad som den legale presidenten i Syria. Nasjonalkoalisasjonen hadde ingen folkevalgt bakgrunn og skal visstnok være oppløst.

Norsk Folkehjelps anerkjennelse av Nasjonalkoalisasjonen og det faktum at den hjelpa de har gitt til befolkningen i Syria kun har gått til områder kontrollert av jihadbevegelser som al-Nusra og IS, gjør organisasjonen til en part i krigen eller kanskje rettere sagt, til en deltaker i krigen.

5 liker  
Kommentar #23

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Jeg burde ha latt være min slengbemerkning angående din leseferdighet og ber om unnskyldning for den.

Den er grei. Så må jeg i neste omgang be om forståelse for at jeg ikke går nærmere inn på alle dine spørsmål. Det er utrolig mange sidespor i denne debatten som absolutt kunne være verdt å følge, men jeg oppfatter denne tråden som i første omgang handle om den jenta vi møtte på Skavlan og organisasjonen hun tilhører. Jeg trodde jeg hadde gitt uttrykk for usikkerheten som råder rundt dette?

Og så må jeg få lov til å påpeke at holdbarheten av overskriften i ditt innlegg, heller ikke er solid dokumentert?

2 liker  
Kommentar #24

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Hva har Norsk Folkehjelp med internasjonal rett å gjøre? 

Genevekonvensjonen er en del av internasjonal rett og jeg blander ikke dette sammen med påstandene om at den russiske innblandingen støttes av internasjonal rett. Dette er to vidt forskjellige sider av internasjonal rett.

Og når jeg knytter Norsk Folkehjelp opp mot internasjonal rett, er det fordi NF utfører et oppdrag som bygger på Genevekonvensjonen og er en del av internasjonal rett.

2 liker  
Kommentar #25

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Sannhetssøkende

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi har alle en grunnholdning vi kan kalle vår agenda. Vi vet alle hvor vi vil med våre holdninger og ytringer, men det må være hver enkelts ansvar å meddele dette så sant som mulig. Vi kan ikke forby falske nyheter, men vi kan avvise dem slik at markedet blir mindre og kanskje tørker inn. Vi blir nødt til å være så sikre i vår sak at vi kan avvise dem, og holde fast på våre grunnholdninger. Hvis ikke lever vi på løgner som vil lede oss ut i forferdelse.

Falskheten går i begge retninger, og overdriver og underdriver - hovedstrømmen i verden i dag skjer på et dypere plan enn vrakgodset som flyter på overflaten og som er produsert propaganda det meste.

mvh - Tore

4 liker  
Kommentar #26

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Fakta

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Har du ubestridelige fakta, kom med disse. 

Jeg har fakta om at The White Helmets kun opererer i jihadistkontrollerte områder på tross av sin påståtte nøytralitet.

Jeg har fakta på at The White Helmets krevde flyforbudssone over Syria, et krav som kun ville tjene jihadistene (og medføre alvorlig fare for direkte konfrontasjon mellom USA og Russland). Dette på tross av sin påståtte nøytralitet.

Jeg har fakta som viser at grunnleggeren av The White Helmets er en tidligere leiesoldat med nær forbindelse til noen av de verste leiesoldatfirmaene og at han har nær tilknytning til NATO i forbindelse med såkalte "Special Projects".

Jeg har fakta som viser at The White Helmets blir finansiert av USA og England, aktive deltakere i Syria-krigen.

Jeg har fakta som viser til at det internasjonalt ble kjørt en stor mediakampanje i forkant av utdelingen av Nobels Fredspris, en kampanje som overgikk alle proporsjoner for hva som er dokumentert av hjelpearbeid The White Helmets skal ha gjort.

Jeg har dokumetasjon for at alle eller mesteparten av filmsnutter som viser The White Helmets i nøds- og hjelpearbeid er produsert av organisasjonen selv. Referansene omkring deres arbeid kommer fra organisasjonen selv og ikke fra uavhengige kilder.

I tillegg har jeg fakta på og dokumentert hvordan propagandaskaperne arbeider for å skape en fortelling som passer inn i deres agenda.

11 liker  
Kommentar #27

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Og når jeg knytter Norsk Folkehjelp opp mot internasjonal rett, er det fordi NF utfører et oppdrag som bygger på Genevekonvensjonen og er en del av internasjonal rett.

Nå er ikke jeg ekspert på Genevekonvensjonen, men synes det virker rart om Norsk Folkehjelp arbeider innenfor denne når de kun yter bistand til den ene siden og begrunner dette med sin stillingstaken til konflikten. Røde Kors/Røde Halvmåne samt en del andre organisasjoner yter bistand uten å ta stilling til konflikten, noe som jeg oppfatter ligger innenfor Genevekonvensjonen.

8 liker  
Kommentar #28

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

OK

Publisert over 4 år siden

Du har fakta, hevder du - og siden du startet med å kritisere dem som har en noe annerledes bedømmelse av "The White Helmet", så må vel det bety at de kun har "fakta".  Mener du da at eksempelvis Skavlan, Harpviken, Egeland, store deler av norsk og vestlig presse osv. er blitt lurt, eller - enda verre - snakker/skriver mot bedre vitende?  Har de i så fall en felles agenda, slik du bedømmer det?  Hva slags?

1 liker  
Kommentar #29

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Nå er ikke jeg ekspert på Genevekonvensjonen, men synes det virker rart om Norsk Folkehjelp arbeider innenfor denne når de kun yter bistand til den ene siden og begrunner dette med sin stillingstaken til konflikten. Røde Kors/Røde Halvmåne samt en del andre organisasjoner yter bistand uten å ta stilling til konflikten, noe som jeg oppfatter ligger innenfor Genevekonvensjonen.

Genevekonvensjonen setter ikke noen krav til de humanitære organisasjonenes politiske eller religiøse tilhørighet, men de skal selvsagt være ikke-stridende.

Særlig i borgerkriger, er det ikke uvanlig at det er andre organisasjoner som må gi humanitær hjelp i opprørskontrollerte områder enn i regimekontrollerte. Å hindre humanitær hjelp til motstanderen har historisk sett vært et viktig middel i militær konflikt og det var dette Genevekonvensjonen hadde som mål og hindre.

Noen av anklagene mot White Helmets har vært at enkelte medlemmer deltok både som stridende og som hjelpearbeidere. Det er kanskje også sannsynlig at det er snev av sannhet i dette, men det kan også bygge på at også stridende selvsagt bidrar når barn skal graves ut fra ruinhaugene?

En liten kommentar til slutt, jeg antar at også du, Grape, mener at Gilberts innsats i et sykehus i Gaza, ikke er tilstrekkelig til å erklære ham som en part i konflikten?

2 liker  
Kommentar #30

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Tilståelsen

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Mener du da at eksempelvis Skavlan, Harpviken, Egeland, store deler av norsk og vestlig presse osv. er blitt lurt, eller - enda verre - snakker/skriver mot bedre vitende?  Har de i så fall en felles agenda, slik du bedømmer det?  Hva slags?

Jeg forstår at Johannessen er opptatt av konspirasjoner. Jeg må  bare tilstå det, ja. jeg tror noen har snakket sammen! Dog ikke de nevnte herrer. Tror ikke Johannessen også at at noen har snakket sammen?

2 liker  
Kommentar #31

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hæ?

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
En liten kommentar til slutt, jeg antar at også du, Grape, mener at Gilberts innsats i et sykehus i Gaza, ikke er tilstrekkelig til å erklære ham som en part i konflikten?

Gilberts innsats i seg selv er en part i striden!!!!!!!!!

En propaganda - ensidig sådan!

4 liker  
Kommentar #32

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
En liten kommentar til slutt, jeg antar at også du, Grape, mener at Gilberts innsats i et sykehus i Gaza, ikke er tilstrekkelig til å erklære ham som en part i konflikten?

En veldig god problemstilling du tar opp der, Herstad. Heller ikke helt lett å svare på.

Gilberts innsats i Gaza begrenser seg ikke til kun å gjelde palestinere. Såvidt jeg har oppfattet Gilbert, så ville han ikke hatt noe i mot å hjelpe israelere heller, men som kjent, det befinner seg svært få israelere, om noen, i Gaza. Det er også stor mangel på medisinsk hjelp til ofrene der, i motsetning til den hjelp ofrene i Israel får.

Når det gjelder Syria og Aleppo spesielt, så påstod kvinnen i programmet Skavlan at de var nøytrale. Gilbert er kun en enkelt person som ikke kan være flere steder samtidig. The White Helmets er en organisasjon, påstått å være med rundt 3000 medlemmer. Likevel opererer de kun i jihadistkontrollert område enten det nå er al-Nusra eller IS som kontrollerer området.

I hvilken grad medlemmer i The White Helmets opptrer som stridende, er usikkert selv om indikasjoner og enkelte meldinger tyder på at så har skjedd.

Kommentar #33

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Gilberts innsats i Gaza

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
En liten kommentar til slutt, jeg antar at også du, Grape, mener at Gilberts innsats i et sykehus i Gaza, ikke er tilstrekkelig til å erklære ham som en part i konflikten?

Prøver du Herstad, å fortelle at Gilbert ikke er part i konflikten? Er han nøytral?

3 liker  
Kommentar #34

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Gilberts innsats i Gaza begrenser seg ikke til kun å gjelde palestinere. Såvidt jeg har oppfattet Gilbert, så ville han ikke hatt noe i mot å hjelpe israelere heller, men som kjent, det befinner seg svært få israelere, om noen, i Gaza. Det er også stor mangel på medisinsk hjelp til ofrene der, i motsetning til den hjelp ofrene i Israel får.

Når det gjelder Syria og Aleppo spesielt, så påstod kvinnen i programmet Skavlan at de var nøytrale.

Med forbehold, men jeg registrerte ikke at kvinnen hos Skavlan hevdet nøytralitet. Hun hevdet, i tråd med hva Gilbert hevdet, at de selvsagt også ville hjelpe trengende fra den annen side. Hun sammenlignet det med at det svenske brannvesen selvsagt ikke spurte etter tro eller politisk tilhørighet når de berget mennesker i branner.

Omstendighetene rundt fødselen til White Helmets er jo ganske annerledes enn for eksempel Røde Kors. De oppsto blant befolkningen som ble sperret inne i Aleppo under borgerkrigen og som ikke lengre hadde tilgang på en nasjonalstats offisielle hjelpeapparat. 

Medlemmene av organisasjonen betraktes av regimet som terrorister og det er lite sannsynlig at de ville fritt kunne bevege seg mellom øst og vest Aleppo for å også hjelpe "den andre siden". 

1 liker  
Kommentar #35

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Dugnadsgjeng?

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Omstendighetene rundt fødselen til White Helmets er jo ganske annerledes enn for eksempel Røde Kors. De oppsto blant befolkningen som ble sperret inne i Aleppo under borgerkrigen og som ikke lengre hadde tilgang på en nasjonalstats offisielle hjelpeapparat. 

Medlemmene av organisasjonen betraktes av regimet som terrorister og det er lite sannsynlig at de ville fritt kunne bevege seg mellom øst og vest Aleppo for å også hjelpe "den andre siden". 

Mener at grunnleggeren av The White Helmets, leiesoldaten James Le Mesurier, høytfungerende i NATO-sammenheng, organiserte The White Helmets inne i Aleppo under krigen? I så fall, var han ensom NATO-offiser der?

Forsøker du å beskrive The White Helmets som en dugnadsgjeng?

3 liker  
Kommentar #36

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Falskheten går i begge retninger, og overdriver og underdriver - hovedstrømmen i verden i dag skjer på et dypere plan enn vrakgodset som flyter på overflaten og som er produsert propaganda det meste.

Rent generelt; nei. Dette er tåkete tale jeg ikke uten videre slutter meg til. Jeg er ikke sikker på at jeg ser noen mening i dette. 

1 liker  
Kommentar #37

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Som mye annet i denne pågående konflikten,

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Omstendighetene rundt fødselen til White Helmets er jo ganske annerledes enn for eksempel Røde Kors

så oppstår noe først i hodet på en med annen bakgrunn enn den lokale - her i hodet til britiske sikkerhetsrådgiveren James Lee Mesurier.   Det hevdes at de som ikke er på den "riktige" siden at denne "hjelpeorganisasjonen" først og fremst eksisterer av propagandahensyn og at de økonomisk understøttes av Storbritannia og USA.  

Så på en snutt laget av Al Jazerra og fikk møte et lag på en forlegning i Aleppo.  Disse ga meg minner om mine treningsøkter i Sivilforsvaret, da jeg tenkte at dette var kun a vaste of time - i beste fall kunne jeg bidra med noe til de aller nærmeste rundt meg.  Disse herrene så ut til å stortrives inne i forlegningen og ved utrykning fremsto laget minst like engstelig som de som de skulle hjelpe.  Ikke vet jeg som er nøytralt nok i denne konflkten, men her er ihvertfall et inntrykk av hva de bidrar med når de har et kamera på seg - det hevdes i andre snutter at når dette kamera ikke er på dem så gjør de alt annet enn å hjelpe.

https://www.youtube.com/watch?v=Tnu7HUreOdA

4 liker  
Kommentar #38

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

Mener at grunnleggeren av The White Helmets, leiesoldaten James Le Mesurier, høytfungerende i NATO-sammenheng, organiserte The White Helmets inne i Aleppo under krigen? I så fall, var han ensom NATO-offiser der?

Forsøker du å beskrive The White Helmets som en dugnadsgjeng?

Det er ingen tvil om at White Helmets er en av gruppene som fikk amerikansk, økonomisk støtte for å drive sivilforsvarsarbeid i hva som ble kalt "frigjorte områder" som var under angrep fra regimet. James Le Mesurier, tidligere offiser i den britiske hæren, trente noen slike grupper på den tyrkiske siden av grensen mot Syria. Propagandaen beskriver ham som "leiesoldat og høytfungerende i NATO-sammenheng", men jeg tenker disse karakteristikkene bør tas med en klype salt.

I farten finner jeg denne reportasjen, men dette må jo som alt annet, vurderes ut fra den mediekrigen som eksisterer:

http://www.mensjournal.com/magazine/the-most-dangerous-job-in-the-world-syrias-elite-rescue-force-20141210

1 liker  
Kommentar #39

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Lyger vi til hverandre?

Publisert over 4 år siden

Det er med undring jeg leser igjennom denne debatten. Her ser vi et bilde av "The White Helmets" sammen med IS krigere eller Al-Qaeda eller hva de nå heter. Er det virkelig noen som lurer på om disse med hvite hjelmer er nøytrale i denne krigen? Her ser vi på bildet at disse hjelpearbeiderne strekker en knytteneve i været sammen med IS krigerne. De brøler også samtidig ett eller annet. Antakelig Allahu Akbar. 

Så er det altså noen her på Vd som mener at disse er nøytrale? For bare å spørre er det noen som kan bevege seg inn i frontlinjen til IS å påstå at de er nøytrale som førstehjelpere til IS? Vi vet fra tidligere at de som ikke følger IS blir et hode kortere for å si det på den måten. Fortsatt er det altså noen som tror de er nøytrale?

Kom igjen, skal vi tro på dette?

Njål Kristiansen skriver; Vi må ikke havne der hvor mine løgner står opp mot dine.

Mitt spørsmål er: Lyger vi til hverandre?

3 liker  
Kommentar #40

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Så er det altså noen her på Vd som mener at disse er nøytrale? For bare å spørre er det noen som kan bevege seg inn i frontlinjen til IS å påstå at de er nøytrale som førstehjelpere til IS? Vi vet fra tidligere at de som ikke følger IS blir et hode kortere for å si det på den måten. Fortsatt er det altså noen som tror de er nøytrale?

1. Ingen har påstått at de er nøytrale.

2. WH opererer ikke i områder kontrollert av IS. Du har helt rett i at mange av dets medlemmer trolig ville blitt et hode kortere om de så hadde gjort.

1 liker  
Kommentar #41

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Njål Kristiansen skriver; Vi må ikke havne der hvor mine løgner står opp mot dine.

Mitt spørsmål er: Lyger vi til hverandre?

Formen i kommentaren er retorisk. Vi kan komme i den situasjon at vi ufrivillig lyver til hverandre hvis vi ikke søker sannhet. Alt for mange koser seg med mytologisk sannhet og overser hva som virkelig skjer fordi de ikke ønsker eller kan eller vil tro på det. Å diskutere konspirasjoner er ikke særlig interessant. 

Kommentar #42

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ingen har påstått at de er nøytrale

De påstår det i hvertfall selv: The White Helmets" påstår at de er en nøytral, humanitær organisasjon. De opererer dog bare i jihadist-kontrollerte områder, områder kontrollert av al-Nusra, som altså er en al-Qaida-gruppe.

1 liker  
Kommentar #43

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
De påstår det i hvertfall selv: The White Helmets" påstår at de er en nøytral, humanitær organisasjon. De opererer dog bare i jihadist-kontrollerte områder, områder kontrollert av al-Nusra, som altså er en al-Qaida-gruppe.

De opererer ikke "bare i jihadist-kontrollerte områder". De oppsto i områder som ikke var kontrollert av jihadister. Utviklingen i øst-Aleppo førte til felles front mellom grupper med tidligere al-Qaida tilknytning og den moderate motstandsbevegelsen. Men konfliktene mellom disse, var utallige mens motstandsbevegelsens mange fraksjoner var på offensiven. Hvordan maktforholdene mellom disse fraksjonene var i den siste perioden er, for å si det mildt, uklar, men det er ingen tvil om at jihadiske grupper var til stede. Men både disse jihadiske gruppene og den vestligstøttede motstandsbevegelsen kjempet mer mot IS enn mot regimet. Regimets taktikk i den første perioden, var å anvende IS som stormtropper mot resten av motstandsbevegelsen.

Kommentar #44

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Og så dukket det opp en morsom nyhet i dag. I Italia deltar asylsøkere som ellers går virkeløse i redningsarbeidet i forbindelse med hotellet som ble tatt av snøras i Abruzzo-regionen. Gadd vite hvilken skummel agenda disse frivillige kan tenkes å ha. 

1 liker  
Kommentar #45

Lars Ingar Birkelund

9 innlegg  29 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Første gang noen sa at White Helmets/Syrian Civil Defense hadde forbindelser til terrorgrupper reagerte jeg som mange andre, jeg syns altså at det hørtes litt konspiratorisk ut. 


Så, for et par år siden, leste jeg en NTB-artikkel som ble spredd i flere norske medier, bl.a. NRK. Der hevdet NTB at WH er nøytral og uavhengig. Hvordan kan de vite det, tenkte jeg. 


Det fikk meg til å sjekke WHs hjemmeside. Og der hevder de riktignok at de er nøytrale og uavhengige. Men når jeg begynte å lese pressemeldingene deres skjønte jeg at det ikke stemte. For det var reinspikka propaganda mot Syrias regjering, knapt et eneste kritisk ord om terrorgruppene. 


NTB hadde altså ikke vist kildekritikk for fem øre når de hevdet at de er nøytrale og uavhengige. Seinere lærte jeg at WH har fått flere hundre milloner dollar av USA/NATO-landene. 


Det faller altså på sin egen urimelighet at det er nøytrale oguavhengige. I tillegg har du alle vitnesbyrdene mot dem. De har tilog med stjålet navnet fra det egentlige Syrian Civil Defense som ble oppretta på 50-tallet (WH i 2013). 


Emailshave emerged revealing how the controversial Syrian activist groupthe White Helmets tried to lobby Pink Floyd co-founder Roger Waterswith Saudi money. T 

https://www.rt.com/news/424553-pink-floyd-white-helmets-blumenthal/1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere