Fred Winther Holt

26

- Dette er eit pågåande justismord

Eugene Nkuranyabahizi har trolig satt norgesrekord i utholdt varetekt. Det er en erfaring han burde vært forskånet fra. Stadig flere reagerer mot den urett som han og familien opplever.

Publisert: 18. jan 2017

 

Siden jeg for et par dager siden startet oppropet La Eugene få bli i Norge, har mange valgt kommentarfelt til å uttrykke sin indignasjon over norske myndigheters behandling av Eugene og hans familie. 

Kripos har hele tiden villet ha det til at Eugene er en overgriper av rang. En mann fra Kleppe på Jæren mener noe annet: Dette er et statlig overgrep uten sidestykke.

Ei kvinne fra Oslo spør: En rettsstat verdig?

Mange menneskers rettferdighetssans synes å være dypt krenket. Eugenes kone uttaler: Jeg signerer fordi han har rett til å leve et normalt liv som han hadde før. Jeg krever at han må settes fri fordi alt som han ble anklaget for, er bare løgn.

Ei kvinne fra Tromsø er overbevist om at Eugene må være uskyldig. Jeg signerer fordi Eugene er uskyldig. Han må løslates fra fengsel og få lov til å være sammen med barna sine.

Ei kvinne fra Randaberg sier det slik: Det er totalt uhørt at rettsstaten Norge holder en mann i varetekt i flere år, og at anklagene bygger på fabrikkerte vitneutsagn! Eugene har kone og tre barn som har ventet lenge nå!

En mann fra Stavanger uttaler: Saken undergraver norsk rettssikkerhet pga falske anklager.

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i juni 2016 at Eugene skal utleveres til Rwanda. Mange er opptatt av at nettopp det ikke må skje. Ei kvinne fra Silsand i Troms, uttaler: Eugene må få bli i Norge.

Ei kvinne fra Stavanger sier: Fordi Eugene er norsk. Fordi han er uskyldig. Fordi jeg trenger et trygt norsk rettsvesen.

En mann fra Moss hevder: Jeg signerer fordi han har ingen sjanse til å renvaske seg hvis han blir utlevert. Vitner er opplært til å lyve og vi kan ikke stole på dem.

En tidligere kollega av Eugene, nå bosatt i Kanada, mener Eugene må bli værende i Norge for å kunne forvente en rettferdig behandling av anklagene mot seg: I worked with Eugene for 2 years and would trust him with my life. At the very least, he deserves a fair trial. Comne on Norway!

En mann fra Hommelvik minner om at Eugene er en flyktning som frykter forfølgelse fra rwandiske myndigheter: Han trenger beskyttelse.

En mann fra Trondheim peker også på beskyttelsesbehovet: Jeg signerer fordi det er viktig at Norge ivaretar sine internasjonale forpliktelser. I tillegg bør en ikke utleveres før det kan heves over enhver tvil at man vil få en rettferdig rettergang i landet som man utleveres til.

Ei kvinne fra Kleppe hevder at saken mot Eugene er preget av prestisje fra politiets side. Jeg ber Kripos om å legge til side prestisje og innse at bevisene er der som viser at det er en uskyldig mann de holder kapret i norsk fengsel uke etter uke, år etter år. Slipp Eugene fri fra fengsel nå!

 All urettferdigheten som Eugene og hans familie utsettes for, oppsummeres slik av ei kvinne fra Bergen. Dette er eit pågåande justismord. 

Kommentar #1

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Ansvarlig rettsvesen ?

Publisert over 4 år siden

Første krav er at påtalemyndighet handler ansvarlig, og ikke kommer trekkende med vitner, som kommer med løgnhistorier.

 

Når Eugene Nkurayabahizi hevder sin uskyld, er bevisbyrden hos påtalemyndighet. De har ikke en gang kryss-sjekket om disse snakkesalige vitnene, som har opptrådd i en rekke land i tilsvarende saker, kan ha rent mel i posen. De opptrer som om de kan være flere steder på en og samme tid. Sannsynligvis er alt det som dukker opp av slike påstander, løgnaktige. Ikke bare de vitneutsagn som er trukket tilbake, fordi de ble presset til å fortelle, hva Kagames folk ville ha uttalt i intervju med norsk politi. Legg merke til videoen fra Ny Tid, som har ligget ute på Facebook - @eugene.norsk i snart en måned, nettopp for å bidra til at Eugenes sak må gjennomgås i en norsk rettssammenheng. Der skjer det.

 

Men kanskje ville det aldri skjedd der, om ikke noen brydde seg og reiste hans sak som en opplagt menneskerettighetssak, der en persom med rett til trygghet i Norge, fengsles og tillegges de groveste anklager. Det norske rettsvesen vil måtte møte denne utfordringen, selv om det dreier seg om alvorlige feil både før og etter den 30. mai 2013.

1 liker  
Kommentar #2

Fred Winther Holt

26 innlegg  75 kommentarer

Bekreftelsesfelle

Publisert over 4 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.
Første krav er at påtalemyndighet handler ansvarlig, og ikke kommer trekkende med vitner, som kommer med løgnhistorier.

Jeg tror at Kripos har blitt lurt og at de i dag skjønner det. Dette er nok verken første eller siste gang politiet havner i en bekreftelsesfelle, som i Monica-saken i Bergen, som Eugene nevnte da han ble intervjuet av NY TIDs journalist Øystein Windstad i fengslet i Stavanger. 

En av underskriverne til oppropet er inne på at det kan ha gått prestisje i saken fra politiets side. Kanskje har hun rett. Da må det vel finnes mekanismer som gjør det mulig å rette opp i forholdet.  

Kommentar #3

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

HELT VANLIGE FOLK

Publisert over 4 år siden

Vår rettstradisjon som folk er fortsatt preget av idealer der helt vanlige folk skal kunne ytre seg og trekkes inn i retts-systemets avgjørelser. Der finnes minst 40 000 av oss som legdommere, og slike eksempler som dette burde virke inspirerende. Det vet vi at en spesiell sak som overgrep mot en ung kvinne på Østlandet har ledet til - mange ung kvinner stiller opp. Dette burde også gjelde personer som har oppnådd statsborgerskap senere i livet, og som kan sette seg inn i den situasjon, som denne saken er et eksempel på.

Her får vi enkelte debattanter som ber oss holde kjeft, fordi vi uten mer enn vanlig forståelse av norsk lov og rett våkner opp for saker, som oppleves som krenkende for norsk rettsbevissthet. Ta for eksempel denne praktiseringen av varetekt for en person som står midt i livet. Han havne først i en ekstrem situasjon av isolering i nesten et år. Han har så bedt om løslatelse ved hvert nytt fengslingsmøte, der spørsmålet om fortsatt varetekt reises. Han er villig til å leve med streng kontroll utenfor fengselet sammen med sin familie og aktiv i sin stilling. Dette blir helt fram til nå besvart med en tvilsom konklusjon fa 2013:

"Det foreligger skjellig grunn til mistanke". Jeg har hørt det selv i de tre rettsmøtene vi hadde i høst, da Eugene var villig til å møte opp for å fremme sine krav, også i påhør av fremmøtte. Vi var rundt 20 som fikk plass i salen. Vi kan ikke referere fra dette, men det var sterkt for mange vener å oppleve gjensyn med Eugene etter tre år. Han har sittet i varetekt borte fra sin ektefelle og sine tre mindreårige barn i 1336 døgn, når dette skrives.  Han opplevde at hans stilling, som ble holdt oppe for ham så lenge det var lovlig, gikk tapt etter to år. Han opplevde at hans prosess med å bli statsborger, ble forpurret av norsk påtalemyndighet overfor UDI, uten at etterforskning enda var påbegynt. Etterforskning av en person som bedyrer sin uskyld, er selvsagt mulig.  Her gjelder det mistanker som plutselig oppstår mer enn 10 år etter massakren i Rwanda i 1994. 

Bare det får oss vanlige folk til å reagere med skepsis. 

Hva sier så de som er eksperter på etterforskning, og som kan gå inn i denne materien av anklager ? Hva sier de om den konkrete etterforskningen som har ført til "skjellig grunn til mistanke", og kravet om at Eugene Nkuranyabahizi fortsatt er i varetekt, truet av departementets ordre av 24. juni 2016 om at han skal deporteres til Rwanda ? 

Vi vanlig dødelige reagerer også svært negativt på at en av dommerne i retten ikke bruker personers navn i retten, men foretar seg en respektløs opptreden overfor den siktede, fordi han ikke hadde brydd seg om å lære uttalen av navnet Eugene Nkuranyabahizi før han møtte i retten. Kanskje utløste dette et svar fra Eugene, da han tok plass i vitneboks, uten at dommeren ba om det, og ga en kort oppsummering av sin erfaring mellom 30. mai 2013 og 16. oktober 2016, og avsluttet det med ordene:

"For meg er norsk rettssikkerhet uforståelig".Kommentar #4

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Pågående fortsatt

Publisert over 4 år siden

Eugene Nkuranyabahizi fikk nye fire uker i varetekt etter 6. februar 2017. Dette kan spesielt skyldes departementets villighet til å utvide fristen for forsvarer Brynjulf Risnes til å påvise, at det eksisterer ingen skjellig grunn til mistanke om folkemord.

Varetekt siden 30. mai 2013 eller snart fire år, skyldes den alvorlige anklagen om folkemord. Men det er ikke hele grunnen. Kravet om fortsatt varetekt oppleves som et helt urimelig overgrep. Det gjelder en person med tre mindreårige barn og ektefelle. Det finnes ingen bevis og ingen fare for bevisforspillelse. Der foreligger ingen fare for flukt. Men der foreligger prestsjehensyn hos påtalemyndighetene, enten det uttrykkes eller ikke. Dette rammer altså en norsk familie, som burde vært spart for en slik belastning, dersom norsk rettssikkerhet hadde fungert på en god måte. Dette er et urettmessig varetektsopphold.

Lokal støttegruppe har lenge protestert mot denne hensynsløse bruken av varetekt. Eugene Nkuranyabahizis nyhetsvegg på Facebook driftes av lokal støttegruppe i samarbeid med menneskerettsgruppa ESPOIR:. La Eugene få bli i Norge.

Som kjent ga departementet ordre om at han skal deporteres til Rwanda.  Ordren av 24. juni 2016 ble påklagd, og forsvaret har i flere fengslingsmøter i løpet av høsten pekt på en rekke forhold som avgjørende svekker grunnlaget for mistanke.

 Ellers har Eugene Nkuranyabahizi hatt rett til trygt opphold i Norge siden han kom hit i 1999, som overføringsflyktning. Han kan derfor ikke bare sendes ut, selv om den påklagde ordren kunne oppfattes slik. Han har full rett til å få avvist disse anklagene overfor norsk påtalemyndighet, anklager som ble framsatt av Rwanda på bevislig feilaktig grunnlag. Han skal ikke deporteres.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere