Anders Torp

6

Forklaring om offentliggjøring av Oslokirkens møtereferater

Siden første gang jeg fortalte min historie i 2009 har det blitt sådd tvil om min troverdighet fra min egen far og tidligere pastor, Jan-Aage Torp. Nå publiserer jeg 12 møtereferater fra tiden jeg var i administrasjonsteamet til Oslokirken i 2007 som beviser at det min far har sagt offentlig ikke stemmer.

Publisert: 18. jan 2017

Pastor Jan-Aage Torp og Anders Torp møtes i duellen på NRK, Debatten 17. mars 2017«Healing Centeret» til min fars menighet – som var et drop-in-tilbud for forbipasserende i Dronningens gate i Oslo sentrum – drev med demonutdrivelser på profesjonelt nivå.

 

De siste månedene har Jan-Aage endret retorikk. Sammen med avisen Norgeidag og TV Visjon Norges Jan Hanvold hevder Jan-Aage at de blir utsatt for kristendomsforfølgelse, og at forfølgelsen er et bevis på at de går på «rett vei».

 

Denne type retorikk reduserer kristennorges håp om en konstruktiv debatt – ettersom de faktiske sakene ikke blir diskutert, men alt reduseres til kristendomsforfølgelse.

 

Jeg har fått nok. Jeg ønsker å publisere alt jeg har av bevis for å faktaopplyse alle som blir villedet.

 

I dette innlegget limer jeg inn og kommenterer utdrag fra de 12 møtereferatene jeg er i besittelse av. Samtlige møtereferater er tilgjengelig her: https://anderstorpforteller.wordpress.com/2017/01/17/oslokirkens-motereferater/

 

Min far vil heretter omtales som Jan-Aage. Følgende er tre nylige offentlige utsagn der min far forsøker å frata meg min troverdighet:

  1. «Anders var aldri tilstede på Healing Center. Han sluttet å gå i menigheten før vi startet.»

  2. «Demonutdrivelser var aldri en del av vårt menighetsliv. Så under Anders sin oppvekst var ikke det et tema som ble berørt.»

  3. «På Healing Centeret hadde vi et ønske om å tilby eksorsisme til satanister, men vi opplevde ikke det, men når vi hjalp folk så ba vi for sykdommer, men vi snakket også med folk.»

 

Utdrag fra Oslokirkens møtereferater

28. mars 2007 sitter Jan-Aage, jeg og tre andre i Oslokirkens administrasjonsteam og lytter til Jan-Aages beretning fra «Spiritual Clinic» i Ndola, Zambia. Jan-Aage forteller om «sterke opplevelser av og trening i høyere nivåer av autoritet og befrielse. Hele admin.gruppa m.fl. er herved utfordret til å reise til Zambia for 2 ukers intensiv trening i slutten av mai. Hvem blir med?»

 

Videre delte Jan-Aage «om kallet til å forstå og leve ut Guds prinsipper om autoritet, som de så i praksis i Zambia. Gjør vi ikke det, vil vi aldri få autoritet overfor djevelen. Åndskrefter og festningsverker i norsk kultur som står imot sann autoritet. Det grunnleggende har med ekteskapet og familien å gjøre, og deretter overfor lederskap i alle ledd i menigheten. Vi må forandre våre holdninger så det leves ut som reflekser i våre liv, og vi tjener, hjelper og underordner oss lederne. Dette er en prosess og noe vi sammen må meisle ut. Det har en spesifikk og viktig hensikt: At alle kan virke i fylden av sin salvelse og vi kan nå de høydene av autoritet Gud har for oss.»

 

Møtereferatet avsluttes med følgende: «Vi bør ta selvkritikk og være ydmyke for at vi ikke har fått gjort mer siden sist møte. Vi burde heller ha ligget foran og rydde vei, hvis vi vil være revolusjonære. Er vi ikke motivert eller tenker det egentlig ikke er dette vi er kalt til, bør vi ikke være med i gruppa. Befrielse forløser masse tid, og vi kan bli fri fra ånd av ”Non-achievement”! Neste møte bør bli langt mer effektivt og fruktbart. Jan-Aage kommer tilbake til når det blir.»

 

I etterkant av at «Jesussoldaten» kom ut i mars har Jan-Aage argumentert imot at demonutdrivelser var en del av menighetslivet han har ledet. Jan-Aage skiller mellom ordbruken «indre helbredelse», «befrielse» og «demonutdrivelse».

 

Kverulering om ordbruk mener jeg er irrelevant når sjargongen i alle «befrielsene» og «demonutdrivelsene» var: «Kom ut i Jesu navn!» Sistnevnte er selvforklarende. Hvis noe blir befalt ut av deg, så er det noe inne i deg. Og man befaler ikke gode ting forlate noen, men gale eller onde ting.

 

Utdrag fra møtereferat:

  • 7. mai 2007: «Need for a data-base to register personal information about each person in the church. Also the spiritual. Ex. Have they been through deliverance?»


  • 4. juni 2007: «Different things Jan-Aage shared: 1.Need for transparency with each other to remain in purity and Gods ways. Tell each other when we are tempted to or have fallen in sin. 2. We are here to lead others and have many under us, not do most of it ourselves. 3. There is an urgency. Spirit of delaying the Work of God in this nation, especially if there is something really powerful, and we exchange it with something humanistic. Must move in a pace that is normal for true Christianity. 4. True love makes us stick together, and we can`t give each other up!»


  • 4. juni 2007: «Short version: Register personal info, ask about felt needs, give list of demon groupings, through 4 demon groupings per session (most difficult: ancestral, covenants, curses and witchcraft), to counsellor: tell briefly what you know yourself, break ties and cast out, return to registers.»


  • 11. juni 2007: «We need to ask God for revelation on money solutions, and pray in the money. Satans kingdom is full of money, and we must pray and fight for it in to come into Gods Kingdom!»


  • 14. juli 2007: «...we have worship, mass deliverances etc...» «It is a matter of communication. Spiritual Clinic is an evangelistic thing, and we may not even mention demons. Just advertise that people can come and have their problems solved. We don’t have to create controversy. It will surely come. Our goal must really be to get people to want help. It is easy to market the evening services. But we really need to be careful about how we market the ministry on daytime.»


  • 27. august 2007: «Jan-Aage shared about how he almost panicked because of not having it set with the location for the meetings with Zambia-team etc, but God spoke and showed him the strategy that if 7 people in the church would give 50 000 each, we would have the 350 000 thousand we need to pay the rent for Dronningensgate 26 for one year.»


  • 3. oktober 2007: «Anders: Last year he worked a lot in the church beside his work, with musicals, administration, Jesus Manifestation, Zambian-team. He has got less time now because of school. Is part of worship-team, cell-leader together with Håkon, part of admin-team, and worker at Healing Center.»

 
4 liker  
Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

og ... hvem skulle interessere seg for dette ... ut over deg?

Publisert over 4 år siden

du som er hans sønn enten du kaller ham far eller J.Aa?  Min observasjon er at i perioder kan noe få en overdrift - her demonutdrivelser - som vil justere seg ned igjen med noe tid, åndelig visdom og kunnskap.  Livets Ord hadde det i en periode rundt 1990.  Med justering kommer og endring av hvem en tenker som veileder(e) på slike tema.   

Jeg skjønner jo at dette har sine familiære vanskeligheter.  Det er - etter mitt syn - der du og din far burde ha fokus - få hjelp til å gjenopprette et normalt far-sønn forhold - legge fortiden bak seg og leve i et nå og framtidsperspektiv.  Det finnes profesjonell hjelp å få som jeg tror og vil ha den effekten at det toner ned den åndelige forskjellen dere eksponerer nå.  Jeg tror det er langt viktigere for dere to enn at du tenker at vi eller andre har noen interesse av det som foregikk i en heller beskjeden i størrelse menighet ledet av din far.

1 liker  
Kommentar #2

Anders Torp

6 innlegg  59 kommentarer

Uinteressant med en kristen, pastor og apostel som villeder?

Publisert over 4 år siden

Dagen der kristennorge slutter å bry seg om offentlige kristne personer i tillitsverv som villeder for full offentlighet er en trist dag.

5 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Å bli trodd

Publisert over 4 år siden

Jeg skjønner utmerket godt Anders' behov for å bli trodd.  Han har i flere omganger advart om en farlig og helseskadelig religiøs praksis (bl.a. knyttet til såkalte demonutdrivelser), og lederen for Oslokirken (som altså er hans far) har benektet det hele og dermed både direkte og indirekte - i full offentlighet - framstilt sin sønn som en løgner.

Jan-Aage Torp er ikke den eneste ekstremkarismatiske lederen her i landet (noe forrige års "brent barn"-debatter viste).  Dermed er denne saken mye mer enn et privat anliggende mellom en sønn og en far.  Det har generell interesse og betydning at sannheten kommer fram.

4 liker  
Kommentar #4

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Trist

Publisert over 4 år siden
Anders Torp. Gå til den siterte teksten.
Publisert rundt 3 timer siden

Dagen der kristennorge slutter å bry seg om offentlige kristne personer i tillitsverv som villeder for full offentlighet er en trist dag.

Du kommer nok til å oppleve mange triste dager, til tross for din vedvarende innsats for sannhet og redelighet i visse kristne miljøer. Kravet om normal anstendighet har der lavere status enn oppmerksomhet og inntekter. For meg har det vært en betydelig skuffelse å se hvordan predikanter, politikere og miljøer jeg hadde tillit stiller opp for og går i allianser med hvem som helst hvis det kan gi oppmerksomhet og nye tilhengere. Jan Aage har nå fått med seg flere av kristenfolkets solide profiler i revitaliseringen av Kristen Koalisjon Norge. De kommer til å benytte kanaler som Norge Idag, Visjon Norge, og misjonsorganisasjoner utenat man bryr seg et fnugg om dine spørsmål om etikk og samfunnsmoral. Men vi gir ikke opp, Anders.

2 liker  
Kommentar #5

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Skremmende

Publisert over 4 år siden

(Juni 2007) 

«... have many under us ...»

«... pray in the money ...» 


(August 2007)
«God (...) showed him (...) 7 people (...) give 50 000 each.»

4 liker  
Kommentar #6

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

Virkelig?

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det er langt viktigere for dere to enn at du tenker at vi eller andre har noen interesse av det som foregikk i en heller beskjeden i størrelse menighet ledet av din far.

Men Knut da!


Du kan vel ikke som en kristen bare reduserer dette til et oppgjør mellom far og sønn.  Det er da mye større enn det. Heldigvis har vi her en modig mann som står frem og forteller om det som vanligvis er gjemt for offentligheten. 

Vi får nå vente på Jan Aage sitt neste forsvar , om det kommer da 


4 liker  
Kommentar #7

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

De glemmer...

Publisert over 4 år siden
Anders Torp. Gå til den siterte teksten.

De siste månedene har Jan-Aage endret retorikk. Sammen med avisen Norgeidag og TV Visjon Norges Jan Hanvold hevder Jan-Aage at de blir utsatt for kristendomsforfølgelse, og at forfølgelsen er et bevis på at de går på «rett vei».

 

Denne type retorikk reduserer kristennorges håp om en konstruktiv debatt – ettersom de faktiske sakene ikke blir diskutert, men alt reduseres til kristendomsforfølgelse.

F.eks alle de Jehovas vitner, som ble arrestert under 2.verdenskrig, fordi de forholdt seg nøytrale og nektet å delta i krig.  Er det noen av disse dagens "forfulgte", som vil si at disse var/er på "rett vei"? 

Med en slik retorikk, finnes det da egentlig grenser for hva man kan gjøre/si i "Jesu navn", når motstand på det en gjør, er bevis på at en er på rett vei?

Nei altså... Kristenledere  som misbruker makt, som opptrer som åndelige bøller, som karrer til seg penger fra menigheten og kaller det "velsignelser fra Gud", som diagnostiserer deprimerte og psykisk syke som "demonbesatt", som gjør seg til talsmenn for Gud, slik at det å gå i mot dem, er det samme som å gå i mot Gud, de møter ikke motstand fordi de er på rett vei, men fordi folk reagerer på slik urett.
3 liker  
Kommentar #8

Anders Torp

6 innlegg  59 kommentarer

Enig!

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Nei altså... Kristenledere  som misbruker makt, som opptrer som åndelige bøller, som karrer til seg penger fra menigheten og kaller det "velsignelser fra Gud", som diagnostiserer deprimerte og psykisk syke som "demonbesatt", som gjør seg til talsmenn for Gud, slik at det å gå i mot dem, er det samme som å gå i mot Gud, de møter ikke motstand fordi de er på rett vei, men fordi folk reagerer på slik urett.

Veldig enig med deg. Godt sagt.

2 liker  
Kommentar #9

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Hva Jesus gjorde!

Publisert over 3 år siden

Vi kan lese i Kap 1 i Markus:

"Så kom de til Kapernaum, og da det ble sabbat, gikk han inn i synagogen og underviste. 22 Alle var slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde.
    23 Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satte i å rope:24 «Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» 25
Men Jesus truet ånden og sa: «Ti stille og far ut av ham!» 26
Og den urene ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og fór ut av ham.27
Alle ble forferdet; de snakket i munnen på hverandre og sa: «Hva er dette? En ny lære – og med myndighet! Han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham.» 28
Og ryktet om ham kom straks ut overalt i hele Galilea-området."

Å drive ut onde ånder, var det kristendommens  grunnlegger ofte gjorde. Men det er viktig å se, eks. i Ap. Gj. 8, når folk ble befridd, så ble det stor glede der i byen. Å bli fri, gir glede.

Men det Anders virker som han har blitt utsatt for er en type manipulering og uviselighet som ikke er av det gode. Å bruke Guds Ord til egen vinning, eller til å trykke ned eller manipulere eller forføre, er aldri bra.

Barn har godt av å først lære om Guds kjærlighet, enn det som har med det ondes rike å gjøre. Samtidig så må man heller ikke glemme at Bibelen har mye å snakke om det åndelige, både problemet ved det, og løsningen på det.

På 90 tallet, da jeg var ungdom, så fikk jeg hørte Jan A. Torp noen ganger. Og vi fikk høre rykter om mye tvang mot menighetsmedlemmene, manipulasjon og til tider kunne det virke som det hang endel mot sekterisme.

For meg er heller ikke Jan A. Torp noe forbilde, selv om jeg liker å lese Norge idag, så bruker jeg å hoppe over hans innlegg. Jeg er skeptisk. Ikke fordi jeg avskyr han eller noe annet, men fordi man skal skue ett menneske på frukten den bærer. Når ens barn sliter, kona stikker av, og han finner en mye yngre utgave som ny kone, så tenker jeg at det er dårlig frukt. Å være kristne er ikke noe man kan vise gjennom å snakke seg gjennom livet, men gjennom å skape noe godt inne i dine neste, så de blomstrer. Og spesielt familien. Skriften sier det sånn:

"En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro." 1 Tim. 5:8

Eneste måten å komme unna dommen, når man har gjort mye galt, er ikke å be om unnskyldning, Men å angre, dyp anger som tar tak i deg. Og når man er i Guds nærhet, og angrer det onde man gjør, så vil også Gud tilgi. Men etter det, så får man ett forandret hjerte, og ønsker å forsøke å gjøre godt igjen det onde man har gjort. Det er det som betyr å vende om. Jeg har enda ikke registrert det hos Jan Aage Torp. Kanskje heller tvertom??? Men jeg er ikke hans dommer, så jeg vet ikke.

Jeg er enig med Anders at lederes ondskap skal konfronteres, iallefall at noen sier imot åndelig usunnhet, løgn, kontroll, manipulasjon, falskhet ol.. Men å la sin egen smerte drive en gjennom hele livet, kan også ete en opp på innsiden. Tilgivelse er ikke til fordi at motparten skal få motta tilgivelse (for det må man selv ta imot ved å gå til Korset), men fordi man selv setter seg i frihet fra andres overgrep, ved å gjøre det. 

Jeg vet, fordi jeg har selv kjent på overgrep fra åndelige ledere. Men jeg har fått flere ord, om at jeg må glemme. Å huske det vonde, hele tiden, er plagsomt. Og mange mennesker går rundt i samfunnet  med konstante smerter. Også blant kristne. Heldigvis fikk jeg oppleve det Sanne Korsets Kraft, hvor Jesus satte meg i frihet. Jeg kunne tilgi, og til dels glemme. Nå husker jeg fortiden som en grå nesten usynlig ting. Det gjør meg lite vondt å tenke på den. Jeg synes heller synd på de som må legge byrder på andre og gjøre det vanskelig for andre, for de straffer bare seg selv.

Og når da Jesus har fått tatt ut bjelken av våre egne øyne, så kan vi gå rundt og peke på flisene i andres øyne. MIn erfaring med kristen tro, er at Gud alltid vil først gå igjennom mine egne motiver og holdninger, og så sette meg frihet fra min egen synd, byrder og løgner. Så kan jeg også konfrontere de som gjør ondt, men da forsøker jeg å gjøre det på en rett måte. Å tale sannheten utifra Guds kjærlighet, treffer hardere, enn om man gjør det utifra bitterhet og kanskje hat.

Jesus konfronterte fariseerne i Matteus 23, fordi de gjorde så mye ondt mot andre mennesker, og ødela mennesker. Men Jesus hatet dem ikke, men han ga dem den eneste medisinene de kunne få: Valget med å kunne vende om, så også Israelsk Gud ville tilgi deres religiøse overmot. Men de valgte heller den enkleste veien (som mennesker oftest velger) å korsfeste han.


Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere