Tania Randby Garthus

69

Når politikken blir nådeløs

I dag har jeg lest en artikkel som gjør meg dypt bekymret.

Publisert: 14. jan 2017  /  667 visninger.

 

Historien kan dere lese her:

 http://www.tv2.no/a/8861560/

 

Mahad var 14 år gammel da han kom til Norge. Han har tatt utdanning og jobber som bioingeniør. Etter ordre fra Listhaug er han nå gjort papirløs. Grunnen? Det er mistanke om at han ikke har fortalt sannheten som 14 åring.

 Jeg er KrF-er, jeg er kristen og jeg har lært at nåde er et sentralt og viktig begrep som også bør og kan praktiseres i politikken. Rettsvesenet vårt er fortsatt tuftet på regler som gir rom for nåde.

 Nødvendighetskrav og forholdsmessighetskrav er bakt inn i regelverket som gir myndighetene begrenset adgang opp mot maktbruk overfor borgerne. Men slike krav gjelder tydeligvis ikke for alle.

 De som ikke er født i Norge eller som ikke har fått endelig statsborgerskap, eller de som blir tatt i å ha løyet om sin identitet,  de er unntatt en rettferdig behandling. De kan behandles instrumentelt. Dermed kan en løgn som ble stotret frem av en nervøs 14 åring, sannsynligvis på anbefaling fra kyniske menneskesmuglere, brukes for alt den er verdt 17 år etter ankomst til landet vårt.

 Ingen etiske eller moralske begrunnelser kan overstyre det faktum at gutten har løyet overfor norske myndigheter. Minste middel regelen eller forholdsmessighetskravet må vike. En løgn er blitt den ultimate synd som gir grunnlag for å miste alle rettigheter man har opparbeidet seg gjennom 17 år.

 Den politikken som nå praktiseres i landet vårt umenneskeliggjør medborgere. Den kaster dem ut i et liv som papirløse, uten rettigheter.  Strengheten begrunnes i et verstefallsscenario der alle vil komme til Norge hvis vi viser oss bare en smule humane.

Dermed har vi valgt vår vei, den harde vei, den urettferdige vei, den hjerteløse vei. At mennesker går til grunne rett utenfor vår egen stuedør er underordnet. Prinsippfastheten og tanketomt regelrytteri er vinneren. 

Politikken er blitt nådeløs og det er på høy tid at vi som ikke anerkjenner denne politikken sier høyt i fra.

 

 

 

 

 

4 liker  
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nådeløst

Publisert rundt 5 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.
Politikken er blitt nådeløs og det er på høy tid at vi som ikke anerkjenner denne politikken sier høyt i fra.

Ja, det er opprørende at det i slike tilfeller som du her viser til, ikke skal vises noen nåde.  Det strider mot de rettsprinsipper vi ellers holder høyt, at Mahad og andre i hans situasjon får livsgrunnlaget ødelagt over natten - så å si uten lov og dom.  Jeg sakser følgende fra medieoppslaget du lenker til:

...nå forbereder UDI saker mot flere hundre personer. Det er ingen foreldelsesfrist i disse sakene. En mistanke om at du løy for 20 år siden eller mer, kan dermed straffe seg i dag.

Bare 9 av 135 som mistet statsborgerskapet fra 2012 og fram til i dag, er blitt sendt tilbake, og med Listhaugs satsing blir det stadig flere statsløse i Norge, uten rettigheter og mulighet til å forsørge seg selv.

Norge har en strengere praksis enn våre naboland når det gjelder dette. Verken Finland, Island eller Sverige trekker tilbake statsborgerskap, og også Danmark har flere restriksjoner på dette.

3 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.
De som ikke er født i Norge eller som ikke har fått endelig statsborgerskap, eller de som blir tatt i å ha løyet om sin identitet,  de er unntatt en rettferdig behandling. De kan behandles instrumentelt. Dermed kan en løgn som ble stotret frem av en nervøs 14 åring, sannsynligvis på anbefaling fra kyniske menneskesmuglere, brukes for alt den er verdt 17 år etter ankomst til landet vårt.

Her peker du på Listhaugs politikk i et nøtteskall. Vi har også saken med de mange somaliere som har løyet og hvor dette kan få konsekvenser for til og med tredje generasjon som er helt uskyldige i farfars handlinger. Vi har forlatt premisset om at det er bedre at ti uskyldige går fri enn at én skyldig dømmes. 

De papirløse er et tema for seg selv. Muligens finnes det noen tusen i Norge. Disse har av ulike årsaker fått avslag og skal egentlig ut. Vi vil få stadig flere slike saker fx med syrerne, afghanerne og eritreerne som ikke kan sendes til gamlelandet selv om myndighetene sier det er trygt. Det er grunner til å tro at deres problemer og kamp for bare livet vil overmanne dem ved hjemkomst. De har ingen egen grunn til å reise hjem for dette vil mest sannsynlig bety døden eller et liv i faktisk slaveri. Her har integreringsministeren en oppgave i å få ledet disse ut av mørket og få gitt dem menneskelige forhold. Tross alt er integrering en oppgave som tilligger embedet. 

4 liker  
Kommentar #3

Hans Hassel

8 innlegg  37 kommentarer

Vi har forlatt premisset at det er bedre om det er bedre at ti uskyldige går fri en at en skyldig dømmes.

Publisert rundt 5 år siden

Når og av hvem ble dette premisset forlatt Njål Kristiansen ?

3 liker  
Kommentar #4

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

http://www.dagbladet.no/kultur/prosessen-mot-somalierne/66587995

"En tilbakekalling av etablerte rettigheter i Norge er så inngripende at de sviktende bevisgrunnlagene vedtakene bygger på er en skandale for rettssikkerheten for somaliere i Norge. Det er i utgangspunktet en svak og ubeskyttet gruppe som har lite å stille opp mot når statens anførsler på svake bevisgrunnlag rammer med stor kraft."


1 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Hans Hassel. Gå til den siterte teksten.
Når og av hvem ble dette premisset forlatt Njål Kristiansen ?

Du leser meg bokstavelig riktig, men går glipp av tanken bak. Prinsippet om at de ti skyldige går fri er ikke forlatt i alminnelig jus, men når det gjelder migranter som kommer og blir asylsøkere er det åpenbart veldig viktig å unngå at de får adgang til riket, for ikke å snakke om opphold. Nåløyet er blitt meget trangt, og vår minister på området er både stolt og glad over sin innsats. Hun sier seg ikke antagelig ikke fornøyd før alle asylanter er borte fra Norge. I hennes egen propagandakamp om emnet ser det ut til at hun ikke avstår fra noen anstrengelse for å rense befolkningen. 

2 liker  
Kommentar #6

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Den nye normalen

Publisert rundt 5 år siden

– Akkurat nå ser jeg ingen faktorer som kan føre til at flyktningstrømmen reduseres betydelig. Jeg tror dette er den nye normalen, sier direktør Elizabeth Collet i tenketanken Migration Policy Institute Europe.

Ovenstående sakset fra Aftenposten, i samme artikkel går det fram at 15 millioner er i oppbrudd.  Dette  og flere til er selvfølgelig resultatet når det blir kjent at de første hundretusener har kommet i havn og videre.  

Det første vi må gjøre i sammen,  det er å finne ut av hva Europa skal gjøre i tiden som kommer. Jeg tror ikke at hverken innleggsforfatter Garthus, eller Johannessen og Kristiansen  mener Norge har plass til vår prosentvise del eller flere  av disse millionene, i allefall ikke uten at det i høy grad vil svekke både vår egen opparbeidede standard og sikkerhet, samt  migrantenes  forventede håp. I så fall bør det sies i klartekst. 

At den stakkars mannen som Garthus trekker fram  er  offer for vår tidligere års snillhet - "tvil skal komme tiltalte til gode",  det er en tragedie i denne krigen.  En krig som ennå ikke er blitt så varm som i Sverige, takket være folk som  Listhaug. 

Så jeg utfordrer alle gode mennesker til å komme på banen med annet enn tårer over umenneskelighet.  Jeg sa krig, og  mener at dette er en foreløpig "stille" krig.  En krig koster liv og et hav av tragedier,  men denne vil tross alt ikke koste så mange tårer og liv som de Europa  har gått gjennom for å skape et godt land for mange.  Men ikke med plass til alle som gjerne ville være med.  

Så, la oss få høre  !

 

7 liker  
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Olav Nisi

Publisert rundt 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

At den stakkars mannen som Garthus trekker fram  er  offer for vår tidligere års snillhet - "tvil skal komme tiltalte til gode",  det er en tragedie i denne krigen.  En krig som ennå ikke er blitt så varm som i Sverige, takket være folk som  Listhaug. 

Så jeg utfordrer alle gode mennesker til å komme på banen med annet enn tårer over umenneskelighet.  Jeg sa krig, og  mener at dette er en foreløpig "stille" krig.  En krig koster liv og et hav av tragedier,  men denne vil tross alt ikke koste så mange tårer og liv som de Europa  har gått gjennom for å skape et godt land for mange.  Men ikke med plass til alle som gjerne ville være med.  

Så, la oss få høre  !

Jeg synes du skulle legge bort denne krigsretorikken din - og heller kommentere den saken Tanja Randby Garthus tar opp i innlegget.  

Kommentar #8

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes du skulle legge bort denne krigsretorikken din - og heller kommentere den saken Tanja Randby Garthus tar opp i innlegget.  

Nå veit du at VD er beregnet for diskusjon, det vil si menngsbryting, og  ikke sandpåstrøing. 

Men jeg har full forståelse for at det  i disse tider er det det enkleste å krype godt  under dyna. 

Jeg synes oppriktig synd på mannen.  Et alvorlig dilemma.  Som motvekt,  det vil trolig la seg gjøre å finne  fram den motsatte ytterlighet av de som har bløffet seg inn. 

5 liker  
Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Javel

Publisert rundt 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes oppriktig synd på mannen.  Et alvorlig dilemma.

Og hva mener du er løsningen på dette dilemmaet?  

Kommentar #10

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Han kom som barn

Publisert rundt 5 år siden

Ikke hver jeg hvordan UDI kvalitetssikrer sakene, spesielt når det kommer barn. Hva kan man egentlig forvente at en 14 åring har forstått, og hva er han blitt fortalt? For noen år siden hjalp jeg en dame med søknaden om statsborgerskap.  Hun hadde bod og jobbet i Norge siden hun ble 18. Hun kom som 14 åring. Nå hadde hun bodd her i 10 år. Hun manglet fødseattest. Det var svært vankelig å få tak. Da vi fikk den ville UDI avslå fordi de mente hun hadde stavet morens navn feil da hun kom og fordi hun hadde opplyst feil kirkesamfunn hun var døpt i. Jeg måtte  da spørre UDI om de var sikre på infoen de deng hadde fått muntlig av en redd 14 åring og som via tolk ble formidlet videre, om det var uten tvil at UDI hadde forstått alt rett. Hun fikk sitt borgerskap, men nå begynner jeg å undres på om vi har mistet all evne til  behandle mennesker med re spekt og verdighet. 

5 liker  
Kommentar #11

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Ulovlig praksis

Publisert rundt 5 år siden

I følge jusprofessor Andenæs er praksisen ulovlig:

http://www.tv2.no/a/8863157/

 At juristene i justisdepartementet mener det motsatte viser i mine øyne at jus løsrevet fra etikk blir iskaldt regelrytteri.

 Jus kan og skal ikke tillempes politikeres ønsker, nettopp derfor er etikken bakt inn i lovverket. Forholdsmesighetskrav er et eksempel på det. Hopper man bukk over slike føringer tar man bare delvis hensyn til regelverket. Det er det vi ser her et godt eksempel på fra justisdepartementets side.

1 liker  
Kommentar #12

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Ja nå er vi igang igjen.

Det er  ikke  regjeringen som behandler dette. Slutt å kaste skitt på Sylvi Lysthaug.

Det er lenge siden at regjeringen behandlet slike saker.

Det er en ting som må stå fast.  Løgn må ikke belønnes.

4 liker  
Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Til Garthus,Johannesen og Kristiansen og andre.

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
. Nåløyet er blitt meget trangt, og vår minister på området er både stolt og glad over sin innsats. Hun sier seg ikke antagelig ikke fornøyd før alle asylanter er borte fra Norge. I hennes egen propagandakamp om emnet ser det ut til at hun ikke avstår fra noen anstrengelse for å rense befolkningen. 

Dagens politikk på dette området omtales som om Listhaug og Frp er ALENE om å gjennomføre norsk politikk på dette området.
Det er visst viktig å legge all skyld på Listhaug for å vise fram et monster og en hjerteløs minister.
FAKTA ER : Stortinget...altså flertallet av landets politikere, har vedtatt denne praksisen som nå gjennomføres av UD.
Dette er ikke noe en-kvinnes beslutning som om den "hjerteløse" integreringsministeren sitter og beslutter hver enkelt sak om utdsendelse på egenhånd.
AP er også en del av denne beslutningen der UD har fått i oppdrag å følge og å gjennomføre Stortingets beslutning.
Det var et stort ETTERSLEP i å behandle saker da denne regjeringen overtok etter de rødgrønne.DERFOR har mange saker fått slike uheldige utslag der noen har blitt integrert i den lange tiden det har tatt å behandle saker.

Når nå denne regjeringen med Listhaug som den mest effektive minister Norge har sett har fått fart på behandling av sakene,vil det dukke opp saker der det ikke ser bra ut å sende ut integrerte mennesker som i utgangspunktet jukset ang. manglende eller løgnaktige opplysninger til myndighetene.
Det kan ikke være lett å håndtere slike saker av UD.
Listhaug er selvfølgelig ikke personlig inne i hver enkeltsak,og kan heller ikke ha kapasitet til det.
Men en hoggestabbe er god å ha når man ikke gidder å sette seg inn i hva dette egentlig handler om.

7 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Det er lenge siden at regjeringen behandlet slike saker.

Det er en ting som må stå fast.  Løgn må ikke belønnes.

".......... for jeg er en nidkjær Gud. Jeg skal forfølge din slekt i andre, tredje og fjerde ledd..........."

2Mos

1 liker  
Kommentar #15

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Følg med nå Kristiansen.

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

".......... for jeg er en nidkjær Gud. Jeg skal forfølge din slekt i andre, tredje og fjerde ledd..........."

2Mos

Som sagt er dette noe et flertall på Stortinget er enige om.
Hakk like gjerne på Høyre og Ap som på Frp og Listhaug.

Saken er at Ap var alt for trege til å gjøre det de burde gjøre,og dermed får vi slike utslag.

3 liker  
Kommentar #16

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

@Holt

Publisert rundt 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
FAKTA ER : Stortinget...altså flertallet av landets politikere, har vedtatt denne praksisen som nå gjennomføres av UD.
Dette er ikke noe en-kvinnes beslutning som om den "hjerteløse" integreringsministeren sitter og beslutter hver enkelt sak om utdsendelse på egenhånd.
AP er også en del av denne beslutningen der UD har fått i oppdrag å følge og å gjennomføre Stortingets beslutning.
Det var et stort ETTERSLEP i å behandle saker da denne regjeringen overtok etter de rødgrønne.DERFOR har mange saker fått slike uheldige utslag der noen har blitt integrert i den lange tiden det har tatt å behandle saker.

Sitat fra det presseoppslaget Garthus har lenket til i innlegget:

 Listhaug har gitt UDI mer penger for å undersøke gamle saker, ta de som har jukset, og sende dem ut - uansett hvor lenge de har vært i landet.

TV 2 har tidligere fortalt at har UDI får beholde de rundt 200 stillingene de fikk under asylkrisen, mot klare føringer fra Listhaug om at de skal gå igjennom gamle saker for å avdekke personer som løy om sin identitet da de søkte asyl.

– Det kan avskrekke andre fra å gjøre det samme. De skal vite at dersom du lyver for norske myndigheter, så kommer ikke myndighetene til å gi seg, sier Listhaug til TV 2.

Slik jeg forstår det, er det ikke utenkelig at det vil bli flertall i Stortinget for at denne typen saker overlates til domstolene.

2 liker  
Kommentar #17

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Og hva mener du er løsningen på dette dilemmaet?  

Utlendingsmyndighetene kan også tilbakekalle norsk statsborgerskap, for eksempel når vilkåret om å bli løst fra et annet statsborgerskap ikke er oppfylt. Norsk statsborgerskap kan også tilbakekalles hvis søkeren bevisst har gitt uriktige opplysninger, eller har tiet om forhold av vesentlig betydning for vedtaket.

Jeg regner med at  alle som av utlendingsmyndighetene  er innvilget statsborgerskap er gjort kjente med ovenstående del av loven.   Men her oppstår det  nå  angivelig et problem -  UDI er en etat med  enveismyndighet, men  uten makt til å gjennomføre eget lovverk.   Men det blir spennende å se om denne vellykkede med høy back-up og åte for PR kåte advokater slipper lettere fra det enn han som går på gata og ikke har vært fullt så heldig.  At det også ligger partipolitkk i engasjementet  er en selvfølge. 

 

4 liker  
Kommentar #18

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Jeg tror nok ikke partiene er enige om at regelverk skal brytes. Eller at lover skal tolkes uten at alle hensyn er tatt med.  Her er V sitt synspunkt på denne saken og de får nok støtte fra flere partier.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/integrering-og-innvandring/grande-om-mahamud-saken-en-kafka-prosess/a/23898290/1 liker  
Kommentar #19

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Jeg er enig i at ansvaret ikke ligger på en statsråd alene, derfor nevner jeg heller ikke hennes navn. Men at FrP sine statsråder har et ansvar i denne saken er det vel liten tvil om. De gir føringer til departementene som sender føringene nedover i systemet.

Problemet oppstår hvis jurister i departementene begynner å tolke regelverket til gunst for politikeres ønsker. De velger da å hoppe bukk over viktige prinsipper som er innbakt i regelverket. Jusprofessor Andenæs peker nettopp på hvordan man her velger å se bort fra forholdsmessighetsprinsippet. 

Det er det denne saken handler om og det er dette vi bør ta på dypeste alvor.

2 liker  
Kommentar #20

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Ha ha. Jeg er ikke  en disippel av Moses, jeg er nok  oppdatert i så måte.

Jeg har bare gått på søndagsskole og fikk bestått. Den har vel du også du fuuført.

Fra spøk til alvor.  Jeg mener at dette er et grensetilfelle som må prøves av retten.

1 liker  
Kommentar #21

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Og hva er grunnen til det ?

Publisert rundt 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

 Listhaug har gitt UDI mer penger for å undersøke gamle saker, ta de som har jukset, og sende dem ut - uansett hvor lenge de har vært i landet.

TV 2 har tidligere fortalt at har UDI får beholde de rundt 200 stillingene de fikk under asylkrisen, mot klare føringer fra Listhaug om at de skal gå igjennom gamle saker for å avdekke personer som løy om sin identitet da de søkte asyl.

– Det kan avskrekke andre fra å gjøre det samme. De skal vite at dersom du lyver for norske myndigheter, så kommer ikke myndighetene til å gi seg, sier Listhaug til TV 2.

Slike saker går tilbake til Bondeviks regjering og Stoltenbergs regjering.
Disse har ikke gjort jobben sin godt nok,og dette prøver Listhaug å rydde opp i.

Stortinget har i DENNE perioden en politikk som Listhaug følger.
Hun gjør jobben grundig og rettferdig.Noe de foregående ministerne ikke var i stand til.
Hvis noen på Stortinget snur hjelper det ikke med en uttalelse i media MOT det Listhaug jobber med.
DA må det opp i Stortinget på nytt.Det er i tilfelle et typisk utslag av ren populisme og værhane- politikk.

8 liker  
Kommentar #22

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Regelverk kan praktiseres alt etter hvordan det blir tolket. Her tolkes det i strengeste laget. Når man ser bort fra viktige rettsprinsipp som forholdsmessighetskravet bommer man på målet. Da blir man instrumentelle og kunne like godt ha blitt erstattet av en robot som har sluttet å tenke. Asylregelverket har aldri blitt tolket så strengt som det blir i dag. Dette er villet og det er galt fordi det fører til urett.

4 liker  
Kommentar #23

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Ingen ordre fra Listhaug

Publisert rundt 5 år siden

Mahad sin sak har hatt stor oppmerksomhet i dag. Jeg ser at det tilbakevises at Listhaug har hatt direkte innflytelse på saken hans og at den har vært under behandling lenge.  Derfor beklager jeg at jeg i startinnlegget fremstiller det slik etter at jeg hadde lest TV2s artikkel.

Når det er sagt er jeg glad for ar Mahads sak kan sette søkelyset på en forvaltningspraksis som er nådeløs. Jeg er også glad for at det nå kan, med KrFs hjelp, gis et bedre rettsvern for dem som trues av å bli fratatt sitt statsborgerskap. 

http://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/statsborgerskap-sakene-listhaug-kan-f%C3%A5-stoppordre-fra-stortinget/ar-AAlT5Xk?li=AAb27D5&ocid=spartandhp

Det bør gis en foreldelsesfrist i disse sakene hvis man mener at regelverket skal tolkes helt instrumentelt. Fordi det er meningsløst, uforholdsmessig og unødvendig å frata mennesker statsborgerskapet etter så mange år i landet.

 

 

3 liker  
Kommentar #24

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Lovverket ble til under Bondevik-regjeringen

Publisert rundt 5 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.
Regelverk kan praktiseres alt etter hvordan det blir tolket. Her tolkes det i strengeste laget. Når man ser bort fra viktige rettsprinsipp som forholdsmessighetskravet bommer man på målet. Da blir man instrumentelle og kunne like godt ha blitt erstattet av en robot som har sluttet å tenke. Asylregelverket har aldri blitt tolket så strengt som det blir i dag. Dette er villet og det er galt fordi det fører til urett.

Jeg vet ikke om Gartshus er klar over det, men det lovverket som gjelder for tilbakekalling av statsborgerskap ble vedtatt mens KrFs egen Kjell Magne Bondevik var statsminister i 2005. Så vidt jeg har forstått ble lovverket vedtatt av et samlet Storting. Venstremannen Odd Einar Dørum var den gangen justisminister. INGEN politikere ville ha noen foreldelsesfrist for slike saker.

Jeg er helt uenig med deg i at UDI tolker regelverket urimelig strengt. Lovverket er egentlig krystallklart. Enhver som har løyet og snakket mot bedre vitende da han/hun fikk statsborgerskap skal miste det dersom løgnen blir oppdaget. Det står også krystallklart at dette skal skje uansett om personen blir statsløs. Lovverket inneholder ingen foreldelsesfrist. Det ønsket ikke Stortinget, og ingen politikere stemte mot.

Jeg synes du først og fremst bør bebreide KrF, KrFs Kjell Magne Bondevik, dernest daværende justisminister Odd Einar Dørum, samt et samlet Storting for at vi har et lovverk som du mener er umenneskelig.

Hvordan kan man etter din mening "tolke" seg vekk fra et lovverk som helt krystallklart sier at enhver som har fått statsborgerskap på uriktig grunnlag, skal miste det, uansett om det innebærer at vedkommende blir statsløs?

Hvordan kan man "tolke" dette dithen at de likevel skal beholde statsborgerskapet selv om de tas i løgn?

Mvh Sverre

3 liker  
Kommentar #25

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Takk til KrF!

Publisert nesten 5 år siden

I dag har KrF gått inn for at domstolene og ikke UDI skal avgjøre om mennesker skal fratas statsborgerskapet sitt. Dermed er det flertall for dette i Stortinget. De ønsker også foreldelsesfrist og fri rettshjelp i slike saker. 

Takk til KrF for en fornuftig beslutning!


Kommentar #26

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Men legg merke til at det IKKE skal skje noen liberalisring

Publisert nesten 5 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.

I dag har KrF gått inn for at domstolene og ikke UDI skal avgjøre om mennesker skal fratas statsborgerskapet sitt. Dermed er det flertall for dette i Stortinget. De ønsker også foreldelsesfrist og fri rettshjelp i slike saker. 

Takk til KrF for en fornuftig beslutning!

Det kan kanskje se ut som en stor seier for dem som ønsker at de som eventuelt har oppgitt falsk identitet skal få bli likevel. Men legg merke til: Hareide sa i Dagsnytt 18 at det mest sannsynlige er at UDI skal samle inn bevisene og komme med en innstilling, mens domstolen skal vurdere bevisene og komme med en endelig avgjørelse vedrørende et eventuelt tap av statsborgerskap.

Dersom man kun hadde innført fri rettshjelp, ville man oppnådd nøyaktig det samme. Da kunne alle som ville bestride UDIs vedtak ta saken sin til domstolen helt uten å måtte betale advokat, betale saksomkostninger osv. Slik sett ville rettssikkerheten bli nøyaktig den samme.

Noen av oss synes for øvrig det er utrolig rart at UDI, som disse politikerne ikke har tillit til, skal få gi folk statsborgerskap. Det tyder på at det ikke er så veldig nøye med hvem som skal få norsk statsborgerskap. De mener UDI ikke er til å stole på i saker som vedrører statsborgerskap.

Men de vil gjøre det vanskeligere å miste statsborgerskapet.

En merkelig inkonsekvens. Den institusjonen man ikke stoler på, UDI, skal likevel få tildele statsborgerskap. Så høyt henger det norske statsborgerskapet altså!

Mvh Sverre

2 liker  
Kommentar #27

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

KrF sitt forslag er godt og ivaretar rettsikkerheten for de det gjelder. Så håper jeg at det blir bred støtte for forslaget deres, også i forhold til foreldelsesfrister og fri rettshjelp. 

I følge denne artikkelen er det 4 av 10 som vinner frem i retten. Det sier noe om at forvaltningen bommer i nesten halvparten av sakene de fører. Det er ikke betryggende. (Med forbehold om at det har skjedd forbedringer siden 2013.)

https://www.nrk.no/ho/4-av-10-vinner-fram-1.10979821

Her er enda en sak som får meg til å tvile på UDIs evne til å ta gode beslutninger i disse sakene:

http://www.lofotposten.no/kabelvag/politikk/utdanning/firas-har-bodd-i-norge-i-14-ar-na-sendes-han-og-familien-ut-av-landet/s/5-29-257279

UDI kjører en knallhard linje og menneskelige hensyn er underordnet pga en mulig løgn. Selv tvil kommer ikke tiltalte til gode. At noen synes dette er en rett og rimelig behandling av mennesker som har levd lenge i landet er i mine øyne uforståelig.

 

 

 

Kommentar #28

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Noen av oss synes for øvrig det er utrolig rart at UDI, som disse politikerne ikke har tillit til, skal få gi folk statsborgerskap. Det tyder på at det ikke er så veldig nøye med hvem som skal få norsk statsborgerskap. De mener UDI ikke er til å stole på i saker som vedrører statsborgerskap.

Nja, dette er jo en ganske automatisert prosess basert på fx syv års opphold i riket og klare bestemmelser som skal være oppfylt. Når man oppfyller kriteriene får man brevet på en statsborgerskapsseremoni nå i vår tid. Man driver ikke å etterprøver hverandres statsborgerskap i tide og utide. Det er en av de merkelige sidene ved denne saken at man bruker ressurser på å etterprøve avgjorte saker mens man forsømmer førstegangsbehandlingen av sistankomne. Her er det en logisk brist i vurderingen av hva som er viktigst. Alle vil akseptere at de som er uberettiget blandt de sistankomne blir avvist, mens det bare må vekke oppmerksomhet at man graver frem 17 år gamle saker av gud vet hvilken årsak mens bunkene med søknader fra de sistankomne ligger tett oppunder taket hos UDI. I mine øyne peker dette klart i retning av meget tvilsomme holdninger overfor innvandrere. 

1 liker  
Kommentar #29

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Årsaken

Publisert nesten 5 år siden

Jeg har fortalt mange ganger at UDI begynte å grave i den aktuelle saken fordi de fikk den oversendt fra politiet med melding om mistanke om falsk identitet!

Så enkel er den forklaringen!

Mvh Sverre

2 liker  
Kommentar #30

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Fint med engasjement for andre

Publisert nesten 5 år siden

Det er hyggelig at folk viser omtanke for andre! Jeg vil bare presisere at min helt prinsipielle kommentarer i denne saken ikke må ses som en kritikk av personlig engasjement eller at man ønsker å endre et lovverk for å bedre andres rettsikkerhet.

Min kritikk gjelder utelukkende prinsipielle saker, som f eks det å haste-endre en lov før den er gjennomdrøftet og endringskonsekvensene er vurdert.

Og så må jeg altså innrømme at jeg synes det er et misforhold mellom at UDI, som trådstarteren uttrykker stor mistillit til faktisk kan tiltros å tildele statsborgerskap, men de er så brutale og hardhjertede i sine avgjørelser at de ikke kan tiltros av tilbakekalle statsborgerskap når de mener de er gitt på falsk grunnlag.

Jeg har sammenlignet saken på en annen tråd med de enorme konsekvensene for enkelt mennesket når barnevernet tar fra folk deres barn. Det kan gjøres ved et enkelt vedtak hos barnevernet, men det vil ha grusomme konsekvenser for dem som mister sine barn. Kommer det kanskje snart krav om at barnevernet bør miste retten til å frata noen barna deres?

Vi har også analoge saker i forhold til NAV, skattevesenet og tvangsbehandling innen psykiatrien osv. Kanskje burde domstolen inn på et langt tidligere stadium også i disse saksområdene? Så får vi en konsekvent linje over hele linjen?

Jeg vil også minne om at Bondevik understreker at KrFs støtte til lovendringen IKKE skal oppfattes som en liberalisering. De vil kun at domstolen skal inn for å vurdere bevisene før avgjørelsen fattes. Men domstolene kan jo ikke endre lovgivningen. De må forholde seg til hvilke lover som gjelder, som politikerne har avgjort.

Igjen vil jeg også minne om at en innføring av en foreldelsesfrist neppe vil føre til veldig store endringer.

Først vil det gå 7 år før en flyktning kan få statsborgerskap. Dernest vil det komme en foreldelsesfrist, la oss si på 5 år, slik som Tyskland har, og det vil si at en flyktning kan miste sitt statsborgerskap etter å ha vært 12 år i Norge. Smerten og sorgen over å måtte forlate Norge er neppe særlig mye mindre etter 12 år enn etter 17 år. Jeg er for øvrig enig i at det innføres en foreldelsesfrist på 5 år.

Og så skulle jeg ønske at politikerne kunne ha ventet med å endre lovverket til domstolen hadde ferdigbehandlet den pågående saken, og til de hadde fått tid til å sette seg sammen og utrede saken i sin fulle bredde, for så å eventuelt endre loven i fellesskap etter en grundig prosess.

Dette til klargjøring om mitt ståsted.

Mvh Sverre


1 liker  
Kommentar #31

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Og så må jeg altså innrømme at jeg synes det er et misforhold mellom at UDI, som trådstarteren uttrykker stor mistillit til faktisk kan tiltros å tildele statsborgerskap, men de er så brutale og hardhjertede i sine avgjørelser at de ikke kan tiltros av tilbakekalle statsborgerskap når de mener de er gitt på falsk grunnlag.

Jeg får ikke helt tak i hvem du mener skal være rette instans til å tildele statsborgerskap? Er ditt forslag at det er domstolen som skal gjøre dette siden det er domstolen som avgjør om et slikt statsborgerskap skal inndras?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere