Shoaib Sultan

55

Muslimer og jøder

Er mistro og hat mellom muslimer og jøder noe som kommer gjennom religionen, eller bør vi se andre steder etter røttene til dette hatet?

Publisert: 27. des 2016  /  3559 visninger.

Jeg har tidligere skrevet om og fordømt antisemittisme blant muslimer. Det har vakt en del motreaksjoner. Det ­interessante er at de ikke kommer fra muslimene. De negative reaksjonene har først og fremst kommet fra personer i enkelte kristne miljøer. Det handler i stor grad om mistro til hva jeg egentlig mener, angrep på muslimsk tro helt på siden av det som diskuteres, og å misforstå hva som sies. De muslimene som har reagert, har vært støttende. Spesielt sterk har støtten og oppmuntringen vært fra det lille, jødiske miljøet i Norge.

Hitler og muslimene. Historien om den palestinske og muslimske lederen (muftien), som var venn av Hitler og støttet nazistene, stemmer, og at noen muslimer kjempet på nazistenes side. Muslimer verden over støttet og hjalp jøder også. Det er minst like viktig, eller faktisk mye viktigere i disse dager.

Her kan vi nevne den iranske ambassaden i Paris som smuglet ut jøder ved å utstede iranske pass til dem. Her finner vi hele det albanske samfunn, hvor man gjorde det til en æressak å skjule og redde sine jødiske medborgere.

Her finner vi den marokkanske kongen, som nektet å utlevere «sine» jøder til nazistene, fordi de var «våre borgere». Vi finner muslimer i Bosnia som hjalp jøder med å skjule seg, og etter hvert rømme. Poenget er ikke å forskjønne historien, men å vise at den er sammensatt.

Sions Vise. I etterkant av annen verdenskrig og etableringen av Israel, har vi sett oppblomstring av antisemittisme blant araberne. Det samme Egypt, hvor Saladin etablerte et tolerant styre hvor jøder kunne leve i fred, har hatt noen av de verste antisemittiske utbruddene. Sions Vises Protokoller er en bestselger i flere arabiske land. Det bør kontres med kunnskap om at det er falskt, men også at det er malen som mye anti-muslimsk propaganda baseres på.

Kanskje kan det virke som en vaksine?

Den abrahamittiske arv. Muslimene finner, på samme måte som kristendommen, mye av sin historie i den jødiske religionen. Muslimer som studerer kristendom og jødedom, vil finne flere likhetspunkter med jødedommen enn med kristendommen.

I statsvitenskapelig teori heter det at hvor du sitter – altså i hvilken posisjon – avgjør hvor du står, altså hva du mener.

Muslimer og andre som ønsker å stille islam i et positivt historisk lys, fokuserer ofte på muslimers behandling av kristne og jøder. Så retter de til sammenligning et lys på det de kan finne av den kristne praksis fra den samme tid for å si noe om islam og kristendom i dag.

Islamkritiske og islamofobe fremstillinger sammenligner muslimenes datidspraksis negativt med dagens vestlige praksis med religions og trosfrihet. Begge deler er riktig isolert sett, men feil i sin helhet.

Min jødiske guide. Jeg selv skylder mitt engasjement i religion, dialog og sameksistens til en muslim med jødisk bakgrunn, Leopold Weiss, eller Mohammed Asad som han ble kjent som etter at han konverterte. Asad (1900-1992) var en journalist, skribent, lingvist, tenker, filosof, diplomat og muslimsk lærd som skrev en veldig god oversettelse og kommentar til Koranen.

Asad kom fra en familie som jobbet mye med oversettelse av jødiske tekster til europeiske språk. Han hadde stor kunnskap om overgangen mellom de semittiske språkene og europeiske språk. Han har også en rasjonell og åpen tilnærming til hellige skrifter som jeg har satt stor pris på.

Historien om den jødiske ­filosofen Moses Maimonides er et interessant eksempel på det ­meningsløse i en ensidig beskrivelse av forholdene under islam. Han og hans foreldre flyktet fra Cordoba, til Fez i Marokko da ­almohadene angrep og tok Cordoba. Almohadene diskriminerte­ og undertrykket minoriteter, ­jøder, kristne og muslimer med et annet syn.

Maimondes måtte flykte videre til Acre i Palestina da korstogene startet. Han endte opp i Egypt, som personlig lege for den berømte Saladin. Var de undertrykkende almohadene mer muslimske enn Saladin? De fleste muslimene vil nok velge den sistnevnte. Likevel må vi anerkjenne at almohadene begrunnet sine handlinger i den samme religionen. Kanskje må vi se litt utover det rent religiøse?

Blodanklagen. Antisemittisme, forstått som en irrasjonell tro på ondskap hos jøder, oppstod i middelalderens Europa i det 12. århundre i form av myten om den diabolske jøde som ofret kristne barn for å bruke blodet for rituelle formål. Det ble dessverre tatt opp av muslimer også. Et tidlig eksempel er den berømte blodanklagen i Damaskus i 1840. Denne blir jevnlig, men feilaktig, sitert som bevis for hjemmelaget muslimsk-arabisk antisemittisme.

Kort fortalt, Damaskus var under muslimsk styre, med både kristne og jødiske borgere. Kniving minoritetene imellom var vanlig, og begge forsøkte å egge den muslimske majoriteten opp mot den andre.

Syriske kristne fikk støtte fra europeiske kristne, som brakte med seg konspirasjonsteorier om blodanklagen. En tilflyttet fransk kristen prest forsvant, og jødene ble anklaget for å ha kidnappet og drept ham. 13 prominente jøder ble arrestert og torturert. Senere ble deres uskyld slått fast og den ottomanske sultanen Abdülmecid fastslo i et edikt at slike anklager ikke hadde noe rot i virkeligheten.

Vi kunne trengt mer fokus på sultanens ord i dag, da vi ser versjoner av blodanklagen dukke opp i enkelte muslimske land. Bakgrunnen er viktig å ta inn over seg, men like viktig er det å forstå at slikt hat finnes, og ikke minst at det må bekjempes. Vi muslimer kan snakke oss varme om toleranse blant muslimer i tidligere tider, det hjelper ikke om vi ikke greier å vise frem den samme toleranse i dag.

Min jødiske fetter. Muslimer vil ofte snakke om forholdet mellom seg selv og både jøder og kristne som mellom søskenbarn. Under karikaturstriden i 2006 kom jeg over en kronikk i den amerikanske avisen The Jewish Week, «The Respect of a Cousin». Forfatteren, Edward Miller, skrev om karikaturstriden, om behovet for å forstå hvorfor muslimer reagerte, og behovet for å vise respekt og forståelse.

Det handlet ikke om retten til å publisere noe andre fant krenkende, men om å forstå de sårede følelsene. De samme følelsene, minnet han om, som jøder får gjennom antisemittiske karikaturer i arabisk presse. Han delte en hadith, en fortelling om profeten, som handlet om jøder i Medina, hvor det var mange jøder. Et begravelsesfølge passerer, og Profeten står opp i respekt for dette. Noen av følgesvennene lurte på hvorfor de skulle vise respekt for den avdøde, han var jo en jøde? Profetens svar? Stå opp. Var ikke han også et menneske?

Han avslutter artikkelen med å si at noen muslimske aviser kanskje vil republisere kronikken, og at de som leser det vil tenke over at under karikaturstriden skrev en jøde i en jødisk avis om at Han de tegner og angriper i Europa, vi jøder vet at han så mennesket i den andre, også er jøde. Millers ord har gått i oppfyllelse.

Jewish Week har ikke arkiver fra 2006, så denne artikkelen fra en jøde, publisert i en jødisk avis, er i dag bare å finne på nettet hos muslimske nettaviser som republiserte artikkelen. Jeg har aldri møtt ham, men jeg bruker enhver anledning til å sende noen positive tanker til min jødiske fetter i USA.

Hellige skrifter. To ord om ­islamske tekster også. Det er spesifikt to tekster jeg ofte møter på som skal vise fiendskapet mellom jøder og muslimer. En fortelling om profeten (en hadith) og en tekst fra Koranen. Hadithen forteller om endetiden og slag mellom muslimer og enkelte jøder, og beskriver hvordan selv trær og steiner vil fortelle om hvor jødene gjemmer seg og la muslimene overvinne dem.

Det handler ikke om noe muslimene skal gjøre, men en beskrivelse av noe som vil skje. Nettopp derfor er hadithen ikke brukbar i å forme hvordan muslimer skal oppføre seg mot jøder. Dessuten, det handler ikke om jøder generelt, men en gruppe som skal følge en falsk Messias.

Det andre eksemplet jeg ofte møter på handler om at Koranen kaller jøder for griser og aper (blant annet i Koranen 2:65-67). Her er det to problemer. Dette dreier seg ikke om jøder i sin alminnelighet, men om spesifikke grupper jøder. I tillegg, blant de tidligste korantolkerne også, har mange sett på dette som bruk av metafor.

Disse skriftene blir brukt av islamofobe krefter. Men muslimer bør være mer opptatt av at disse blir brukt av muslimske ekstremister. Muslimer trenger å bruke mye mer krefter på de muslimene som misbruker disse skriftene, for det er nettopp deres misbruk som er det virkelige problemet.

Min jødiske venn. Jeg vil avslutte med noen ord om min kollega og venn Ervin Kohn. Jeg har lært utrolig mye om religion, tro og minoritetskompetanse fra Ervin, og ikke minst hatt det morsomt med å utveksle de mange spørsmål som religionene reiser. Vi er begge mye mer interesserte i å finne spørsmålene og dvele ved disse enn å finne svarene. Det er gjennom Ervin at jeg lærte antisemittismens lange historie å kjenne, og gjennom samtalene med ham at vi fant frem til likhetene mellom antisemittismen og islamofobien.

Jeg har lært mye om jødisk historie, og det gir en spennende innsikt i vår felles judeo-muslimske historie. Jeg mener at det er viktig å fremdyrke en bevissthet, hos både muslimer og ­jøder, at de ikke ble født til å hate hverandre.

Vi må få frem at det var en tid da jøder og muslimer faktisk jobbet sammen på en kreativ og gjensidig berikende måte. Dette kan fremme tillit på begge sider av tilsynelatende uoverstigelig kløft.


8 liker  
Kommentar #101

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du har dessverre ikke satt deg godt nok inn tragedien i Bosnia hvor de kristne serberne ble slaktet ned av 6000 flybårne jihadister fra Afghanistan og Midtøsten. (Dette var før Srebrenica.) Det kan skje hvor som helst i Europa for øvrig. Tror ikke jeg vil avslutte med noe smilefjes. Til det er de vantroendes stilling alt for utrygg.

Wow ... det var en eh ... spesiell forståelse av Bosnia konflikten. Har møtt folk som mistet sine nærmeste og blitt torturert i serbiske leire. Lenge før srebrenica massakrene. Dessverre, for enkelte synes menneskeverd å være viktigere når det gjelder ens "egne", og ikke så viktig når det gjelder "andre". Tror jeg takker av her.

3 liker  
Kommentar #102

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Tror jeg takker av her.

Ja, da vet vi vel alt om din forståelse av Koranen.

3 liker  
Kommentar #103

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Tror jeg takker av her.

Ja, da vet vi vel alt om din forståelse av Koranen.

Du glatter over krigsforbrytelser og folkemord, og legger skylden på ofrene, og det skal si noe om min forståelse av koranen? Nei du er virkelig noe for deg selv!

3 liker  
Kommentar #104

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Nei du er virkelig noe for deg selv!

Jeg snakket om de vers som jeg har nevnt tidligere.

4 liker  
Kommentar #105

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Fight Those Who Do Not Believe.

Publisert over 4 år siden

Her er referanser fra Koranen..

Det er sterkt anbefalt å høre på David Wood som er en ekspert på debatt på Koranen.. I denne videoen så argumenterer han på hvorfor ikke argumentet "kontekst" holder mål mot hva som Koranen faktisk sier..

Hele argumentasjonen er bygget på versene som refereres til under..

Fight Those Who Do Not Believe

Answering Muslims: Qur'an in Context 1: "Fight Those Who Do Not Believe" (Surah 9:29)      

Qur’an 9:28—O ye who believe! Truly the Pagans are unclean; so let them not, after this year of theirs, approach the Sacred Mosque. And if ye fear poverty, soon will Allah enrich you, if He wills, out of His bounty, for Allah is All-Knowing, All-Wise.

Qur’an 9:29Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the Religion of Truth, from among the People of the Book, until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued.

Qur’an 9:30—The Jews call Uzair a son of God, and the Christians call Christ the son of God. That is a saying from their mouth; (In this) they but imitate what the Unbelievers of old used to say. Allah’s curse be on them: how they are deluded away from the Truth!

Qur’an 9:31—They take their priests and their anchorites to be their lords in derogation of Allah, and (they take as their Lord) Christ, the son of Mary; yet they were commanded to worship but One God: there is no god but He. Praise and glory to Him: (Far is He) from having the partners they associate (with Him).

Qur’an 9:32—Fain would they extinguish Allah’s Light with their mouths, but Allah will not allow but that His Light should be perfected, even though the Unbelievers may detest (it).

Qur’an 9:33—It is He Who hath sent His Messenger with Guidance and the Religion of Truth, to prevail it over all religion, even though the Pagans may detest (it).

Qur’an 5:51—O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other.

Qur’an 9:73—O Prophet! strive hard against the unbelievers and the hypocrites and be unyielding to them.

Qur’an 9:111—Surely Allah has bought of the believers their persons and their property for this, that they shall have the garden; they fight in Allah's way, so they slay and are slain.

Qur’an 9:123—O you who believe! fight those of the unbelievers who are near to you and let them find in you hardness.

Qur’an 47:35—Be not weary and fainthearted, crying for peace, when ye should be uppermost.

Qur’an 48:29—Muhammad is the Messenger of Allah, and those who are with him are severe against disbelievers, and merciful among themselves.

Sahih Muslim 30—Muhammad said: “I have been commanded to fight against people so long as they do not declare that there is no god but Allah.”

Sahih Muslim 4366—Muhammad said: “I will expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any but Muslims.”

Sunan An-Nasa’i 3099—The Prophet said: “Whoever dies without having fought or having thought of fighting, he dies on one of the branches of hypocrisy.”

Sunan Ibn Majah 2763—The Messenger of Allah said: “Whoever meets Allah with no mark on him (as a result of fighting) in His cause, he will meet Him with a deficiency.”

Sahih al-Bukhari 6922—Allah’s Messenger said, “If anyone changed his Islamic religion, then kill him.”

Qur’an 6:114—Shall I seek for a judge other than Allah, when He it is Who has sent down to you the Book fully explained?

Qur’an 11:1—This is a Book, whose verses have been made firm and free from imperfection and then they have been expounded in detail.

Qur’an 12:1—These are verses of the clear Book.

Qur’an 16:89—And We have sent down to thee the Book explaining all things ...

Qur’an 27:1—These are verses of the Qur'an—a book that makes (things) clear.

Qur’an 41:3—A Book, whereof the verses are explained in detail ...

Qur’an 57:9—He it is who sends down clear communications upon His servant, that he may bring you forth from utter darkness into light.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 liker  
Kommentar #106

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Antisemittisme er så grovt forbrytersk at det vel er en umulighet for kristne (da mener jeg kristne som er kristne) å stå for dette. 

Alle som er kristne må inkluderes i kristendommen. (Vet ikke noe bedre svar)

Jeg ser at Sultan allerede har kommentert videre på ditt svar til meg - noe som er helt greit - så jeg får kommentere litt her. Mener du at enkelte synder, her bl.a. antisemittisme, er så grove at de ikke kan begås av kristne? Hvordan kategoriserer og graderer du synder? Kan du vise til bibelsk materiale som underbygger denne teologien?

3 liker  
Kommentar #107

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Islam vil nok presse seg frem her i Norge også dersom en ikke klarer å informere om hva Islam står for. Islam er terror og krig.

Har du virkelig grunnlag for å oppfatte islam som så monolittisk? Hvordan underbygger du disse påstandene? Finnes det ingen argumenter eller materiale som peker i andre retninger?

2 liker  
Kommentar #108

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kategoriserer og graderer du synder?

Dette blir for dumt. Slike spørsmål er vel umulig å svare på. Derfor må en gå noe i seg selv og forstå budskapet i Bibelen nemlig kjærlighet og omtanke for sine medmennesker. Antisemittisme er ikke det en forbinder med kjærlighet. En kristen vil prøve å etterleve det Jesus stod for.  Kan det være et svar godt nok? 

3 liker  
Kommentar #109

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Har du virkelig grunnlag for å oppfatte islam som så monolittisk?

Ja Koranen er Allahs ord. Det er derfor vanskelig å tolke Koranen for noe annet enn det som står der. 

Å tolke ordet »drep» de vantroende for noe annet enn det som vi legger i ordet er ikke mulig for meg i hvertfall.

5 liker  
Kommentar #110

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

Interessant

Publisert over 4 år siden

Jeg oppfatter deg (muligens med urette) som en sterk motstander av Islam. Da er det oppmuntrende at du erkjenner at Koranen er Allahs ord. Som kjent er jøders og muslimers Gud den samme. Så da bør det jo bare i dette ligge muligheter for dialog og god sameksistens.

Både jøder og muslimer har imidlertid problemer med den kristne oppfatning av Gud, etteresom dette gudsbegrepet har to litt forstyrrende elementer. Men i bønner og tungetale hører jeg jo at kristne brukere begrepet Israels Gud om sin egen, så et visst slektskap er det åpenbart.

Hva antisemittisme angår, har vel kristnes pogromer gjebnnom historien vært så ille at islamsk antisemittisme aldri var i nærheten. Vi blir minnet om det i år under Luther-jubileet, en erkjennelse som har vært vond og sittet langt inne for kirken. At den erkjent, gir også håp for bedre samkvem mellom kristne og jøder.

Forøvrig er jo også muslimhat mot arabare en form for antisemittisme, siden disse i likhet med jøder er et semittisk folkeslag. 

Så i samforståelsens tegn, ønsker jeg både kristne, muslimer, jøder og mine "trosfeller" ateeister - Godt nytt år!

Kommentar #111

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dette blir for dumt. Slike spørsmål er vel umulig å svare på. Derfor må en gå noe i seg selv og forstå budskapet i Bibelen nemlig kjærlighet og omtanke for sine medmennesker. Antisemittisme er ikke det en forbinder med kjærlighet. En kristen vil prøve å etterleve det Jesus stod for.  Kan det være et svar godt nok?

Nei, det blir ikke for dumt, det er et legitimt spørsmål basert på de påstandene du kommer med. Hvis du ikke klarer å svare bør du heller ikke legge opp til spørsmålet.

1 liker  
Kommentar #112

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Ja Koranen er Allahs ord. Det er derfor vanskelig å tolke Koranen for noe annet enn det som står der. 

Å tolke ordet »drep» de vantroende for noe annet enn det som vi legger i ordet er ikke mulig for meg i hvertfall.

Men Koranen (og Hadith etc.) er tvetydige og har både i dag og tradisjonelt blitt tolka på forskjellige måter. Det er ikke uten videre lett for noen, i alle fall ikke vi som står på utsida, å slå fast at islam er monolittisk. Lite tyder på at den er det. Det er forsåvidt ikke ukjent at den mer politiske og militante delen av Koranen er den siste delen (Det "nye" testamentet"?), men det er stor sprik i hvordan muslimer forstår og etterlever dette. Jeg skal heller ikke benekte at politisk herredømme og maktbruk har vært et bærende element gjennom islams historie, men å være så kategorisk, bl.a. basert på utvalgte detaljer, er problematisk. Utsagnet "islam er terror og krig" blir altfor unyansert.

Kommentar #113

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Nei, den er ikke det

Publisert over 4 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Som kjent er jøders og muslimers Gud den samme. Så da bør det jo bare i dette ligge muligheter for dialog og god sameksistens.

Hvor har du dette fra?

Hvis det hadde vært det - burde det vært et godt grunnlag for sameksistens, men det er ikke det.


2 liker  
Kommentar #114

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Publisert 12 minutter siden Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Som kjent er jøders og muslimers Gud den samme. Så da bør det jo bare i dette ligge muligheter for dialog og god sameksistens.

Hvor har du dette fra?

Hvis det hadde vært det - burde det vært et godt grunnlag for sameksistens, men det er ikke det.

Ifølge muslimene er det jo den samme Gud for muslimer, kristne og jøder. For jøder også, såvidt jeg vet. Mange kristne mener det samme. Endel kristne gjør altså ikke det. 

1 liker  
Kommentar #115

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Hvis du ikke klarer å svare bør du heller ikke legge opp til spørsmålet.

Det er du som spør!?. Hvis du mener kristne driver med antisemittisme så får du også dokumentere dette!

1 liker  
Kommentar #116

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Som kjent er jøders og muslimers Gud den samme.

Hvem sier det? Eller hva bygger du dette på? 

Jøder og kristne blir sett på som vantroende i følge Koranen.

Pogrom? Tenker du på korstogene. Korstogene var for å ta tilbake det muslimske jihadister erobret etter Muhammed sin tid. Spania, Portugal, halve Frankrike, Nord -Afrika og Midtøsten.

1 liker  
Kommentar #117

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
militante delen av Koranen er den siste delen (Det "nye" testamentet"?),

Vær snill og ikke sammenlign Jesus og Muhammed eller DNT og Koranen.

1 liker  
Kommentar #118

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Ifølge muslimene er det jo den samme Gud for muslimer, kristne og jøder.

Hvorfor sier du dette når Jøder og kristne regnes som vantroende?

1 liker  
Kommentar #119

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Georg Bye-Pedersen 15 innlegg  4055 kommentarer Publisert rundt 1 time siden Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Ifølge muslimene er det jo den samme Gud for muslimer, kristne og jøder.

Hvorfor sier du dette når Jøder og kristne regnes som vantroende?

 Lik  Sitér addthis.button("#share-post-11671775", {}, {url: "/innlegg/11671775"})

Nei han tenker nok ikke bare på korstogene, men massakrer på jøder gjennom tidene, i disse tilfellene begått av kristne. Korstogene forøvrig handlet ikke bare om angrep på muslimer, det var flere massakrer på jøder også. Det kjenner du til?Du kan lese litt her eller her om pogromer!

Så til dette med at koranen kaller jøder og kristne vantroende. Kan du peke på spesifikt hvor den gjør dette?

1 liker  
Kommentar #120

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

Jøder og muslimers Gud

Publisert over 4 år siden

Begge tilber den samme, Abrahams Gud. Både jødiske og muslimske lærde er krystallklare på at de tilber den samme Gud. Det mossaiske trossamfunn i Oslo er også krystallklare på det, bl.a. i brev til meg. Du kan jo spørre dem selv.

Gud har som kjent mange navn, jøder kaller ham Jahve, muslimer kaller ham Allah, kristne kaller ham forskjellig; som Gud med stor G, og andre betgnelser. Navnet skjemmer ingen.

For muslimer er også Det gamle testamente en viktig del av deres hellige skrifter, som det er for kristne, om enn ikke så viktig som før jøder. I stedet har Det nye testamente blitt kjerneskriftet for kristne og Koranen for muslimer.

Kiv og splid mellom religioner har det vel alltid vært. Det ble da også bråk for noen tusen år siden, da kong Salomo ofret til avguder, trolig for å tekkes noen av sine 1000 koner. Det resulterte i splittelse mellom etterkommerne av Israels 12 barn, hvorav jøder ble ett folkeslag av 12, som trolig er blitt til en mengde folkeslag, som i følge skriften skulle ha like arverett til riket. Altså det motsatte av én jødisk stat.

Splid er det også  mellom ulike sekter innenfor samme religion, som kristendommen har en drøss av eksempler på. Bare i Sandnes resulterte det i 43 ulike kirker og kristne forsamlingshus da jeg bodde der på 60-tallet. 

Ja, selv innen samme kirke har det til alle tider vært krangel og utbrytergrupper. Min egen bestemor ble lempet ut av styret for Indremisjonens bedehus på Torvastad, fordi hun syntes det var greit at også folk fra (den lutherske) kinamisjonen kunne tale der.

Men det er jo unødvendig av kristne å servere usannheter om et felles guds-begrep i religionsdebatten, som å påstå at jøders gud og muslimers gud ikke er den samme. Tar dere avstand fra Allah, tar dere samtidig avstand fra Israels Gud, og det er vel ikke helt stuerent blant kristne?

1 liker  
Kommentar #121

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Alle andre ser ut til å ha forstått Sultans svar, Bye. Hvordan kan det ha seg at du aldri forstår og aldri blir tilfreds med svarene? Om man vil kan man nå si at Sultan har bevist ektheten i sin tankegang hinsides rimelig tvil. 

Kommentar #122

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Dette er så vanskelig, men likevel så enkelt.

Publisert over 4 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Tar dere avstand fra Allah, tar dere samtidig avstand fra Israels Gud, og det er vel ikke helt stuerent blant kristne?

Gud er Gud, men er det den samme? Far er far, men er det den samme? På det siste spørsmålet vil de fleste protestere, men mindre de er brødre.

Det som er problemet mellom kristne og muslimer er at muslimene tror på Muhammed, vi kristne tror på Jesus. Deri ligger den store forskjellen.

Kristne tror at jesus døde, og sto opp, til frelse for alle mennesker, de som tror på ham. Han tok den død vi skulle hatt. Muslimene tror på Jesus som en profet og tror at Muhammed var den siste profet. Kristne tror ikke på Muhammed, spesielt etter at de så hvor mange han drepte og hvilket liv han førte. Jesus fortalte heller ikke at det skulle komme noen stor profet etter ham. Det trengtes ikke. Jesus fullbrakte det!

5 liker  
Kommentar #123

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Så til dette med at koranen kaller jøder og kristne vantroende. Kan du peke på spesifikt hvor den gjør dette?

Det kan sikkert sies at de kristne ikke har vært "gode" mot jødene i sin tid. Men det må ikke legges skjul på at muslimene har opptrådd som herrefolk og jødene som slaver. Utdrag fra Store Norske leksikon:

Denne status som dhimmi er fra Koranen og fra Muhammeds liv. Forholdet til jøder har alltid vært anstrengt etter  jøder i at Muhammed fikk drept 700 jøder.

Utdrag fra Store norske leksikon: Muslimenes territoriale erobringer førte til at de gamle  jødiske samfunnene i Midtøsten og Nord-Afrika ble underlagt islam. Allerede i islams første tid ble det utarbeidet klare regler for minoritetenes stilling i det muslimske samfunnet. Som "bokens folk" fikk jøder og kristne status som dhimmi. Mot å anerkjenne muslimenes overordnede stilling, underlegge seg en del restriksjoner, samt å betale en egen skatt, fikk jødene rett til utøvelse av egen religion og beskyttelse av liv og eiendom.

Sura 9, vers 30 viser det: 

Jødene sier: «Ezra er Guds sønn,» og de kristne sier: «Messias er Guds sønn.» Dette er faktisk det de sier, og de tar etter det som vantro før dem hevdet. Måtte Allah ta dem fatt! Hvor de er forvridd!


2 liker  
Kommentar #124

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Begge tilber den samme

Muslimer tar avstand fra Jesus som Allahs sønn. Kristne tar avstand fra Muhammed som Gud sitt sendebud. Følgelig er det ikke samme Gud. 

1 liker  
Kommentar #125

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan det ha seg at du aldri forstår og aldri blir tilfreds med svarene?

Fordi jeg ikke tror på Muhammed og Koranen.

2 liker  
Kommentar #126

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Ja, menneske har ti enhver tid vært antisemittiske!

Publisert over 4 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Hva antisemittisme angår, har vel kristnes pogromer gjebnnom historien vært så ille at islamsk antisemittisme aldri var i nærheten. Vi blir minnet om det i år under Luther-jubileet, en erkjennelse som har vært vond og sittet langt inne for kirken. At den erkjent, gir også håp for bedre samkvem mellom kristne og jøder.

Når vi ser på historien så er det helt riktig at de som påstår å være Kristne har vært antisemtistiske - dette til tross for at bibelen sier at du ikke skal være det.

En ting er å være hatefull, hat til andre mennesker basert på tro, livsyn etc - forde det bor ondsakp i mennesker etc..

En helt annen ting er når en  bok som holdes som hellig og som Guds ord - sier at en nettop skal være det. "kjemp mot den som ikke tror. Det står ikke forsvar deg mot dem som ikke tror, det står kjemp mot dem.

Og det er dette som er ankepunktet mot den Guden som denne boken skriver om, og mot den Guden som både jødene og Kristene tilber. (Det gude bilde som bibelen beskriver, stemmer ikke overens med den gudebilde som koranen beskriver). 

Det du og mange andre gjør, en samenblander hva mennesker gjør og uttaler seg om, De ser ikke på hva tekstene i virkelig sier. (det er så graverende gudebilde forskjeller som er så klare at de kan ikke mistolkes)

Du kan bare bedømme religionene utfra hva faktisk kildene sier.  Hva er skrevet, hvorfor er det skrevet og hva er motivet bak det som er skrevet.

3 liker  
Kommentar #127

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Så ble det tyst!

Publisert over 4 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Så til dette med at koranen kaller jøder og kristne vantroende. Kan du peke på spesifikt hvor den gjør dette?

Så ble det tyst. 

Dette ytterst viktige temaet: Hatet mellom muslimer og jøder. Det er så innlysende at dette hatet er fra Muhammed sin tid, Koranen og historien etter Muhammed sin død med Jihad og erobringen av Jerusalem og hele Midtøsten.

Det er ikke tvil om at historiens oppfatning av at alt dette er knyttet til religionen Islam.

2 liker  
Kommentar #128

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ikke så rart tatt i betraktning at det er lenge siden dine stadig repeterte spørsmål ble besvart både en og to og fire ganger. Hvis du ønsker å gnage videre på denne utgnagde knoken kan du jo åpne en ny tråd om din frykt. Din kommentar er hva vi kaller flamebait på trøndersk. Du får heller se om du kan komme med noe nytt. Det er du som er redd og kjenner behovet for å snakke om det. 

Kommentar #129

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Historien sier sitt

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du får heller se om du kan komme med noe nytt

Historien sier sitt. 

Det må du erkjenne eller er du apologet av Islam?

3 liker  
Kommentar #130

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Råd fra viderekomne

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det må du erkjenne eller er du apologet av Islam?

Som nevnt tidligere, vi ligger foreløpig et stykke etter utviklingen i Sverige, spesielt de muslimske enklaver i Malmø, Gøteborg og Stockholm. Kulturmedarbeider i den svenske avisa Expressen, Per Wirten, har skjønt hva som må til for å skape stabile samfunn.  Jeg anbefaler en artikkel ved navn

Islamister kan vara demokratins hopp  

Les og lær, alle villfarne som ennå ikke har sett  halvmånelyset !

3 liker  
Kommentar #131

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Dette til tross gjelder det mer at vi forsøker å forstå dagen i dag som utgangspunkt for å skape fremtiden sterkere i de sporene vi allerede er inne i. 

Kommentar #132

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

En umulighet, alle burde vite det nå

Publisert over 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Les og lær, alle villfarne som ennå ikke har sett  halvmånelyset

Ja du er inne på det . 

Dette som Ekspressen i Sverige skriver: Konfliktens lösning ligger i att både de sekuläras motstånd och islamismens synsätt erkänns i Mellanöstern, menar han. De båda ståndpunkterna kan aldrig smälta samman, olikheterna är för fundamentala, och man måste därför hitta konstitutionella former för samexistens. Hur kan de se ut?

Dette gjelder så visst ikke bare i Midtøsten men i hele verden også her hjemme i Norge. Sekularismen og Islamismen kan "aldrig smælta samman".

Likevel tyter noen på integrering, selv om Koranen sier nei til akkurat det.

3 liker  
Kommentar #133

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Du flykter fra kjensgjerningene!

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette til tross gjelder det mer at vi forsøker å forstå dagen i dag som utgangspunkt for å skape fremtiden sterkere i de sporene vi allerede er inne i. 

Du flykter fra kjensgjerningene. 

Du saboterer med andre ord historien som vi alle må leve med. Du vil dessverre ikke erkjenne den krigerske Jihad vi har sett i århundrer med islamisme i Europa og Midtøsten. 

Du prøver stadig vekk å slukke branner som forteller om Jihaden vi har hatt i Europa og Midtøsten. Hvorfor det? Tror du virkelig at morgendagen har nye blanke ark?


2 liker  
Kommentar #134

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Tror du virkelig at morgendagen har nye blanke ark?

Naturligvis. Det har mennesket visst helt siden NT, som visstnok du har som ditt trosgrunnlag, ble skrevet. 

Kommentar #135

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

for å skape fremtiden sterkere i de sporene vi allerede er inne i. 

 Lik  Sitér addthis.button("#share-post-11672247", {}, {url: "/innlegg/11672247"}) Logg inn og kommentér eller registrer deg

Jeg er redd for at det blir de sterke som vil skape fremtiden - eller rettere, de svake som vil tillate det. 

Sakser fra Frankfurter Allgemeine en over 5 år gammel artikkel.  Tyskerne stiller sevfølgelig svakere enn mange andre land i utgangspunktet, skammen fra det tredje rikets politikk stikker dypt.  Hva skjer i  Norge, i norske klasserom med 3/4 fremmedkulturelle elever ?  Ovenfor lærere, etnisk norske elever, jødeelever som denne tråden egentlig går på ?  Er våre muslimske ungdommer av en helt annen karakter og utviklingen en helt annen  enn de som er kommet til  Tyskland ? Hvem kan svare, berolige oss ?

Schule und IntegrationDas Gift der muslimischen Intoleranz            

Folgenschwere Fehlentwicklung: Die Berliner Lehrergewerkschaft warnt vor den Folgen des Erziehungsnotstands in muslimischen Familien. Die Schulbehörde warnt im Gegenzug Lehrer vor „moralischer Überwältigung“ mit westlichen Freiheitswerten. 

04.10.2010,

von Regina Mönch

4 liker  
Kommentar #136

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Du lever i drømmen

Publisert over 4 år siden

Det hadde vært det riktige. 

Men muslimer tar dessverre ikke avstand til historien eller sågar til Koranen. Derfor er det umulig å slette sine spor uten å ta avstand fra dem. 

Det blir ikke gjort. Du lever i drømmen, dessverre.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere