Knut Rasmussen

78

Carl I. Hagen blir stemplet som vranglærer i klimasaken i Tv2 i dag.

Ingen temperaturendring i atmosfæren på 18 år, men nå måler de temperaturen både i atmosfæren og i havene. Og hva viser målingene nå?

Publisert: 17. des 2016

Den norske nobelprisvinneren i fysikk Ivar Giæver hadde et interessant foredrag i fjor.

Han hevder er det blitt til en religion i denne  saken. 

En biskop i Tv2 i dag kunne  fortelle at Carl I. Hagen driver med vranglære med sine innspill.

Paradoks: Vi kan ikke gi sikker værmelding for mer en en uke, men vi kan si noe om klimaet i løpet av 30-50 år og det med desimaler! Latterlig sier Giæver.

Ivar Giæver viser at temperaturen i atmosfæren  ikke har steget i løpet av 18 år.

Men nå har de begynt å ta med målinger i havene og nå kan de si at temperaturen har økt fordi temperaturen i havene er økt!

 Vi kan ikke forklare hvorfor temperaturen i havene er økt (det måles 20 grader over normalen på Svalbard). Skjer det noe på havbunnen (lava eller varmt vann utslipp) som kan forklare dette?

Det fikk Obama til å erklære at jordas temperatur har økt og det er vår største utfording i vår tid. Som også Giæver kaller latterlig.

Videre hevder  Ivar at elektrifiseringen på norsk sokkel vil være en skandale.

Vi kan ikke bruke gassturbiner på sokkelen , men vi kan eksportere de til kontinentet og bruke norsk gass for å drive de.

Videre viser han til  et tankeksperiment av Samson: 

Tenk deg  et 20 ft ganger 10 ft og du vil skape den CO2 utslipp med fyrstikker.

Hvor mange fyrstikker må du tenne for å få den samme mengde  det biler spyr ut av CO2 i atmosfæren i løpet av et år.

Svar: Du må tenne bare en fyrstikk hver dag i et år!!!!

 

9 liker  
Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Dette må du forklare nærmere

Publisert over 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Tenk deg  et 20 ft ganger 10 ft og du vil skape den CO2 utslipp med fyrstikker.

Hva er "et 20 ft ganger 10 ft"?

Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hva er "et 20 ft ganger 10 ft"?

Hvis du ser i videoen så er det lengdemål (foot). Altså størrelsen på et tenkt rom.

Hva sier du til hans synspunkter?

1 liker  
Kommentar #3

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Du må tenne bare en fyrstikk hver dag i et år!!!!

En annen sammenligning: En liten bråtebrann i hagen tilsvarer et års kjøring med bil. Og da kan en spørre seg hvor mye ved vi bruker hvert år til oppvarming av våre hus. Noen bruker over en favn andre mye mindre. Ja en kan begynne å lure. 

Likeså den tafatte slukkingen av skogbranner. Trærne som får CO2 til å bli O2 gjennom fotosyntesen blir brukt til biodiesel?????. Ja Venstre er ikke sann. Håper at de forsvinner ut av Stortinget.

5 liker  
Kommentar #4

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

All åpen ild skulle vært forbudt.

Publisert over 4 år siden

Ja hvis dette tankeekserimentet er riktig så skulle jo all åpen ild være bannlyst.

Vi skroter i alle mulige andre farer som solflares med kollaps av kommunikasjonssystemer og strømforsyning, astorider på feil kurs, skitne atombomber , neutronbomber osv osv.

Men det er bare dette ene vi skal ha i fokus på og bruke en masse  penger på.

Så viser det seg at det ikke er så mye det menneskapte som har bidratt til klimaendringene.

Klimaetendringer  skyldes naturlig variasjoner p.g.a endring  jordavstanden til sola og endring av solstyrken (11 års syklus).

En av ekspertene som  Carl I. Hagen støtter seg  på er  Stein Bergsmark. som tør  snakke ut som pensjonist. Det som driver oppvarmingen er varmen fra havet og ikke så mye at C02 bremser utstråling fra jorda.

Når vi ikke kjenner årsakene vet vi ikke om tiltakene virker.

Klimaet endrer seg forandrer seg fra bunn til topp noe som  Bjørn Samset redegjør for her.

Vi satser bare på et tiltak og vet ikke om det er der som skal redde vår sivilisasjon.


1 liker  
Kommentar #5

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Klimaet endrer seg forandrer seg fra bunn til topp noe som  Bjørn Samset redegjør for her.

 

 

 

1 liker  
Kommentar #6

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Et argument som brukes ofte for å rettferdiggjøre menneskelig påvirkning av klimaet gjennom CO2 er at det er så mange forskere som er enige om dette. Men det kan snarere være et problem for den som forsker, at så mange er enige. Det blir enklere å finne noen å referere til som går i én retning. Det blir som om man "bekrefter hverandre", uten at nødvendigvis disse konklusjonene er riktig forklaring på hvordan klimaet fungerer.

3 liker  
Kommentar #7

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Metangassen vil være den neste drivhusgassen. Har vi opplegg for denne?

Publisert over 4 år siden

Hva er det som styrer våre handlinger?

Er  det mer følelser enn forstand. Jeg har inntrykk at det er det første, nå går det  over styr.

At pestdyrnæringen skal bort vet vi, men det er bare en begynnelse.  Nå skal kuene også bort fordi vi skal mer og mer over til vegatarmat. Dessuten promper de for mye metangass.

For når permafrosten forsvinner så frigjøres mye metan og da må vi ha et opplegg for å redusere  neste klimagass nemlig metangass. Resultatet blir at   jordbruknæringen må legges ned.

Så må vi levere inn alle ovnene (radioapparatene måtte vi levere inn under krigen)  fordi alle gassene fra ild ødelegger klimaregnskapet.

Men det en gledens dag i Finnmark  i dag nå kan  kobberselskapet Nussit gå igang med gruvedrift.

Men gled dere ikke for tiidlig det blir nok mye forsinkelser med lenkegjenger osv.

Carl I.Hagen vil på stortinget og han har frontet med å si  klimasaken er en bløff.

Har Carl I. Hagen dummet seg ut eller har han rett?  

Ihvertfall  vet jeg at mange av oss er grundig lei av dette hysteriet. Det toppet seg da Venstre kuppet budsjettforhandlingene og fikk igjennom tiltak om biodrivstoff ved å bruke mat til produksjonen. Vil disse avtalene være forpliktende hvis Venstre forvinner ut av Stortinget noe som mange håper på?

Hagen vet nok hva han gjør, han har loddet stemningen blandt folk.

De menneskene  jeg snakker med, har ingen tro på klimasaken. De spørreundersøkelsene jeg har sett viser at det norske folk er delt på midten i denne saken.

Hvis komunikasjonssattelitene blir slått ut og  strømforsyningene svikter i lang tid , så vil jeg hente fram forbrenningsovnene og pelsdyrklærne igjen. Det kan komme godt med for å holde varmen.

 

2 liker  
Kommentar #8

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Grandiose tanker på linje med månelandingen.

Publisert over 4 år siden

Nrk skriver om hvordan klimaet kan fikses på.

Klimafiksing eller geoengineering er drastiske tiltak som kan redusere global oppvarming uten å kutte klimagassutslippene. Et forslag har vært å bruke ballonger eller fly til å spre svoveldioksid i stratosfæren. Svoveldioksid reflekterer deler av lyset tilbake igjen i verdensrommet og er det som forårsaker nedgang i temperaturen etter store vulkanutbrudd.

Eksempler på grandiose tanker:

Arkimedisk  punkt (latin: Punctum Archimedis) er et begrep som kommer fra Arkimedes' bemerkning «Gi meg et fast punkt, og jeg skal bevege hele jorden» (gammelgresk: Δοσ μοι που στω και κινω την γην), et sitat vi kjenner i litt ulike oversettelser fra Pappos av Alexandrias Matematiske samlinger (lat.: Mathematicae Collectiones), åttende bok, c. 320 e.Kr.[1][2]

Fremskyndet av brannen får Osvald et nytt anfall og roper: «Mor, gi' mig solen.» Hun blir forvirret og handlingslammet og svarer: «Nej; nej; nej! – Jo! – Nej; nej!»

To sitter utafor hula si og den ene fikler med noen steiner. Plutselig flammer det opp og den menneskapte  ilden er oppfunnet.

Så er det den ene som bemerker til den andre  om han har tenkt på de miljømessige konsekvensene av oppfinnelsen.

Disse miljøfantastene kan bli farlig for oss med sine vanvittige tanker. Tenk å foreslå slike prossesser som er irreversibel.

De gudløse har intet som bremser dem, alt er visst mulig.

Når vi var på ferie i syden opplevde hvor religiøst og fanatisk denne bevegelsen er blitt. Der arrangerte de en miljømarsj med flagg foran i toget over fjellet og sang miljøsanger.

Det går ikke an å diskutere med de. Vi ser det på kroppsspråket, de ruller med øynene.

Det værste synes jeg at hele kirka er hektet på dette.

Vi må  jo overlate til Gud med  videlikehold av  naturen. Vi besøkte Nidaros domkirke, men den var omgjordt til en grønn røverhule.

 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere