Tor Berger Jørgensen

62

Underlige tider

Dette er et essay om Listhaug, om hennes innsamlingsaksjon og om forfulgte kristne, NOAS, Landinfo, konvertitter og mennesker i limbo.

Publisert: 16. des 2016  /  950 visninger.

Det er underlig tider. Dette er et lite essay som starter med nyheten om at en statsråd og hennes statssekretær går inn for en privat innsamling til en konkret organisasjon i uttalt opposisjon til en annen. Hvordan kan dette gå an? -

Som generalsekretær i NMS opplevde jeg at politikere og statsråder lånte ansikt og ord for å støtte oss. Det var alltid hyggelig og oppmuntrende. Men du verden hvor dumt det hadde vært om de samtidig sa at dette gjorde som en markering mot en av de andre organisasjonene for eksempel, Misjonssambandet som vedkommende av en eller annen grunn ikke likte.

Kunne vi ha tatt imot den type stridspenger? Og når dette nærmest skjer på departementets vegne? Selvfølgelig ikke formelt, men en statsråd og hennes statssekretær er mer enn to enkeltpolitikere. Dette er underlig. Det må da være mangel på elementært skjønn?

At statsråden ønsker å støtte forfulgte kristne og en organisasjon som arbeider for disse, er flott. De forfulgte kristne i Midt-Østen og andre deler av verden, trenger ny oppmerksomhet både fra kirke, myndigheter og norsk offentlighet. At samme statsråd dessuten har fått til en ny ordning for vurdering av konverterte asylsøkere trosoverbevisning, er hun også å berømme for.

Men lukker hun øynene for at konvertitter, som faktisk kan bli trodd på at de er "ekte" kristne, blir sendt tilbake til for eksempel Iran fordi den sakkyndighet som legger premissene i disse sakene mener det ikke er forbundet med risiko å være konvertitt i dette landet så lenge en tilpasser seg de sosio-kulturelle forhold, det vil i praksis si: holder sin kristne tro skjult, da er det noe som skurrer.

Statsråden er selvsagt ikke ansvarlig for de faglig/sakkyndige vurderingene til norske utlendingsmyndigheter. Men hun burde hurtigst mulig be om at de med ansvar for ordningen utlendighetsmyndighetene våre holder seg med, satte i gang en inngående vurdering av systemet med Landinfo og den rollen og plassen dette instituttet har i vår utlendingsforvaltning og i vårt rettssystem.

Det er sikkert mye god sakkunnskap samlet. Men jeg har hørt en sakkyndigeforklaring i retten nylig, nettopp om Iran, og jeg ble dypt rystet. Religionsfriheten underkjennes i vårt lands viktigste kompetanseorgan. Tok vi religionsfriheten på alvor, ville flere få opphold i Norge, men det betyr vel ikke noe i forhold til den virkeligheten vi sender dem tilbake til? For oss er jo religionsfriheten en av de fundamentale menneskerettigheter? Er det ikke sånn? Hvis det ikke er sånn, slik det kan se ut, er det underlig.

Nettopp derfor er det viktig med gode advokater og med kompetent juridisk bistand. Og her kommer NOAS inn i bildet. En organisasjon som det er planlagt kutt i bevilgningene til - fordi det slik, statsråden ser det, dreier seg om penger som går til byråkrati. Jeg kjenner etter hvert en del om asylsøkere som er NOAS evig takknemlige for den støtten og den hjelpa de har fått. Noen har fått opphold i Norge. Andre nådde ikke fram, men de har i alle fall møtt noen som sto opp for dem. Hvordan kan en statsråd snakke ned en slik organisasjon og det viktige arbeidet den gjør? Det er underlig!

Det er fint at statsråden ser de forfulgte kristne og deres lidelser. Jeg deler hennes syn og hennes engasjement i denne saken. Men vi må også se de som er nær oss. Vi må se konvertitter som sendes tilbake til Iran og Afghanistan.

Og vi må se de som sitter fast her i landet vårt. De som har fått sine avslag, men som ikke har noe sted å reise til! De er "fanget" her. De lever i limbo. Statsråden og hennes statssekretær benekter at de finnes. Statsråden har ikke hatt tid til å møte dem. Men vi (organisasjonen Mennesker i Limbo) har møtt statssekretæren.

Det ble et underlig møte. Vi gikk fra Nydalen skuffet og sjokkert. Vi ble kanskje sett, men ikke hørt til tross for et langt møte. Politikerne på Stortinget vil ikke ta opp saken deres. Det er ikke noe vi kan gjøre for dere. Ha det bra!
Sånn omtrent var budskapet.

Men det underlige er at det altså er noen som er ureturnerbare, men ikke har mulighet til å leve.... Har vi som samfunn ikke ansvar for å forsøke å finne anstendige løsninger for dem som i årevis, noen bort imot 20 år, har måttet gå fra hånd til munn i dette demokratiske og solidariske samfunnet vårt? Troverdigheten i det vi ønsker å gjøre for dem langt borte, må reflekteres i vår måte å forholde oss til dem i vår nærhet. Hvis ikke svekkes troverdigheten også i vårt engasjement for dem langt borte.

Og ser en disse sammenhengene behøver kanskje ikke en statsråd og hennes statssekretær å gå ut med en meget spesiell innsamlingsaksjon - til og med rettet mot en av de organisasjonene som nettopp forsøker å se de asylsøkerne som faktisk er her i landet - konvertitter og lengeværende papirløse. Det er nesten så jeg får lyst til å starte en innsamlingsaksjon: For Mennesker i Limbo - det går faktisk an å støtte oss. Se på vår Facebook-side: Mennesker i limbo.

Det er underlig at så mange har greid å holde motet oppe på tross av politikere som lukker øynene og ørene... Det er underlige tider!

Det er underlige tider... og det var altså oppslaget i nyhetene om en statsråd som satte i gang en privat innsamlingsaksjon sammen med med sin statssekretær som skapte disse refleksjonene.

7 liker  
Kommentar #1

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Alle er enige med Sylvi, men det er måten hun sier det på.

Publisert nesten 5 år siden

Det er underlige tider... og det var altså oppslaget i nyhetene om en statsråd som satte i gang en privat innsamlingsaksjon sammen med med sin statssekretær som skapte disse refleksjonene.

Erna mener media og (en biskop?) er opphengt i Sylvi.

Hun gjør ikke noe annet enn de andre stasråder gjør?

- Mener du media er opphengt i Sylvi?

- Ja, veldig. Alt for mye ved henne blir sett på og vurdert på en helt annen måte enn tilfellet er med andre politikere. Det er fascinerende å se hvor opptatt man er av helt vanlige ting hun sier og gjør. At en statsråd stiller opp for en innsamlingsaksjon, er ikke noe spesielt.

- Har gått med bøsse.

 Jeg har stilt opp på alle TV-aksjonene, ikke bare med penger, jeg har gått med bøsse, og spilt inn videoer til støtte for innsamlingsaksjoner. Solveig Horne kommer på vegne av regjeringen til å være tilstede lørdag på Flyktningehjelpens innsamling. Så dette er helt vanlig, sier Solberg.

Kommentar #2

Tor Berger Jørgensen

62 innlegg  203 kommentarer

Om å stille opp for en organisasjon....?

Publisert nesten 5 år siden

Det er bra at statsråder gir verbal støtte til frivillige organisasjoner. Det er noe helt annet når dette formuleres som en "motaksjon" mot en annen! Det blir veldig rart når denne organisasjonen driver juridisk "nødhjelp" til dem som blir rammet av vår stadig strammere innvandringspolitikk.

2 liker  
Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Svært liten toleranse for Listhaug blant innvandringsliberalerne

Publisert nesten 5 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Det er bra at statsråder gir verbal støtte til frivillige organisasjoner. Det er noe helt annet når dette formuleres som en "motaksjon" mot en annen! Det blir veldig rart når denne organisasjonen driver juridisk "nødhjelp" til dem som blir rammet av vår stadig strammere innvandringspolitikk.

Vel, nå velger vel Jørgensen helt å se bort fra at det første PR-stuntet fra NOAS i samarbeid med et reklamebyrå og en kjendis ba folk om å gi NOAS penger i Sylvi Listhaugs navn? Er ikke dette egentlig et misbruk av Sylvi Listhaug som menneske i et rent reklamestunt for å skaffe penger til NOAS?

Alle som sendte inn penger til NOAS skulle underskrive med Sylvi Listhaug, slik at Sylvi Listhaug ville få en haug med takkekort i sin postkasse. Er det egentlig lovlig å misbruke menneskers navn på den måten? Grenser det ikke egentlig til dokumentforfalskning?

Hvordan ville Jørgensen like det dersom det ble satt i gang en aksjon i hans navn, der tusener av mennesker underskrev med hans navn og ga penger til f eks FrP? Ville du ikke muligens ha følt deg berettiget til å gjøre noe i sakens anledning?

Jeg synes det er rart at ikke mediene har vært mer opptatt av dette misbruket av Listhaugs navn. Det burde være meget problematisk, men overses. Selvsagt fordi det "bare" er Sylvi Listhaug.

Når så Listhaug lager sin egen innsamlingsaksjon til en organisasjon hun personlig heller vil støtte, så er kritikken unison blant dem som har henne i vrangstrupen. Fra Listhaug tåles intet blant den politisk korrekte fløyen. Listhaug kan man misbruke i falske aksjoner. og vrangviljen og antipatien ligger som smurt utenpå alt man uttaler om henne.

Trist at Jørgensen ønsker å høre til blant disse.

Og trist å se at alt mellom himmel og jord av feil og mangler i norsk innvandringspolitikk blir belastet Listhaug alene. Vet ikke Jørgensen at det er stort flertall i Stortinget for landets flyktningepolitikk? Og flere av de problemene han påpeker var like store da den rød-grønne regjeringen satt ved makten. Men nå har vi Listhaug å skylde på - er det ikke herlig å ha en syndebukk for alt man mener er galt?

Mvh Sverre

6 liker  
Kommentar #4

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Flott og viktig innlegg, Jørgensen. God jul

2 liker  
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Flott og viktig innlegg, Jørgensen. God jul

Enig med Husøy.

2 liker  
Kommentar #6

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

"Misbrukt dame"

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Listhaug kan man misbruke i falske aksjoner. og vrangviljen og antipatien ligger som smurt utenpå alt man uttaler om henne.

I løpet av en kort kommentar er det skrevet at Sylvi Listhaug misbrukes som menneske, at hennes navn blir misbrukt, og at hun blir misbrukt i falske aksjoner. Dessuten at hun er utsatt for vrangvilje og antipati.

Skal man benytte seg av Hagensk sutre-teknikk, så får man heller gjøre det til gagns. Hvis sylvilismen skal få gjennomslag som folkelig trosretning, så er det avgjørende viktig at hun får etablert sitt martyrium.  

 

1 liker  
Kommentar #7

Tor Berger Jørgensen

62 innlegg  203 kommentarer

Forventninger til en statsråd

Publisert nesten 5 år siden

Sverre Avnskog: kanskje har Listhaugs/Stangs innsamlingsinitiativ et bakteppe, men det tar ikke bort en statsråds ansvar for ikke å bli hevngjerrig og ramme en viktig, kritisk aktør overfor hennes politikk. NOAS har vært til hjelp for mange konvertitter som har stått i fare for å bli sendt hjem til forfølgelse! Og til hjelp for mange som politikerne sier ikke finnes, mennesker i limbo. Det er det jeg har uttalt meg om!

3 liker  
Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Useriøst fra Økland

Publisert nesten 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

I løpet av en kort kommentar er det skrevet at Sylvi Listhaug misbrukes som menneske, at hennes navn blir misbrukt, og at hun blir misbrukt i falske aksjoner. Dessuten at hun er utsatt for vrangvilje og antipati.

Skal man benytte seg av Hagensk sutre-teknikk, så får man heller gjøre det til gagns. Hvis sylvilismen skal få gjennomslag som folkelig trosretning, så er det avgjørende viktig at hun får etablert sitt martyrium.  

Det er ikke sutring å påpeke at det er temmelig betenkelig å sende penger og undertegner med en annen persons navn. Det er også ganske spesielt at en organisasjon lager et facebook-innlegg der de oppfordrer folk til å utgi seg for å være en annen. Det er å misbruke andre menneskers navn.

Dette unnlater Jørgensen å påpeke, men kritiserer Listhaug for å lage en "motreaksjon" mot NOAS sin egen aksjon. Listhaug har aldri kalt det en "motreaksjon", så vidt jeg har sett. Men hun må da få lov til å støtte en innsamling som hun selv går inn for? Hva er galt med det?

Legg også til at en høyprofilert mediekjendis for ikke lenge siden dro paralleller mellom Listhaug og nazistenes hjelpere til å sende folk i gasskamrene under krigen. 

Det er ikke sutring å påpeke at dette må sies å være uttrykk for antipati.

Det er å reise en seriøs diskusjon om hvor langt det er rimelig å gå når det gjelder å utrope andre til å komme i kategori med nazister, medløpere og landsforrædere under krigen.

Øklands "sutre"- begrep kan brukes mot alt mellom himmel og jord. Skal vi kalle det "sutring" hver gang noen kommer med kritikk av hvordan andre behandles, så bedriver Økland massiv sutring i mange sammenhenger her på VD. Ja, han er vel en av dem som sutrer mest av alle over norsk innvandringspolitikk. Og så sutrer han hele tiden over regjeringen, FrP, Høyre og alle han er uenig med. Han må vel være VDs aller største sutrekopp i så måte.

Men kritikk av måten enkelte omtaler Listhaug på, det tåler han ikke. Da kommer sutringen!

Mvh Sverre

 

 

 

2 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Alle er enige med Sylvi, men det er måten hun sier det på.

Her bommer du grundig. I mine øyne er Listhaug uegnet som statsråd fordi hun har et for negativt syn på en vesentlig del av sin oppgave. Når hun siler hundre- eller tusenvis av flyktninger og sitter tilbake med kun 30-40 som finnes verdige til tilgang til Riket, av frykt for at de andre kan være terrorister ser man at hun er drevet av frykt mer enn rasjonell innvandringspolitikk. Vi ville reagert likedan om en samferdselsminister var mot jernbanetransport, en skoleminister mot undervisning eller en utenriksminister som var fremmedfiendtlig og isolasjonistisk. Det er lett å være enig med Listhaug for hennes sak virker så opplagt. Hvem vil ønske terrorister velkommen? Ser man nøyere etter avviser hun langt fler enn strengt tatt nødvendig. Vi kunne uten vansker fylt opp de bestilte asylplassene med godkjente flyktninger fra Hellas og Italia for å avhjelpe ren og skjær naken nød om hun hadde et humanistisk tilsnitt i sin tankegang, uavhengig om de skulle bli over noen tid. Hun vil bare ikke se innvandrere i Norge. Jeg anser hennes opptreden som et kvalmende skuespill når hun lunsjer med utvalgte innvandrere. 

Det er nok ikke bare måten hun sier det på. Jeg avviser hele hennes embedsutøvelse som frekk, upassende og som en kynisk politisk lek med menneskeskjebner. Jeg jeg kan til og med si nihilistisk. Jeg anser hennes politikk for å stride mot min konservative og kristne tankegang.  

1 liker  
Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Er det hevngjerrig å ville støtte en organisasjon hun går inn for?

Publisert nesten 5 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Sverre Avnskog: kanskje har Listhaugs/Stangs innsamlingsinitiativ et bakteppe, men det tar ikke bort en statsråds ansvar for ikke å bli hevngjerrig og ramme en viktig, kritisk aktør overfor hennes politikk. NOAS har vært til hjelp for mange konvertitter som har stått i fare for å bli sendt hjem til forfølgelse! Og til hjelp for mange som politikerne sier ikke finnes, mennesker i limbo. Det er det jeg har uttalt meg om!

Har Listhaug HEVNET seg på NOAS? Hvor har du det fra, Jørgensen? Vær snill å dokumentere dette gjennom uttalelser fra Listhaug! Ellers blir ikke dette annet enn løgnaktige påstander. Hvor har Listhaug uttalt dette som du påstår? Vennligst dokumenter!!

Selv om du støtter NOAS, er det ikke en forpliktelse for enhver statsråd å støtte alle de organisasjonene du mener de bør støtte. Og NOAS kunne i anstendighetens navn ha kjørt sin kampanje for å få økonomisk støtte uten å oppfordre folk til å utgi seg for å være Listhaug når de ga NOAS pengestøtte! 

Listhaug har ikke uttalt at hun ville ramme en viktig aktør, men hun må da i anstendighetens navn få lov til å reagere på at denne aktøren lager et reklamestunt som bygger på angrep på Listhaug, der de oppfordrer folk til å bruke Listhaugs navn helt fiktivt når de sender penger?

Jeg Synes det er grovt at en tidligere biskop ikke ser det moralsk betenkelige i NOAS sin opptreden, og at han utbrer løgner som at Listhaug ønsker å hevne seg på NOAS.

Listhaug har ikke gjort annet enn at hun selv vil bestemme hvem hun vil støtte, og oppfordre folk til å støtte.

Dette er grovt, Jørgensen!

Mvh Sverre

 

3 liker  
Kommentar #11

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Og denne politikken er det stor enighet om på Stortinget!

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er nok ikke bare måten hun sier det på. Jeg avviser hele hennes embedsutøvelse som frekk, upassende og som en kynisk politisk lek med menneskeskjebner. Jeg jeg kan til og med si nihilistisk. Jeg anser hennes politikk for å stride mot min konservative og kristne tankegang.  

Og folket slutter opp om Listhaug i den grad at hun sannsynligvis er den aller mest populære politikeren i nyere tid. Jeg kan ikke huske andre som kommer opp mot hennes støtte. Stoltenberg hadde til sammenligning en oppslutning på rundt 20% av befolkningen, mens Listhaug ligger på over 50% så vidt jeg husker fra de siste målingene.

Så Njål kunne like gjerne ha skrevet: "Jeg avviser hele Stortingets og det norske folks politikk for å være frekk og upassende og som en kynisk politisk lek med menneskeskjebner. Jeg kan til og med si nihilistisk. Jeg anser Stortingets og det norske folks politikk for å stride mot min konservative og kristne tankegang."

Kristiansens kritikk som han retter mot Listhaug, rammer i virkeligheten et stort flertall på Stortinget og et stort flertall av nordmenn. Hvorfor ikke inkludere dem i kritikken, i stedet for å lesse ned Listhaug med all din antipati?

Mvh Sverre


3 liker  
Kommentar #12

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Og folket slutter opp om Listhaug i den grad at hun sannsynligvis er den aller mest populære politikeren i nyere tid. Jeg kan ikke huske andre som kommer opp mot hennes støtte. Stoltenberg hadde til sammenligning en oppslutning på rundt 20% av befolkningen, mens Listhaug ligger på over 50% så vidt jeg husker fra de siste målingene.

Siden dette ofte kommer opp som en påstand, kan du vise til de konkrete tallene? Både for Listhaug og for andre politikere som det sammenlignes med?

1 liker  
Kommentar #13

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Her kommer dokumentasjon på Listhaugs popularitet!

Publisert nesten 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Siden dette ofte kommer opp som en påstand, kan du vise til de konkrete tallene? Både for Listhaug og for andre politikere som det sammenlignes med?

"En meningsmåling, gjort av Ipsos på oppdrag for Dagbladet i august, viser at 59 prosent mener Sylvi Listhaug gjør en god jobb med å håndtere innvandringen. Det er opp fra 55 prosent i mai."

Hentet fra http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2016/09/Listhaugs-popularitet-oeker

Mvh Sverre

3 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Så Njål kunne like gjerne ha skrevet: "Jeg avviser hele Stortingets og det norske folks politikk for å være frekk og upassende og som en kynisk politisk lek med menneskeskjebner. Jeg kan til og med si nihilistisk. Jeg anser Stortingets og det norske folks politikk for å stride mot min konservative og kristne tankegang."

Kristiansens kritikk som han retter mot Listhaug, rammer i virkeligheten et stort flertall på Stortinget og et stort flertall av nordmenn. Hvorfor ikke inkludere dem i kritikken, i stedet for å lesse ned Listhaug med all din antipati?

Du har helt rett. På dette punktet er jeg uenig med flertallet i Stortinget og store deler av det norske folk. Jeg går ut fra at det gjelder den samme lov for meg som har gjeldt for deg i din dissens overfor norsk politikk? 

Men så er det altså slik at Listhaug er satt til og har påtatt seg å aksle denne oppgaven i front. Hun blir gallionsfiguren og symbolet. 

La gå at vi under normale forhold holder oss med 2,5-5' kvoteflyktninger pr år men mitt ankepunkt er altså at vi ikke avlaster våre allierte med å ta unna mer av den humanitære krisen som utspiller seg i Sør-Europa og videre over til Tyrkia med sin rot særlig i Syria. Som jeg også tidligere har skrevet skal vi antagelig tilbake til Stalingrad for å finne tilsvarende forhold som i Aleppo i disse dager, og med Irans avsondring av Mosul og Raqqa blir det kanskje enda verre forhold. I denne situasjonen burde vi rett og slett redde liv ved å åpne dørene for mennesker som trenger de mest basale beskyttelsesbehov. Men nei, så redde er det norske folk at vi ser oss ikke i stand til å bidra. Dette er jeg uenig med deg og det norske folk i. Jeg vet ikke hvilken høyere oppgave vi kan påta oss enn å bedrive livreddende førstehjelp på slagmarken. Enda den dag i dag er Florence Nightingale et forbilde for sykepleien. Tenk om hennes ånd fikk leve også i politikken. 

1 liker  
Kommentar #15

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Og her er tallene for Stoltenberg for 10 år siden.

Publisert nesten 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Siden dette ofte kommer opp som en påstand, kan du vise til de konkrete tallene? Både for Listhaug og for andre politikere som det sammenlignes med?

"Ifølge en meningsmåling foretatt av Synovate MMI i forrige uke har Ap falt 5,4 prosentpoeng den siste måneden og har nå en oppslutning på 25,6 prosent. Det vil si at 115.000 velgere har mistet troen på partiet, skriver Dagbladet. 

52 prosent mener Stoltenberg gjør en middels god som statsminister. 26 prosent mener han gjør en dårlig jobb, mens bare 18 prosent mener han gjør en god jobb."

Hentet fra http://www.nettavisen.no/740673.html

Mvh Sverre

1 liker  
Kommentar #16

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg forstår ikke

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I denne situasjonen burde vi rett og slett redde liv ved å åpne dørene for mennesker som trenger de mest basale beskyttelsesbehov. Men nei, så redde er det norske folk at vi ser oss ikke i stand til å bidra. Dette er jeg uenig med deg og det norske folk i. Jeg vet ikke hvilken høyere oppgave vi kan påta oss enn å bedrive livreddende førstehjelp på slagmarken. Enda den dag i dag er Florence Nightingale et forbilde for sykepleien. Tenk om hennes ånd fikk leve også i politikken. 

Blir syriske flyktninger med reelt beskyttelsesbehov avvist i Norge? Kan du dokumentere det? 

Mvh Sverre


1 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Blir syriske flyktninger med reelt beskyttelsesbehov avvist i Norge? Kan du dokumentere det? 

Vi har ingen innsats for å bringe fx evakuerte fra Aleppo til Norge eller på annen måte i sikkerhet. Hvis du kan dokumentere at vi henter flyktninger fra Aleppo skal jeg trekke påstanden tilbake. De evakueres til nærliggende leire eller landsbyer men mangler det meste, ikke minst legehjelp. Aleppo er en humanitær katastrofe for Vesten, men aller mest for de som er midt oppe i tragedien. 

2 liker  
Kommentar #18

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Mener du Norge burde sende busser og kjøretøy inn i Syria for å evakuere?

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi har ingen innsats for å bringe fx evakuerte fra Aleppo til Norge eller på annen måte i sikkerhet. Hvis du kan dokumentere at vi henter flyktninger fra Aleppo skal jeg trekke påstanden tilbake. De evakueres til nærliggende leire eller landsbyer men mangler det meste, ikke minst legehjelp. Aleppo er en humanitær katastrofe for Vesten, men aller mest for de som er midt oppe i tragedien. 

La meg for ordens skyld si at jeg selvsagt støtter deg i at du står fullkomment fritt til å ha synspunkter som går på tvers av både Stortingsflertallet og flertallet av nordmenn. Det jeg kanskje undres litt over, er at du og mange andre som er kritisk til norsk flyktningpolitikk lar all deres vrede gå ut over en eneste person: Sylvi Listhaug. Burde ikke kritikken rettes mot alle dem som går inn for dagens flyktningpolitikk? Dere får henne til å høres ut som en monster, mens hun i virkeligheten setter en politikk ut i livet, som det er bred støtte for, også fra Kristiansens eget parti.

Hva mener du vi helt konkret burde gjøre? Sende busser og kjøretøy til Syria, kjøre inn i katastrofeområdene og evakuere folk?

Og etter det, skal vi sende dem med fly til Norge for å gi dem asyl her?

Alternativet kan jo være at vi setter inn større hjelp i leirene i form av medisinsk hjelp, forsyninger av ulike slag, telt, mat, medisiner osv. La meg i den forbindelsen minne om at Erna Solberg sto i spissen for en giverkonferanse der det ble lovet over 40 milliarder til nødhjelp i flyktningeleirene, hvorav Norge skulle bidra med flere titalls milliarder.

Er det moralsk mer høyverdig å velge din metode enn å bidra med hjelp i flyktningeleirene? Jeg ser gjerne at Norge gir enda mer i bidrag til de evakuerte. Men meg bekjent har det ikke kommet noe slikt forslag fra en et eneste parti i denne akutte situasjonen.

Men kritikken rettes utelukkende mot Listhaug. Hun demoniseres nærmest. 

Og for å sitere en syrisk flyktning jeg har snakket med: Han sier at han ikke har noen intensjoner eller lyst til å bli i Norge. Han vil hurtigst mulig hjem igjen til sitt eget hjemland. Om flere tenker slik, er det kanskje ikke så dumt å hjelpe flyktningene i leirene slik at de hurtigst mulig kan vende hjem igjen og bidra til å bygge opp igjen landet sitt?

Mvh Sverre


1 liker  
Kommentar #19

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Og etter det, skal vi sende dem med fly til Norge for å gi dem asyl her?

Ja, jeg nevner dette i en tidligere kommentar. Jeg nevner også at i denne situasjonen er det heller ikke noe poeng først og fremst å tenke på lange opphold, integreringstiltak etc, Jeg legger vekt på at man skal redde liv. Slik man redder liv når det ringer på alarmsentralen og man sender ut ambulansen, bare i et noe større format. 

Naturligvis kunne jeg trette ut folks oppmerksomhet med å nevne Per og Christian og Siv og Carli og Sylvi Listhaug, naboene og alle andre som står i veien for en fornuftig nødhjelpsoperasjon, men Listhaug er greit å nevne en fellesnevner for norsk flyktningmotstand fordi hun er minister for feltet. I tillegg er det også et personlig moment her. Er hun egnet til å fylle posisjonen? Jeg har svart på det også i en tidligere kommentar. 

Denne aller siste bølgen som foreløbig bare beveger seg internt i Syria. Landet kommer til å være utrygt for disse i noen tid fremover. Først når det blir lagt en fredsplan etter forhandlinger kan man tenke på fremtiden. Seierherrene er Russland, Iran og Hizbollah. Assad er taper. Russland er et fattig land. Hvordan de vil megle en fred med Iran og skape levelige vilkår tror jeg ikke står i samsvar med våre idealer om en god fred. Assad vil komme til å utrydde alle - det skjer i skrivende stund - som står ham imot. Iht stedets skikk må alle mannlige ætlinger etter fiender drepes, og bare i disse dager rapporteres det om massehenrettelser av gutter og tenåringer fordi de er avkom av fiender. Det er lite/ingen IS-aktivitet i Aleppo. Jeg ser du ikke leser kommentarene mine så jeg gjentar meg selv her. Dette er altså det grove bildet. Vi har ikke reagert adekvat på konflikten. 

Både Norges politikk og dine holdninger, såvel som store deler av folkets, stemmer skremmende godt med hva jeg har hevdet tidligere; norsk politikk overfor innvandrere, være seg asylanter eller andre, går ut på å gjøre minst mulig vurdert opp mot hva man kan slippe unna med uten å tape velgere. Politikken er ikke formet etter de fremmedes behov, men etter smålige beregninger for å finne et minste felles multiplum. 

Du vet hva idealisme er, og jeg kan ikke se at det er mye av den slags i denne politikken. 

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11670649-aleppo-er-bare-begynnelsen

1 liker  
Kommentar #20

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Så det har aldri slått deg at motivene slettes ikke er så dårlige som du antar?

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Både Norges politikk og dine holdninger, såvel som store deler av folkets, stemmer skremmende godt med hva jeg har hevdet tidligere; norsk politikk overfor innvandrere, være seg asylanter eller andre, går ut på å gjøre minst mulig vurdert opp mot hva man kan slippe unna med uten å tape velgere. Politikken er ikke formet etter de fremmedes behov, men etter smålige beregninger for å finne et minste felles multiplum. 

Det er der jeg skiller lag med deg, Kristiansen. Du antar helt uten viten at de som er uenig med deg har dårlige motiver. Det er slike påstander som du kommer med overfor dem som har andre synspunkter som skaper så enorm polarisering i disse debattene. For du nøyer deg ikke med å være uenig og å fremme et annet syn - en like stor del av din argumentasjon går ut på å sverte dem som mener noe annet. 

Hadde du nøyd deg med å markedsføre og argumentere godt for dine egne synspunkter, så ville du ha fått min aller største respekt. Men det fremstår som en nesten enda viktigere del av mange innvandringsliberale menneskers debatt-teknikk å fremstille alle som mener noe annet enn dem selv på en maksimalt negativ måte. Jamfør Magne Raundalen sitt innlegg om krigen i Syria, som ikke kan sies å være noe annet enn et forsøk på karakterdrap på alle som har andre meninger enn ham selv, inkludert påstander som at de stiller seg likegyldige til barn som drepes og mennesker som bombes i hjel.

I hvilke andre debatter tar noen i bruk slike brutale påstander om andre? I sykehusdebattene er det ofte stor avstand mellom ytterpunktene i meninger, men tas det frem et like hardt skyts i en debatt som gjelder liv og helse for nordmenn? Kalles folk for empatiløse, menneskefiender og hjerterå bare fordi de går inn for andre løsninger som kanskje koster mindre penger? Nei, i slike debatter er man visst mest opptatt av å vinne andre for sine argumenter. Mens i innvandrerdebatter er det visst mest om å gjøre å tråkke ned alle andre ned ved hjelp av påstander som at de mangler medmenneskelighet, empati og følelser.

Har du tenkt over hvorfor det er så innmari om å gjøre å trekke i tvil motstandernes hjertelag, psyke og evne til medfølelse akkurat når det gjelder flyktninger?

Nei, du trenger ikke remse opp alle personer med navn som går inn for en annen flyktningpolitikk enn deg, men jeg synes det ville være mer redelig å la være å dynge et enslig menneske ned med alt som er galt, og heller rette kritikken mot dem som har dannet det politiske grunnlaget for den politikken som føres pr i dag. 

Føles det ikke litt ubehagelig å delta i en form for kampanje, uorganisert selvfølgelig, mot et enkeltmenneske, for noe som et stort flertall faktisk går inn for? En som alle innvandringsliberale har gjort det til sitt varemerke å beskylde for de villeste ting, som at hun minner om medløperne som sørget for at nazisten kunne sende jøder i gasskamrene. Er det ikke grenser for hva hun som person skal beskyldes for? Får du ikke en litt vond smak i munnen?

Mvh Sverre4 liker  
Kommentar #21

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Takk for et viktig innlegg. Vi som ønsker at Norge skal brette opp ermene og hjelpe mennesker i nød, får slengt etter oss at "Norge kan ikke ta i mot alle". Hvem er det som påstår at vi skal det? Ingen! Norge har opprettet tusenvis av mottaksplasser som nå står tomme. Vi er mer opptatt av å jakte på 9000 mennesker vi kan kaste ut av landet, enn å prøve å hjelpe noen av de tusener på tusener som lever i elendige forhold enten utenfor Syria i leire, eller inne i Syria i bomberegnet. Vi burde skamme oss!

1 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

@Avnskog

Publisert nesten 5 år siden

Det er der jeg skiller lag med deg, Kristiansen. Du antar helt uten viten at de som er uenig med deg har dårlige motiver. Det er slike påstander som du kommer med overfor dem som har andre synspunkter som skaper så enorm polarisering i disse debattene. For du nøyer deg ikke med å være uenig og å fremme et annet syn - en like stor del av din argumentasjon går ut på å sverte dem som mener noe annet. 

Sannsynligvis en helt ordinær argumentasjon altså. Bortsett fra at du forsøker å stemple de som er uenige med deg som svertende. For litt siden nærmest truet du meg fordi jeg var uenig med deg om samme emne. Da jeg spurte om du virkelig truet modererte du deg. Hva er vitsen med å debattere om det skal stoppe når det blir brodd i argumentene? Det er da en debatt blir skikkelig sant engasjerende. Jeg kan ikke gå mer rundt grøten enn andre. Du tåler det nok. 

Hadde du nøyd deg med å markedsføre og argumentere godt for dine egne synspunkter, så ville du ha fått min aller største respekt.

Tøv!:-)

Men det fremstår som en nesten enda viktigere del av mange innvandringsliberale menneskers debatt-teknikk å fremstille alle som mener noe annet enn dem selv på en maksimalt negativ måte. 

Mange har en ekstrem frykt for fremmede i seg. Når Listhaug svarer med å kalle oss hylekor har statsråden misforstått noe av sin rolle i embedet. Hun er redd for fremmede OG debatt. 

I hvilke andre debatter tar noen i bruk slike brutale påstander om andre?

Stort sett alle. 

I sykehusdebattene er det ofte stor avstand mellom ytterpunktene i meninger, men tas det frem et like hardt skyts i en debatt som gjelder liv og helse for nordmenn? 

Du har ikke fulgt debatten, særlig i Møre- og Romsdal de siste ti årene. 

Kalles folk for empatiløse, menneskefiender og hjerterå bare fordi de går inn for andre løsninger som kanskje koster mindre penger? Nei, i slike debatter er man visst mest opptatt av å vinne andre for sine argumenter. Mens i innvandrerdebatter er det visst mest om å gjøre å tråkke ned alle andre ned ved hjelp av påstander som at de mangler medmenneskelighet, empati og følelser.

Helt vanlig i alle debatter. 

Har du tenkt over hvorfor det er så innmari om å gjøre å trekke i tvil motstandernes hjertelag, psyke og evne til medfølelse akkurat når det gjelder flyktninger?

Jada. 

Nei, du trenger ikke remse opp alle personer med navn som går inn for en annen flyktningpolitikk enn deg, men jeg synes det ville være mer redelig å la være å dynge et enslig menneske ned med alt som er galt

Sylvi Listhaug er ingen enslig kvinne. Hun er gift, har et par barn og venter det tredje. Hun har valgt en utsatt politisk posisjon, riktignok en som er for stor for henne, men hun har et støtteapparat rundt seg til å gjennomføre det som er  bestemt av Stortinget og regjeringen. Hun var en bra landbruksminister, men som innvandringsminister passer hun ikke. 

Føles det ikke litt ubehagelig å delta i en form for kampanje, uorganisert selvfølgelig, mot et enkeltmenneske, for noe som et stort flertall faktisk går inn for?

Overhodet ikke.

En som alle innvandringsliberale har gjort det til sitt varemerke å beskylde for de villeste ting, som at hun minner om medløperne som sørget for at nazisten kunne sende jøder i gasskamrene. Er det ikke grenser for hva hun som person skal beskyldes for? Får du ikke en litt vond smak i munnen?

Nei, ingen vond smak. Det er naturligvis grenser. Jeg holder meg innenfor grensene. Om et Donau II skal forlate Norge en gang skal jeg kunne fortelle mitt barnebarn at jeg i det minste protesterte og ikke sto stille og vinket farvel fra verandaen. 

1 liker  
Kommentar #23

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Men det fremstår som en nesten enda viktigere del av mange innvandringsliberale menneskers debatt-teknikk å fremstille alle som mener noe annet enn dem selv på en maksimalt negativ måte.

                         Vi må dyrke enhet fremfor mangfold og multikultur, mener forskere. Kun det kan sikre demokratiets fremtid. - Aftenposten                                 

I dagens Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/verden/Vi-ma-dyrke-enhet-fremfor-mangfold-og-multikultur_-mener-forskere-Kun-det-kan-sikre-demokratiets-fremtid-610238b.html 

 

 Folk som ikke deler de liberale verdiene, blir for fort stemplet som rasister eller underutviklede mennesker. Vi må slutte å mase om at mangfold er noe alle bør være komfortable med og at forskjeller i seg selv er en verdifull ting. Slik er det ikke i virkeligheten, sier Karen Stenner, forsker ved Griffith University i Brisbane.

– Reaksjonene sjokkerte meg. Det er noen som finner rasisme også der den ikke er. Når disse menneskene opptrer som de gjør, øker bare motstanden mot innvandrere blant vanlige briter, sier Ostwald.

Høy innvandring, mangelfull integrering og strenge normer for politisk korrekthet i mange vestlige demokratier har lagt lokk på viktige debatter og gjort at grupper i samfunnet føler at de ikke kommer ut med meningene sine, ifølge forskeren.

Hun mener det er feil å tro at det finnes et sett «riktige» verdier som alle mennesker vil ende opp med til slutt.

– De mest ignorante er kanskje oss – vi som later som vi tar del i et mangfoldig samfunn, men som selv bare omgås andre med liberale verdier. 

 

 

 

2 liker  
Kommentar #24

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hun mener det er feil å tro at det finnes et sett «riktige» verdier som alle mennesker vil ende opp med til slutt.

Kanskje hun aldri har forstått Kristi lære?

Kommentar #25

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Næmen stakar, da!

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
For litt siden nærmest truet du meg fordi jeg var uenig med deg om samme emne.

Har jeg truet deg? Hva truet jeg deg med? At jeg skulle sladre til Sylvi Listhaug slik at hun kunne komme og ta deg?

Du må ha misforstått. Ikke fatter jeg at du kan mene at jeg kommer med trusler. 

Når jeg skriver at den typen kritikk av meningsmotstandere som går ut på å påstå at de er hjerteløse, kyniske, mangler empati og medmenneskelighet ytterst sjelden forekommer i andre debatter, så tenker jeg på offentlige debatter i storsamfunnet, og ikke på krangling mellom distrikter om hvem som skal få sykehus og lignende. Når folk har sterk egeninteresse i saker, kommer det selvsagt lett temperatur i debattene.

Men jeg tenker altså på debatter i riksmediene der ytterst få egentlig har noen egeninteresse av utfallet. Er det vanlig at f eks Støre påstår at Høie mangler empati, er hjerterå og kynisk og stiller seg likegyldig til døde barn i slike debatter?

Vel, det har ikke jeg opplevd. Men i debatter om flyktningpolitikken er slike karakteristikker helt vanlige - verre også, for den del. Jeg har heller ikke hørt Høie påstå at Støre minner ham om nazistenes medløpere under krigen som sørget for at uskyldige jøder ble gasset i hjel i konsentrasjonsleirene?

Det er heller ikke vanlig debatteknikk i de fleste offentlige debattene. Men når det kommer til flyktningpolitikken, er dette en vanlig teknikk. 

Jamfør utbruddet til Steen Jensen for ikke lenge siden der han sammenligner Listhaug med nazistenes medløpere, og ikke minst Raundalens innlegg her på VD, der han hevder at Norges befolkning er skadet i vår medmenneskelighet.

Hva er vitsen med å ty til slike ytterligheter? Er det virkelig sant at nordmenn flest sitter helt likegyldige og ser på TV at blodige, halvdøde barn trekkes ut av bombede ruiner? Er det noe du også mener? Jeg synes slike påstander er sjofle og sjokkerende. Det er en form for dehumanisering av andre mennesker.

Mvh Sverre

4 liker  
Kommentar #26

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hun var en bra landbruksminister

Grei kommentar, Njål Kristiansen. Bortsett fra akkurat det siterte. Listhaug var slett ingen bra landbruksminister. Bøndene ble rasende og forfektet at politikken hennes var i ferd med å rasere hele distriktslandbruket. Bøndene vet godt hva de snakker om.

Diskrimineringsminister Listhaug vet sannsynligvis ikke det. Hun bare snakker. Oftest om noe annet enn hva hun presist blir spurt om. Ordlyden er hard og hatsk men innpakket i banale selvfølgeligheter og alltid avvæpnet gjennom et påklistret, bredt glis. 

Hun har budskap bakenfor teaterfaktene, fliringen, og glansen i øynene. Selve budskapet er notorisk rettet mot svakere menneskegrupper og uten nåde. 

Forholdet demonstrerer at hun har misforstått hva rollen som minister går ut på. I stedet for å administrere og forbedre forholdene innenfor sitt politiske fagfelt, virker det som hun går inn for å bekjempe en del mennesker som hun skal betjene.

Men ikke alle. Ikke storbøndene eller arbeidsinnvandrerne fra EØS. Bare slike "Untermenschen" som småbrukere, bønder i distriktene, flyktninger og asylsøkere. Det gjelder å bli kvitt flest mulig av slike, og å avskrekke, så det ikke oppstår flere.

Skal Erna Solberg ha noen mulighet ved høstens valg, så bør hun få diskrimineringsministeren ut i svangerskapspermisjon fortere enn svint.

1 liker  
Kommentar #27

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Kanskje hun aldri har forstått Kristi lære?

Mulig det er en fordel om du leser hele artikkelen.  Så vil du se at artikkelen viser til en bred forskning - bygd over funn en rekke forskjellige forskere har gjort.

Du insinuerer som vanlig at du er et bedre menneske og en bedre kristen enn de som er uenig med deg.   

Jeg forstår du føler deg rammet. Ettersom du er en av de som forskingen bekrefter om de "rettroende" - de som umiddelbart tyr til overhøvling og nedrakking av de som ikke deler din forståelse.  

Ved å kalle de med en annen forståelse av problematikken enn deg, da er du tidlig ute med å klistre merkelapper på andre. Du er rask til å kalle, faktisk en av de verste her VD, da det gjelder å kalle andre for nazister, rasister, brunskjorter og det som verre er.

Er det kristen nestekjærlighet?

 

4 liker  
Kommentar #28

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Øklands brunbeising.

Publisert nesten 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Diskrimineringsminister Listhaug vet sannsynligvis ikke det. Hun bare snakker. Oftest om noe annet enn hva hun presist blir spurt om. Ordlyden er hard og hatsk men innpakket i banale selvfølgeligheter og alltid avvæpnet gjennom et påklistret, bredt glis. 

Hun har budskap bakenfor teaterfaktene, fliringen, og glansen i øynene. Selve budskapet er notorisk rettet mot svakere menneskegrupper og uten nåde. 

Forholdet demonstrerer at hun har misforstått hva rollen som minister går ut på. I stedet for å administrere og forbedre forholdene innenfor sitt politiske fagfelt, virker det som hun går inn for å bekjempe en del mennesker som hun skal betjene.

Men ikke alle. Ikke storbøndene eller arbeidsinnvandrerne fra EØS. Bare slike "Untermenschen" som småbrukere, bønder i distriktene, flyktninger og asylsøkere. Det gjelder å bli kvitt flest mulig av slike, og å avskrekke, så det ikke oppstår flere.

Denne tråden handler om Jørgensens forundring over en minister som fant på å samle inn penger til forfulgte kristne i muslimske land.
Det er slikt biskoper undrer seg over.

Økland undrer seg over at Norge kan holde seg med den samme "brune" ministeren.
Han sprer sin eder og galle hver gang han skriver om Listhaug.
Slikt blir stående urørt her på VD til skrekk og advarsel (regner jeg med må være årsaken) I min verden er det rart at dette og skribenten ikke kastes på hodet ut herfra.


2 liker  
Kommentar #29

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Grei kommentar, Njål Kristiansen. Bortsett fra akkurat det siterte. Listhaug var slett ingen bra landbruksminister. Bøndene ble rasende og forfektet at politikken hennes var i ferd med å rasere hele distriktslandbruket. Bøndene vet godt hva de snakker om.

Vel, hun fikk røsket litt i bondestanden, og jeg hadde vært mer fornøyd om hun hadde fortsatt der fremfor å stikke hånden i denne honningkrukken for Frp. Men heller ikke som landbruksminister var hun lett å svelge. Det var strid om henne fra første dag. En ting var at hun kom fra et påvirkningsbyrå, men hun hadde flere virkelig beske utfall mot bøndene. Særlig var det utsagn som ble fanget opp off-the-record som var sterkt nedsettende som hun fikk pes for en viss tid etterpå. Listhaug er tydeligvis ikke en person man lett trykker til bysten. 

For ikke lenge siden kuppet hun og nåværende landbruksminister seg inn på fylkeslisten i Møre og Romsdal. De var innstilt etter en lokal kandidat, fylkesordfører?, men reiste samlet til M&R for å ordne saken mens han var forhindret fra å møte dem. Vi snakker ikke om noe persilleblad når vi snakker om Listhaug. Hennes hevnakt med den nye innsamlingsaksjonen anstår seg ikke en statsråd etter min smak. 

Kommentar #30

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Har jeg truet deg? Hva truet jeg deg med? At jeg skulle sladre til Sylvi Listhaug slik at hun kunne komme og ta deg?

Du må ha misforstått. Ikke fatter jeg at du kan mene at jeg kommer med trusler. 

I dennen tråden om Hitles den som hitles bør av Gjøsund synes jeg å se trusler 

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11669218-hitles-den-som-hitles-bor?side=4Kommentar #31

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hennes hevnakt med den nye innsamlingsaksjonen anstår seg ikke en statsråd etter min smak.

Hadde det vært statsråder etter din smak, ville Norge virkelig være ille ute.

Du som sitter på egendefinerte høye hest - og dømmer alle i øst og vest.  

Du trekker også nazist kortet, og brunbeiser andre kjapt.

4 liker  
Kommentar #32

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

underlig tro til tider

Publisert nesten 5 år siden

Det hadde vært greit om Norge kom på rett kjøl i å hjelpe eller komme i møte med sin egen befolkning først ( mange i norge sliter og fattigdommen øker)og fikk ryddet opp i diverse dysfunksjonelle system. De er det svært mange av men de med trygge liv lever i en boble og er ikke klar over alt som er helt skjeivt i dette landet for de lever innenfor et A4 liv og de aner ikke hva som skjer utenfor dette lykkelandskapet. I tillegg så har folket veldig vanskelig for å sette seg inn i andres situasjon- det er en egen mangel på dette i norger.

Mange -også  troende-er så opptatte av egen  godhet - jeg opplever det som om de er blinde for hva som faktisk skjer . Det virker som om humanismen og det ideellee , menneske er det som gjelder og en mister helt fakta om det nye Europa som nå presser seg frem.

Ja, hadde vårt eget politi fungert- hadde sosialsystemet fungert- hadde alle hatt vilje til til bare å hjelpe de mest sårbare osv så kunne alle ha brettet opp ermene,

Vi er mange som ønsker å hjelpe ,men en ser gjennom mange år i helsevesenet at ting ganske enkelt ikke fungerer som det skal i mange sammenhenger.

Kommentar #33

Tor Berger Jørgensen

62 innlegg  203 kommentarer

Om innsamlinger for og mot

Publisert nesten 5 år siden

Respons til Sverre Avnskog #10: du spør etter dokumentasjon på Listhaugs negative omtale av NOAS i forbindelse med hennes og Fabian Stangs positive innsamlingsaksjon for Åpne Dører. I all enkelhet kan jeg vise til det første oppslaget som kom opp da jeg googlet saken, nemlig VG 14.12 som viser tilbake til intervju med Dagen. Dette understreker mitt poeng i forhold ditt spørsmål. Det kommer også fram her at Åpne Dører selv føler dette vanskelig....

Kommentar #34

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Underlige tider ja.

Publisert nesten 5 år siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
du spør etter dokumentasjon på Listhaugs negative omtale av NOAS i forbindelse med hennes og Fabian Stangs positive innsamlingsaksjon for Åpne Dører.

Noas kunne drive gjøn og misbruke Listhaugs navn og samlet inn millioner UTEN de samme reaksjoner fra Jørgensen og andre på det.
Listhaug kunne med full rett reagert mye sterkere på dette enn hun gjorde.

Når hun nå nevner Noas i forbindelse med tanken om å samle inn penger til forfulgte kristne,får vi selvfølgelig reaksjoner fra biskoper og andre i samme hylekor som føler at Listhaug BRUKER anledningen uanstendig.

Det er nesten så jeg ikke tror det jeg observerer i media nå for tiden.
Biskoper som politiske aksjonister er meget lite kledelig.

4 liker  
Kommentar #35

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hadde det vært statsråder etter din smak, ville Norge virkelig være ille ute.

Du som sitter på egendefinerte høye hest - og dømmer alle i øst og vest.  

Du trekker også nazist kortet, og brunbeiser andre kjapt.

Man får ikke alltid de statsråder man kan ønske seg, det er sant. Jeg regner med at Frp har kjørt frem a-laget sitt. Hvis de skal være med og danne en regjering en annen gang undrer jeg over om de klarer å finne noen som er så bra som de vi har i dag. Jeg kan ikke si jeg ser lyst på at reservelaget skal bli engasjert. 

Listhaug kan også være falsk i sin argumentasjon. Hun tar æren for at Norge har den strengeste asylpolitikk i Europa og at hun har fått ned asyltallene kraftig. Da nevner hun ikke den viktigste årsaken til dette; at Sverige og Danmark har stengt grensene. Danskebåten var aldri noen Noas Ark for flyktningene. Så lenge ingen kommer landverts fra Sverige er det ikke noen stor trussel for Norge. I sin iver etter å fremstå som vellykket stjeler hun litt fra svenskenes suksess. 

Et bibelord kan alltid fortolkes på ulikt vis. Kom til meg dere som har tungt å bære er ett av dem. En mulig tolkning er å være litt mer raus mot andre mennesker, særlig de som har tungt å bære. Når man har asylmottak stående ledig, og når man ikke  har oppfylt tallene man ble enige om i diskusjonene i fjor, kan man ikke si at man har en politikk som er i tråd med Stortingets vilje. Afghanere sendes ofte tilbake, også fra Tyskland i disse tider, men likevel, det er nok av mennesker som mangler de mest rudimentære fasiliteter nå som den verste vinteren enda står foran, selv i Hellas og Italia. Ikke en gang overfor våre allierte venner har vi noe tilovers. Ikke en gang trengselen disse sliter med vil vi forsøke å avhjelpe. Vi er så snevre at ingenting er ille nok for at vi skal hjelpe.

Midt-Østen skal bygges opp igjen en dag. Da ville det vært fint om vi kunne se befolkningen der i øynene å si at vi bidro da de trengte det som mest. Norge bidrar med 10 mia i nødhjelp gjennom den pakken som ble vedtatt tidlig i år for bistand til Syria. Syria og Irak kommer til å være humanitære prosjekter for den vestlige verden resten av vår levetid. Enda vet vi ikke hvordan Russland og Iran vil innrette freden, men det blir neppe de som bærer byrden. Iran har ikke tradisjon for å hjelpe med penger. Russland har ingen penger. Skal man få fart i oppbyggingen slik man gjorde i Europa i 1945 må Vesten trå til. Jeg tror at også dette vil falle nordmenn tungt for bysten thi det er utenfor vår kulturkrets. Korriger meg gjerne om jeg tar feil, men jeg regner med at tankegangen vil være i gaten de har selv skapt problemene, de får selv løse dem. 

Det humanitære prosjektet blir det viktige. Det må komme som en konsekvens av en fremforhandlet fred og må gjennomføres under relativt skarpe forhold. Vi må regne med at det vil være sterk motstand mot vesten siden vi har sviktet en del hittil. Skal vi vinne troverdighet ligger det an til en overkompensering men jeg regner med at vi vil betakke oss. De syriske og irakiske folk blir nok helst latt i stikken. 


Kommentar #36

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når hun nå nevner Noas i forbindelse med tanken om å samle inn penger til forfulgte kristne,får vi selvfølgelig reaksjoner fra biskoper og andre i samme hylekor som føler at Listhaug BRUKER anledningen uanstendig.

Det er nesten så jeg ikke tror det jeg observerer i media nå for tiden.
Biskoper som politiske aksjonister er meget lite kledelig.

Du leter stadig etter disse lavmålene dine og er stadig like overrasket. Du bør i det minste forsøke å huske at det var Listhaug som ga oss benevnelsen hylekor. Det var hun som følte seg forrådt av oss fordi vi ikke knelte for hennes form for hjertevarme. Harde ord faller på begge sider. Problemstillingen er polarisert. Selv om et flertall er imot en stor innvandring betyr ikke det at alle motstandere er like hjerterå som Listhaug. Det finnes nok sterke variasjoner i grad og omfang av engasjement og grensedragninger for den enkelte. Selv om du koser deg med å for en gangs skyld tilhøre en majoritet vil det finnes en oppfatning om hvor langt Listhaug kan gå innen majoriteten. Du har lykkefølelsen bare til låns. 

1 liker  
Kommentar #37

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Selv fredsæle gode kristne har en forpliktelse

Publisert nesten 5 år siden

Og den forpliktelsen er å gjengi andre menneskers uttalelser korrekt. Jeg synes ikke det er særlig kristelig eller fredsælt å påstå at Listhaug ønsker å hevne seg på NOAS når hun lanserer sin egen innsamlingsaksjon, etter at NOAS har misbrukt hennes navn i et reklamestunt for å skaffe penger til NOAS og ber folk om å late som om de er Listhaug.

Den romsligheten du ber om, synes jeg Jørgensen og co skal unne Listhaug også. Faktum er at hun ikke kan foreta seg noe som helst uten at en hær av kritikere står klar til å demonisere alle hennes handlinger.

Alt er tillatt når det gjelder Listhaug. I gamle dager hadde hun garantert blitt brukt til å skremme barn. Oppfør deg ordentlig ellers kommer Sylvi Listhaug og tar deg....

Mvh Sverre


4 liker  
Kommentar #38

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Faktum er at hun ikke kan foreta seg noe som helst uten at en hær av kritikere står klar til å demonisere alle hennes handlinger.

Alt er tillatt når det gjelder Listhaug. I gamle dager hadde hun garantert blitt brukt til å skremme barn. Oppfør deg ordentlig ellers kommer Sylvi Listhaug og tar deg....

Hvordan kan det dette ha seg når politikken er så godt mottatt av et betydelig flertall i folket? Du sier til og med at hun har grunnlovsflertall i folket bak seg. 

Når det gjelder barn som kan bli skremt med Listhaug tror jeg du vil finne disse i land som Afghanistan og tilsvarende stater. 

1 liker  
Kommentar #39

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hevn?

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan det dette ha seg når politikken er så godt mottatt av et betydelig flertall i folket? Du sier til og med at hun har grunnlovsflertall i folket bak seg. 

Når det gjelder barn som kan bli skremt med Listhaug tror jeg du vil finne disse i land som Afghanistan og tilsvarende stater. 

Det er for øvrig ganske morsomt når Jørgensen kaller det for "hevn" når Listhaug oppfordrer folk til å gi penger til en kristen nødhjelpsorganisasjon.

I morgen tror jeg at jeg også skal ta en grusom hevn over NOAS. Jeg skal gi 100 000 kroner til Røde Kors. Det tenker jeg skal svi for NOAS, hva? Kan man tenke seg en verre hevn enn å gi penger til andre? (Et retorisk utsagn for å vise hvor idiotisk det er å kalle det en "hevn over NOAS" når Listhaug oppfordrer folk til å gi penger til en kristen nødhjelpsorganisasjon).

Det er ikke jeg som påstår at Listhaug har et grunnlovsflertall bak seg, det er meningsmålinger som vider dette. 59% mener hun gjør en god jobb, sier den siste meningsmålingen. 

"På spørsmål om Listhaug gjør en god jobb med å håndtere innvandring, svarer 59 prosent at den er god. Tallene i mai viste 55 prosent som mente det samme." Nettavisen har gjengitt en undersøkelse fra Dagbladet som dessverre kun er for abonnenter. 

Det at allmuen støtter Listhaugs politikk, gjør det vel enda vanskeligere for den intellektuelle eliten å svelge hennes politikk, og derfor synes de at de må sammenligne henne med nazistenes medløpere under krigen som fikk arrestert jøder for å gasse dem i hjel, tillegge henne egenskaper som menneskeforakt, kynisme og følelseskulde osv. Det er ikke fra utlandet Listhaug puttes i båt med nazister, det er fra egne landsmenn. 

Mvh Sverre


3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere