Gunn Pound

177

Flere hender - færre piller - kamp mot legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien profiterer på overmedisinering i psykisk helsevern. Samtidig forringer det mange menneskers livskvalitet.

Publisert: 13. des 2016

FLERE HENDER OG FÆRRE PILLER – KAMP MOT LEGEMIDDELINDUSTRIEN

Tiden er overmoden for å ta opp kampen mot Legemiddelindustrien (LMI)som tjener grovt på overmedisinering (kjemisk lobotomi) og medisinering som har en svært sentral rolle i det terapeutiske tilbudet i Norge. Medisinering som gjør mange så trette og sløve at de ikke orker å være tilstede i livet.

Flere varme hender og færre piller vil gi mange tusen mennesker i psykisk helsevern en langt bedre livskvalitet. Folk som sliter psykisk trenger snille, varme og kjærlige mennesker rundt seg. Mennesker som tror på deg.

I min fartstid på 33 år i organisasjonen Mental Helse har jeg møtte svært mange med ulik bakgrunn og som sliter med ulike psykiske lidelser og i disse årene har jeg opparbeidet en grundig bruker- og erfaringskompetanse. En viktig fellesnevner jeg oppdaget var savnet etter menneskelig kontakt. Mitt inntrykk av institusjonslivet var piller, oppbevaring med målet om hurtigst mulig utskrivning.

I årevis har jeg med mange etterlyst miljøarbeidere og støttekontakter utenfor terapikontorene og institusjonene i psykisk helsevern. Det mange med angst, depresjoner og andre psykiske lidelser trenger er : Snille, varme og engasjerte mennesker rundt seg. Mennesker som tror på deg, mennesker som heier på deg, mennesker som støtter deg på veien til å bli kjent med dine iboende ressurser og evner og etter hvert ta i bruk disse. Mennesker som følger deg på offentlige kommunikasjonsmidler, til aktiviteter, foreningsliv o.a. og som er med deg så lenge du trenger det. Mennesker som ikke svikter deg. Og mennesker som gjør deg i stand til å bryte ned barrierer. Dette er en av mange veier til god psykisk helse.

Men har Norge penger til dette ?  Svaret er JA, for Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet.  Hvert år forsvinner milliarder i skatteparadiser, svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Sverige er et land Norge kan sammenligne seg med. Undersøkelser fra Sverige viser at Norge årlig taper 150 milliarder i skatteinntekter. Store selskaper flytter overskuddet sitt til skatteparadiser og da slipper de å betale skatt.

Da FRP og Høyre fikk regjeringsmakten i 2013 ble arveavgiften fjernet fra 1.1.2014 som betyr tapte inntekter til fellesskapskassa. En fattig fellesskapskasse betyr at færre med psykiske helseutfordringer kan få forsvarlig helsehjelp.

LMI er en bransjeforening for store multinasjonale selskaper og små grûnderselskaper som operer på legemiddelområdet.  Globalt omsettes det antidepressiva for 100 milliarder hvert år.  I Norge ble det i 2014 omsatt antidepressiva for 300 millioner iflg. Reseptregisteret. Som kjent driver ikke denne industrien veldedighet, men drives utfra rene profitthensyn.  At folks livskvalitet forringes grunnet overmedisinering med tunge bivirkninger , ser ikke ut til å bekymre dem. Når dette er sagt må også de politiske partiene på høyresiden pluss Arbeiderpartiet (AP) ta ansvar for denne utviklingen.

Veien å gå for og gi et godt og forsvarlig helsetilbud til alle er :  å styrke offentlig sektor gjennom økt skattekontroll, fjerne smutthull i skatteloven, gjeninnføre arveavgift for de som arver mer enn 5 millioner, kamp mot skatteparadiser,  private profittinteresser og økt beskatning av de rikeste. Nasjonalisering av legemiddelindustrien som betyr at LMI eies av det offentlige, for da blir det ingen som profiterer på folks lidelser.

Gunn Pound

 

 

1 liker  
Kommentar #1

Valgeir Henriksen

9 innlegg  148 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det kommer ikke til å skje noe som helst med saken, bortsett fra gode ideer og tiltak som ikke virker. Ikke før det kommer noen ny presse som kan gi mange fler virkelig info om helse og dagens helsetiltak. LMI har gode venner overalt og i media især. Mange er nok godt betalte også. Og det er der problemet ligger. De alternative medisinere er opptatt med å helbrede og skjønner ikke at dem må organisere seg og i tillegg drive forretning, slik at dem kan være med på å skape forskning i eget fag.

Selv i SV er det stor tillit til LMI, kanskje grunnet det store antall leger der, så noe hjelp fra noe parti kan jeg ikke se, men mitt forslag til tiltak er å åpne statlig medisinproduksjon, hvor man produserer de velkjente virkende medisiner. Forsøk av medisiner varer kun få år, mens langtidsvirkninger (20år+)  evalueres ikke. Når den statlige legemiddelproduksjon benytter seg av patentfrie oppskrifter, vil disse være så gamle at man har grunn til å si noe med sikkerhet om langtidsbivirkninger.   Med ett slikt tiltak vil man si opp all den gigantiske sponsingen av LMI, gjennom at dem mister all trygdesponsede salg av medusin. Alle disse pengene kan nå gå til Statlig forskning. Som kjent er en engangskur ett dårlig kapitalistisk produkt, LMI vil helst lage symptomlindrende piller som skal taes daglig og vaksiner, for det gir penger det.

Med stor statlig forskning kan man rett og slett bestille Kurer. Og få det.


1 liker  
Kommentar #2

Gunn Pound

177 innlegg  78 kommentarer

Takk for innspill

Publisert over 4 år siden

Tusen takk for godt innspill med viktige poenger. 

Kommentar #3

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Kompetanse

Publisert over 4 år siden

Det er en misforståelse at man ikke har egenskaper som varm, god og snill når man har høy kompetanse. Du måler det opp mot medisinering, og det vanskeliggjør temaet. I tillegg kommer ønsket om flere støttekontakter og miljøarbeidere inn. Hensikten med god omsorg er nettopp å gi den rette medisin. En kombinasjon av metoder skal gi god behandling og pleie. Når det skjer lekkasje av energi, uttrykt i savn, kreves det mer enn lekfolk. Det har vært mangelen alt for lenge, men det koster penger. Å skape gode miljøer, trivsel , glede og fellesskap gjøres gjennom brukermedvirkning og kommunikasjon. Å samarbeide med foreldre. søsken, ansatte og brukere krever faglig trygghet. Livsviktige medisiner skal forlenge og forbedre, ikke fornekte, det gode livet. En diagnose kan være vanskelig å forholde seg til. Levealderen var betydelig lavere for folk med funksjonsutfordringer for 30 år siden. Farmasøyter kan gå igjennom medisinlisten som legen har foreskrevet. De vet dose, effekt, bivirkning, kontraindikasjoner og kombinasjoner. Det er alltid rom for forbedringer.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere