Thea Elisabeth Haavet

3

Ni av ti kristne på flukt

Kirkelederne ber oss i Vesten om å tørre å snakke om det reelle problemet - at kristne i Midtøsten ses på som andre- og tredjerangs borgere.

Publisert: 5. des 2016  /  2241 visninger.

Kirken i Midtøsten er under sterkt press, og sannsynligvis er situasjonen­ verst i Syria­ og Irak. En fersk rapport fra Kirkens­ Nødhjelp og Kirkenes Verdensråd viser at 90 prosent av alle kristne og jesidier nå er på flukt, mange av dem internt eller i nabolandene.

Hvordan kan vi i Vesten være med på å hindre at kristne forlater regionen for godt? Og hvordan kan vi være med å gi dem trygghet og et verdig liv i sine hjemland? Kirkeledere og lokale­ partnere som Stefanus-alliansen har kontakt med, har klare­ ønsker­ for hvordan vi kan hjelpe­ dem til å bli i regionen. La oss lytte til dem. Her er deres ønskeliste­.

Sviktet. Mange kristne i disse områdene føler at verdenssamfunnet har sviktet dem. Særlig sårt er det at «de kristne» landene i Vesten ikke har gjort mer for å støtte og hjelpe dem.

De ber om at vi taler deres sak overfor våre myndigheter, og legger press på dem for å handle. Og de ber oss om å vise at vi bryr oss gjennom å be, og kanskje til og med komme på besøk. Hva om biskopene i Den norske kirke dro på solidaritetsbesøk til Irak? Eller besøker kristne flyktninger i Libanon eller Jordan?

Mange kristne flyktninger søker­ til kirkene i disse nabolandene for å få hjelp. De lokale­ kirkene gjør alt de kan for å bistå­, men overveldes av behovene­. Disse menighetene ber om vår støtte. La vestlige menigheter adoptere hver sin menighet i Midtøsten, anbefaler en assyrisk­ kirkeleder. Kan de kristne flyktningene få hjelp til et verdig liv i regionen så lenge krisen pågår, er det mye større sjanse for at de senere kan returnere til sine hjemland.

Beskyttelse. Å fjerne IS fra Syria og Irak, er ikke nok til at de kristne vil føle seg trygge. De spør seg: Hvilke garantier har vi for at det samme ikke gjentar seg igjen om noen år? Og er det da noen som vil beskytte oss?

Mange kristne i Irak ber nå det internasjonale samfunnet om hjelp til å sørge for at de får reell beskyttelse. De opplever at både irakiske og kurdiske sikkerhetsstyrker har sviktet dem samtidig som naboene har vendt seg mot dem og overtatt deres hjem og eiendeler. Nå ønsker­ de sikkerhetsgarantier fra en aktør­ de kan stole på. Noen jobber­ for at Niniveh-sletta skal bli en internasjonalt­ beskyttet sone for kristne og andre minoriteter, med selvstyre og egen sikkerhetsstyrke.

Gjenoppbygging. Kirkeklokkene ringer igjen på Niniveh-sletta og i noen kristne områder i Syria, men det betyr ikke at folk kan flytte tilbake. Bygninger er ødelagt og ramponerte. Det finnes­ ikke lenger vann og strøm. Store områder er minelagt.

En mini-marshall-plan for gjenoppbygning av de kristne og jesidienes områder, er ett av forslagene fra lokale kirkeledere. Som en del av dette ønsker de seg investering i arbeidsplasser og næringsutvikling i deres historiske områder. «Vi ønsker at kristne i Vesten skal støtte våre minoritetssamfunn direkte, ikke gjennom myndighetene som er korrupte», har vi fått høre.

Mange kristne har opplevd å bli trakassert og diskriminert lenge før IS kom på banen, særlig i Irak. De peker på at nedlatende og fiendtlige­ holdninger til annerledestroende­ er utbredt. Kristne er vant til å bli kalt «griser», «vantro» og høre hatefulle­ ytringer fra moskeene­. Hvis minoritetene­ hadde blitt respektert­ av majoritetsbefolkningen­, hadde ikke IS fått så stort handlingsrom, hevder Emanuel Youkhana, en sentral kirkeleder fra den østlige assyriske kirken.

Massakrer. Youkhana peker­ på at kristne har opplevd massakrer­ og forfølgelser igjen og igjen opp gjennom århundrene­. «Det er et historisk problem i Midtøsten at de bruker radikal islam mot oss kristne og at vi blir sett på som andre- eller­ tredjerangsborgere­», sier en kristen parlamentariker.

Kirkelederne ber oss i Vesten om å tørre å snakke om dette reelle­ problemet! Flere mener løsningen er å begynne med holdningsarbeid rettet inn mot den oppvoksende generasjon med vekt på toleranse for religiøst mangfold i lærebøker og i skolesystemet. I tillegg bør hatefulle ytringer kriminaliseres og straffeforfølges.

Nødhjelp. Både i Syria og Irak har kristne spilt en viktig rolle gjennom høyt respekterte skoler­ og sykehus, og en over gjennomsnittet godt utdannet befolkning. De siste «kriseårene» har kirkene­ spilt en svært viktig rolle med sin nødhjelp.

I Syria er kirken nå den nest største humanitære aktøren. Hjelpen gis til alle, uavhengig av religiøs bakgrunn. Kirke-lederne i landet ber oss støtte dette diakonale engasjementet. Det er med å legitimere et kristent nærvær, bygge et godt omdømme­ for de kristne og hindre­ forfølgelse­ i framtiden. «Vi kristne er kalt til å være vitner­ for Kristus i våre hjemland. Vi appellerer til våre søsterkirker­ rundt omkring i verden­ om å støtte oss i dette arbeidet,» sier en kirkeleder­ og avslutter: «Vi ønsker ikke at våre kirker skal bli museum, men levende­ kirker som viser nåde til alle.»

11 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan skal du komme til en fredsordning med mordere, når du ikke en gang ta i mot en invitasjon til debatt, uten å fordømme den du skal debattere med?

Jeg har en veldig sterk realitetsorientering. Derfor ser jeg at fx du forsøker å opprettholde et fiendebilde det særlig i Norge ikke er grunn til å skape seg. Vi har intet fiendtlig forhold mellom etnisk norske og muslimer. Vi kan være stolte av vår integrering her. Overfører vi den samme tolerante holdning til resten av verden ville den hevet over tvil være et bedre sted å leve i for alle. 

Kommentar #52

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Husk å holde deg til sak.

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du er bare monomant fiksert på din egen fortolkning og kaster vrak på alle andres.

Det er viktig i vår debatt at vi holder fokus på sak og ikke beveger oss over på person. Her bør du lese dine kommentarer igjen med argus øyne. Min vurdering av det du skriver er personfokusering og har ingen ting med sak å gjøre. Du har selv gitt uttrykk for at du ikke vil kommentere Koranen da du ikke har kunnskap nok. Vel da får du bare ta kommentarer om Koranen til etterretning. Enig?

Du beveger deg nemlig i retning av fornektelse. Det blir en selsom fornøyelse senere vil jeg tro. En skamfull opplevelse også vil jeg tro. Håper du ser signalene. 

Det å latterliggjøre innholdet i Koranen faller dessverre tilbake på deg selv. 

No offending!

2 liker  
Kommentar #53

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er viktig i vår debatt at vi holder fokus på sak og ikke beveger oss over på person. Her bør du lese dine kommentarer igjen med argus øyne.

Du går temmelig på autopilot Bye. Jeg tror ikke du har lest mine innlegg og kommentarer med argusøyne. Det du kaller å holde meg til sak er at du er redd for at grepet om dine onde gamle sirkler ikke skal slå igjennom. Skal verden gå fremover må dere ut av gammelt nag og se fremover. Vi må alle være med på å bryte historiens dårlige valg og våge å gjøre noe nytt slik at det blir skapt ny hverdag og virkelighet i den del av verden som er rammet. Legg bare merke til at i disse dager myrdes unge menn i Aleppo fordi de er unge menn. Slik vil myndighetene drepe de som ikke flyktet i tide. Her ser vi bekvemmelighetsflyktningenes realitet i ansiktet. Det er synd det måtte ta så lang tid. Dette til tross regner jeg med at selv et slikt faktum er fremmed for de som vil klamre seg til fortidens ondskap. Man må våge å gi slipp for å få noe nytt, slik som en bedre fremtid for massene i Midt-Østen. 

Kommentar #54

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Herr Njål lever som vanlig i sin egen boble. Det alle erkjenner i hele Europa er at integreringen - "hverdagsintegreringen" har vært en totalt mislykkethet som har splittet og polarisert etthvert samfunn. Aller verst i Frankrike som utvider unntakstilstand til juli 2017.

   Hvordan kan herr Njål skrive noe sånt når norske nabo- byer som Malmø og Gøteborg er iferd med å bryte sammen i drap,bilbranner og voldtekter?

  Den kanskje sentrale forklaringen er at de politiske korrekte har bygget seg en livsanskuelse totalt skjermet fra virkeligheten, men hvor man selv har det bekvemt i sin godhet. Skjønner  ikke herr Njål at du framstår som en fullstendig irrelevant person på dette temaet med slike uttalelser?

("hverdagsintegreringen som har vært vellykket i store deler av Vesten.")


6 liker  
Kommentar #55

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
   Hvordan kan herr Njål skrive noe sånt når norske nabo- byer som Malmø og Gøteborg er iferd med å bryte sammen i drap,bilbranner og voldtekter?

Du har naturligvis helt rett, kjære. Når politiet i Sverige får hendene fulle med hærverk mot biler og asylmottak begått av hvite svensker blir det lite tid til forebyggende arbeide overfor trengende grupper. 

Jeg er kanskje i min egne boble, men jeg er ikke alene. Det er en stor trøst at ikke alle jeg debatterer med på VD har funnet veien inn dit. Dere får nøye dere med mine små bidrag om livet her inne. 

Kommentar #56

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Le famiglie

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du har naturligvis helt rett, kjære. Når politiet i Sverige får hendene fulle med hærverk mot biler og asylmottak begått av hvite svensker blir det lite tid til forebyggende arbeide overfor trengende grupper. 

Jeg må gi Njål medhold.  De få svenske politifolk som ennå orker  jobben, de steller mest med etnisk svensk kriminalitet.  Da slipper de også å bli mobbet som rasister.    I store deler av  Malmø, i Stockholm  og  andre svenske ghettoer  er det ingen som nå lenger har sett eller hørt noe  om  ulovligheter..  Akkurat som i Palermo. 

3 liker  
Kommentar #57

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Når det kan framstå slik som Njål leser den norske situasjonen,kommer det kanskje av at det fremdeles er trygt på Kalvskinnet i Trondheim. Det er det ikke i  Grünerløkka i Oslo hvor lokaltv ikveld forklarte at det var fire skyteepisoder på to dager der.

Norske media er jo ikke annerledes enn svenske og europeiske. I den politiske korrekthetens navn skal man ikke fortelle at våre samfunn syder av underjordisk lava som før eller senere vil proppe opp og rasere Njåls stolte vellykkede integrering. 

Min erfaring har lært meg at det er fullstendig nyttesløst og debattere med folk som har virkelighetsvegring som religion.

Det er vel en av grunnene til at alle de ultragode på verdidebatt ikke interesserer seg overhode for hvorfor tyske asylentusiast Maria Ladenburger fikk et så stutt liv.


3 liker  
Kommentar #58

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Min erfaring har lært meg at det er fullstendig nyttesløst og debattere med folk som har virkelighetsvegring som religion.

WORD!

Kommentar #59

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

?

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har en veldig sterk realitetsorientering. Derfor ser jeg at fx du forsøker å opprettholde et fiendebilde det særlig i Norge ikke er grunn til å skape seg. Vi har intet fiendtlig forhold mellom etnisk norske og muslimer. Vi kan være stolte av vår integrering her. Overfører vi den samme tolerante holdning til resten av verden ville den hevet over tvil være et bedre sted å leve i for alle. 

Må si meg uenig. De spørsmål som reiser seg spesifikt på denne tråden finner vi ingressen, la meg sitere:

"Kirkelederne ber oss i Vesten om å tørre å snakke om det reelle problemet - at kristne i Midtøsten ses på som andre- og tredjerangs borgere."

Hvem rangerer de kristne, hvorfor gjør de det, hva er konsekvensen? - drap og forfølgelse! Hva motiverer til et slikt regime, og hvorfor ber kirkelederne der oss om å hjelpe. Hvordan skal jeg kunne hjelpe, når innlegget legges ut på VD til debatt? Hva er hensikten med å legge ut innlegget her? Vi blir også bedt om å TØRRE å snakke om problemet.

Din reaksjon er erketypisk og du angriper meg for å TØRRE å snakke om problemet. Du gir deg ikke, men fremholder tåkelegging som den riktige metoden. Ingen skal navngis, og det skjer heller ikke i innlegget. Både du og innleggets forfatter taler mot seg selv - og dere våger rett og slett ikke å snakke om problemet - en gang. Du kommer med løsninger som hermetiserer situasjonen og legger meg inn i fiendebildet som en årsak til problemet.

Jeg har ikke sett på maken til realitetsvegring - og dette renner som vanlig ut i sanden, uten at noe blir gjort, mens alle manes til å stryke muslimer med hårene - og forøvrig holde kjeft.

4 liker  
Kommentar #60

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke sett på maken til realitetsvegring - og dette renner som vanlig ut i sanden, uten at noe blir gjort, mens alle manes til å stryke muslimer med hårene - og forøvrig holde kjeft.

I disse dager skjer de forferdeligste scener i Syria. Jeg skal gi deg en formulering å grunne på; 

Spør ikke hva du kan tjene på din motstand mot flyktninger. Spør heller hvordan du kan avhjelpe krisen. 

Nå brenner det under føttene på titusenvis av mennesker. Dette handler ikke om oss, men om mennesker i den ytterste nød. 

Kommentar #61

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

I disse dager skjer de forferdeligste scener i Syria. Jeg skal gi deg en formulering å grunne på; 

Spør ikke hva du kan tjene på din motstand mot flyktninger. Spør heller hvordan du kan avhjelpe krisen. 

Nå brenner det under føttene på titusenvis av mennesker. Dette handler ikke om oss, men om mennesker i den ytterste nød. 

Innenfor matematikken vet vi at enkelte funksjoner er uintegrerbare. Innenfor sosialfysikken vil en kunne finne at enkelte folkegrupper/religioner er uintegrerbare. Så kommer du å sier "Jammen, kan vi ikke bare integrere likevel?". Det ender opp med at en deriverer sin egen befolkning, slik at de skal bli like, for å uttrykke det matematisk. Sosialfysikken er enda ikke blitt et eget fagområde, men det vil bli det, når det er for sent......

Folk har alltid flyttet på seg. Vi kan f.eks se at i mange storbyer i verden kan vi finne Chinatown. Det går greit, så lenge slike grupper ikke blir for store og vil overta for den lokale befolkningen, og de fredelig kan sameksistere.

Hadde det bare vært flyktningene fra Syria, som vi snakker så meget om i dag, kunne vi ha gjort en kraftinnsats, og kommet fram til en løsning. Problemet er at flyktningekrisen i verden bare er økende. Den vil ikke ta slutt. Det er en grense for hvor mange flyktninger vestlige land kan ta imot, og samtidig bevare sin egen identitet, uten at de går under og ender i kaos. Det er ingen tjent med.

Jeg mener derfor at vi må se framover og lage løsninger som kan fungere på sikt. Mitt forslag i den sammenheng er å dyrke opp Sahara. Da slår vi mange fluer i et smekk, både når det gjelder miljø, matvareforsyning og flyktninger.

Dette er en løsning som svært få vil snakke om. De skal bare utvises humane holdninger hele tiden, selv om det beviselig kommer til å ende opp i kaos. Dette er ikke kjærlighet. Det er et egoistisk spill på følelser og ren og skjær dumskap!

6 liker  
Kommentar #62

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hadde det bare vært flyktningene fra Syria, som vi snakker så meget om i dag, kunne vi ha gjort en kraftinnsats, og kommet fram til en løsning.

Du vet godt at dette resonnementet er et skjold mot å gjøre noe som helst for de som er i den ytterste nød i dag. Vi har diskutert Sahara men det er ikke noe som vi kan starte med i ettermiddag. Det er knapt planlagt enda, og det er ikke bare å sette i gang med to tomme hender. Arbeidet må organiseres først. 

Når det gjelder flyktningene så hadde vi til og med organisert noe, men til tross for nøden i utlandet sa vi opp kontraktene med de som hadde tilrettelagt for mottak. Argumentet ditt er derfor veldig enkelt; du vil nå og i fremtiden ikke gjøre noe som ligner på bistand til flyktninger så fremt det er mulig å unngå det, og ser helst at om det skulle bli nødvendig får noen andre gjøre det. 

Kommentar #63

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Argumentet ditt er derfor veldig enkelt; du vil nå og i fremtiden ikke gjøre noe som ligner på bistand til flyktninger så fremt det er mulig å unngå det, og ser helst at om det skulle bli nødvendig får noen andre gjøre det. 

Nå er du vrang. Jeg tenker langsiktig. 

Jeg har ikke sagt at en ikke skal hjelpe folk i nød. Det jeg har sagt er at vi ikke kan hjelpe alle i dag, som trenger hjelp, og slett ikke alle i framtiden. Det er derfor på tide å tenke framover. Hvis en ikke gjør det, blir det bare verre og verre.

Kommentar #64

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke sagt at en ikke skal hjelpe folk i nød. Det jeg har sagt er at vi ikke kan hjelpe alle i dag,

Konsekvensen av ditt syn er at de som er i naken nød i dag er døde før du får organisert hjelpen din etter ditt hode. Derfor ligger det inkludert i ditt syn at du ikke egentlig vil hjelpe selv om behovet er der nå. Jeg kan ikke huske at du noen sinne har sagt med et ord at du støtter hjelp nå annet enn å skvise enda fler inn i overfylte naboland og sende dem ut til å grave i Sahara. Det er ikke akkurat velvillig, eller hva flyktningene trenger nå. Jeg ser det som en vegring og avstandtagen til hjelp i dagens situasjon. 

Kommentar #65

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jammen......

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Konsekvensen av ditt syn er at de som er i naken nød i dag er døde før du får organisert hjelpen din etter ditt hode.

Det er jo det som allerede skjer! Vi har ikke sjans til å hjelpe alle, slik det er nå. De som virkelig trenger det, får ikke hjelp, vi kan bare hjelpe noen få.

Det er akkurat som å slukke en stor brann. Du vil bare løpe der med en bøtte til du brenner opp, så anklager du meg som bruker tiden på å ringe brannvesenet, fordi jeg ser at brannen ikke kan slukkes på denne måten

4 liker  
Kommentar #66

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er akkurat som å slukke en stor brann. Du vil bare løpe der med en bøtte til du brenner opp, så anklager du meg som bruker tiden på å ringe brannvesenet, fordi jeg ser at brannen ikke kan slukkes på denne måten

Joda Petter, jeg tror nok du ville ringt brannvesenet hvis du

1. Visste hvor du hadde telefonen din

2, Hvis den bare var ladet

3, Hvis det bare hadde vært dekning på ditt sted

4, Hvis du kunne være sikker på at ingen andre allerede hadde ringt. 

5. Hvis du kunne være sikker på at brannen ikke var slukket før brannvesenet rakk frem. 

Beklager, dette er inntrykket du har skapt hos meg. 

Kommentar #67

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Joda Petter, jeg tror nok du ville ringt brannvesenet hvis du

1. Visste hvor du hadde telefonen din

Jeg har ikke mobiltelefon. Derfor må jeg løpe til neste gård.

Der finner jeg at det finnes ingen brannvesen i denne kommunen. Derfor står jeg på for at det blir etablert et. Det vil komme flere branner og brannene slukker ikke før vi har utstyr til å slukke det. Det er en oljebrann og den slukker ikke av seg selv før kilden er tom.

3 liker  
Kommentar #68

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder flyktningene

Dessverre er disse flyktningene fra Aleppo også IS krigere. Det er også kokker, hjelpemenn som ordner alt av transport, diesel, ammunisjon, reparasjon, klesbytte osv. De har holdt på i 5 år med dette. 

Slaver, tja/nei. Sympatisører: Ja vil tro det- Tror dessverre at krigen må gå sin gang til de tar frem det hvite flagg. Da er de krigsfanger enkelt og greit. Hva med barna.? Vil tro mødrene må ta seg av de i sitt nærområde.

Kommentar #69

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ikke mobiltelefon. Derfor må jeg løpe til neste gård.

Der finner jeg at det finnes ingen brannvesen i denne kommunen. Derfor står jeg på for at det blir etablert et. Det vil komme flere branner og brannene slukker ikke før vi har utstyr til å slukke det. Det er en oljebrann og den slukker ikke av seg selv før kilden er tom.

Jeg er glad det er du selv som sier dette. Hadde det kommet fra en annen kunne det medført stryk. 

Kommentar #70

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Bom

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Da er de krigsfanger enkelt og greit.

I henhold til stedets skikk taes det ikke fanger. Alle motstandere av regimet blir drept. Det har vi visst siden Hama 1982. Erfaringen tilsier at til og med spedbarn blir drept for å sikre at det ikke kommer etterkommere fra fiendene. Det er altså to kategorier i denne situasjonen; mennesker og ikke-mennesker. Du har valgt hvem som er dine mennesker. 

Kommentar #71

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er glad det er du selv som sier dette. Hadde det kommet fra en annen kunne det medført stryk. 

Det var et godt argument:-)

Les retningslinjene Njål!

1 liker  
Kommentar #72

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Les retningslinjene Njål!

Jeg vet ikke hva du sikter til i retningslinjene. Du føler deg visst støtt over et eller annet. Jeg skal kaste ut en livbøye til deg, eller vise deg en bedre vei til målene dine. En dag. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere