Nora Spitalen

2

Lik behandling for alle flyktninger?

Flyktninger med nedsatt funksjonsevne kommer bakerst i en lang kø av asylsøkere.

Publisert: 3. des 2016

I dag er det FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 9 millioner av verdens flyktinger har en funksjonnedsettelse. Disse er noen av de mest sårbare blant flyktinger. De opplever større utfordringer enn mange andre både på flukt og i flyktningleire.

 

Mange av dem møter dessverre på vanskeligheter også når de kommer til Norge. I handikapnytt 29.02.2016 leste jeg om hvordan en gutt med nedsatt funksjonsevne og familien hans ble møtt da de hadde fått opphold i Norge. 220 kommuner svarte nei til å bosette dem før en kommune sa ja. Det var ikke optimalt for dem å bo der, fordi guttens helsetilstand gjorde at familien burde bo i nærheten av et sykehus.

 

Denne familien var heldige som fikk komme til Norge. Flyktninger med nedsatt funksjonsevne kommer bakerst i en lang kø av asylsøkere - sannsynligvis fordi det krever store økonomiske ressurser å ta imot disse menneskene. Viktigheten av å bli møtt med respekt burde alltid komme før økonomiske spørsmål. Istedenfor å bli møtt med nei av land etter land, kommune etter kommune, er det avgjørende å bli møtt åpenhet og velvilje.

 

Det burde være naturlig for oss å bistå våre medmennesker på flukt, når vi er heldige og har ressurser til det – spesielt de som trenger det mest!

 

Nora Spitalen,

Norges handikapforbund

 

 

 

 

 

 

 

 

1 liker  
Kommentar #1

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Avvis alle flyktninger ved grensen, fortell alle sammen at de må komme seg til sikre flyktningeleire der VI plukker ut. Prioritet:

Enslige barn

Enslige kvinner med barn

Enslige kvinner

Familier med handicappede barn

Mennesker med alvorlige handicap

Punktum

Når alle disse er hentet ut fra all verdens flyktningeleire og er godt assimilert i Norge kan vi utvide prioriteringslisten.

La oss få slutt på at det er de mest ressurssterke og hatefulle unge menn vi får fra verdens omfattende og evigvarende befolkningsoverskudd.

5 liker  
Kommentar #2

Nora Spitalen

2 innlegg  16 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

I følge menneskerettighetene artikkel 14 har ALLE har rett til å få beskyttelse, uavhengig av kjønn, sivil status og alder. Jeg har møtt mange hyggelige unge menn som søker asyl i Norge!!

Kommentar #3

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Nora Spitalen. Gå til den siterte teksten.
I følge menneskerettighetene artikkel 14 har ALLE har rett til å få beskyttelse, uavhengig av kjønn, sivil status og alder.

Ja, problemet er at behov er uendelige, ressurser er begrensede og alt peker på at mennesker som kommer fra islamske kulturer - det majoriteten av mennesker flykter fra(men likevel tar med seg) er uintegrerbare i vestlige samfunn. Jeg snakker om en rasjonell flyktningepolitikk, så vi slipper Fortress Europe. Heldigvis er vi ikke mer bundet av Menneskerettighetene enn vi er av et hvilket som helst annet dokument. Flertallet må stå bak ellers er det opptenningspapir.

Garantert massevis av hyggelige, unge menn som kommer, men de tar med seg noe vi ikke vil ha i landet: Islam. Dess lenger vi driver en irrasjonell flyktningepolitikk, dess nærmere rykker vi Fortress Europe eller Fortress Norway. La oss ikke komme dit. Ta advarslene fra de siste valgene: Tyskland, Brexit, Trump og snart Le Pen. Tendensen er klar.

Jeg ønsker å beskytte alle fredelige mennesker, men vi klarer ikke skille mellom ISILere og fredelige muslimer, så mannlige flyktninger får holde seg vekk, så vi kan redde de som virkelig har et behov - som enslige barn. 

4 liker  
Kommentar #4

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Av etiske årsaker må alle ha lik krav på beskyttelse, av praktiske/økonomiske grunner i en verden i konflikt må vi skille, akkurat som noen gamle i Norge får dødsdom av et panel: Ingen mer behandling. Rettigheter møter virkeligheten. 

Bærekraft er viktigere enn alt annet, men må balanseres ut i et menneskerettsperspektiv. I dag er det snudd på hodet: Man lar rettighetene trumfe virkeligheten. Fremfor å la haukene styre dette i fremtiden bør venstresiden ta oppgjøret med egne tankefeil. Venstresidens ide er at hvis man ikke snakker om det og bare kjører på og kjører over alle motstandere, så vinner ideologien frem. Feil, ideologi/konstruksjonisme/postmodernisme kan ALDRI trumfe virkeligheten.

La oss hjelpe de med størst behov, de som ikke er opptatt av å dominere oss. Barn og kvinner vil bare være trygge, menn skal dominere.

4 liker  
Kommentar #5

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Et intellektuelt innspill til Rudshaug

Publisert rundt 5 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Bærekraft er viktigere enn alt annet, men må balanseres ut i et menneskerettsperspektiv. I dag er det snudd på hodet: Man lar rettighetene trumfe virkeligheten. Fremfor å la haukene styre dette i fremtiden bør venstresiden ta oppgjøret med egne tankefeil.

Sindre Rudshaug, jeg vil gjerne komme med et innspill til retorikken din og den sterke politiske slagsiden din.

Det slår meg at ditt synspunkt om sterkt begrenset innvandring og tøff prioritering av hvem vi velger å la få opphold i Norge, like gjerne kunne vært fremført av en venstresidepolitiker, og det ville gitt full mening.

At venstresiden, som ideelt sett burde jobbet for solidaritet med resurssvake grupper, har blitt infiltrert av islam-apologeter, er meget beklagelig, og tyder på at venstresiden befinner seg i en dyp krise, da den har mistet kontakten med de gruppene den burde appellert til.

At du, Rudshaug, tilfeldigvis argumenterer ut fra en (markeds)liberalistisk synsvinkel, typisk "fra høyre", anser jeg som bare pure concidence. Argumentene dine og listen din over prioriteringer holder vann også om man argumenterer fra den motsatte politiske siden. Nettopp de gruppene du nevner, er det i stor interesse for også venstresiden å vise solidaritet overfor. Kvinner, barn, mennesker med handicap. Og, hvis det skal prioriteres hardt, kvinner før menn og barn før nesten voksne ungdommer. Og, hvis man skal prioritere enda hardere, heller ofrene for religiøse overgrep enn overgriperne. Dette er og har alltid vært venstresidens prioriteringer. Se bare på venstresidens solidaritet med kvinner og homofile når dette har vært hett tema i de kirkelige debattene.

Dessuten er det / burde det være av stor interesse for venstresiden å bevare velferdsstaten og finansieringen av den. Det går ikke hvis vi beveger oss mot en form for kaos. Den dagen kaossamfunnet er her, så spiller det liten rolle om det er venstre eller høyre som styrer. Da er handlingsrommet skrumpet inn til ingenting, og alle statlige midler må uansett brukes til å bevare menneskers umiddelbare sikkerhet, og den gode gamle debatten mellom sosialisme/planøkonomi og markedsliberalisme, mellom Gro og Kåre, vil bli som en litt søt Tuppen- og Lillemorfortelling fra gamle dager, da barna ennå var naive og tillitsfulle.

Som en annen debattant her på V.D. til stadighet doserer om (dere som leser mye her skjønner hvem jeg mener): Det handler om at det norske bygget skal stå seg også etter at siste immigrant har blitt gitt opphold.

Ja, nettopp. Det er det det handler om.

Uansett hvilken politisk side man argumenterer fra.

Jeg følte bare for å poengtere dette når jeg leste innleggene dine.

Kommentar #6

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Takk for innspill, skal ta tak i det når jeg har tid til helgen. Sjelden jeg får innspill med slik kvalitet:-)

Mvh Sindre

1 liker  
Kommentar #7

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Sjelden jeg får innspill med slik kvalitet:-)

Vel vel, høy kvalitet var det vel ikke. :-)

Poenget mitt var bare at også venstresiden har interesse av økonomisk bærekraft for at politikken deres overhodet skal være mulig å gjennomføre. En stor og allestedsnærværende stat er meget kostbart. Dette sammenholdt med at din prioritering av resurssvake migranter før resurssterke, ligner den klassiske venstresidens solidaritetsprioriteringer.

Oppsummert: Argumentene dine i akkurat denne tråden kunne og burde vært fremført med vel så stor slagkraft fra klassisk ytterste venstre.

Vi befinner oss nå selvsagt i min drømmeverden, for den som ikke skjønte det :-)

Den nye venstresiden, derimot, altså den globale venstresiden, støter selvsagt på et problem i argumentasjonen din når det blir snakk om å prioritere norsk arbeider- og middelklasse fremfor å slippe inn hele verdens lavere middelklasse som generelt søker et bedre liv. Da kommer fort moraliseringen over hvor mye vi bør skamme oss fordi vi har det så bra.
Mitt håp er at disse politikerne straffes av velgerne slik at de må pense over på det nasjonale sporet igjen.

Kommentar #8

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Lurt å drømme litt

Publisert rundt 5 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
Vi befinner oss nå selvsagt i min drømmeverden, for den som ikke skjønte det :-)

Nå vet jeg ikke hvor du står og det burde ideelt sett spille en veldig liten rolle sammenliknet med argumentene. Jeg er helt på linje med deg når det gjelder klassisk venstresides solidaritetsprioriteringer versus NyVenstreGlobal. Spørsmålet er bare: Hvem skal tilhengerne av klassisk venstreside stemme på i et valg? Alle unntatt FrP er feminiserte, politisk korrekte, islamelskende globalister som koser seg fredagskvelden med nye episoder av BlackLivesMatter. Og FrP er vel det verste alternativet for klassisk venstre, hvis vi ser bort fra det nevnte. Fra mitt ståsted som liberalist/Objektivist ser jeg svært liten forskjell på FrP og klassisk venstres økonomiske politikk. Men jeg har venner som er stort sett enige i alt av FrPs politikk, men tiårvis med medieinndoktrinering av FrP-monsteret har satt sine dype spor.

Venstresiden befinner seg absolutt i en dyp krise, men kikker man til Sverige skal det åpenbart mye til før de er klare til å innrømme at de har feilet monumentalt. Jeg er like mye en retoriker som en tenker og går ikke av veien for å provosere for å få frem et poeng.

Vi er enige om det meste, akkurat nå, ser det ut som. Heldigvis fant jeg noe vi ikke enes om:-)

«Og, hvis man skal prioritere enda hardere, heller ofrene for religiøse overgrep enn overgriperne.»

Jeg har ingen problemer med at ingen utenlandske overgripere får beskyttelse i Norge, at samtlige blir utradert. Det sover jeg godt med. Jeg henviser alltid til siste paragraf i menneskerettighetene som avviser at de som bryter mot menneskerettighetene kan søke beskyttelse under menneskerettighetene. Jeg tolker det som at menneskerettighetene ikke gjelder overgripere. Det betyr ikke at det er straffritt å avlive usle overgripere, det betyr bare at vi aldri skal bruke ressurser på å ta slikt søppel inn i landet. Islamister er ikke bevaringsverdige, sammen med pedofile, mordere, voldtektsforbrytere og andre voldsforbrytere. Ok, nok uenighet.

Jeg tror NyVenstreGlobal tror at En Verden er eneste løsning på alle de store problemene, at hvis vi bare får igangsatt 1984, så får vi felles beskatning=intet sted å flykte for noen med ressurser, luft fri for CO2 og rene hav og en verden med fri flyt av alt, dvs absolutt utjevning på sikt. Nå tenker NyVenstreGlobal ikke langt nok til å regne litt på hva som er økonomisk gjennomsnitt for verden og hva det betyr for nordmenn, hvis de bryr seg da. Kaosterien tror de ikke på, det burde ingen marxister(altså ingen på venstresiden), fordi postmodernismen avviser å måtte forholde seg til virkeligheten – virkeligheten er angivelig noe man skaper, ikke noe man trenger å forholde seg til. Man bare dekonstruerer virkeligheten og bygger opp en ny. Blir en tysk studine voldtatt og drept av asylsøkeren hun prøver å hjelpe, så er dette mindre interessant enn at dette angivelig skal konstrueres vekk i fremtiden.

«Den dagen kaossamfunnet er her, så spiller det liten rolle om det er venstre eller høyre som styrer. Da er handlingsrommet skrumpet inn til ingenting, og alle statlige midler må uansett brukes til å bevare menneskers umiddelbare sikkerhet, og den gode gamle debatten mellom sosialisme/planøkonomi og markedsliberalisme, mellom Gro og Kåre, vil bli som en litt søt Tuppen- og Lillemorfortelling fra gamle dager, da barna ennå var naive og tillitsfulle.”

100% enig.

«Den nye venstresiden, derimot, altså den globale venstresiden, støter selvsagt på et problem i argumentasjonen din når det blir snakk om å prioritere norsk arbeider- og middelklasse fremfor å slippe inn hele verdens lavere middelklasse som generelt søker et bedre liv. Da kommer fort moraliseringen over hvor mye vi bør skamme oss fordi vi har det så bra.”

 White Guilt har vært utrolig effektivt for globalistene.

Men, altså:

Hvem skal klassiske venstrefolk stemme på?

2 liker  
Kommentar #9

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Turkerfaren.

Publisert rundt 5 år siden

Venstresiden befinner seg absolutt i en dyp krise, men kikker man til Sverige skal det åpenbart mye til før de er klare til å innrømme at de har feilet monumentalt. Jeg er like mye en retoriker som en tenker og går ikke av veien for å provosere for å få frem et poeng.

Hvorfor snakker eldre folk i Europa om turkerfaren?

Det er en frykt for islamismen og den har sine røtter i invasjonen i Europa av muslimer  for flere hundre år tilbake. Her fortalt av Dr.Bill Warner, en 1400 år gammel "hemmelighet".

Erfaringene fra den gang var at muslimsk kultur ikke passer inn noen steder bare i muslimske land. Muslimene ble kastet ut fra Spania.

Vi må være så ærlig å si at innvandring av muslimer uten assimilasjon må betraktes som invasjon.

3 liker  
Kommentar #10

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Vi må være så ærlig å si at innvandring av muslimer uten assimilasjon må betraktes som invasjon.

Bortsett fra at det er VI, representert ved flertallet, som lar dem komme inn. For NyVenstreGlobalistene representerer ingenting noenting, for de kan simpelthen dekonstruere historien og skape akkurat hvilken virkelighet de ønsker seg. Sånn er det i eventyrverdenen de lever i ennå en stund.

4 liker  
Kommentar #11

Nora Spitalen

2 innlegg  16 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Jeg mener at ventre sida generelt står for en mye mer human asyl politikk enn høyre sida. Det er menneskelig å ha frykt for det ukjente/de fremmende som tenker, tror og mener annerledes enn oss. Det tror jeg vi alle har erfart/erfarer. Er det riktig at vår frykt og/eller usikkerhet skal hindre det norske samfunnet i hjelpe og beskytte mennesker som tror og tenker annerledes? Inkludering og språkopplæring er helt avgjørende for at flyktninger skal bli en del av det norske samfunnet, slik at det ikke blir mange parallell samfunn som i Sverige!

Kommentar #12

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Nora Spitalen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener at ventre sida generelt står for en mye mer human asyl politikk enn høyre sida. Det er menneskelig å ha frykt for det ukjente/de fremmende som tenker, tror og mener annerledes enn oss. Det tror jeg vi alle har erfart/erfarer. Er det riktig at vår frykt og/eller usikkerhet skal hindre det norske samfunnet i hjelpe og beskytte mennesker som tror og tenker annerledes? Inkludering og språkopplæring er helt avgjørende for at flyktninger skal bli en del av det norske samfunnet, slik at det ikke blir mange parallell samfunn som i Sverige!

Flyktninger har vi og det vil vi alltid ha. Det er en befolkningseksplosjon. i Afrika. En trenger ikke å fullført profetskolen for å kunne si at det vil komme mange flyktninger derfra i framtiden. Det blir ikke fred i Midtøsten. Det vil komme flere flyktninger derfra også. Så vil det nok også komme en del fra Asia etterhvert.

Poenget mitt mer at flyktningestrømmen vil bare øke i årene framover. Hva mener Nora at vi da bør gjøre? Bare slippe inn alle som kommer?

1 liker  
Kommentar #13

Nora Spitalen

2 innlegg  16 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

I den situasjonen som verden befinner seg i dag, er det viktig at vi I Norge tar i mot flest mulig flyktninger, så lenge vi klarer å inkludere dem og  gi dem språkopplæring. Hvis vi bare hjelper noen få utvalgte flyktninger tror jeg at det vil føre til stor misnøye med Vesten, fordi vi gjør deres situasjon enda vanskeligere enn den er!

Hvordan ville du og jeg likt å bli møtt om det var vi som søkte om opphold i Syria?Når jeg reflekterer over dette, tenker jeg hadde vært utrolig viktig for meg å bli møtt med åpenhet, respekt  og å lære syrisk språk og kultur! Derfor ønsker jeg at alle flyktningene som kommer til Norge skal bli møtt på den måten. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere