Mahmoud Farahmand

8

Jeg vokste opp med «Død over Israel!»

Fra første skoledag ble vi hjemme i Iran stilt opp i skolegården etter klassetrinn og høyde. «Død over Israel!» ropte skolens religiøse leder i front.

Publisert: 2. des 2016

Nok en gang er «jøde» blitt skjellsord, og på nytt flykter jøder fra Europa – mange ser Israel som den trygge havn. At aktivister for Israel-boikott ikke ser behovet for en slik nødhavn, er uforståelig.

Jeg møtte antisemittisme og hat mot Israel første gang på ­barne-skole i Iran, der jeg ble født. Fra første skoledag ble vi stilt opp i skolegården etter klassetrinn og høyde. «Død over Israel!» ropte skolens religiøse leder. Vi hyttet mot himmelen med knyttede­ barnehender og gjentok i kor: «Død over Israel!». Det var daglig rutine, seks ­dager i uken. For meg varte det i to år, da flyktet familien til Norge. De som ble igjen, fortsatte hver eneste skoledag til langt ut på ungdomskole-trinnene.

Mange år senere, i 2006, jobbet jeg for et britisk firma i Irak. På oppdrag nordøst for Fallujah hørte vi ropene; «Jødene er her, drep dem!» Det knatret fra ­Kalasjnikov automatgeværer. Skuddene kom i vår retning. Vi trakk oss tilbake.

Konspirasjoner. For noen uker siden mottok jeg en e-post fra den norske nynazisten Tore Tvedt. Den av fullspekket med konspirasjonsteorier og hat mot jøder. Men de antisemittiske strømningene i Norge og Europa­ i dag er ikke begrenset til de høyre-ekstreme.

Antisemittisme og negativt syn på jøder er mest utbredt i deler av den muslimske innvandrerbefolkningen, viser flere undersøkelser. En undersøkelse gjennomført av Ruud Koopmans ved WZB Berlin i 2013 viser at 45 prosent av muslimer sier at de ikke kan stole på jøder. At HL-senteret i sin neste store undersøkelse vil finne ut mer om dette i Norge, er godt.

Jeg skriver ikke om min bakgrunn fra Iran og min opplevelse i Irak for å gjøre noen her i landet ansvarlige for det hatet jeg der forteller om. Og alle muslimer her i landet har ikke antisemittiske holdninger. Det var norske muslimer som tok initiativet til å danne en «Fredsring» rundt synagogen i Oslo i 2015. Dette var gledelig.

Rop om boikott. En torsdag i januar i 2009: Israel var i krig med Hamas på Gazastripen. Jeg var vitne til at palestinasympatisører brente det israelske flagget på Karl Johan. Det var knuste butikkvinduer. En eldre mann ble slått utenfor Grand Hotel. Med min bakgrunn fra Iran og Irak var dette en sjokkartet opp-­levelse. Mobben ropte om boikott av Israel.

Dette ropet om boikott blir i dag gjentatt av Samordnings-komiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel,

Akulbi. Akulbi skal ikke svare for det mobben gjorde i Oslo i 2009. Likevel vil jeg utfordre Akulbi. Bak komiteen står ­Palestinakomiteen som driver solidaritetsarbeid for palestinerne, blant annet med støtte fra LO. Et fast boikottutvalg arbeider for økonomisk, faglig, akademisk og kulturell boikott av staten Israel. I programmet Vårt lille land på TV2 sier leder av Akulbi, Øystein Grønning, at de er motstandere av en jødisk stat, Israel og at jødene ikke trenger et siste fristed(!).

Ser bort fra. Trondheim kommune har gjort et vedtak om at de skal boikotte alle varer og tjenester som Israel produserer på okkupert palestinsk område. Vedtaket ble oppnådd med et flertall fra Ap, SV, Miljøpartiet og Rødt i kommunestyret.

Selv om det i selve vedtaket står at kommunen skal boikotte varer «fra okkuperte områder», er det ingen tvil om at det utelukkende er ment å ramme Israel. Trondheim kommune har ikke til hensikt å boikotte kinesiske varer produsert i det okkuperte Tibet eller marokkanske varer produsert i det okkuperte Vest-Sahara. For å nevne to eksempler.

Det er underlig at de som kjemper for boikott av Israel, ser helt bort fra de grove folke- og menneskerettsbrudd i andre land i regionen. Lederen av Akulbi sier til TV2 at han er imot konseptet om «eksklusive religiøse stater», men viser ingen interesse for de 40 muslimske landene hvorav flere er erklærte islamske republikker.

Det er heller ikke fremsatt krav mot stater eller militante grupper som har programfestet å utslette­ staten Israel, eller som jevnlig skyter raketter mot israelske byer og befolkningssentra.

Minoritet. På TV2 møtte vi også den norske jøden Louise Kahn som fortalte om at hun ble voldelig angrepet av nynazister da hun gikk på videregående for 20 år siden. En gang ble hun slått i hodet med en flaske. Hun dro til Israel som hun ser på som en nødhavn. Dana Wanounou fortalte at hun er blitt kalt «barnemorder» og blitt spyttet på.

Det rapporteres at 51 prosent av alle rasistiske angrep i Frankrike var rettet mot jødene.­ Jødene­ utgjør mindre enn én prosent av befolkningen i landet, men ­likevel er de et mål for ekstreme islamister. I 2012 ble en ­jødisk barneskole angrepet av en ­radikalisert muslim med våpen, under terrorhandlingene i Paris i 2015 var en jødisk kolonialforretning et av målene.

Kritikk mot israelsk politikk er i seg selv ikke antisemittisk. Som tidligere offiser er jeg opptatt av proporsjonal maktbruk. På den andre siden: Det kan virke som Akulbi ikke vil ta innover seg ­behovet for en jødisk stat. Gitt de nåværende og historiske faktorene: Det er vanskelig å forstå.

Den til tider ubalanserte og enøyde fremstillingen av Israel-­Palestina-konflikten rammer ikke bare den jødiske staten, men også den lille jødiske befolkningen i Norge.

Det er tragisk for ­den jødiske minoriteten og for oss som ­nasjon.

37 liker  
Kommentar #1

Ida Marie Haugen Gilbert

25 innlegg  87 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Dette var knakende godt skrevet og poengtert. 

9 liker  
Kommentar #2

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Meget godt

Publisert nesten 5 år siden

å lese kommentaren din. Gode poenger og gode argumenter. Takk!

5 liker  
Kommentar #3

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Saklig innlegg. Samfunn som lærer barn opp til hat trenger å møte virkelig kjærlighet. 

3 liker  
Kommentar #4

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Ideologisk egennytte

Publisert nesten 5 år siden

Takk til Mahmoud Farahmand for et godt og tydelig innlegg om en av vår tids ideologiske og politiske forunderligheter.

Mens det til tider kan oppleves som at verden er i ferd med å forgå, og undertrykkelsen og uretten er så massiv og så grusom i store deler av verden, at det er umulig å begripe, har noen fått det for seg at ingen urett er så stor, brutaliteten og plagene så voldsomme som i Palestinakonflikten.

Ja, vi skal kritisere all urett, også den i Palestinakonflikten, men hva med alle de andre, alle de som forfølges, pines, plages, sultes, fengsles, tortureres, lemlestes og drepes daglig og i milliontall i en rekke konflikter på vår arme klode? Den største urett som begås er å overse og å glemme de som lider. Det er det som skjer i våre ellers rettferdighetssøkende vestlige demokratier og opinioner. Kort sagt, vi bryr oss ikke – ja, bortsett da fra Palestinakonflikten.

Det er et under, for å bruke en slik metafor, at nettopp akademikere lar seg påvirke av og støtter Akulbi. Her gjør ellers tenkende og reflekterende mennesker seg selv til nyttige idioter for et politisk prosjekt som er drevet fram av restene av den forhutlede venstresiden – who's dead, but won't lie down. Palestinakonflikten – og kampen for eller imot denne – er ikke et humanitært prosjekt i Norge. Det er et ideologisk og politisk prosjekt – ren egenpleie – og tilsynelatende uten ende.

I disse debattene har noen av oss gjort forsøk på å sette engasjementet for palestinerne (og mot israelerne)  i et realistisk perspektiv. Dette er ikke relativisering, men en realitetsorientering om virkeligheten, slik den egentlig er.

Som nevnt, verden er full av urettferdighet og lidelse. Nevner her tre konflikter med usannsynlige menneskelige lidelser.

KONGO: Om krigen(e) i Kongo skriver FN-Sambandet: ««Den afrikanske verdenskrigen», der åtte afrikanske land og over 25 væpnede grupper kjempet, ble formelt avsluttet i 2003. I årene etter har kamp om naturressurser og etniske spenninger likevel ført til blodige kamper og alvorlige overgrep mot sivilbefolkningen.

Flere tiår med krig og vanstyre har hindret utvikling i DR-Kongo. Dermed forblir befolkningen fattige, selv om landet er svært rikt på naturressurser. Flere millioner mennesker har omkommet siden 1998. Noen på grunn av kamphandlinger, de fleste på grunn av sykdommer og andre problemer som krigen har skapt. Rundt 2,7 millioner mennesker er internt fordrevne (2012). Voldtekt blir systematisk brukt som våpen for å skremme og kontrollere sivilbefolkningen. Nesten alle de væpnede gruppene har begått grove overgrep. Over 250 000 mennesker har blitt voldtatt i løpet av krigen i Kongo.»

COLOMBIA: Borgerkrigen i Colombia har pågått i femti år. UNRIC skriver: «Rundt 250 000 colombianere har mistet livet under konflikten og mer enn 4,3 millioner mennesker har blitt fordrevet.»

Ettersom all lidelse og undertrykking selvfølgelig er uakseptabelt, er ikke det følgende et viktig poeng, men nevnes likevel: Det er drept 230.000 flere i Colombia enn det totale antallet drepte i Palestinakonflikten, og 3,6 millioner flere colombianer er blitt drevet på flukt i løpet av femti år – enn palestinere i løpet av 70 år.

TSJETSJENIA: I de to krigene på nitti- og totusen-tallet mellom Den russiske føderasjonen og opprørerne i Tsjetsjenia, som krevde løsrivelse og selvstendighet, ble opp mot hundre tusen mennesker dreptGrusomhetene og bestialitetene i denne krigen – både på bakken og massive og tilsynelatende vilkårlig terrorbombing av sivile, overgikk mye av det vi ellers har «vendt oss til», og kan antakelig mest sammenlignes med mye av det som skjer i Syria og Irak i dag.

______

Dette er tre vilkårlige konflikter i tre verdensdeler. Det pågår stadig 20 til 25 kriger eller væpnede konflikter av et visst omfang i verden. Målt i fht antall drepte og fordrevne er Palestinakonflikten en av de mindre konfliktene i etterkigstiden.

Kan ikke huske at media, norsk venstreside eller akademikere har engasjert seg i særlig grad i konfliktene i Kongo, Colombia eller i Tsjetsjenia – eller i de fleste av de andre utallige konfliktene som har vært på kloden de siste tiårene.

Av og til får konflikter oppmerksomhet og massiv kritikk. Men da må ett viktig kriterium være til stede: Vesten må være involvert. At despoter og despotier begår folkemord eller andre grusomheter får langt på veg og nærmest konsekvent passere.

Aller størst oppmerksomhet får altså Palestinakonflikten. Som nevnt, det har med ideologi og poltikk å gjøre og har åpenbart ikke et humanitært eller menneskerettslig utgangspunkt. Hadde dette vært motivet, hadde naturligvis en rekke andre konflikter også fått oppmerksomhet, og da eventuelt langt større oppmerksomhet.

De selvrettferdige og navlebeskuende, som er mer opptatt av ideologi og poltikk – og av seg selv – enn av menneskelige lidelser- og rettigheter, står æreløse tilbake.

Hvor er Akulbk, Akulbc, Akulbt? Siste bokstav i betegnelsen kan byttes ut med hvilken som helst bokstav i alfabetet, og det ville vært både rettferdig og gitt mening. Det er, slik sett, nok å ta av.

10 liker  
Kommentar #5

Nora H. Mæhlum

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Nettopp, Mahmoud Farahmand. Kritikk av staten Israel er ikke det samme som antisemittisme og jødehat. Man må også skille mellom islamkritikk og muslimhat. Både islamkritikk og kritikk av staten Israel er tvingende nødvendig i dagens debattklima, og vi kan ikke la antisemittismen få lov til å gro uhemmet, uansett hvor/hvem/hvilke grupper det kommer fra.

1 liker  
Kommentar #6

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Merkelig

Publisert nesten 5 år siden

Det kan se ut til at Mahmoud  Farahmand gjør den samme feilen som han anklager regimet i Iran for å gjøre, nemlig å sette likhetstegn mellom Israel og (alle) jøder. 

Israel er et resultat av et politisk prosjekt, altså en politisk ideologi. Denne ideolgien - i sin dominerende variant (altså den som staten Israel ble tuftet på) - sier at jøder har større rett til territoriet Palestina enn den innfødte befolkningen.

Dette er klassisk rasisme i kolonivarianten. Derfor er Israel en illegitim stat. 

Det er også derfor det er nødvendig å kritisere og bekjempe Israel som apartheidstat. Noen av oss gjør det. 

Det betyr ikke at vi overser andre konflikter og annen urett i verden. Dette framsettes om direkte og indirekte påstander, men uten belegg. Døgnet har 24 timer og uken sju dager. Tiden er med andre ord begrenset. Og likevel er det ofte slik - basert på min erfaring - at mange, svært mange av dem som engasjerer seg moe én urett i verden, gjennom demonstrasjoner og kampanjer, også engasjerer seg mot annen urett. Ofte treffer jeg de samme folkene i demonstrasjoner og markeringer mot mange overgrep på forskjellige steder i verden.

De jeg sjelden ser er det som klager over at Palestina-aktivister ikke demonstrer mot alt mulig annet også. Men de er avslørt - som argumentative opportunister. For de gjør heller ikke noe selv mot annen urett. De arrangerer ikke boikott-kampanjer mot Saudi-Arabia, Kina, andre diktaturer - eller noe som helst. De sitter på gjerdet og klager på at andre ikke gjør nok.

Slik velter de seg i selvtilfredshet og hykleri. 

Min kapasitet er begrenset, men jeg stiller opp når jeg kan når noe arrangerer demonstrasjon mot IS, mot pisking av Raif Badawi, overgrep i Kina, Assads regime i Syria osv. Det er likevel for mye forlangt at jeg i tillegg til å fokusere på Palestina-konflikten også skal stå for aksjoner mot 101 andre urettferdigheter.

Men er det ikke slik at Palestina-konflikten får mistenkelig mye oppmerksomhet? Kan det ligge en annen - kanskje antisemittisk - agenda til grunn for dette engasjementet?

Forklaringen er enkel: Vi har vokst opp med en ekstra sympati for jøder og Israel. Med all rett har jøder fått stor sympati etter pogromer og holocaust, og samtidig har vi med moderniteten fått en mer nøktern holdning til jødefolket i tidligere tider. De er ikke lenger Jesu mordere, men et folk som sto mot en romersk overmakt. Og mange kjenner Palestina og palestinsk geografi bedre enn sitt hjemfylke - nettopp fordi de har hatt bibelhistorie på skolen. En historieframstilling som altså har blitt så selvsagt og sympatisk overfor en bestemt forståelse at Israel framstår som en selvfølgelighet. "De" er "oss" - vår kulturs opphav, demokratiet i Midtøsten, underdogen som har vunnet fram mot alle odds, osv. 

Men en slik ballast er det ikke så rart at Palestina-konflikten opptar oss - enten man protesterer eller sympatiserer. 

Det finnes således helt rasjonelle og historiske grunner til at Palestina-konflikten framstår for mange som viktigere enn mange andre konflikter i verden. Det må vi leve med. Og det er i alle fall ingen som helst grunn til å slutte å bekjempe en kolonialistisk apartheidstat.

Lars Gule

2 liker  
Kommentar #7

Charles Støeng

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Gule vet kanskje ikke hva en apartheidstat er, uansett hans argument om at Israel er en apartheidstat faller på sin egen urimelighet. Man kan bli fristet til å tro at siden han føler seg berømt og viktig, så kan han også tillate seg å lage sine egne definisjoner. 

Dessverre er det ikke apartheidstater det mangler på i Israels nærområder, men Gule har ingen kvaler for dem. Fullstendig fasinert av sitt jødehat, Gule har ingen følelser for de millioner av muslimer som blir undertrykket på det groveste i nabolandene. Han har ingen følelser for kristne minoriteter i Midtøsten (de er jo nesten utryddet uansett), han har ingen følelser for undertrykkede muslimske homoseksuelle, politiske motstandere, eller ganske enkelt muslimske kvinner og deres tragiske liv i underkastelse. Listen av de undertrykkede er lang, men de har alle en ting til felles. Alle de undertrykkede kategoriene lever langt bedre i Israel enn i noe annet land i Midtøsten.

Nei hvis det ikke er jøder involvert, så bryr ikke Gule seg i det hele tatt. Gule blir da dessverre redusert til å være lite troverdig, og hans innspill blir bare tomt snakk fra en mann som lever i en akademisk fantasi hvor den virkelige verden har liten interesse.

15 liker  
Kommentar #8

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Nei Lars Gule!

Publisert nesten 5 år siden

Israel er et resultat av et politisk prosjekt, altså en politisk ideologi. Denne ideolgien - i sin dominerende variant (altså den som staten Israel ble tuftet på) - sier at jøder har større rett til territoriet Palestina enn den innfødte befolkningen.

Nei Lars Gule Jødene er Guds prosjekt og blei påbegynt lenge før ordet Palestina såg dagens lys, at dere som er imot den Israelske Stat ikke tror på Bibelen og de Hellige skrifter er deres problem men skal bare litt velvilje til og litt tid i Bibelen for å få oppklart det, I 1 Mosebok 32,38 treffer du det for første gong.

7 liker  
Kommentar #9

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Mener Gule...

Publisert nesten 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det kan se ut til at Mahmoud  Farahmand gjør den samme feilen som han anklager regimet i Iran for å gjøre, nemlig å sette likhetstegn mellom Israel og (alle) jøder. 

.. at "Død over Israel" er legitimt, at det er på sin plass å oppildne skolebarn med dette slagordet hver dag fra første skoleår og opp i ungdomsskolealder? Nei da, Gule mener ikke det.

Det er i midlertid dette som er Mahmoud Farahmand sitt utgangspunkt. Iranske barn og unge er trolig ikke i stand til å skille mellom jøder og staten Israel. De vil naturligvis oppfatte at det er "the same shit". Det var antakelig også derfor at irakerne ropte "Jødene er her, drep dem!" om representantene for det britiske firmaet. De var åpenbart ikke israelere, men de kunne jo være jøder.

Ja, det er grunn til å kritisere Israel, slik det grunn til å kritisere alle stridende parter i enhver krig eller konflikt. Men det er temmelig «out» når det argumenters med at kritikk av Israel ikke en kritikk av jøder. Så lenge Israel er en jødisk stat – den eneste, blir kritikk av landet også en kritikk av folket – også ettersom Israel er et demokrati der myndighetene er valgt av og har støtte i et flertall av folket.

På den annen side, i de tilfeller at kritikk av Israel er berettiget, må naturligvis også jødene, som bor der, akseptere denne kritikken av landet og av seg selv – når den altså er berettiget.

Men så er det den massive, unyanserte, ensidige og uproporsjonale kritikken av Israel, blandet med den voldsomme og forblindede antisemittismen i muslimske land og i en stor del av den muslimske befolkningen i Europa sammen med en mindre gruppering ute på høyre fløy i europeisk poltikk.

Når disse to fenomenene blandes sammen, noe som ligger der implisitt – hos antisemittene, er det noe som norsk og europeisk venstreside må ta sin del av ansvaret for. De har lagt sin elsk på Palestinakonflikten, av ideologiske og politiske grunner, og fyrer løs mot Israel med en intensitet og ensidighet helt ute av enhver proporsjon.

Mens de sitter der med stearinlysene og rødvinen sin og utsteder avskyerklæringer over «Israel og immperrialismen», gjør de seg selv til rendyrkede nyttige idoler for nynazister og for millioner av muslimer. Slik har en voldsomt smitteeffekt i knusktørt gress – og det er garantert umulig å slukke med en skvett med rødvin. "Død over Israel!"

15 liker  
Kommentar #10

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

En enda større forakt

Publisert nesten 5 år siden
Mahmoud Farahmand. Gå til den siterte teksten.
Det er underlig at de som kjemper for boikott av Israel, ser helt bort fra de grove folke- og menneskerettsbrudd i andre land i regionen. Lederen av Akulbi sier til TV2 at han er imot konseptet om «eksklusive religiøse stater», men viser ingen interesse for de 40 muslimske landene hvorav flere er erklærte islamske republikker.

Det du finner underlig skyldes nok at du ikke tar inn over deg at mange av oss rett og slett ikke anser disse statene og folkene som bor der kapable til annet enn menneskerettsbrudd, manglende evne til å skape samfunn hvor mennesker lever sammen som likeverdige og har en grunnleggende forståelse for at ulikheter ikke klassifiserer til gruppering i de og oss.

Kritikken av Israel skyldes i så måte at man fortsatt har tro på at landet og dets innbyggere har noe å bidra med. Det bør vel i så måte virkelig oppleves som skremmende for Israels befolkning den dagen landet blir satt i samme kategori som sine naboland.

Så rasismen lever nok i beste velgående hos veldig mange av oss, det handler vel strengt talt bare om å kjenne igjen den som står på andre siden av døren. 

Kommentar #11

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Mahmoud Farahmand. Gå til den siterte teksten.
Og alle muslimer her i landet har ikke antisemittiske holdninger.

Et fint innlegg som viser med tydelighet at vi har med antisemittisme å gjøre. Vil tro alt dette med antisemittisme er knyttet til Koranen og troen på Islam. Derfor kunne det vært på sin plass om du utdyper ditt sitat over. 

Vil tro at alle troende muslimer tror på Koranen. Vi kan vel ikke snakke om ikke troende muslimer. Da er de i mine øyne ikke muslimer. 

3 liker  
Kommentar #12

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Antisemittisme. Er den religiøst eller kulturelt betinget?

Publisert nesten 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Et fint innlegg som viser med tydelighet at vi har med antisemittisme å gjøre. Vil tro alt dette med antisemittisme er knyttet til Koranen og troen på Islam. Derfor kunne det vært på sin plass om du utdyper ditt sitat over. 

Vil tro at alle troende muslimer tror på Koranen. Vi kan vel ikke snakke om ikke troende muslimer. Da er de i mine øyne ikke muslimer. 

Du stiller Farahmand et spørsmål. Jeg har naturligvis ingen kompetanse eller intensjon om å svare for ham eller på vegne av muslimer, men føler for å kommentere det du skriver her: "Vil tro alt dette med antisemittisme er knyttet til Koranen og troen på Islam".

Jeg går ut ifra at du her mener antisemittismen innenfor islam. Som kjent finnes det grufull antisemittisme utenfor islam bl.a. her i Europa – i noen grad også i dag, men særlig i et historisk perspektiv.

Ellers, når det gjelder muslimer generelt, så vil jeg tro at de har det som oss. Profeten var ikke nådig mot jøder, etter det jeg forstår. Det er mulig at også Koranen sier noe om dette, og at den muslimske antisemittismen springer ut av dette. Men enda mer vil jeg tro at antisemittisme og lignende fenomener etablerer seg som kulturelle tilstander – slik som f.eks. diskrimineringen av svarte i USA. Og da spiller det for så vidt ingen rolle om de fordomsfulle haterne er troende eller ikke-troende

Vår parallell er kirken opp gjennom århundrene – og ikke minst Luther i vår del av kristenheten. Det er naturligvis ikke mulige å finne noe om antisemittisme i Bibelen, men derimot var det en utbredt antisemittisme innenfor den kristne kulturen. Det etablerte seg altså som et kulturelt fenomen. Derfor pogromene og forfølgelsene og ikke minst Holocaust her i vår del av verden.

Rasisme, fordommer og hat og annen elendighet er, som vi vet, et fenomen over hele kloden. Antisemittisme er, har det vist seg, noe av det verste og kanskje også det mest irrasjonelle. Jødene har alltid vært få i antall og har slik sett demografisk ikke utgjort noen trussel for noen gjennom århundrene. Mye av skepsisen til fremmede skyldes ofte at disse rokker ved egne strukturer – f.eks. ved at de er mange som tar både plass og ressurser – og slik rasjonelt sett kan framstå som en trussel.

Farahmand peker på antisemittismen innenfor islam, og antakelig mener han både den religiøst betingede og den som har etablert seg kulturelt. Ettersom Farahmand selv har et kulturelt opphav fra den muslimske verden, er naturligvis dette interessant også for oss. Dette gjør det litt enklere å forstå noe av det vi har sett de senere årene – både ved islamistenes herjinger, men også et sterkere hverdagsjødehat her i Europa. Det er liten tvil om at den mest aggressive og uttalte formen for antisemittisme i Europa i dag kommer fra den muslimske befolkningen og kulturen.

Oppsummert. Selv om Profeten og Koranen skulle oppfordre til antisemittisme, så mener jeg at den kulturelle antisemittismen er den drivende kraften for mye av det skjer – både blant muslimer, men også i de mørke krokene blant oss her i Europa.

2 liker  
Kommentar #13

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Kulturelt eller åndelig?

Publisert nesten 5 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Oppsummert. Selv om Profeten og Koranen skulle oppfordre til antisemittisme, så mener jeg at den kulturelle antisemittismen er den drivende kraften for mye av det skjer – både blant muslimer, men også i de mørke krokene blant oss her i Europa.

Mye av antisemittismen i dag kan nok se kulturell ut ved første øyekast.

Vi har eksempler på mye kulturelt hat opp igjennom tidene. 100 års krigerne England og Frankrike var ikke spesielt gode venner, men de driver ikke å hater hverandre så intenst i dag. Hatet har heller ikke spredd seg. Hvem skulle folk hate forresten, engelskmennene eller franskmennene?

Bosniere og serbere hadde heller ikke noe godt forhold til hverandre. Det var også et kulturelt hat. De driver ikke å bomber hverandre ihjel i dag. Det ser ut til å gå seg til.

Når det gjelder jødene, har de blitt forhatt opp igjennom hele historien og det ser aldri ut til å gi seg. Tvert imot. Når jødene og palestinerne kriger mot hverandre, hvorfor er det det jødene som skal bli forhatt over hele verden? De er tallmessig "underdogs" og burde normalt sett heller kalle på folks sympati. Det skjer ikke. Det er noe som er helt forskjellig fra andre kulturelle hatforhold.

Jesus sa ikke:"Dere kommer til å bli kulturelt mislikt av mange". Nei, han sa:" Dere skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld!". Jeg tror Gud tillater dette fordi han har sagt at han legger i menneskets hjerte å utføre hans plan.

Derfor tror jeg at jødehatet vi ser i dag i bunn og grunn er på det åndelige plan.  Det er omfattende. De hates intenst av folk som aldri har hatt noe med jøder å gjøre og de har blitt forhatt til alle tider. Dette er helt annerledes enn det kulturelle hatet vi kan finne eksempler på når det gjelder andre folkeslag.

 

6 liker  
Kommentar #14

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Hva Gule mener?

Publisert nesten 5 år siden

Kommentaren til Gule oppleves svært underlig. Her forteller Farahmand sin  egen opplevelse om en forskrudd religiøs leder fra sin barndom i Iran som ser det som en tjeneste for Gud å lære opp barn til å hate. Som voksen i arbeid for et britisk firma i Irak møter han dette hatet mot jøder pånytt fra ekstreme voksne med våpen. Videre understreker han at ikke alle muslimer i vår del av verden deler dette hatet, men han stiller noen kritiske spørsmål til dem som er bærere av et slikt hat. 

Og så klarer Gule, for N'te gang å snu dette til,at det skulle handle om kun en politisk kamp mot en stat, mens altså fortellingene handler spesielt om opplæring av barn og unge til å hate nettopp jøder. Gule er altså ikke i stand til å reflektere over Farahmand personlige opplevelser, han koker det ned til sin egen agenda, nemlig hans gjentatte påstander om Israels manglende legitimitet som nasjon. 

Det er rett og slett patetisk, men må vel sees i lys av hans ekstreme ungdomsaktivitet der han sannsynligvis mistet evnen til rasjonell tenkning. 

Ettertiden har jo bevist at de unge røde den gang tok feil i sin ideologi, noe de helt klart ser ut til å fortsette med? 

10 liker  
Kommentar #15

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Av og til får konflikter oppmerksomhet og massiv kritikk. Men da må ett viktig kriterium være til stede: Vesten må være involvert. At despoter og despotier begår folkemord eller andre grusomheter får langt på veg og nærmest konsekvent passere.

Aller størst oppmerksomhet får altså Palestinakonflikten. Som nevnt, det har med ideologi og poltikk å gjøre og har åpenbart ikke et humanitært eller menneskerettslig utgangspunkt. Hadde dette vært motivet, hadde naturligvis en rekke andre konflikter også fått oppmerksomhet, og da eventuelt langt større oppmerksomhet.

Det viktigste kriteriet for at en konflikt skal vekke engasjement i et lokalt, norsk debattforum, er at det finnes to parter som debatterer. I norsk offentlighet er dessuten interessen for regionen langt eldre enn fremveksten av en Palestinavennlig opposisjon.

Kommentar #16

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Men det er temmelig «out» når det argumenters med at kritikk av Israel ikke en kritikk av jøder. Så lenge Israel er en jødisk stat – den eneste, blir kritikk av landet også en kritikk av folket – også ettersom Israel er et demokrati der myndighetene er valgt av og har støtte i et flertall av folket.

Dette høres ut som et ekko fra tiden da en stat opererte med begrepet "antisovjetisk virksomhet"? Selvsagt er ikke kritikk av f.eks den norske regjering, anti-norsk. Da hadde både Danielsen og jeg kunne blitt anklagd for anti-norsk virksomhet.

Kommentar #17

Ronny Nilsen

0 innlegg  9 kommentarer

Fantastisk bra skrevet

Publisert nesten 5 år siden

Dette må være et innlegg som Lars Gule, Kathrine Jensen, Solveig Staal og resten av norges mest hardbarka antijødiske og anti-israelske personer, får langt opp i halsen.
Jeg lurer på hva de faktisk mener om dette?
Man hører aldri fra de når man leser slike artikler, de er kun ute med eder og galle når Israel kommer med represalier mot angrep.
Jeg lurer på om norske medier ville brukt en gammel nazist som "Tysklands-ekspert" på samme måte som de bruker Gule som "terrorekspert". Mannen har jo innrømmet,  og blitt arrestert, for å skulle sprenge jøder (sionister ifølge han selv) i luften..
Stiller man Kathrine Jensen noen spørsmål vedrørende hennes "palestina", så blir man bare blokkert.

7 liker  
Kommentar #18

Ronny Nilsen

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

"Israel er et resultat av et politisk prosjekt, altså en politisk ideologi. Denne ideolgien - i sin dominerende variant (altså den som staten Israel ble tuftet på) - sier at jøder har større rett til territoriet Palestina enn den innfødte befolkningen."

"Prosjekt" ? Israel er et navnebytte; tilbake til hva det het da de opprinnelige "palestinerne" bodde der: Israel. Judea.
Ville det vært bedre for deg om landet idag het Judaea?

"den innfødte befolkning" ? Hva i alle dager snakker du om?
Hvem var den "innfødte befolkning" når romerne kom og omdøpte området fra Judaea til Syria-Palestea?
Det var en del hundre år før ditt kjære islam; ennda flere år før dine kjære arabere kom med Muhammad sin hær for å utslette jødene.
Jødene ble døpt palestinere av romerne, for å kalle de opp etter sine fiender langs gazakysten: Filistinerne.

Jeg lurer ærlig talt på hvor langt tilbake i historien du går, før det går fra historie til fantasi?

Jeg søkte opp ordet "latin" og hvor og når dette språket ble snakket.
Da fant jeg et kart. Hvorfor stå det Judaea her og ikke "Palestine" , Gule?

https://en.wikipedia.org/wiki/Latin#/media/File:Roman_Empire_Trajan_117AD.png

Hvorfor kan jeg lese i bøker skrevet på 1800 tallet, fra Napolen til Mark Twain, som påstår det motsatte av deg; At Syria-Palestina, fra Sinai til Damaskus, "was empty of inhabitants. Desolate. Desert".
"Jerusalem is occupied by mostly jews and christians, some moslems also". - Mark Twain, 1880 tallet.
"Beduin tribes roam the wilderness".

Og hvor er de arkeologiske bevis for en såpass stor sivilisasjon som dere skal ha det til?
Hvorfor finner man bare jødiske relikver, arkeologiske funn? Ingen "palestinske"?

Hvorfor står det Syria-Palestea på de gamle kartene jeg har?
Med et eget "fylke" (om du vil) kalt Judaea?
Hvorfor viser kart over det Assyriske riket, et eget område kalt Judaea - og ingen av de nevner noe Palestine?

Hvorfor var det fulle navnet til "Palestina" på 20 tallet - British Mandate for Palestine EY (eretz Ysrael) ?

Hvorfor var landslaget til BMP på 30 tallet i fotball, bestående av jøder og briter? Hvorfor var drakta hvit med davidstjerne, og ikke en arabisk halvmåne over de jordanske fargene?

"Det er også derfor det er nødvendig å kritisere og bekjempe Israel som apartheidstat. Noen av oss gjør det. "

Merkelig at personer som du gjør det, men ikke de som levde under apartheidregimet i Republiek van Suud-Afrika, RvSA... Ei heller deres etterkommere, som besøker Israel. Og som blir banket opp av BDS aktivister for å si sin mening.

"Forklaringen er enkel: Vi har vokst opp med en ekstra sympati for jøder og Israel. "

Hahahah for en type du er. Sympati for jøder?
 Hvorfor finner man bilder fra Norge på 30 tallet med "JØDER REIS HJEM TIL PALESTINA!!! JØDEPARASITTER!!"  på norske butikkvinduer?
Hvorfor var det forbudt for en jøde å komme inn i Norge i flere hundre år?
Du prøver for hardt, Gule.. 

Sosialismen har hatet Israel siden starten. Jøder har penger, penger er kapitalisme - kommunismens fiende.
Sosialisme er en newage lightvariant av kommunisme, en mer spiselig type. 

" Og mange kjenner Palestina og palestinsk geografi bedre enn sitt hjemfylke - nettopp fordi de har hatt bibelhistorie på skolen"

Nei. Mange kjenner SYRIA-PALESTINA.
"Palestinsk geografi" ? I alle dager.. Syria-Palestina, eller "palestina" om du vil, er det samme som skandinavia. Et geografisk område. Hverken mer eller mindre. Aldri en stat, aldri et land, aldri en nasjon, aldri et folk.

Nordmenn er nordmenn, svensker er svensker. Ingen kategoriserer seg som skandinavere.

Grunnen til at Norge og sosialister er så opptatte av jødestaten kommer vel mest av fiaskoen av en oslo-avtale; norges første "bidrag" her i verden, Norges første opptreden som leder/megler. En total fiasko. Noe venstreraddisene skylder på Israel for. De eneste rikige jødene/israelerne er jo de som er imot sitt eget land og folk... Det ser vi hver gang en israeler blir invitert. 10 av 10 tilfeller så er vedkommende en anti-israeler fra ytre venstre.

En annen grunn er rett og slett sjalusi. Nordmenn hater andres suksess. Jøder har suksess over alt de drar , akkurat som en viss kar i en viss bok sa de skulle få. Er det det som gjør at Gule er så forbanna?
Gule har vel lest bibelen i sin barndom, er det det faktum at han hater bibelen (som alle sosialister gjør) - men samtidig ser hvor riktig den er i sin profeti over Israel?
Hvis 40% av det som står i bibelen stemmer, hvem kan utelukke at de resterende 60% ikke gjør det? Og er det det som skremmer slike som Gule?
At boka de hater faktisk stemmer?

Man hører ofte raddiser si "bibelsk vås" når man refererer til noe som skjedde for mer enn 300 år siden...
Siden Juda er nevnt i bibelen, og kun på gamle steintavler - ikke på et a4 ark eller på PC - så er det bibelsk vås.
Selv om man faktisk forrige uke fant en romersk steintavle med Judaea på latinsk. Noe som da ikke skal være mulig, ifølge organisasjoner som palestinakomiteen.
For på den tiden så var det jo palestina. Ikke Judaea. Det bodde muslimer der (...) ikke jøder.. Jøder er europeere, som alle som en har konvertert til verdens mest hatede religion, av en eller annen grunn..

Det faktum at europeiske, asiatiske og latinamerikanske jøder, er etterkommere av de som ble kjeppjaget ut av Israel, Judea og Syria-Palestina, er ikke et tema hos disse personene.

Nei, 100% av alle dagens jøder er konvertitter... 

4 liker  
Kommentar #19

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ronny Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Man hører ofte raddiser si "bibelsk vås" når man refererer til noe som skjedde for mer enn 300 år siden...
Siden Juda er nevnt i bibelen, og kun på gamle steintavler - ikke på et a4 ark eller på PC - så er det bibelsk vås.

Nei, det er enighet om at det i en periode over ca 400 år eksisterte to stater som det er naturlig å kalle Israel og Judea og at det er sannsynlig at disse to sprang ut fra en større enhet. Tidsrommet for eksistensen av disse statene er delvis overlappende, men begge brøt sammen etter påtrykk fra datidens supermakter. Egypt hadde i denne perioden en varierende form for overhøyhet, men i praksis hadde kongedømmene utstrakt selvstendighet. Dette endret seg ved fremveksten av ekspanderende "supermakter", først assyrerne, så babylonerne. Dette er ikke bare "bibelsk vås", men godt belagt i samtidige kilder uavhengig av jødenes skrifter.

1 liker  
Kommentar #20

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Antisemittisme i Koranen

Publisert nesten 5 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Profeten var ikke nådig mot jøder, etter det jeg forstår. Det er mulig at også Koranen sier noe om dette, og at den muslimske antisemittismen springer ut av dette.

Koranen tar spesielt opp dette med troende og vantroende. Den nevner spesielt jøder og kristne som vantroende. Koranen vektlegger dette med vantroende/troende så sterkt at en må kunne si at det er dette som er budskapet i Koranen. Antisemittisme/bekjempelse av jøder og kristne er som en rød klut i Koranen. Jeg har talt det selv, 345 vers taler om antisemittisme mot jøder og bekjempelse av kristne. Det brukes sågar ordet drep dem. 

Derfor blir det for meg viktig å få vite om muslimer som tror på Koranen virkelig også er antisemittisk.

4 liker  
Kommentar #21

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Og Bibelen fremholder

Publisert nesten 5 år siden

Om jødene (isralittene) "Trøst mitt folk, sier Herren, ja, trøst det og tal vel om Jerusalem. Vi bør merke oss Bibelens ord - som er sannhetens ord og Helligåndens ord for oss kristne.

Det er godt at det er mange - blant annet arabere som blir vekket og får kjærlighet til folket og landet som Israels Gud har tatt under sin beskyttelse. Det står jo også videre: Den som velsigner Israel - skal selv være velsignet og den som forbanner Israel skal selv være under forbannelse. 

Det er jammen sterke ord fra Gud. Men Bibelens ord er viktige å merke seg og prøve og leve etter. ALT GODT for jødene og Israel.

5 liker  
Kommentar #22

Eyvind Henriksen

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Tilfeldigvis kom jeg over denne artikkelen i Verdidebatt, og jeg reagerer sterkt på den ensidige framstillingen. Ikke hatet mot jøder, men hatet mot alle som har motforestillinger mot den sionistiske staten Israel.

Motforestillinger mot sioniststaten Israel er ikke det samme som jødehat. Jødehat er ikke det samme som antisemmitisme. Jeg har ikkenoen grunn til å trekke i tvil Mahmoud Farahmands beskrivelse av hendelsene i Iran, men det blir feil å beskrive dette som antisemittisme. Ikke med et ord nevnes om leveforholdene palestinerne i Israel og i de okkuperte områdene lever under. 

Palestinakonflikten er en over 70 år gammel konflikt og i dag er forholdene verre enn noen gang for palestinerne. Etter mitt besøk i områdene for en måned siden er det ufattelig at folk kan forsvare den undertrykkelsen av palestinere jeg var vitne til. Situasjonen er verre enn tyskernes okkupasjon av Norge under krigen. Det skjer en systematisk etnisk rensing i hele Palestina, inkludert Israel. Leve områdene for palestinerne blir mindre og mindre, og leveforholdene blir stadig vanskeligere. Apartheid er det rette ordet for den politikken som føres av jøder mot palestinere. Segregasjons-muren som blir bygget rundt og gjennom de palestinske boligområdene ødelegger livet for både barn og voksne. 

Jødene trenger et fristed? Hva betyr det dette? Jødene har okkupert området med amerikansk og europeisk støtte. Jødene trenger en«sikkerhetsmur», men det er palestinerne som trenger beskyttelse.Det er de som er okkupert av en stor og moderne militærmakt, mens palestinerne forsvarer seg med stein og kniv. Det som ga meg angst iområdet var gjenger med unge israelere som gikk i gatene med fingeren på avtrekkeren og beltet fulle av ammunisjon og tåregass.Det som gjorde meg redd var mine tanker om hva disse kunne gjøre nårjeg gikk forbi. 

45 prosent av palestinere og arabere stoler ikke på jødene i Israel.Du kan også legge til mitt navn. Gjentatte ganger har Israel blittfordømt av FN, og aldri fulgte Israel opp forpliktelsene i Oslo-avtalen. I stedet så fortsatte de med etnisk rensing og tyveri av palestinernes eiendom. 

Jeg er ingen antisemitt, men jeg støtter boikott av Israel på grunn av alle deres brudd av menneskerettighetene. Israel er en apartheid-statsom før eller siden vil ende på historiens skraphaug. 


1 liker  
Kommentar #23

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Merkelig kommentar

Publisert nesten 5 år siden
Eyvind Henriksen. Gå til den siterte teksten.
Tilfeldigvis kom jeg over denne artikkelen i Verdidebatt, og jeg reagerer sterkt på den ensidige framstillingen. Ikke hatet mot jøder, men hatet mot alle som har motforestillinger mot den sionistiske staten Israel.

Så du mener din framstilling er balansert?

Dette hatet mot alle som har motforestillinger mot staten Israel, kan du påpeke hvor dette kommer til uttrykk? Da snakker jeg ikke om uenighet, men om hat.

"Jeg har ikkenoen grunn til å trekke i tvil Mahmoud Farahmands beskrivelse av hendelsene i Iran, men det blir feil å beskrive dette som antisemittisme."

Hvis ikke det å rope "Død over Israel!" er antisemittisme, hva er det da?

"Det skjer en systematisk etnisk rensing i hele Palestina, inkludert Israel"

I stedet for bare å komme med en påstand, kan du beskrive hvordan denne etniske rensingen manifesterer seg?

"Segregasjons-muren som blir bygget rundt og gjennom de palestinske boligområdene ødelegger livet for både barn og voksne. "

Å kalle dette for en mur er kun for å gi assosiasjoner til Berlinmuren. Det er uredelig fordi det er stort sett et gjerde som er satt opp for å hindre terror og det har fungert.

"Jødene trenger et fristed? Hva betyr det dette?"

Det betyr at de trenger et land hvor de bestemmer selv. Jødene har erfart hvordan det kan få hvis du legger skjebnen i andres hender.

"Jødene har okkupert området med amerikansk og europeisk støtte"

Dette er en løgn, men det vet du kanskje ikke. Under 6-dagers krigen i 1967, da de tok kontroll over disse områdene, hadde jødene ingen hjelp fra USA. De kjøpte våpen fra Tsjekoslovakia.

"Det er de som er okkupert av en stor og moderne militærmakt, mens palestinerne forsvarer seg med stein og kniv."

Israel tok kontroll over områdene fordi de ble angrepet. Det er både rett og riktig. Noen områder er gitt tilbake, andre ikke. I ettertid kan en ikke påstå at å gi fra seg kontrollen over Gaza var noe sjakktrekk å skrive hjem om. Israel ble presset til det av forståsegpåere og det førte til mye elendighet, både for palestinere og israelere.

"Det som ga meg angst iområdet var gjenger med unge israelere som gikk i gatene med fingeren på avtrekkeren og beltet fulle av ammunisjon og tåregass.Det som gjorde meg redd var mine tanker om hva disse kunne gjøre nårjeg gikk forbi. "

At du blir redd når du ser soldater med våpen er forsåvidt ditt problem og har ikke noe med konflikten å gjøre som sådann.

"45 prosent av palestinere og arabere stoler ikke på jødene i Israel"

Javel, så da kan vi si at et flertall stoler på Israel?

"Gjentatte ganger har Israel blittfordømt av FN, og aldri fulgte Israel opp forpliktelsene i Oslo-avtalen."

Etter Osloavtalen var i box, satte Arafat i gang terror. Hvor mange ganger har de "lite demokratiske" landene rundt Israel blitt fordømt av FN?

"Jeg er ingen antisemitt"

Men du ligner noe fryktelig:-)

9 liker  
Kommentar #24

Eyvind Henriksen

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Her er noen flere kommentarer til Petter Kvinlaug:

systematisk etnisk rensing - På denne filmen fra Youtube kan du se en måte som viser israelere okkupere et bebodd hus i Jerusalem. Selv har jeg vært vitne til en tilsvarende hendelse i Hebron. https://www.youtube.com/watch?v=gKaw4nzDZ1w 

Det neste bildet er en beduinleir. https://photos.google.com/photo/AF1QipPPsjJYFqOjwyiDfkqnqJ0Bx04hdz0jq8oN4GYp  I dette området levde mer enn 300 beduinfamilier, i dag er det 14 familier igjen. Noen ble deportert, andre ga opp og flyktet. Mange av dem bor i Jordan og i flyktningleire. Denne familien har 4 ganger mottatt telt fra internasjonale hjelpeorganisasjoner. Tre ganger ble teltene revet og ødelagt av israelske soldater. De har søkt om å få sette opp hus men de israelske okkupantene har nektet dette.

Jeg skal komme tilbake med mer dokumentasjon når jeg har tid, men dere må prøve å se den undertrykkingen som skjer i Palestina  i dag. Å forsvare dette bør være umulig hvis man påberoper seg kristen nestekjærlighet.


1 liker  
Kommentar #25

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Pilegrimsreise

Publisert nesten 5 år siden
Eyvind Henriksen. Gå til den siterte teksten.
Palestinakonflikten er en over 70 år gammel konflikt og i dag er forholdene verre enn noen gang for palestinerne.

Ser at Eivind Henriksen har vært på en pilegrimsreise til de palestinske områdene. Dette er en av Palestinakomitéenes og andre på venstresiden sine prosjekter. Egentlig en god forretningsidé. Noen ekstra kroner i kassa og enda noen flere indoktrinerte. Vinn-vinn eller to fluer i en smekk. Begge deler.

Dette minner om noe jeg selv var med på som ung gutt på syttitallet, men da på israelsk side der Israel ble like glorifisert som de blir demonisert på Henriksens "dannelsesreise". I ettertid har det forundret meg hvordan jeg den gang som ung og lettpåvirkelig ikke slukte alt rått, at jeg ble mistenksom over ensidigheten, og at jeg åpenbart i motsetning til Henriksen trakk mine egne konklusjoner og etter hvert greide å balansere informasjonen. Dette har siden vært mitt ståsted. Når Israel blir forherliget reagerer jeg mot dette, slik jeg reagerer imot demoniseringen av landet og den ekstreme offergjøringen av palestinerne – relativt sett.

Palestinerne har relativt god levestandard – riktignok relativt i fht mange andre i Midtøsten, de nyter godt av deler av den israelske infrastrukturen og velferdstilbudene herunder et godt sykehusvesen. De lever i relativ fred, men på den annen side under streng overvåkning og med begrenset bevegelsesfrihet. Det mest krenkende og urettferdige er de israelske bosettingene og annen eiendomskrenkelse og trakassering.

Palestinakonflikten er en av de mindre konfliktene i verden etter den annen verdenskrig målt i fht antall drepte og fordervene. Kort sagt, palestineren lider under okkupasjon, mens de sosialt og rettslig ikke har det verre enn store deler av befolkningen i Midtøsten. På noen områder tvert imot.

Ettersom Henriksen engasjerer seg i urett og undertrykkelse, foreslår jeg at han neste gang velger seg andre reisemål – for altså for å få et bredere perspektiv. Her kan jeg f.eks. foreslå Kurdistan, Kongo, Colombia, Mexico, Vest-Sahara, Tibet, Uighuristan (Kina), Myanmar og en rekke andre land i Kaukasus, Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. En mulighet er også å besøke Syria og Nord-Irak, men det anbefales her at Henriksen legger bånd på seg og venter til det er noe tryggere å reise dit.

I mange titalls konflikter i verden er lidelsene langt verre, grusomhetene ikke sammenlignbare, dødstallene og antall fordrevne langt høyrere – og som noen ganger er det mangedobbelte av det palestinerne har vært gjennom.

Alle undertrykte fortjener vårt engasjement, også palestinernes. Men det gjør også alle de andre undertrykte – som altså lider langt mer, men som sjelden eller aldri for oppmerksomhet fra den norske venstresiden eller fra kirken og andre.

10 liker  
Kommentar #26

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Noen ser det hele HELT annerledes enn deg

Publisert nesten 5 år siden

Jeg stoler fullt og fast på Israels Gud og Sønnen Jesus Kristus og Helligånden. OG jeg tror at jødene og Israel har en helt spesiell betydning for alle nasjoner. Det står i Bibelen - Se på fikentreet (Israel) og alle de andre trærne (de andre nasjonene). Hva som skjer med Israel berører også den øvrige verden.

Livlegen til Fredrik den store ble en gang spurt av Kongen: Hva er beviset på Guds eksistens - kan De svare meg på det...Livlegen hadde et klart svar: Jødene - Deres Majestet - jødene.

Ja, sannelig - ser man jødene eller fra Gamle Testamentets tid - isralittene - så ser man at de har hatt en helt spesiell skjebne i verdenshistorien. De har beholdt sin etniske identitet og egenart gjennom tusener av år og de er jo ikke mange. Bare det er et under. 

MEN - selvfølgelig - dette har med tro å gjøre - troen på Israels Gud og Herren Jesus Kristus og Helligånden. Andre må selvfølgelig mene noe annet. Men jeg velger å stole MER på en Gud - enn på arten menneske - sistnevnte som har vist sin utilstrekkelighet og feilbarlighet gjennom årtusenere. 


3 liker  
Kommentar #27

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Søk Arvid Bentsen på Youtube - se Israel-forskeren

Publisert nesten 5 år siden

Det den mannen ikke kan om Israel og generelt om Midt-Østen - det er ikke verdt å vite. Han er kristen og fra Mandal og er både flink til å foredra og forklare profetiene i Det gamle Testamentet og mot vår tid. Herved anbefalt....

2 liker  
Kommentar #28

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Søk Arvid Bentsen på Youtube - se Israel-forskeren

Publisert nesten 5 år siden

Det den mannen ikke kan om Israel og generelt om Midt-Østen - det er ikke verdt å vite. Han er kristen og fra Mandal og er både flink til å foredra og forklare profetiene i Det gamle Testamentet og mot vår tid. Herved anbefalt....

1 liker  
Kommentar #29

Eyvind Henriksen

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Jeg kan forstå at mennesker tror på gud, men jeg forstår ikke at man lukker øynene for undertrykkelse av andre mennesker i guds navn.

Kommentar #30

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hva mener du?

Publisert nesten 5 år siden
Eyvind Henriksen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan forstå at mennesker tror på gud, men jeg forstår ikke at man lukker øynene for undertrykkelse av andre mennesker i guds navn.

Jeg skjønner ikke helt hva du mener i denne sammenhengen. Israel er en sekulær stat som forsvarer seg så godt de kan. Så kan en være enige, eller uenige i måten de gjør det på. Soldatene dreper ikke i Gud's navn der i gården, i motsetning til terroren fra andre siden hvor en hører Allah akbar til stadighet. Du snur ting helt på hodet!

Jeg tror at hvis vi hadde blitt utsatt for tilsvarende terror, over mange år, hadde vi ikke klart å være like skånsomme som Israel. Historien viser jo det. Bare tenk på den bombingen de allierte drev med på slutten av WW2, og det var bare etter 5 år.

Jeg tror at den dagen vil komme da vi må spørre Israel om hjelp for hvordan en skal takle terror.

8 liker  
Kommentar #31

Eyvind Henriksen

0 innlegg  9 kommentarer

Arne D. Danielsen: Pilegrimsreise

Publisert nesten 5 år siden

Jeg har nok stukket hånden inn i et vepsebol, men jeg synes dette er enninteressant diskusjon. Jeg reiste til Palestina for og se og forstå en konflikt som har vart så lenge jeg har levd og mer til. Det er av stor interesse for meg å forstå begge sider i konflikten.

Jeg er ikke et nettroll som kommer med trusler, rasistiske karakteristikker og utskjelling, men ønsker en saklig debatt. Derfor vil jeg heller ikke kommentere karakteristikker som pilgrimsreise,forretningside, dannelsesreise eller andre ting som jeg måtteoppfatte som usakligheter.

Hva mener du med relativ fattigdom?

Ifølge FN-sambandet (Verdensbanken) har Palestina BNP på litt under 3000 USD, et sted mellom Kosovo og Moldova. Israel har til sammenligning over 35.000 USD. Vi kan vel være enige om at det er stor fattigdom i Moldova og Kosovo, men folk klarer å overleve.

Irak har 50% høyere BNP til tross for at landet lever i en slags krigstilstand. Algeri +50%, Egypt +25%, Iran hadde nesten dobbelt såstor BNP til tross for at landet var utsatt for handelsboikott.

Du hevder at palestinere har tilgang til israelske sykehus. Dette gjelder de 1,3 millioner palestinere som bor i Israel, men ikke de3,7 millioner som bor på Vestbredden og Gaza. For de aller fleste palestinere er det ikke mulig å krysse grensene til Israel fra Vestbredden. 

Videre forstår jeg deg slik at det er bra at jeg er engasjert i kampen mot «urett og undertrykkelse», men er det slik å forstå at du mener jeg har valgt feil konflikt?

Heldigviser det slik at man kan velge hva man vil gjøre og hvilke saker man vil støtte, men det er da også andre saker jeg opptatt med. I flere tiår har jeg vært engasjert i solidaritetsarbeid. Når det gjelder mine reisevaner så har jeg vært i Asia, Afrika, Nord- ogSør-Amerika før jeg reiste til Palestina. Det er alltid noen som har det verre, men Palestina-konflikten har fulgt meg gjennom et langt liv, og jeg blir opprørt over det jeg har lest, og enda mer det jeg har sett.

Du har rett i at «Alle undertrykte fortjener vårt engasjement, også palestinernes.» Ingen av oss er overmennesker som kan engasjere seg i alt, og noen av oss får da engasjere oss i palestinernes sak.

1 liker  
Kommentar #32

Eyvind Henriksen

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

"Segregasjons-muren som blir bygget rundt og gjennom de palestinske boligområdene ødelegger livet for både barn og voksne. "

Å kalle dette for en mur er kun for å gi assosiasjoner til Berlinmuren. Det er uredelig fordi det er stort sett et gjerde som er satt opp for å hindre terror og det har fungert.

Jeg vil vise til FN-sambandet:

I 2002 startet byggingen av den såkalte separasjonsbarrieren (også kalt muren), som strekker seg langt inn på Vestbredden og gjør deler av landet utilgjengelig for palestinere (Se kart over muren her http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_west_bank_barrier_route_update_july_2011.pdf). Muren har blitt fordømt av FN, og Den internasjonale domstolen i Haag har vedtatt at den er i strid med folkeretten (internasjonal lov).  http://www.globalis.no/Konflikter/Palestina

I Mesha på Vestbredden skiller separasjonsbarrieren én familie fra resten av landsbyen. Foto: Ida Jørgensen Thinn

I 2011 var 438 km ferdig bygget av den planlagt muren på 708 km. Du har helt rett i at muren gir assosiasjoner til Berlin-muren. Det er likevel den forskjell at den bare var 155 km lang og halvparten så høy. Berlin-muren gikk etter opptrukne grenser, men segresjonsmuren går langt inne på palestinsk område og legger grunnlaget for ytterliggående annektering av palestinske områder.

Kommentar #33

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Eyvind Henriksen. Gå til den siterte teksten.
I 2011 var 438 km ferdig bygget av den planlagt muren på 708 km. Du har helt rett i at muren gir assosiasjoner til Berlin-muren. Det er likevel den forskjell at den bare var 155 km lang og halvparten så høy. Berlin-muren gikk etter opptrukne grenser, men segresjonsmuren går langt inne på palestinsk område og legger grunnlaget for ytterliggående annektering av palestinske områder.

Det er blitt litt kluss her. Det ser ut til at det er Danielsen du siterer, men det er fra min kommentar #23. 

Israel kaller dette for et sikkerhetsgjerde. 10% er mur og 90% gjerde.

Omtrent 60% av barrieren var ferdigstilt pr. 2010. Det er lite sannsynlig at resten blir bygget, står det i Wikipedia.

Jeg synes ikke din kommentar gir et balansert inntrykk. Synes du, hvis du tenker deg om?


5 liker  
Kommentar #34

Eyvind Henriksen

0 innlegg  9 kommentarer

Petter Kvinlaug

Publisert nesten 5 år siden

Det er godt du holder orden:-)

La meg klargjøre at jeg kun skriver om forholdene på Vestbredden. Jeg ser at Gaza er forskjellig fra forholdene på Vestbredden.


Jeg ser også at det du skriver langt på vei stemmer med kartet fra FN. Arbeidet med muren har fortsatt også etter 2010. Dersom du studerer kartet nærmere så ser du at det er anlegg som er planlagt langt inn i palestinske områder som ikke er fullført. Muren er nærmest fullført når man ser på Vestbredden som helhet.

Det er rett at Israel kaller muren for sikkerhetsgjerde mens palestinerne kaller det for Apartheid-mur. I 2004 ble arbeidet og planleggingen av muren behandlet av Den internasjonale domstolen i Haag. Der behandlet de også hva konstruksjonen skulle kalles. De kom fram til at Muren var navnet selv om store deler av konstruksjonen var et gjerde. En skal være klar over at det langs muren/gjerdet eren sikkerhetssone på 60 meter og like vanskelig å passere som en betongmur.

Du skriver et sted: «et gjerde som er satt opp for å hindre terror». Etter Oslo-avtalen ble de palestinske områdene nærmest av væpnet.Palestinerne fikk opprette 25 politistasjoner med politi utstyrt med halvautomatiske rifler. Politiet har kun lov å arrestere andre palestinere, men må tilkalle israelske soldater for å arrestere en jøde.

De haringen hærstyrke, men Al Fatah har vært i bakgrunnen. Likevel så er ikke Al fatah mer enn 10000 mann, og styrken har ikke vært virksom med militær aktivitet etter 1993.

Etteropplysninger fra Store norske leksikon har Israel: 

Israelskehærstyrker (https://snl.no/Israels_forsvar): Tyngremateriell i IDF omfatter blant annet ca. 3400 stridsvogner og ca.6930 pansrede kjøretøyer. Marinens plattformer omfatter treundervannsbåter, tre missilkorvetter og 12 mindre missilfartøyer.Flyvåpenets har ca. 520 kampfly og 184 kamphelikoptre. Det er antattat Israel har rundt 100 kjernefysiske stridshoder, som med fly ellermissiler har en rekkevidde på opptil 2000 kilometer. IDF har en tjenestegjørende styrke på ca. 175 000 soldater samt en reserve påca. 445 000.

Vi snakker om Midt-Østens kraftigste militærmakt. 

Jeg kan ikke huske sist det ble sendt bomber fra palestinske til jødiske områder på Vestbredden. En hører stort sett om unge mennesker som kaster stein mot soldater og angriper jøder med kniv. De jødiske bosetterne er utstyrt med pistoler og geværer, og ofte blir de beskyttet av soldater når de vandre i større grupper. Det kryr av israelske soldater og kontrollposter overalt på Vestbredden. 


Du spør om jeg gir et balansert inntrykk. Jeg prøver så godt jeg kan. Jeg prøver å finne opplysninger fra mest mulig nøytrale kilder. Jeg leser også hva MIFF, israeltoday.no og andre pro-israelske nettsteder, og jeg leser info fra norske aviser, FN og FN-sambandet. Jeg leser også pro-palestinske nettsteder som Palestinakomiteen. Helst søker jeg sider med litt mer balansert innhold, men det er vanskelig.


Mitt viktigste utgangspunkt er at det er Israel som kontrollerer hele Israel/Palestina. Vi må prøve å forstå de lidelser som den kontrollerte part lider under. 

Kommentar #35

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Nei, selvfølgelig ikke

Publisert nesten 5 år siden
Eyvind Henriksen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke huske sist det ble sendt bomber fra palestinske til jødiske områder på Vestbredden. En hører stort sett om unge mennesker som kaster stein mot soldater og angriper jøder med kniv. De jødiske bosetterne er utstyrt med pistoler og geværer, og ofte blir de beskyttet av soldater når de vandre i større grupper. Det kryr av israelske soldater og kontrollposter overalt på Vestbredden. 

Det kommer ingen bomber fra vestbredden fordi Israel har kontroll. Det kom ingen, eller få, bomber fra Gaza før Israel trakk seg ut.

Det bor mange arabere i Israel. Hvorfor skal ikke jøder få lov til å bo på Vestbredden? Hadde de det, hadde det ikke vært noe problem. De er like mye palestinere som araberne er. De blir angrepet og trenger derfor beskyttelse. Derfor har de sine "enklaver" på ca. 3% av Vestbredden. Når da foreldrene lar sine barn kaste stein på soldatene, blir det for dumt. Foreldrene burde straffes etter min mening.

Når det er så stor kontroll på vestbredden, som det er, er det fordi araberne har drevet med terror. Israelerne vet hva som skal til. Vi i Norge vet ikke hva dette er. Derfor blir det så galt når uvitende folk fra Norge kommer ned og ser hvordan tilstanden er. De klarer ikke å sette det i sammenheng og tar det hele helt ut av kontekst. De blir like forferdet som barn fra storbyer som trodde at kjøtt er noe som blir produsert på en fabrikk, når får se virkeligheten.

Når vi ser hvor galt det gikk da Israel trakk seg ut fra Gaza. Hva skulle få noen til å tro at det skulle gå noe bedre om Israel trakk seg tilbake fra Vestbredden og gjorde Judea også jøderent?

5 liker  
Kommentar #36

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Muren - ledd i kolonisering av okkupert land

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Israel kaller dette for et sikkerhetsgjerde. 10% er mur og 90% gjerde.

Omtrent 60% av barrieren var ferdigstilt pr. 2010. Det er lite sannsynlig at resten blir bygget, står det i Wikipedia.

Jeg synes ikke din kommentar gir et balansert inntrykk.

At israelske okkupasjonsmyndigheter ønsker å fremstille Muren som et sikkerhetstiltak, forundrer ikke. Men hvis sikkerhet var motivet, hvorfor er ikke Muren da oppført langs den Grønne linjen - Israels anerkjente grense mot Vestbredden? Dette ville ikke ha vært i strid med folkeretten - og ingen grunn til internasjonale protester. 

Grensestrekningen langs den Grønne linjen er på 320 km - Murens trassé derimot, er hele 709 km lang. Mer enn dobbelt så lang. Hvorfor?      

Av den delen av traseen som er utbygd, går 85%  inn på okkupert område. Den går i sikk-sakk gjennom 10 av 11 palestinske administrasjonsdistrikt på Vestbredden. Hvorfor? Bidrar dette til mer sikkerhet for Israel?

Slik traseen er lagt i dag,  :
- splitter den opp etablerte palestinske samfunn på okkupert land;
- hindrer fri ferdsel mellom palestinske samfunn - inkludert tilgang til helsetjenester;
- bidrar til å kvele palestinsk økonomisk virksomhet;
- raserer palestinsk jord og eiendom;
- isolerer palestinske samfunn – noen har sågar blitt ufrivillig annektert inn i Israel, uten å få statsborgerlige rettigheter eller tilgang på vann og strøm.

Bidrar dette til økt sikkerhet for Israel - eller hever det konfliktnivået? 

Svaret ligger selvfølgelig i det faktum at Murens trasévalg ikke kan forstås ut fra Israels sikkerhetsbehov, men som ledd i en årelang koloniseringsstrategi av okkupert land. I denne strategien utgjør bosetterne førsteskansen. I den grad Muren har med sikkerhet å gjøre, er det knyttet til beskyttelse av illegale bosetterkolonier - etablert klart i strid med internasjonal folkerett, uten respekt for de konvensjoner Israel er forpliktet til å følge som okkupasjonsmakt. 


   


Kommentar #37

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Forståelig og ryddig

Publisert nesten 5 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Svaret ligger selvfølgelig i det faktum at Murens trasévalg ikke kan forstås ut fra Israels sikkerhetsbehov, men som ledd i en årelang koloniseringsstrategi av okkupert land.

En fredsavtale med palestinerne betinger uansett at en ny grense dras. I 6-dagers krigen regnes Israel som den angrepne part, av Jordan. Dermed har man etter internasjonal rett krav på forsvarbare grenser, hvilket den gamle grensen ikke kan sies å være. 

Dette er uansett kun en justering av den gamle grensen. I mangel av palestinsk forhandlingsvilje, forskutterer Israel dette. Forståelig og ryddig.

5 liker  
Kommentar #38

Eyvind Henriksen

0 innlegg  9 kommentarer

Nei, selvfølgelig ikke

Publisert nesten 5 år siden

Jeg prøver å forstå deg, men jeg klarer det ikke. Er det slik å forstå at du mener at når barn kaster stein så er det foreldrene og palestinernes feil.

Når et 13 år gammelt barn skader 2 personer med kniv så er det palestinernes feil. Når det samme barnet blir dømt til 12 års fengsel i en israelsk domstol så er det palestinernes feil, selv om dommen bryter med FNs menneskeretttighetskonvensjoner. (http://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-sentence-idUSKBN1321XK)

Det er palestinernes feil at hvis handlingen hadde blitt utført av en israelsk gutt så ville han blitt dømt etter en sivil lov og fått en langt mildere dom. Den palestinske gutten ble dømt av en militærdomstol.

Det er palestinernes feil at to israelere blokkerte utgangen til et hus og kastet brannbomber inn i soverommet. Det var palestinernes feil at et 18 måneder gammelt barn døde i angrepet, mens det var israelernes gode innsats som reddet mor, far og et barn. Det er palestinernes feil at gjerningsmennene går fri og blir behandlet som folkehelter i Israel. http://www.haaretz.com/beta/1.668871

Det er palestinernes feil når engammel dame blir kastet ut av sitt hus av israelske besettere. https://www.youtube.com/watch?v=TCBaBUXYNSg

Nestekjærlighet, er det bare noe som gjelder til israelere?

Er det slik du ser på verden og konflikten i Palestina? Kommentar #39

Eyvind Henriksen

0 innlegg  9 kommentarer

Forståelig og ryddig

Publisert nesten 5 år siden

Forståelig er ikke et ord jeg vil bruke om din kommentar.

Kommentar #40

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Også Israel må følge internasjonal lov og rett

Publisert nesten 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Dermed har man etter internasjonal rett

Det sentrale i forhold til internasjonal rett i dette tilfellet, er at en okkupasjonsmakt uansett er forpliktet til å rette seg etter konvensjoner som begrenser maktutøvelsen på okkupert land. Dette ikke minst for å beskytte rettighetene til den okkuperte sivilbefolkning.  

Disse prinsippene opphører ikke, selv ikke etter 50 års israelsk okkupasjon av Vestbredden. Derfor er bl.a. Murens trasé inn på okkupert område å regne for illegal, ihht internasjonal lov og rett.   

1 liker  
Kommentar #41

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Eyvind Henriksen. Gå til den siterte teksten.
Jeg prøver å forstå deg, men jeg klarer det ikke. Er det slik å forstå at du mener at når barn kaster stein så er det foreldrene og palestinernes feil.

Vi kan ikke gå inn på enkelthendelser her. Det blir bare rot. Enhver hendelse har sin historie. Det forstår du vel.

Når det gjelder barn som kaster stein på soldater er ikke det en enkelthendelse. Hvorfor kaster de stein? Jo fordi noen oppfordrer de til det. Jeg har hørt om journalister som har oppfordret palestinske barn til å kaste stein på soldater, for dermed håpe at de skal gjøre noe dumt, slik at de får noe å skrive om. Ingen vil fordømme barn.

Uansett er det foreldrenes ansvar å holde barna unna. Ingen palestinske barrn vil finne på å kaste stein på israelske soldater på egen hånd. Hvorfor kastet ikke norske barn stein på tyske soldater under krigen? Jo, det var fordi det var ingen som oppfordret de til det.

4 liker  
Kommentar #42

Nora H. Mæhlum

0 innlegg  6 kommentarer

Muslimer, ikke-troende muslimer og ex-muslimer

Publisert nesten 5 år siden

Jeg tror at mange ikke-troende muslimer fremdeles kaller seg muslimer, nettopp fordi de er "født som muslimer". 

Akkurat på samme måte som mange i kristne land kaller seg kristne, selv om de ikke er personlig kristne.  

Men så har vi de muslimene som har begynt å kalle seg selv ex-muslimer. Disse har tatt et større standpunkt, og ønsker å sette fokus på alt det som ikke er så bra, og alt det som er diskriminerende, undertrykkende, grusomt og barbarisk, - som skjer i islams navn.  - Og her finner vi altså også antisemittisme, som mange muslimer vokser opp med, som et "normalt syn på jøder". 

2 liker  
Kommentar #43

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Offentlig konverteringsdag

Publisert nesten 5 år siden
Nora H. Mæhlum. Gå til den siterte teksten.
Men så har vi de muslimene som har begynt å kalle seg selv ex-muslimer. Disse har tatt et større standpunkt, og ønsker å sette fokus på alt det som ikke er så bra, og alt det som er diskriminerende, undertrykkende, grusomt og barbarisk, - som skjer i islams navn.  - Og her finner vi altså også antisemittisme, som mange muslimer vokser opp med, som et "normalt syn på jøder". 

Derfor burde vi hatt en offentlig konverteringsdag hvor en kunne stå frem og si at "Jeg er ikke muslim lenger". Det hadde vært en styrke for samfunnet og for dem selv. Da hadde samfunnet også beskyttet dem for represalier i forbindelse med konverteringen.

2 liker  
Kommentar #44

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Et tyveri er og blir et tyveri

Publisert nesten 5 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Disse prinsippene opphører ikke, selv ikke etter 50 års israelsk okkupasjon av Vestbredden. Derfor er bl.a. Murens trasé inn på okkupert område å regne for illegal, ihht internasjonal lov og rett.   

Mener du at det tyveriet som skjedde i året 638,  hvor arabiske muslimer okkuperte Midtøsten med Jerusalem, er legitimt i dag. Er ikke et tyveri den gang et tyveri i dag?

Kommentar #45

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Vi lever i det 21. århundre

Publisert nesten 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Mener du at det tyveriet som skjedde i året 638,  hvor arabiske muslimer okkuperte Midtøsten med Jerusalem, er legitimt i dag. Er ikke et tyveri den gang et tyveri i dag?

Minner om at vi nå lever i det 21. århundre. Det tryggeste for verdens sikkerhet er nok at ulike land må rette seg etter den internasjonale rettsorden som gjelder idag.

Forøvrig har jeg aldri sett at israelske myndigheter har argumentert for sin okkupasjonspolitikk ut fra noe som måtte ha skjedd i år 638....   

Kommentar #46

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig har jeg aldri sett at israelske myndigheter har argumentert for sin okkupasjonspolitikk ut fra noe som måtte ha skjedd i år 638....   

Nei men likevel er muslimenes erobringstokt i 638 tilfelle, og bør ikke glemmes, når en bruker ordet okkupasjonsmakt om Israel.

1 liker  
Kommentar #47

Eyvind Henriksen

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
De tmå jo være bedre å dokumentere med hendelser enn å komme med generelle utsagn av typen « Jeg har hørt om journalister». Ikke vil du høre på enkelthendelser og ikke kommenterer du mine betraktninger om systematiske brudd på menneskerettighetene i Israel.
Kan jeg få ditt syn på Norges uttalelser i Menneskerettighetsrådet i Genève 29. oktober 2013:
«-Norge er bekymret for den kontinuerlige volden som utføres avisraelske bosettere, mot palestinere og palestinsk eiendom på Vestbredden. Palestinernes rett til fredelig protest nektes. Norgeanbefaler at Israel tar grep for å tilby trygghet og beskyttelseoverfor den palestinske sivilbefolkningen, og innførerinternasjonale regler mot fengsling av mindreårige».
Kommentar #48

Nora H. Mæhlum

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Er så enig i din kommentar. Du har tatt Gule på kornet her, Rune Tveit. 

1 liker  
Kommentar #49

Jon O Lamvik

4 innlegg  9 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Skriv din kommentar

Kommentar #50

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Prosessen mot en ny fremtid?

Publisert nesten 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det finnes således helt rasjonelle og historiske grunner til at Palestina-konflikten framstår for mange som viktigere enn mange andre konflikter i verden. Det må vi leve med. Og det er i alle fall ingen som helst grunn til å slutte å bekjempe en kolonialistisk apartheidstat.

En annen innfallsvinkel er å tro på at det handler om å kjempe (i kjærlighet) for at jøder, kristne og muslimer kan leve side om side i det samme landet i erkjennelse av at de tilhører den samme éne Gud. - Hvilken annen prosess kan føre fram?

Jeg oppfatter IKKE at uttrykket "Død over Israel" menes bokstavelig! Men at det gjelder en framtid uten behov for religiøse stater!  At det egentlig handler om at religionene må bli likeverdige overfor den éne Gud, og at mennesker må lære seg å leve sammen (i kjærlighet) selv om de kommer fra ulike kulturer? 

"I dag er det ikke forskjell på jøde eller greker, kristne eller muslimer!" Nesten tatt ut av skriften! - Vi er alle like overfor den éne Gud.  Dette forutsette at religionene forsøker å nærme seg sin virkelige kjerne av enhet, sannhet og rettferd, og innse sine likheter og ikke bare feste seg ved forskjellene.

Her er det vel ingen grunn til å anklage jøder mer enn kristne eller muslimer?  Handler verdensuroen egentlig om vår forståelse av kjernen i denne problematikken? Er det "snillhet" eller strenghet som virkelig fører fram fra Israels side?

 Den jødiske læra (og muslimske) har et mer realistisk syn på ballansen nettopp mellom strenghet og barmhjertighet, som kristne samfunn faktisk har mye å lære av. 

Vennlig hilsen Mette

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere