Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Hitles den som hitles bør

Hvorfor bruke nazikortet mot Sylvi Listhaug når det finnes mer relevante historiske paralleller?

Publisert: 29. nov 2016  /  693 visninger.

Visst var det usmakelig av Sylvi Listhaug å dra med seg TV 2 på politiets raid mot bilvaskerier og restauranter på jakt etter ulovlige innvandrere.

For det første er hun ikke ­utkastelsesminister. Det ansvaret ligger under justisminister Anders Anundsen.

For det andre er det grunn til å stille spørsmål ved hensikten bak stuntet: Antakelig ønsket Listhaug å sende to forskjellige budskap til to forskjellige grupper. Til Frps innvandringskritiske­ kjernevelgere var meldingen: Jeg ­deler ditt sterke engasjement mot innvandring og gjør det jeg kan for å få ut flest mulig.

Til Frps innvandringsvennlige­ kritikere ville hun si: Fint om dere kan hisse dere kraftig opp over dette, helst gå litt over streken. All erfaring viser nemlig at jeg og Frp tjener på det.

Full klaff. Listhaug fikk svaret­ hun håpet på. Reklamemann ­Ingebrigt Steen Jensen har et sterkt personlig engasjement mot rasisme og for flyktninger. Da han så Listhaugs siste stunt på TV 2, brukte han deportasjonen av jøder fra Norge, og tyske­ soldaters utrenskninger av Warszawa-ghettoen som parallell: «Bank-bank midt på natta! Vis oss papirene! Heraus! Til en leir langt borte, der det er natt og tåke.»

Listhaug trengte ikke kommentere det engang, det ble 1-0 til henne.

Det finnes andre historiske hendelser som ligner mer. For eksempel søkte tusenvis av europeiske jøder om opphold i tryggere land før 2. verdenskrig. 
En del av disse ble avvist.

Avslagene ble begrunnet med manglende beskyttelsesbehov eller innenrikspolitiske forhold. Noen av flyktningene omkom senere i holocaust.

Et av eksemplene er norsk: Nansenhjelpen søkte i 1939 om opphold i Norge for 100 jødiske barn fra Tsjekkoslovakia. Det ble avslått med begrunnelsen at man fryktet at de ville bli så integrerte i Norge at de ikke var returnerbare senere.

Da flyktningskipet MS St. ­Louis samme år ankom Cuba, og senere­ USA og Canada med 937 flyktninger fra nazi­regimet, ble nesten alle avvist. De måtte­ ­returnere til Europa, der en tredje­del omkom i holocaust.

Mindre omfang. Det går an å se en parallell mellom disse hendelsene og enkelte flyktningers situasjon i Norge. Det finnes nemlig eksempler på at mennesker som har fått avslag på asylsøknaden er blitt fengslet eller drept etter utsendelsen. Men omfanget er likevel ikke i nærheten av det som skjedde før 2. verdenskrig.

Det betyr ikke at ikke konsekvensen av en streng asylpolitikk er en tragedie for dem som blir sendt ut. Svært mange av de utsendte har det vondt. De ­lever under forhold vi aldri ville ­akseptert for våre egne innbyggere.

Dette skjer med blant annet Arbeiderpartiets velsignelse. Dette er sosialdemokraten Steen Jensen klar over. Det han først og fremst reagerer på er Listhaugs populisme. Hun kan beskyldes for å spille på fremmedfrykt, noen vil også si rasisme. Det vil få anklage Arbeiderpartiet for.

Faktiske paralleller. Også Nettavisens Gunnar Stavrum bruker sterke ord i denne­ ­debatten. Han mener Steen Jensen «tråkker på de ufattelige ­lidelsene som millioner av jøder og deres pårørende ble utsatt for i nazistenes folkemord».

Det er et viktig poeng at «hitling» bør forbeholdes den som «hitles» bør. Går det inflasjon i nazisammenligningene, gjør vi en urett mot minnet til seks millioner jøder som systematisk ble utryddet av det djevelske naziregimet.

Det betyr ikke at vi ikke skal trekke lærdommer av historien. Det finnes paralleller mellom holdningene til de mest islam- og innvandringskritiske miljøene i dagens Norge og holdningene til jøder i Tyskland på 20- og 30-tallet.

Dette må kunne adresseres uten at sammenligningen ­avskrives som «hitling».

Verken Sylvi Listhaug eller enkelte andre høyrepopulistiske­ politikere synes å ha et påtrengende behov for å ta et tydelig oppgjør med slike fiendtlige holdninger. Tvert imot kan de ­beskyldes for å spille nettopp på den samme frykten og motviljen for «fremmede» som preget 30-tallets europeiske innbyggere.

Dessverre måtte man ikke til nazipartiet i Tyskland for å finne slike politikere før 2. verdenskrig. Det var mange over dem i hele Europa. Ikke minst fantes de i Norge, over hele det politiske landskapet.
Det er ingen formildende omstendighet. For historien har vist oss hvor farlig fremmedhatet er. Det må være lov å påpeke.

FØRST PUBLISERT I VÅR TLAND 29.11.2016

2 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
For det første er hun ikke ­utkastelsesminister. Det ansvaret ligger under justisminister Anders Anundsen.
Etter mitt skjønn er Listhaug feilplassert på sin post. Hun viste dette i forrige uke da hun talte om at det nå ville bli tatt imot ca 40 flyktninger fra Hellas, hvorav 20 allerede er kommet. Det ble referert i teksten til at et betydelig større antall er avvist. Her er det snakk om at hundrevis og tusenvis er sjekket ut som uaktuelle for å få komme til Norge. Begrunnelsen for dette er at terrorfaren er stor med mange flyktninger. Dvs i denne sammenheng at bare 40 av anslagsvis 1000 eller mer er å anse som mulige terrorister - i Listhaugs verden. Jeg tror det er grunn til å stille spørsmål ved en slik vurdering. Antallet mulige terrorister virker alt for høyt iht hva man opererer med ellers i andre land. Min konklusjon er at med en slik innstilling spiller ikke Listhaug på fremmedfrykt. Hun har selv frykt. Hun er selv redd. Det er ikke vanlig at en person får en slik oppgave som hennes med de føringer hun gir ved sitt blotte forhold til saken.
Jeg kan trekke en parallell. I Trondheim kommer varaordføreren fra MDG. Hun er nektet av ordføreren å representere eller uttale seg om oljespørsmål. Hun begikk et feilgrep ved å uttale seg fordelaktig om at Det Norske Oljeselskap har flyttet fra byen. Da kom det frem at hun er ilagt forbud fra ordføreren på å uttale seg om oljerelaterte saker både som MDG'er og varaordfører offentlig.
Nå er regjeringen forenet om sin politikk. Andre statsråder, slik som helseminister Høie går også ut og støtter "en streng men rettferdig" asylpolitikk som det heter. Men det er altså ikke det vi har når den ansvarlige statsråd er i mot hele greia. Feilen starter med Listhaug.
For en tid siden var den ungarske utenriksminister intervjuet på BBC. Ungarn har intet i mot flyktninger, ja de har sogar avertert etter den rette typen flyktninger som tilfredsstiller Ungarns behov. I tillegg søkte regjeringen folket støtte noe den ikke fikk og folkeavstemmingen måtte underkjennes. Nei, når Ungarn sliter med å ta i mot sin kvote som EU ville de skulle da unna var det fordi det var begått formelle feil i saksbehandlingen. Midt i en gallopperende krise ble ikke alle skjemaer utfylt slik man ville gjort om det var opp til Ungarn, og da gir det seg selv at selv om andre land godtar at det var litt vanskelige kår for langsomme beslutninger med flodbølger av flyktninger inn over de europeiske kyster, kan ikke Ungarn bare åpne grensene for folk som praktisk talt dauer mens de er i ferd med å ta skrittet inn i landet. Dessuten hadde det vært basketak på jernbanestasjonen i Budapest, så flyktningene måtte sporenstreks til Tyskland med første tog.
Jeg finner ikke andre ord enn nasjonalisme og fremmedfrykt for dette. Ingen spiller for galleriet. Dette er nakne realiteter vi må møte som det det er. Hvis hensikten er å i det hele tatt ta imot flyktninger må en ny statsråd komme inn, en som ikke er redd for å ta i halvparten av arbeidet sitt.
1 liker  
Kommentar #2

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvorfor er dette relevant?

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Et av eksemplene er norsk: Nansenhjelpen søkte i 1939 om opphold i Norge for 100 jødiske barn fra Tsjekkoslovakia. Det ble avslått med begrunnelsen at man fryktet at de ville bli så integrerte i Norge at de ikke var returnerbare senere.

Da flyktningskipet MS St. ­Louis samme år ankom Cuba, og senere­ USA og Canada med 937 flyktninger fra nazi­regimet, ble nesten alle avvist. De måtte­ ­returnere til Europa, der en tredje­del omkom i holocaust.

Mindre omfang. Det går an å se en parallell mellom disse hendelsene og enkelte flyktningers situasjon i Norge. Det finnes nemlig eksempler på at mennesker som har fått avslag på asylsøknaden er blitt fengslet eller drept etter utsendelsen. Men omfanget er likevel ikke i nærheten av det som skjedde før 2. verdenskrig.

Jeg skjønner ikke hva Gjøsund mener er så relevant med de eksemplene han nevner. Joda, det finnes eksempler på at noen som er blitt returnert fra Norge, er blitt fengslet eller drept, men hvorfor er det en parallell til den tredjedelen som ble drept i holocaust etter å ha blitt avvist som flyktninger i vestlige land?

Betyr det at en tredjedel av dem vi ikke tar imot, vanligvis blir drept ved hjemkomst? Neivel? Men noen få opplever å bli drept. Sammenligner vi dette lille antallet med den tredjedelen som ble drept i eksempelet til Gjøsund, så ser jo alle at eksempelet er fullstendig misvisende og irrelevant. Et slik eksempel ville være relevant dersom et meget stort antall flyktninger som blir avvist i Norge blir drept ved hjemkomst. Men slik er det jo ikke? Det har skjedd i et svært lite antall tilfeller. Parallellen er altså meningsløs.

Og hva sjedde med de 100 jødiske barna fra Tsjekkoslovakia som Gjøsund nevner? Se, det forteller han ingenting om. Hvorfor er da det eksempelet en parallell til dagens asylpolitikk? Vi tar da vitterlig imot mange tusen flyktninger hvert eneste år. Hvorfor er det relevant å sammenligne med et tilfelle der ALLE 100 fikk avslag?

Ingen av disse tilfellene er etter min mening sammenlignbare med situasjonen i Norge. Punkt 1: Svært få som blir avvist i Norge blir drept eller fengslet ved hjemkomst. Punkt 2: Vi avviser ikke ALLE som søker asyl hos oss, vi foretar en individuell behandling, vanligvis.

I Gjøsunds eksempler ble 1/3 av de avviste drept i hjemlandet, eller alle ble kollektivt avvist.

Konklusjon: Ingen parallell til Norges situasjon. Eksemplene er irrelevante og misvisende!

Ja, Gjøsund, mange av dem som returneres lever et liv i vanskelige forhold, og har det på langt nær så godt som de kunne hatt det i Norge. Men er det det vår flyktningepolitikk handler om? At folk skal få opphold i Norge fordi de får det bedre her enn i hjemlandet? Nei, så absolutt ikke. Vår flyktningepolitikk baserer seg på at kun dem med et reelt beskyttelsesbehov skal få asyl, alle andre skal avvises.

Det er sannsynligvis mange hundre millioner mennesker i verden som lever et liv i fattigdom og lidelse. Dessverre så hører det ikke inn under norsk flyktningepolitikk å motta alle fordi de er fattige eller på andre måter har en vanskelig tilværelse. Det er leit å tenke på at så mange mennesker har det vanskelig. Vi skulle så gjerne hjelpe alle. Men det klarer vi ikke.

Vi yter likevel en god innsats ved å motta et stort antall til Norge. Og vi bidrar med milliardbeløp til hjelp for flyktningene i leirene.

Å dra paralleller til tidligere tider, der mange opplevde å få kollektivt avslag, og opptil en tredjedel av søkerne ble drept ved hjemkomst, er irrelevant!

Så kan folk gjerne mene det var usmakelig av Listhaug å følge politiet i deres arbeid, men jeg har til gode å se slik kritikk av andre politikere som har gjort omtrent det samme.

Det synes åpenbart at hovedgrunnen til den sterke kritikken mot Listhaug, er den dype antipatien mange føler for henne som menneske.

Noen kunne tjene på å skjule sin personlige antipati i større grad, så ville kritikken fremstå mer troverdig.

Mvh Sverre

10 liker  
Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Listhaugs politikk har bred støtte

Publisert over 5 år siden

I slike debatter, der folks personlige antipati mot mennesket Sylvi Listhug er i nærmest fri flyt, bør vi kanskje minne oss selv om at den politikken hun fører har bred støtte både på stortinget og i befolkningen.

Hun har en oppslutning som faktisk tilhører sjeldenhetene, og Høyre og FrPs flyktningepolitikk har stor støtte. Sammen med AP, som står for omtrent samme politikk, snakker vi om opp mot 70 % støtte i det norske folk.

De som mener vi fører en fremmedfiendtlig og rasistisk politikk, bør kanskje merke seg at de da i virkeligheten karakteriserer 2/3 av det norske folk som fremmedfiendtlige rasister.

Se også min egen artikkel om Listhaugs "stunt": http://www.verdidebatt.no/innlegg/11669131-saklig-kritikk-eller-hitling-hva-har-best-effekt

Mvh Sverre

10 liker  
Kommentar #4

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

La dem hitle på

Publisert over 5 år siden

La dem hitle på, la dem dra absurde paralleller - vi tjener på det i lengden. Trenden er tydelig, folk er lei pk-erne og ingen vil ha noe i nærheten av svenske tilstander, så føre var-politikken griper om seg. Da er splitting og hitling meget velkomment. Jeg vil ikke ha dialog på deres absurde premisser, jeg vil heller ha seier. Tyskland, Brexit, USA og snart Frankrike demonstrerer tydelig Zeitgeist. De startet, vi avslutter.

6 liker  
Kommentar #5

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Takk til Listhaug for innsatsen på uriasposten for Norges framtid

Publisert over 5 år siden
Selv Gjøsund skjønner at Norge ikke kan ta imot alle som vil migrere til Norge og våre ennå oppegående velferdsgoder. Sånn sett har vi i Norge mye å by på, men vi kan allikevel ikke ta imot alle.

I tider som denne, men mye migrasjon, er nok budskapet mye mer beregnet for jungeltelegrafen - at Norge faktisk tar ulovlig innvandring på alvor og sender tilbake de som ikke har sitt opphold i orden eller ennå er i en uavklart situasjon. Dette håpes å bremse noe på trangen til å velge Norge som ypperste reisemål.

Det er stor forskjell på å prøve å være en god grensevokter for kongeriket Norge og de eksemplene du kommer med, Gjøsund. Vi, som nasjon, fungerer best der strømmen av migranter som vi ikke vet hvem er holder seg på et nivå som gjør at vi ikke mister oversikten - at vi vet at det nasjonale byggverket står seg og at samholdet ikke settes på brytninger som skaper motsetninger, uro og kaos. Skal vi klare dette, så er Norge i behov av en Listhaug - en kommende statsministerkandidat - like det eller ikke.
6 liker  
Kommentar #6

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Men Frp er da egentlig et innvandringsvennlig parti!

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Til Frps innvandringskritiske­ kjernevelgere var meldingen: Jeg ­deler ditt sterke engasjement mot innvandring og gjør det jeg kan for å få ut flest mulig.

Frp er ikke mot innvandring. Frp er for innvandring. Altså arbeidsinnvandring. Fra vestlige land. Siv Jensen sa det til og med på TV. Klart og tydelig.
Det er bare hvis innvandrerne kommer fra asiatiske eller afrikanske land, er litt mørkere i huden, og kaller Gud for Allah, at Frp sin diskrimineringsminister mener det er negativt for landet.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det er bare hvis innvandrerne kommer fra asiatiske eller afrikanske land, er litt mørkere i huden, og kaller Gud for Allah, at Frp sin diskrimineringsminister mener det er negativt for landet.
Ja, det er den samme situasjonen som jeg beskrev i mitt forrige innlegg med Ungarn. Man forventer å kunne håndplukke folk akkurat etter sitt mål men disse finnes ikke i den store hopen som virkelig trenger en humanitær innsats. Da blir det enda rarere med Listhaug som bærer på en kristen innstilling at hun ikke en gang kan benytte den nitide silingen sin til å fx hjelpe kristne fra Midt-Østen. Terrorist- og fremmedfrykten er så sterk at det blir umulig å hjelpe et forfulgt folkeslag som trues av utryddelse. Det er ingen tvil om de store fakta for kristne i Midt-Østen, men likevel lar det seg ikke gjøre å finne rettferdige mennesker nok til å fylle opp asylmottakene. Da er pengene så kjære at mottakene heller legges ned. Til sist er vi tilbake til trådstarters referanse til jødene; det vil ikke være noen igjen til å protestere og vi som er tilbake vil bli sittende med spørsmålet om hvorfor vi ikke gjorde noe i tide. Svaret er enkelt. Vi utviste ikke det minimum av menneskelighet da det ble krevet av oss. Det skal stå skrevet om oss at vi lot trosfeller dø fordi vi var redd de var terrorister, selv om vi vet at det er få kristne blandt de som er terrorister. Deres menneskeverd ble så lite verdsatt at de like gjerne kunne dø.
1 liker  
Kommentar #8

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

'Hitling light' is the new shit

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Det finnes andre historiske hendelser som ligner mer. For eksempel søkte tusenvis av europeiske jøder om opphold i tryggere land før 2. verdenskrig. 
En del av disse ble avvist.
Dette ser for meg ut som bare en lek med ord og begreper. Først sier du at reklamemann Steen-Jensen tråkket i salaten og ga Listhaug gratispoeng fordi han bedrev hitling av "9. grad" (ikke 10., han sa jo ikke at Listhaug VAR Hitler). Deretter presenterer du selv et bedre alternativ - en slags 'hitling light', sånn ca. på "5. grad", der Frps fremmedfrykt, personifisert av Listhaug, ikke sammenlignes med Hitlers regime, men heller med norske myndigheters unnfallenhet i forkant av Tysklands masseutryddelse av jøder.

Et tips: Kan man ikke bare droppe alt dette - både hitling naturell og light? Rett og slett bare kutte alle referanser til Hitler, SS og masseutryddelsesleirene?

Vær i stedet konkret: Hvis du mener norsk fremmedfiendtlighet inkarnert som Listhaug gjør seg skyldig i en unnfallenhet overfor mennesker som snart kommer til å bli ofre for et gigantisk folkemord et eller annet sted i Europa eller verden, så fortell oss konkret hvilket land du mener planlegger dette store folkemordet, og hvor realistisk du tror folkemord-scenariet er, gjerne sett i forhold til andre alternative scenarier.

Hvis du gjør dine lesere den tjeneste å fortelle dem dette, så skal du nok se at de selv er intelligente nok til å trekke parallellen til årene før 2. verdenskrig.
2 liker  
Kommentar #9

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Til sist er vi tilbake til trådstarters referanse til jødene; det vil ikke være noen igjen til å protestere og vi som er tilbake vil bli sittende med spørsmålet om hvorfor vi ikke gjorde noe i tide.
'I tide' - til hva?

Kommer det snart til å skje en stor og grusom hendelse som gjør at fremtidens historieskriving vil være på de innvandringsvennlige anno 2016 sin side?

NB. Jeg snakker ikke om den jevne nød som gjentar seg år etter år, men om en stor, enestående hendelse som vi kan berge mennesker ut fra hvis vi handler NÅ. Det er jo dette din og trådstarters ordbruk legger opp til.
1 liker  
Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Godt spørsmål!

Publisert over 5 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
Kommer det snart til å skje en stor og grusom hendelse som gjør at fremtidens historieskriving vil være på de innvandringsvennlige anno 2016 sin side?
All sammenligning mellom jødeutrydningen og nåtidens politikk bør utelukkende skje når det virkelig er noen som går inn for masseutrydning av et bestemt folkeslag. Som f eks når et folkeslag i et land går inn for å utrydde et annet, slik de f eks skjedde i folkemordet i Rwanda. Da er sammenligningen med Hitler og nazismen på sin plass.

Å trekke paralleller mellom en nåtidspolitiker som ikke går inn for annet enn å begrense inntaket av flyktninger, og masseutrydning av jøder eller andre sider ved nazistenes politikk, er i virkeligheten fullstendig malplassert. Parallellen eksisterer rett og slett ikke. Sammenligningen brukes utelukkende for å ramme vedkommende på hardest mulig måte, selv om den er fullstendig meningsløs.

Nazisammenligningen kan etter min mening ikke karakteriseres som noe annet enn en form for hat-ytring. Å antyde at en politiker eller andre er på nivå med nazismens utrydning av 6 millioner jøder er skammelig, rett og slett. Og da hjelper det lite å si i ettertid at "jeg sammenligner jo ikke direkte, jeg bare sier at det minner meg om.......". All antydning av paralleller til nazismen er like ille.

Norsk politikk bygger på at mennesker som virkelig trenger beskyttelse, de får faktisk asyl. Å antyde at dette feltet er styrt av rasisme og fremmedfiendtlighet som kan sammenlignes med jødeutrydningen, er grotesk.

Mvh Sverre
3 liker  
Kommentar #11

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dette har ingenting med rasisme å gjøre

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Frp er ikke mot innvandring. Frp er for innvandring. Altså arbeidsinnvandring. Fra vestlige land. Siv Jensen sa det til og med på TV. Klart og tydelig.
Det er bare hvis innvandrerne kommer fra asiatiske eller afrikanske land, er litt mørkere i huden, og kaller Gud for Allah, at Frp sin diskrimineringsminister mener det er negativt for landet.
Det er svært enkelt å undersøke hvilke innvandrere som klarer seg godt i Norge, som kommer hurtig i arbeid og som ikke belaster våre budsjetter i årevis etter at de kom hit.

Vestlige innvandrere kommer for å arbeide, mens innvandrere eller flyktninger fra visse deler av verden, har store problemer med å integreres i samfunnet og i arbeidslivet. De koster samfunnet enorme summer gjennom et helt liv.

Jeg tror du er helt på villspor når du mener de som påviser dette, gjør det fordi de er rasistiske overfor mørkhudede eller muslimer. Dessverre viser alle tall at muslimer generelt er de som klarer integreringen dårligst.

Dette er tallenes helt klare og objektive tale. Bestrider Økland realitetene?

At en politiker mener det er bedre for Norge som land i ta imot arbeidsinnvandrere som kan tilføre landet verdier enn å ta inn flyktninger fra deler av verden som har vist i praksis at de har store vansker med integrerinsprosessen, kan da ikke være så fryktelig kontroversielt?

Men noen ser selvsagt rasisme over alt.

mvh Sverre
5 liker  
Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
'I tide' - til hva?

Kommer det snart til å skje en stor og grusom hendelse som gjør at fremtidens historieskriving vil være på de innvandringsvennlige anno 2016 sin side?
Et betimelig spørsmål. Om vi vil vet vi at kristne i Midt-Østen har slitt lenge. De slet allerede før krigen i Syria. Rundt omkring i land innerst i Middelhavet har kristne lidd lenge. Det finnes beretninger fra Egypt hvor politiet ser på mens kristne bankes opp for sin vantro. Utviklingen skjøt for alvor fart fra 2003 i Irak da de kaldeiske kristne følte at de måtte flykte for å berge livet. Hundretusenvis la på flukt allerede da. Store antall døde. Det er grunnlag for å snakke om at en hel gruppe troende har blitt forfulgt til døden bare på grunn av sin tro. Nå er mange av de resterende på flukt i Europa eller forlagt i leire forskjellige steder i Midt-Østen. Disse vil en dag kunne spørre hva vi gjorde for dem i nødens stund. Du kan finne dette omtalt i artikler særlig av Erling Rimehaug om du går tilbake i hans skriving. Hendelsen du etterlyser har i store trekk gått under radaren. Kristne har ikke vært utpekt som noen spess verneverdig gruppe eller blitt vist særlige hensyn. Det kan se ut som at kristnes fokus har vært Israelkonflikten og at alt annet har vært ikkeeksisterende, og at man vurderer alle andre i regionen i aspektet pro/kontra hva som gavner Israel. Det er på den fronten man ser noen form for engasjement for hva som skjer i Midt-Østen. I unyanseringens tegn er kristne slått i hartcorn med alle andre grupper og nedvurdert selv om de burde stå oss nære. Interessen har dreid seg om Israel/Ikke-Israel. Imens har hundretusenvis kristne mistet livet.
3 liker  
Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er nå det begynner å bli ille.

Publisert over 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Det finnes paralleller mellom holdningene til de mest islam- og innvandringskritiske miljøene i dagens Norge og holdningene til jøder i Tyskland på 20- og 30-tallet.

Dette må kunne adresseres uten at sammenligningen ­avskrives som «hitling».

Verken Sylvi Listhaug eller enkelte andre høyrepopulistiske­ politikere synes å ha et påtrengende behov for å ta et tydelig oppgjør med slike fiendtlige holdninger.

De som styrer VD setter innlegget til Gjøsund på topp og det første man ser på VD`s side.
Det Gjøsund ikke har tenkt over,er at han ved å stigmatisere Listhaug på denne måten samtidig sier at de fleste i Norge støtter rasistiske holdninger.
Med dette innlegget er hitling av Listhaug helt ok å gjøre.
Og ikke kom med den at jeg ikke har lest innlegget før jeg skriver nå.

Er virkelig Listhaug SÅ farlig at man må ty til slike nedrige angrep ?
4 liker  
Kommentar #14

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Relevate paralleller må synliggjøres

Publisert over 5 år siden
Ingen, som kommer hit, blir, slik som de på MS St. Louis, skysset videre uten å få sine saker grundig vurdert.

Alle med beskytelsesbehov får beskyttelse i hht. internasjonale konvensjoner. I tillegg tar Norge imot et antall FN-(kvote)flyktninger. Dette også i hht. internasjonale avtaler og forpliktelser. Norge oppfyller alle sine forpliktelser - både formelt og moralsk - til punkt og prikke og yter svært god bistand og oppfølging til de som får innvilget opphold. De, som etter en grundig behandling får avslag, har rett til å anke - om nødvendig i flere rettsinstanser.

Parallellene, som Gjøsund mener gir legitime referanser til den kritikkverdige behandlingen som jødene fikk i Norge og andre land før og under krigen, er ikke påvist. Etter det jeg kan forstå, finnes de ikke. Med dette kan det nesten se ut til at Gjøsund går i den samme "Listhaug-fella" som Ingebrigt Steen Jensen.

Den nattlige aksjonen, som Listhaug deltok i, gjaldt ulovlige immigranter som har fått et utvisningsvedtak. For at et slik vedtak kan fattes, må det ha vært gjennomført en saksbehandling, og dermed er også disse blitt behandlet fair og forsvarlig.

Dermed faller både Steen Jensen og andre, som er mer opptatt av Listhaug enn av det som faktisk skjer med de som kommer hit til landet, for eget grep. Den indignerte moralske fordømmelsen blir stående som useriøst og også litt hjelpeløs.

For egen del kan også jeg tenke at den høyt profilerte ministeren av og til med fordel kunne vært litt mer tilbakeholden, litt mindre profilert og synlig. Men det forhindrer ikke at også jeg er blant alle dem som verdsetter og er takknemlig for at vi endelig har fått en særdeles handlekraftig og uredd minister - og da kanskje spesielt på denne posten.

I stedet for de evinnelige debattene om personen Listhaug, burde oppgående kommentatorer og samfunnensdebattanter heller være mer opptatt av fenomenet Listhaug. Det er faktisk interessant. Hvorfor er hun landets mest populære politiker - også i et historisk perspektiv? Hvorfor har hun og den politikken hun representerer så massiv støtte?

Det minst geniale, for å uttrykke det slik, og for så vidt også igorante er å demonisere ministeren og å idioterklære folket - spesielt når bakteppet er en av vår tids største utfordringer - også for mottakerlandene.

Til slutt et spørsmål til Gjøsund: Han skriver at det finnes eksempler på at folk som er utsendt fra Norge er blitt fengslet og drept. Gjør det det?

Akkurat dette framstår som en imponerende side ved myndighetenes arbeid. Tusenvis er blitt returnert - ofte til store protester fra engasjerte støtteforeninger her i Norge. En rekke ganger et det blitt varslet at de, som planlegges utsendt, går den en fryktelig skjebne i møte. Men gang på gang viser det seg at myndighetenes vurdering har vært riktig. Dette er imponerende, gitt de vanskelige vurderingene myndighetene må gjøre i hver enkelt sak.

Selv er jeg litt usikker, men jeg mener å ha hørt om ett tilfelle der en, som ble sendt tilbake til Afghanistan, ble fengslet. Finnes det fler, eventuelt mange slike tilfeller? Det kan jo være at det faktisk gjør det.

Kan Gjøsund dokumentere at flere er blitt fengslet og drept?
8 liker  
Kommentar #15

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Norge gjør mye

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nå er mange av de resterende på flukt i Europa eller forlagt i leire forskjellige steder i Midt-Østen. Disse vil en dag kunne spørre hva vi gjorde for dem i nødens stund.

Vi kan vel ikke tolke Kristiansens svar på annen måte enn at det ikke pågår systematiske folkemord noe sted på jorden. Altså er nazisammenligningen helt meningsløs.

At det finnes flyktninger i verden er vi vel alle enige om. Det er vel registrert godt og vel 50 millioner flyktninger akkurat nå. Norge hjelper på flere måter, både ved å ta imot flyktninger til Norge og ved å bidra med midler til flyktningeleirene. Vår statsminister var initiativtager til en givergruppe, og Norges bidrag er i størrelsesorden flere titalls milliarder.

Samtidig tar vi altså imot flyktninger til Norge, og det har vi gjort jevnt og trutt. Norge fører for tiden en politikk som har bred oppslutning både på stortinget og i befolkningen.

Men vår asylpolitikk omfatter ikke folk som lider under fattigdom eller kommer fra land som er ødelagt av krigerske makthavere eller innbyrdes krig. Når landets innbyggere igjen kan være trygge, slik det vurderes av mange, så har ikke lengre innbyggerne behov for beskyttelse, og får da ikke asyl i Norge.

Asylsøkere kan dessverre ikke regne med å få opphold i Norge, fordi de ventuelt får et dårligere liv i hjemlandet. Og asylsøkere som ikke returnerer frivillig, eller er utvist fra Norge og fortsatt blir her, må dessverre oppsøkes av politiet og tvangsutsendes. Det var nettopp dette arbeidet Listhaug overvar, og som gjør at enkelte mener sammenligningen med nazistenes medløpere, som under krigen fikk helt uskyldige norske og polske jøder arrestert og sendt i gasskamrene, er relevant.

Listhaug overvar altså hvordan politiet arbeidet for å oppspore innvandrere som IKKE trenger beskyttelse og oppholder seg ulovlig i Norge.

For noen er det altså som å gå nazismens ærend og medvirke til jødeutryddelse. Forstå det den som kan. 

Mvh Sverre1 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Samtidig tar vi altså imot flyktninger til Norge, og det har vi gjort jevnt og trutt. Norge fører for tiden en politikk som har bred oppslutning både på stortinget og i befolkningen.

Mon tro om det kan ha slått deg at jeg er uenig med det flertallet ditt? 

1 liker  
Kommentar #17

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Jasså?

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
At en politiker mener det er bedre for Norge som land i ta imot arbeidsinnvandrere som kan tilføre landet verdier enn å ta inn flyktninger fra deler av verden som har vist i praksis at de har store vansker med integrerinsprosessen, kan da ikke være så fryktelig kontroversielt?

Flyktninger og asylsøkere skal altså sendes ut av landet fordi de kommer "fra deler av verden som har vist i praksis at de har store vansker med integrerinsprosessen" (dine egne ord). 

Skal dette være til unnskyldning for at diskrimineringsminister Listhaug tilsynelatende ikke har snøring på hva jobben hennes går ut på? Kvitter hun seg altså med flyktningene fordi hun ikke kan makte å integrere dem? Burde hun overlate jobben til mer kyndige personer og heller melde seg arbeidsledig på Nav?

Å nei, du. Det skjuler seg nok mer lugubre grunner bak denne selektive formen for fremmedfiendlighet.

1 liker  
Kommentar #18

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det er også ditt flertall

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Mon tro om det kan ha slått deg at jeg er uenig med det flertallet ditt?

Du bor i Norge og jeg regner med at du er norsk statsborger. Da er det også ditt flertall når 2/3 av den norske befolkningen er enig i den flyktningepolitikken som føres av Listhaug og co.

Du bør være klar over at din meget sterke kritikk av denne politikken rammer 2/3 av dine landsmenn.

Mvh Sverre

1 liker  
Kommentar #19

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Du bør være klar over at din meget sterke kritikk av denne politikken rammer 2/3 av dine landsmenn.

Hva vil dere gjøre for å tvinge meg til taushet?

1 liker  
Kommentar #20

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det Gjøsund ikke har tenkt over,er at han ved å stigmatisere Listhaug på denne måten samtidig sier at de fleste i Norge støtter rasistiske holdninger

Nå gjelder det å ikke la Trump sin valgmannsseier gå helt til hodet på seg. Meiningsmålingene tilsier at for tiden er det ca. 10-12 prosent her til lands støtter rasismen til Frp-populistene. Det er ikke helt det samme som "de fleste i Norge".

2 liker  
Kommentar #21

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Økland trenger kunnskap.

Publisert over 5 år siden

For det skorter det kraftig på.
Meningsmålinger viser at et flertall av folk liker Listhaug.
Og det er vel henne du sikter til når du våser om "rasismen til FRP-populistene".
Oppgradering trengs også hos Økland.
Hva rasisme betyr kan også læres.

4 liker  
Kommentar #22

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det var IKKE det jeg skrev!

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Flyktninger og asylsøkere skal altså sendes ut av landet fordi de kommer "fra deler av verden som har vist i praksis at de har store vansker med integrerinsprosessen" (dine egne ord). 

Skal dette være til unnskyldning for at diskrimineringsminister Listhaug tilsynelatende ikke har snøring på hva jobben hennes går ut på? Kvitter hun seg altså med flyktningene fordi hun ikke kan makte å integrere dem? Burde hun overlate jobben til mer kyndige personer og heller melde seg arbeidsledig på Nav?

Å nei, du. Det skjuler seg nok mer lugubre grunner bak denne selektive formen for fremmedfiendlighet.

Jeg skrev at det ikke burde være kontroversielt å hevde at det er mer lønnsomt for Norge å ta imot arbeidsinnvandrere enn flyktninger fra visse fra deler av verden, som har store problemer med å integreres i arbeidslivet. Er det ikke selvinnlysende at vestlige arbeidsinnvandrere som jobber fra dag en er en mindre utgiftspost for Norge enn flyktninger som kanskje bor hele livet i Norge uten å komme ut i arbeidslivet?

Spørsmålet er egentlig: Skal vi gjøre det som lønner seg for Norge, eller skal vil ta imot et stort antall flyktninger fra områder som erfaringsmessig belaster det norske samfunnet med meget store utgifter og som erfaringsmessig blir avhengig av norsk sosialhjelp hele livet?

Jeg ser ingen rasisme eller fremmedfiendtlighet i dette. Jeg ser kun at noen tenker mer på hva som er lønnsomt for Norge, mens andre mener økonomi skal skal være uten betydning for vår politikk.

Er det greit å tenke penger når vi diskuterer eldrepolitikk, skolepolitikk, sosialpolitikk og helsepolitikk, mens når det gjelder innvandringspolitikk så er det "plutselig" rasisme å tenke budsjetter og utgifter?

Hva skal vi kalle det at politikere ønsker å begrense utgiftene til andre budsjettposter? Eldrerasisme? Skolefobi? Helsefascisme? Sosialnazisme? 

Noen ser rasisme, islamofobi og menneskefiendtlighet bak enhver innvandringspolitikk som de ikke selv støtter. Hvor blir det av de store ordene i alle andre politiske saksområder? Er det helt greit at eldre blir vanskjøttet, at skoler forfaller, at innskrenkede budsjetter fører til at psykisk syke ikke får hjelp, at uføretrygdede og kronisk syke får stadig dårligere råd?

Men neida, det er visst helt greit for den godeste Økland.

Striden om vår innvandrings- og flyktningepolitikk koker ned til følgende: Noen vil bruke en større del av vårt felles budsjett enn det andre vil til flyktninger. Og disse, som mener vi skal bruke store deler av våre skattepenger og andre inntekter til å ta flyktninger i stort antall til Norge, de anser dem som mener vi skal bruke mindre penger enn dem selv, eller bruke pengene til å hjelpe i flyktningeleirene, som rasister, islamofobe og menneskeforaktere.

Rart at det skal være så vanskelig å akseptere uenighet, uten å måtte dehumanisere sine medmennesker og fremstille dem som primitive rasister på linje med Nazitysklands jødeutrydning.

Økland går i front når det gjelder å dehumanisere sine meningsmotstandere.

Mvh Sverre

 

6 liker  
Kommentar #23

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nå må jeg nesten trekke litt på smilebåndet!

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva vil dere gjøre for å tvinge meg til taushet?

Kristiansen er visst nå offeret i denne debatten, i egne øyne. Det er vel også en type debattstrategi. Å mene at fordi man møter motbør, så er det noen som ønsker å tvinge en til taushet.

Vi har full ytringsfrihet i dette landet. At noen er uenig med deg og argumenterer mot deg, betyr selvsagt IKKE at vi ønsker å tvinge deg til taushet.

SÅ stor makt har vi vel ikke bare fordi vi debatterer her på VD.

Kjør på, Kristansen! Alle ytringer er like velkomne! Men du må nok regne med at noen av oss kan være uenig med deg!

Mvh Sverre


4 liker  
Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Se det ja, det var en annen tone. Ikke at jeg ble særlig skremt eller følte meg som et offer, men jeg lurte på om du selv forsto innholdet i det du skrev. I mine øyne var det ytterst upassende. Men jeg lar det være med dette. 

1 liker  
Kommentar #25

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Er Listhaug ... og Frp det egentlige målet

Publisert over 5 år siden

til både V og Krf?  Ikke kan jeg skjønne at dagens gjennomgang av klimagassgevinst og annet småplukk er det som det er snakk om her - men en mulighet til å trumfe vekk ... både Listhaug og Frp...

5 liker  
Kommentar #26

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Eller...

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
til både V og Krf?  Ikke kan jeg skjønne at dagens gjennomgang av klimagassgevinst og annet småplukk er det som det er snakk om her - men en mulighet til å trumfe vekk ... både Listhaug og Frp...

Kanskje er det FrPs ultimatum mht. den såkalte "bilpakken" som har blokkert forhandlingsmulighetene - og dermed også satt statsministeren i en håpløs situasjon.  Om hun løsner litt på pakkebåndet for å få forhandlingene på gli igjen, vil FrP true med å trekke seg ut.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere