Jan Christian Kielland

Kirkefagsjef
24

Etter et basketak

Vi har ført samtaler med mer lavmælte ledere og fagpersoner om filmprosjektet om Martin Luthers teologi. Vi ønsker å gjøre filmen enda bedre. Vi arbeider derfor nå med en justert utgave.

Publisert: 24. nov 2016

KFUK-KFUM har påtatt seg en krevende oppgave: Å formidle Martin Luthers teologi til 15-18-åringer på 2-3 minutter. Vi har rådført oss med mange og hentet inn kompetente Luther-forskere. I debatten i Vårt Land er det da også vist til hvordan vår framstilling gir mening fra et faglig perspektiv. Underveis har også Kirkerådets sekretariat i Den norske kirke fått manus til gjennomsyn. Etter lanseringen av den første av de fire små filmene, har vi fått bred positiv respons fra kirkelig hold. KFUK-KFUM er alene ansvarlig for filmene. Samtidig er vi åpenbart ikke alene om å være overrasket over kritikken fra enkelte hold mot første film.

Vi vil gi en historisk fremstilling som er så frisk og spennende, at en «normal» 16-åring gidder følge med. Synet for dette pedagogiske momentet har vi savnet i debatten. Ulike kirkesamfunn har felles interesse av å vekke unges nysgjerrighet på troens innhold. Samtidig vil vi holde en god teologisk standard. Forenklingens kunst vet nettopp å kombinere korrekt substans med hva som kommuniserer med målgruppa. Vår intensjon har aldri vært å svekke økumeniske relasjoner eller gi en negativ omtale av Den katolske kirke i dag.

Kritikken har vært hard: "Løgn", "propaganda" (Hareide) og "strategi som til forveksling ligner klassisk antisemittisme" (Steenhoff) etc. Et klassisk retorisk ideal er: «Mild i formen, sterk i saken». For oss har mye av kritikken framstått som stikk motsatt. Kanskje sier dette mest om sterke følelser. Dette vil vi ta på alvor. Samtidig er ikke alle avisinnlegg fra enkeltpersoner representative for bredden av katolikker i Norge.

Det har vært viktig for oss å føre samtaler med mer lavmælte ledere og fagpersoner om prosjektet, både katolske og andre. Dette har vært nyttig og gitt oss et ønske om å gjøre filmen enda bedre. Vi arbeider derfor nå med en justert utgave. Der vil det også framgå at mye har skjedd siden 1517. Luthers mot bidro til en kirkelig selvransakelse når det gjelder hvordan avlaten ble oppfattet som tilgivelse, og paven og Den katolske kirke tok snart avstand fra avlatshandelen. I dag står vi for øvrig sammen om det som óg var sentralt for Martin Luther: rettferdiggjørelseslæren, jfr. fellesuttalelsen til Det lutherske Verdensforbund og Den katolske kirke fra 1999.      

Denne debatten i Vårt Land har vist en sentral utfordring til alle som vil markere reformasjonsjubileet. Et seminar på Den norske kirkes trosopplæringskonferanse i høst het: «La oss feire!». Hvor feirende og stolt kan reformasjonsmarkeringer være? Hvor mye skal ulike kirkesamfunn tåle av polemikk fra hverandre? Samtidig som vi tror Vårt Lands lesere er mette på avlatsdebatt, ser vi fram til videre samtaler om dette.

Respektfull økumenikk handler ikke om å feie uenighet under teppe, men ta hverandres ulike perspektiver på alvor, og strekke seg etter det som forener. For KFUK-KFUM som er del av det globale økumeniske fellesskapet i YWCA og YMCA, hører disse samtalene til vår økumeniske praksis. Derfor vil vi sammen med katolikker og lutheranere, arrangere seminar om disse utfordringene på «Spekter», vår sommerfestival for ungdom på Kalvøya neste år.

For KFUK-KFUM er det viktig at alle skal kunne bruke våre små Luther-filmer i 2017 med trygghet og frimodighet. Den neste filmen i dette prosjektet handler om synd og menneskesyn. Filmen legges ut gratis på kfuk-kfum.no/luther. Vi håper at også denne vil sette i gang samtaler og refleksjon.

 

Jan Christian Kielland

Prosjektleder

 

Øystein Magelssen

Generalsekretær

 

 

 

Kommentar #1

Gunnar Haaland

17 innlegg  137 kommentarer

Ingen selvkritikk?

Publisert nesten 5 år siden

Kielland og Magelsen tar tilsynelatende ingen selvkritikk. I stedet irettesetter de Hareide og Steenhoff for kraftig ordbruk og trivialiserer deres innsigelser som "sterke følelser".

Nå venter jeg spent på hvilken stilkarakter Kielland og Magelsen vil gi til Jensens belæringer og (bevisste eller ubevisste) forvrengninger av motdebattantenes argumentasjon og agenda.

2 liker  
Kommentar #2

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

"Det har vært viktig for oss å føre samtaler med mer lavmælte ledere og fagpersoner om prosjektet, både katolske og andre." Hjelpemeg for ein arrogant setning. Som prest i Den norske kyrkja blir eg regelrett flau.

1 liker  
Kommentar #3

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Jeg har forgjeves lett etter et snev av ydmykhet eller en innrømmelse fra KFUK-M. I stedet har vi som har kommet med kritikk, blitt stemplet gjennom karakteristikker og insinuasjoner. Det gjør man når man har gått tom for argumenter.

Kielland og Magelssen savner et hensyn til "det pedagogiske momentet." All pedagogikk begynner, så vidt jeg ser det, med sannheten. Filmen fremstiller avlaten på en feilaktig måte. Det har ikke KFUK-M eller deres teologiske konsulent, Roger Jensen, villet innrømme.

Dette handler faktisk ikke om "sterke følelser," men om å fremstille motparten på en sannferdig måte. Det er, som Gunnar Haaland skrev, økumenikkens gyldne regel: fremstill motparten slik den selv ønsker å bli fremstilt. I stedet for å ta innover seg at de har gjort en fundamental tabbe, går KFUK-M, og enda mer Roger Jensen, til motangrep. Måten de gjør det på, er svært pinlig.

Jeg er sikker på at organisasjonen nå har fått tak i noen nye, mer lavmælte og mer kompetente teologiske konsulenter. Jeg håper at disse umiddelbart forstår hva som er galt med filmen. Den forteller nemlig ingenting om at avlatshandelen var et misbruk, og hvordan kirken egentlig stilte seg til den. (Avlatshandel var fordømt flere ganger de siste par århundrene.) I stedet heter det bare: "Kirken solgte et papir som gav tilgivelse for synder." Og det blir feil på alle måter.

Roger Jensens kronikk om "de angstfylte sjelers perspektiv" var opplysende. Av denne lærte vi at motivasjonen bak filmen faktisk var mer aggressiv og mindre opptatt av å være pedagogisk enn Kielland og Magelssen gir uttrykk for.

Ellers har det dessverre gått litt i ball for kronikkforfatterne; min sammenligning med antisemittisme gjaldt noe Roger Jensen skrev, og ikke den opprinnelige filmen.

Kommentar #4

Sigurd Hareide

10 innlegg  18 kommentarer

Fortsatt uøkumeniske?

Publisert nesten 5 år siden

Det er flott at Luther-filmen skal endres og nå er tatt av plakaten, selv om manus med fotnoter fortsatt er tilgjengelig på hjemmesidene. Det var jo all grunn til å endre den, både av historiske og økumeniske årsaker. Men hvorfor er det bare Steenhoff og undertegnede som nevnes blant kritikerne og ikke også lærerutdanningskollega Gunnar Haaland, som var svært uttalt i sin kritikk («Tydeligere kan tradisjonell antikatolsk propaganda knapt artikuleres»)? Han publiserte før Steenhoff både på verdidebatt.no (11. november) og i papiravisen (15. november)? Er det så enkelt som at han ikke er katolikk, mens Steenhoff og jeg er det?

Jeg har lagt vekt på at alt jeg har skrevet i saken skal kunne skrives av en hvilken som helst lærerutdanner (se særlig mitt siste innlegg), gjerne med litt peiling på reformasjonen og økumenikk. Hva har jeg sagt som gir KFUK/M rett til kun å forholde seg til meg som katolikk, ja endog som en ikke-representativ katolikk, i stedet for å forholde seg saklig til meg som lærerutdanner og forsker?

Det er ikke så lenge siden slike som meg (katolikker og andre livssynsmessige minoriteter) verken kunne være lærere i grunnskolen eller lærerutdanningen. Den tiden er over, og majoriteten kan ikke lenger si hva som helst om historien eller om «de andre» i skolens undervisning uten å bli stilt til ansvar for det.

Som lærerutdanner og forsker i 2016 har jeg overfor Norges største kristne ungdomsorganisasjon og Den norske kirke påpekt en alvorlig historisk feil med konsekvenser for barn i dag. Men i stedet for at KFUK/M tar mitt faglige innspill til etterretning og takker for hjelpen, bruker de anonyme, «lavmælte» katolikker og forskere mot meg og ignorerer mitt faglige ståsted, selv etter at de har bestemt seg for å endre filmen. Det er også et økumenisk statement, eller kanskje snarere nok et uøkumenisk. Takk for debatten!

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere