Sigmund Voll Ådnøy

Skribent og Visjon Norge-kritikar
142

Brent barn, brølende lam og brautende televangelist

Jeg har fått innblikk i pengepress bak sceneteppet i Visjon Norge.

Publisert: 19. nov 2016

  Noen ganger er jeg blitt spurt hvorfor jeg har engasjert meg mot Visjon Norge og karismatikk. Noe av svaret: Jeg har fått innblikk i ulike former for pengepress bak nevnte kanals sceneteppe. Jeg har hatt mye kontakt med folk som er berørt av herlighetsteologisk virkelighetsflukt, og jeg har - på grunn av egen erfaring - ant hvordan disse har det.

Enkelte personer har ønsket at jeg forteller min personlige livssyns- eller utbryterhistorie. Kanskje kan jeg møte dem omtrent halvveis?

Personlige historier, av typen "Hva livet lærte meg" eller liknende, kan godt fortelles med nyanser og detaljer. Dette er ikke en slik skildring, men glimt fra et par livsfaser - og av bakgrunnen for mitt engasjement mot Visjon Norge. Lurer noen på noe annet, spesifikt, er det bare å spørre. (Jeg biter ikke. Bare bjeffer litt hvis noen hykler åpenlyst.)

Jeg er vokst opp i et nokså normalt, norsk og luthersk hjem. Fra midten av tenårene var jeg ganske søkende, dog som bekjennende kristen. Etter hvert var jeg sånn cirka pinsevenn, men i  2004-2005 beveget jeg meg inn i mer karismatiske former.

Jeg leste "Tyven" av Aril Edvardsen, så på Visjon Norge og fikk en hang til tro på rare bekjennelser - og på pussig praktisering av givertjeneste. Jeg var likevel med i en relativt tradisjonell, trygg forsamling i noen år.

I slutten av 2005 var jeg med på et såkalt profetisk seminar på First Hotel Ambassadeur i Drammen. Arrangør var "Brølende lam" ved Per Ivar og Valentina Winnæss. I årene som fulgte, ble det flere arrangement. Etter hvert hjalp jeg også til en del, med blant annet tekst-, barne(hage)- og gudstjenestearbeid.

I noen av de samme årene dro jeg på møter i Visjon Norge-regi. Visjonskirken-miljøet ble nok aldri godt kjent med meg. Jeg var ikke på mange vanlige møter. Men jeg dro på flere arrangement i drammensområdet og Bergen, og tok til meg forkynnelse fra Hanvold, Howard-Browne og andre framgangspredikanter.

Tidlig i 2010, etter å ha "møtt veggen", leste jeg Torbjörn Swartlings bok "Trosförkunnelsen - inget evangelium". Swartling fortalte om en del erfaringer hos Livets Ord. Selv om det var mange år tidligere og boka kom på 1990-tallet, var det som å lese om mitt eget forsamlingsmiljø. Dette hjalp meg å ta et ganske tidlig og bestemt oppgjør med meg selv, og med mye av trosbevegelsens lære.

Noe annet gjenkjennelig for meg var noe Dagen-redaktør Tarjei Gilje skrev nylig:

"Når livssituasjonen oppleves utfordrende og uoversiktlig, og noen fremstår med klare løsninger som de mener kan hjelpe, kan vi alle komme til å gå på akkord med det vi egentlig vet."

Da jeg leste dette, var det som å lese om noe av min vei inn i trosbevegelsen og profetisk-karismatisk sammenheng. Inn i fornektelse av mye av min personlighet, inn i intellektmobbing og virkelighetsflukt.

Jeg hadde havnet i en temmelig utfordrende, uoversiktlig livssituasjon. Det å høre enkelte forkynnere tilby tilsynelatende ukompliserte løsninger, "dro i meg". Det bidro til at jeg beveget meg langt inn i tanker og handlinger som gjorde livet mer komplisert. Ting på det personlige plan ble verre, ikke bedre, av at jeg prøvde hardt å følge prinsipp Ditt og bekjennelse Datt fra superpredikantenes sølvfat.

Gilje skrev videre i det siterte avsnittet:

"Derfor er det viktig at vi snakker sant. Neste gang kan det være vi som blir ofre for populismens retorikk."

Det er viktig at vi snakker sant. Og når predikanter som går for å "være i Guds ledelse", snakker usant, er det viktig å reagere.

Framgangsteologien snakker delvis svært usant om livet. Delvis ved hjelp av løsrevne bibelvers.

Framgangsteologene får framgang på andres tilbakegang, og rikdom gjennom andres fattigdom.

Jeg er ikke bitter på framgangsteologene, finansprofetene og virkelighetsfluktens apostler. Men jeg vet hvordan det kan føles å stole på rådene deres - og å dumme seg ut når man gjør det.

Derfor bryr jeg meg om de som berøres av usunn forkynnelse, og (blant annet) derfor tenner jeg når jeg ser manipulasjon og løgn. Og jeg vet at det nytter - å "si ifra". Jeg har fått mange nok fortrolige betroelser til å slippe å tvile på dette. Da kan jeg tåle at teokratiske trosbevegere setter piggene ut og stempler meg som en ugudelig fysak. Og tror at motstanden er bevis på Guds velbehag.

Tross alt er dette en lav pris å betale for å få gitt noen en stemme, og si noen sannhetens ord om makt- og mikrofonmisbrukende hyklere. Det er verdifullt å kunne få drive litt "folkeopplysning". Det var sannheten, og ikke populisme eller - for den saks skyld - positiv bekjennelse, som skulle sette mennesker fri.

12 liker  
Kommentar #51

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Til Aarø: Takk for interessant kommentar.

Jeg har ikke vært med i noen helt lukket forsamling. En del manipulasjon - veksling mellom ros og frykt, etc. - var det likevel. Og usunn teologi.

Psykisk terror/vold har jeg personlig møtt mest i en annen sammenheng enn det religiøse liv. Noe av det må jeg forholde meg til i en del år til. Ekstremkarismatikken ble jeg egentlig ganske raskt ferdig med, alt i alt. Altså for min egen del. Jeg bærer ikke nag til noen ledere, så vidt jeg kan forstå meg selv. Og det er etter hvert blitt ganske brukbart ...

Jeg kjenner likevel igjen en del verbalvoldelig retorikk, og stygg behandling, fra mange karismatiske predikanter. Folk blir ikke genuint respektert. Noen av disse "hotshots" gjennomskuer jeg ganske raskt, og vet mye om. Jeg syns likevel flere burde ha tatt bladet fra munnen og svart på spørsmål (også de kritiske) fra meg eller noen hundre andre. Kanskje noen av dem ikke tør og er redd for å tape en diskusjon ...?

3 liker  
Kommentar #52

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Det er ikke automatikk i bønn

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Hvordan vil herlighetsteologene forklare dette? Vi snakker om mennesker som var frelst, født på ny og velsignet, likevel opplevde de den sypeste smerte et menneske kan oppleve - smerten over å miste sine barn. Hvorfor ble ikke fremgang og suksess del av deres liv, men tvert imot den dypeste sorg og smerte?

At det ikke er automatikk i en bønn, likevel har jeg opplevd mirakler i den ytterste nød. Kristne utsettes for prøvelser, kanskje til tider mer enn andre. Dette begrepet "frelse" er vel muligens litt lettvint brukt, at vi har noe forskjellig forståelse av hva det innebærer.

Troens gave virker ulikt hos forskjellige, bare se til Snåsamannen.

Kommentar #53

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

gode tanker til deg Åndnøy

Publisert over 5 år siden

Ønsker deg alt godt. Fint å få litt innsyn i et vennlig menneske, jeg så deg ikke helt her i dine tidligere innlegg. Mvh

1 liker  
Kommentar #54

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

restsvar Ådnøy

Publisert over 5 år siden

Ja, jeg tror folk blir litt usikker for du fremstår som både sterk og mild og dine tanker kommer fra et blandet landskap av tro og andre opplevelser.

I Norge så vil en helst forholde seg til en ting av gangen og det er helst yngre som snakker om flere tema. Mange trodde nok at det kun handlet om Hanvold og VN, men du er jo en sympatisk og reflektert ungdom.

Kommentar #55

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Bifaller din redegjørelse.

Publisert over 5 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke bitter på framgangsteologene, finansprofetene og virkelighetsfluktens apostler. Men jeg vet hvordan det kan føles å stole på rådene deres - og å dumme seg ut når man gjør det.

Vil gi en ros til Ådnøys trådstart hvor han avgrenser seg til det, som etter min mening, er noe å kritisere trosbevegelsen/Hanvold for. Det er ikke nødvendigvis slik at om Hanvold eller andre gjør EN eller flere ting tvilsomt, så gjør de ALT galt. Ingen evner heller å gjøre ALT riktig HELE tiden. Vi som kritiserer og påpeker ting er ikke untatt.  Jeg har nå ikke tall på hvor mange som, i kjølvannet av Brennpunkt/oppslag i Dagens Næringsliv om Smith venner, har konkludert på at dette er representativt for ALL kristendom.  Da har det slått meg mer enn en gang hvor dumt det er for oss kristne å bifalle slike konklusjoner.  Er det noe Hanvold ser ut til å har rimelig orden på, så er det forretning og pengesaker. Er det noe som kan sies å være tvilsomt, er det hans teologi OM pengesaker pluss en del andre ting.

   Utfordringen er nokså enkel: Vi som er helt vanlige kjedelige kristne som har det godt med oss selv når ikke inn hos noen, untatt når krisene oppstår. Vi samler ikke folk, vi får ikke inn penger, folk jesper når vi vidner og de går ut når vi begynner å synge.  Derimot er det slik at alle de ville gale predikanter som sier de utroligste ting som samler folk, har de største scenene, de mest fantastiske sangere/musikere og samler de største pengesummene.  Jeg har f.eks. utallige ganger i forskjellige sosiale sammenhenger forsøkt å snakke om kristen etikk i pengesaker.  Jeg vil da hevde at det er en kristenplikt å gi valutaen verdi i form av arbeidsinnsats. Har forsøkt å forklare forskjell på realøkonmi og jappeøkonomi.  Hva skjer: Det blir litt pinlig stille og ingen skjønner noen ting.

  Hvorfor er det slik?

3 liker  
Kommentar #56

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Takk til Aarø for adjektiv som sympatisk og vennlig. (Tror selv at jeg ikke er så verst ;) - men er hyggelig med avbrekk fra demoniseringa visse "visjonære" møter meg med.)


Takker også Bratlie for ros, og for deling av synspunkt.

Kommentar #57

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ærlig og bra innlegg Sigmund🖒

3 liker  
Kommentar #58

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

:)

Publisert over 5 år siden

Takk for det!

Kommentar #59

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

skille mellom ånder

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Kan du vise til hvordan den metoden fungerer? Hva i Ordet gir oss evnen til å skille mellom ånder?

Man kan selvsagt kjenne ting i ånden , det er en ting som kan være nyttig. Men det eneste man kan stole på 100% er å prøve ting på ordet.

1.Joh kap. 4  sier som følger :

"Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. 2 På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden."

Det er typisk for en vranglære for eksempel at de vrir og vrenger på det som har med korset å Jesus å gjøre. Noe Kenneth Hagin/ Kenyon er et klassisk eksempel på. De tulla med korset, la noe til slik at resultatet ble et forvrengt bilde av forsoningen på korset.

Videre sier 1. Timoteus 6:
…9 "men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. 10For pengekjærhet er en rot til alt ondt; av lyst dertil har somme faret vill fra troen og har gjennemstunget sig selv med mange piner. "

Og disse versene handler også om temaet i denne tråden : penger.

Selv om det altså står så tydelig i bibelen at penger er roten til alt ondt så gjør trosbevegelsen det helt motsatte ;de forkynner at vi skal bli rike bare vi gir så og så mye i kollekt og gaver. Akkurat som det er det store mål i livet at vi skal bli rike. De er besatt av penger og det er hva de sprer med sin falske lære.

Jesus kastet ut pengevekslerne i fra tempelet i raseri, han likte ikke at dette ble blandet inn i Gudstjenesten. Alikevel elsker alle disse amerikanske herlighetsforkynnerne penger. De kjører rundt i privatfly og har rådyre biler.

 Koet sagt dersom vi blir flinkere til å prøve alt på Guds ord så vil vi bli spart for mye.

Hvert ord som prekes skal GRANSKES. i Apostlenes Gjerninger 17,11 står det :

"Jødene der var mer høysinnet enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte.”"

Og hva er det trosbevegelsen (og ikke minst NAR) truer folk med ? Jo de sier at dersom folk stiller noen som helst spørsmål ved Guds Salvede kommer det en ulykke over dem.

Dette er altså stikk motsatt av hva Guds ord sier.

I følge bibelen så skal disse super apostlene fra NAR granskes med lys og lykt. DET er sannheten.

Salmene 119,105. "”Ditt ord er en lykt for min fot og en lys på min sti.”"

Bibelen gir oss visdom. Det står i Bibelen, Salmene 119,99: 

"Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud.”

Hva skal til for å få en forståelse av det guddommelige?

Det står i Bibelen, Ordspråkene 2,1-6:

"”Min sønn, ta imot mine ord, og ta vare på mine bud, så du lytter til visdommen og prøver å forstå med hele ditt sinn. Ja, bare kall på forstanden, og rop med høy røst etter innsikt. Let etter den som om det var sølv, grundig som når en graver etter skatter. Da skal du skjønne hva gudsfrykt er, og vinne kjennskap til Gud. For det er Herrren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra hans munn.”"

2 liker  
Kommentar #60

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Takk for innspill, Mai-Liss H.

Publisert over 5 år siden

Takk for innspill! Har et par  kommentarer til det du skrev:

Du skriver (etter bibelsitatene) at "det altså står så tydelig i bibelen at penger er roten
til alt ondt," men det blir ikke helt rett, slik jeg leser dette. Pengekjærhet, som du siterte fra en oversettelse, evt. kjærlighet til penger og/eller jakten på / traktingen etter rikdom, er det det står om. Men man kan nesten si at penger (eller kanskje helst rikdom) indirekte blir en rot til alt ondt. Dette siden noen i iveren etter å tjene mye penger "har pådratt seg mange piner". Og siden få av oss mennesker klarer å håndtere det å være (skikkelig) rik på en god måte. Det er ganske "tussete" av Hanvold å si noe i denne duren: at han "ønsker å tjene mest mulig penger for å kunne gi mest mulig inn i Guds rike". 

Jeg liker at du bruker uttrykket trosbevegelsen, for den forsvant ikke, slik mange har trodd. Den tok nye former i blant annet den der TV-kanalen i Drammen.

Takk for deling av vers. Fin kontrast/supplement til "trosbevegerne" sin løsriving av vers om å "ikke stole på sin forstand", noe de bruker som springbrett for tukling med intellektet:

Ordspråkene 2,1-6:


"(...) til visdommen og prøver å forstå med hele ditt sinn. Ja,
bare kall på forstanden, og rop med høy røst etter innsikt. Let
etter den som (...)"

1 liker  
Kommentar #61

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Avrunding(?)

Publisert over 5 år siden

Takk til de som har lest og respondert.

Kanskje kan noen ord fra tidligere VL-sjef Helge Simonnes tjene som påminnelse, eventuelt som endelig avrunding, på tampen av denne tråden. I boka En Gud for de mange (2016, Kagge forlag) sier Simonnes dette:

"Noen få får det bedre av å se på Visjon Norge. Mange forteller at de blir personlig oppbygget, men dessverre er det langt flere som får det verre. De som kommer dårligere ut, er ofte svært sårbare. Når «Guds løfter» ikke inntreffer, tenker de så altfor lett at de ikke har gjort seg fortjent til å bli velsignet. Unyansert bruk av det positivt ladede ordet velsignelse, kan raskt skape et inntrykk av at det finnes gode og mindre gode kristne."

(s. 291)

I skrivende stund har jeg påslått Studio Direkte og Visjon Norge, for første gang på lenge.

Hva som skjer? Trosbevegelsens "gudfar", Arne Lund, står skulder ved skulder med kameraten og trosbevegeren Jan Hanvold - og preker om "Abrahams velsignelse" og Visjon Norges viktighet. Og nu i dette øieblikk drister gudfaren seg til å tale et ord i Herrens navn.

Keiseren er naken. Og mannen fra gamle Victoria Hotel har gjort sitt for både sponsing av "keiserklærne" og for avslørende "protester".

"Omfordeling", ja. La oss bare spole alt tilbake til 1980-tallet, Arne Lund. Og bare "gi inn". Og snakk om Skandinavia, ikke Norge, så øker du sjansen for at en milliardær tilfeldigvis hører på just "nu".

2 liker  
Kommentar #62

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

En runde til?

Publisert over 5 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Og nu i dette øieblikk drister gudfaren seg til å tale et ord i Herrens navn.

Det profeteres om vekkelse... Og det er jo det folk "finansierer", eller...? Så får de seerne til å tro det (endelig?) kommer vekkelse i Skandinavia, så må det jo bli (nødvendige) penger av det...

En pastor jeg kjenner til, legger ut undervisning på egen youtube kanal. Koster ikke ett øre.

Så går det nedenom og hjem med Visjon Norge, så har de fortsatt mulighet til å forkynne evangeliet. Og det er jo "frelste sjeler" og "vekkelse" som er motivasjonen, og ikke pænga...

Vi får se...

 

1 liker  
Kommentar #63

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Gode poeng, ja

Publisert over 5 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Det profeteres om vekkelse... Og det er jo det folk "finansierer", eller...? Så får de seerne til å tro det (endelig?) kommer vekkelse i Skandinavia, så må det jo bli (nødvendige) penger av det...

En pastor jeg kjenner til, legger ut undervisning på egen youtube kanal. Koster ikke ett øre.

Så går det nedenom og hjem med Visjon Norge, så har de fortsatt mulighet til å forkynne evangeliet. Og det er jo "frelste sjeler" og "vekkelse" som er motivasjonen, og ikke pænga...

Vi får se...

... men hva slags tro er det de har hos Visjon Norge når de anbefaler og avspiller sangen "Come Money"? (Studiovideoen introdusert på kanalen med brask og bram senest i fjor, av sjefen sjøl.)

Det kan være et spørsmål å meditere på (eller, for journalister, (endelig) å spørre Hanvold om).

Kommentar #64

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

takk til may-liss

Publisert over 5 år siden

Skulle ønske jeg kunne skrive ut siden din om åndskrefter- en kunne skrive ut både egne og andres ting her tidligere. Har spurt Morken om råd er villig til å bet. litt for det, men det burde en vel ikke si høyt i disse tider.

Mvh

Kommentar #65

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Godt svart!

Publisert over 5 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.
"”Min sønn, ta imot mine ord, og ta vare på mine bud, så du lytter til visdommen og prøver å forstå med hele ditt sinn. Ja, bare kall på forstanden, og rop med høy røst etter innsikt. Let etter den som om det var sølv, grundig som når en graver etter skatter. Da skal du skjønne hva gudsfrykt er, og vinne kjennskap til Gud. For det er Herrren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra hans munn.”"

Godt svart!

Kommentar #66

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

YouTube-klipp fra "profetisk seminar" på First Hotell Ambassadeur, Drammen, 2007 ...

Publisert over 5 år siden

Litt rart å se dette for første gang på lang tid. Vi var noen deltakere på seminaret som sa ja til å bli filma/intervjua. 

 

Kommentar #67

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ok skal skrive kort om mitt perspektiv. Sliter litt i troen nå om dagen. Har kristen mor og ikke-kristen far. Har vært litt på møter opp gjennom, siste kanskje da jeg var 14 år fikk en veldig omvendelse da jeg var 21 år. I årene mellom dette levde jeg nok som nesten alle andre i Norge med jobb og studier. Men spionerte i kristne aviser som vårt land og visste om kristne tv kanaler. De ble litt sett på av mamma tror jeg. Og var til støtte. Så jeg så ikke på disse selv, men de var en støtte, bare at de fantes. Paradoksalt var den mest liberale avisen og det mest radikale i kristen Norge støtte for meg. Det har vært en lang vei. Og i nyere tid er jeg litt redd for at vi kristne spiser hverandre opp. Revolusjonen spiser sine egne barn heter det. Jeg håper Jesus er mer enn en revolusjon.

 

Disclaimer: har ikke brukt mye tid å skrive dette. Så det er en sjanse for att det er lite gjennomtenkt. Men støtter alle med ærlige motiv.

1 liker  
Kommentar #68

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg har aldri vært i en kristen sub kultur. Hadde ingen kristne venner. Var en jente som var tydelig bekjennende kristen i klassen. Sekulær skole.

Kommentar #69

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Takk

Publisert over 4 år siden

Takk for interessante betraktninger. God helg!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere