Jan Hårstad

1125

Asiatisk styre i Washington?

Fra Juan Peron til Kim il-Sung?

Publisert: 12. nov 2016

Jeg skrev forleden dag at for meg ser det ut som om vi nå definitivt får en videreutvikling av amerikansk fascisme ved at Trump og Melanie blir deres Juan Peron og Evavita.

  Etter å ha lest navnene på de 30 som utgjør Trumps Transition Team ønsker jeg å korrigere dette synet. Det er mere realistisk å si at Trump-administrasjonen blir en slags familiebedrift,nepotistisk, av den typen vi kjenner fra asiatisk-arabiske kulturer. Selv barna er nå dratt inn i styre og stell av USA,Donald og Eric samt Ivanka.

   Den mest berømte setningen fra Trumps valgkamp var "Drain the swamp", men i praksis gjør han naturligvis det absolutt motsatte. Han innsetter sluggere fra Goldman Sachs og Wall Street finanstricksters som den nye "opprørske" amerikanske regjeringen. For arbeiderklassen blir det naturligvis et fortsatt helvete såfremt ikke Trumps begynner å slanke  militære og security etablissementet som tilsammen sluker 1000 milliarder dollar i året. Det er jo her folkets skattepenger forsvinner og ikke til Mississipi og Kentucky som er tredje verden i USA nå.

   Men jeg skrev da forleden at den første Trump-krigen vil rette seg mot Iran og så sannelig har ikke israelske Debka en lang artikkel om denne krigen idag 12 nov 2016.

   Tankegangen -skriver Debka - er at en krig mot Iran vil ødelegge alliansen Iran har med Russland og derved svekke Russlands posisjon i Midtøsten. Det er antatt at Russland vil forholde seg nøytral, men dette kan selvfølgelig også vise seg å være tradisjonell amerikansk ønsketenkning for Iran er så godt som medlem av militæralliansen Shanghai Cooperation Council som norske media later som ikke finnes. Kom ikke å bland virkeligheten inn i dette!

   Et annet moment er at Iran har ventet på et stort militært angrep på seg og har gjennom et par tiår bygget egen avansert våpenindustri med hjelp av allierte i SCO. Iran er en militær stormakt.

   Interessant er det at Mossadsjef Meir Dagan,som naturligvis hadde masse deep-state agenter i Iran,bokstavelig talt slåss mot Ehud Barak og Netanyahu i årevis da disse ville ha krig mot Iran. "Det er det dummeste jeg noen gang har hørt i mitt liv",sa Dagan offentlig og døde som en meget skuffet og nedbrutt mann. Han vil post mortem sikkert få rett.

  Allerede Enoch Powell på 1960-70 påpekte at amerikanerne var en fare for seg selv fordi de ikke var istand til å tenke en eneste u-amerikansk tanke. Og de trodde derved at hele verden var som amerikanere.

  Trump-Netanyahu krigen mot Iran vil få barbariet i Syria og Irak til å fortone seg som moderate saker for Iran vil slå tilbake mot alle amerikanske fasiliteter i hele Midtøsten. Det kan så definitivt bli inngangen til en tredje verdenskrig.

   Jeg blar meg gjennom Aftenposten om dagen og titter på en og annen setning. Det er en hjelpeløshet og en forvirring som ikke ligner noe. Det kommer av at kommentariatet er fullstendig utrent i å tenke selv. Det er vant til å kopiere materialet fra New York Times og Washington Post og sitere Clintons-Obamas.

  Derfor har nå Norge havnet i en helt prekær situasjon med både sin forsvarspolitikk og utenrikspolitikk fordi den bygget på den feilaktige antagelsen av at USA var en evig solid og granittsikker statsdannelse.

  Om vi antok at det fantes intelligente folk blant eliten i Norge,ville de forlengst ha laget underskriftsannonser i Aftenposten hvor de høflig anmodet Søreide og Brende om forlate sine poster før de sendte landet helt utfor stupet i amerikansk blindhet. Verden er ikke slik Søreide og Brende tror, det american century er et avsluttet kapitel, noe Zbig Brezinsky skriver jevnlig. Men det vil de ikke oversette i Aftenposten.

  Jeg skriver det jevnlig:

Hvis det ikke dukker opp noe politisk miljø i Norge som snart begynner å forstå at vi lever i en post-amerikansk verden,vil nasjonen få tragiske opplevelser i nær framtid.

  

  

7 liker  
Kommentar #1

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Splitt og hersk?

Publisert nesten 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Iran er så godt som medlem av militæralliansen Shanghai Cooperation Council som norske media later som ikke finnes.

Om Trump overlever presidentinnsettelsen er det i hvertfall verbalt tegn på tøvær mellom USA og Russland gjennom gjensidige komplimenter mellom Putin og Trump samt hyggelig brevveksling dem imellom iflg. Sputnik, Trumps antydninger om amerikansk anerkjennelse av Krim som russisk territorium. nedtoning av amerikansk interesse for Nato, hint om avvikling av USA’ sanksjoner, erklæring om større amerikansk engasjement i krigen mot terror m.m. Det hele etter Putins ønskeliste.

 Samtidig sabelrasling overfor Iran, antydninger om å annulere atomavtalen med Iran og utsagn om handelskrig og tollbarrierer mot Kina. 

 Ut fra det som tilflyter offentligheten kan det såvidt jeg kan se være nærliggende å tenke at Trump legger opp til slå en kile inn i SCO i form av en splitt og herskstrategi på den storpolitiske arena.

 Derfor Hårstad: Dette vil kanskje i tilfelle være i overensstemmelse med Brzezinskis nye tankegang slik du har forstått den? Og man kan vel gå ut fra at «Make America great again» også gjelder på den globale arena, men kanskje for en billigere penge? 

 Men dette stemmer kanskje dårlig med dine spådommer om en nærstående krig mellom USA og Russland?

Kommentar #2

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Krigene pågår

Publisert nesten 5 år siden

Takk til Slagsvold for stadig kloke kommentarer.

I de lukkede møtene som Hillary holdt med våpenindustrien og Goldman Sachsmiljøet,lovet hun de en krig mot Russland. Dette ble kanskje ikke sagt så enkelt, men alle kommentatorer oppfattet det slik. Neo-cons som befant seg i Clinton-leiren ivret tydelig for det samme: Robert Kagan og Victoria Nuland som eksempel.

    De krigene som pågår i Irak,Syria,Ukraina er jo også indirekte kriger mellom USA og Russland,men som utkjempes via dobbeltspill og proxyer.

    Jeg anbefaler folk å se på hva Debka skriver i en lang artikkel om "Trumps første krig mot Iran",12 nov.

   Det er så definitivt likt med Mons tanke om å splitte SCO,for en eventuell knusing av Iran vil svekke SCO-blokken. Men disse i SCO vet jo utmerket godt at hvis USA skal bruke taktikken med å knuse en stat av gangen og de kapitulerer for dette - ja så har de tapt.

   Skulle så Trump få krigen sin mot Iran er det ikke sikkert at Kina og Russland vil sende styrker dit, men de kan levere våpen og penger. Etter gammel amerikansk overtro mener sikkert Pentagon at vi sammen med Israel og Saudiene legger Iran flate, men det er tvilsom tenkning.

   Allerede nå begynner skarpe folk i USA å forstå at Trump er en "master hustler" og en kan ikke feste fem øres lit til hva han sier og skriver.

   Når vi har fått på det rene  hvem som er Trumps utenriksminister og forsvarsminister,kan vi med større grad av sikkerhet si noe om hva som vil skje. Folk i 50-60 årsalderen driver ikke å endrer tankegangene sine radikalt.

  Takk for fruktbare problemstillinger.

 

 

 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere