Jens Brun-Pedersen

39

Nok løgnaktigheter nå, Hareide

KrF-leder Knut Arild Hareide bør droppe sin Trump-retorikk. Løgnaktige utsagn tjener neppe hans parti.

Publisert: 12. nov 2016

Kollega og fagsjef Bente Sandvig og jeg hadde for en stund siden en debatt gående i Vårt Land en stund med KrFs leder, Knut Arild Hareide. På saklig og drøftende vis har vi redegjort for vårt syn på forholdet mellom en sekulær stat og et fritt og pluralistisk samfunn der det ikke skal legges noen hindringer i veien for full religionsfrihet. Offentlige institusjoner bør være livssynsnøytrale samtidig som det er statens oppgave å legge til rette for religiøse ytringer og dyrkelse i samfunnet innenfor de rammene norsk lov setter, har vi hevdet.

• Les Knut Arild Hareides innlegg: Rektorene på Voss abdiserer for HEF

Og hvordan svarer KrF-lederen? Han vet selvfølgelig hva menneskerettigheter betyr for dem som kaller seg livssynshumanister og han har også fått med seg at vi også har advart mot en for streng sekularisme i det offentlige rom. Likevel, 22. oktober presterer han følgende utsagn i Vårt Land: "...Human-Etisk Forbund ønsker å støvsuge offentligheten for religion,...". Noen dager tidligere uttalte han til NRK.no om det samme forbundet: "De har en agenda om å fjerne religion fra samfunnet" (17.10). Og han fortsetter: « "Det er ingen tvil om at de har en agenda. De vil ha religion bort fra skolen."  (NRK.no 9.11.)

Man skal være varsom med å beskylde meningsmotstandere for løgn i norsk politisk debatt. Men når en leder av et parti gjentakende ganger kommer med uriktige utsagn om Human-Etisk Forbund, må det i alle fall være lov å si at han er løgnaktig.

Det er ikke originalt når det nærmer seg valg å utpeke en fiende når det butter på meningsmålingene. Men det får være grenser – ikke minst for et parti som har ordet kristelig i sitt navn. Hareide vet selvfølgelig at vi både er for religionsundervisning i skolen og at vi mener en livssynsnøytral stat skal verne om individers religionsfrihet. Derfor er det både uverdig og skammelig at partileder Knut Arild Hareide tyr til utsagn om at HEF vil fjerne religion fra samfunn og skole. Slikt vitner om desperasjon.

 

I etterkant av nyheten om Voss-rektorene som sier nei til skolegudstjenester, mener Hareide at HEF skyver muslimer foran seg i denne debatten. Hadde han fulgt med ville han ha observert at vi argumenterer prinsipielt for ryddighet i skolen gjennom å skille mellom deltakelse i religiøse handlinger og kunnskapsformidling om religioner. Å hevde at rektorene på Voss gjør et knefall for HEF, er fornærmende overfor voksne, selvstendig tenkende mennesker. Hareide burde, i stedet for å komme med besvergelser om arv og tradisjoner, heller forklare hvorfor barn av kristne foreldre skal kunne dyrke og leve ut den kristne religionen i skoletida, mens alle andre må gjøre det på fritida si. Denne favoriseringen av kristne skjer i en institusjon som er for alle og som har likeverd og likebehandling som idealer.

 

(Innlegget stod på trykk i Vårt Land 12.11.2016.)

 

3 liker  
Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Er dette korrekt, da, Brun-Pedersen?

Publisert over 5 år siden
Jens Brun-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
forklare hvorfor barn av kristne foreldre skal kunne dyrke og leve ut den kristne religionen i skoletida, mens alle andre må gjøre det på fritida si.

Uten å mene noe om det andre Jens Brun-Pedersen skriver, må jeg spørre om det egentlig er korrekt at "alle andre" kun kan dyrke sin religion "på fritida si", mens barn av kristne foreldre kan "dyrke og leve ut den kristne religionen i skoletida".

Alle som tilhører andre religioner har jo rett til å få to dager fri fra skolen for å feire sin religions høytidsdager. Når en elev får fri fra skoletiden for et slikt formål, regner Brun-Pedersen det da som "fritid"? Jeg vil tror at de aller fleste vi definere to fridager fra skolen for å dyrke sin religion, som at denne dyrkingen skjer i skoletiden. De andre elevene får jo ikke fri fordi noen skal dyrke sin religion i to dager. Altså vil det være skoletid for de aller fleste.

Mange skoler praktiserer EN time skolegudstjeneste i norske kirker for dem som frivillig ønsker det pr år.

Muslimer, jøder, buddhister, osv har altså TO DAGER pr år til disposisjon av skoletiden for å dyrke sin religion.

"Kristne elever" har EN time pr år av skoletiden til disposisjon til å dyrke sin tro.

Jeg har tidligere påpekt dette overfor Brun-Pedersen, men likevel gjentar han alltid at kristne elever er DE ENESTE som får dyrke sin tro i skoletiden.

Fridager som har sin opprinnelse i kristne høytider kan selvsagt ikke regnes med som skoletid, for da har alle elever fri, og enhver står fritt til å dyrke sin religion på disse fridagene, uansett hvilken tro man tilhører.

Jeg skjønner ikke helt at Brun-Pedersen, som bruker sterke ord, som løgn, om Hareide, selv kommer med opplysninger som er åpenbart gale.

Sannheten er at "kristne" har EN time av skoletiden til skolegudstjenester pr år. "Alle andre" har TO DAGER av skoletiden pr år til å dyrke sin religion.

Bør man ikke være pinlig nøyaktig med å forholde seg til sannheten, når man kaller andres meninger som løgner, slik Brun-Pedersen gjør?

Mvh Sverre

 

6 liker  
Kommentar #2

Jens Brun-Pedersen

39 innlegg  201 kommentarer

Stakkars

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Sannheten er at "kristne" har EN time av skoletiden til skolegudstjenester pr år. "Alle andre" har TO DAGER av skoletiden pr år til å dyrke sin religion.

Og i denne beregningen, Avnskog, er det ikke rimelig å minne om at kristne (og alle oss andre) også har fri i jula, i pinsen, i påsken og på Kristi Himmelfartsdag - som jeg stadig blir påminnet om er kristne høytidsdager?

Altså, storsamfunnet gir oss fri på kristne høytidsdager slik at de kristne f. eks. kan gå i kirkene sine for å feire. Er det da urimelig at barn av livssynsminoriteter får fri et par dager i året? Som en konsekvens at det er fridager på det de kristne anser som sine helligdager?

 Som jeg skriver, barn av religiøse livssynsminoriteter må feire sine høytider på fritida si, mens kristne i tillegg til alle sine fridager på det de betrakter som sine helligdager - også får dyrke sin religion i skoletida? På noen skoler-  til og med før pinse og påske - sågar noen også før sommerferien.

Men det var altså ikke dette denne tråden handler om.

3 liker  
Kommentar #3

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

HEF bør heller misjonere i islamske land

Publisert over 5 år siden
Jens Brun-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Men det var altså ikke dette denne tråden handler om.

Det flisespikkeriet dere stadig holder på med i Norge, må da være kjedelig tidtrøyte? Hvorfor kan ikke HEF legge sin misjonsvirksomhet til islamske land? 

7 liker  
Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvorfor ikke heller kommentere min innvending mot din misvisende språkbruk?

Publisert over 5 år siden
Jens Brun-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Altså, storsamfunnet gir oss fri på kristne høytidsdager slik at de kristne f. eks. kan gå i kirkene sine for å feire. Er det da urimelig at barn av livssynsminoriteter får fri et par dager i året? Som en konsekvens at det er fridager på det de kristne anser som sine helligdager?

Brun-Pedersen opptrer som den reneste politikeren og unnlater å svare på det han bli spurt om.

I stedet forsøker han å vri tråden over på det reneste tullball, med overskriften "Stakkars"! Hva skal det liksom bety i denne sammenhengen, Brun-Pedersen?

Har jeg uttrykt at det er synd på noen? Eller er det du som synes synd på noen? Hvem synes du synd på i så fall?

Du påsto i ditt innlegg at barn av kristne foreldre er de eneste som får dyrke sin religion i skoletiden, mens alle andre må gjøre det på fritiden.

Jeg har påvist at denne påstanden er fullstendig misvisende. Det er ikke fritid når alle barn og unge har fri fra skolen!

Å begynne å beregne inn fridager når absolutt alle sokeelever har fri som skoletid der kristne elever kan dyrke sin religion, er jo det reneste tøys.

ALLE har fri i jula, i påsken og i pinsen. At disse fridagene har sin opprinnelse i kristne høytider, han ingen relevans når det gjelder hva som er fritid og hva som er skoletid.

Alle muslimer, jøder, buddhister, osv har anledning til å dyrke sin religion på sine fridager, hva enten de kalles planleggingsdager, juleferie eller påskeferie. Mange muslimer feirer dessuten jul!

Brun-Pedersen er jo etnisk norsk, da skal vel han regnes med blant disse "kristne" menneskene som dyrker sin religion i juleferien, påskeferien, osv. Selv Brun-Pedersen ser vel det miningsløse i noe slikt.

For de aller fleste nordmenn, er feriene ikke noe annet enn ferie, akkurat slik det sasynnnlig er for Brun-Pedersen. Selv dyrker jeg min religion helt privat hele året gjennom, fridag som arbeidsdag. For min del kunne man gjerne skifte navn på disse feriene, det ville ikke hatt noen som helst betydning for meg personlig.

For at Brun-Pedersens regnestykke skal gå opp, så må juleferie og påskeferie regnes som "skoletid" for kristne elever, siden han mener disse feriene må medregnes i den tiden barn av kristne elever kan dyrke sin religion.

Og på samme måte må han mene at når f eks muslimer får fri to dager fra skoletiden, så er dette "fritid"! Han påstår jo at alle andre religiøse kun får dyrke sin religion på fritiden. Det betyr altså at når alle andre elever er på skolen, mens muslimer ber seg fri 2 dager for å feire id, så er dette deres "fritid".

Skal vi da si at dersom en elev bes fri fra skoletiden for å gå til f eks reguleringstannlegen, så er denne dagen å regne som elevens "fritid", selv om alle andre elever er på skolen?

Jeg har arrestert Brun-Pedersen i å uttrykke seg svært misvisende når han påstår at barn av kristne foreldre er de ENESTE som kan dyrke sin religion i skoletiden, mens alle andre må dyrke den på fritiden.

Sannheten er at "kristne" får dyrke sin religion i skoletiden EN time pr år, mens muslimer, jøder, buddhister osv får bruke 2 DAGER av skoletiden pr år til å dyrke sin religion.

Jeg synes Brun-Pedersen hadde stått seg på å argumentere mot dette på en saklig måte, i stedet for å forsøke seg med latterliggjøring og stakkarsliggjøring av kristne.

Hans påstand er åpenbart misvisende - eller skal vi kalle den løgnaktig, for å bruke det samme uttrykket Brun-Pedersen bruker mot sine meningsmotstandere?

Mvh Sverre

 

9 liker  
Kommentar #5

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det er IKKE fritid når alle de andre barna går på skolen!

Publisert over 5 år siden
Jens Brun-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Som jeg skriver, barn av religiøse livssynsminoriteter må feire sine høytider på fritida si

Jeg synes Brun-Pedersen burde avholde seg fra slike misvisende, for ikke å si løgnaktige påstander.

Det er IKKE fritid når elever bes fri fra skolen og alle de andre elevene er på skolen.

Det kalles SKOLETID!

Mvh Sverre

6 liker  
Kommentar #6

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Humanisme er forløperen til Antikrist.

Publisert over 5 år siden

Her er talen til Derek Prince om humanisme: og her er videoklippet.

Først påpeker han hvem som er fienden:
11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. (Ef. 6,12)
Vi står maktesløse til å håndtere de sataniske krefter. Uten
å vite det, blir de selv manipulert og kontrollert av disse kreftene.

Mange tror at humanisme er nøytral og harmløs.
Men når vi slår opp i en en ordbok, blir man lamslått av definisjonen:
"Fornektelse av noen makt eller moralsk verdi bedre enn i menneskeheten; avvisning av religion i favør av en tro på fremme av menneskeheten ved sin egen innsats. "
Jeg innså at humanismen er ikke åndelig nøytral.
Tvert imot, er det en overlagt sperring og avvisning av Guds kraft og myndighet. Det er en anti-religiøs religion.
Med begreunnelse i humanisme vil en forby undervisning i religion.
Jeg bestemte meg for å spore humanisme tilbake gjennom historien.
To av de tidlige greske filosofer som vi har noe rekord er Heraklit og
Protagoras.

Tre av de etterlatte ord tilstand: «alle ting flyte". . . "Du kan aldri gå to ganger i den samme elva ". . . "Mannen er et mål på alle ting."
Det er utrolig hvor disse tre ord oppsummere essensen av humanisme.
De hevder at alt er relativt; det er ingen moralske eller juridiske absolutter; og mennesket er den høyeste myndighet i universet.
Grekerne dyrket menneskesinnet. Aristoteles 'begrep om Gud var at en perfekt sinn vurderer selv. Ut av dette har  hele filosofien og rasjonalisme blitt utviklet.
I tillegg til filosofi, en annen hovedelementet i gresk kultur var dens vekt på idrettskonkurranser. Deres OL representerte det var faktisk en avgudsdyrkelse av atletdyktighet, som har kommet tilbake til livet i vårt århundre. Den mest sette TV programmer i dag er de store internasjonale sportskonkurranser.
Grekerne også en tendens til å nedgradere ekteskapet mellom en mann og en kvinne, og for å vise en homoseksuelt forhold mellom to menn som mer "Intellektuelt tilfredsstillende." I deres statuer ble idealisert mannlige formen vanligvis presenteres naken, mens hunnen ble drapert med noen form for kappe.
De såkalte "guder" i Hellas viste alle de moralske svakheter av menneskeheten: begjær, umoral, sjalusi, hevnlyst og bedrag-en fullstendig fravær bindende moralkodeks.
Menneske er fri til å være sin egen gud, og å etablere sin egen moralske kode.

Derfor er det forstyrrende (kognetiv dissonans) for humanister at kristne undervise om Gud og at mennesker trenger tilgivelse for sine synder.

5 liker  
Kommentar #7

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

til Knut

Publisert over 5 år siden

Jeg har skrevet ut ditt Derek Prince 3 sider om Humanismen. Det er vanskelig men sant, jeg har vært klar over dette en tid. Ubehagelig og veldig krevende for jeg har venner i det humanistiske private rom.

Har også tenkt at det får jo være grenser og dette må jo være uskyldig, men det er ikke det. DP er alltid grundig og overlater ingenting til bortforklaringer.  Det er ikke greit,  men må ta tak i det etterhvert.

Samtidig er det viktig å balansere sitt innerste menneske med det ytre i denne verden. En må komme seg videre i hverdagen og det tar tid og krefter. Husker godt de greske filosofers holdninger om mennesket og tenkte i flere omganger at det var veldig forhistorisk, men dette har jo holdt seg til vår tid-uten at jeg vil skrive her om alle konsekvenser som stadig utfolder seg.  Vi er alle på forskjellig reise men er takknemlig for at du la ut dette skrivet av Prince. Mvh

 

2 liker  
Kommentar #8

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Takk. Det er interersant å følge hans undervisningsserie både podcast og video

2 liker  
Kommentar #9

Jan Isakson

3 innlegg  93 kommentarer

"Kulturløs- som en rektor på Voss"

Publisert over 5 år siden

85% av befolkningen er medlem i et kristent trossamfunn. 0,16% er medlem i Humanetisk forbund. 

 

At rektorene på Voss støtter seg til HEF sitt kultyrsyn vitner om manglende respekt og forståelse for sine kulturelle forpliktelser. 

 

 

4 liker  
Kommentar #10

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Flertall av humanetikere blant lærerne i skolen.

Publisert over 5 år siden

85% av befolkningen er medlem i et kristent trossamfunn. 0,16% er medlem i Humanetisk forbund. 

 Jeg har vært lærer i vgs og vet at det er et stort flertall som tilhører den gudløse venstresiden.

3 liker  
Kommentar #11

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Flertall av humanetikere blant lærerne i skolen.

Publisert over 5 år siden

85% av befolkningen er medlem i et kristent trossamfunn. 0,16% er medlem i Humanetisk forbund. 

 Jeg har vært lærer i vgs og vet at det er et stort flertall som tilhører den gudløse venstresiden.

1 liker  
Kommentar #12

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

En forvillet retning

Publisert over 5 år siden

New Public Management gjør seg nok gjeldende i skolen også. Å bygge relasjoner uten kjærlighetens overbygg, er som å be en prostituert om nærhet. Foreldre må ta tak i denne utviklingen selv. Læring på nivå 3 er ikke for skoletiden. Det ligger på et annet plan. Vi ser at samfunnet er på vei tilbake til et lukket sted, der nærhet fremstår som noe skammelig. Faglig orientering er en dannelsesprosess. Omvendelse skaper forskjeller. Det kan være vanskelig å takle i en verden med mange kulturer. Mange tar oppgjør med sin egen fortid. De fikk for mye Møllers tran. Frykten for kristenhet stikke dypt i noen. De må avlæres. Det finnes egne Koranskoler etter skoletiden der barna lærer sin identitet å kjenne.

I et flerkulturelt samfunn leter barna etter røtter. Svært mange har ikke det. Å forstå et samfunn er vanskelig når man ikke har røtter der. Det tar noen generasjoner enten man liker det eller ei. I dag skal man respektere holdninger som innebærer støtte av Ku Klux Klan. I den gamle vesten gikk mannen i huset ut for å jobbe når det kom besøk. Han overlot sin middagsposjon til gjesten. Tobakken måtte vente til alt det andre var på plass i familien. I dag ser man fattige mennesker med ølflaskene rundt seg i alle rom og sigaretten hengende i fingrene. Barna kommer i kalde klær til barnehagen fodi man ikke har penger. Det skjer i Norge også. Min oppfatning er at rusmidler er en viktigere del av hverdagen til hvem som helst av ledere eller andre, for å trøste seg etter ukeslutt, enn innholdet i kirkebenken. Man vil vekk fra seg selv, ta avstand til jobben og familien og synke hen en stakket stund (55-65 timers uke). Det gjør noe med relasjonene i hjemmet. Hvor henter man energien fra når det man henvender seg til i flaskene bare tapper en på sikt? De som har opplevd troende, kjærlige foreldre som samler seg om Gud i all sin ydmykhet, forstår at styrke ikke kommer fra etanol.

Lærere klarer ikke denne utfordringen. Det blir praktisk for krevende i fagligheten. Det blir kostbart. Så velger man bedre løsninger. Kirken har også et ansvar for å hanke inn elevene. Man kan ikke unngå å lære barna om Bibelen. Respekt, ikke som redsel (nivå 1), frykt (nivå 2) eller anerkjennelse (nivå 3), men som verdighet (nivå 4) i en kommunikasjonsmodell. Venstresiden bestemmer ikke hva man skal tro på, like lite som høyresiden bestemmer at New Public Management er riktig. Det fører til sinne, angst, frykt, mistillit, utrygghet, og ukontrollerbar vold i samfunnet. Bakmenn undergraver nærheten mellom menneskene ved å tilby substitutter (rusmidler). 

Gud sin ånd svever over vannene.  

1 liker  
Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvem lyver Brun-Pedersen ?

Publisert over 5 år siden
Jens Brun-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Derfor er det både uverdig og skammelig at partileder Knut Arild Hareide tyr til utsagn om at HEF vil fjerne religion fra samfunn og skole. Slikt vitner om desperasjon.

Vi ser en årlig desperasjon fra BP og HEF når julen nærmer seg.
Da dukker det opp den samme sutringen om hvor fælt det føles å vite at enda et kull med barn får se og høre om hvorfor vi feirer jul.

Stemmer det ikke at HEF vil fjerne kristendommen fra skolen ?
Jo min santen stemmer det.

Hvis noen er desperate er det human-etikerne.

1 liker  
Kommentar #14

Jens Brun-Pedersen

39 innlegg  201 kommentarer

Beklager

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jo min santen stemmer det.

Hvis du ikke tror på det noen sier i fullt alvor her inne på Verdidebatt, så har jeg intet å tilføye. Jeg regner med at du ikke mener at jeg skal ta det du skriver på alvor.

4 liker  
Kommentar #15

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jan Isakson . Gå til den siterte teksten.
85% av befolkningen er medlem i et kristent trossamfunn. 0,16% er medlem i Humanetisk forbund. 

Disse tallene er ikke korrekte - hvor har du dem fra?

Per 1. januar 2015 var det 5 109 056 innbyggere i Norge.  Samme dato hadde statskirken 3 799 366 medlemmer, andre kristne trossamfunn hadde til sammen 296521 medlemmer.  Medlemmene i kristne trossamfunn utgjorde dermed 80 % av befolkningen.

Antall medlemmer i HEF var samme dato 83 611 personer, svarende til 1,6 % av befolkningen.  Om du regner med alle ikke-religiøse livssynsorganisasjoner blir tallet 88 216 personer, svarende til 1,7 % av befolkningen.

Nå vil disse medlemstallene uansett ikke være sammelignbare.  93% av de som er registrert som kristne er medlem av et trossamfunn hvor nær 100% av medlemmene ble meldt inn uten å være samtykkekompetente (som spedbarn).  Organisasjonen de er medlem av har ingen krav om noen aktiv deltagelse (oppmøte, kontingent, deltakelse i valg etc), det er dermed svært usikkert hvor mange som ville bestå som medlemmer den dagen kirken faktisk krevde noe av dem.  Om kirken sendte ut brev til alle sine medlemmer og ba dem bekrefte medlemsskapet, hva tror du ville skje med medlemstallet?

1 liker  
Kommentar #16

Arvid Solheim

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Kan Bruun Pedersen forklare hva det vil si å være livssynsnøytral? Jeg trodde ikke det var mulig? Er det ikke slik at enten er man for eller så er man imot?

Kommentar #17

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jan Isakson . Gå til den siterte teksten.

85% av befolkningen er medlem i et kristent trossamfunn. 0,16% er medlem i Humanetisk forbund. 

 

At rektorene på Voss støtter seg til HEF sitt kultyrsyn vitner om manglende respekt og forståelse for sine kulturelle forpliktelser. 

for min del er det omvendt, man starter endelig å vise hensyn til andre kulturer, og at det er faktisk andre livsyn en kun kristendommen.

det burde være temmelig enkelt å se dette, vis man vill, dessverre er det svært vanskelig å se, om man ikke vill, og det virker som viljen til å ikke se det, er temmelig sterk her på verdidebatt.

Kommentar #18

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arvid Solheim. Gå til den siterte teksten.
Kan Bruun Pedersen forklare hva det vil si å være livssynsnøytral? Jeg trodde ikke det var mulig? Er det ikke slik at enten er man for eller så er man imot?

kan prøve med et eksempel.

 

regner med at du vill regne med at en times preken fra en prest er snakk om noe teistisk?

at en times tale fra Dawkins om kristendommens grusomheter er ateistisk.

hvor vill du plassere siste kamp mellom  Bodøglimt og Brann?

for meg er ivertfall det siste hverken ateistisk, eller teistisk, det er som et hvit ark, går hverken imot, eller støtter religion.

vis du ikke liker fotball, kan du erstatte det med siste værmelding, jordbruksmeldingen, aksekurser og lignende.

Kommentar #19

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 5 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Om kirken sendte ut brev til alle sine medlemmer og ba dem bekrefte medlemsskapet, hva tror du ville skje med medlemstallet?

Jeg, som ikke kristen ville si et rungende ja, fordi jeg er av den oppfatning at kirken og kristendommen er en av grunnsøylene som vår kultur hviler på.  Dessuten kan jeg ikke påpeke noe negativt ved dette som berører meg, familien bygda. Tvert i mot.   Jeg tror svaret på din gallup vil overraske de som er mest opptatt å rive ned.

Men her er de i godt selskap med deler av kristenheten selv. VD debatt flommer over av kristen intern krangel. Nå er det Visjon Norge som skal ha det. Mens islamister i ymse forkledninger blomstrer og fryder seg over  norsk vilje til å rydde veg og norsk  religiøs frihet til å være uenig og ødelegge seg sjøl uten at det medfører fysiske konsekvenser.  "Å drikke mens de andre slåss" for å dra en ikke helt treffende metafor.

 

 

 

 

2 liker  
Kommentar #20

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Joda, jeg tror på deg.

Publisert over 5 år siden
Jens Brun-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hvis du ikke tror på det noen sier i fullt alvor her inne på Verdidebatt, så har jeg intet å tilføye. Jeg regner med at du ikke mener at jeg skal ta det du skriver på alvor.

Hvis du ikke hadde masa om dette hvert eneste år hadde jeg trodd på at du ikke ser det som skadelig at barna ser og hører om Jesus og hvorfor vi feirer jul.Du har kalt det for et overgrep mot barna.
Og det gjør du...som et fast innslag i debatter og medier.

Og når vi vet at folk flest i vår kultur ser en verdi i denne tradisjonen,er du ganske ensom i ditt mas.
Det burde du ta som et hint.

Kommentar #21

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

HEFs samtykkekompetanse

Publisert over 5 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Antall medlemmer i HEF var samme dato 83 611 personer, svarende til 1,6 % av befolkningen.

 Det hjelper lite med samtykkekompetanse når det er svært lite å samtykke i. Spesielt når de skal samtykke i noe som ikke er forpliktende for styre og medlemmer.  Det eneste man trenger å samtykke i i HEF deres negasjon: Ateisme.  Når det gjelder selve navnet tyder dette på at de mener seg fremfor alle andre å kunne dette med moral. Siden andre mennesker åpenbart i deres øyne ikke evner tilstrekkelig etisk refleksjon mener de selv å fylle et behov innen nødvendig samfunnsmoral, men åpenbart uforpliktende sådan for HEF har ingen bud og regler. De overlater til individet å finne utav dette selv. Men det trenger man nødvendigvis ikke være organisert for å gjøre i alminnelighet og ikke som livssyn spesielt. For det er på tide at HEFere  lærer seg at etikk og livssyn er 2 forskjellige ting. Det kan se ut til at HEF er oppstått som en følge av at de har misforstått kristendeommen og trodd at man skal bli kristen for at man skal bli snill. Slik er det naturligvis ikke. Det er betydelig mer enn som så.  Så årsaken til at det ikke er mer krangel og oppløsning enn det er innen HEF er at de ganske enkelt er veldig lite sammen, som mennesker. De lever stort sett på statstilskudd og innsamlingsgleden over sin sak er så lav at uten statstilskudd ville HEF nokså sikkert gå en sakte død i møte. HEFernes medlemskap ser ut til å være betydelig mer passivt enn statskirkemedlemmer. Så hva skal vi med HEF uten en repetativ gledesdrap hvert år der man skal spise kaker og drikke kaffe uten å vite helt hva man skal feire?  Å feire at sola snur minner mer om hedenskap enn sivilisasjon og er i seg selv et enkelt naturfenomen. Sola snur ikke en gang. Det ville vært dramatisk om den gjorde det. Dessuten har det litt med smak og behag å gjøre, om man liker vinter eller sommer best. Det er iallefall en noe enfoldig sak å feire.  Så mitt forslag for at HEFere skal bli fornøyde, og alle andre også: Vi dropper alt som heter feiring i skolen i det hele tatt. Siste matteprøve bittelillejuleaften og alle går hjem. Ingen er glemt, ingen støtt, ingen diskriminert og alt er "flatt" til aller minste multiplum. Så kan alle gjøre hva de vil, hjemme.  Spille data, gå ski, ligge på senga, vente på at skolen skal begynne i gjen. Alt etter som og valgfriheten er fullkommen og ingen er påvirket av staten hverken den eller ande veien.  Foreldreretten er fullt inntakt og livssynsamfunnene slipper konkuranse, fra staten. Men jeg synes nok litt synd på barna til HEFerne. De vil jo feire like lite som Jehovas vitner. 

2 liker  
Kommentar #22

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

ikke helt rett

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
ikke ser det som skadelig at barna ser og hører om Jesus og hvorfor vi feirer jul.Du har kalt det for et overgrep mot barna.
Og det gjør du...som et fast innslag i debatter og medier.

Og når vi vet at folk flest i vår kultur ser en verdi i denne tradisjonen,er du ganske ensom i ditt mas.
Det burde du ta som et hint.

Jeg ser at initiativtakeren til Facebooksiden Bjørn S. Olsen  er ute og prøver å legge olje på vannet.

"– Slik jeg ser det, kan kirken være formidlende uten å være forkynnende" sier han. Det har altså Kirkens preses slått fast at er umulig.

Sjefbiskop Helga Haugland Byfuglien slår ring om skolegudstjenestenes religiøse innhold. Og det synes jeg er veldig avklarende for mange foreldre har nok tenkt at det er en slags lightversjon av en gudstjeneste. Det sier Preses nei til .

 

Hun sier ;

For kirkens del, derimot, er begrunnelsen for å holde gudstjeneste ikke primært pedagogisk. En kristen gudstjeneste vil alltid være trosuttrykk og trosformidling. En kristen gudstjeneste som ikke forkynner evangeliet om Jesus Kristus, er ikke en kristen gudstjeneste. Derfor er det også fra skolens perspektiv viktig at skolegudstjenestens preg av faktisk å være en kristen gudstjeneste ikke tones ned. For at det skal være læring i kirkebesøket, må det være et reelt gudstjenestebesøk. Når en rektor gjerne vil komme til kirken til jul, men ber om at det ikke verken skal bes Fader Vår eller synges julesalmer, da bør svaret fra kirken være nei – for det er ingen gudstjeneste.

Bra Helga for da vet vi det.

Å forkynne i beste skoletid er et overgrep. Beklager å si det.

Hvis du Rune tror at dette bare handler om Informasjonssjefen i HEF så tar du veldig feil. Alle krefter jobber mot et religiøst samfunn hvor Kirken har sinne klamme hender om de frie menneskene. Flertallet av folk i folkekirken tror jo ikke på GUD heller viser en undersøkelse. 10 % av alle gudstjenestebesøk skjer juleaften. Noe sier meg at kosen og hyggen er viktigere enn inneholdet i velsignelsen.

 

PS ! kan prester slutte å velsigne. De gjør det t.o.m på julekonserter, Verdslige julekonserter med klingende mynt

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere