Sigurd Hareide

10

Luther-film med fotnoter

I stedet for å undervise om økumenikk, må jeg kanskje fremover heller prioritere undervisning om dagens lutherske trosopplæringspropaganda.

Publisert: 12. nov 2016

Det er greit å lyve i animasjonsfilmer for ungdom så lenge en har gode fotnoter og ellers formidler i samsvar med den alminnelige oppfatning av fenomenet en omtaler. Omtrent slik kan svaret fra Jan-Christian Kielland i KFUK-KFUM (Vårt Land 10. november) på mitt innlegg om animasjonsfilmen som lyver (9. november) oppsummeres. Men resonnementet til barne- og ungdomsorganisasjonen er problematisk av flere grunner.

• Her er KFUK-KFUMs film

En film som sprer historiske løgner om avlaten, kan ikke reddes av fotnoter. Den markedsføres som et «verktøy for å profilere reformasjonsjubileet til ungdom i sosiale medier» og kan ifølge organisasjonen brukes som andakt, «reklamesnutter» på festival eller leir, som «små infofilmer i ‘Religion og etikk’ i videregående skole», men også som «utgangspunkt for én time undervisning». Fotnoter er ikke det jeg forbinder med sosiale medier og reklamesnutter, og det er ganske oppsiktsvekkende at en ungdomsorganisasjon som vil kommunisere med ungdom satser på den sjangeren når de lager animasjonsfilm.

Går galt. Den lange og omstendelige fotnoten om avlat som nå finnes på filmprosjektets nettside, var ikke del av filmens opprinnelige informasjonspakke. Jeg møtte og kommenterte selv filmen på sosiale medier 31. oktober, undersøkte hva dette var og skrev ut de originale fotnotene som ikke kommenterte avlaten i det hele tatt. Interaktive fotnoter er en spennende og ny sjanger, men dessverre går det veldig galt allerede i andre og tredje setning i gjeldende fotnoteversjon.     

Det hjelper også lite at KFUK/M viser til den alminnelige, folkelige oppfatningen av avlat i ordbøker på nettet. Dette er jo selve kjernen i saken. Klisjefortellingen om avlaten er en del av den protestantiske kulturens store fortelling om reformasjonen. Men historieforskningen har for lengst vist at en må skjelne tydelig mellom reformatorenes retorikk og hva som faktisk skjedde. KFUK/M hevder de velger «torgkonas språk». Jeg mener de velger reformasjonspamflettenes vulgærpropaganda. Verken torgkona eller dagens barn og ungdom kan forsvare seg mot det.  

Feil om avlat. KFUK/M argumenterer også mot avlaten i sitt svarinnlegg og i de nye fotnotene. Det er selvsagt helt i orden, men også her er gjengivelsen av katolsk lære om avlat feil. «Jeg tilgir deg, og nå skal jeg straffe deg», parodierer de. Om de vil gjengi den katolske posisjonen sannferdig, må de ta seg bryet med å forklare hvordan katolsk lære og praksis skjelner mellom syndens ulike konsekvenser. Fiendskapet med Gud tilgis i skriftemålet, men mennesket må også gjøre bot og helliggjøres ved Guds nåde. Det er i denne siste sammenhengen avlaten inngår. Selv etter Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren fra 1999 lærer katolikker og lutheranere forskjellig om rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Det dreier seg om forholdet mellom frelsens ulike aspekter: Fornyet relasjon til Gud (tilgivelse) og fornyelse/forvandling av mennesket (helliggjørelse).

I stedet for å beklage feilen og ta animasjonsfilmen av plakaten, byr KFUK/M på lange fotnoter. Det valget vil ramme katolske barn og ungdom, men også lutherske barn og andre barn som i stedet for en innføring i reformasjonen får servert luthersk propaganda fra femtenhundretallet. Er svaret fra KFUK/M også Den norske kirkes svar? Filmen er støttet av trosopplæringsmidler fra Den norske kirke og tilbys på trosopplæringens ressursside, helt uten fotnoter.

Av plakaten. Filmen bør tas av plakaten før den spres i skolen. Hvis Den norske kirke fastholder dette som del av sin trosopplæring, kan jeg som lærerutdanner ikke gjøre så mye med det. Men i stedet for å undervise om økumenikk, må jeg kanskje fremover heller prioritere undervisning om dagens lutherske trosopplæringspropaganda.   

5 liker  
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Spres i skolen?

Publisert over 4 år siden

Er det noen som helst grunn til at det en kristen organisasjon som KFUK/M gjør skal spres i skolen. Her er det viktig at lærere forstår forskjellen på hva elevene skal lære på skolen og hva ulike gudstroende organisasjoner måtte mene, lære bort og spre blant sine medlemmer og potensielle nye medlemmer.

Det er vel i seg selv ganske få i dette landet som har noen interesse av reformajsonsjubileet. Selv om mange kristne ikke har fått det med seg så er troen ikke like påtvunget og derav ikke like oppsluttet om i dag og det ser ikke lyst ut for de kristne fremover heller. 

Kommentar #2

Sigurd Hareide

10 innlegg  18 kommentarer

I skolen

Publisert over 4 år siden

KFUK/M sier selv filmen kan brukes "som små infofilmer i videregående skole". Jeg har vist at det er en desinformasjonsfilm. Det er ellers overraskende at organisasjonen mener en så banal film passer i videregående skole. 

Det er klart at en slik animasjonsfilm fort kan spres i skolen når den er ute på nettet. Da jeg møtte filmen i sosiale medier var den første kommentaren til presten som postet den fra en lærer som sa han kunne bruke den i skolen. Det er riktig at lærere bør tenke seg om før de bruker trosopplæringsmateriell i skolen, enten det er fra det ene eller andre trossamfunnet.

Filmen angår desssuten skolen også om den kun blir brukt internt i KFUK/M og Den norske kirke forøvrig. Om dette er opplæringen det store flertallet av barna i skolen potensielt sett kan få (om de deltar i trosopplæringen slik mange f.eks. gjør i forbindelse med konfirmasjon), må skolen forholde seg til fordommene og vrangforestillingene barna har med seg til skolen. Dette må jeg ta konsekvensen av som lærerutdanner om filmen fastholdes som trosopplæring for Den norske kirke.  

1 liker  
Kommentar #3

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Protestantisk selvgodhet?

Publisert over 4 år siden

Jeg  så til en viss bestyrtelse filmen Sigurd Hareide omtaler. Opplysningene der var ikke kommet en centimeter lenger enn hva jeg fikk lære (ble indoktrinert med?)  under en skolegang som strakk seg fra 1952 til 1964. Etter det har jeg hatt gleden av en svært vesentlig frukt av skolegangen - jeg har lært å lese selv, Jeg har tilogmed hatt en forkjærlighet for å lese utenfor pensum. Det begynte forøvrig allerede etter avsluttet folkeskole.

Hva ser vi i dagens samfunn vedrørende religion? "Alle" promoverer "laïcité" - religionens gradvis økende fjerning fra det offentlige rom. Det overrasker at KFUM/K og krefter i Den norske kirke hjelper til med dette. Hvordan? Ved å spre utslitte og feilaktige floskler om spørsmål fra 1500-tallet ingen har bedt om svar på lenger.

Og dette har man tenkt å by ungdommen. Trosopplæring? Hørte jeg trosopplæring - med hjelp av historievridning? Det er omtrent som i det gamle Sovjet.

Idag hadde jeg gleden av å være tilstede på en godt besøkt gudstjeneste i et orientalsk innvandrermiljø. En liten gutt spurte meg hva jeg gjorde der og om jeg var kristen. Jeg sa ja, og at jeg også er ortodoks som dem (om av en annen jurisdiksjon, det var unødvendig å forklare en 8-åring mens alle de andre sang.) Han strålte opp. I en gudstjeneste der de alle feiret Mikael og alle englers dag - Mikkelsmess - og det var en høy grad av barns deltagelse uten at de av den grunn skulle "opptre". Og så sa gutten: "Alle her er glade i Jesus". 

Det hadde vært en ide å begynne trosopplæring der.

Da abunaen prekte, var det noe mer tilløp til barnemyldring, men ingen barn slo på trommene som lå midt i kirken akkurat da. Og alle er de her fordi de ikke får praktisere sin tro der de kommer fra.

I mellomtiden skal altså våre barn og unge læres opp i fortreffeligheten til en konfesjon der deltagelsen synker. 
Slutt i alle fall med propagandastunt om annerledes troende.

 

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere