Gunnar Haaland

17

Forvrengningens kunst

Kirkerådets seksjon for barn, unge og trosopplæring og/eller Mellomkirkelig råd bør på banen og avklare om reformasjonsjubileet skal markeres ved å videreformidle usannheter og fiendebilder.

Publisert: 11. nov 2016

I historieundervisningen på svært så lutherske Kristelig Gymnasium lærte jeg for mer enn tretti år siden hva avlat var og ikke var: ettergivelse av botsstraffer, ikke tilgivelse for synder.

I en video på YouTube gjengir angivelig økumeniske Norges KFUK–KFUM tradisjonelle vrangforestillinger:

Kirken selger et papir som gir tilgivelse for synder og kortere tid i skjærsilden.

Sigurd Hareide leverer en presis og treffende analyse:

[Videoen] forteller [...] om avlatshandelen på en måte som står til stryk i historisk sannferdighet og økumenisk sinnelag.

Jan Christian Kiellands (for)svar er dessverre omtrent like dårlig som Hareides kritikk er god:

Vi ønsker ikke å invitere ungdom til en diskusjon om den dogmehistoriske utviklingen.

Diskusjon er vel bedre en desinformasjon? Her inviteres ungdom nettopp inn i dogmehistoriske problemstillinger, og da må man være både historisk sannferdig og økumenisk skvær.

Å oversette «avlat» med «tilgivelse» er språklig sett ikke feil eller «løgn». Blant annet synonymer.no og synonymordboka.no sier dette er synonymer.

Jo, det er feil og usannferdig – eller i best fall en utilbørlig overforenkling. Hareide har forklart hvorfor. Synonymordbøker er omtrentlige og representerer et svært dårlig argument i denne sammenhengen.

Dermed tror vi heller ikke at filmene vil ramme katolske barn, slik Hareide mener.

Dette er majoritetsarroganse. Er det ikke sannsynlig at Hareide, som selv er far til katolske barn, har større forutsetninger for å vurdere dette enn Kielland og Norges KFUK–KFUM?

Og det er selvmotsigende. For Kielland er jo tydeligvis oppmerksom på faren, siden han påpeker at de har unngått ordet «katolsk» (i stedet for å bortforklare ved hjelp av en synonymordbok). I tillegg burde de selvsagt ha invitert katolske referansepersoner, som vet hvor skoene trykker, til å bidra i arbeidet med videoene.

Hareide setter KFUK-KFUMs film opp mot reformasjonsmarkeringen i Lund. KFUK-KFUM ser ikke dette som motsetninger. Økumenisk arbeid forhindrer ikke åpenhet om både historiske motsetninger og uenigheter i dag.

Goddag mann økseskaft. Og uendelig trist at ledelsen i Norges KFUK-KFUM ikke forholder seg lyttende til konstruktiv kritikk.

Jeg har fulgt litt med på Den norske kirkes forberedelser til reformasjonsjubileet. Gang på gang har det blitt understreket at jubileet skal preges av historiske nyanseringer og økumenisk åpenhet. Videoen bryter tvert med dette.

Nå bør Kirkerådets seksjon for barn, unge og trosopplæring (som har sponset videoen) og/eller Mellomkirkelig råd (som har spisskompetanse på økumenikk) komme på banen og avklare om det likevel er slik at reformasjonsjubileet skal markeres ved å videreformidle usannheter og fiendebilder av Den katolske kirke.

(Dette innlegget ble først postet som kommentar til Kiellands innlegg.)
5 liker  
Kommentar #1

Sigurd Hareide

10 innlegg  18 kommentarer

Luther-film med fotnoter

Publisert nesten 5 år siden

Takk for godt innlegg!

Her er mitt svarinnlegg til KFUK/M, publisert i papirutgaven av Vårt Land 12. november.

Kommentar #2

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Bort med støvet

Publisert over 4 år siden

Vi som har gått ut av dnk og blitt katolikker, får heller bare enda en gang ryste støvet av våre føtter.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere