Jan Christian Kielland

Kirkefagsjef
24

Forenklingens kunst

Hvordan formidle Luthers teologi til ungdom på 2-3 minutter, på en spennende måte som skaper interesse for videre studium og samtale?

Publisert: 10. nov 2016

Den norske kirke utlyste i vår utviklingsmidler i trosopplæringen og pekte på behovet for ressurser som aktualiserer reformasjonens temaer for unge. KFUK-KFUM fikk midler til fire 2-3 minutters animasjonsfilmer for ungdom. Den første ble lagt ut på kfuk-kfum.no/luther 31. oktober, og her kan alle lesere selv se filmen og gjøre seg opp en mening om den. Hovedtemaet for filmen er Luthers mot. Avlatshandelen er et undertema. Det er fremstillingen av denne Sigurd Hareide reagerer på i Vårt Land 9. november.

Hareide sier at «tanken om avlat alltid har forutsatt at man først har fått tilgivelse for syndene gratis i skriftemålet». Vi ønsker ikke å invitere ungdom til en diskusjon om den dogmehistoriske utviklingen, snarere å peke på kirkens praksis i senmiddelalder og de følger denne fikk. Kirken forkynte gjennom praksis, ikke bare lære. Man kunne tidvis måtte betale for kirkelig betjening, og tienden var en plikt. Kirken forvaltet en praksis hvor mennesker opplevde at de fikk tilgivelse som følge av handlinger. Hareide mener at «avlatspraksisen på Luthers tid definitivt kunne misforstås», men her er vi altså uenige i hvor langt denne kunne misforstås - eller forstås.

Hovedutfordringen da vi laget manus til filmene var likevel ikke knyttet til dogmehistoriske utviklingstrekk, snarere var spørsmålet: Hvordan formidle Luthers teologi til ungdom på 2-3 minutter, på en spennende måte som skaper interesse for videre studium og samtale? Da vi skrev manus diskuterte vi forskjellen mellom tilgivelse og avlat. En 3 minutters film må nødvendigvis forenkle. Vi landet på å bruke ordet «tilgivelse», samtidig som vi skulle relatere dette til skjærsilden for å tydeliggjøre at avlat ble kjøpt for å korte ned opphold her. Derfor er skjærsilden tydelig illustrert tidlig i filmen, og tilgivelse knyttes til denne.

Bruk av «tilgivelse» i filmen handler også om ordets bruk i dag. Å oversette «avlat» med «tilgivelse» er språklig sett ikke feil eller «løgn». Blant annet synonymer.no og synonymordboka.no sier dette er synonymer. Slik oppfatter også KFUK-KFUM språket som ungdom bruker: «Tilgivelse» er knyttet til benådning, til ikke å gjøre gjengjeld. Da gir det liten mening å si «jeg tilgir deg og nå skal jeg straffe deg». Slik bruker filmen «torgkonas» språk framfor teologers språk, i tradisjonen etter Luther.

Hareide mener endringer i den katolske kirke burde med i filmen. Men tiden etter 1521 er ikke tema i filmen. Det vi imidlertid har valgt, er å ikke bruke ordet «katolsk» i noen av filmene. Filmene utfordrer jo oss alle: Hva er mot, nåde, god pengebruk og et kristent menneskesyn i dag? Dermed tror vi heller ikke at filmene vil ramme katolske barn, slik Hareide mener. De gir tvert imot mulighet for samtale hvor alle typer problematiseringer og utdypinger kan finne sted, også Hareides. Med filmene vil det følge manus med problematiserende fotnoter, samt ressurser for en times samtaleopplegg.

Hareide setter KFUK-KFUMs film opp mot reformasjonsmarkeringen i Lund. KFUK-KFUM ser ikke dette som motsetninger. Økumenisk arbeid forhindrer ikke åpenhet om både historiske motsetninger og uenigheter i dag. KFUK-KFUM er en del av det globale økumeniske felleskapet i YWCA og YMCA, og vi er vant til å forholde oss raust og respektfullt til konfesjonelle skillelinjer og samlingspunkter. Vi er samtidig en bevegelse for og blant unge mennesker, som kommuniserer og praktiserer i rammen av deres virkelighet. Trygghet på egen identitet og forankring er en forutsetning for mellomkirkelig respekt og toleranse. Disse små filmene er et bidrag. Vi håper og tror at filmene vil, som pave Frans i Lund, utfordre til å se de gaver som reformasjonen har gitt kirken.

(FØRST PUBLISERT I VÅRT LANDS PAPIRUTGAVE 10. NOVEMBER)

2 liker  
Kommentar #1

Gunnar Haaland

17 innlegg  137 kommentarer

Forvrengningens kunst

Publisert over 4 år siden

I historieundervisningen på svært så lutherske Kristelig Gymnasium lærte jeg for mer enn tretti år siden hva avlat var og ikke var: ettergivelse av botsstraffer, ikke tilgivelse for synder.

I en video på YouTube gjengir angivelig økumeniske Norges KFUK–KFUM tradisjonelle vrangforestillinger: «Kirken selger et papir som gir tilgivelse for synder og kortere tid i skjærsilden».

Sigurd Hareide leverer en presis og treffende analyse: Videoen «forteller [...] om avlatshandelen på en måte som står til stryk i historisk sannferdighet og økumenisk sinnelag».

Jan Christian Kiellands (for)svar er dessverre omtrent like dårlig som Hareides kritikk er god:

Vi ønsker ikke å invitere ungdom til en diskusjon om den dogmehistoriske utviklingen.

Diskusjon er vel bedre en desinformasjon? Her inviteres ungdom nettopp inn i dogmehistoriske problemstillinger, og da må man være både historisk sannferdig og økumenisk skvær.

Å oversette «avlat» med «tilgivelse» er språklig sett ikke feil eller «løgn». Blant annet synonymer.no og synonymordboka.no sier dette er synonymer.

Jo, det er feil og usannferdig – eller i best fall en utilbørlig overforenkling. Hareide har forklart hvorfor. Synonymordbøker er omtrentlige og representerer et svært dårlig argument i denne sammenhengen.

Dermed tror vi heller ikke at filmene vil ramme katolske barn, slik Hareide mener.

Dette er majoritetsarroganse. Er det ikke sannsynlig at Hareide, som selv er far til katolske barn, har større forutsetninger for å vurdere dette enn Kielland og Norges KFUK–KFUM?

Og det er selvmotsigende. For Kielland er jo tydeligvis oppmerksom på faren, siden han påpeker at de har unngått ordet «katolsk» (i stedet for å bortforklare ved hjelp av en synonymordbok). I tillegg burde de selvsagt ha invitert katolske referansepersoner, som vet hvor skoene trykker, til å bidra i arbeidet med videoene.

Hareide setter KFUK-KFUMs film opp mot reformasjonsmarkeringen i Lund. KFUK-KFUM ser ikke dette som motsetninger. Økumenisk arbeid forhindrer ikke åpenhet om både historiske motsetninger og uenigheter i dag.

Goddag mann økseskaft. Og uendelig trist at ledelsen i Norges KFUK-KFUM ikke forholder seg lyttende til konstruktiv kritikk.

Jeg har fulgt litt med på Den norske kirkes forberedelser til reformasjonsjubileet. Gang på gang har det blitt understreket at jubileet skal preges av historiske nyanseringer og økumenisk åpenhet. Videoen bryter tvert med dette.

Nå bør Kirkerådets seksjon for barn, unge og trosopplæring (som har sponset videoen) og/eller Mellomkirkelig råd (som har spisskompetanse på økumenikk) komme på banen og avklare om det likevel er slik at reformasjonsjubileet skal markeres ved å videreformidle usannheter og fiendebilder av Den katolske kirke.

6 liker  
Kommentar #2

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 4 år siden

KFUK-M eier ikke skam – jeg har nettopp sett filmen, og nå dette innlegget. Et elendig forsvar for en elendig – og selvsagt dypt antikatolsk – propagandafilm. Gratulerer.

1 liker  
Kommentar #3

Sigurd Hareide

10 innlegg  18 kommentarer

Luther-film med fotnoter

Publisert over 4 år siden

Her er mitt svarinnlegg til KFUK/M, publisert i papirutgaven til Vårt Land 12. november. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere