Ervin Kohn

Forstander Det Mosaiske Trossamfund Oslo
38

Luther anbefalte å brenne jødenes synagoger - så skjedde det

I sin bok ”jødene og deres løgner” fra 1543 anbefaler Martin Luther at jødenes synagoger brennes. Natten til hans fødselsdag, 10. november 1938, ble 2676 synagoger og jødiske forsamlingshus brent.

Publisert: 9. nov 2016

Appel ved markering av Novemberpogromene –  i Oslo 9.11.2016. (Krystallnatten)

 

Er det nødvendig å markere disse Novemberpogromene hvert år? Det er så lenge siden krigen. Kan vi ikke la annen verdenskrig forbli i historiebøkene? Hvorfor må vi ha enda en Holocaustmarkering?

 

La meg svare på disse gode spørsmålene. Hva, hvorfor og hvordan. Men la oss ta NÅR først.

 

Novemberpogromene hadde ikke noe med WW2 å gjøre. Det skjedde i 1938. Det skjedde i FREDSTID. Et år før WW2 startet. Noen tror sågar det er en Holocaustmarkering, folkemordet på de europeiske jødene. Man kan godt diskutere om man skal inkludere forfølgelsen av jødene i Det tredje riket på 30-tallet i Holocaust. Men i 1938 var det fortsatt mulig for jødene å forlate Tyskland. Det var faktisk tyskernes ønske at Det tredje riket skulle bli judenrein. Man diskuterte planer om å deportere alle de tyske jødene til Madagaskar.

 

Hvorfor må vi snakke om det hvert år? Fordi, som Harvardprofessor Georg Santayane sa det, ”den som ikke kjenner sin historie er dømt til å gjenta den”.

 

Hva skjedde i Tyskland og Østerrike natten til 10. november i 1938 – i fredstid? En pogrom organisert og ledet av SA og SS med deltagelse av lokalbefolkningen mange steder. Mobben gikk løs på jøder, jødiske institusjoner og jødiske eiendommer. Opp mot 200 jøder ble slått i hjel. 4500 forretninger eid av jøder ble ødelagt. 2676 synagoger og forsamlingshus ble brent. 30 000 jøder ble sendt til konsentrasjonsleirene Buchenwald, Dachau og Sachsenhausen i Tyskland.

 

Novemberpogromene var så barbariske  at de forferdet verden. Krigens støy og forvirring tilslørte ikke handlingene – fordi det ikke var krig i Tyskland i 1938.

 

Novemberpogromene skjedde 4 måneder etter Eviankonferansen. En internasjonal konferanse som USAs president hadde invitert til for å bli enige om hva man skulle gjøre med de jødiske flyktningene fra Tyskland. Det var i juli 1938, i den franske pittoreske Evian at de 32 nasjonene ble enige om å stenge sine grenser for jødiske flyktninger fra Tyskland. Norge var representert ved ekspedisjonssjef Carl Platou fra justisdepartementet. Den samme høyt dekorerte Platou som er omtalt i boken til Nina Grünfeld ”Ninas barn”. Det er den samme Platou som frarådet midlertidig oppholdstillatelse for jødiske barn fra Østerrike, som skulle på sommerleir til Norge, med begrunnelsen at vi risikerte ”å brenne inne med dem”. Dr. Berthold Grünfeld, en framstående psykiater og Norges første sexolog, var ett av disse barna. Sigmund Korn, tidligere landslagstrener for kombinertgutta i hopp var en annen.

 

Det tredje rikets representanter på Evian-konferansen dro tilbake til Berlin og fortalte Hitler at han kunne gjøre som han ville med jødene – ingen brydde seg.

 

Vi står igjen med spørsmålene hvorfor og hvordan? Det er menneskelig  å ville ha noen å skylde på. Det er samlende å ha en felles fiende og det er godt å ha en syndebukk man kan bebreide for problemer man har. Jødehatet i Tyskland hadde et godt jordsmonn helt tilbake til Martin Luther. I sin bok ”jødene og deres løgner” fra 1543 anbefaler han at jødenes synagoger brennes og at jødene selv settes til tvangsarbeid. I morgen 10. november er Martin Luthers fødselsdag.

 • Les Tarald Rasmussen: Ta avstand fra Luthers jødehat

Så snart Hitler kom til makten i januar 1933 begynte forfølgelsen av jødene i Tyskland. Alle konspirasjonsteoriers mor Zions Vises Protokoller ble tatt inn i Læreplanen i tyske skoler allerede i 1933. Julius Streicher var redaktør for ukemagasinet Der Stürmer. En grov og antisemittisk agitasjons- og propagandapublikasjon. Den ble startet allerede i 1923 og på høyden hadde den et opplag på 475 000 eksemplarer. Den var også å lese som veggavis i såkalte ”Stürmerkasser”. Under Nürnbergrettssaken ble Streicher dømt til døden og henrettet for sin dødspropaganda.

 

Fra 1933 kom det stadig nye lover og forordninger for jøder. Allerede i april kom Arierparagrafen. Denne forbød jødiske tyskere å jobbe i staten, universitetene og skolene. Nürnberglovene i 1935 fratok jødene sitt tyske statsborgerskap. Med disse ble antisemittismen nedfelt i det tyske lovverket. Alle tyske innbyggere ble delt inn i rene ariere eller forskjellig grad av jøde. Det var for eksempel forbudt for jøder å ha bursdag den 20. april – Hitlers fødselsdag.

 

Fremmedgjøringen, demoniseringen og dehumaniseringen av jødene generelt og de tyske jødene spesielt hadde pågått i en årrekke før Novemberpogromene. Fiendebildene var malt med bred pensel og sterke farger.  Det Tredje Rikets ledere var trygge på at tiden var moden. At folket ville akseptere at man fulgte Martin Luthers råd og brente jødenes synagoger.

 

Vi markerer Novemberpogromene hvert år for å lære historien.

Vi må lære å være kritiske til det vi hører og det vi leser.

Vi må gjenkjenne løgner.

Vi må avvise løgner og konspirasjonsteorier.

Vi må ta oss i det når vi gruppetenker. Vi må øve oss på å se mennesker som individer og ikke som representanter for en gruppe.

Vi må si NEI til fordomsfull og hatefull propaganda.

Vi må si NEI til demonisering den andre.

Vi må si NEI til dehumanisering av den andre.

 

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke statsministeren og regjeringen for handlingsplanen mot antisemittisme. Vi ser fram til den varslede strategi mot hatefulle ytringer. Og jeg vil innstendig oppfordre til å starte arbeidet med en nye handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Vi har ikke hatt en slik handlingsplan siden 2013. Vi kan se en bekymringsfull endring i det offentlige ordskiftet. Fremmedfrykten øker og muslimhatet kommer oftere til uttrykk. At dette ikke bare gjelder for Norge er ingen trøst. Tvert imot er det skremmende. La oss heller vise vei også her.

 

Jeg vil avslutte med å takke hver enkelt her i dag. Takk for din deltagelse. Takk for at du bryr deg.

 

10 liker  
Kommentar #1

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Gå utenom sa Bøygen

Publisert over 5 år siden

Her ser vi en massiv flukt fra å kommentere disse innleggene om Luther og jødene.

Det er mye som forskrekker meg når det gjelder religiøs tro, og naturlig nok så er det den kristne tro som angår meg mest, og da i særdeleshet hva Den norske kirke angår. Det verste med denne kirken, og hva jeg vil kalle det vanvittige, er dens forhold til Martin Luther. Hva tenker dere - ?

Av de mosaiske religionene er jødedommen for meg i særklasse den minst problematiske.

Mvh Robin Tande

Kommentar #2

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Derfor bruker jeg ikke betegnelsen luthersk

Publisert over 5 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.
I sin bok ”jødene og deres løgner” fra 1543 anbefaler Martin Luther at jødenes synagoger brennes.

Én av grunnene til at jeg ikke betegner mitt ståsted innen kristenheten for luthersk, er nettopp Luthers forhold til jøder. 

3 liker  
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

I 2017, så skal Den norske Kirke feire en lidenskapelig jødehater

Publisert over 5 år siden

Skal man faktisk lære av historien, så er det unektelig en fordel at man trekker frem alle sider; spesielt de sider vi helst vil la bli stående nede i kjelleren... innerst i den avlåste og mørkeste kjellerboden under en svart presenning. Enkelte lutheranere kan nærmest se ut til å preges av fortrengning og et ønske om å fordreie og omskape bildet av Martin Luther spesielt, og dermed den lutherske kirkens historie generelt, slik at det bedre stemmer overens med et mer akseptabelt kirkelig selvbilde. Dette akk så menneskelige fenomenet kan dog ikke akkurat sies å være i tråd med de sannhetspretensjoner som kristen etikk hevder å bygge på? Jeg tillater meg å minne om dette innlegget, hvor jeg tar opp visse sider av Martin Luthers teologiske engasjement. 

3 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Å lære av historien

Publisert over 5 år siden
Ervin Kohn. Gå til den siterte teksten.

Vi markerer Novemberpogromene hvert år for å lære historien.

Vi må lære å være kritiske til det vi hører og det vi leser.

Vi må gjenkjenne løgner.

Vi må avvise løgner og konspirasjonsteorier.

Vi må ta oss i det når vi gruppetenker. Vi må øve oss på å se mennesker som individer og ikke som representanter for en gruppe.

Vi må si NEI til fordomsfull og hatefull propaganda.

Vi må si NEI til demonisering den andre.

Vi må si NEI til dehumanisering av den andre.

Takk for påminnelsene om hvor viktig - ja, hvor nødvendig - det er at vi lærer av historien.  De punktene jeg her siterer fra innlegget ditt, er sentrale "minnevers" vi alle bør pugge.

Når det gjelder Luther-jubileet, vi det være en stor unnlatelsessynd å underspille hans antisemittisme - og den inspirasjonskilde hans grove angrep på jødene utgjorde for lederskapet i Det Tredje Riket.

1 liker  
Kommentar #5

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Rasisme

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Luther-jubileet, vi det være en stor unnlatelsessynd å underspille hans antisemittisme - og den inspirasjonskilde hans grove angrep på jødene utgjorde for lederskapet i Det Tredje Riket.

Takk til Kohn for et opplysende trådstart og jeg vil ikke forsvare Luthers for sine utsagn. De var uhyrlige. Allikevel mener jeg det er grunn til påpeke at jødeutryddelsen i fredstid i Europa/Tyskland var mer rasistisk motivert enn teologisk, uten at det gjør saken bedre. I nazitiden var ikke bare jødene mål for utryddelse. Sigøynere, homofile, Jehovas vitner sto også på listen for utryddelse. Deretter var en rekke folk og land tiltenkt et hierarki der den germanske rase skulle ha en hersker-rolle. Polakker og russere ( slavere ) f.eks. skulle ikke utryddes men etableres som en arbeiderklasse som skulle tjene den germanske rase. Vi må altså ikke glemme raseteoriene som lå til grunn og ble statslegalisert av statsmaktene og dere akademia.  Selvom Luther var grov gikk aldri hverken den katolske eller de protestantiske kirker til så drastiske skritt som de sekulære nasjonalstater i Europa gjorde, hverken i tanke elller handling.

3 liker  
Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Bratlie

Publisert over 5 år siden

Jeg mener bestemt at du bommer her. Du overser noe. Du ser øyensynlig det hele alene ut fra et bundet utenfraperspektiv. Det absolutt motsatte er naturligvis dog umulig i dag, for all del - men det er mulig å bevisstgjøre egne premisser og ståsted, og slik nærme seg et bredere og mer sakssvarende perspektiv i bemøtningen av historien. Jeg viser til innlegget som det er henvist til i mitt forrige innlegg ovenfor:

"Det understrekes (fra luthersk hold) velmenende f.eks. at Luthers jødehat var ”teologisk begrunnet, ikke rasemessig slik at han ikke kan betegnes som antisemitt”. Og det er jo på en språklig måte for så vidt sant: Den rasemessig begrunnede antisemittismen fra våre to siste århundrer var nok både Luther og hans samtidige helt fremmed. Men fakta taler for seg selv.

Luthers massive hat mot jødene rettet seg i høyeste grad mot jødene qua folkegruppe; grensene mellom etnisitet og tro var faktisk helt utvisket. Han avviser også flere ganger muligheten for at jødene kan omvendes. Akkurat som nazistene gjorde, for øvrig."

1 liker  
Kommentar #7

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Men vet du hvorfor?

Publisert over 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Luthers massive hat mot jødene rettet seg i høyeste grad mot jødene qua folkegruppe; grensene mellom etnisitet og tro var faktisk helt utvisket.

Det kan hende du har rett og kanskje du kan si noe mer om hva Luther og andres begrunnelse var? Luther har jo forsåvidt rett i jødene ikke lar seg omvende til kristen tro og tror du det var årsaken til Luthers makabre utsagn? Jødene kan jo ikke akkurat sies å vært et imperialistisk folkeferd sammenlignet med det meste. Ikke var de voldelige og ikke hadde de politiske ambisjoner av betydning, som folkeslag.  Jødene var heller ikke misjonerende så det kan neppe være av konkuranse om sjelene at Luther gikk så hardt ut. Siden det ikke var pga. rasisme, hva mener du utløste Luthers jødehat?

1 liker  
Kommentar #8

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Likhetstrekk i dagens samfunn i dag

Publisert over 5 år siden

Det er mange likhetstrekk til hva som skjer med muslimer i Europa i dag, til det som skjedde med jødene i Tyskland og Europas vasking av hendene og si at de ikke vil ha noe å gjøre med jødene. Slik er det også i dag. Europeiske myndigheter sier nei takk, vi vil ikke ta imot de muslimske flyktningene, fordi det blant dem kan være terrorister.

 

Vi bør definitivt si nei til fordomsfull og hatefull propaganda

Vi bør definitivt si nei til demonisering

Vi bør definitivt si nei til dehumanisering

Vi bør inkludere alle som blir utsatt for dette, og fortelle våre myndigheter om at vi ikke ønsker at de skal stå for en liknende likegyldig politikk i fremtiden.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #9

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Her ser vi en massiv flukt fra å kommentere disse innleggene om Luther og jødene.

Vet du hva som er Luthers største bragd?

For om ikke annet så skrives det bare om alt det negative han gjorde. Hvorfor det må jeg spørre? Kan det være en årsak?

Jeg er ikke her for å forsvare den lutherske tro, men for å peke på noe som er ukjent for de fleste troende.

Gud brukte Luther for å åpne bibelen for folket. Det er Luthers største bragd. Den neste var at han åpenbarte en viktig sannhet. Og det er at vi blir rettferdiggjort ved tro.

Dette er to viktige sannheter som ble holdt skjult i over 1000 år av den katolsk kirke. Som ble holdt skjult under den mørke tidsalder, da paven regjerte i Kristi sted her på jord.

Nå fullførte ikke Luther og hans etterfølgere sitt arbeid for Gud, og Gud har deretter gått videre til andre slik at Han kan få åpenbart sin vilje på jord.

Pga Luthers åpenbaringer om den katolske kirke, må han angripes, og gjøres til intet. Det er likevel viktig å se at Gud kan bruke mennesker av hans kaliber.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #10

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Likheten her vel ikke på dette?

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det er mange likhetstrekk til hva som skjer med muslimer i Europa i dag, til det som skjedde med jødene i Tyskland og Europas vasking av hendene og si at de ikke vil ha noe å gjøre med jødene.

Likheten ser mer ut til å være i samsvar med det som skjedde under 2ww i Europa. Som følge av omfattende krigshandlinger og politisk vanstyre opplevde Europa enorme folkevandringer under og i årene etter 2ww. Ingen muslimer i Europa er gjenstand for rasisme i ordets egentlige betydning og jeg kjenner ingen som vil muslimer til livs fordi de er muslimer. De muslimske flyktningeskarene er jo bare en brøkdel i Europa sammenlignet med antallet i de muslimske områdene i midt-østen. Jødene i mellomkrigstiden var integrerte i arbeids og næringsliv slik at de representerte ikke slike utfordringer. Skarene av mennesker som kommer fra midt-østen kommer som reelle flyktninger fra krigshandlinger og et kollapset sivilt samfunn.  Forskjellene etter 2ww og nå er at flyktningene ble behandlet som flyktninger. For meg ser det ut til at de fleste i hovedsak ble tilbakeført til sine opprinnelsesland i årene etter krigen. Nå ser det ut til å være en del forvirring mellom flyktningestatus og asylstatus.

Kommentar #11

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
De muslimske flyktningeskarene er jo bare en brøkdel i Europa sammenlignet med antallet i de muslimske områdene i midt-østen.

Muslimene blir hindret fra å flykte inn i Europa fra Tyrkia, hvor de lider stor nød under Erdogan. Kan sammenlignes med Hitler der Erdogan forfølger dem som ikke har samme synspkt som ham selv. De som har synspkt til hans tidligere forbundsforvant Gulen, blir i dag arrestert, torturert og muligens drept. Europa har inngått avtale med Tyrkia for å hindre flyktninger fra Syria, Afghanistan, Irak, Iran osv som oppholder seg i Tyrkia til å flykte videre inn i Europa. Er ikke dette likhetstrekk, så vet ikke jeg. Europa snur ryggen til disse.

I Sverige brente man jo flyktningmottak for å hindre flyktninger i å komme til de ulike kommunene. Mens på grensene ved Ungarn satte opp sperringer mellom dem og andre EU - land. Og reporter som spente bein på flyktninger som kom seg forbi sperringene, så at de ble arrestert. Er ikke dette fordomsfult og hatefult.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #12

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Troen

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Siden det ikke var pga. rasisme, hva mener du utløste Luthers jødehat?

Hvis du leser hva Luther selv skriver, er det ikke vanskelig å finne bakgrunnen for hans jødehat.

Hatet ligger i troen, troen på at Jesus er den eneste veien til frelse, og den som tror noe annet, har dehumanisert seg selv.

 

Kommentar #13

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Hatet ligger ikke i troen

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hatet ligger i troen, troen på at Jesus er den eneste veien til frelse, og den som tror noe annet, har dehumanisert seg selv.

Hatet ligger i mangel på åpenbaring. Luther fikk to viktige åpenbaringer fra Gud, at bibelen måtte gjøres tilgjengelig for folket, så han oversatte den fra latin til tysk, og så så han at menneske blir rettferdiggjort ved tro.

Dessverre ble han sporet av fra sitt arbeid med Gud.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #14

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Den var ny!

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hatet ligger i troen, troen på at Jesus er den eneste veien til frelse, og den som tror noe annet, har dehumanisert seg selv.

Her har du gjort en stor "oppdagelse" Frøland. At Jesus er eneste veien til frelse kan nok så være gangbar teologi men Jesus sier i nokså klartekst at kristne skal elske sine fiender og gjøre vel i mot som forfølger dem. Altså ikke hate sine meningsmotstandere. De kristne sier også at alle mennesker er skapt, og til og med skapt av Gud. Følgelig virker det lite logisk å hate de som er skapt av den Gud de kristne tror på.

   Du bør nok forsøke deg på en annen teori.

1 liker  
Kommentar #15

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Flyktningeleirer

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Er ikke dette fordomsfult og hatefult.

Jo, er ikke uenig i dette. Men jeg har litt utfordring med å forstå løsningene. Under og etter 2ww etablerte man flyktningeleirer i Europa med tanke repatriering i de enkelte hjemland når konfliktene var bilagt. Dette greide man visstnok bra i vest-Europa der USA fikk dominere. I øst-Europa greide man ikke dette. Jeg blir litt forvirret for det er sjelden snakk om hva som skal skje den dagen konfliktene får sin ende. ( Hvis de får sin ende. ) Skal man hjelpe store skarer ( millioner ) er det utopi at alle disse skal integreres i et næringsliv og nasjonalt liv med fremmede språk, fremmede skrift-tegn, anderledes hus og bovaner, klima, verdier og livssyn. Tror du Erdogan har tenkt å ta livet av noen millioner muslimer i flyktningeleirene?

Kommentar #16

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

teori?

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
  Du bør nok forsøke deg på en annen teori.

Du bør heller lese hva Luther selv sier om grunnlaget for hans jødehat.

"From the horse's mouth", vet du.

 

Her er forøvrig et sitat fra Miff:

De fleste Luther-forskere tror det har med hvor få jøder han faktisk førte til tro. Han ble bare mer og mer bitter etter som årene gikk, og trodde på slutten av sitt liv at det ikke lenger var håp for deres omvendelse. Få dager før sin død skriver han; «Jeg kan ikke omvende jødene. Ikke engang Vår Herre Jesus Kristus greide det. Men jeg kan stoppe kjeften på dem så de ikke har noe annet å gjøre enn å ligge utstrakt på bakken.»

Kommentar #17

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Tror du Erdogan har tenkt å ta livet av noen millioner muslimer i flyktningeleirene?

Det er ikke godt å vite hva Erdogan vil gjøre. Han virker troendes til å gjøre hva som helst som fremmer ham selv til maktens tinder, og om det er å ofre menneskerettigheter med mer i sitt eget land, da gjør han det, ser det ut til. 

Hva han gjør med alle de flyktningene som bor i hans land, det er et spørsmål som består ubesvart fordi vi her i vesten ikke ønsker å vite det. Det står ikke skrevet noe særlig om dem, men det som ofte blir rapportert, er at flyktningene har ingen rettigheter, og får ikke jobb, og går derfor og sulter.

Det er likedant i Hellas og Italia, fordi det er så mange flyktninger i disse landene, så klarer ikke disse landene å ta hand om alle, og flyktningene  ønsker å strømme vestover inn i det rike Europa, og få en sjanse til å skaffe seg en jobb, et hus, samt mat og drikke.

På veien har de opplevd så mange traumer at de er på mange måter ødelagt, og de trenger behandling, fordi de har rømt fra krig, ufred og elendige kår hvor de har sett menneskets verste sider.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #18

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ikke engang Vår Herre Jesus Kristus greide det. Men jeg kan stoppe kjeften på dem så de ikke har noe annet å gjøre enn å ligge utstrakt på bakken.»

Tenke seg det at det folket som vår Herre Jesus Kristus kommer fra, ikke ville lytte til den Gud som kom til dem og talte til dem, og når dette folket ikke ville lytte til Gud selv (Kristus), hvordan kan vi da forvente at folk skal bli frelst ved vårt ord? Det er bare Guds ord, og Guds helliggjørende Ånd som kan gå foran som frelser de Han har utvalgt, og dermed gir oss mulighet til å hente inn dem som tilhører Guds folk. For når vi taler Guds ord, da vil de som er utvalgt av Gud, kjenne igjen Hans ord, og komme dit det tales hans ord. Det var en lærdom Luther aldri lærte.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #19

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det er vel nettopp

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Han har utvalgt, og dermed gir oss mulighet til å hente inn dem som tilhører Guds folk. For når vi taler Guds ord, da vil de som er utvalgt av Gud, kjenne igjen Hans ord, og komme dit det tales hans ord. Det var en lærdom Luther aldri lærte.

Det er vel nettopp det jeg her siterer deg på som forklarer hvorforfor Luther med autoritet (Les: tro) kunne hevde at Jesus selv hadde slått hånden av jødene.

Kommentar #20

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er vel nettopp det jeg her siterer deg på som forklarer hvorforfor Luther med autoritet (Les: tro) kunne hevde at Jesus selv hadde slått hånden av jødene.

Johannes 10:40-42

Igjen dro Han tilbake til den andre siden av Jordan, til det stedet hvor Johannes først døpte, og der ble Han. Da var det mange som kom til Ham, og de sa: «Johannes gjorde ingen tegn, men alt det Johannes talte om Denne Mannen, var sant.» Og mange kom til å tro på Ham der.

De mange som her kom til å tro på Jesus, er jøder, ikke hedninger.

Jesus virket blant sine egne, men som menneske ble Han jaget av sine egne, jødene. Så hvem er jødene beskrevet i Bibelen. Jødene er først og fremst et samlebegrep for dem som var imot de første kristne, og som forfulgte de kristne, ledet av ingen andre enn Paulus (Saulus). 

Jødene er også lederskapet i jødedommen med autoriteten i jødedommen som stod imot Kristus. Det var presteskapet innefor jødedommen. De stod for forfølgelsen av Kristus og senere for forfølgelsen av de første kristne.

Jødene er ikke å forstå den homogene gruppen som har lidd stor forfølgelse i senere tid. 

Det skal ikke forståes slik at man kan ta igjen med samme mynt. Kristus gikk ut i ødemarken for å få være i fred fra politikk og religion. Jødedommen var en slik religion han ønsket fred fra, og de som ønsket å være med Ham kom til Ham. Og blant dem som ønsket det, var det mange jøder. De ble de første kristne. Pga mange frafalne fra jødedommen, var det et behov for de jødiske lederne og forfølge Kristus og de første kristne, fordi de mistet mange "jødiske" troende til denne Messiah.

Dette er likevel ikke en god nokforklaring til Luthers "jødehat." Det ser bare ut som han ikke lenger så lyset i forhold til hva Kristus gjorde, og det var å bringe mennesker vekk fra religion.

Luther selv skapte bare en ny religion, selv om Gud brukte ham til å åpne bibelen for folket og vise mennesker at man blir rettferdiggjort ved tro. Så er dette bare et par steg på veien som Gud ønsker å vise menneske. Luther klarte ikke å se mer, og mange lutheranere har vanskeligheter med å se forbi disse to sannhetene som Gud åpenbarte for ham. Men det er mer.

Dessverre er vi mennesker bygget på en slik måte at vi har problemer med å se hva det er Gud har for hensikt, og hva Hans vilje er, og derfor tar det tid for Gud å gjøre den kjent. Han virker derfor gjennom andre mennesker gjennom tiden, for at det skal komme fram. Og stadig mer blir åpenbart hver dag, om man er åpen for Herren og Hans bevegelse på jord.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #21

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hermetegn

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er likevel ikke en god nokforklaring til Luthers "jødehat."

Hva mener du med "jødehat" (i hermetegn)?

Og hva annet enn Luthers gudetro kan vi gi skylda for hans jødehat (eller "jødehat", som du kaller det)?

Kommentar #22

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Mennesker blir tillagt ting som kanskje ikke i realiteten er der. Ofte har jeg opplevd at folk her tillegger meg ting som jeg ikke mener, og som jeg ikke er. Derfor setter jeg "jødehat" i hermetegn. Saken er at jeg var ikke sammen med Luther når han skrev sine ord, og kjenner heller ikke hans "state of mind", det vil si, hva han hadde for slags tanker, om det var hat. Det kan ha vært frustrasjon fordi at han i sin forkynnelse til jøder ikke fikk dem omvendt, så sa han noen ord som han ikke innerst inne mente. I frustrasjon sier mennesker mye dumt.

Det finnes jo de som sier at de vil slå ned folk som er deres meningsmotstandere om disse ikke holder kjeft, men de gjør det likevel ikke. Hvorfor sier de det? Hvorfor sier mennesker slikt? Takk for at de klarer å stå imot impulsene sine og ikke slår, for det finnes faktisk dem som gjennomfører det de sier. 

Nå vet jeg ikke hva slags person Luther var. Historiebøkene forteller oss noe, men det er flest mennesker som har meninger om han som ønsker å sverte ham, De har en tolkning av hans ord og gjerninger, slik jeg ser det, og det er fordi de ønsker å rive ned det verk Gud har gjort gjennom ham.

MVH

Rolf Larsen

 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere