Knut Arild Hareide

33

Rektorene på Voss abdiserer for Human-Etisk Forbund

Det er historieløst å si nei til skolegudstjenester, slik rektorene på Voss gjør.

Publisert: 8. nov 2016

Rektorene i Voss sier i et brev til kirken at de dropper julegudstjenesten fra i år. Det får meg til å tenke på hva vossingen Jon Lilletun ville tenkt om sin kjære hjembygd idag.

Jeg tror Jon Lilletun ville vært enig med meg, at i møte med det nye Norge – er det ingen grunn for å legge bort vår flotte arv og historie. Det blir en misforstått nøytralitet som gjør at vi visker bort våre røtter. Dette handler om skolens overordnede oppdrag som kultur- og tradisjonsformidler. Det er godt forbundet til skolens formålsparagraf, som sier at kristen og humanistisk arv skal formidles!

Vår preses Helga Byfuglien har sagt det godt: “Under en gudstjeneste får barna oppleve å være til stede i et rom som ikke er et museum, men et levende rom hvor mennesker kommer sammen og synger, hører bibelfortellinger og mottar velsignelsen. Vi opplever at også foreldre til barn som ikke tilhører Kirken, ønsker at de skal få oppleve en julegudstjeneste”. Godt sagt!

Jeg forstår at transportkostnader er et tema – men at elevene skal komme til kirken på et annet tidspunkt. Er det spesielt dyrt å transportere elevene på Voss i juletida? Nei – dette er dessverre en verdikamp. Og jeg registerere at rektorene abdiserer for Human-Etisk Forbund.

• Les Jens Brun-Pedersens svar: Nok løgnaktigheter nå, Hareide

9 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Felles gudstjenestetid

Publisert over 5 år siden

I januar i år, da alt styr om fjorårets adventsgudstjenester var unnagjort foreslo jeg at denne julen burde man legge alle gudstjenestene til første virkedag etter nyttår. Det synes jeg fortsatt er et godt forslag. 

Skoler, barnehager.... hva som helst... starter dagen som vanlig, eller foreldrene tar med seg sine barn til gudstjeneste på formiddagen, og så kan man møtes kl 12 til ordinær virkedag. Hvis man gjør dette blir valget opp til hver enkelt forelder og alle har samme mulighet til å få organisert seg, helt inn i arbeidslivets korridorer. Innarbeider man det som ett felles nasjonalt gode, kan man håndtere det som man vil uten årelange diskusjoner hver gang det dukker opp en jul. Nesten som idéen bak den felles påskeferien for så vidt. 

2 liker  
Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
er det ingen grunn for å legge bort vår flotte arv og historie. Det blir en misforstått nøytralitet som gjør at vi visker bort våre røtter.

Dette er da ikke mine røtter Hareide. En sekulær stat er en sekulær stat, man kan ikke ha en sekulær stat som fremmer en kristendom fremfor noen annen religion eller noe annet livssyn.

 

Du står fritt til å oppsøke kirkens ritualer som en del av din kulturarv, jeg klarer fint å være en del av den kulturarven som betyr noe for meg.

 

Den kristne historie er en del av historiefaget og samfunnsfaget. Kristen utøvelse skal ikke være en del av skolen i det hele tatt.

2 liker  
Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I januar i år, da alt styr om fjorårets adventsgudstjenester var unnagjort foreslo jeg at denne julen burde man legge alle gudstjenestene til første virkedag etter nyttår. Det synes jeg fortsatt er et godt forslag. 

Jeg har hørt at kirken er åpen hver søndag hele året for alle som måtte ønske å gå. Ganske genialt egentlig. Dersom en tenker at man har noe som er ønsket forstår jeg ikke hvorfor en må presse det på folk. Dersom en ikke har noe som er ønsket burde man respektere at man ikke blir valgt.

2 liker  
Kommentar #4

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Hva vil du si til 6 åringen som blir igjen på skolen når mange andre går Hareide ???

Publisert over 5 år siden

Igjen viser Hareide hvor lite tolerant hans parti er !! Jeg står nå ovenfor ett særdelse ubehagelig og totallt UNØDVENDIG valg !! Skal jeg sende min lille sønn inn i ett gudshus til en gudsdyrkelse jeg ikke kan tro på ? En gudsdyrkelse som i utgangspunktet er en dårlig morallære fra sen stenalder som nå tolkes i alle mulige retninger for å i det hele tatt ha en relevans i dagens samfunn !! Eller skal jeg stå på mitt , å holde han utenfor , han skal være den som står igjen ! Den som ser de andre gå ! Den som ikke får være med !!! Hareide blendet av sin egen tro har ikke sjangs til å se hvilke vanskelig valg dette er !! Å det er ett totalt unødvendlig valg !!! Staten Norge skal likebehandle alle livssyn , og det skal ikke forkynnes i skolen !! Å man kan spør seg hvilken verdi det har for kirken å ligge i denne årelange krangelen for på en nærmest desperat måte holde fast i en foreldet tradisjon !! TENK NYTT !!!  Lag ett skikkelig opplegg omkring en barne gudstjeneste utenfor skoletiden !! Der de barn , gjerne sammen med sine foreldre , som nok greier å sette av en enkel dag i tidsklemma, sammen kan går i kirken ! Så kan denne stridsøksen begraves ! Skolen kan være skole , å besøke alle trossamfunn på like vilkår uten gudedyrkelse ! Gudstjeneste kan være gudstjeneste for de som ønsker det !! Å den lille 6 åringen slipper å stå alene igjen når mange andre går !! God natt :) 

 

2 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har hørt at kirken er åpen hver søndag hele året for alle som måtte ønske å gå. Ganske genialt egentlig. Dersom en tenker at man har noe som er ønsket forstår jeg ikke hvorfor en må presse det på folk. Dersom en ikke har noe som er ønsket burde man respektere at man ikke blir valgt.

Jeg er enig i det du skriver. Det er en idéene bak mitt forslag at siden det er en tradisjon med adventsgudstjenester for barna ønsker jeg at dette får være opp til hver enkelt famailie å bestemme. Siden samfunnet ikke lenger har en konsensus rundt dette er det i mine øyne en minste felles multiplum at man kan legge til rette for at én gang i advent/juletiden kan de som ønsker det få fri for å gå i kirken. Mange vil nok la være men det er således ikke noe problem for de holder seg bare hjemme til skolen starter, evt sammen sine foreldre som får fri fra jobb for å følge, delta eller hva de selv velger. Jeg synes min tanke er mer fremtidsrettet enn dette årlige gnålet om man skal eller ikke. Jeg er kommet til at vi ikke lenger kan samles om saken og ønsker at det åpnes for å tilrettelegge for personlige valg fremfor sterkt omdiskuterte løsninger. 

Kommentar #6

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Skole er skole - og tro er tro

Publisert over 5 år siden

Hurra for Human-Etisk Forbund - og for en skole som tar hensyn til at en gudstjeneste - å tjene Gud med bønn og bekjennelse - er knyttet til tro og religiøs identitet. Dette er selvsagt Kirkens eget ansvar, og den offentlige, statsfinansierte skolen skal være livssynsnøytral. Hvis dette er "historieløst", Arild Hareide, så er det historien som bør kritiseres, ikke etisk bevisste lærere.

1 liker  
Kommentar #7

Hans Torvaldsen

1 innlegg  72 kommentarer

Ikke alles tradisjoner

Publisert over 5 år siden

Det er ikke min families tradisjon å besøke noens gudshus. De eneste gangene det skjer er når det ikke finnes alternativ til fine lokaler når noen skal inngå ekteskap eller at noen synes at skolens gymnastikksal ikke er en verdig ramme rundt en begravelse. 

Å dra mine barn og barnebarn til kirke for tilbedelse er ikke, har aldri vært, og vil aldri bli noen tradisjon i vår familie.  

Hold fingrene av fatet. 

4 liker  
Kommentar #8

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Stille

Publisert over 5 år siden

Det er noe merkelig  ved  folk som står fram som talerør for fravær av tradisjonell norsk religion en liten time i året.  Det vil i paksis si frihet fra kristendommen. Når islam er på tale, er det temmelig stilt fra de samme mennesker.  De spiser sin halalvelsignede mat og lar seg pleie av godt religiøst tildekkede hoder.  Stille når det er snakk om bønnerom på skolene.  Stille når  forkvaklede imamer prediker sitt hat  og stille når  norske unger blir sent ut av Norge for virkelig å lære profeten å kjenne. Amal Aden blir skamslått og homofile får høre om muslimske bydeler.  Hiajben var ved å bekle politihodene, uten at HEF reagerte - beklager om noe slikt er oversett.  Nå vet vi at det kan være fysisk risikabelt å fronte islam, spesielt om en er mer eller mindre kjendis. Det får være den formildende omstendighet.  En seksåring har neppe vondt av å overvære en gudsjeneste, slik millioner av norske barn har måttet "tåle" op gjennom tidene.  Det kan være - for noe annet er ikke bevist - at den kristne innflytelse er å takke for at vi kan sitte her å si alt vi ønsker uten risiko for liv og helse.  Det motsatte forhold, fravær av samme, og  er iallefall bevist i flere titalls land.  Som ikke-kristen vil jeg hevde at vi kan takke den kristne humanisme for friheten vi nyter i Norge.  Mitt 6-årige oldebarn ( om jeg hadde et ) ville tåle en gudstjeneste, og legge en oplevelse til sin erfaring og fantasi. Men neppe tent på budskapet.

5 liker  
Kommentar #9

Fredrik Weisethaunet

5 innlegg  164 kommentarer

Tøys Olav

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Stille når det er snakk om bønnerom på skolene.  Stille når  forkvaklede imamer prediker sitt hat  og stille når  norske unger blir sent ut av Norge for virkelig å lære profeten å kjenne. Amal Aden blir skamslått og homofile får høre om muslimske bydeler.  Hiajben var ved å bekle politihodene, uten at HEF reagerte - beklager om noe slikt er oversett. 

http://fritanke.no/nyheter/hef-fylkesledere-sier-nei-til-hijab/19.7249

http://fritanke.no/nyheter/mile-sier-nei-til-bonnerom/19.8924

Hverken bønnerom eller hijab har særlig støtte i Human-Etisk Forbund. Anbefaler deg å faktisk sjekke påstandene dine før du uttaler deg neste gang.

Kommentar #10

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

I bøtter og spann

Publisert over 5 år siden
Fredrik Weisethaunet. Gå til den siterte teksten.
Anbefaler deg å faktisk sjekke påstandene dine før du uttaler deg neste gang.

Jeg slo opp på menighetsbladet  Fritanke og fant mye både-og, tvil og tro, pro og contra, toleranse vs. tvang  i de ymse bidrag.  Når HEF bidrar med ytringer om kristen religon må en lete lenge for å finne tilsvarende runde formuleringer.   Det bidrar ikke til deres troverdghet som nøytrale aktører i religionsspørsmål.  Tvert i mot.

Ove Mellingen, redaktør i det utmerkede organ TA - Telemarksavisa, eller tidligere Telemark Arbeiderblad  er nok adskillig modigere enn enn rektorer på Voss og andre steder:

"Jeg har respekt for at det skal være anledning for foreldre å holde ungene sine vekk fra en julegudstjeneste, om de mener det er riktig. , Men jeg har kke respekt for at man, i skolesammenheng, skal droppe dette tilbudet i frykt for å støte noen.  Det er ingen tvil om at det ligger et underliggende press fra ekelte muslimske miljøer om å tone ned alt som har med kristendom å gjøre.  Kanskje er det mere selvpålagt press der overivrige nordmenn er så redde for å gjøre noe som kan støte nye landsmenn, at de foregiper innbildte ønsker."

Stakkars den seksåringen som av sine foreldre har blitt nektet å være med på en julegudstjeneste.  Der er jeg enig med en kommentator.  Nesten like ille for en unge som stå på sidelinja og ikke være god nok for fotballaget.

Og med dagens prognoser om folketallsøkning - jeg tror at Norge  skal få nok av religion med tiden. Mer enn  HEF klarer å hanskes med - hvis dette ønskes.

 

 

 

1 liker  
Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Mitt 6-årige oldebarn ( om jeg hadde et ) ville tåle en gudstjeneste

Så hen med på en gudstjeneste da Olav. Eller mange. Opp til deg. Spørsmålet handler ikke om man "tåler" gudstjenester, men om statens rolle i å fremme en religion.

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Stakkars den seksåringen som av sine foreldre har blitt nektet å være med på en julegudstjeneste.

Ja, trist at skolen setter seks åringen i en slik posisjon. Det er en grunn til at skolen ikke skal gjøre dette. Skolen er en felles arena for mennesker med en personlig tro eller ikke tro, der statens oppgave er og forsvare deres frihet og autonomi.

Den autonomien kan gi seg utslag i at man utenfor skolens rammer fritt kan oppsøke kirker, templer og moskeer. Det er helt uproblematisk.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere