Anonym172 Anonym

26

Biskopenes svar

Når jeg ser et slikt sort/hvitt svar som min egen biskop gir om fortapelsen, blir jeg trist.

Publisert: 31. okt 2016

Her kan dere lese biskopenes svar vedr. fortapelsen.
http://www.dagen.no/Nyheter/Teologi/Slik-svarer-biskopene-om-fortapelsen-404242

For øvrig mener jeg etter mitt skjønn at biskop Fiske, i Hamar bispedømme gir det beste svaret.

Samtidig er dette et svært vanskelig tema for oss alle. Dette stikker også svært dypt i mitt eget trosliv, og dette engasjerer meg på et ekstensielt nivå. Og når jeg ser et slikt sort/hvitt svar som min egen biskop gir, blir jeg trist. Biskopen i Agder og Telemark sier dette;

"Fra bispedømmet Agder og Telemark svarer biskop Stein Reinertsen klart om fortapelsens mulighet. Han viser både til «den lille bibel» og Jesu ord om seg selv som den eneste veien til Gud Far.
– Ja, jeg tror at det er mulig for et menneske å gå fortapt. Det er alvoret over livet. Det bibelske materialet er tydelig på at livet har to utganger. En gang skal vi alle stå til regnskap overfor Gud med våre liv. Evangeliet er at vi blir frelst av Guds nåde ved troen på Jesus Kristus. Noen annen vei til frelse kjenner vi ikke.
Men også Reinertsen løfter frem at dommen er Guds, og ikke menneskers.
– Det er vårt håp. Gud er kjærlig og rettferdig. Ingen vil derfor urettferdig gå fortapt og ingen elsker oss mennesker så høyt som det Gud gjør. Kirkens oppgave er å kalle mennesker til tro på Jesus Kristus."

Jeg vil spørre han her i offentligheten. Ikke jeg eller noen andre i debatten har forfektet noen annen vei til himmelen enn Jesus. Og nå snakker jeg for meg selv, så tror jeg Jesus er eneste vei til frelse. At han er menneskehetens frelser, verdens frelser, ja frelser for hele kosmos. Og jeg er enig at dommen hører Gud og vår Herre til. La iallfall det være klinkende klart. Og jeg er enig at vi blir frelst primært pga Guds nåde ved troen på Jesus Kristus. Men troen, Reinertsen, vil aldri bli en menneskelig prestasjon, troen er og vil forbli en gave fra Gud, slik frelsen er en gave fra Gud. I lys av dette, hvordan vil dere biskoper belyse arv og miljø? Og den høyst omstridte "frie viljen"?

Videre er jeg er enig at "Kirkens oppgave er å kalle mennesker til tro på Jesus Kristus".

Men hvordan gjør vi best dette, kjære biskoper?

Det å forkynne at fortapelsen har det siste ordet, kanskje? Nei, selvsagt ikke. Dette er ingen farbar vei i møte med mennesker. Vet dere egentlig hvor mange som har tatt og vil ta avstand i fra Jesus pga en svart/hvitt forkynnelse, om himmel og helvete? Hvordan kan dere forsvare en Gud som evt. vil pine noen i all evighet? Jeg etterlyser nyanser i ditt svar, biskop Reinertsen.

Jeg skal ikke ta opp flere argument mot den tvilsomme trad. fortapelsesdogmen. Har sagt nok om det tidligere. "Men fortapelsens mulighet"- er og vil bli en ørliten mulighet i et adekavt teologisk, filosofisk og medmenneskelig lys. Mitt hovedfokus er uansatt å peke på Jesus som troens opphavsmann, og fullender. Jesus har frelst oss fra fortapelsen. Og samtidig peke på skriftens håp om en evig gjennopprettelse, der nettopp ikke helvete får det siste ordet. Men den som får siste ordet er en nådig, kjærlig, og en forsonet Gud i Jesus Kristus.

Hvem vil vel ikke følge en Gud som elsker oss ubetinget? Men hvem vil følge en Gud som er ute etter hevn? De fleste forbinder fortapelsen med en hevnfull Gud. Hvordan kan dere forsvare en fortapelsesdogme som har potensiale til å fremstille Gud som verre enn de han evt. skulle straffe? Hvordan kan Gud gjengjelde ondt med ondt? Gud er kjærlighet, og har gitt oss mennesker bud om å elske hverandre, og gjengjelde det onde med det gode. Gjelder dette ikke for Gud?

Og husk, vi er primært skapt til fellesskap og samfunn med Gud, for å ha det godt, og for å være hans medarbeidere å gjøre verden til et kjærlig og rettferdig sted, med evigheten for øyet. Ja, Jesus kom for å frelse oss bl.a. fra fortapelsen, og det har han gjort. Men det viktigste Jesus kom for var å føre oss tilbake til et trygt og godt samfunn med vår elskede Gud, for liv og evighet.

Håper på svar.

Mvh sokneprest Runar Foss Sjåstad.

 

 

 

 

 

 

 

4 liker  
Kommentar #1

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Sitt eget beste?

Publisert nesten 5 år siden

Nordhaug, er tydelig på at Gud respekterer menneskers nei. Men er ikke det litt for enkelt å si det, er ikke Guds JA større enn menneskers nei? Ifølge Karl Barth. De som ikke vet sitt eget beste, og kanskje sier fortsatt nei til Gud t.o.m. på dommensdag. Skal Gud bare sende dem på et sted de skal pines og fortapes i evighet? De menneskene vet ikke sitt eget beste, men da stoler jeg på at Gud vet dems eget beste. Ikke sant? Kjære biskoper.

1 liker  
Kommentar #2

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Frie vilje?

Publisert nesten 5 år siden

Nidaros biskopen mener at Gud som er kjærlighet, respekterer også menneskers frie vilje. Men mennesket har jo ikke en fullkommen fri vilje. Så der falt også hans argument igjennom. Se f.eks. I Rom kap. 7 og 8, og Gal. Kap 5. For å nevne noen av mange skriftsteder som omtaler Menneskets vilje.

De som er forkjempere for at mennesket selv kan fullkomment velge sin egen frelse i dette livet, faller på sin egen urimelighet. Samtidig kan nok Gud evne å få alle ved sin kjærlighet til å si ja, takk. ifølge Fil.2.

I dette livet er vi mennesker også totalt avhengige av Guds godhet og kjærlighet, for å kunne omvende oss til Gud. Kall, utvelgelse og overbevisning går foran et godt valg.

1 liker  
Kommentar #3

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Når alt kjem til alt har du eit klart fundamentalistisk gudsbilete. Ut frå det du skriv får du ein gud som rett nok ikkje er noko sadist eller torturist, og det er bra. Eg trur heller ikkje at Gud er sadist eller torturist. Men det fundamentalistiske gudsbiletet ditt gjev oss ein despotisk gud som tvinger folk til å else seg.

3 liker  
Kommentar #4

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Kringlebotnen

Publisert nesten 5 år siden

Hei igjen, jeg tror på en god Gud, ikke på en ond som truer med fortapelsen. Kan du være så snill å begrunne ditt syn, for her var det lite av det, Kringlebotnen.

For øvrig vil vel alle takke ja, frivillig når de ser hvem han er. Dessverre takker mange nei i dette livet, noe som ikke er rart i det hele tatt...når man ser på bakkemannskapets lyst til å holde fast på fortapelsen....

2 liker  
Kommentar #5

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
For øvrig vil vel alle takke ja, frivillig når de ser hvem han er.

Du opererer med eit gudsbilete der det i praksis ikkje er mogeleg å seie nei til Gud. Du gjer Gud til ein despot. Du forfektar ein Gud som tvinger alle til å elske seg, som tvinger alle til å vere saman med seg, om dei vil eller ikkje. Eg trur på ein kjærleg far, ikkje ein velmeinande despot og fangevoktar.

3 liker  
Kommentar #6

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Uff

Publisert nesten 5 år siden

Når tid skal du se forskjellen på Gud og hans skapninger? Dette har vi diskutert før....Det vil aldri bli et balanse og et likestilt forhold mellom Gud og oss. Men Kanskje du ser på deg selv som en gud?

Vi mennesker er totalt prisgitt Guds nåde. Og Guds JA er jo svært mye mer tyngdebelagt, enn våre vage nei, ja eller kanskje. Vi mennesker er svært begrenset iht våre valg, og til å se og gjøre det beste i alle ting. Godt at vi har en god Gud som iallfall ser vårt eget beste. Og handler deretter med oss til det gode for oss mennesker.

1 liker  
Kommentar #7

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Ja, det er heilt rett at det er forskjell mellom Gud og menneske. Men det betyr ikkje at Gud tvinger nokon til å elske seg. Du får ha det godt med den despoten din. Eg vel heller å tru på Faderen.

1 liker  
Kommentar #8

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Gud tvinger ingen,

Publisert nesten 5 år siden

men han overbeviser med sin kjærlighet enten i dette livet eller i det hinsidige

1 liker  
Kommentar #9

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjetil Kringlebotten. Gå til den siterte teksten.
Men det fundamentalistiske gudsbiletet ditt gjev oss ein despotisk gud som tvinger folk til å else seg

Jeg tror ikke Gud kommer til å tvinge noen  til å bli frelst. Når de ser hvem han er så kommer de til å elske han, fordi han er kjærlighet, og kjærligheten som han er er et grunnleggende behov alle mennesker har. Jeg tror alle mennesker kommer til å bøye kne og bekjenne Jesus som Herre, når de ser hvem han er. Og det helt frivillig.

Og de som kommer til Gud frivillig, kommer ikke Gud til  å gi de nåde?

Hva med dette bibelverset:

Fil. 2: 10 I Jesu navn skal derfor
          hvert kne bøye seg,
            i himmelen, på jorden og under jorden,
          
    11 og hver tunge skal bekjenne
          at Jesus Kristus er Herre,
            til Gud Faders ære!

 

Hvordan tolker du de her versene? Tilber alle mennesker her Jesus av fri vilje, eller er det noe som tvinger dem til å tilbe Gud? Og så lurer jeg på om du tror alle som tilber Jesus får nåde?

Når du snakker om en despotisk Gud så mener jeg at det å tro at mennsker en gang må tilbe Jesus selv om de ikke vil, og allikevel ikke få nåde, men havne i helvete. Da snakker vi despotisk.

1 liker  
Kommentar #10

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
men han overbeviser med sin kjærlighet enten i dette livet eller i det hinsidige

Og ingen har lov å seie nei? Er det kjærleik?

Kommentar #11

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Hvem vil si nei?

Publisert nesten 5 år siden

Hvem vil si nei når Gud har åpenbart seg fullt og helt i sin kjærlighet?

1 liker  
Kommentar #12

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Gud åpenbarer seg ikke bare i sin kjærlighet, men også i sin herlighet og allmektighet. Dette har jeg skrevet om før; for å inngå i en relasjon med Gud, må man være villig til å innrømme sin synd og erkjenne at ikke en selv, men Jesus, er Herre. For å ta imot nåde, må man kunne erkjenne at en trenger den, og det er lettere sagt enn gjort. Bibelhistorien og menneskets historie er full av dem som ikke er villig til dette, og ikke bare det, men hvert enkeltmenneskes historie er full av episoder der man i sin synd trekker seg bort fra Gud for selv å kunne råde. Det strider mot all erfaring å si at noe sånt vil være helt umulig, at ingen vil være i stand til dette til slutt. Man må gjerne (!) håpe at ingen gjør det, og Bibelen forteller oss at han strekker seg langt for å nå frem til oss, men det er en helt annen sak - og forutsetter dessuten et helt annet gudsbilde enn det hvor han simpelthen ikke er villig til å la noen si nei, for hva er vi egentlig da? Mer hjernevaskede fanger enn elskende.

2 liker  
Kommentar #13

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Hvem vil til helvete?

Publisert nesten 5 år siden

Ingen får ett helt reelt valg i dette livet, iallfall ikke tilstrekkelig nok, slik at man er 100% sikker. Hvem er for øvrig 100% sikker i sin tro? Men i det hinsidige får man ett reelt valg, siden man ser hele Guds fylde.

I dette livet blir jo Gud både fremstilt som god og ond, samtidig. Så på dette grunnlaget er det ikke lett for vanlige folk, "å lande". ...

Men som jeg har sagt tidligere, hvem vil velge helvete om de hadde fått et reelt valg? Sikkert ingen

1 liker  
Kommentar #14

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Har du lest The Great Divorce av C.S. Lewis? Den kan gi noen innsikter om hva som kan få noen til å si nei.

Jeg synes det forresten er litt rart at du beskyldte biskopen din for sort/hvitt-tenkning når du selv så ivrig fastholder at det ikke engang kan tenkes at noen skulle ville si nei.

1 liker  
Kommentar #15

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

det kan så være

Publisert nesten 5 år siden

Jeg tviler på at noen vil si nei. Og jeg håper at alle blir frelst tilslutt. Det er en vesensforskjell enn å være kategorisk å si at noen vil fortapes. Som jeg mener biskopen sier.

Jeg for øvrig holder oppe en ørliten mulighet for fortapelsen. Men jeg tviler sterkt på denne dogmen, i lys av bl.a. det gudsbildet og kjennskapen jeg har til Gud. Jeg har sagt mye om dette tidligere. Og ser derfor ingen hensikt i å gjenta meg selv.

Kommentar #16

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Noen småting

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.

I dette livet blir jo Gud både fremstilt som god og ond, samtidig. Så på dette grunnlaget er det ikke lett for vanlige folk, "å lande". ...

Men som jeg har sagt tidligere, hvem vil velge helvete om de hadde fått et reelt valg? Sikkert ingen

* Blir Gud fremstilt som god og ond? I så fall av hvem? Har man ikke selv ansvar for å søke sannheten (Like the Bereans...)?

* Hva mener du med reelt valg? Hva ville da skje med ordet "tro"? Da ville det ordet vært meningsløst. Jesus gir oss et reelt valg: "Meg eller ikke meg". Og Romerne 1 viser at hva man velger har konsekvenser. Det viser også at det som trengs å vite om Gud, er vist for menneskene. Da er det opp til en selv om man vil forkaste det eller ikke. Hvis man ikke forkaster det, er ikke evangeliet langt unna. Selv ikke i de mest bortgjemte øyer i Papua Ny Guinea eller midt i Amazonas.

Kommentar #17

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Igjen ser vi at fundamentalismen fylgjer med, sjølv når ein skifter standpunkt.

Kommentar #18

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

jaja

Publisert nesten 5 år siden

Det å bli fordømt av "rett-troende" har jeg blitt vant til, Kringlebotnen. Det er bare å stille seg i køen☺

Kommentar #19

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Her er helvete

Publisert nesten 5 år siden

Helvetet er for øvrig nok her i dette livet, det er mer enn nok helvete mange steder på denne jord http://www.vg.no/nyheter/utenriks/verdens-stoerste-flyktningleir-skal-stenge-de-sender-oss-til-helvete/a/23834781/

Kommentar #20

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg tror heller ingen vil velge å tilintetgjøres!

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.

Ingen får ett helt reelt valg i dette livet, iallfall ikke tilstrekkelig nok, slik at man er 100% sikker. Hvem er for øvrig 100% sikker i sin tro? Men i det hinsidige får man ett reelt valg, siden man ser hele Guds fylde.

I dette livet blir jo Gud både fremstilt som god og ond, samtidig. Så på dette grunnlaget er det ikke lett for vanlige folk, "å lande". ...

Men som jeg har sagt tidligere, hvem vil velge helvete om de hadde fått et reelt valg? Sikkert ingen

Jeg er helt enig med dem som fremhever at det er være frivillig om man vil leve evig. Men jeg er sikker på at Gud gir oss dette valget på en slik måte at vi får full innsikt av hva vi sier nei til. Vi får valget i det øyeblikket vi er fri fra lidelse, fri fra depressive tanker og fri fra livstretthet. Først da har vi mulighet til å ta et reelt valg med full oversikt over hva livet har vært og hva livet vil bli.

Og som Sjåstad skriver, så tror jeg ikke et eneste levende vesen frivillig vil forlate livet.

Det dypt tragiske ved selvmordene som mennesker begår på jorden, er jo nettopp at de ikke ser noen vei ut av sine lidelser. De opplever sin lidelse som uten ende og innser ikke at for de aller fleste av oss, så er det en vei ut av den vonde. (Her tenker jeg ikke på uhelbredelige sykdommer). Om man bare utholder smerten mens den er på det vondeste, så vil bedre tider komme. Men det ser kanskje ikke den som er dypt nede.

Men når Gud gir oss valget mellom å fortsette å leve, eller å forsvinne, så sørger han selvsagt for å gi oss dette valget når vi er fullt ut i stand til å innse de fulle konsekvensene.

Og hvem vil ikke leve, når de ser i øynene hvilke fantastiske muligheter det evige livet vil gi dem?

Men Gud tvinger ingen!

Mvh Sverre

2 liker  
Kommentar #21

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Det å bli fordømt av "rett-troende" har jeg blitt vant til, Kringlebotnen. Det er bare å stille seg i køen

Eg har berre påpeikt at den fundamentalismen du hevder at du før var ein del av, den har du no teke med deg inn i eit nytt standpunkt. Det gudsbiletet du no hevder å fylgjer er like fundamentalistisk som det du hevdar at du hadde før. Ja, ditt gudsbilete gjev oss ikkje ein sadist, det skal du ha, men det gjev oss ein fangevokter som tvinger oss til kjærleik. Det er milevis frå den kjærlege Faderen Jesus forkynner. Som Grundtvig seier: "Tvang til tro er dårers tale."

1 liker  
Kommentar #22

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

kringlebotnen

Publisert nesten 5 år siden

Kos deg du med din fortapelsesforkynnelse...da formidler du iallfall en meget spaltet Gud

1 liker  
Kommentar #23

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Kan du konkretisere hva som gjør gudsbildet spaltet? Jeg forstår ikke hvorfor noen som elsker uten å kreve kjærlighet tilbake, må være spaltet. Med det sagt, synes jeg du tegner opp til en enten-eller-tro. Du har skrevet om det en del før, de motstridende versene i Jesu forkynnelse, men jeg ser ikke hvorfor de må være motstridende. I evangeliene hører jeg en Jesus med en kompleks personlighet, en som kan være både streng og mild, både krevende og barmhjertig. Som han også er både Gud og menneske, og som resten av oss, både ånd og kjøtt. Kristendommen er en både-og-tro. Den er gjennomsyret av tilsynelatende paradokser.

 

2 liker  
Kommentar #24

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Hvem er Gud?

Publisert nesten 5 år siden

Jeg forsøker å komme en vei med de bibelske paradokser.

Jeg tror at Gud er kjærlighet, så enkelt og så vanskelig.

Til poenget: Jeg vil hevde at bibelen har ett "missing link". Ett svært stort og problematisk sådan.
I følge bibelens skapelsesberetninger var alt godt, frem til fallet. Det var det slettes ikke! For det var noe ondt der allerede fra begynnelsen av, hvis man skal ta fortellingene noe seriøst. Det var en ond kraft som forførte menneskene bort fra Gud. Hvordan er det mulig at en god Gud lar noe ondt være i skapelsen fra begynnelsen av? Er jo en gåte...


Det onde blir ofte forklart i kristen tradisjon, at det kommer fra Satan, og evt. den frie vilje. Men er det alene holdbart? Problemstillingen "det ondes problem" har for øvrig svært mange svarvarianter.


Hvis Satan, en gang var en god engel, men hvem eller hva forførte han? Det kan vel umulig være Gud, som er kjærlighet? Det kan umulig eksistere mørke og lys i Gud, godt og ondt i Gud?
Kan det derfor være en annen ond makt utenfor Gud, satan, den frie vilje? Kan det være noe ondt som alltid har eksistert, og som er i opposisjon mot Gud?


Spørsmålene blir derfor svært mange siden det var noe ondt helt fra universet tilblivelse. Det onde ser vi tydelig er fortsatt en del av vår virkeliget, både i mennesket, i naturen og i universet.


Vi i kristen tradisjon tror og bekjenner oss til en allmektig Gud, en Gud som tar ansvar i og gjennom Jesu frelsesverk. Der "begrenser" Gud kanskje sin allmakt. Og vil en gang forhåpentligvis nyskape og gjenopprette alt i Jesus. Det er på mange måter en prosess mot dette gode målet. Og da vil ondskapen opphøre å eksistere i både i mennesket, i naturen og i det skapte univers. Dette er det kristnes håp.


Likevel er det fortsatt ett "missing link" i både bibelen og teologien, fordi og hvis det onde alltid har eksistert, som ett evt eget opphav. Hvordan kan vi tro, eller vite at Gud overvinner denne destruktive makten for alltid?

Jeg håper og tror likevel at Jesus vant over all type ondskap på korset ved sin død og ved sin oppstandelse. Også fortapelesemaktene vant Jesus over. Derfor er Jesu frelsesverk enormt stort, ikke bare for oss mennesker, men også for absolutt alt det skapte.


Ondskapen kan umulig være skapt av Gud, for da blir Gud i siste instans en spaltet Gud. En Gud det blir umulig å forholde seg til. Likevel tenker jeg at Gud vil overvinne ondskapen ved Jesu-nyskapelse. Også over den evt evige ondskapen.

Kommentar #25

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Lyset og mørket - to like sterke krefter i uruniverset!

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Ondskapen kan umulig være skapt av Gud, for da blir Gud i siste instans en spaltet Gud. En Gud det blir umulig å forholde seg til. Likevel tenker jeg at Gud vil overvinne ondskapen ved Jesu-nyskapelse. Også over den evt evige ondskapen.

Jeg synes "Vandre mot Lyset!" har en veldig god forklaring på hvor det onde kommer fra. I følge dette religiøse verket besto universet i sin urtilstand av to likeverdige krefter - lyset og mørket. Bibelen taler ofte om mørket som en ond kraft, så betegnelsen burde ikke være ukjent for lesere av skriften.

Gud kjempet sin egen kamp vekk fra mørket og inn i lyset, og han ble lysets hersker. I lyset finnes kjærligheten og evig liv. I mørket finnes død, lidelse og hat.

Da Gud ble lysets hersker, utryddet han ikke mørket, men han kapslet det inn slik at det ikke kunne gjøre skade.

Guds første skapninger, som levde i herlighet i Guds rike, kjente derfor ikke til det onde, eller altså til mørket. Men Gud underviste dem om det og lærte dem at de aldri måtte beskjeftige seg med mørket, for da ville de lett ende opp som mørkets slaver.

Men noen av englene, under ledelse av Satan, den av englene som ledet dem, ville selv skape og begynte å eksperimentere med mørkets kraft, (den forbudne frukt), og dermed ga de energi til det innkapslede mørket, som så fløt inn over jorden og formørket den. (syndefallet). Derfor er jorden i så stor grad behersket av mørket, og det onde herjer med oss.

Gud utsletter en del av mørket kontinuerlig ved å la det strømme gjennom sitt lysvesen og utrense det, og alle vi mennesker som velger å følge lyset i våre gjerninger, vi hjelper Gud med å avpolarisere og rense ut mørket.

Det er altså Gud og hans skapninger som sammen  utrensker mørket, slik at det onde en dag vil være utryddet.

Tilbake vil kun være lyset - kjærlighetens kraft der døden ikke finnes.

Mvh Sverre

 

1 liker  
Kommentar #26

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Kos deg du med din fortapelsesforkynnelse...da formidler du iallfall en meget spaltet Gud

Igjen kjem du med påstandar utan argument. Eg forkynner ein Gud som elskar deg, men som ikkje tvinger deg til å elske han. Viss Gud tvinger folk til å elske seg så er han ikkje kjærleg. Då er han despotisk og hatefull.

1 liker  
Kommentar #27

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Det å bli overbevist er ikke tvang

Publisert nesten 5 år siden

Kjære Kjetil. Det å bli overbevist av Gud til å tro er ikke tvang. 

Gud tvinger ingen, men de som ikke vet eller ikke klarer å ta imot gjennom sin "frie vilje" er også under Guds nåde. Gud vet vel vårt eget beste, Kjetil? Det er ikke alle som vet sitt eget beste, vet du;-) 

Men om Gud sender de likevel rakt til helvete, ja så er det noe galt med Gud...

Kommentar #28

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Gud tvinger ingen, men de som ikke vet eller ikke klarer å ta imot gjennom sin "frie vilje" er også under Guds nåde.

Klarar du seriøst ikkje å sjå det despotiske i dette? Han 'tvinger ingen,' men ingen slepp unna likevel?

1 liker  
Kommentar #29

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Lei..

Publisert nesten 5 år siden

For å være helt ærlig er jeg ganske lei hele temaet....

Men Kjetil, ser ikke du at det er mye verre å sende noen til en evig fortapelse?

Jeg vil heller komme til himmelen enn til helvetet, og hvem vil til helvete?

Kommentar #30

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
For å være helt ærlig er jeg ganske lei hele temaet....

Ikke for å være nesevis, men det kan jeg i grunn skjønne, for du gir gjerne de samme svarene uten å gå inn i de konkrete innvendingene du møter, derfor utvikler heller ikke debatten seg. Du stiller de samme spørsmålene som om de ikke før er besvart i diskusjonen. Da mener jeg ikke at du er forpliktet til å bli overbevist av svaret, men svaret bør vel så gjendrives?

Kan hende er det til hinder at man snakker om himmel og helvete som steder man sendes, for er det ikke slik at man nærmer seg Gud ved å bli lik ham? De ortodokse skiller mellom det å være skapt i Guds bilde og det å være skapt til Guds likhet. Det synes meg at det er bare når vi begynner å ligne ham at vi utstår å være nær ham. Ville alle ustått himmelriket?

Kommentar #31

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.
De ortodokse skiller mellom det å være skapt i Guds bilde og det å være skapt til Guds likhet. Det synes meg at det er bare når vi begynner å ligne ham at vi utstår å være nær ham. Ville alle ustått himmelriket?

Gud er en fortærende ild, står det en plass i bibelen. Og det er bare den rene av hjertet som kan se Gud. Kanskje den ortodokse kirke har rett angående helvete, at det å være i nærheten av Gud enten vil være som himmel eller et helvete.

I wikipedia står det: For de urkristne var helvete det samme «stedet» som himmelen: å leve nær Gud og direkte oppleve Guds kjærlighet. Om dette ble opplevd som lykke eller plage var avhengig av ens innstilling til Gud. Dette er fortsatt doktrinen i ortodoks kristendom.

Nå er jo ikke kristne et døyt bedre mennesker enn hva andre er, slik jeg ser hvordan kristne mennesker er. Så man kan vel si at det er like ille eller verre for en kristen å være nær Gud enn et fromt og godt menneske uten kristen tro. Jeg tror de aller fleste mennesker trenger helliggjørelse for å være i Guds nærvær. Slik at man kan bli rene og se Gud.  At Jesus døde for våre synder gjør det mulig for alle mennesker å komme til himmelen. Det er bare å ta imot Guds Nåde, for Gud vil at alle skal bli frelst, så alle er innbudt til himmelen. Uansett vilken synder man har  begått.

2 liker  
Kommentar #32

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Jeg underskriver kommentaren din, Randi. 

2 liker  
Kommentar #33

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Fint Randi.

Heidi, jeg står for det jeg står for, men for å være ærlig igjen, så har verken du eller Kjetil gitt meg ny innsikt om temaet....

Vi er bunn og grunn uenig i Gudsbildet.

Kommentar #34

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Eg har ikkje sagt at eg kjenner nokon som ynskjer fortaping. Eg seier at å tvinge alle til kjærleik ikkje er løysinga. Det ville vore like galt. Som menneske er vi skapte til fridom, ikkje slaveri, men det gudssynet du skikldrar presenterer oss med ein despotisk og tyrranisk gud. Eg er ganske overraska over at du ikkje ser det absurde i tanken om tvungen kjærleik. Er Gud ein kosmisk voldtekstmann?

1 liker  
Kommentar #35

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Kringlebotnen

Publisert nesten 5 år siden

Ja ja. Du får tro på det du vil for min del.

Som jeg har sagt sikkert hundre ganger, så tvinger Gud ingen! Men Gud ovebeviser med sin milde og gode kjærlighet slik forhåpentligvis alle sier Ja, takk, og lar seg forandre og nyskapes i Kristus.

Trist at du ikke vil se dette....men vær så god å vri på det så mye du vil.

Kommentar #36

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Som jeg har sagt sikkert hundre ganger, så tvinger Gud ingen! Men Gud ovebeviser med sin milde og gode kjærlighet slik forhåpentligvis alle sier Ja, takk, og lar seg forandre og nyskapes i Kristus.

Dette var noko heilt anna enn det du elles har sagt. Eg håpar også at alle vel Gud. Men eg kan ikkje seie at alle kjem til å velje Gud. Kjærleik er ikkje noko ein kan tvinge fram i folk.

2 liker  
Kommentar #37

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Du må lese det jeg skriver

Publisert nesten 5 år siden

Jeg håper og tror på frelse for alle, og evig fortapelse ser jeg på som ondskap, og Gud kan ikke være ond. Jeg tviler derfor sterkt på fortapelsens mulighet, og løfter opp HÅPET.

Dessuten har jeg aldri sagt at Gud tvinger, men overbeviser til frelse. Der er mitt håp. Men den frie vilje er begrenset, aldri fulkommen, vi er avhengig av Guds nåde alle mann.

Kommentar #38

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Slik du skriver, legger du opp til valget enten mellom en Gud vi ikke kan si nei til (kall det overbevisning eller tvang, resultatet er det samme), eller en Gud vi kan si nei til, men fordi han tillater oss å si nei, er han ond. Samtidig sier du at han ikke kan være ond, så da må vel det første alternativet gjelde? Om du ikke så legger til et tredje alternativ, der du håper Gud finner en måte å nå frem til alle på, uten at det er noe vi kan si sikkert, og uten at valgmuligheten gjør Gud ond. Det tredje alternativet er det flere andre her har fremholdt, men det har du jo motsagt. Om det så står mellom de første to alternativene; når du skriver om håpet, er det da like mye et håp om at Gud ikke er ond som at han frelser alle?

Kommentar #39

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

En god Gud kan umulig fortape sine skapninger i evighet.

Håpet handler om frelse for alle, og håpet har også sitt ankerfeste i at Gud er kjærlighet.

Hvis jeg tar feil, er Gud for meg spaltet.

Kommentar #40

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Ergo endar du opp med ein despotisk gudsbilete.

Kommentar #41

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Nei, det gjør jeg ikke. Jeg ender opp med en Gud som elsker på tross av og ikke på grunn av gjennom Jesu nåde.

Men du Kjetil, ender opp med en krigersk gud, hissig gud, hevngjerring gud, en draps gud, en torturist, en som sender sine egne skapninger rakt til helvete uten nåde. En vred og smålig gud, en gud som gjør forskjell på folk, en gud som har skapt bare for å fortape store deler av menneskeheten gjennom alle tider. En slik gud med liten g, tror ikke jeg på.

Kommentar #42

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.

En god Gud kan umulig fortape sine skapninger i evighet.

Håpet handler om frelse for alle, og håpet har også sitt ankerfeste i at Gud er kjærlighet.

Hvis jeg tar feil, er Gud for meg spaltet.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at resonnementet ditt betyr at Gud allerede er ond. Gitt dine premisser, som jeg ikke er enig i selv. Jeg tenker på alt det forferdelige som skjer hver dag. Ditt syn på den frie vilje ugyldiggjør et av de vanligste svarene til det ondes problem, så da står Gud Skaper ansvarlig for alt det fæle mennesker gjør mot hverandre.

1 liker  
Kommentar #43

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Den frie vilje er ikke skyld i alle grusomheter....

Naturen er også til tider svært grusom, og der er det ingen fri vilje tilstede....her har Gud et svar-problem.

Men jeg tror og håper at Gud er bedre enn sitt eget skaperverk...

Alt godt, over og ut.

Kommentar #44

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Man kan ta en titt på denne: Nature Red in Tooth and Claw. Det var uansett ikke poenget.

Ellers vil jeg bare legge til hvor forstyrrende jeg synes det er å se det slengt ut at Gud har et "svar-problem", som om han har noe som helst å forsvare for oss som skylder ham alt.

Men takk for nå!

Kommentar #45

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Jeg har ikke behov for" fasit svar " lenger. Jeg holder meg til håpet om en god Gud, forsonet i Jesus.

Resten er så usikkert, at det overlater jeg til undring/tenkning, vett og fornuft. Og i håpet at kjærligheten er størst for liv og evighet.

Takk for nå.

2 liker  
Kommentar #46

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke behov for" fasit svar " lenger. Jeg holder meg til håpet om en god Gud, forsonet i Jesus.

Så Gud er den vonde som treng forsoning?

Kommentar #47

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

både Gud og mennesket finner fred i Jesu-, Guds eget forsoningsverk.

Kommentar #48

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

I Bibelen står det at vi blir forsona med Gud. Det står ingen stad at Gud sjølv treng forsoning. Det er ikkje snakk om eit forlik mellom to like partar der begge har skuld.

1 liker  
Kommentar #49

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Kjære Kjetil. Jeg kan si det slik, at jeg tror på at Gud straffer synd og ondskap, men ikke på en destruktiv måte, men konstruktivt og oppdragende. Jeg tror derfor at det finnes et dødsrike og et paradis. Jeg tror dermed at det finnes to utganger på livet for en periode. Likevel tror jeg ikke dødsriket eller fortapelsen er evig. Jeg håper og tror at alle blir gjenopprettet og nyskapt til slutt i Jesus Kristus. Det tror jeg på pågrunn av bibelen er tydelig på dette håpet, og for meg blir Gud kjærlig og god ved dette som ankerpunkt. Jeg har et håp at Gud og hans evige kjærlighet vinner til slutt. Men jeg kan ta feil, og da blir gud slik jeg har forklart han før, spaltet.

Dessuten vil det aldri bli et balanseforhold mellom Gud og menneskeheten, han er skaper og vi er hans skapninger. Og jeg mener at Gud har tatt ansvar gjennom Jesu forsoningsverk, som det ser og bør være, der både Gud og mennesket finner fred sammen i. Gud er dypest sett den ansvarlige for sitt eget skaperverk, og for at det har blitt slik det har blitt. Jeg har fred og en trygghet i at alt en gang skal bli godt.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere