Lars Gilberg

Journalist i Vårt Land
223

Smilene som stivnet

Det ble surmuling da norsk idrett endelig fikk en kulturminister som ikke bare nøyer seg med å bevilge og gratulere.

Publisert: 25. okt 2016


Gang på gang har Linda­ Hofstad Helleland (H) tatt idrettstoppene i ørene de siste månedene. VG rapporterte nå i helgen at man er rasende på kultur­ministeren i Norges Idrettsforbunds lokaler på Ullevaal stadion.

NIF er nemlig en selvstyrt og demokratisk organisasjon. Men 87 prosent av NIFs midler kommer fra staten. I inneværende år har regjeringen fordelt hele 2,4 milliarder kroner til idretten.

Da er det ikke urimelig at det stilles noen krav. Og det har ­Linda Hofstad Helleland gjort.

Stor støtte. Først stillte hun krav om åpenhet og innsyn i hvordan økonomien forvaltes. To ganger innkalte hun NIFs ledelse på teppet for å kreve at de la fram sine reiseregninger. Idrettspresident Tom Tvedt brukte ikke mulighetene han fikk til å justere kursen – og Helleland har svart med å innføre krav om innsyn ned på bilagsnivå for ledelsen i NIF fra 1. januar 2017, på lik linje med hva som gjelder i offentlig forvaltning.

Helleland påpeker at NIF er avhengige av tillit, og at tillit forutsetter åpenhet. Når idretten selv ikke skjønner dette, ser hun det som sin plikt som kulturminister å sette inn tiltak.

En meningsmåling VG gjorde i vår gir ministeren stor støtte. Kun ti prosent av det norske folk mente at idrettstoppene burde kunne holde reiseregningene hemmelig, mens sju av ti krevd­e åpenhet.

Markert seg. Helleland har også markert seg kraftig overfor idretten i to andre saker:

• Hun har signalisert en ny kurs i anleggspolitikken, slik at egenorganisert aktivitet får mer penger. Dette betyr eksempelvis at fotballbaner ikke automatisk skal ha forkjørsrett framfor skate­boardparker. NIF ser ­naturlig nok dette utspillet som en trussel, ettersom det underminerer organisasjonens tilnærmede monopol på idrett i Norge. Men Hellelands grep er helt i pakt med forslagene i det statsoppnevnte Fjørtoft-utvalget, som tar til orde for at idretten må tilpasse seg en ny tid.

• Hun har gått høyt på banen i de to dopingsakene i norsk langrenn. Helleland har uttalt seg om systemsvikten og etterlyst en ­ledelse som tar ansvar. Hun har begrunnet sin «innblanding» med at hun snakker på vegne av alle de frivillige, grunnfjellet av dem som står på i hverdagen fordi­ de tror på idrettens verdier. Skiforbundet har omsider svart med å innføre sju tiltak for å bedre sine rutiner, noe som vanskelig kan tolkes som annet enn en innrømmelse av at systemet ikke var bra nok.

Selvskading. Det er uvant for idretten med en kulturminister som stiller tøffe krav. De misfornøyde på Ullevaal Stadion kjenner seg nok igjen i synspunktene til Dagbladets kommentator ­Esten O. Sæther, som skriver at Helleland mangler ­respekt for idrettens selvstyre. VGs kommentator Leif Welhaven har svart med å skrive at selvstyret i idretten driver med selvskading.

Dagbladets mann har for-
øvrig­ tidligere vært ansatt i ­Norges Fotballforbund. Denne høsten har han skrevet en rekke artikler der han går god for renheten i norsk langrenn.

Les Esten O. Sæthers svar til Gilberg: Når Gilberg heier på makta

«Det er ikke noe systemsvikt i norsk skisport som har skjøvet langrenn inn i gråsonen for hva som er OK idrett, og som gir av en fjerdedel av befolkningen en unnskyldning til å tro at de norske løperne doper seg. Dette er en sport som har hatt – og har – de grunnleggende verdiene i orden», skrev Sæther i går.

Ekstra agenda. Så kan man spørre: Er det pressens rolle å gå god for dem man skal over­våke? Er ikke medias jobb å stille spørsmål, grave fram infor-
masjon og være kritiske til de som har makten?

Med dette spørsmålet heng­ende i luften, er det på sin plass å spørre om kulturminister Linda­ Hofstad Helleland også har en ekstra agenda ved å være så kritisk til Skiforbundets håndtering av dopingsakene. VG kunne for fire uker siden melde at Helleland kaster seg inn i kampen om å bli visepresident i Wada, verdens antidopingbyrå.

Hvis Helleland blir valgt, kan i hvert fall ingen mistenke henne for å være i lomma på idretten. Og det har faktisk vært et problem i Wada, der IOC har hatt en hånd på rattet.

Tidligere i høst samlet Helle­land de nordiske kulturminst-rene­ om et forslag der Wada gis makt til å utestenge organisasjoner som står bak organisert doping­juks. Dette forslaget forsøkte idrettspresident Tom Tvedt og generalsekretær Inge Andersen å fjerne da de kuppet kulturministerens initiativ ved å sende sin egen redigerte versjon til NTB.

Idrettssjefene ble igjen tatt med buksene nede og måtte finne­ seg i å få korreks av en ­kulturminister som nekter å la seg spille ut over sidelinjen.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 25.10.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg er overrasket over at idretten er så sint. Hvis de kan sin historie vet de fx at kulturminister Valgerd Svarstad Haugland gjorde praktisk talt samme sak i sin tid som Hofstad Helleland gjør nå. Også den gang endte saken med massive opprenskninger innen idretten og ledere måtte gå. Mistanken var også den gang om økonomiske tvilsomheter, og disse ble bevist. 

Ansvaret er denne gang hos en relativt ny idrettspresident. Jeg undret meg da han møtte til sitt første møte hos kulturministeren, full av latter og godt humør, tydeligvis på vei for å fortelle henne gode historier. Han kom ut en times tid etterpå nesten like blid og med vage hentydninger om at han visstnok hadde vært i møte. I bakgrunnen frådet kulturministeren av møtets innhold i flere nyhetssendinger etterpå. Idrettspresidentens svar tydet på at han intet hadde forstått av hva han hadde vært med på hos ministeren. En eller to ganger til ble presidenten innkalt til møte før smilet var kommet ned på et nivå som tilsa at han hadde forstått saken. Så kom det famøse intervjuet i Dagsrevyen hvor han fremsto som et besøk fra en fremmed planet. 

Idretten har lenge levet som i sin egen verden. Den har fått et enormt innpass blandt folket, og vi har hatt all grunn til å glede oss over gode resultater. Var de for gode? Nå må man ned på jorden og gi oss et sant bilde som er i tråd med faktisk virkelighet det går an å forstå. Det er helt naturlig at folket skal ha innsyn gjennom sine representanter. Det er helt naturlig at vi skal kunne stole på at man bedriver prestasjonsfremmende tiltak bare innen rammen av det lovlige. Å kreve mer blir for vanskelig. Jeg tror vi nå er i tiden hvor vi bare venter på den neste store saken hvor man ikke har gjort hjemmeleksen sin. Venter vi på Bjørndalen? Jeg tør knapt tenke tanken, men skjer det er det bare å rydde kontorene og starte forfra uten statsstøtte og ansatte tillitsvalgte. Da må man ta det fra barneskirennene med frivillig innsats hvor man ikke hopper høyere enn staven rekker i håp om at tilliten kan opprettes. 

Kommentar #2

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Begge er politikere

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ansvaret er denne gang hos en relativt ny idrettspresident

Både kulturministeren og idrettspresidenten er politikere med relativt kort fartstid i den posisjonen de nå har.  Helleland har vist seg å være et friskt pust, og vil nok etter hvert kunne få større oppgaver i en regjering.  Idrettspresidenten har fartstid som både ordfører og fylkesordfører, og kan nok sikkert tenke seg en rikspolitisk karriere.  Spørs om måten han har håndtert vervet som idrettspresident på taler til hans fordel.

Kommentar #3

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Det er mange år siden.....

Publisert over 4 år siden

... det virkelig var spennende å følge med på skisport, skøyter etc. . Dengang da de fleste idrettene stilte forholdsvis likt, før idretten ble en døråpner inn til storkapitalen. Der enkelte idrettsgrener får urettmessige store økonomiske for fordelinger, framfor andre. Noe som medfører marginalisering av økonomisk utbytte idrett, på bekostning av mangfoldet.

Noe som i dag har medført et pampe, kaksevelde innen idretten som øker fristelsen til juks som doping (generelt ment), for de som søker både prestisje og store økonomiske fordeler.

Tror ikke doping problematikken hadde vært like stor om det ikke var for stor økonomisk gevinst innen de storkapitalistiske idrettsgrenene, for hvor hører vi om doping innen de idrettsgrenene som ikke medfører stor økonomisk vinning? Vi hører knapt om dem i det hele tatt.

Idrett er vel idrett uansett hvilken gren det gjelder, men der mammon får råde følger i tillegg grådigheten med de negative konsekvenser det medfører.

Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Et spørsmål ingen vel egentlig stiller?

Publisert over 4 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.
Så kan man spørre: Er det pressens rolle å gå god for dem man skal over­våke? Er ikke medias jobb å stille spørsmål, grave fram infor-
masjon og være kritiske til de som har makten?

Er det noen som i fullt alvor virkelig spør om media skal være kritiske og svarer nei på det? En slik spørsmålstilling er helt uten relevanse i de sakene som har rammet norsk skiidrett de siste månedene.

Og vil Gilbert først være maktkritisk synes jeg han kunne gjort et langt større nummer av at kulturministerens aspirasjoner til en høy stilling i WADA gjør hennes opptreden i norske dopingsaker lite troverdig.

Jeg synes absolutt det er grunn til å reise kritikk mot kulturministerens lettvinte påstander om at norske regler for å gi utøverne medisiner burde vært lagt helt om etter astmasaken, som om Sundbys og Johaugs saker er helt like, og idretten lot være å trekke konklusjoner av den første.

I virkeligheten har de to sakene ytterts lite med hverandre å gjøre. Astmasaken var et resultat av en hel gruppe menneskers feiltolkning av regelverket. Mens leppesalven dreier seg om EN leges og EN utøvers glipp i en enkeltsak.

Det virker helt urimelig at Skifobundet av den ene saken burde lære at de måtte gjøre endringer på et helt annet område. Dessuten hadde Skistyret absolutt tatt grep og nedsatt en komite for å undersøke astmasaken svært grundig. Kulturministeren argumenterte som om idretten overhode ikke hadde foretatt seg noe. Det var smålig, vil jeg påstå.

Kulturminsiterens kritikk virket feilslått og lettvint. Om hele systemet har sviktet etter at Norge har hatt to saker på en gang, må selvsagt vurderes opp mot at vi har mange tiår bak oss uten saker av særlig alvorlighetsgrad.

I ett tilfelle har en hel gruppe tolket regelverket feil, i det andre tilfellet dreier det seg om en ganske enkel menneskelig feil.

Systemsvikt? Skulle tro norske dopingsaker hadde stått i kø over lengre tid. Det har de ikke. Men systemet kan selvsagt gjøres enda bedre, selv om det har fungert godt i flere tiår.

Norske skileger hevder forøvrig at regelverket var uklart og at det var derfor de kunne feiltolke hvor stor dose de kunne gi Sundby, andre hevder at regelverket var fullstendig entydig og at Skiforbundet forsøkte å føre publimkum på avveier. Såvidt jeg vet er regelverket i ettertid endret og forenklet. Skal vi gjøre som Gilberg å si at FIS og WADA dermed innrømmer feil? Regelverket VAR uklart og måtte endres?

Jeg vet forøvrig godt hvilke journalister jeg sympatiserer med. Esten O. Sæther er en av de få norske kommentatorene som har beholdt roen og verdigheten i disse sakene. VGs Leif Welhaven har opptrådt hysterisk og ubalansert og påsto den dagen Johaug-saken ble kjent at "hele gleden ved norsk skiidrett er knust for lang tid fremover". Jeg fatter ikke hvor han tar det fra. Mitt inntrykk er at det store flertallet av nordmenn føler dypt og inderlig med Therese Johaug og gleder seg til hun er tilbake igjen. All glede ved norsk skiidrett knust for lang tid? En merkelig, overdreven og småhysterisk påstand!

Joda, norske journalister skal være kritiske og drive undersøkende journalistikk! Men er det journalistenes oppgave å gå god for dem man skal overvåke, spør Gilbert. Ja, selvsagt er det det!! Dersom Gilberg ikke mener det er pressens oppgave å fortelle resultatene av de kritiske undersøkelsene de foretar, selv om de går i favør av makten, så er han på ville veier. SELVSAGT skal publikum få vite hva media finner når saker undersøkes!

Og dersom man går idretten etter i sømmene og ikke finner annet enn EN feiltolkning og EN menneskelig glipp, er det kanskje ikke grunnlag for å blåse i de aller største basunene? Det har nok flere journalister skjønt, for i stede for å fortelle hva de selv har funnet ut, så gir de ordet til de aller mest ekstreme og spekulative utlendingene, og lar dem fritt få fortelle at norsk lagrenn er gjennområtten, alle norske løpere doper seg og hele landskaget bør utestenges i to år og lignende ting. Man gir store oppslag til åpenbar skadefryd og misunnelse og bretter ut løse spekulasjoner og konspirasjoner.

Er dette maktktitisk journalistsikk: Nei, det er drittslengning, sladder og ufinheter som avisene burde holde utenom sine spalter.

Hva i all verden har det i norske aviser å gjøre at den gamle svenske storløperen Toini Gustavsen "føler" at Johaug lyver, slik det rapporteres i dag? Har det overhode noen verdi som sakopplysning?

Og hvorfor i all verden er norsk presse så nærmest sykelig opptatt av hva alle andre land måtte mene? Norsk omdømme er skadet rapporteres det igjen og igjen, som om det er en katastrofe for norsk idrett at enkelte ondsinnede mennesker i skadefrydens skjær påstår at både legen og Johaug lyver!

Maktkritisk journalistikk? Nei, ondsinnet sladder viderebragt av presumtivt seriøse norske reportere.

Alle verst synes jeg personlig en av de siste artiklene i Aftenposten var, der de med brask og bram kommer med den oppsiktsvekkende "avsløringen" at norske løpere har et hemmelig rom i smørebussen der friske løpere blir medisinert med forstøverapparat.

Den oppsiktsvekkende avsløringen kokte ned til følgende, etter at flere personer hadde fått uttale seg: Rommet er IKKE hemmelig. Mange journalister og utenlandske løpere har vært der. Det brukes først og fremst SALTVANNSOPPLØSNING i forsøverapparatene. Løpere med diagnostisert astma får sin lovlige medisin. Det eneste omdiskuterte ved dette rommet, er at løpere som har pådratt seg luftveisproblemer også har fått astmamedisin, ordinert av norske leger for å behandle såre lufveier.

"Friske løpere på astmamedisin" er altså en feiltitulering i denne saken. "Astmamedisin brukt for å behandle irriterte luftveier", burde være tittelen.

Og helt ærlig virker det på meg som kulturministeren er mer opptatt av sin kommente høye stilling i WADA enn sitt forhold til norsk idrett!

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #5

Lars Gilberg

223 innlegg  116 kommentarer

Troverdighet

Publisert over 4 år siden

Det er alltid mange måter å se en sak på. Avnskogs innlegg viser det. Han mener jeg burde vært enda mer maktkritisk til kulturministeren. Selv om jeg nevnte at hun har en agenda om å komme inn i Wada, mener han at jeg burde gjort et enda større nummer av det.

Det første jeg skrev da Hofstad Helleland fikk jobben som kulturminister, var en kritisk artikkel av at hun gikk ut og inviterte idretten til å søke OL igjen – kort tid etter at et stort flertall i folket hadde avvist Oslos forsøk på å få OL.

Så nei, jeg har ikke vært ukritisk til kulturministeren.

Når det gjelder Skiforbundets troverdighet, tror jeg de fleste har fått med seg at NSF først benektet at det ble gitt astmamedisin til friske utøvere, før de etterhvert ble tvunget til å innrømme det motsatte da flere skiløpere sto fram og fortalte at de hadde vært med på det. Det kom også fram at NSF drev med astmaforsøk som etikk-komiteen i Helse Sørøst hadde sagt nei til.

For egen del begynte jeg å skrive om misbruket av astmamedisin i norsk langrenn allerede under VM i Falun i 1993. En gjennomgang VG har gjort viser at 69 prosent av alle OL-medaljer i norsk langrenn siden 1992 er tatt av utøvere på astmamedisin. 

Før OL i Beijing ble norske utøvere innkalt til astmascreening på Idrettshøgskolen. Utøvere som ikke ville møte fordi de regnet seg som friske, forteller at de ble presset med at OL-plassen sto på spill.

Dette er ting som er kommet fram fordi det drives kritisk journalistikk. Likevel forsøkte Skiforbundet altså så sent som i sommer å si at de ikke medisinerer friske utøvere. Dermed er det ikke rart at mange lurer på om de kan stole på resten av det NSF sier.

Det er opp til hver enkelt hva man skal tro. Selv vil jeg tro minst mulig før vi har fakta på bordet. I motsetning til Avnskog synes jeg ikke det er betryggende at et utvalg som Skiforbundet selv har oppnevnt har fått oppgaven med å grave fram fakta.

Derfor stiller jeg spørsmål. Det kommer jeg til å fortsette å gjøre.

Kommentar #6

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvorofr omtaler du da et "misbruk", som om det er en kjensgjerning?

Publisert over 4 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.
Selv vil jeg tro minst mulig før vi har fakta på bordet.

Gilbert skriver at han vil tro minst mulig før vi har fakta på bordet, likevel bruker han uttrykket "misbruket av astmamedisin" i norsk langrenn som om dette "misbruket" er et etablert faktum.

Det er en åpenbar selvmotsigelse når han påstaår at han vil tro minst mulig, samtidig som han omtaler "misbruket" som har pågått siden 1992.

Skjønner ikke Gilbert at når han skriver på denne måten så har han allerede forhåndsdømt de norske løperne og de norske trenerne?

Hvilket "misbruk" er det som er bevist? Joda Gilbert remser opp en del svært ensidige enkeltopplysninger og tolker dem på verst tenkelig måte og anser dem tydelig som beviser på at "friske utøvere" er blitt medisinert. med astmamedisin.

Det viktige spørsmålene i denne saken er å definere: Hva er egentlig en "frisk utøver"? Og har skiforbundet innrømmet å ha medisinert "friske utøvere" med astmamedisin?

Jeg kan jo spørre Gilbert helt konkret for sikkerhets skyld, slik at vi er enige om hva vi snakker om.

Mener du at en idrettsutøver med betente, irriterte og slimete luftveier er en "frisk utøver"?

Jeg har lest flere nåværende og tidligere landslagsleger uttale seg. INGEN av dem har innrømmet å ha gitt atsmamedisin til "friske utøvere"! De har fortalt at de har gitt atsmamedisin til løpere med diagnostisert astma eller til løpere med irriterte luftveier og pustevansker.

Har de da medisinert "friske utøvere" med astamedisin? Jeg synes det blir helt misvisende og tendensiøst å komme med slike påstander. En utøver med irriterte og slimete luftveier er IKKE frisk, etter mine begreper!

At skiforbundet driver med forsøk med astmamedisinens virkning uten godkjenning, bør selvsagt ikke forekomme og det har de beklaget. Men hva beviser dette? Ikke annet enn at man har ønsket å undersøke virkningen av astmamedisin. I seg selv en helt naturlig sak.

Og hvorfor forteller ikke Gilbert at skiforbundet har tilbakevist de enketlstående historiene der det påstås at utøvere har blitt tilbudt astmamedisin uten at de har hatt problemer? Det har blitt forklart med at enkelte utøvere har misforstått situasjonen!

Er det ikke god kotyme i pressen at man lar den anklagede få tilsvarsrett?

Jeg har ikke sett noe svar på den såkalte astmascreeningen, men kan jo si såpass at når min arbeidsgiver pålegger meg å delta i visse undersøkelser eller kartlegginger, så har jeg sjelden rett til å nekte å delta. Aldri, for å være korrekt. Er det et bevis for misbruk av astmamedisin at skiforbundets leger vil ha full oversikt over den enkeltes eventuelle risiko for å utvikle astma?

Og så til noe som brukes som kronargument for at misbruk av asmamedisin har forkommet. Og Gilbert slår også fast at det helt siden 1992 er 69 norske OL-medaljer er vunnet av utøvere som brukte astmamedisin.

Dette tallet er egentig fullstendig ubrukelig dersom det ikke følges opp med presiseringer av hvor mange av disse utøverne som faktisk HADDE diagnosen astma. Ellers blir det omtrent som å påstå at fordi man kan påvise at 99% av norske OL- og Vm-vinnere har brukt hostesaft, så beviser det at det har foregått et misbruk.

Legen som ordinerte astmamedisin den gangen et skimesterskap ble avholdt i et svært forurenset område(var det 1993, jeg husker ikke), har forøvrig fortalt at mange av utøverne fikk store problemer med luftveiene og med pusten pga forurensingen. Han ordinerte da, som ansvarlig lega, en blanding av kortison og astmamedisin, for å lindre og bedre utøvernes pusteproblemer. I Gilberts begrepsverden må dette da sannsynligvis kalles "astmamedisin til friske utøvere". Men det var altså en lege som stilte diagnosen og legen som ordinerte medisinen. På hvilket medisinskfaglig grunnlag kan Gilbert da kalle dette for "misbruk"?

Det er flere av de aller største, norske medaljevinnerne som har hatt diagnosen astma. Det gjelder både Therese Johaug, Marit Bjørgen, Martin Jonsrud Sundby, Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Terje Langlie, såvidt jeg kan finne ut etter å ha sjekket på google.

Dersom disse utøverne hadde diagnosen astma, stilt av en ansvarlig lege, er det da medisinsk riktig å kalle det "misbruk" at de fikk ordinert astmamedisin?

Jeg synes det er ganske lettvint å påstå at fordi så og så mange norske utøvere med astma har vunnet medaljer, så beviser det et misbruk.

Og igjen: Jeg har ALDRI lest at noen norsk landslagslege har "innrømmet" å gi astmamedisin til friske utøvere, men jeg har sett flere tdiligere og nåværende leger forsikre at de utelukkende har gitt denne typen medisin til utøvere med astma eller ANDRE luftveisplager.

Til slutt: Jeg har overhode ikke uttalt meg om det utvalget skiforbundet har nedsatt for å undersøke bruken av astmamedisin. Det som interesserer meg mest er HVEM som sitter i utvalget, ikke hvem som har nedsatt det. Og jeg registrerer at opptil flere åpenbart uavhengige og kritiske personer er plukket ut. Dette nevner ikke Gilbert med ett ord.

Jeg må dessverre si at Gilberts innlegg har en åpenbar slagside, ensidig bygger på utsagn som taler MOT de norske legene og utøverne og jeg ser ingen av forklaringeene til skiforbundet gjengitt av ham.

I den forbindelse vil jeg nevne at pressen og media generelt kanskje er det  maktorganet med aller størst gjennomslagskraft i vårt samfunn. Det eller viktigste maktkritiske journalistikken man kan bedrive, er etter min mening å undersøke hvordan pressen og mediene jager i flokk, setter en fordreid agenda, og helt ensidig dømmer uskyldige inntil fakta er på bordet.

Som Gilber og alle vi andre vet, har uskyldige mennesker blitt drevet til selvmord av å ensidig bli hengt ut som svindlere av den samlede pressen i flere uker.

Noe å tenke over, selv for en liten avis som VL?

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #7

Lars Gilberg

223 innlegg  116 kommentarer

Bruk og misbruk

Publisert over 4 år siden

Sverre Avnskog kan ha rett i at det kan være flytende overganger mellom hva som er bruk og misbruk, både av medisiner og andre ting. Ord og bokstaver inkludert.

Han hevder at Therese Johaug har diagnosen astma – selv om Johaug selv har uttalt det motsatte til en rekke norske medier. Et enkelt google-søk vil vise at Johaug sier at hun ikke har astma, men at hun har brukt astmamedisin.

Flere av de utøverne som ble presset til å delta i screeningen på Idrettshøgskolen ble også tildelt astmadiagnoser uten at de selv hadde hatt noen følelse av å ha pusteproblemer. En utøver fortalte meg at hun følte at diagnosen var utdelt på taktisk grunnlag, slik at forbundslegen skulle kunne få henne til å bruke astmamedisin på såkalt medisinsk fritak.

Når det gjelder bruken av astmamedisin mellom heatene oppe i toppetasjen i smørebussen, sier Fredrik Aukland (bror til Jørgen og Anders, og tidligere trener for Dario Cologna) til Aftenposten:

«Jeg sitter med en følelse at at man har operert i en gråsone når utøvere som ikke har en astmatisk diagnose har brukt forstøverapparat med astmamedisin. Det er ikke vanskelig å forstå at utøvere fra andre nasjoner reagerer».

Tidligere landslagsløper Siri Halle forteller at hun ble pådyttet astmamedisin selv om hun ikke hadde behov for det. Andre skiløpere bekrefter hva som har foregått.

Jeg forstår rasjonaliteten bak at mange utøvere vil gjøre det som lønner seg. Jeg forstår også at det er en forskjell på hva som er forbudt og hva som er i en gråsone. Noen ganger kan noe være juridisk innenfor og samtidig moralsk diskutabelt.

Derfor er det bra med diskusjon. Men – for meg er det ikke veldig fruktbart å fortsette dialogen med en som fnyser av det han mener er feil i pressen (som at vi siterer Johaug på at hun ikke har astma) samtidig som han nå har klart å feilskrive navnet mitt et titalls ganger. Jeg setter derfor strek for denne gang.

 

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg lider av begynnende hukommelsessvikt, derfor vil ikke Gilberg diskutere med meg

Publisert over 4 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.
Derfor er det bra med diskusjon. Men – for meg er det ikke veldig fruktbart å fortsette dialogen med en som fnyser av det han mener er feil i pressen (som at vi siterer Johaug på at hun ikke har astma) samtidig som han nå har klart å feilskrive navnet mitt et titalls ganger. Jeg setter derfor strek for denne gang.

Jeg kan bare beklage overfor Gilberg at jeg har feilstavet hans navn. Jeg lider av begynnende hukommelsessvikt og det gjør seg særlig gjeldende i forhold til det å huske navn, men også andre detaljer, inkludert rettskrivning.

Jeg frykter at jeg har en kommende diagnose av mer alvorlig grad. Håper andre vil kunne være så imøtekommende at de ikke tror eventuelle feilstavinger skyldes vond vilje, men et reelt problem.

Gilberg vil altså ikke diskutere mer med meg fordi jeg har stavet hans navn feil. Er det verdig en kristen journalist? Jeg har aldri opplevd maken!

Om jeg har påstått at Johaug har astma, så er det en beklagelig misforsåelse. Det riktige skal være at hun ikke har diagnosen astma, men hun har blitt anbefalt å bruke astmamedisin av den meget erfarne astmalegen Kai-Håkon Carlsen.

"- Jeg har ikke påvist astma, men det har vært enkelte tilfeller hvor jeg har hatt luftveisinfeksjon og har fått behandling av legene på laget. Det har også vært etter undersøkelser av professor Kai-Håkon Carlsen, sier Therese Johaug."

http://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Johaug-hadde-ikke-astma_-men-fikk-medisin---Jeg-har-hatt-luftveisinfeksjon-816330_1.snd

Kai Håkon Carlsen: Professor Emeritus: http://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/kaic/index.html

 

Jeg kan jo også nevne dette:


«I vår verden brukes astmamedisin i hovedsak på mennesker med en astmadiagnose, men enkelte astmamedisiner kan også brukes på andre tilstander for å utvide lufteveiene. Dvs. at enkelte typer kan brukes ved kols, CF, emfysem, periode med luftveisplager (som for eksempel bronkiolitt, RS virus, allergi, etc.).»

Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i Astma- og allergiforbundet (NAAF)

http://www.dagbladet.no/sport/johaug-fikk-astmamedisin---jeg-har-hatt-luftveisinfeksjon/62314626

 

Therese Johaug har blitt anbefalt å bruke astmamedisin av Norges kanskje fremste astmaforsker, Kai-Håkon Carlsen . Jeg tok dette feilaktig som en bekreftelse på at hun har astma.

Jeg kan bare beklage denne feiltagelsen.

Gilberg nekter altså å diskutere med meg fordi jeg har stavet hans navn feil, og fordi jeg feilaktig antok at Johaug har astma fordi jeg leste i noen av artiklene i denne saken at hun er anbefalt å bruke astmamedisin av Norges kanskje fremste spesialist på astma, Professor Kai Håkon Carlsen.

Geilberg mener jeg fnyser! Hva i all verden mener han med det? Jeg forsøker å fremstille mine argumenter så tydelig som mulig. Hvordan i all verden kan man "fnyse" i en diskusjon på internett?

Jeg oppfatter Gilberg som en svært uvennlig og fordomsfull debattant som angriper folk pga deres handikap. Kanskje han neste gang også skal angipe meg fordi jeg ikke oppdager skrivefeil i innleggene mine? Det er en annen følge av min begynnende. hukommelsessvikt!

Dette hadde jeg ikke ventet av en VL-journalist!

Dette er maktarroganse og nedlatenhet på sitt verste! Fra en VL-journalist! Man pleier å forvente større forståelse og vennlighet fra en kristen journalist!

Det er også en effektiv måte å slippe å konfronteres med sin forhåndsømming av norske langrennsløpere, som han meget grovt gjør når han omtaler bruk av astmamedisin blant norske langrennsløpere som "misbruk". Er det "misbruk" av atsmamedisin når norges fremste astmalege anbefaler Johaug å bruke astmamedisin?

Jeg er fryktelig skuffet over denne VL-journalisten!

Jeg skulle ønske at han i stedet for sin nedlatende holdning kunne svare på mine faktiske argumenter. Er det f eks korrekt å kalle det "misbruk" av astmamedisin og "astammedisinering av friske utøvere" når langrennsutøvere har åpenbare luftveisproblemer og anbefales å bruke astmamedisin av svært erfarne astmaleger?

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #9

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Skal vi bygge på hva folks "følelser" sier er misbruk?

Publisert over 4 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.
«Jeg sitter med en følelse at at man har operert i en gråsone når utøvere som ikke har en astmatisk diagnose har brukt forstøverapparat med astmamedisin. Det er ikke vanskelig å forstå at utøvere fra andre nasjoner reagerer».

Dersom fakta er at norske skiløpere har fått astmamedisin i smørebussen enten som en behandling av astma eller som en behandling av andre luftveislidelser, skal vi da sette et mistenkelighetens stempel på dette fordi enkelte skieksperter "føler" at dette er mistenkelig?

En av landslagslegene ble intervjuet i en av dagsavisene om dette , og han forsikret at han aldri hadde gitt astmamedisin til andre enn de som har diagnostisert astma eller andre luftveisplager.

Men så føler altså enkelte at dette er i en gråsone. Hvem skal vi høre på?

Det blir omtrent som den svenske, kvinnelige langrennskjempen sa: -Jeg føler at Johaug ikke sier sannheten.

Er det slike uttalelser vi bør tillegge vekt? Eller er det de legene som forteller at de behandler langrennsutøvere med astmamedisin utelukkende dersom de har diagnosen astma eller har andre luftveisproblemer?

Mvh Sverre

 

Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg opplever ofte at folk feilstaver mitt navn

Publisert over 4 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.

samtidig som han nå har klart å feilskrive navnet mitt et titalls ganger. Jeg setter derfor strek for denne gang.

 

Jeg har ALDRI brukt det som en begrunnelse for at jeg nekter å diskutere med folk.

Særlig opplever jeg at folk litt opp i årene kan ta feil av navn. Jeg har inntrykk av at ganske mange opplever problemer med å huske navn korrekt når de blir eldre.

Men for Gilberg er det altså en grunn til å nekte å debattere med folk.

Det må vel være et utslag av kristen nestekjærlighet!

Mvh Sverre

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere