Jostein O. Waage

9

KrF har velgerpotensial blant liberale kristne

KrF bør gå til valg neste år på å etablere en regjering sammen med Ap og Sp. Dette vil gi et tydelig og klart alternativ til den sittende regjering.

Publisert: 22. okt 2016

Tiden nærmer seg for at KrF må ta stilling til hvilket regjeringsalternativ man går inn for i 2017. Her vil det være stort sprik internt i hva man mener er best, ettersom partiet ­basert på et livssyn har større intern spredning i politisk tenkning enn noe ­annet parti i Norge.

For fire år siden var det viktig å ­bidra til at landet fikk et alternativ til den ­regjeringen som da hadde sittet i åtte år. Det førte Frp inn i regjering for første gang. KrF har fått gjennomslag for mange ­saker i samarbeidet, men de store forskjellene har også kommet frem, ikke minst på grunn av Frps vedvarende retorikk i innvandringspolitikken.

Ikke mulig. Frp er tydelige på at de ikke vil støtte en borgerlig regjering som de ikke selv sitter i. For både Høyre og Frp er det selvsagt heller ikke mulig å gå til valg på noen annen regjering enn den de nå sitter i, eventuelt med utvidelse etter valget med Venstre og KrF. Det gjør at alternativet som mange i KrF ønsker seg med H/V/KrF i regjering, ikke er et realistisk alternativ.

Som det eneste partiet som klart har definert seg som et sentrumsparti, der samarbeid både til høyre og venstre kan tenkes, må da KrF vurdere hvilke ­andre alternativ som er realistiske i dagens ­situasjon. Det eneste som da trer frem, er en regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF.

Skepsis. Skepsisen mot Ap har vært stor i KrF av historiske grunner. Ap hadde sin base i tunge fagforeningsmiljøer som var skeptiske til kristne miljøer, og partiet var vant med å regjere alene og vise makt­arroganse overfor andre. Dette har endret seg betydelig i senere år. Partiet har fått erfaring med å regjere i koalisjon, og i takt med endringer i arbeiderkulturer har skepsisen mot kristne grunnverdier blitt mindre. Ap har også nå en leder med et erklært kristent livssyn.

Både Arbeiderpartiet og særlig Senterpartiet har ønske om å støtte opp om Den norske kirke. Når denne fra årsskiftet blir helt fri fra staten, men fortsatt blir avhengig av offentlig finansiering, vil det være svært viktig med en regjering og et stortingsflertall i neste periode som ­ønsker å bidra til en livskraftig folkekirke. Målet bør være et folkekirkeløft i neste stortingsperiode.

Da KrF hadde sin blomstringstid på slutten av 90-tallet med oppslutning opp mot 15 prosent, var dette etter en periode der partiet hadde støttet regjeringen Brundtland og åpnet opp for mer liberale tanker enn det som hadde vært vanlig før. Når KrF nå ligger nær sperregrensen og gallupenes underlagsmaterialer viser at mange velgere nå går fra KrF til Ap, er det åpenbart at potensialet for økt oppslutning om KrF ligger i at partiet orienterer seg mot et samarbeid med Ap.

Tydelig. Disse resonnementene ­fører alle frem til at i dagens situasjon bør KrF gå til valg neste år på å etablere en regje­ring bestående av Ap/Sp/KrF. Dette­ vil gi et tydelig og klart alternativ til den ­sittende regjering, og det er stor ­mulighet for at dette også vil kunne bli en flertallsregjering. Tyngdepunktet i norsk p­olitikk og kultur har over lang tid ligget litt til venstre for midten, og det betyr at en slik konstellasjon også vil kunne bli stabil over lengre tid.

Noen av de mest konservative kristne i KrF vil nok ha sterk motstand mot en slik konstellasjon. Potensialet for økt oppslutning om partiet ligger likevel i dag blant liberale kristne som nå stemmer på partier til venstre for KrF. Partiet kan på ny få en økning til gamle høyder og samtidig bidra til at folkekirken i fremtiden får et løft, noe som vil få betydning for generasjoner fremover.

Jeg ønsker KrF lykke til i den prosessen partiet nå går inn i.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 22.10.2016

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hmmm...

Publisert over 4 år siden
Jostein O. Waage. Gå til den siterte teksten.
Målet bør være et folkekirkeløft i neste stortingsperiode.

Jo, jeg skjønner at det å være et såkalt sentrumsparti har sine ulemper i et politisk landskap der det enten går til høyre eller venstre.  Vi lever i en tid der småpartiene hangler avgårde - Venstre, SV, SP, KRF og MDG, mens makten befinner seg i AP, Høyre og FRP landskapene.

Utrolig nok datt konservative SP ned i lommen til AP og det har ved flere valg vært et såkalt "politisk spill" knyttet til hvor KRF vil gå for å få mulighet til makt.  Isteden for å bruke energi på å tolke dette, så går flere velgere til partier som har en tydeligere poltisk agenda.

Jo, jeg kan skjønne at innad i et parti som fortsatt har "kristelig" i partinavnet kan være vanskelig å finne samling.  Det er nå - som et statlig kompromiss - endt opp med en kirke nr. 2 i det statlige landskapet - Folkekirken - som Waage representerer - der merkelappen ifølge ham selv synes å være "liberal" - i takt med tidsånden som ellers ruler det meste av det politiske landskapet.  

Krf er etter mitt syn ... passe. Partiet plassert i åpent lende i sentrum har en velgermasse som spriker i begge sideretninger. For noen er det ok med samarbeid med høyresida - for andre vil det i så fall være goodbye - og omvendt?

Slik det politiske landskap framstår nå, så kan det være all grunn til å stille seg spørsmålet - er det behov for noen flere bidrag fra Krf? Kontantstøtten rusler og går og røykeloven funker. Ut over det, så er det vel lite håndfast med adresse å spore i norsk politikk. Begge de to sakene ovenfor kunne sånn sett ha kommet fra hvilket som helst parti.

Krf i sentrum er i ferd med å oppløse seg selv. Partikjennemerkene er ørsmå og de kristne har forlengst fortatt tydeligheten.

Vil Krf'ere egentlig stemme til høyre eller til venstre for partiet så er jo det alternativer det er god grunn til å kunne leve med.

Hvilke kjerneverdier er det Krf'ere ser i å inngå fellesskap med avkristningssida til venstre?   Tidsånden  - og da også kreftene bak folkekirken - har jobbet i samsvar med de 10 punkter okkultisen Alice Bailey satte fram. Vi lever nå i en tid der vi er inne i en åndskamp der sataniske krefter vil ta fra oss den kristne arv. En av frontfigurene til new age-bevegelsen, Alice Bailey, skrev på slutten av sitt liv (døde i 1949) en bok som heter "The Plan" der strategien ble lagt fram. Som, dessverre, mange røster og her på vd hevder - så sa Bailey at alle religioner stammer fra den samme åndelige kilde. Hun spådde videre - at når menneskeheten innså det - så ville det skape både en ny verdensorden og en ny verdensreligion. Hun så for seg en verden uten adskilte religioner - bare troende.

Med dette i bunnen - som det kommende universielle trosgrunnlag - så ville de troende verden over akseptere et åndelig fellesskap - "cooperate with the divine Plan" - samarbeide i tråd med en nedfelt "guddomelig" plan - "revealed to them by the spiritual leaders of the world" - åpenbart for dem av de åndelige ledere i verden.

Selv om Bailey snakket varmt om universiell likestilt religion og tro, så ga hun - det samme som og mange på vd også dessverre gjør - Østen og deres religioner anerkjennelse som kilden til åndelig kunnskap og okkult visdom.

Strategien i "The Plan" er nedfelt i følgende 10 punkter:

1. Få Gud ut av skolen. Hvis folk vokser opp uten referanse til Gud, vil de senere i livet anse ham som irrelevant for sitt liv.

Bailey sa - pensum må forandres for å sikre at barna ikke blir påført den kristne arv. Skolen utruser barna for livet og fremtiden - hvilke verdier de skal hegne om og hvilke sannheter de skal stole på. Hvis du fjerner Gud fra skolen, så gir du barna en forståelse av at Gud er ikke viktig i møte med livet.

På den annen side - åpne opp for annen prakis - f.eks. tilby og lær barna i Transcendental meditasjon som gjør at barna forandrer sin åndelige bevissthet.

2. Bryt ned den kristne familiestrukturen ved å bryte kommunikasjonen mellom barn og foreldre, slik at de åndelige etiske verdier ikke blir videreført til neste generasjon.

Dette skulle bl.a. gjøres ved å gjøre barna mer likestilt med de voksne - gi de rettigheter som fratok foreldrene respekt og autoritet.

Lærerne er de som skal foreta impleteringen av "sannheter" ved å fortelle barna hva foreldre kan - og ikke kan - gjøre i forhold til barna sine. Ved å oppdra barna i "sannheten" om at de må finne ut av livet selv - utforske selv, så vokser det opp i en forståelse av at livet dreier seg om selvet og meg selv mer enn å låne øret til verdier og sannheter som kommer fra foreldrene.

Vi hører forslag om barn skal høres på tidligere og tidligere stadier i livet om helt grunnleggende tema som de allikevel mangler forusetning og kunnskap om f.eks. deres frihet til selv å velge hva de vil tro på uavhengig av foreldrenes synspunkter.

3. Ta bort restriksjonene for sex. Mennesket må bli frie til å nyte dette uten restriksjoner. Bidra til ytterligere å forringe den kristne familiestrukturen.

Ved å fremheve sex som nærest en rettighet uavhengig av alder - ved å frembære sex som den fremst glede i livet - bruk media - tv - filmindustri til å promotere en livsførsel som fjerner dem fra verdiene som er grunnleggende for en bærekraftig og et stabilt livslangt familieliv.

4. Siden sex er det sterkeste uttrykket for et menneskes livsnytelse, så må det uttrykkes i alle former: homoseksualitet, orgier- bare ingen blir skadet. Gjør homoseksualitet til en alternativ livsstil.

Så lenge to personer er enige, så er alt lov - også incest; ifølge Bailey.

5. Når sex er uten grenser, så er abort en selvfølge. Om mannen skal få ha sex uten konsekvenser, så må kvinnen få oppleve det samme.

Bailey så for seg en rask og effektiv lovlig aborthåndhevelse.

6. Gjør det å skille seg til en enkel og lett affære. Fri folket fra forståelsen av et livslangt ekteskap.

7. Skitne til kunsten i alle dets former. Fordrei musikk, malerkunst, diktning til noe uanstendig, umoralsk og okkult.

Kunst er en åndelig uttrykksform og når denne tilsmusses så er det et uttrykk for det mennesket har på innsiden. Når dette overstrømmer samfunnet, så oppleves det tilsmussede som det "normale".

8. Bruk mediene til å kontrollere og styre menneskers meninger. Bruk tv, film og presse. Hensikt: forandre menneskers tankesett.

9. Slå ned på all religiøs radikalisme. Slå ned på kristne som sier at Jesus er den eneste frelsesvei. Fjern dette ved å bringe de kristne til taushet og promoter andre religioner. Skap en bevegelse som er styrt av at mennesket selv bestemmer over seg selv og sin skjebne.

Sett interreligiøse bevegelser og humanisme på tronen.

10. Få styresmaktene til å gjøre alt dette som her er omtalt lovlig og få kirken til å gå god for disse 9 punktene. Få kirken til å akseptere prinsippene ved å si at det er greit.

Bailey forutså at kirken måtte endre sine doktriner.

Dette er ikke en kopi av valgstategi fra AP's landsmøte - dette er The Plan som faktisk ser ut til å funke også i kongerike Norge....

I et liberalt parti som Frp så vil de kristne grunnverdier være en del av det partiet favner om - likeså Israel. Bistand er det absolutt grunn til å nytenke og Frp har tanker i den retning. Om tanker ikke er i utgangspunktet like eller forenlige, så er det slik det er i et samfunn.  

Eller ... kanskje KrF skulle splittes - som det statlige driftede kirkelandskapet - i et "Folkeparti" som da vil være en igjenkjennede markør for Waage med likesinnede  - og et "Kristelig ....." som er igjenkjennede for de som er mer konservative og samlet i sine verdier?   De kristne er og på vei oppover i det politske landskapet, men noe sier meg at i Mangfoldssamfunnet anno 2016 kan "kristen" bli noe snevert som politisk markør.

For mange er Ap symbolet på en politisk styrt kirke der hensikten er å misbruke kirken i de holdnings- og verdipolitiske spørsmål som står på partiets agenda. Ap er mer enn fornøyd med stå'a slik den er i kirken nå...en lunken og splittet kirke....som er avhengig av betydelig samfunnsstyrt økonomi for å bestå.

Ap og sosialismen står for enretting av samfunnet og det er grenser for mye motstand som kan ytres før du blir et problem. Da kommer merkelappene i mot deg...som "fundamentalist", "bakstreversk", "bibeltro" (takk for den) "konservativ" o.s.v.

Hva så med et steg mot høyre? Så langt jeg leser det politiske kartet, så vil det bety at en blir akseptert for den en er..verken mer eller mindre..., men ingen vil direkte overstyre eller motarbeide deg...og det utgjør etter mitt syn en vesentlig forskjell.

Kommentar #2

Nils-Petter Enstad

120 innlegg  206 kommentarer

God analyse

Publisert over 4 år siden

Dette er en veldig god analyse. Utfordringen blir å få "liberale kristne" til å innse det samme. Det er mye fordommer i omløp også i denne gruppen velgere, og fordommer er det alltid vanskelig å frigjøre seg fra. 

Kommentar #3

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Fordommer?

Publisert over 4 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Det er mye fordommer i omløp også i denne gruppen velgere, og fordommer er det alltid vanskelig å frigjøre seg fra.

Hvilke fordommer siktes det til?

Kommentar #4

Nils-Petter Enstad

120 innlegg  206 kommentarer

De vanlige....

Publisert over 4 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Hvilke fordommer siktes det til?

Jeg tenker på de vanlige mørkemanns-/bedehus-fordommene som det er en del av blant ellers liberale og romslige kristne.

Kommentar #5

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

De vanlige?

Publisert over 4 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker på de vanlige mørkemanns-/bedehus-fordommene som det er en del av blant ellers liberale og romslige kristne.

Dette var omtrendtlig og lite nøyaktig. Det skulle vel ikke være vanskelig å beskrive dette mer treffende ettersom det er, ifølge deg selv, mye fordommer i omløp?

Det virker nesten som det er Enstad selv som har en del fordommer...

Kommentar #6

Jostein O. Waage

9 innlegg  6 kommentarer

Første skritt

Publisert over 4 år siden

Så er det klart: KrF vil i regjering, og den kan ikke inneholde Frp. Dette er et viktig skritt bort fra vedtaket for 4 år siden. Når kun sentrum-Høyre nevnes som alternativ, betyr ikke det at andre alternativ utelukkes. Vedtaket vil desverre ikke utløse det velgerpotensiale som det kunne gjort om det pekte på et mer realistisk regjeringsalternativ, og oppslutningen ved valget vil nok nå kun bestå av kjernevelgerne, dvs. 4-5%. Muligheten er likevel fortsatt til stede for at partiet etter valget kan ta nok et skritt mot venstre og komme i regjering, og i løpet av de neste 4 årene vokse til 7-8%. Jeg ønsker fortsatt partiet lykke til med prosessen frem mot et regjeringsskifte! 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere