Elisabeth Hoen

52

De små politiske partiene: nettblikk

Ved valget i 2013 var det 12 874 personer som stemte blankt. Andelen som stemte blankt var høyest i Finnmark fylke,0,8%, en økning på 0,2% for Finnmark sett opp mot blanke stemmer i 2009, mens det i de fleste fylker er mellom 4-5% som stemmer blankt.

Publisert: 16. okt 2016

I alle fylker i Norge så stemmes det blankt. På landsbasis utgjorde blanke stemmer 0,5%. I 2013 var valgoppslutningen på 78%, en 2,5% forbedring fra 2009. Dette gjaldt dog ikke for Finnmark.

Når en velger å gi en blank stemme er det et uttrykk for at en støtter demokratiet og valgsystemet i Norge, men en kan bare ikke finne et parti som en vil stemme på. Kanskje har en mistet troen på endringer som en selv gjerne vil se. Når det gjelder nettopp Finnmark så rapporteres det jevnlig nordfra, bl.a. gjennom avisen Nordlys, at deler av befolkningen i nord føler seg glemt. Mange føler seg sviktet av politikernes tidligere lovnader og det er lett å tenke seg, for meg som Oslo jente, at flere i nord føler seg utelatt og at dette kan være en forklaring på de mange blanke stemmene ved valget. I Finnmark, sammenlignet med resten av Norge, så har vi også størst andel av de stemmeberettigede som ikke stemmer i det hele tatt. I 2013 lå valgdeltakelsen på bare 71,4%, noe som er laveste tall av alle fylker i hele Norge. Altså 6,6% lavere enn snittet og hele 10,2% under valgdeltakelsen i Akershus. Noe må gjøres!

Hensikten med denne artikkelen er å følge opp forrige innlegg, http://debatt1.no/politiske-partier-nettblikk/ , og nå har jeg kikket på noen av de litt mer ukjente og mindre partier som finnes i Norge. At de er små betyr ikke at de ikke har gode refleksjoner som kan fenge mange. Det betyr heller ikke at de ikke kan ha like god politikk som de store. I Norge har vi et såkalt konsensusdemokrati, noe som betyr at det legges opp til samarbeid – ikke diktatur.Vi kan alle påvirke! For deg som ikke stemmer på de større partiene, men som likevel har lyst til å engasjere deg og forsøke å påvirke samfunnet, så gir jeg en oversikt nedenfor over partier som det også er mulig å stemme på ved valg. Alle store har vært små en gang 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere