Jørgen Berentsen Deem

3

Bibelske refleksjoner om Trump

Som alltid har kontroversielle og usmakelige uttalelser fra Presidentkandidat Donald Trump skapt debatt i avis og på Facebook. De aller fleste tar avstand fra det som blir sagt og mange lurer på hvorfor han i det hele tatt stiller som president. MEN:

Publisert: 16. okt 2016

Som konservativ kristen på høyresiden av norsk politikk har jeg i utganspunktet favorisert Trump etter nominasjonskampen ble avsluttet, selv om jeg i første omgang ønsket meg kombinasjonen Cruz/Rubio som President og VP-kandidater. Med mine kristendemokratiske verdier har det aldri vært aktuelt å støtte en kandidat som aktivt jobber for utvidet abort og seksuell liberalisering. Det er også viktig for meg at kommende president vil forsvare kristnes rett til religiøs integritet og "Bill of Rights" (se "kake-saken" og "ekteskapsattest-saken" hvor kristne ble straffeforfulgt for å ikke ville utføre arbeid som strider mot deres livssyn). At neste president også skal innsette 2-4 høyesterettsdommere er kanskje den aller viktigste grunnen til å være nøye med dette valget.

Når denne kandidaten da, som jeg viste på forhånd ikke levde et gudfryktig liv, atter en gang blir tatt i umoral og fornedrende uttalelser stiller det slike som meg på valg. Skal man fortsette å ønske denne kandidaten en vellykket kampanje? Håpe at motstanderen vinner? Eller bare glemme hele saken og ikke ta stilling til det siden jeg faktisk ikke kan stemme? Sistnevnte hadde vært enkelt; jeg er norsk statsborger og trenger ikke å mene noe om dette valget. Eller nei, slike valg kommer gjennom hele livet og kan dukke opp i Norge, det nytter derfor ikke å stikke hodet i sanden og late som at det ikke vil påvirke meg. Hva gjør jeg da? Jeg må gå til Gud og Bibelen.

Det er dessverre mange som har påberopt seg profetiske budskap og sikre spådommer om at "Gud har utvalgt og kallet" visse kandidater opp gjennom årene. Sist valg var det Mitt Romney, hvor blant annet avdøde Bob Jones, en profetisk person som jeg så opp til og verdsatte tjenesten til, var ganske sikker på at Gud bekreftet hans valgseier i en drøm. Jeg vil derfor ikke gå ut å profetere vinnere, men heller se på politiske ledere i Bibelen. I Nye Testamente har vi ikke mye å ta av, det er kun Herodes, Pilatus og enkelte andre lokale ledere som nevnes. Når Jesus først snakker om Herodes kalles han en rev, et uttrykk som vi kjenner igjen i det moderne politiske landskap. Ellers vet vi at Herodes ble slått av en engel og døde fordi han ikke gav Gud ære.

I Det Gamle Testamente derimot, finner vi mange mennesker som er beskrevet som "utvalgt" eller "salvet" av Gud. Det er mange konger og ledere i den listen, og noen av dem har fått hele livet sitt utlagt. De aller mest kjente; Saul, David og Salomon blir fullstendig "blottet" og alle kan lese om deres feiltrinn og mangler men også suksess. I følge Bibelen "feilet" Saul mest av disse, han ble fordømt lenge før hans tid var over. Hva gjorde han? I 1. Samuel 15 var Saul nådig mot kong Agag og sparte de fete dyrene mens Gud hadde befalt at kongen og dyrene skulle dø, hans synd var ulydighet mot Gud. Han hadde tidligere også gjort handlinger på eget initiativ men denne hendelsen var "siste dråpen".

Kong David er "kroneksempelet" på en leder som Gud velsignet og elsket, gjennom resten av Gamle Testamentet settes han som standard for god ledelse og rett styre. Vi kan lese om konge etter konge som enten vandret eller ikke vandret som "sin far David." Det som er forunderlig med han, er at hans suksess var å vende seg til Gud i enhver situasjon og ydmyke seg når han måtte. David var samtidig en morder, forråder og i tillegg utro med en gift kvinne. Allikevel vendte Gud alt andre veien; deres førstefødte døde som straff for deres handling men den neste ble faktisk konge etter David. David mistet ikke sin posisjon eller favør hos Gud, for hans overgivelse, ydmykelse og omvendelse var det virkelige målet.

Salomo kom etterpå, sønn av Batseba og David. Den viseste kongen på jord og tidenes rikeste hersker. Han hadde et veldig spesielt forhold til kvinner, han hadde faktisk flere hundre av dem i sitt harem. Var det dette som gjorde at han "feilet"? Nei, det var avgudsdyrkelsen som gjorde det. Han gav etter for presset fra koner og harem og bygde alter til ulike avguder, slik ødela han det som kunne blitt et Gudfryktig dynasti.

Dette fortsetter gjennom hele Gamle Testamente. De som tilbad og adlød Gud, og rev ned andre altere gjorde godt i Guds øyne. De som glemte Gud og tilbad andre guder "gjorde ondt i Herrens øyne". Gud målte ledere på hva de innførte og hvem de fulgte. Konger som tillot liberalisering, menneskeofringer og jobbet i mot Guds lov var onde, uansett hvordan de var ellers. Konger som innførte Guds lover og fremmet Han i landet var gode, det gikk faktisk ikke på privatlivet deres. Det er også interessant å merke seg at Israels dommere også ble dømt på hvilken politikk de førte, dette har også sammenheng med dagens situasjon (les: høyesterett).

Mange tenker nå at dette ikke kan sammenlignes med dagens presidentvalg. Man tenker gjerne: Vi er i den nye pakt, USA er ikke Guds folk slik som Israel i GT, vi har nye standarder for personlig liv, det er ubibelsk å tale nedverdigende om andre, vi stoler ikke på at dem som blir valgt holder ord, alt er politisk spill, dagens politikk kan ikke sammenlignes med datidens styre osv. Slik situasjonen er i dag, så kan vi absolutt sammenligne med dagens samfunn. Vi snakker om en statsleder hvis poltikk setter standard for landet.

Vi har i teorien 2 valg - enten han som har et nedverdigende kvinnesyn og korttenkt temperament - eller hun som er på kanten med loven og er en vaskeekte politisk skuespiller. Da velger jeg å se bak begge to, jeg går til kjernen av Politiken og "Det de vil innføre i landet". Clinton-administrasjonen vil innføre en verdiliberalt policy som ikke kan forsvares i Bibelen, og utnevne dommere som jobber for akkurat det samme. Utvidede Abortlover, LBGT-rettigheter, adopsjon for alle slags par, innskrenking av Bill of Rights er bare noe av det vi kan forvente oss. Ting som er ondt i Herrens øyne.

Da foretrekker jeg han som kommer med en regjeringen, Visepresident, høyesterettsdommere, parti og politikk som gjenspeiler kristenkonservative verdier. Det er langt fra perfekt politikk, men forskjellen mellom disse kandidatenes politikk er for stor til å være likegyldig ovenfor.

Kommentar #51

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Pro bibel"

Publisert rundt 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er Oddbjørn som bruker en debatteknikk jeg selv har brukt noen ganger, for å demonstrere det urimelige i min refleksjon rundt temaet. Former om en setning slik at det virker som om jeg sier Trump er pro bibel - det har jeg ikke sagt, annet enn at den politiske siden han representer sogner mer til bibel enn den andre.

Ja, du har presisert nærmere hva du mente i senere kommentarer, men i første omgang uttrykte du deg på en måte som var egnet til å misforstå.

Så er det selvsagt et stort spørsmål hva/hvem Trump faktisk representerer.  Den ene etter den andre av ledende republikanere har jo nå tatt offentlig avstand fra ham (noen av dem har sågar kommet med direkte anbefalinger om å stemme Clinton for å unngå en politisk katastrofe).  Dette gjelder også en rekke kristenkonservative "pro bibel"-representanter.

Kommentar #52

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Trump en politisk klovn

Publisert rundt 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Så er det selvsagt et stort spørsmål hva/hvem Trump faktisk representerer. Den ene etter den andre av ledende republikanere har jo nå tatt offentlig avstand fra ham (noen av dem har sågar kommet med direkte anbefalinger om å stemme Clinton for å unngå en politisk katastrofe). Dette gjelder også en rekke kristenkonservative "pro bibel"-representanter.

Som i samme kommentar du siterer så understreker jeg også min motvilje mot Trump. Men han er en politisk klovn jeg finner mer ufarlig enn rivjernet Clinton.

Kommentar #53

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Rart

Publisert rundt 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Som i samme kommentar du siterer så understreker jeg også min motvilje mot Trump. Men han er en politisk klovn jeg finner mer ufarlig enn rivjernet Clinton.

Dette er altså en mann som enten ikke vil respektere valgutfallet og rope om juks, og på den måten undergrave troverdigheten til demokratiet, eller fengsle sin motkandidat avhengig av hvordan resultatene ser ut.

Han er totalt uforutsigbar. Det er hvertfall ikke ufarlig.  

Kommentar #54

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Politikk og bibel

Publisert rundt 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Former om en setning slik at det virker som om jeg sier Trump er pro bibel - det har jeg ikke sagt, annet enn at den politiske siden han representer sogner mer til bibel enn den andre.

Det å påstå at en politisk organisjon er mer "bibelsk" enn en annen vil som regel alltid være farget av ens egne preferanser og er ikke målbart.

Hva i all verden er det å være "bibelsk"? Jesus ble neppe anerkjent som bibelsk av sin samtid, og aldri oppfordret han sine etterfølgere til politisk kamp. Dersom du leser Paulus sine tekster i sammenheng, vil du, dersom du evner å se det, oppdage at han så absolutt ikke hadde forventninger til at politiske partier kunne innestå for evangeliske sannheter. Tvert i mot anbefalte han de kristne  å lyde verdslige myndigheter, unntatt dersom de  ble avkrevd å fornekte Kristus. Han anbefalte til og med dem som hadde lavere rang, f eks slaver å akseptere sin stilling, og ikke kjempe politisk. Dette gjorde han fordi hans perspektiv gikk lengre enn denne verdens, og han visste at den endelige utfrielsen var livet i Kristus.

Det er ganske skremmende å lese at Republikanere er spesielle bærere av evangeliet, jeg tror nok vi må innse at politikkens vesen står i radikal motsetning til evangeliets budskap om ikke strebe etter makt, å tåle alt, og gjøre det gode, uansett hva det måtte koste den troende av prøvelser.

Kommentar #55

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

pussy focus

Publisert rundt 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Men han er en politisk klovn jeg finner mer ufarlig enn rivjernet Clinton.

Denne mannen, som helt riktig framstår som en klovn, som uten unntak alltid skylder på andre når han ikke får det som han vil, han er altså "mer ufarlig enn Clinton"?

Clinton er nok ingen søndagskoletante, like lite som Trump er bibelsk.

Men jeg et stygt redd for at mann som så totalt mangler sunn evne til refleksjon og selvinnsikt, i en internasjol krise, nærmest i affekt kunne trykke på atomknappen, og så i etterpå, om han hadde overlevd, ville skyldt på den første og beste han hadde kommet på. Muligens Melanie, fordi han i samme i samme øyblikk hadde vært opptatt med hennes pussy.

Kommentar #56

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Operation Veritas

Publisert rundt 5 år siden
Tommy Surland-Hansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er altså en mann som enten ikke vil respektere valgutfallet og rope om juks

Demokratiske provokatører ifølge videobevis.

Er det dette hva en kan kalle for demokratisk (parti)redelighet?

Exclusive: O’Keefe Video Sting Exposes ‘Bird-Dogging’ — Democrats’ Effort to Incite Violence at Trump Rallies


http://www.breitbart.com/big-government/2016/10/17/exclusive-okeefe-video-sting-exposes-bird-dogging-democrats-effort-to-incite-violence-at-trump-rallies/


"Democrats have used trained provocateurs to instigate violence at Republican events nationwide throughout the 2016 election cycle, including at several Donald Trump rallies, using a tactic called “bird-dogging,” according to a new video investigation released Monday by James O’Keefe’s Project Veritas."

https://youtu.be/5IuJGHuIkzY

Kommentar #57

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Here we go again.

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
http://www.breitbart.com/big-government/2016/10/17/exclusive-okeefe-video-sting -exposes-bird-dogging-democrats-effort-to-incite-violence-at-trump-rallies/

Å bruke ytre-høyre siden Breitbart.com som sannhetsvitne er uten troverdighet. 

Siden er blitt beskylt for å ta imot penger for å publiserere oppdiktede pro-Trump saker, i tillegg er tidligere styreformann Stephen Bannon nå høyt i Trump-systemet og aktiv i Trump-kampanjen.

Det er en side som ikke har vært redd for å publisere fabrikerte historier og er anti-Hillary så det holder. Som sagt, ingen troverdighet. En typisk side å bade i for konsiprasjonsteorister.

Hva den saken ellers hadde i denne tråden å gjøre er også et mysterium. Trump sier det han sier og gjør det han gjør uavhengig av både den ene og andre. Han er ikke valgt av Gud eller kvalifisert til presidentrollen overhodet.

 

Kommentar #58

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Valget er avgjort

Publisert rundt 5 år siden

Det blir Clinton om det ikke skjer noe helt ekstraordinært. På norsk sier vi bare Klinten.

Nå kjenner de fleste til begrepet å skille "klinten fra hveten". Det betyr å skille ugresset, eller det verdiløse, fra det spiselige og verdifulle. Det synest nok en del passer godt i seg selv. Mer alvorlig er det at vi da er vi rett i Matteus 13:25 og tidsalderens ende. 

(Nå er ikke Donald hveten om noen gjerne vil misforstå meg dit.)

Heller ikke er dette noen åpenbaring, profeti eller spådom.

Det er bare en raritet med en alvorlig undertone som etter mitt syn treffer veldig godt på tiden.

Kommentar #59

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Er cnn og dailymail høyreekstreme?

Publisert rundt 5 år siden
Tommy Surland-Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hva den saken ellers hadde i denne tråden å gjøre er også et mysterium. Trump sier det han sier og gjør det han gjør uavhengig av både den ene og andre.

Så hvordan vet du hva som ligger bak Trump sine refleksjoner, og uttalelser?

Det er så absolutt masse negativt med Trump, - men millioner av amerikanere anser Hillary Clinton for å ha vesentlig mer dritt i bagasjen enn Trump.

Det er så masse mediene kunne snakket om, DERSOM de hadde hatt en 'sannhetsagenda' - men det er nok en helt annen agenda som er ute å går. 

Hillary for alle penga!

Dersom disse videoene var så 'løgnaktige', - så er det da visserligen pussig at diverse personer mister jobben på grunn av disse videoene:

Er dailymail og cnn også høyreekstreme som forteller om dette?

 

Fra edition.cnn.com:    Dem operative 'stepping back' after video suggests group incited violence at Trump rallies

Fra dailymail:   Clinton campaign contractor caught in voter-fraud video sting is a felon who visited the White House 342 times – including a meeting in the OVAL OFFICE – but Obama's spokesman won't defend him

Kommentar #60

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Hahahaha

Publisert rundt 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Denne mannen, som helt riktig framstår som en klovn, som uten unntak alltid skylder på andre når han ikke får det som han vil, han er altså

En påstand om at Donald Trump opptrer som en klovn, en klovn uten humor, er plump og bløffer og lyver i annenhver setning, kommer med rasistiske utsagn, er jeg ikke helt uenig i. Men en sak er nå hvordan vi og mange amerikanere oppfatter han, en annen sak er hvordan den jevne amerikaner oppfatter han. Ikke det at de nødvendigvis oppfatter han som klok og veltalende, men han opptrer som et alternativ og en motsats til det Hillary Clinton står for.

For mange amerikanere fremstår Hillary Clinton som en reprentant for den klassen som har stjålet enorme verdier og styrtet deler av middelklassen ut i arbeidsløshet og vekk fra sine hjem. Hvorvidt Donald Trump står for mye av det samme, kan diskuteres, men han fremstår ikke slik og selger seg ikke slik i valgkampen.

En annen sak, for oss som verken bor i USA eller skal stemme i det amerikanske valget, så er det andre spørsmål som kanskje er viktigere. Noe jeg ikke forstår, er hvordan relativt oppegående mennesker (enten det nå er kunnskapsløshet, latskap eller propaganda) klarer å unngå å se hva Hillary Clinton står for og har stått for i forhold til utenrikspolitikk.

Hillary Clinton representerer en politikk for statskupp, brudd på internasjonal lover og folkerett. Hun representerer samme internasjonale politikk som tidligere utenriksminister Madelaine Albright stod for ("Invasjonen av Irak var verdt prisen på 500 000 døde irakiske barn"), blant annet gjennom dette utsagnet om drapet på Muammar al-Gaddafi, "Vi kom, vi så, han døde", etterfulgt av latter, hahahaha.

NRK og andre mainstream media, fokuserer i stedet på Donald Trumps tidligere og nåværende ekskapader.

Hvorvidt Donald Trump eventuelt ville representert noe annet som president, er jeg ikke så sikker på, uansett om han har uttrykt en mindre konfronterende og krigslysten holdning blant annet til Russland. Men i tillegg har han uttrykt skepsis til internasjonale frihandelsavtaler som TISA/TTIP, avtaler som vil svinebinde oss til en markedsliberalistisk handelspolitikk med uante skadelige konsekvenser som vil være en gavepakke til store (amerikanske) gigakonsern og være uten angrerett.

En ting er å mislike Trump, en annen sak er å overse slike sider hos Clinton.

Kommentar #61

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Neida

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Er dailymail og cnn også høyreekstreme som forteller om dette?

Finner du artikler som ikke er fra høyre-ekstreme eller konspiatoriske sider, så skal jeg lese de. CNN og Daily Mail er absolutt akseptable, jeg er ikke urimelig heller.

Ser ut som et råttent egg som prøver seg på et misforstått hjelpetiltak for demokratene, som er raske med å distansere seg fra dette. Slike folk vil nok ingen av kandidatene ha i sine rekker.

Just for the record, jeg er ingen Hillary-tilhenger per se. Som nevnt flere ganger håper jeg dette presidentskapet blir et gjestespill og at det blir en mer samlende kandidat neste gang.

Det jeg har prøvd å gjøre her, er å kommentere hvordvidt det er bibelsk belegg for å velge Trump, men jeg blir stadig kastet ut på sideveier med ting som er trådens tema uvedkommende.

Hvis man fra nå av konsentererer seg om det her, tror jeg vi kommer litt videre også.

Kommentar #62

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Forsåvidt.

Publisert rundt 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
En ting er å mislike Trump, en annen sak er å overse slike sider hos Clinton.

Ikke uenig i det, men trådstarter ønsker å koble Bibelen på Trumps kandidatur. Det er sterkere lut enn å mislike den ene eller den andre.

Foreløpig er jeg ikke overbevist.

Kommentar #63

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Vel

Publisert rundt 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
En ting er å mislike Trump, en annen sak er å overse slike sider hos Clinton.

Grunnen til mine kommentarer var å ta til motmæle mot dem som bruker bibelen som argument for det republikanske parti og Trump som skikket fordi han likner Israel s Kong David. 

Jeg er sterkt uenig I denne måten å argumente for kriste verdier, og enda mer uforståelig blir det når man argumenter for at disse verdiene blir fremmet med Donald som president.  

Kommentar #64

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Enig!

Publisert rundt 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Det er ganske skremmende å lese at Republikanere er spesielle bærere av evangeliet, jeg tror nok vi må innse at politikkens vesen står i radikal motsetning til evangeliets budskap om ikke strebe etter makt, å tåle alt, og gjøre det gode, uansett hva det måtte koste den troende av prøvelser.

Enig i hvert eneste ord i din kommentar!

Hvem ville du stemt på - og hvorfor?

Kommentar #65

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Gud innsetter styresmaktene

Publisert rundt 5 år siden
Tommy Surland-Hansen. Gå til den siterte teksten.
men trådstarter ønsker å koble Bibelen på Trumps kandidatur. Det er sterkere lut enn å mislike den ene eller den andre.

Gud innsetter styresmaktene og deres øverste ledere:

RIKDOM KAN BLI TIL ULYKKE

7 Ser du at fattige undertrykkes,

 at rett og rettferd blir krenket i landet,

 så undres ikke over dette.

 Én styresmakt vokter på den andre,

 og over dem begge står en som er høyere.

 8  Det er alltid en fordel

 at landet har en konge

 som sørger for at jorden blir dyrket.

                                              Fork 5,7-8

 16 Videre så jeg under solen:

 Der retten skulle rå, var det ondskap,

 på rettferds sted var det gudløshet.

 17  Da sa jeg i mitt stille sinn:

 Det er Gud som skal dømme

 de rettferdige og de onde.

 Han har fastsatt en tid

 for alle ting og for alt som blir gjort.

                                      Fork 3,16-17

 

 Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten, er innsatt av Gud. Rom 13,1

 

  Dere skal for Herrens skyld underordne dere under enhver myndighet blant menneskene, enten det er keiseren, den øverste,1 Pet 2,13

Kommentar #66

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

"Rigging elections for 50 years"...

Publisert rundt 5 år siden
Tommy Surland-Hansen. Gå til den siterte teksten.
Ser ut som et råttent egg som prøver seg på et misforstått hjelpetiltak for demokratene, som er raske med å distansere seg fra dette. Slike folk vil nok ingen av kandidatene ha i sine rekker.

Fra Wnd.com: O'KEEFE FALLOUT: FEC ASKED TO PROBE HILLARY, SUPPORTERS

The Federal Elections Commission has been asked to investigate charges made in a series of undercover videos that show Democratic operatives not only explaining how they are trying to influence the presidential election by manipulating the vote but boasting about it.

The complaint was filed by the Public Interest Legal Foundation, a nonprofit organization “dedicated to protect the right to vote, preserve the constitutional framework of American elections, and educate the public on the issue of election integrity.”

It cites the evidence made public in videos released by James O’Keefe’s Project Veritas.

The videos have resulted already in two Democratic operatives who appeared on them losing their jobs.

http://wnd.com/2016/10/democrat-confesses-to-rigging-elections-for-50-years/

One is Scott Foval, who had worked for People for the American Way, a George Soros-funded group, and more recently with Americans United for Change.

In the video, he said: “You know what? We’ve been busing people in to deal with you f—ing a—–es for 50 years, and we’re not going to stop now.”

Also, he said he and his agents are “starting anarchy” by creating “conflict engagement … in the lines at Trump rallies.”


Kommentar #67

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Oops

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Fra Wnd.com: O'KEEFE FALLOUT: FEC ASKED TO PROBE HILLARY, SUPPORTERSOg der var du tilbake til tøysesider igjen.

De står jeg over. Finn seriøse nyhetskilder og jeg skal lese.

For n´te gang i denne tråden: Jeg forholder meg ikke til konspirasjonteorier.

Og du er utenfor trådens tema som vanlig.

Kommentar #68

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Svein Ausland. Gå til den siterte teksten.
Da lyder det mye klokere å dempe gemyttene ved å bygge bro til Russland og samarbeide seriøst om å slå ned IS, slik Trump sier. Det skal ikke mye til for å lykkes bedre utenrikspolitisk enn det Obama har klart i sin periode, og kanskje også Hillary har fått så mye visdom at ho nok vil gjøre det bedre denne gangen om ho får en ny sjanse.

Det nytter ikke spess mye å klage på at Obama ikke har fått til alt han ønsket seg. I seks av sine åtte år har han slitt med en republikansk dominert kongress som ikke ga ham tilstrekkelig spillerom. 

Kommentar #69

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Det er ganske skremmende å lese at Republikanere er spesielle bærere av evangeliet, jeg tror nok vi må innse at politikkens vesen står i radikal motsetning til evangeliets budskap om ikke strebe etter makt, å tåle alt, og gjøre det gode, uansett hva det måtte koste den troende av prøvelser.

Dette har historiske tradisjoner tilbake til de første tiårene av USAs historie. I dagens politikk har det med et restriktivt abortsyn å gjøre, og holdningen til Israel. Det er de kristne evangelistene som tror på Armageddon og som for så vidt imøteser at Armageddon kommer for da skal Gud sette nettopp deres flokk i forsetet. Forrige dagen skrev jeg at Trump hadde mistet mye sympati i de leirene men det er mulig at de er blandt de urokkelige kjernevelgerne som ikke lar seg påvirke av realiteter. Så sent som i går sveipet jeg innom en meningsmåling som viser at han har støtte hos mange organiserte uttalte kristne, også katolikker. Jeg regner med at det først og fremst har rot i Pro-Life-bevegelsen. 

Men som vi begge påpekte forrige dagen er denne sammenblandingen av religion og politikk, og særlig forsøkene på å lese dagens politikk inn i Bibelen en farlig miks. Som vi ser fører det til mye paranoia, og det virker som at når man leser Bibelen slik er det nettopp min flokk og min tro som skal begunstiges. Å bruke Bibelen til å bygge opp under seg selv og sitt på denne måten er ikke særlig bibelsk. Det er hersketeknikk. Ut fra dette er det lett å si at ytterliggående kristne ikke har begrep om politikk men heldigvis finnes det mange normale kristne som gjør mer moderate valg. Disse vurdererer vel også sin helhet slik at det er mulig å stemme på Clinton, slik kristne i Norge stemmer på alt mulig fra Raudt til De Kristne. 

Kommentar #70

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Siden trådstarter kun starter innlegg

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
The videos have resulted already in two Democratic operatives who appeared on them losing their jobs.

Siden trådstarter kun starter innlegg og har tydeligvis for vane ikke å kommentere svarene, da står du vel fritt til å komme med slike opplysninger som ikke klør like mye i ørene for alle.

Slike opplysninger er det jo vanskelig å argumentere i mot, når de udiskutabelt tilhører nåtids historien. Takk for opplysningene. :-)

Kommentar #71

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Megabra kommentar

Publisert rundt 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Hvorvidt Donald Trump eventuelt ville representert noe annet som president, er jeg ikke så sikker på, uansett om han har uttrykt en mindre konfronterende og krigslysten holdning blant annet til Russland. Men i tillegg har han uttrykt skepsis til internasjonale frihandelsavtaler som TISA/TTIP, avtaler som vil svinebinde oss til en markedsliberalistisk handelspolitikk med uante skadelige konsekvenser som vil være en gavepakke til store (amerikanske) gigakonsern og være uten angrerett.

En ting er å mislike Trump, en annen sak er å overse slike sider hos Clinton.

Megabra kommentar Grape!

Skulle ønske alle var like våken som deg i dette.

Kommentar #72

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Videodokumentasjon burde da visserligen holde!

Publisert rundt 5 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Slike opplysninger er det jo vanskelig å argumentere i mot, når de udiskutabelt tilhører nåtids historien. Takk for opplysningene. :

Videodokumentasjon er tydeligvis ikke nok for diverse 'herrer' her inne på VD. 

Hersketeknikk skal brukes for alle penga!

WND.com er muligens verdens største kristne nettside, - og driver med undersøkende journalistikk - i motsetning til storparten av den 'avhengige presse' som ikke ser ut til å være annet enn repeterende hylekor.

Anbefaler WND.com på det aller varmeste! Det er så absolutt ikke noe konspirasjonsnettsted, - selv om 'vår' konspirasjonshersker tydeligvis skal ha den fulle 'sannheten' om hvilke sider som er til å stole på!

Kommentar #73

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Da så.

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Videodokumentasjon er tydeligvis ikke nok for diverse 'herrer' her inne på VD.

Hersketeknikk skal brukes for alle penga!

Det florerer med tvilsomme videoer på VD og andre steder. Det er ikke gyldig dokumentasjon. For min del må det komme fra et sted med allmenn troverdighet. Et rask overblikk på nettstedet du linker til viser en alternativ tilnærming til mange saker og er således et nettsted jeg anbefaler folk å holde meg unna.

Men det er min mening og ingen andres. Jeg kan ikke snakke for og tar ikke ansvar for hva andre sier og mener. Men jeg vil ha fakta fra steder jeg stoler på.

Det du har vist meg fra diverse sider har ikke en allmenninformerende agenda, det er idealister med klassiske konspirasjonstenking ulmende under alt som skrives. Det er uinteressant for meg og tråden uvedkommende. Har du i det hele tatt noe å si til den? Hva har trådstarters bibelske tilnærming til Trumps kandidatur med din mediakonspirasjon å gjøre? Etter over 70 kommentarer og utallige oppfordringer hadde det vært interessant å hørt noe annet enn sutring over å bli motsagt.

PS. Å kalle en meddebattant for "konspirasjonshersker" er et skoleekspempel på hersketeknikk.

Kommentar #74

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Videodokumentasjon er tydeligvis ikke nok for diverse 'herrer' her inne på VD.

Jeg leser aldri linker og ser aldri snutter. Jeg forholder meg til hva debattanten selv mener uten å skyve andre foran seg. I grunnen er det mer interessant. Har han ikke noe eget å si kan det bare være det samme. 

Kommentar #75

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Definatorrollen...

Publisert rundt 5 år siden
Tommy Surland-Hansen. Gå til den siterte teksten.
PS. Å kalle en meddebattant for "konspirasjonshersker" er et skoleekspempel på hersketeknikk.

Du driver å bortdefinerer skikkelige nettsider som konspiratoriske, - og denne definatorrollen må vel kunne gies et navn!

Kommentar #76

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Mye skjer samtidig i disse tider.

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Videodokumentasjon er tydeligvis ikke nok for diverse 'herrer' her inne på VD. Hersketeknikk skal brukes for alle penga! WND.com er muligens verdens største kristne nettside, - og driver med undersøkende journalistikk - i motsetning til storparten av den 'avhengige presse' som ikke ser ut til å være annet enn repeterende hylekor.

Takk for dette tipset, kjente vel ikke til dette nettstedet fra før av for det er jo begrenset hvor mye tid en har til å finne fram til slike nettsteder og ta til seg av informasjon. Det er jo så mye og mangt som kan komme fra kristenhold, også forhold en bør være på vakt mot. Vet du hvilken teologisk retning de som driver denne nettsiden tilhører?

Globalliseringen er et stort endetidstegn som er inngangen til Trengselstiden og avslutningen av nådetiden. Derfor er det viktig å kjenne til tidens tegn og være våkne som Jesus formaner om. For så sant vi hører Guds Rike til som ikke er av denne verden, så er vi da som fremmede i denne verden.

Samtidig bør en være på vakt mot å forhindre globalliseringen som er en del av Guds plan i avslutningen av nådetiden, for ellers kan vi stride mot Gud plan. Gud vil jo også gi seg tilkjenne for verden i trengselstiden som Han har lovet via profetiene, også ved de to vitnene som Gud vil virke gjennom i en periode i Trengselstiden:

 3  Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1.260 dager." 4 Dette er de to oliventrær og de to lysestaker som står foran jordens herre.

  5 Og er det noen som vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender. Ja, om noen vil skade dem, slik skal han dø! 6 De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

 7  Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. 8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet. 9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem. 10 Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden.

 11  Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem; de reiste seg opp og stod på sine føtter, og de som så dem, ble grepet av stor frykt. 12 Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem: "Stig opp hit!" Og de steg opp til himmelen i en sky, midt for øynene på sine fiender. 13 I samme stund kom det et stort jordskjelv. En tiendedel av byen raste sammen, sju tusen mennesker ble drept, og de som var igjen, ble forferdet og gav himmelens Gud ære.

 14  Det annet ve er nå over. Men det tredje ve kommer snart. Åp 11,3-14

 Det er ikke alle som har sans for slik dokumentasjon som du henviser til og dokumentasjonen ovenfor, egentlig har det med åndskrefter å gjøre.

Vi lever i vanskelige tider som vil bli enda vanskeligere, der motsetningene øker. Undersøkende journalistikk er kun forbeholdt dem som søker etter å finne ut hva som virkelig skjer, annen journalistikk dirigerer "nyhetsbildet" tilpasset den såkalte politisk "korrekte" agendaen. Begge sider har hver sine forsvarere med helt ulike intensjoner og hensikt, de som foretrekker å forholde seg til hva som virkelig skjer; og de som forholder seg til den lysskye antikristelige globallistiske politisk ideologiske agendaen.

Globallismens agenda er så lyssky som den kan få bli, planleggingen skjer i det skjulte og iverksettes politisk. En ser jo hva som har skjedd med Snowdon og Wikileaks lederen, der slike varslere behandles som skadelige "landsforrædere". Da vil jo også de som i hederlig oppriktighet driver gravende journalistikk også oppfattes som "konspirative" for å undergrave det som oppdages, også alle som videreformidler slike opplysninger og dokumentasjon forsøkes rammes.

 Dette er et av mange eksempler på hvordan oppriktige gravende journalister på ekte skadelig konspirativ vis beskyldes for å hjelpe Trump:

 Jobbet i forkledning i ett år for å avsløre Clintons valgkampmetoder

Han benekter at han er en aktivist sier at avsløringene heller ikke handler om å hjelpe Donald Trump i valgkampen.

– Jeg tror og håper at dette gir utslag i valgkampen. For oss hadde det vært en enorm seier om Trump nevner dette i kveldens presidentdebatt. Jeg er ikke en tilhenger av Trump. Målet mitt er å gi makten tilbake til folket, sier O’Keefe.

Han utdyper:

– Makten i USA er i dag mer korrupt enn på noe annet tidspunkt i historien. Makteliten sikrer seg selv og glemmer resten av folket. Med disse videoene gjør jeg den jobben journalistene skulle gjort, som er å avsløre hva som skjer på bakrommene. Borgerjournalistikk er fremtiden. Den eneste måten vi kan rydde opp i dette er å ha hundrevis av journalister i forkledning som filmer alt disse maktmenneskene ikke vil at vi skal se, sier han…….

Trump-skandalene gjør Wikileaks mindre skadelig for Clinton: Ni Wikileaks-lekkasjer Clinton slipper billig unna

http://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/jobbet-i-forkledning-i-ett-%c3%a5r-for-%c3%a5-avsl%c3%b8re-clintons-valgkampmetoder/ar-AAj9zqw?li=BBr5A5g&ocid=mailsignout

 

Slike journalister får hardere kår i takt med økende globalisme (antikristelig), om noe stykkevis og delt avsløres vil jo alt uansett komme fram i lyset en dag. Kristne er jo ikke kalt til å kjempe for verdens sak, men for Guds Rikes sak. Til det blir vi utrustet og styrket.

Merker selv hvor fort og lett det er å bli litt for politisk engasjert og dermed litt mindre opptatt med det vesentlige, da er det godt å bli påminnet om dette:

 VÆR BEREDT NÅR HERREN KOMMER!

35  Spenn beltet om livet og hold lampene tent, 36 lik tjenere som venter sin herre hjem fra gjestebud og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. 37 Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal spenne beltet om livet, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem.

 38 Ja, lykkelige er de som han finner beredt, selv om han først kommer i andre eller tredje nattevakt. 39  Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når tyven kom, ville han ikke la ham bryte inn i huset sitt.

 40 Vær også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.41  Da spurte Peter: "Herre, er denne lignelsen bare for oss, eller er den for alle?" 42 Herren svarte: Hvem er en tro og klok forvalter, en som herren betror oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem mat i rette tid? 43 Det er den tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han! 44 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier.

 45 Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: "Det varer lenge før min herre kommer", og så gir seg til å slå tjenesteguttene og pikene og ete og drikke og fylle seg. 46 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro. 47 Den tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det han vil, han skal få mange slag.

 48 Men den som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, han skal slippe med færre.Den som har fått mye, ventes det mye av. Og den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer av. Luk 12,35-48

Med tanke på hva som skjer i disse tider, så er det viktig å huske på Russlands rolle, mye skjer samtidig i disse tider:

Publisert 18 mars 2015 Trusselen fra øst og Gog-krigen:

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread11565212/

P.S.: Viktig å følge med på hva som skjer i og rundt Israel, jødene og de kristne i lyset fra Skriftene og profetiene. Tidens tegn gjenkjennes jo også ved det.

Kommentar #77

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Ok

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Du driver å bortdefinerer skikkelige nettsider som konspiratoriske, - og denne definatorrollen må vel kunne gies et navn!

La oss kalle hverandre navn, det er produktivt. Mitt navn til deg blir da sutre-kongen.

Nå går det fremover.

Og nå har du over 10 kommentarer i denne tråden uten å ha vært innom temaet. Hva slags navn skal man lage til det tro...?

Og for å adresse siste side du ikke kaller konspiratorisk. Å påstå at demokratene har jukset og rigget valget i 50 år er surr og rør fra ende til annen. Det må jo være tidenes mest hjelpeløse juksekampanje å få valgt feks Bush x2 og Reagan. Slik kan ikke jeg ta seriøst.Uansett hvor mange navn du vil slenge ut mot motdebattanter.

Trådens tema nå eller?

Kommentar #78

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
P.S.: Viktig å følge med på hva som skjer i og rundt Israel, jødene og de kristne i lyset fra Skriftene og profetiene. Tidens tegn gjenkjennes jo også ved det.

Jeg skal trekke fra litt for at i en bibelsk verden, hvor alt var tuftet på den ene tro, og alle rettet seg etter Bibelen, kunne du kanskje hatt noen poenger. Slik du resonnerer nå blir det å gjøre opp regning uten vert siden mange ikke har Bibelen som rettesnor, siden den rett og slett interesserer mange midt i ryggen og at de heller ikke følger på noen måte skriftens ord. Derfor faller resonnementet igjennom, siden det er basert på feil premiss. 

Og igjen, det viser hvorfor evangeliske kristne ikke skal styre verden. Du viser med egne ord hvor galt det kan gå om dere får makten. Da vil vi til og med sitte med en president Trump eller endog noe enda verre om dere bare får ture frem lenge nok. Ja, kanskje vi til slutt sitter med kalifer utnevnt i Jerusalem som de eneste mektige i verden. Jeg håper dette siste for alltid blir en vits. 

Kommentar #79

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Hvem sitter inni røret tro, - uten å se?

Publisert rundt 5 år siden
Tommy Surland-Hansen. Gå til den siterte teksten.
Å påstå at demokratene har jukset og rigget valget i 50 år er surr og rør fra ende til annen.

En trenger vel ikke påstå noe som helst, - når mennesker langt fremme i demokratrekkene INNRØMMER dette for åpen scene? Videodokumentasjon foreligger da vitterlig!

Men, - slik videodokumentasjon er altså bare surr og rør? 

Din kommentar derimot, - den vil jeg fremdefinere som dokumentert surr og rør...

Kommentar #80

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Medienes teologi...

Publisert rundt 5 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Det er jo så mye og mangt som kan komme fra kristenhold, også forhold en bør være på vakt mot. Vet du hvilken teologisk retning de som driver denne nettsiden tilhører?

Jeg har ingen anelse om hvilken teologisk retning de tilhører, - men de har tydeligvis et sterkt ønske om å drive med gravejournalistikk ifølge mission statement. (Sånn i motsetning til mesteparten av mediebransjen som kun ser ut til å klippe og lime,- for å øke bunnlinjen?).

WND can best be explained by its mission statement:

WND is an independent news company dedicated to uncompromising journalism, seeking truth and justice and revitalizing the role of the free press as a guardian of liberty. We remain faithful to the traditional and central role of a free press in a free society — as a light exposing wrongdoing, corruption and abuse of power. We also seek to stimulate a free-and-open debate about the great moral and political ideas facing the world and to promote freedom and self-government by encouraging personal virtue and good character. What makes WND’s mission statement so meaningful is the WND team’s commitment to a Christian worldview. And what comes as a surprise to many is the fact that WND, a pioneer in Internet news, is now the largest Christian website in the world—bigger than any ministry site, bigger than any Christian broadcast site, bigger than any Christian content site, bigger even than the Vatican’s site.
Medienes teologi:

Når du snakker om teologi, så er det vel ingen tvil om hva som er teologien til de aller fleste medier:

Mammon! Bunnlinjen skal maksimeres! 

Kommentar #81

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Mammon.

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Mammon! Bunnlinjen skal maksimeres!

Men Trump, han er totalt fri fra  Mammons lenker?

Kommentar #82

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Et forslag

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Din kommentar derimot, - den vil jeg fremdefinere som dokumentert surr og rør...

Neste kommentar så fyrer du løs alt du synes om meg og alle andre som ikke ser det du ser. Ikke hold igjen, skyt fra hofta, tøm deg helt og totalt.

Etter det, så brenner du til og kommenterer trådens tema.

Avtale?

Kommentar #83

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Selvfølgelig...

Publisert rundt 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Men Trump, han er totalt fri fra Mammons lenker?

Regner da selvfølgelig med det, - på samme måte som med Hillary Clinton. Det finnes da ingen grunn til å tenke annerledes? Hillary Clinton er jo regne Mor Theresa, - og hun har overhodet ingen agenda, eller egeninteresser ute å går. Når Clinton familien er blitt rike etter å ha vært i det Hvite Hus, - så finnes det selvfølgelig ingen slags mulighet for at snusk har foregått.

Så enkelt!

Eller?

Kommentar #84

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Feig trådstarter!!

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Hillary Clinton er jo regne Mor Theresa, -

Nei, det er hun ikke. Men tråden handler altså om Bibeleske argumenter for Trump, startet av  en fyr som er for feig til å delta på tråden. Det sier vel alt om han. 

Jeg har ikke hevdet at jeg tror at Hillary er noen mor Therese,  men Trump er heller ingen Franz av Assisi. Skjørtejeger derimot,  og det er hva verden trenger. 

Med Bibelens velsignelse ifølge trådstarter, Jørgen Berentsen Deem! 

Kommentar #85

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
. Når Clinton familien er blitt rike etter å ha vært i det Hvite Hus, -

William Jefferson Clinton var faktisk fullstendig blakk etter sine åtte år i Det Hvite Hus. Han var den første president som var praktsk talt konkurs pga høye advokatregninger som hadde tappet ham for ressurser. Om man vil kan man si at for deres egen del var det bedre om han ikke hadde vært president. 

Da de kom seg på fote igjen var det først ved venners hjelp til å skaffe et egnet bosted, opprette et eget kontor - selv om amerikanske ekspresidenter har statlig støtte til dette - og egeninnsats til å satse på et nytt liv videre. Hillary er omstridt, men glem heller ikke at hun er en drivende dyktig politiker og person. Hun dro lasset mens mannen var hjertesyk i løpet av kort tid etter presidentskiftet. Man kan mene mye om Clintons, men det representerer også et stykke american dream i måten de tok seg frem til krisen og senere arbeidet seg ut av den. 

Det later til at du har brukt energien din på alternativ kunnskap fremfor å bry deg om de virkelige historiene. Derfor blir også utgangspunktet ditt så skjevt og alt for lett. Du skulle ha gjort noe for å forstå virkeligheten før du kritiserer den. 

Kommentar #86

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Hvordan tjener en politiker 240 millioner dollar?

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
William Jefferson Clinton var faktisk fullstendig blakk etter sine åtte år i Det Hvite Hus.

Benghazi Marine: Clinton Put Her Political Career Ahead Of Doing What’s Right

Marine Corps veteran Mark Geist,, som overlevde 2012 angrepet på den amerikanske ambassaden i Benghazi, Libya, og har skrevet boka ' 13 Hours: The Inside Account of What Really Happened In Benghazi',   ble intervjuet av Robert Humphries.

Mark Geist fortalte da følgende om Hillary Clinton:

 “She has never taken responsibility for Benghazi and what went wrong there and the email server and the emails and national security

Geist ble spurt om hva han ville si til Clinton dersom han møtte henne ansikt til ansikt, og svarte blant annet:

“Why didn’t you send the Marines?” Geist said first, noting that Clinton was more worried about what the Libyans might think than anything else during the night of the attack on Sept. 11, 2012, when rescue teams were never dispatched to aid Americans in Benghazi fighting off rebels. “That’s why she kept the Marines back in Rota, Spain.” “How do you as a civil servant … amass a fortune of $240 million? I’d really like to know the secret of that,” he added.

Geist noted that one catalyst for his opposition to Clinton, in addition to the Benghazi debacle, was a 2011 email from Clinton adviser Sidney Blumenthal encouraging her to support the Libyan rebels to promote her eventual candidacy for the White House.

*****************

Dette kunne vel også vært utdypet av pressen under valgkampen? Altså, dersom de ikke hadde hatt sin unisone ClintonAgenda!

Kommentar #87

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Tja

Publisert rundt 5 år siden

Fordi noen er villig til å betale. 

Regner med du har normal IQ?

Kommentar #88

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Dette kunne vel også vært utdypet av pressen under valgkampen? Altså, dersom de ikke hadde hatt sin unisone ClintonAgenda!

Som Tveit skriver, fordi noen er villig til å betale. I tillegg har det vært innsamlingsaksjoner til The Clinton Foundation og gavene har kommet fra bl.a. regjeringer over store deler av verden fordi de har sett seg tjent med det humanitære arbeidet stiftelsen bedriver. Og Clintons har ikke arbeidet gratis. Skulle det være suspekt å tjene penger? I ditt tilsvar nevner du ikke denne delen med et ord men avsporer deg selv ved å hoppe til Benghazi og angående dette har meningene vært veldig delte. Alt er kommet frem, men man er rett og slett uenige. USA ville ikke gå inn med en styrke i en franskledet koalisjon etter at franskmennene hadde avsluttet sin operasjon. Benghazi kunne ikke vært avverget av andre enn de som tror på konspirasjonsteorier, men de kom ikke på banen før etterpå. 

Kommentar #89

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Rygges problem?

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Skulle det være suspekt å tjene penger? I

Det underlige er, at Trump nekter konsekvent, som den første av alle kandidater, åpent å legge fram for all verden hvordan han tjener sine penger. 

Selvsagt er det helt I orden å tjene mye penger, men for de som ikke klarer det selv, tar ofte misunnelsen all kontroll!

Kommentar #90

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Jørgen Berentsen Deem?

Publisert rundt 5 år siden

Hvor blir det av trådstarter I denne tråden. 

Jeg kan ikke se at at du fremstår som et troverdig menneske,heller ikke med et budskap fult verd å motta. 

Du fremstår mer som en en utydelig og svært lite troverdig person, jo lenger denne tråden blir! 

Kommentar #91

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Clinton Cash

Publisert rundt 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt er det helt I orden å tjene mye penger, men for de som ikke klarer det selv, tar ofte misunnelsen all kontroll!

Boka "Clinton Cash" kan nok også komme med noen tilnærminger til hvorfor, og hvordan denne formuen er bygget opp.

Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich

Kommentar #92

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Boka "Clinton Cash" kan nok også komme med noen tilnærminger til hvorfor, og hvordan denne formuen er bygget opp.

Ja vel,  våger Trump å legge ut hvordan han tjener sine penger for all verden, han som ikke våger offentliggjøre selvangivelsen?

Kommentar #93

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Mer konspiranoia

Publisert rundt 5 år siden

Denne boka er altså skrevet av den kontroversielle Peter Schweizer, som er redaktør i Breitbart News - som igjen er beryktet for å dyrke konspirasjonsteorier.

Si meg, Rygge - er det bare denne typen tvilsomme kilder du leser?

http://www.nydailynews.com/news/politics/5-breitbart-conspiracy-theories-head-spin-article-1.2755173

Kommentar #94

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Det underlige er, at Trump nekter konsekvent, som den første av alle kandidater, åpent å legge fram for all verden hvordan han tjener sine penger.

Selvsagt er det helt I orden å tjene mye penger, men for de som ikke klarer det selv, tar ofte misunnelsen all kontroll!

Noen har gjettet seg frem via lekkasjer til hvordan han har tjent sine penger. Det later til at han kan ha benyttet en trekkrettighet på linje med hva vi har i Norge med fremskrivning av tap over flere år. Dette er altså fullt ut legalt. Da kan man spørre hvorfor han ikke kan legge frem sine selvangivelser. Skjuler han noe annet? Jeg tror ikke det er økonomiske årsaker, men basert i hans personlighet når han nekter å offentliggjøre. Jeg ser det som en posisjon hvor han ut fra svakhet er redd for andres innsyn da det vil kunne svekke ham ytterligere. Et sted inni meg er det en tanke om at Trump angrer at han ga seg ut på denne ferden mot Det Hvite Hus. Jeg tror han er meget ukomfortabel i sin nåværende rolle, at han ikke fullt ut forsto hva han gjorde, men at han ikke finner veien ut uten å tape ansikt i egne og andres øyne. Jeg har en mistanke om at den som vil være mest glad for at han taper valget vil være han selv for da blir han fri. 

Kommentar #95

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

kilder...

Publisert rundt 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Si meg, Rygge - er det bare denne typen tvilsomme kilder du leser?

Si meg Johannesen, - leser du kun aftenposten eller storavisene og ser på nrk, TV2 osv?

Det står at den som leter skal finne,  - og jeg tenker altså selv!

Kommentar #96

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei, da

Publisert rundt 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Si meg Johannesen, - leser du kun aftenposten eller storavisene og ser på nrk, TV2 osv?

Det står at den som leter skal finne, - og jeg tenker altså selv!

Men de kildene du presenterer på løpende bånd, er beryktet for sine konspiranoide vinklinger.

For øvrig er jo Trump selv kilde god nok - men du lytter kanskje ikke særlig oppmerksomt på det han sier?  Når det gjelder Hillary Clinton, er hun ikke tiltalt for noe som helst (ja, ja...jeg vet du da vil si at rette myndigheter er kjøpt og betalt osv.).

Kommentar #97

Jørgen Berentsen Deem

3 innlegg  2 kommentarer

Innspill

Publisert rundt 5 år siden

Hei ja!

Da kan jeg komme med noen få innspill. Det er jo kjekt at dette engasjerer og at folk kommenterer/debatterer. Personlig har jeg en travel uke, er småbarnsfar med jobb og studier i tillegg, men det er jo kjekt at andre har tid til å skrive kommentarer hver dag.

Først og fremst styrer jeg unna konspirasjonsteorier og endetidsprofetier, da denne artikkelen verken går dybt eller bredt nok til akkurat det. Som nevnt ønsker jeg å fremheve hvorfor jeg syntes Donald Trump er det beste valget i dette rare og kompliserte valget, med bare 2 mulige/reelle kandidater.

Det er viktig å pressisere at kandidaten Trump ikke blir fremstilt som "oppreist og utvalgt av Gud forran alle andre". Jeg gjorde det klart at jeg ikke foretrakk han i primærvalget, men det er hans presenterte politikk og samarbeidspartnere i det republikanske partiet som gjør at jeg nå absolutt foretrekker han fremfor Hillary Clinton. Jeg må også presisere at man ikke kan forsvarer det han sier eller gjør, det er eller heller ikke "premiss" for at han skulle være den beste kandidaten. Sammenligningen med Gamle Testamentes konger starter og slutter med at de alle hadde personlige utfordringer og synd, men at de ble dømt ut i fra hvordan de ledet landet. Om de innførte avgudsdyrkelse, menneskeofringer og umoral var de onde men om de innførte Gudstro og lignende var de gode.

Abort er dagens versjon av menneskeofring, LGBT-liberaliseringen er dagens umoral og den politiske kampanjen mot "Bill of Rights" og kristnes rett til å forsvare sin tro er dagens avgudsyrkelse (den kristne tro blir satt til side til fordel for liberale verdier). 

Vi vet alle hvor Trum og Clinton står på disse områdene, mens Clinton ønsker å pushe de overnevnte i feil retning kommen en Trump-administrasjon til å gjøre det motsatte. Bare utnevnelsen av Høyesterettsdommere er nok for å se dette; Clinton vil ha dommere som er PRO Roe VS Wade og fjorårets vedtak om homofilie ekteskap mens Trump vil ha dommere a lá konservative Scalia. Han ser gjerne for seg at disse dommene også blir snudd, det sa han indirekte i siste debatt.

Det er dette det handler om, ikke noe Bibelsk omfavnelse eller utnevnelse, ikke demonisering eller helligjøring. Det er snakk om praktisk politikk og hvilken plattform de har. Om det hadde kommet en liberal Republikaner m/team og solid kristen Demokrat m/team kunne saken vært annerledes. 

Kommentar #98

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Jørgen Berentsen Deem. Gå til den siterte teksten.
men det er hans presenterte politikk og samarbeidspartnere i det republikanske partiet som gjør at jeg nå absolutt foretrekker han

Da er du flink som både har oppdaget denne politikken og som tror at vedtatt politikk fra kongressen som nominerte Trump vil bli gjennomført. Hittil har han vært veldig inkonsistent på dette, og det er ingen grunn til å forvente at han holder løfter av noe slag hvis det ikke er i direkte egeninteresse. Politikk er mer enn abort og LGBT. Clinton har en helhet hun kan vise til. Trump har deler av en politikk, og disse er flyktige. 

Kommentar #99

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Umulig, i dine øyne?

Publisert rundt 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Hillary Clinton, er hun ikke tiltalt for noe som helst (ja, ja...jeg vet du da vil si at rette myndigheter er kjøpt og betalt osv.

Men tanken om at FBI direktøren lot seg presse til å droppe tiltale av Hillary Clinton, - det er i din verden umulig?

Kanskje en ide og lese seg litt opp på lydighetsstudiet til Stanley Milgram, - "Milgram Experiment", og se at storparten av mennesker lar seg presse til uetiske handlinger, uten at det i det hele tatt ligger noen slags sanksjonsmuligheter i 'bakgrunnen'.

Hvor mye mer lydige vil da ikke mennesker være, dersom det finnes et stort 'ris bak speilet'....

Kommentar #100

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Sår - salvelse?

Publisert rundt 5 år siden
Jørgen Berentsen Deem. Gå til den siterte teksten.
I Det Gamle Testamente derimot, finner vi mange mennesker som er beskrevet som "utvalgt" eller "salvet" av Gud. Det er mange konger og ledere i den listen, og noen av dem har fått hele livet sitt utlagt. De aller mest kjente; Saul

Når er vel ikke Saul nevnt bare i GT, den så berømmelige figuren finner man også igjen i NT, det er bare en liten navneforvirring som skjuler ham i Apg.9.1-4 - som kjent er dette Saulus som i NT er mest kjent under navnet Paulus, men på et mer Åndelig plan (Apg.13.9)

Om Trump har noen bibelske konturer over seg må det være i den skjulte teksten, ellers vil det være nokså oppfinnsomt å sammenligne ham med en trompet, som nok er det nærmeste man kan komme i en bibelsk ordsammenstilling. På den annen side har man Clinton, så her må man antakelig skille klinten fra hveten? Hvis det ikke skal bety "klint til/på (ham)" ?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere