Torill Born

296

Allah og Israels Gud er IKKE det samme

Jeg kan bare anbefale at interesserte å gå inn på nettet og se og høre Israel-forskeren og islam-forskeren Arvid Bentsen (jfr lydfil og youtube) Han har en lang og eminent kunnskap om disse temaer

Publisert: 12. okt 2016

Arvid Bentsen er en fryd å høre på og den mannen har stor fakta-kunnskap om disse emner. Han er kristen og har virkelig gått i dybden OG  han snakker godt og med humor og vidd selvom dette virker motsetningsfylt i disse vanskelige og følsomme temaer.

En av lydfilene - sjekk også youtube har overskriften : Israels kamp har en åndelig karakter.

Ha en god og kunnskapsrik stund.

Kommentar #1

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Respons.

Publisert over 5 år siden

Paulus i Romerbrevet,kap.3,v.29:"Eller er kanskje Gud bare jødenes Gud? Er han ikke Gud også for de andre folk? Jo,også for dem,så sant som at Gud er en`."

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Respons II

Publisert over 5 år siden

Paulus i Apostlenes Gjerninger, kap.17, v.22:"Atenske menn! I alle måter ser jeg at dere er ivrige i deres gudsfrykt. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg også et alter som det var satt denne innskrift på: For en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne det, dette forkynner jeg dere."

Kommentar #3

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Allah betyr Gud

Publisert over 5 år siden

Allah er det arabiske ordet for Gud. Også kristne arabere kaller Gud for Allah.

Gud har for øvrig skapt verden og alle mennesker, og Han er derfor alles Gud. 

(En helt annen sak er hvordan Allah framstilles i Koranen til forskjell fra Gud i Bibelen.)

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Alle guder er ikke Gud.

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg også et alter som det var satt denne innskrift på: For en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne det, dette forkynner jeg dere."

Det kan virke som om du forsøker å bruke Paulus for å si at alt mennesker kan finne på å tro på og tilbe er den eneste Gud..?
Mennesket er et religiøst vesen som har en sjel som lengter etter Gud,men det kan vel ikke være sånn at alt er hipp som happ bare de ber til ett eller annet...

Når vi vet at Jesus sa at han er eneste vei til Gud hjelper det lite å be til allah eller tor eller odin. 

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert over 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Allah er det arabiske ordet for Gud. Også kristne arabere kaller Gud for Allah.

En hver kristen ber til Gud i Jesu navn..Arabere har vel ikke noe annet ord på Gud enn allah.

Men når islam fornekter at Jesus er Guds sønn,hjelper det lite å be til allah uten å gå VEIEN til Gud som er gjennom Jesus.

Vår kontakt med Gud er gjennom Jesus og han alene.

Hvordan kan allah være den samme som den kristne Gud når han ikke har en sønn ved navn Jesus ?

For å stoppe snakket om jøders tro er de også ille ute uten Jesus.

 

Kommentar #6

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Respons igjen.

Publisert over 5 år siden
Paulus til Romerne,kap.2,v.14-16. "For når hedninger, som ikke har loven ,av naturen gjør det loven byr,da er disse som ikke har loven,seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter.Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker,som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem- på den dagen når Gud skal dømme det skjulte hos menneskene,etter mitt evangelium,ved Jesus Kristus."
Kommentar #7

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Jesus er veien

Publisert over 5 år siden

Til Rune Holt (#5):

Ja, vi ber til Gud i Jesu navn. Det gjør kristne arabere også. 

La oss ikke blande sammen språkforskjeller og ulik tro.

Det er selvsagt ikke likegyldig hva vi tror på (#4). Bare Gud er Gud.

 

Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Helt korrekt..

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når vi vet at Jesus sa at han er eneste vei til Gud hjelper det lite å be til allah eller tor eller odin.

Her er vi helt enige - det finnes kun én mellommann, Jesus.

Men det er ikke dette som denne tråden handler om. Den handler om påstanden til Torill Born om at Allah og Israels Gud ikke er det samme. Og her tar hun etter min mening feil.

Forøvrig stiller jeg meg spørsmålet om hvor mange ganger eller hvor mange år vi må debattere dette temaet på Verdidebatt? Det minner om hvor ofte man skal debattere hvorvidt Lee Harvey Oswald var alene om mordet på JFK eller ikke. Vi har vel passert 50 år og 1000 bøker med debatt om dette temaet etterhvert.

Kommentar #9

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Enda et Pauli ord.

Publisert over 5 år siden

Eferne,kap.4.v.3 " En` Gud og alles far,han som er over alle og gjennom alle og i alle."

Kommentar #10

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Enkel psykologi

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
men det kan vel ikke være sånn at alt er hipp som happ bare de ber til ett eller anne

Det finnes bare en gud, og det er min gud. Eller som muslimene sier: Det finnes ingen gud foruten Allah, og Muhammed er hans profet.

Ærlig talt, hvem er så dum at han tilber en monogud som han ikke tror eksisterer?

Kommentar #11

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

2 forskjellige produkter

Publisert over 5 år siden

Det har eksistert et utall av guder de siste tusener av årene. De har hatt forskjellige navn, og forskjellige egenskaper.  Den kristne guden har etter hva jeg har skjønt egennavnet "Gud". Den muslimske guden har et annet egennavn; "Allah".  Disse to guder er ikke det samme.

Det er det samme som med biler. "Bil" er den generiske betegnelsen på en vogn med 4 hjul, ratt og motor. Under denne kategorien har vi mange forskjellige merker med tilhørende egennavn, som f.eks. "Volvo" og "Dodge".  Det er ingen som vil påstå at en Volvo er det samme som en Dodge. Skulle noen være i tvil, så holder det å se på de respektive databladene.  I religionsspørsmålet kalles disse databladene for "bibel" og "koran". Leser man disse databladene så ser man at prduktet ikke er det samme! "Gud" og "Allah" er vidt forskjellige "produkter" med divergerende egenskaper. 

Det er i mine øyne et utslag av islamapolegitisme å sause sammen de forskjellige gudene til en. Og det er godt mulig at noen av disse apolegetene ikke har lest noen av religionenes datablader, nemlig bibelen og koranen.

Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er det samme som med biler. "Bil" er den generiske betegnelsen på en vogn med 4 hjul, ratt og motor. Under denne kategorien har vi mange forskjellige merker med tilhørende egennavn, som f.eks. "Volvo" og "Dodge". Det er ingen som vil påstå at en Volvo er det samme som en Dodge.

Jammen her har vi altså en Volvo-eier som har døpt sin Volvo til Bil. I neste omgang nekter han så sin Dodge-eiende nabo å benevne sitt eget kjøretøy som bil! :-)

Kommentar #13

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
neste omgang nekter han så sin Dodge-eiende nabo å benevne sitt eget kjøretøy som bil! :-)

Stemmer, hvilket da gjør naboens Dodge til en av-bil. :)

Kommentar #14

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Hva mener muslimene?

Publisert over 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Allah er det arabiske ordet for Gud. Også kristne arabere kaller Gud for Allah.

Mener muslimene at jødene, kristne og de selv ber til samme Gud?

Om de er trosbrødre?  Hvorfor forfølge å drepe jøder og kristne om de har samme Gud?

Og - hvorfor er budskapet fra allah til muslimene noe et helt annet, og noe svært menneskefientlig sett i forhold til evangeliet fra Jesus?

Er det en Sann Gud som kan gi forskjellige budskap?  Hva og hvem er egentlig allah? 

Kommentar #15

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Det finnes bare én Gud

Publisert over 5 år siden

Til Bjørn Erik Fjerdingen (#14):

Jeg kan ikke svare for hva muslimene mener. Jeg sa bare noe om kristne arabere. 

Både du og jeg tror at det finnes bare én Gud. Han har selvsagt bare ett budskap. Og det gjelder for alle mennesker.

Når Koranen og Bibelen gjengir dette budskapet forskjellig, er det selvsagt fordi ulike mennesker har skrevet disse bøkene, og de har oppfattet Gud (Allah) ulikt.

Jeg sier ikke at alt er like riktig. Det jeg har sagt om Allah, er at dette er et ord for Gud som finnes i det arabiske språk, så langt jeg har forstått det. Og for arabere er dette også et navn på Gud. 

Kommentar #16

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Når Koranen og Bibelen gjengir dette budskapet forskjellig, er det selvsagt fordi ulike mennesker har skrevet disse bøkene, og de har oppfattet Gud (Allah) ulikt

Er det bare ulike mennesker?  Er det et solid argument om forskjellige åpenbaringer fra Gud selv? 

Tynt er fornavnet.

Det kan du da ikke tro på selv en gang.

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nyskaping?

Publisert over 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Gud har for øvrig skapt verden og alle mennesker, og Han er derfor alles Gud.

Mener du den i Åp.21? Så vidt jeg vet er vår planet skapt av naturen? (Jak.3.7) Gud har ikke skapt naturen når han kan sammenligne seg med en pottemaker med pottemakerleire? (Se Jer.18.6)

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud

Publisert over 5 år siden

Toril Born:

Allah og Israels Gud er IKKE det samme
______________________________________________

Mark.12.26:  Men at de døde står opp – har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa: ‘ Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.

Abraham stammer fra Tarahs slekt, hennes fedreland var Ur i Kaldea. (Arabisk eller nåværende Irak/ Mesopotamia) https://no.wikipedia.org/wiki/Ur_(Mesopotamia) (1.Mos.11.27-28)

Kommentar #19

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Poeng tapt?

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jammen her har vi altså en Volvo-eier som har døpt sin Volvo til Bil. I neste omgang nekter han så sin Dodge-eiende nabo å benevne sitt eget kjøretøy som bil! :-)

Her synes et poeng å ha gått tapt for Herstad:

Uansett hva Volvo'en og Dodge'n kalles for noe, så er de forskjellige produkter. - Verre er ikke dette her.

Kommentar #20

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er ikke så mange som klarer å henge med.....

Publisert over 5 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her synes et poeng å ha gått tapt for Herstad: Uansett hva Volvo'en og Dodge'n kalles for noe, så er de forskjellige produkter. - Verre er ikke dette her.

Det finnes bare en bil, og det er Volvo!

Neei Dodge er også en bil. Det er samme bilen

Nei De er forskjellige.

Volvo betyr "Jeg ruller" Det er den ekte bilen.

Jammen Dodge ruller den også. Det er det samme.

Ja, Dodge er også en bil, men det er ikke samme bilen.

Joda, det er bare folk som har forskjellig oppfatninger av den.

Nei, det er det ikke. De gamle Dodgene hadde jo rattgir.

Det er fordi de ikke har oppdatert modellene i samme grad. Dodge er en bil på 4 hjul, ergo er det det samme.

Nei, de er forskjellige

Bilistene kjører bil, de har bare litt forskjellig oppfatninger om hvordan den er. Den bringer dem uansett fra A til B. Det er det samme

Nei det er det ikke. De bringer ikke folk fra A til B på samme måte. De er helt forskjellige å kjøre.

Neida, de er like. De er helt forskjellige fra f.eks sykkel!

Nei, nå gir jeg opp.

Nei, det gjør du ikke!

Det var jo Hitler som oppfant folkevognen. Mener du det er det samme?

(Så kom allerede Hitler på banen og moderator stengte tråden, og vi var alle like kloke)

osv osv osv

Kommentar #21

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Uansett hva Volvo'en og Dodge'n kalles for noe, så er de forskjellige produkter. - Verre er ikke dette her.

Vel, i vår kontekst refererer begge parter til den eneste "bilen" som eksisterer, men de er altså uenige om hvilke egenskaper denne bilen har. "Verre er det ikke"

Kommentar #22

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Fortsatt uklart for Herstad!

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Vel, i vår kontekst refererer begge parter til den eneste "bilen" som eksisterer, men de er altså uenige om hvilke egenskaper denne bilen har. "Verre er det ikke"

Nå roter du litt Herstad, den ene bilen i denne analogien er en Volvo. Den andre bilen er en Dodge. 2 forskjellige produkter, med 2 forskjellige produsenter. Det generiske navnet er dog "bil".

Men så; uansett hva noen velger å kalle de 2 forskjellige produktene, så er de ikke det samme produktet.

Å innbille seg noe så dumt er verre enn infantilt. Selv barn vet at en Volovo og en Dodge ikke er det samme produktet. 

Og når det kommer til religionen så har vi to sett med "datablad". De kalles "bibelen" og "koranen". Disse 2 sett med "datablad" beskriver 2 vidt forskjellige produkter - selv om de begge faller inn under paraplyen "religion".  "Gud" med stor "G" er ett merkenavn, det er og "Allah", slik som Volvo Og Dodge er egennavn på to forskjellige bilmerker. (2 forskjellige produkter)

Kommentar #23

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nå roter du litt Herstad, den ene bilen i denne analogien er en Volvo.

Jeg roter ikke, men kanskje erter jeg litt. Man kan nesten ikke gjøre annet stilt ovenfor denne logiske smørja enkelte forsøker å bygge opp i sin evigvarende strid med andre trosretninger.

Jeg tror de fleste av oss er klar over de sentrale punkter som skiller Kristendom fra Islam og Jødedom.

Kort oversikt over likheter og skillelinjer i oppfattelsen av Gud, finnes her:

https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Abrahamic_religions

Judaism, Christianity, and Islam are sometimes called Abrahamic religions because they all accept the tradition that God revealed himself to the prophet Abraham. The theological traditions of all Abrahamic religions are thus to some extent influenced by the depiction of the God of Israel in the Hebrew Bible, and the historical development of monotheism in the history of Judaism.

The Abrahamic God in this sense is the conception of God that remains a common attribute of all three traditions. God is conceived of as eternal, omnipotent, omniscient and as the creator of the universe. God is further held to have the properties of holiness, justice, omni-benevolence and omnipresence. Proponents of Abrahamic faiths believe that God is also transcendent, meaning that he is outside space and outside time and therefore not subject to anything within his creation, but at the same time a personal God, involved, listening to prayer and reacting to the actions of his creatures.

Contents

 [hide] 

1 Bahá'í Faith 2 Christianity 2.1 Mormonism 3 Islam 4 Judaism 5 See also 6 References Bahá'í Faith[edit]

Main article: God in the Bahá'í Faith

The Bahá'í writings describe a monotheistic, personal, inaccessible, omniscient, omnipresent, imperishable, and almighty God who is the creator of all things in the universe.[1][2] The existence of God and the universe is thought to be eternal, without a beginning or end.[3]

Though transcendent and inaccessible directly, God is nevertheless seen as conscious of creation, with a will and purpose that is expressed through messengers termed Manifestations of God.[1] The purpose of creation is for the created to have the capacity to know and love its creator,[4] through such methods as prayer, reflection, and being of service to humankind.[5] God communicates his will and purpose to humanity through intermediaries, known as Manifestations of God, who are the prophets and messengers who have founded religions from prehistoric times up to the present day.[6]

The Manifestations of God reflect divine attributes, which are creations of God made for the purpose of spiritual enlightenment, onto the physical plane of existence.[7] In the Bahá'í view, all physical beings reflect at least one of these attributes, and the human soul can potentially reflect all of them.[8] The Bahá'í view rejects all pantheistic, anthropomorphic, and incarnationist beliefs in God.[1]

Christianity[edit]

Main articles: God the Son and God in Christianity

Christianity originated within the realm of Second Temple Judaism and thus shares most of its beliefs about God, including his omnipotence, omniscience, his role as creator of all things, his personality, Immanence, transcendence and ultimate unity and supremacy, with the innovation that Jesus of Nazareth is considered to be in one way or another, the fulfillment of ancient prophecy or the completion of the Law of the prophets of Israel.

Most Christian denominations believe Jesus to be the incarnation of God as a human being, which is the main theological divergence with respect to Judaism and Islam. Although personal salvation is implicitly stated in Judaism, personal salvation by grace and a recurring emphasis in right beliefs is particularly emphasized in Christianity, often contrasting this with a perceived over-emphasis in law observance as stated in canon Jewish law, where it is contended that a belief in an intermediary between man and God is against the Noahide laws, and thus not monotheistic.

For most Christians, beliefs about God are enshrined in the doctrine of Trinitarianism, which holds that the three persons of God together form a single god. The doctrines were largely formalized at the Council of Nicea and are enshrined in the Nicaene creed. The Trinitarian view emphasizes that God has a will, and that God the Son has two wills, divine and human, though these are never in conflict but joined in the hypostatic union.

A small minority of Christians, largely coming under the heading of Unitarianism, hold non-trinitarian views.

Mormonism[edit]Main article: God in Mormonism

In the Mormonism represented by most of Mormon communities (including The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), God means Elohim (the Father), whereas Godhead means a council of three distinct gods; Elohim, Jehovah (the Son, or Jesus), and the Holy Spirit. The Father and Son have perfected, material bodies, while the Holy Spirit is a spirit and does not have a body. This conception differs from the traditional Christian Trinity; in Mormonism, the three persons are considered to be physically separate beings, or personages, but united in will and purpose.[9] As such, the term Godhead differs from how it is used in traditional Christianity. This description of God represents the orthodoxy of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church), established early in the 19th century.

Islam[edit]

Part of a series onGod in Islam Allah Jalla Jalālah
in Arabic calligraphyList[hide]

Allah Names Phrases and expressions Theology Oneness Islamic creed Negation Transcendence Nearness Category Islam portal v t e

Main articles: Allah and God in Islam

In Islam, God is believed to be the only real supreme being, all-powerful and all-knowing creator, sustainer, ordainer, and judge of the universe.[10][11] Islam puts a heavy emphasis on the conceptualization of God as strictly singular (tawhid).[12] He is unique (wahid) and inherently one (ahad), all-merciful and omnipotent.[13] According to the Qur'an there are 99 Names of God (al-asma al-husna lit. meaning: "The best names") each of which evoke a distinct characteristic of God.[14][15] All these names refer to Allah, the supreme and all-comprehensive divine Arabic name.[16] Among the 99 names of God, the most famous and most frequent of these names are "the Most Gracious" (al-rahim) and "the Most Merciful" (al-rahman).[14][15]

Creation and ordering of the universe is seen as an act of prime mercy for which all creatures sing his glories and bear witness to his unity and lordship. According to the Qur'an, "No vision can grasp Him, but His grasp is over all vision. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things" (Qur'an 6:103).[11]

God in Islam is not only majestic and sovereign, but also a personal god. According to the Qur'an, he is nearer to a person than that person's jugular vein. He responds to those in need or distress whenever they call him. Above all, he guides humanity to the right way, the "straight path".[17]

Islam teaches that God is the same god worshipped by the members of other Abrahamic religions such as Christianity and Judaism (29:46).[18] This is not universally accepted by non-Muslims, as Islam denies the divinity of Jesus Christ as a son of God, Islam views that God does not have any offsprings or descendants, he created all things including prophets such as Jesus Christ. Most Muslims today believe that the religion of Abraham (which now split into Judaism, Christianity, and Islam) are of one source, which is The Almighty God.

Judaism[edit]

Main articles: Tetragrammaton and God in Judaism

Judaism is based on a strict monotheism. The idea of God as a duality or trinity is heretical in Judaism - it is considered akin to polytheism. "[God], the Cause of all, is one. This does not mean one as in one of series, nor one like a species (which encompasses many individuals), nor one as in an object that is made up of many elements, nor as a single simple object that is infinitely divisible. Rather, God is a unity unlike any other possible unity". This is referred to in the Torah: "Hear Israel, the Lord is our God, the Lord is One".[Deut. 6:4][19]

God is conceived of as eternal, the creator of the universe, and the source of morality. God has the power to intervene in the world. The term God thus corresponds to an actual ontological reality, and is not merely a projection of the human psyche. Maimonides describes God in this fashion: "The foundation of all foundations and the pillar of wisdom is to know that there is a Primary Being who brought into being all existence. All the beings of the heavens, the earth, and what is between them came into existence only from the truth of His being."[20]

Kommentar #24

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Forvirret? Ikke etter dette!

Publisert over 5 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nå roter du litt Herstad, den ene bilen i denne analogien er en Volvo. Den andre bilen er en Dodge. 2 forskjellige produkter, med 2 forskjellige produsenter. Det generiske navnet er dog "bil".

Kan det ha seg slik at Volvoen du snakker om er en "Volvo Sonett" og Dodgen en Dodge Challenger?

Og at Gud kanskje kan sammenlignes med tannlegen i sketsjen og at Allah er en utfordrer?  Ellers er det jo flere biler som bygges på samme plattform, selv om de kommer ut som ulike bilmerker.

Apropos Challenger hørte jeg for mange år siden en imam som holdt "andakten" på svensk radio. Det må ha vært kort tid etter at romferja med samme navn havarerte, kort tid etter oppskyting.  Om jeg ikke husker feil eksploderte den p.g.a. en feil ved noen svenske koblinger i drivstoffsystemet.

I alla fall.  Imamen lurte på hva det var den hadde "utmanat" der ute, ettersom det hadde gått så galt.

Så watch out, Kristiansen...;-)

Kommentar #25

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Fasiten får vi vel

Publisert over 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg sa bare noe om kristne arabere

ved å spørre forhenværende arabiske muslimer som har konvertert og blitt kristne.

Hvor mange av disse vil hevde at Koranens Allah er den samme som Bibelens JHVH (som altså ofte benevnes som "Allah" når Bibelen oversettes til arabisk)?

Kommentar #26

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Volvo Sonett - italiensk!

Publisert over 5 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Kan det ha seg slik at Volvoen du snakker om er en "Volvo Sonett" og Dodgen en Dodge Challenger?

Ha ha ha.... artig skrevet.

Harald Heide Steen og Rolv Vesenlund's sketsj er morsom. Ingen tvil om det. Nei, jeg hadde ingen bestemte modeller for de to merkene i tankene, men nå som du tar det opp: Volvo: en V50 virker å være en bil som er grei til både bybruk og langturer. Dodge, da ser jeg meg heller for en "Caliber". Holdt på å kjøpe en slik en ifjor. Det eneste som stopet meg er faktisk at den ene brukt-eksemplaret jeg var interessert i, ble solgt før jeg rakk å gjøre noe med tanken...

Kommentar #27

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Om de er trosbrødre? Hvorfor forfølge å drepe jøder og kristne om de har samme Gud?Kristne har også forfulgt og drept hverandre opp igjennom historien.

Har ikke katolikker og lutheranere samme Gud? Har ikke kalvinister og baptister samme Gud?

Kommentar #28

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Er Allah Jesus?

Publisert over 5 år siden

Koranen er ifølge Koranen selv en mengde vers som eksisterer på noen tavler i paradis, hos Allah. En engel som kalte seg Gabriel gav disse versene til Muhammed i en hule i et fjell. Denne engelens oppførsel(svært aggressiv) ligner svært lite på Bibelens Gabriel. Det er derfor ikke så vanskelig å tenke seg at denne "Gabriel" var "løpegutt" for en annen makt enn Bibelens Gud. Vi kan lese i Galaterne 1 vers 8 at vi som kristne må være kritiske til nye evangelier, selv om de skulle komme fra en engel.
Likevel støtter Koranen seg på Bibelen og sier til Muhammed at han må spørre "the people of the Book"(jøder eller kristne) dersom det er noe han lurer på.
Muslimer lærer at alle "våre" profeter også er deres. De er lært opp til å tro at Adam, Abraham, Jakob og selv Jesus, m.fl var muslimer, men at jødene har endret/ødelagt Bibelens budskap. Alt som ikke stemmer overens med Koranen er ifølge dem feil.
Nå finnes det forskning, som jeg har nevnt tidligere, som avslører at Koranens originalmanuser(det eksisterer 6stk) har blitt endret på opptil fire ganger, sannsynligvis av ulike regjerende kalifer.
Slik at deres beskyldninger om Bibelen burde slå tilbake på dem selv, men denne forskningen er nok ikke noe mange muslimer kjenner til, naturlig nok.

Muslimer forholder seg til Koranen som lærer dem at Allah er samme Gud som Bibelens Gud.
Problemer oppstår når Bibelen lærer oss at Israel er Guds folk, mens Allah er svært negativ til jøder(også kristne). Leser man profetiene i f.eks Daniel vil man se at i endetiden vil landene rundet Israel angripe landet, men Jesus vil til slutt komme og støtte Israels folk. Studerer man Islams tanker om endetiden, vil man fort oppdage at de er en motsats til kristendommens. Deres frelser, Mahdi, minner mistenkelig om Bibelens beskrivelse av antikrist.

Dersom man som kristen godtar at Allah er samme individ som Bibelens Gud, må man forkaste troen på at Jesus er Guds sønn, at Jesus ble korsfestet og døde på korset, også at han oppsto fra døden etter tre dager. Man må også forkaste idéen om at Jesus var Gud som menneske.
Man må også forkaste noen av budene(av de 10), som ikke finnes i Koranen.
Man må godta at Muhammed var den siste profet for Bibelens Gud. I bunn og grunn må man, for å være på den sikre siden, forkaste hele Bibelen, bli muslim og forholde seg til Koranen.

Konklusjonen min blir det som kalles Islams dilemma: Koranen støtter seg på Bibelen. Bibelen kaller all lære som ikke kaller Jesus Guds sønn, for falsk. Koranen støtter dermed en Bok som motsier dens budskap. En bok som støtter en falsk bok kan ikke selv være sann. Hvis bibelen ikke er falsk, er også Koranens lære falsk, hvis man forholder seg til Bibelens budskap.

Kan likevel Allah og Bibelens Gud være den samme, som hevder å være den ene sanne Gud?
I så fall må Gud være schizofren.

Vi må nok derfor ta høyde for at muslimer har blitt forført til å tro at Allah er den sanne Gud. Om Allah er oppfunnet av mennesker, eller om det er en annen åndsmakt som står bak, får den enkelte vurdere.

Kommentar #29

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Hvor mange av disse vil hevde at Koranens Allah er den samme som Bibelens JHVH (som altså ofte benevnes som "Allah" når Bibelen oversettes til arabisk)?

Vel, muslimer benytter betegnelsen "bokens folk" om tilhengere av de andre abrahamittiske religionene. Muslimer godtar at disse tror på den "eneste sanne Gud", men har mistolket viktige punkter.

https://en.wikipedia.org/wiki/People_of_the_Book

Kommentar #30

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Det finnes bare en Gud

Publisert over 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Hvor mange av disse vil hevde at Koranens Allah er den samme som Bibelens JHVH (som altså ofte benevnes som

Bibelen inneholder mer enn ett navn på Gud. Foruten "Yahweh"/(Jehova) som du viser til, er "Eloah"/(Allah) ganske sentralt i de eldste skriftene. Spørsmålet du stiller, beror nok på en misforståelse.

Navnet "Gud" er et nyere produkt.

I visse kretser forekommer en tendens til å forfekte polyteistisk trosinnhold: Man får seg til å anføre at på grunn av at oversettelser og språk er ulike, så dreier det seg i virkeligheten om flere guder. Et slikt syn er i fundamental konflikt med den helt grunnleggende, monoteistiske konsensus innen både jødedom, kristendom og islam.

(Jeg viser også til de kloke kommentarene fra Dag Løkke og Leif Gullberg)

Kommentar #31

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg ville ikke bruke muslimer som sannhetsvitner i denne saken

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Vel, muslimer benytter betegnelsen

Muslimer som har konvertert og blitt kristne var det jeg snakket om...

Kommentar #32

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Jesus

Publisert over 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Muslimer som har konvertert og blitt kristne

Klart konverteringer mellom islam og kristendom lett kan forekomme - begge veier. De to religionene har samme og felles gud, og begge tror på og høyakter Jesus.

De teologiske uenighetene dreier seg i den forbindelse først og fremst om ulike tolkninger av hva som var Jesu rolle.

Selvsagt er man også uenige når det gjelder hvilke av oldtidens kildeskrifter man velger ut blant et meget stort antall, og hvordan man skal tolke dette skriftmaterialet.

Kommentar #33

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Javel

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Et slikt syn er i fundamental konflikt med den helt grunnleggende, monoteistiske konsensus innen både jødedom, kristendom og islam

 ”Vi velger så rart demokratisk en Gud
der er til som vi vil.
Så gjør det ikke så meget
om han er den Gud som er til”.

- Piet Hein 

Kommentar #34

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Guds barneflokk...

Publisert over 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Vi velger så rart demokratisk en Gud

...altså menneskene (Jesu søsken eller halvsøsken, alt etter diverse tolkningsvarianter) har hatt forestillinger om det guddommelige gjennom flere titusener (ikke helt usannsynlig hundretusener) av år. Det finnes ingen indikasjoner på at disse forestillingene på noe tidspunkt skulle ha oppstått på grunnlag av folkeavstemninger.

Forestillingen om en, eneste guddom kan bare spores i ganske sen tid (i dette perspektivet). Tidligste spor er i den egyptiske farao Aknathons lære. Deretter opptrer monoteismen også i mosaisk tro i Palestina (Kanaan). Siden oldtiden bæres denne tradisjonen videre innen både filosofi og religion, men ikke i noe tilfelle som resultat av folkeavstemning.

Kommentar #35

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ja,

Publisert over 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
"Vi velger så rart demokratisk en Gud
der er til som vi vil.

Monogudene, i likhet med statsledere, reflekterer i stor grad den kulturen de opererer i.

Se bare på elefanten i rommet, helvetesforestillingen, som i praksis (om enn ikke i CA) er fjernet.

Kommentar #36

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Du skriver slagferdige og meiningstunge kommentarer, synes jeg.

Men akkurat uttrykket "monogudene" blir for meg årsak til litt tolkningsvirksomhet: Hvorfor bestemt flertallsform? Kanskje sikter du til det noe bisarre fenomenet at så mange monoteister synes å forfekte arter av polyteisme? Forestillingen om treeningheten (en Gud som er tre guder) er en av dem. Og den fanatisk bokstravtro under-varianten går jo enda et skritt lenger, med en slags firenighet: "Jeg tror på Faderen, Sønnen, Den hellige ånd og Skriften (altså gjenstanden i bokhandelen)". Blant de sistnevnte kan det synes å opptre også tro på at "Faderen" i tillegg er flere entiteter, alt etter språkbruk (eksempelvis Gud og Allah).

Kommentar #37

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Og Abrams Gud velsignet Ismael

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Abraham stammer fra Tarahs slekt, hennes fedreland var Ur i Kaldea.

Takk for at du bringer inn urhistorien!

1.mos 16 om da Hagar rømte fra Sara:..."Herrens engel fant henne ved vannkilden......og Herrens engel sa til henne: Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke skal kunne telles for mengde... du skal føde en sønn og du skal kalle ham Ismael; for Herren har hørt din nød.....og hun ga Herren som talte med henne navnet "Du er Gud den som ser" ......

Fra kap 18:  Og Abraham sa til Gud: Måtte bare Ismael få leve for ditt åsyn..... og Gud sa:......." Ismael - også om ham har jeg hørt din bønn: Se jeg vil velsigne ham og gjøre ham fruktbar og gi ham en såre tallrik ætt; 12 høvdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre ham til et stort folk. Men min pakt vil jeg opprette med Isak....

Om Islam, Kr.dom og jødedom idag tolker Gud på ulikt vis, så er det likevel av verdi å tenke over urhistorien vi har felles. Her er det ingen tvil om at Gud Herren er Gud for Ismael og hans etterkommere, men at han har en annen velsignelse enn den Gud gir Isak. 

Her er altså Gud den samme, men Guds vei med Isaks og Ismaels ætt er forskjellig.

Kommentar #38

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Om Islam, Kr.dom og jødedom idag tolker Gud på ulikt vis, så er det likevel av verdi å tenke over urhistorien vi har felles

Fortellingen om Abraham har null verdi som historie. Den er helt fri diktning, riktignok med noe litterær verdi. Ettertiden har ført med seg at dens sentrale, politiske propagadabudskap har fått omfattene betydning. I regi av religionene er propagandaen formidlet på demagogisk vis, og dette har dessverre medført mye ulykke.

Kommentar #39

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Fortellingen om Abraham har null verdi som historie. Den er helt fri diktning, riktignok med noe litterær verdi. Ettertiden har ført med seg at dens sentrale, politiske propagadabudskap har fått omfattene betydning. I regi av religionene er propagandaen formidlet på demagogisk vis, og dette har dessverre medført mye ulykke.

På hvilken måte har bibelens fortelling om Abraham medført mye ulykke?

Kommentar #40

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Øklands drøm.

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Fortellingen om Abraham har null verdi som historie. Den er helt fri diktning, riktignok med noe litterær verdi. Ettertiden har ført med seg at dens sentrale, politiske propagadabudskap har fått omfattene betydning. I regi av religionene er propagandaen formidlet på demagogisk vis, og dette har dessverre medført mye ulykke.

Historien om Abraham passer dårlig inn i Øklands verdensbilde,og derfor prøver han seg på å kalle den for "fri diktning"..
Her er det nok Israel og jødenes tilknytning til Israel som truer hans verdensbilde.

Hadde araberne med sin brilliante islamstro fått erobret denne lille flekken på kartet ville nok freden senket seg over hele araberverdenen....

Var det ikke det som var tanken bak din kommentar Økland ? 

Kommentar #41

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Takk & oppklaring

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Du skriver slagferdige og meiningstunge kommentarer, synes jeg.

Men akkurat uttrykket "monogudene" blir for meg årsak til litt tolkningsvirksomhet: Hvorfor bestemt flertallsform?

Jeg tok utgangspunkt i Piet Heins gruk.

Piet Hein peker på at det er forskjell mellom den (eventuelt?) eksisterende Gud og de versjoner/guder mennesket/menneskene lager seg. Da er vi oppe i minst to monoguder:

Den eksisterende Gud Den eller de monoguder mennesket "på demokratisk vis" har gjort til trosobjekter. Når det gjelder kristendommens tredeling av Gud, tror jeg ikke kristne flest tar inn over seg hvor provoserende en slik tanke er for muslimer og troende jøder.
Kommentar #42

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Når sa Jesus Eloah?

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Foruten "Yahweh"/(Jehova) som du viser til, er "Eloah"/(Allah) ganske sentralt i de eldste skriftene.

Ifølge Bibelen finner vi, så vidt jeg vet, ordet Eloah/Eli/Elaha kun ved et tilfelle. Da Jesus hang på korset og ropte ut dette ordet i kombinasjon med ordene "lemá sabaktáni". Som vi leser i Koranen(4:157) ble Jesus aldri korsfestet. Det at ordet Eloah ligner litt på ordet Allah, blir derfor irrelevant.
(Hvis det dukket opp en ny profet, med en "ny" religion som hevdet at Eli er Guds navn, kunne de brukt samme argument).

Vi må være litt våkne for å ikke bli forført!

At det finnes kun én Gud er vi enige om. Og bare én er sann.
Det at Koranen støtter seg på "våre" profeter og Jesus er bare et argument som gir tyngde til deres tro.
Muslimer godtar svært lite av hva "våre" profeter og Jesus faktisk uttalte. Det i seg selv burde få en varsellampe til å lyse.
Kobler man Islams lære om endetiden med Bibelens. Deres frelser Mahdi(som nevnt) med deres versjon av Jesus, som de kaller Isa, kontra Bibelens lære om antikrist(som kan minne mistenkelig om Mahdi) og Jesus som returnerer og forsvarer Israel mot antikrists hær.
Poenget her er at dersom Allah og Bibelens Gud er samme åndsmakt, ser det ut som, ifølge Bibelen, at Gud i endetiden vil krige mot seg selv. Kanskje ikke helt logisk?

Allah ønsket i utgangspunktet å bli tilbedt 50 ganger i døgnet av hans følgere(slaver). Dette ble forhandlet ned til 5 ganger, ifølge Islams kilder. Satan ønsket at Jesus skulle tilbe ham, og Jesus ble lovet alt: "Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt"(Lukas 4:7).
Kan det være Lucifer(satan) som prøver å forføre flest mulig ved å gi inntrykk av å være "Kongenes Konge"? Det er en teori mange frafalne muslimer, og kristne anser som en mulighet.

Hvis jeg anså det som en mulighet at Allah og Bibelens Gud(Jesus) er samme åndsmakt, ville jeg mistet all respekt for Gud og "falt fra" i ren trass.
En tidligere muslim ved navn Walid Shoebat sier at alle muslimer hevder Bibelen er korrupt(ødelagt, av jøder). Han inrømmer at Bibelen er korrupt, men at Koranen er den korrupte versjon av Bibelen! Les Koranen, og du vil nok være enig.

Kommentar #43

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Litt mer utfyllende...

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
På hvilken måte har bibelens fortelling om Abraham medført mye ulykke?

En del mennesker som hadde vært bosatt i Babylon gjennom en periode på ca. 70 år, dro til Palestina. Innvandrerne mente seg å ha arverett etter sine forfedre, og det oppsto politisk strid om rettighetene.. 

Så ble historien om Abraham forfattet. Den er ett av de seneste dikterverker i GT. Abrahams-legenden savner enhver bekreftelse som kan gi fortellingen faglig legitimitet som virkelighetsbeskrivende historie.

Men skriftet om Abraham ga innvandrerne fullt medhold, og dessuten en ekstra og uhyre sterk begrunnelse for sine krav: Ikke bare hadde de tradisjonell, avstamnings-begrunnet arverett, men rettighetene hadde til og med hjemmel i direkte løfter fra selveste Gud. Stort mer kraftfull propaganda kan man knapt tenke seg.

Gjennomgangstemaet i Abrahams-legenden om «nomaden som blir bofast» er spunnet rundt sentrale, kulturelle og sosiale problemstillinger i dikterverkets fortid og samtid.

En dramatisk sekvens utgjør et innlegg for å få slutt på menneskeofringen. Men offer-skikkene var seiglivede og fikk stor betydning gjennom mange hundreår. Jesus gikk et halvt tusenår senere tydelig til felts mot dem da han «renset tempelet», men etter at han var død, ble han selv gjenstand for religiøs dyrkelse som «offerlam». Overleveringene bærer tydelig preg av dette.

Propagandaen ifm. innvandrernes arverettsspørsmål (de såkalte «landløftene») ble dyrket og holdt ved like gjennom lange tider i kulturkretsen. Faktisk er den levende og virksom den dag i dag, 2.500 år senere.

Multikultur og sekularisme har vist seg å skape forutsetninger for store og mektige riker. Romerriket og dagens USA-imperium er gode eksempler. Men fra omtrent 30 år etter Jesu levetid endret Romerriket karakter og ble mindre tolerant ovenfor eksempelvis innbyggernes religiøse tro.

Ved Jesu fødsel brydde Romerriket seg i liten grad om hva folk trodde på i Palestina. Den større provinsen (Syria) hadde romersk landshøvding (Kvirinius), men samfunnene i Palestina hadde ganske høy grad av indre selvstyre, området hadde til og med sin egen konge (Herodes). Keiseren (Augustus) hadde sterk interesse av skatteinntektene fra provinsene (organiserte til og med innskrivning i manntall med tanke på skatteinntektene), og keiserne holdt alltid vedlike nødvendig, militær tilstedeværelse for å sikre innkomstene. Ga man bare «keiseren hva keiserens er», så var det ikke de helt store problemene. Men riket var opptatt av å forbygge og hindre ethvert (tilløp til) opprør.

Det gamle israelsriket hadde forsvunnet ut av historien et halvt tusenår tidligere. Det nasjonale språket (gammel-hebraisk) opphørte å være et levende talespråk mellom 200 og 400 år før vår tidsregning.

Felles tro og felles kulturarv, vedlikeholdt av en lærd prestestand, bandt jødene sammen som en etnisk gruppe. De hadde også sin gamle nasjonallitteratur som presteskapet og enkelte lærde forvaltet.

Det innebar sterk tro på profeter. Også Jesus opplevde noen ganger å bli tatt for å være en (apokalyptisk) «profet». Diverse retninger i tradisjonene etter Jesus har «spilt videre» på en slik tanke. Den dukker opp i de kristne kildeskriftene og ikke minst i islam hvor den er sterkt fremtredende. Jesus betraktes som islam sin aller viktigste profet – nest etter selveste «PROFETEN», og skriftene i den kristne kanon er ganske sterkt preget av apokalyptiske forstillinger og «profetisk» uttrykksmåte.

I forbindelse med jødenes gamle nasjonallitteratur spilte Abrahams-legenden veldig sentral rolle. Politisk dukket det fra tid til annen opp «messiaser» som inspirerte folket til nasjonalt opprør. Jesus ble ofte misforstått som en «messias» som skulle «frelse folket» fra verdensrikets overherredømme.

Under rettssaken for Pilatus forsvarte Jesus seg så godt mot «messias-anklagene» at Pilatus faktisk trodde ham. I ettertid forblir imidlertid «messias-tenkningen» grundig innvevd i kristne kildeskrifter og diverse tolkninger.

Men Jesu praktiske lære-gjerning og også mange (kanskje de fleste), påståtte Jesus-sitater i den kristne skrifttradisjonen vitner klart om en mild og kjærlig Jesus med et etisk høyverdig formål. Det er trekk som er temmelig uforenelige med en «profetisk-apokalyptisk» eller «messiansk» figur.

Den overveiende delen av den kristne tradisjonen har allikevel klart å kombinere både «offertenkningen» (sonoffer for frelse), «messiastenkningen» (frelser «sitt folk» fra «verdens ondskap») og også i noen grad de «profetisk-apokalyptiske» forestillingene (dommens dag), gjennom at det hele skjer på et åndelig plan. Kanskje er medaljens bakside at troen har blitt utstyrt med metafysiske forestillinger om «steder» (himmel og helvete) som er vanskelig å både fatte og akseptere for moderne mennesker.

Det virker umiddelbart sannsynlig at Jesus måtte uttale seg i delvis «profetisk-apokalyptiske» ord og vendinger for i det hele tatt å bli forstått av sine tilhørere. Det falt ham antakelig også naturlig, siden han i stor grad var oppvokst i det jødiske samfunnet. «Messias-tenkningen» måtte han vel til stadighet søke å avklare overfor tilhørere i sin alminnelighet, så vel som Pilatus.

Propagandaen i historien om Abraham var levende og hadde appell blant jødene i Palestina, den gang som nå. Den bidro nok også sterkt til konflikter, og til og med militære opprør som medførte katastrofale følger da tempelet ble lagt i grus og de mosaisk troende i Judea ble spredd for alle vinder.

Islam har sin variant. Mens jødene mener seg å stamme fra Isak, så mener muslimene seg å stamme fra Ismael. Dette med «å nedstamme fra» gjenspeiler urgamle, sosiokulturelle og juridisk-politiske tankebaner som skriver seg tilbake til stamme-samfunnene, og som har bidratt til å gjøre Midtøsten (og Vesten) til en politisk stridsarena.

Tilført så sterk, politisk-religiøs propaganda som de såkalte «landløftene» har stridstilstanden gjennom et tusenår foranstaltet en politisk kruttønne, med Jerusalem som brennpunkt. I stedet for «stor-økumenisk tilnærming med basis i tro på Gud og Jesus» eksisterer nå fare for «sivilisasjonskrig» mellom de judeo-kristne og de islamske kulturområder.

Kommentar #44

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Nei

Publisert over 5 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Ifølge Bibelen finner vi, så vidt jeg vet, ordet Eloah/Eli/Elaha kun ved et tilfelle. Da Jesus hang på korset og ropte ut dette ordet i kombinasjon med ordene "lemá sabaktáni".

I de eldste skrifter og skriftfragmenter som gjennom flere hundre år ble samlet og redigert til bl.a. de skriftene vi kjenner fra GT, forekommer "Eloah/Eli/Elaha" som navn på Gud i stort omfang.

Tidligere teorier om forfatterskapene opererte med to hoved-kilde-grupper til de eldste skriftene (jfr. de såkalte "Mosebøkene"), kalt henholdsvis "Jahvisten" (fra Judea) og "Elohisten" (fra Nord-riket). (Teoriene er senere utvidet ved at man regner med flere kilder og flere opprinnelses-grupper).  

Kommentar #45

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Ikke navn på Gud, men betyr Gud

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
I de eldste skrifter og skriftfragmenter som gjennom flere hundre år ble samlet og redigert til bl.a. de skriftene vi kjenner fra GT, forekommer "Eloah/Eli/Elaha" som navn på Gud i stort omfang.

Elohim (אֱלוֹהִים , אלהים) er et gammelt hebraisk ord for Gud, som blir brukt i jødedommen og kristendommen. (hentet fra wikipedia)

Slik jeg forstår det er også "Eloah/Eli/Elaha" ikke navn på Gud, men ord som betyr Gud på f.eks hebraisk. Det er en viss forskjell.

Mange Guder, som Tor eller Odin f.eks, ble også kalt Gud. Det at Allah som ord betyr Gud, trenger like lite som de to forannevnte å være Gud.

"Jahvisten" som du nevner ser ut til å stammer fra YHVH som betyr "Jeg er" eller "Jeg er den jeg er" og sier derfor mer om Guds tilstand enn at det er hans fastlåste navn.

Mange vers i bibelen peker på at Jesus er Gud, eller i det minste en del av Guddommen. Ingen muslimer vil dele et slikt syn.

Kommentar #46

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Elohim (אֱלוֹהִים , אלהים) er et gammelt hebraisk ord for Gud, som blir brukt i jødedommen og kristendommen. (hentet fra wikipedia) Slik jeg forstår det er også

På bibelsk hebraisk benyttet man hyppig navnet "Elohim" på "Israels Gud", (selv om navnet grammatisk har form som et flertallsord). (I entallsform, "Eloah", forekommer navnet bare en gang: I Jobs bok i de hebraiske tekstene). 

På bibelsk arameisk er navnet på Gud "Elah" (tilsvarende "Allah" på arabisk)

Kommentar #47

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Historien om Abraham passer dårlig inn i Øklands verdensbilde,og derfor prøver han seg på å kalle den for

Takk for at du psykoanalyserer meg. (Til og med ved bruk av drømmetydning ifølge overskriften), Regner med at det skyldes din rørende omtanke og omsorg for min sjelelige helsetilstand.

Kommentar #48

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Prøver igjen....

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
På bibelsk arameisk er navnet på Gud "Elah" (tilsvarende "Allah" på arabisk)

Jeg forstår det, men tror ikke du forstår mitt poeng.

Allah er utledet av ordet al-ilāh, som betyr Guden. Det er ikke Guds navn!
Jeg er klar over at kristne i muslimske land også bruker Allah om Gud, siden ordet betyr Gud.

Elah (Aramaic: אֱלָה; pl. "elim")er det Aramaiske ordet for Gud. Det er altså ikke navnet til Gud.

Mange idéer om Gud har blitt tilbedt opp igjennom historien som den sanne Gud. Det at de kaller sin gud for Gud, trenger ikke bety at det er den sanne Gud, selv om guden har noen fellestrekk med Gud.

Bibelen gir noen beskrivelser av Jesus og Gud som tyder på at de er ett. Tror du Jesus og Allah er ett?
Hvis du tror Koranen er den sanne Guds ord, må du samtidig godta at Allah villedet Jesu disipler til å tro at han ble korsfestet og sto opp fra de døde. Du må også godta at Jesus jugde for sine disipler da han fortalte dem om at han kom til å bli drept. I tillegg må du godta at Koranen støtter seg på Bibelens profeter som profeterer om Jesu korsfestelse, men samtidig sier at det ikke hendte.

Hvis disiplene misforsto hva som hendte med Jesus, i forbindelse med korsfestelsen, ville det ikke vært naturlig om en sann profet(Jesus) hadde fortalt dem om Allah´s plan på forhånd. I steden venter Allah i 600 år før han sender en profet, til et annet folk, og lærer dem det som skal være sannheten. Samt at alle kristne og jøder, som har misforstått det essensielle, vil ende i ilden(ildens folk) ifølge Koranen.
Og det skal være en rettferdig Gud?

Kommentar #49

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

To pakter gjennom Abrahams to kvinner

Publisert over 5 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Fra kap 18: Og Abraham sa til Gud: Måtte bare Ismael få leve for ditt åsyn..... og Gud sa:.......

Fint du bringer historien om Abraham og hans slekt i Ismael videre, man finner ut hvordan dette ender om vi følger saken videre for den er jo ikke avsluttet ennå. Følger man løftet til Abraham; 1.Mos.17.20-21:Jeg har hørt din bønn for Ismael. Se, jeg vil velsigne ham og gjøre ham fruktbar og svært, svært tallrik. Tolv høvdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre ham til et stort folkeslag.Men min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde deg neste år på denne tiden.»

Dette er en lignelse som Paulus oppklarer i fra Gal.4.19:Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere– jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen råd med dere.Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke på loven?

Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med slavekvinnen og en med den frie kvinnen.Slavekvinnens sønn ble født etter naturens orden, den frie kvinnens sønn ble født ved Guds løfte.Dette har en dypere mening. Kvinnene står nemlig for to pakter. Den ene, Hagar, er pakten fra Sinai-fjellet; hennes barn blir født til slaveri.

Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn.Men det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er år mor. For det står skrevet:
Gled deg, du barnløse, som ikke fødte, bryt ut i jubel, du som ikke fikk rier. For den enslige (enken) kvinnen har flere barn enn hun som har mann. Og dere, søsken, er barn ut fra løftet, slik som Isak.

Men han som var født etter naturens orden (dvs Adam i 1.Kor.15.22: For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus), forfulgte den gang ham som var født ved Ånden, og slik er det også nå. Men hva sier Skriften? Driv bort slavekvinnen og sønnen hennes! For slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn. Men hva sier Skriften? Driv bort slavekvinnen og sønnen hennes! For slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn.

Eller som det også står i 1.Mos.26.1: Det ble hungersnød i landet, en annen enn den første hungersnøden, den som var på Abrahams tid. Da dro Isak til Gerar, til filisterkongen Abimelek.Herren viste seg for ham og sa: «Dra ikke ned til Egypt, men hold deg i det landet som jeg gir deg beskjed om!Slå deg til her i landet, så vil jeg være med deg og velsigne deg! For til deg og til din ætt vil jeg gi alle disse landene. Jeg skal oppfylle den eden jeg sverget til din far Abraham. Jeg skal gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen. Alle disse landene skal jeg gi til din ætt. Og ved din ætt skal alle folkeslag på jorden velsigne seg. (også 1.Mos.13.16, og 26.24) 

Løftet om å bli tallrike skjer gjennom Moses i 5.Mos.1.9-12: Den gangen sa jeg til dere: «Jeg alene kan ikke bære dere. Herren deres Gud har gjort dere tallrike, og dere er i dag så mange som stjernene på himmelen.Måtte Herren, deres fedres Gud, gjøre dere tusen ganger så tallrike som dere nå er, og velsigne dere, slik som han har lovet.Men hvordan kan jeg alene bære ansvaret og tåle strevet med dere og tvistene mellom dere?

Men som vi ser av Galaterne er de ennå under loven og dens forbannelser/velsignelser (i 5.Mos.28) - (Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke på loven?) og her vil de komme inn under ulydighet og forbannelser:Men hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst, ikke holder alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, og ikke gjør etter dem, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg: (se 5.Mos.28.15-68)

v62-64: Bare en liten flokk skal bli igjen av dere som før var tallrike som stjernene på himmelen. For du adlød ikke Herren din Gud. Slik Herren før gledet seg over å gjøre godt mot dere og gjøre dere tallrike, skal han nå glede seg over å gjøre ende på dere og utrydde dere. Dere skal rykkes opp av det landet du nå går inn i og skal legge under deg.
Herren skal spre deg blant alle folkene fra den ene enden av jorden til den andre, og der skal du dyrke andre guder som verken du eller dine fedre har kjent: stokk og stein.

1.Krøn.16.13-24: du ætt av Israel, hans tjener, Jakobs sønner, som han har valgt ut. Han er Herren vår Gud, lovene hans gjelder over hele jorden. Husk hans pakt til evig tid, ordet han ga, i tusen slektsledd, pakten han sluttet med Abraham, og eden han sverget Isak. Dette satte han opp som forskrift for Jakob, som en evig pakt for Israel.

Han sa: «Jeg gir deg landet Kanaan  til arv og eiendom.» Der var dere en liten flokk, få og fremmede. De vandret fra folk til folk, fra det ene riket til det andre. Men han lot ingen få undertrykke dem, han refset konger for deres skyld: «Rør ikke dem som jeg har salvet, gjør ikke ondt mot mine profeter!» Syng for Herren, all jorden!  Forkynn hans frelse fra dag til dag!

Fortell blant folkeslag om hans herlighet, blant alle folk om hans under!

Det er disse det står om i 1.Pet.2.9: Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk (evangeliet) , han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.
 

Kommentar #50

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Konflikten startet flere tusen år siden og den har sitt opphav Abraham og Sarah to sønner. Ismael ble forvist, men begge ble velsignet.

Ismael var stamfar (12 stammer) til det arabiske folk.

Hagar og Ismael (1. Mosebok 16)

11 Så sa Herrens engel til henne (Hagar):

«Se, du er med barn

og skal føde en sønn.

Du skal gi ham navnet Ismael,

for Herren har hørt at du ble ydmyket.

12 Han skal bli et villesel av et menneske.

Hans hånd skal være vendt mot alle

og alles hånd mot ham.

Rett imot alle sine slektninger

skal han slå seg ned.»

Vi ser her at konflikten ble altså forutsagt.

Jonathan Cahn forteller om dette i The Mistery of Ismael.

Vi kristne tilber Abrahams, Isak og Jacobs Gud, men kristne arabere og store deler av Dnk tilber Abrahms og Ismaels Allah. Det er ikke jødene som er Guds barn, men palestinerne hevder den offisielle kirka.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere