Leif Lohne

13

Biskopen har talt: Alle kommer til Himmelen

Så har det da endelig blitt forkynt fra en av våre mest pålitelige kilder; fra ‘vår kirkes’ høyeste råd: Biskop Tor Berger Jørgensen mener tiden er inne for å si det klart og tydelig: Ingen går fortapt. Tydeligere kan det vel neppe sies.

Publisert: 2. okt 2016

Så har det da endelig blitt forkynt fra en av våre mest pålitelige kilder; fra ‘vår kirkes’ høyeste råd: Biskop Tor Berger Jørgensen mener tiden er inne for å si det klart og tydelig: Ingen går fortapt. Og tydeligere enn dette kan det vel neppe sies. Enten vi tror på det ene eller andre, enten vi frykter Gud eller ei: Livets to utganger som Bibelen hele tiden har minnet oss på gjelder ikke lenger. Det må bety at vi alle til slutt kommer til Himmelen. Er ikke det fantastisk?

 

Nå trenger vi ikke lenger gå i kirke eller bedehus, og langt mindre ta imot Jesus som vår personlige frelser og Herre i våre liv. Vi kan simpelthen alle være gudsfornektere eller humanetikere og likevel kommer vi til evig salighet til slutt. Alle blir «på dommens dag» behandlet slik at ingen havner i fortapelsen. Det gjelder for eksempel alle som ikke bryr seg om konsekvensene av å lyve, stjel, myrde eller bedra, massemordere så vel som de mere dannede. Da Hitler satt i bunkersen og måtte erkjenne at hans time var kommet, var det bare et lite klikk (med pistolen) mot tinningen som skulle til så var det neste evig salighet. Det samme gjelder ABB når han en gang får sonet ferdig her på jord. De havner ifølge biskopen begge i samme utgang som de jordiske salige uten engang å ha angret eller bedt om tilgivelse for sine svimlende overtredelser.

 

Adventistene og enkelte andre kristne har hittil hevdet at de ugudelige som ikke har tatt imot Jesu forsoningsverk havner i en evig død der alt er over. Forstår jeg biskopen rett så er det heller ikke lenger tilfellet for de ugudelige. Nei, til alt overmål så vil også disse havne i evig salighet sammen med den Gud de ikke trodde på fordi de alle en gang vil måtte «bøye kne og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære», Hitler og ABB inkludert. Dette skjer angivelig på den ytterste dag når det går opp også for dem at Gud og hans sønn Jesus Kristus likevel finnes. Her er vi alle i samme båt.

 

Den rike mannen kan fortsatt bare tenke på seg selv. Han vil i det hinsidige få det like bra som Lasarus. Jomfruene kan tømme ut oljen på lampene de bærer. De trenger den ikke lenger. De kommer likevel inn til bryllupsfesten. Kan de bli bedre?

 

Det er så en nesten ikke tror det er sant. Men det må det jo være. «Guds nåde og kjærlighet trumfer forestillingen om evig straff». Det er jo en av våre øverste kirkelige tilsynsmenn som forteller oss dette, og da må det jo stemme. Tenk å ha slik en hyrde som vet å lede oss villfarne får på den evige rette veg, uten bekymringer. Vi vil alle til syvende og sist være frelst og trenger ikke lenger å ta konsekvensene av våre valg i dette livet med tanke på det som kommer. Så betryggende for oss alle dette må være.

Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Fra sann tro til rett ideologi

Publisert nesten 5 år siden

Biskop Jørgensen har rett og slett opphevet Guds Ord og erstattet store deler med sine egne. Finnes det ingen fortapelse, så finnes det selvsagt ingen frelse. Biskop Jørgensen har annullert Kristi gjerning, korsfestelese og oppstandelse som kun gjenstår som betingede bilder av visse troendes religiøse erfaringer i en forgangen tid. Forsoningen blir gjort til en parodi: Fordi Gud har forsonet synden og beseiret ondskapen, så er det fritt frem: Regningen er allerede betalt av Kristus. 

Den som bestemt og bevisst sier at han eller hun absoilutt ikke vil ha med Gud å gjøre, selv ved siste dommen, skal like vel tvinges til Gud. ALLE (!) uansett overbevisning og tro, torturisten, terroristen, den som ga seg hen til ondskapens helvete selv, vil møte ofrene og andre medmennesker i himmelen.

Det finnes m.a.o., ingen himmel lenger. Troen og himmelen, livets to utganger, er ganske enkelt her opphevet i humanismens navn. Biskop Jørgensen m.fl. har m.a.o. erstattet kristen tro med en sympatisk humanistisk ideologi hvor alt er sant og riktig og kardemommeloven er nest høyeste autoritet. Det aller høyeste er nemlig at Gud bare er det du gjør Ham til.

1 liker  
Kommentar #2

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Nyhagen?

Publisert nesten 5 år siden

Siden du mener vi har forkastet Guds ord. Noe vi for øvrig ikke har gjort. Kan du vøre så snill å fortolke. Fil.2, Kol, 1, 14-20, Ef. 1, Tim 4,10 osv.

Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Er det bedre å ha dødsstraff som eneste mulige reaksjon?

Publisert nesten 5 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Nå trenger vi ikke lenger gå i kirke eller bedehus, og langt mindre ta imot Jesus som vår personlige frelser og Herre i våre liv. Vi kan simpelthen alle være gudsfornektere eller humanetikere og likevel kommer vi til evig salighet til slutt. Alle blir «på dommens dag» behandlet slik at ingen havner i fortapelsen. Det gjelder for eksempel alle som ikke bryr seg om konsekvensene av å lyve, stjel, myrde eller bedra, massemordere så vel som de mere dannede. Da Hitler satt i bunkersen og måtte erkjenne at hans time var kommet, var det bare et lite klikk (med pistolen) mot tinningen som skulle til så var det neste evig salighet. Det samme gjelder ABB når han en gang får sonet ferdig her på jord. De havner ifølge biskopen begge i samme utgang som de jordiske salige uten engang å ha angret eller bedt om tilgivelse for sine svimlende overtredelser.

Jeg synes Leif Lohne trekker noen konklusjoner som det overhode ikke er dekning for når det gjelder overbevisningen om at alle får leve videre etter dette livet.

Det betyr ikke uten videre at de som lyver, stjeler, myrder, bedrar eller står bak massemord IKKE vil få noen reaksjone på sine grusomheter.

Troen på livets to utganger kan sammenlignes med at vårt rettsvesen kun hadde EN eneste straffereaksjon som de måtte idømme alle forbrytere: DØDSSTRAFF.

Tyven som hadde stjålet noen brød, måtte få samme dom som massemorderen: Dødsstraff.

Dette fremstår selvfølgelig som helt urimelig for ethvert modent menneske. Likevel mener man altså at det er rimelig, rettferdig og humant at Gud utelukkende har valget mellom evig liv eller evig fortapelse når han skal dømme oss etter vår tro og våre gjerninger.

Et klartenkt, moderne og kjærlig menneske innser selvagt at Gud hadde vært blodig urettferdig, hjerterå og kynsik dersom det var sannheten at han vill dømme noen av sine kjære skapninger til evig pinsel.

Mens dagens fariseere synes det er viktige å holde seg strekt til enkelte utvalgte bibelsteder og tviholder på at selv skal leve evig i glede mens de som har gal tro, skal dømmes til evig pine eller tilintetgjørelse.

Og dette er man såre fornøyd og glad for. Man skal altså glede seg i livet i himmelriket og samtidig minnes alle sine kjære som ble dømt til evige pinsler.

Jeg er svært forundret over fraværet av kjærlighet, medlidenhet og innlevelse med dem som skal lide i all evighet. Nei, man ser ut til å synes det er vel fortjent at noen skal lide i all evighet, mens man selv skal leve i glede og herlighet.

En skremmende holdning, spør du meg. Fravær av medfølelse og innlevelse. Nærmest en form for tilfredshet over andres lidelser.

Mvh Sverre

Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dette har du vel funnet på selv?

Publisert nesten 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Det finnes m.a.o., ingen himmel lenger.

Jeg kan ikke se noe sted hos Jørgensen at han har opphevet Guds ord eller opphevet himmelriket?

Han bygger helt klart på utsagn fra bibelen - utsagn som Nyhagen selv ignorerer og later som ikke eksisterer.

Jørgensen innser det som føertallet av kristne begynner å oppdage: Bibelen spriker i flere retninger. Man kan i like stor grad bygge på bibelen og konkludere med at Jesus må mene at alle har del i Guds himmelrike og det evige liv.

Jesus lover oss at vi skal eie himmelriket, at vi skal kalles Guds barn, vi skal få barmhjertighet og vi skal få se Gud, og i den sammenhengen nevner han overhode ikke noen troskrav.

Jeg er sikker på at vi alle må møte konsekvensene av vårt livs gjerninger på en eller annen måte. Men dødssstraff, eller evige pinsler, eksisterer ikke i Guds verden.

Norge har for lengst avskaffet dødsstraffen. Men Gud praktiserer altså dødsstraff?

Menneskene synes dødsstraff er inhumant. Men Gud synes det er rettferdig, og så er forseelse bare at man har feil tro?

Mvh Sverre

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se noe sted hos Jørgensen at han har opphevet Guds ord eller opphevet himmelriket?

Han bygger helt klart på utsagn fra bibelen - utsagn som Nyhagen selv ignorerer og later som ikke eksisterer.

Dette er lavkirkeligheten mot høykirkeligheten, vøtt. Et par fra lavkirkeligheten er nå desperate etter å holde på sitt hegemoni ser det ut til, om de hadde det altså. 

Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Sjåstads rotløse subjektivitet

Publisert nesten 5 år siden

Bibelen er allerede tolket og båret oppe av kirken. Den minst dårlige tolkningen er å finne i bekjennelsen og den tradisjonen som er i organisk resonans med dette. Kirkens historie, dens utvikling og teologien er grener på dette treet. Dette kjenner du antagelig godt til; har du ikke studert teologi? Man setter ikke det ene bibelverset opp mot det andre. De sier begge noe. Så får man fiinne ut hva, i dialog med resten av evangeliet. Dette med livets to utganger er beskrevet så meget og tydelig at det i hvert fall ikke gir rom for en tolkning som opphever dette. Det er tydeliggjort av en grunn, klart nok.

Selv om det tydelig nok bedrives en formidabel liberalteologisk oppfiinnsomhet for å få ting til å stemme.

Men siden du ikke bryr deg nevneverdig om bekjennelsen og at Den hellige Ånd faktisk har impregnert kirken i de snart 2 000 årene som har gått, så vil du visst heller starte en ny ideologi under navnet "kristendom "på nytt. Det er visst for flere bedre med en tro som speiler seg i det som er sosialt- og politisk korrekt enn i Kristus.

Kommentar #7

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Nyhagens arroganse

Publisert nesten 5 år siden

Noen tror vi forkaster bibelens lære, noe vi for øvrig ikke gjør. Vi bare vektlegger de mange bibeltekstene som formidler en kjærlig, god og forsonende Gud, ett klargjørende og trygt Gudsbilde. Som for øvrig veier mye tyngre enn de mange fordømmende, forvirrende og spaltede bibeltekstene som dessverre til tider formidler en gal Gud.

  De kristne som ikke håper at alle skal bli frelst, mangler kjærlighet. Gud vil at alle skal bli frelst, noe som også er en tydelig bibelsk tanke.

Kommentar #8

Alf-Erik Hallert

2 innlegg  232 kommentarer

Umåtelig streng straff

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Norge har for lengst avskaffet dødsstraffen. Men Gud praktiserer altså dødsstraff?

Ifølge Matteus dreier det seg ikke om dødsstraff, men om evig pine i den evige ild. Det finnes ingen menneskelig målestokk for en slik ondskapsfull og streng straff. Sammenligning med Norges lover er altså helt urimelig. Matteus sin Gud er høyt hevet over verdslige lover.

Kommentar #9

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

KOLDTBORDSTEOLOGIEN

Publisert nesten 5 år siden

Tor B. Jørgensens innlegg er typisk for det som jeg pleier å kalle koldtbordsteologien. Koldtbordsteologien kjennetegnes ved at den setter strek over alle tanker og forestillinger i bibeltekstene som føles ubehagelige og som ikke passer inn i vår tid. Samtidig løfter den frem visse bibeltekster som skal representere det som Gud virkelig står for. For det er typisk for koldtbordsteologene at de mener å sitte inne med den hele og fulle sannhet om hva Gud mener.

Dette minner om det som skjer når vi står foran et koldtbord. Vi går forbi de rettene som vi ikke liker og forsyner oss av dem vi liker. Når vi gjør det, behøver vi ikke å argumentere for hvorfor vi liker noe og ikke noe annet. Koldtbordsteologien sier riktignok at det er noe den ikke liker, men den gjør aldri noe forsøk på å forklare oss hvorfor de tanker og forestillinger som den holder fast på er mer pålitelige enn de som forkastes.

Det er dette som er det grunnleggende problem. Vi får aldri noen virkelig begrunnelse for hvorfor visse bibeltekster skal være normerende, mens andre ikke skal tillegges vekt. De fleste som har elementære bibelkunnskaper vet at forestillingen om en dobbelt utgang er sentral. Det er ikke en perifer tanke. Den er selvfølgelig ubehagelig, men dette er ikke den eneste ubehagelige forestillingen i bibeltekstene. Om vi skulle sette strek over alt ubehagelig, ville vår Bibel bli ganske tynn.

Det er interessant å registrere hvordan koldtbordsteologene mener å vite mer om hva som er rett og riktig enn Jesus. Koldtbordsteologene forteller oss nemlig jevnlig at Jesus var dypt preget av sin egen tid og tok feil på en rekke områder. Samtidig understreker de at denne Jesus er helt og fullt guddommelig og at han alene har lært oss hvem og hvordan Gud er. Ser de ikke selv hvor usammenhengende de argumenterer?

Hvor fører koldtbordsteologien oss? Det er lett å se at det ikke mye som blir stående med denne type argumentasjon. Til slutt står det ikke mer igjen enn "korsfestet, død og begravet".

Kommentar #10

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

At det går an å til de grader skumlese bibelen

Publisert nesten 5 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Hvor fører koldtbordsteologien oss? Det er lett å se at det ikke mye som blir stående med denne type argumentasjon. Til slutt står det ikke mer igjen enn

For noen så klør det i øret, Ulrichsen - når de forsyner seg av koldtbordet så klør det ikke lenger.

Så det spørs hva man "vektlegger". Guds ord blir sannere enn andre av Guds ord om man vektlegger de viktigste mest, derfor trenger vi tolkning av eksperter som vet hva de snakker om. De vektløse ordene av Gud er derfor ikke sanne nok til å trumfe de sanneste og mest vektige ordene.

Så da er det bare opp til oss å tilgi, for Herren selv tilgir dem Han vil - bortsett fra de som Biskop Jørgensen o.a. vil. Jørgensen trumfer Jesus!

Kommentar #11

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Koldbordsteologien.

Dagens bibelord (2okt.2016) må være en vanskelig nøtt for de som preker denne. 

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» 2 Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem 3 og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. 4 Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.

    5 Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. 6 Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.

    7 Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!

    8 Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå lemlestet eller halt inn til livet enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. 9 Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild. 10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt. 11 *Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne.•

Hvorfor bruker Jesus så kraftig ordbruk?

Er det ikke for å berge fra mennesker fra h...?

Kommentar #12

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Livets to utganger

Publisert nesten 5 år siden
Når jeg følger debatten slår det meg hvor individuelt vi tenker? Om jeg skulle forsøkt å se spørsmålet mer "fra oven", slår det meg at vi, Guds menneskehet, er en Enhet. Da synes det forståelig at vi kan velge konflikter med hverandre til vi går til grunne alle sammen, - eller velge kjærlighetens og harmoniens vei ( Jesu vei) mellom folkeslag og religioner, og slik skape en Guds sivilisasjon. Det som vel må til om tusenårsriket skal opprettes? Som eventyret forteller; "Vil du væra med så heng på" Det er vårt valg. Mette
Kommentar #13

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes Leif Lohne trekker noen konklusjoner som det overhode ikke er dekning for når det gjelder overbevisningen om at alle får leve videre etter dette livet.

Hvis ingen går fortapt slik Tor B Jørgensen hevder, må vel alle komme til Himmelen etter dette livet. Stemmer ikke det? Eller fins et tredje alternativ som biskopen ikke forkaster. I så fall, hva er det?

Kommentar #14

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Forskjellig behandling

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Tyven som hadde stjålet noen brød, måtte få samme dom som massemorderen: Dødsstraff.

Dette fremstår selvfølgelig som helt urimelig for ethvert modent menneske. Likevel mener man altså at det er rimelig, rettferdig og humant at Gud utelukkende har valget mellom evig liv eller evig fortapelse når han skal dømme oss etter vår tro og våre gjerninger.

Et klartenkt, moderne og kjærlig menneske innser selvagt at Gud hadde vært blodig urettferdig, hjerterå og kynsik dersom det var sannheten at han vill dømme noen av sine kjære skapninger til evig pinsel.

Mens dagens fariseere synes det er viktige å holde seg strekt til enkelte utvalgte bibelsteder og tviholder på at selv skal leve evig i glede mens de som har gal tro, skal dømmes til evig pine eller tilintetgjørelse.

Så hva har du bestemt de for hvordan Gud vil dømme oss, for det står vitterlig at Han skal dømme oss etter våre gjerninger?

Som du så riktig påpeker så kan ikke en dømmes for en annens gjerninger, derfor vil ikke jeg dømmes for dine og ikke du for mine. På samme måte som min dom og straff tilsvarer min gjerning, skjer det samme med deg. Men det er jo ikke bare straff, det er også velsignelser forbundet med dommen. At den som bare gjør godt, vil  selvfølgelig ikke straffes og får derfor etter sin gjerning av det gode. Det blir som en personlig utvikling. Den som utvikler seg hele tiden og vokser nærmere Gud i karakter, dvs. utvikler en større kjærlighet, vil beholde denne og muligens motta en større fylde i himmelen. Den som ikke strever med sin egen utvikling, vil beholde den mangel også i det neste liv. Dette skjer jo i dette liv, og hvorfor skal det ikke dette avspeiles i det neste?

For Jesus forkynte evangeliet og satte igang en misjon mens Han var i dødsriket, så det tyder på at det er mulig å vokse videre i den neste sfære vi beveger oss inn i.

Vi er forskjellige og blir behandlet forskjellig - tror nå jeg.

Kommentar #15

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Støttes

Publisert nesten 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Når jeg følger debatten slår det meg hvor individuelt vi tenker? Om jeg skulle forsøkt å se spørsmålet mer "fra oven", slår det meg at vi, Guds menneskehet, er en Enhet. Da synes det forståelig at vi kan velge konflikter med hverandre til vi går til grunne alle sammen, - eller velge kjærlighetens og harmoniens vei ( Jesu vei) mellom folkeslag og religioner, og slik skape en Guds sivilisasjon. Det som vel må til om tusenårsriket skal opprettes? Som eventyret forteller; "Vil du væra med så heng på" Det er vårt valg. Mette

Den grunnleggende tenkningen din støtter jeg, som vanlig.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere