Per Arne Dahl

25

‘Wanted. Dead and alive’

Jeg skulle ønske at Eidsvågs budskap denne høsten i større grad var identisk med innholdet i de mest sentrale sangtekstene hans som har beveget og skapt tro i så mange: «Straffen lå på deg, nåden bærer meg.»

Publisert: 1. okt 2016

Denne høsten fyller Bjørn Eidsvåg og Svein Tindberg Det norske teater med forestillingen «Etterlyst Jesus». Dette har gitt rom for mange samtaler i ulike fora om hvem Jesus er. Er han et etisk forbilde, en opprører mot makter og myndigheter eller en forsoner mellom Gud og mennesker?

Tunsberg bispedømme består av Vestfold og Buskerud fylke, av by og bygd. Mer enn 522 000 mennesker i alle aldre forsøker å få til et godt liv for seg og sine. Mange har et forhold til kirken, men de siste års statistikk viser også at antallet utmeldinger er økende.

Sånn sett er timingen på forestillingen «Etterlyst Jesus» god. Folks selvfølgelige forhold til kirken er i ferd med å bli avløst av en mer kirkekritisk holdning. Folks likegyldige forhold til Jesus er i ferd med å avløses av en undring på hvem han var og hvilken forskjell han kan gjøre i dag. Troen lever på flere steder enn vi aner.

Gud kan synes fjern, men er Han borte av den grunn? Jesus kan synes bortgjemt, men betyr det at Han ikke finnes ? Den Hellige ånd kan synes uvirkelig, men er Han av den grunn bare tom luft?

Fortellingen om Jesus er altfor godt historisk bekreftet til at den kan avfeies som et falsum. Men budskapet om hvem han var og hva han fortsatt kan bety er likevel omdiskutert, og for mange, avgjørende viktig.

Det er lenge siden folkemengden ropte «korsfest» og hånet Ham i høymælt protest. Det er lenge siden de spyttet på ham og plaget ham til døde. Det har vært stille rundt Jesus. De fleste har ikke angrepet ham høylydt, snarere ignorert og oversett ham. Det er tid for å etterlyse Jesus. Sånn sett skulle jeg ønsket at Eidsvågs budskap denne høsten i større grad var identisk med innholdet i de mest sentrale sangtekstene hans som har beveget og skapt tro i så mange. For eksempel hans smykke av en påskesalme: “En mager mann som stille lider. Evig Gud til alle tider, i himmel og på jord, min frelser og min bror. Jeg ser hva du har gjort, og legger kronen bort. Straffen lå på deg, nåden bærer meg”.

Hvem var Jesus, og hvorfor er Han så viktig i dag?Jeg vet ikke om noe bedre svar enn det Johannes gir i begynnelsen av sitt evangelium: «I ham var liv og livet var menneskenes lys». Og litt senere: “Se , der er Guds lam som bærer verdens synd”.

Når folk spør meg hva Jesus betyr for meg, er det dette det handler om: Det finnes en som er liv og som kan gi oss lys over vår livsvei. Det finnes en som gir sitt liv til soning for våre synder. En som hjelper oss til å se forskjellen på rett og galt. En som hjelper oss til å oppdage nådens nye muligheter og håpets livgivende kraft.

I dette lys blir Jesus-skikkelsen ikke bare en historisk person der bak, men en frelser og åndelig veileder som gir trygghet i dag og for fremtiden.

Forestillingen «Etterlyst Jesus» minner meg om plakatene fra de gamle cowboyfilmene med overskriften «WANTED!». Om Jesus er ønsket av folk flest er usikkert, men det er udiskutabelt at han alltid har ropt til alle slags mennesker det som er den dobbelte betydningen av dette engelske ordet: «Du er både ønsket og etterlyst!».

Over alle våre kirker kunne det dermed stått et skilt med fete typer: «Adgang tillatt for uvedkommende»

Følg hele debatten om «Etterlyst: Jesus»

• Åshild Mathisen: Bedehuset nærmer seg kultstatus

• Halvor Nordhaug: Hva skal vi med Jesus?

• Tor B. Jørgensen: Tid for å si det tydelig: ingen går fortapt

• Petter Olsen: Etterlyst: Bibelens Jesus

• Torstein Husby: Skal vi ha hver vår trosbekjennelse?

• Eyvind Skeie: Når tåken får senke seg i debatten om Jesus

• Se Jesus-debatten på Litteraturhuset

• Hallvard Jørgensen: Jesus og fortapinga

• Egil Sjaastad: Kjære prester - Jørgensen og dere får et problem

• Tor B. Jørgensen: Eidsvåg vender tilbake

• Johannes Morken: Eidsvåg og Jesus

• Tor Martin Synnes: Avlyst: Jesus Kristus

Kommentar #1

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Tydeliggjøring trengs

Publisert over 5 år siden

For det er godt å være wanted both dead and alive.Det er godt vite forskjellen på rett og galt i en verden som stadig blir ondere og mere beregnende. Tross at en ikke selv alltid er god eller sann i all sin ferd så har en håpet i seg- hver dag, det er helt utrolig!-om at verdens lys vil overmanne alle skyggene og gi nytt liv. Guds makt som beskytter og bærer i gode og onde dager i begrepet 3enighet, Guds gode våpen i kampen mot åndsmaktene hos denne verdens hersker.

Kommentar #2

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Arne Dahl. Gå til den siterte teksten.
Men budskapet om hvem han var og hva han fortsatt kan bety er likevel omdiskutert, og for mange, avgjørende viktig.

Og hva med biskopen selv - tror han, i motsetning til avgåtte tidligere bispekollega T.B Jørgensen, at livet har 2 utganger ? 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere