Marianne Solli

19

Tre biologiske foreldre

Når mitokondriet er skadet og forårsaker genetisk degenererte sykdommer

Publisert: 9. sep 2016

I Storbritannia har de, som det første landet i verden, klart å mikse DNA fra tre forskjellige personer, for å få frem friske barn, som fører friskt arvestoff videre gjennom generasjonene.

Ektepar, der kvinnens mitokondrie er skadet, slik at hun gir avkom med forskjellige arvelige sykdommer, som også føres videre i kommende slekter, kan nå få hjelp. 

Mitokondriet ligger rundt cellekjernene, og i de tilfeller der mitokondriene er usunne, kan likevel nå først skapes et embryo av mannens (forhåpentlig) friske spermier og kvinnens egg ... med de usunne mitokondrier.

Andre trinn er at en donorkvinne med friske mitokondrier blir kunstig befruktet av mannen (over). Donors embryo med cellekjerner og mitokondrier er friske. Både foreldrenes og donorens cellekjerner fjernes.

Så blir den opprinnelige morens friske cellekjerner og donorens friske mitokondrier lagt sammen, og personen, som blir født, blir å videreføre avkom uten disse opprinnelige misdannelser.

Kommentar #1

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Det er viktig å være klar over at det DNA som kommer fra tredjeperson i dette tilfellet, er snakk om svært små mengder - 0,01 % eller så. Dette er også DNA som befinner seg i mitochondriene, som utviklingsmessig ikke egentlig er del av "oss", men trolig stammer fra bakterier som har levd i symbiose med en vertsorganisme.

Det blir derfor problematisk å bruke begrepet "three parent baby" om disse barna. Kanskje man rent teknisk kan argumentere for det, men det gir et helt misvisende inntrykk av hva det handler om.

Ved organdonasjon - eller spesielt ved benmargstransplantasjon - tilføres organismen vev med fremmed DNA i seg. En person som mottar og klarer å bevare fremmed vev blir i realiteten en kimær - som består av DNA fra to ulike individer. Det er selvsagt noe man kan gruble på - der man går og kjenner en annens hjerte banke i brystet. Men det blir nokså håpløst - nesten mystisk - å tenke seg at dette individet nå har blitt transformert av denne transplantasjonen.

Det er mange grunner til å være varsom med å ta i bruk metoden mitochondriedonasjon. Jeg synes personlig dette er vanskelig. Det handler ikke minst om sikkerheten ved metoden - altså rent medisinske aspekter. Entusiastene mener at dette er trygt - jeg er av natur (og livssyn) på den varsomme siden.
Men jeg tror det blir et blindspor å bruke betegnelsen "tre biologiske foreldre" i denne saken. Det eneste man kan oppnå er en ganske skjev debatt, som trolig går mer langs generelle livssynsmessige skillelinjer (hvor vi vet utfallet, i en moderne og sekulær verden) - samtidig som disse virkelig viktige problemene knyttet til metoden blir skjøvet i bakgrunnen.

Kommentar #2

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Takk for det

Publisert rundt 5 år siden

Så fint at du gir innlegget mitt litt mer tyngde. Veldig interessant det du skriver om at DNA'et som befinner seg i mitokondriet, egentlig ikke "er oss", men trolig stammer fra bakterier som har levd i symbiose med tidligere vertsfamilier. Tja, det er det jo ikke bare å få fatt i sånn helt plutselig, he he.

Slik jeg ser det ... uten noen kompetanse i dette faget, så er det likevel en svært viktig liten prosent, som blir utskiftet og så tilført embryoet, siden det er snakk om at kommende generasjoner kan bli spart for disse arvelige sykdommene, for eksempel muskeldystrofi og forskjellige organsviktsykdommer. Da er det vel gjerne slik at jenter/ kvinner ikke selv får disse leie sykdommene, men er bærere og fører dem videre, mens (noen) guttebarn arver sykdommene.

Jeg kan skjønne at du har betenkeligheter med å godta disse eksperimentene, men vi får håpe at de ikke har satt i gang noe som vil endre de kommende generasjonene på en annen, kanskje langt farligere måte. 

Kommentar #3

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

First 'three person baby' born using new method

Publisert rundt 5 år siden

bbc.com/news/health-37485263

Ja, nå fødes det friske babyer etter denne metoden, hørte jeg nettopp på bbc.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere