Torbjørn Røe Isaksen

21

Høyre har ikke sagt ja til eggdonasjon

Berit Aalborg tar feil når hun tror programkomiteen i Høyre har snudd fordi eggdonasjon ikke er omtalt.

Publisert: 8. sep 2016

Berit Aalborg har en fin gjennomgang av bioteknologipunktene i Høyres førsteutkast til stortingsvalgprogram for neste periode («Høyres verdijusteringer», Vårt Land 8. september).

Men hun tar feil når hun tror programkomiteen har snudd fordi eggdonasjon ikke er omtalt. Det at et punkt ikke er omtalt betyr ikke at standpunktet har endret seg. Derfor sa jeg også til Vårt Land og andre i pressen torsdag 7. sept. at programkomiteen planlegger ytterligere runder om akkurat bioteknologi og at det er årsaken til at kapitlet ikke ennå er ferdig.

Berit Aalborg har imidlertid rett i at Høyre har flere familiepolitiske standpunkter som ligner Kristelig Folkepartis standpunkter. Det er derfor vi også lett samarbeider om både verdistandpunkter, og konkrete spørsmål om velferd, skattenivå og ytelser. Vi håper å fortsette samarbeidet med alle de ikke-sosialistiske partiene om slike viktige saker i årene fremover.

Høyre legger vekt på gjennomarbeidede standpunkter i programarbeidet. Programkomiteen ønsker en åpen debatt i Høyre også i bioteknologispørsmål. Derfor kommer vi i høst til å arrangere debattmøter der bioteknologi er tema, og vi arbeider med et åpent seminar om temaet. I tillegg ønsker vi å se nærmere på regjeringens bioteknologimelding når den kommer. I flere spørsmål, deriblant spørsmålet om eggdonasjon ønsker vi derfor å avvente den interne debatten før vi i programkomiteen konkluderer med hva som vil være vårt standpunkt. Om vi sier ja eller nei til eggdonasjon vil derfor først bli omtalt i endelig utkast til stortingsvalgprogram, som kommer i januar 2017.

 

Torbjørn Røe Isaksen, leder i Høyres programkomité

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere