Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Høyres verdi-­justeringer

Ved inngangen til KrFs samarbeidsdebatt kommer Høyre med flere små programforslag som kan beveger dem lenger unna KrF.

Publisert: 8. sep 2016

Gjennom mange år har det vært en utbredt oppfatning i KrF at det har vært lettere å samarbeide med Høyre enn Ap om verdispørsmål, slik som innenfor bioteknologi og frihet for trossamfunn. Det samme gjelder ­saker som kampen for valgfrihet for familien.

Men det har også vært en ­erkjennelse i deler av KrF at de ligger tetter til Ap i spørsmål om fattigdomsbekjempelse både nasjonalt og internasjonalt. De siste årene har dessuten Ap stått nærmere i saker der høyresiden har beveget seg i liberalistisk retning slik som ja til søndagshandel og sexkjøp.

Vektskåla. Når KrF har valgt å samarbeide med Høyre, har det handlet om flere treffpunkter i verdisakene, samt en oppfatning av at Høyre har hatt «større forståelse» for KrF som verdiparti. Dette har vippet KrFs vektskål i retning av Høyre. Samtidig har KrF-ere med en mer sosialdemokratisk orientering klaget over Høyres «manglende sosiale sinnelag». På dette feltet har de ment at det har vært vel så mye å hente hos Ap.

Bioteknologi. I forkant av KrFs omfattende diskusjon om sidevalg, har det derfor vært knyttet stor spenning til både Aps og Høyres stortingsprogram.

Til Vårt Land har flere Høyre-kilder pekt på at bioteknologien er det politikkområde som vil tydeliggjøre KrFs tilhørighet til høyresiden.

Eggdonasjon. Nå er Høyres­ programutkast lagt fram. Ved første øyekast er det flere punkter innenfor bioteknologi der Høyres og KrFs politikk matcher. Noen av dem er et tydelig nei til surrogati og nei til forskning på befruktede egg.

Men på ett punkt innenfor bio­teknologien har mer liberale Høyre-krefter fått gjennomslag: Høyres gamle nei til eggdonasjon er borte. Fra Høyre-hold blir det dessuten antydet at prosessen i partiet kan ende opp med et ja. Uansett posisjon vil Høyre bevege seg unna KrF.

• Les Torbjørn Røe Isaksen: Høyre har ikke sgat ja til eggdonasjon

Den samme tendensen ses på et annet område som er symboltungt for KrF: Familiepolitikken. Høyres programkomité vil gjøre kontantstøtten kommunal. Ordningen kan dermed bli sårbar, og satt under press. Det foreslås dessuten at barnetrygden til alle småbarnsfamilier skal bort, samt en innstramming i regelverket for familiegjenforening.

Begge punktene er åpenbart en dreining i retning av Frp. Når det gjelder familiegjenforening representerer dette for KrF en ytterligere innstramming – på et felt partiet mener allerede er for stramt. I tillegg legges det opp til ulike innstramninger for mindreårige asylsøkere.

Strammere religionspolitikk. Innenfor religionsfeltet er det også politikk som kan bli krevende for KrF: Punktet om at staten skal ligge unna bruk av økonomiske virkemidler til å påvirke «lovlig aktivitet i regi av trossamfunn» er plukket ut av programutkastet. Det samme har skjedd med formuleringer om religiøse symboler og plagg i det offentlige rom.

To av disse punktene kan gi signaler til KrF om at religionsfrihetspolitikken er uten press i Høyre. Og at Erna Solberg er åpen for å foreta reguleringer av dette feltet i samarbeid med Frp.

Søndagsåpent. Men i en viktig symbol- og verdisak – for KrF – kommer Høyres programkomité dem i møte. Punktet om å innføre søndagshandel er fjernet. Dette vil glede så vel KrF som mange av Høyres egne kommunetopper, selv om programkomiteen ikke tar til orde for et tydelig nei til handel på søndagen.

Likevel kan kombinasjonen av flere Høyre-endringer bli krevende for KrF: Eggdonasjon, ­familiepolitikk og asylinnstramninger. Dette kan rokke ved samarbeidsønskene i KrF.

Endringer i Venstre. Særlig fordi det også er en tiltagende oppfatning i KrF at de har mer til felles med Sp enn Venstre. For mange ble dette forsterket etter at Venstre la frem sitt programutkast forrige uke, med surrogati-ja og flere spisse verdiliberale forslag som skapte frustrasjon på grasrota i KrF.

Dessuten er det lite som tyder på at Høyre, som nå inntar flere liberale standpunkter, gir opp sitt samarbeid med Frp.

Ap-utkast. Ennå har ikke Ap lagt fram sitt programutkast. Her kan det også komme punkter som kan vippe vektskåla for KrF både den ene og andre veien. Det eneste som er sikkert akkurat nå – er at KrF står foran en svært krevende prosess. Og at få tør å spå hvilken vei vektskåla heller.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 8.9.2016

Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Aalborg er standhaftig

Publisert rundt 5 år siden
:) Det er noe imponerende standhaftig over Aalborg. Hun bruker lupe og millimetermål, eventuelt også gramvekt i sitt utrettelige arbeid med å "avdekke" at Høyre beveger seg "lenger unna KrF". Og omvendt naturligvis at Arbeiderpartiet med registrerbare skritt nærmer seg KrF. Dette er ikke veldig åpenbart, men med Aalborgs måleistrumenter og med god vilje lar det seg altså registrere, i flg Aalborg.
Kommentar #2

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Takk det samme!

Publisert rundt 5 år siden
Jeg tror nesten bare jeg får si: Takk det samme! Og god helg!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere