Tor Martin Synnes

1

Avlyst: Jesus Kristus

Jeg var og så Etterlyst: Jesus av Bjørn Eidsvåg på Det Norske Teater. Jeg grudde meg litt fordi jeg forventet å bli utfordret, herjet med og provosert på det mest dyrebare for meg - Jesus. Og det ble jeg, hvilket jeg nok også hadde godt av.

Publisert: 7. sep 2016

(Foto: Erik Berg)

Min ungdomshelt var, som han så ofte har vært, glitrende god til å få frem sitt budskap med snert, selvironi og til ettertanke, ikke minst i hans mange gode sanger, både gamle og nye. Det var ikke reisen gjennom oppveksten med bedehuskulturen som gjorde vondt. Den var ikke min, og den unge Eidsvåg som brøt ut av det var min ungdomshelt, og den helten har ikke tapt seg. Det var når reisen kom til den voksne Eidsvåg med sin tvil og kritikk av kirken, at det begynte å merkes. Som prest i kirken rammer det meg tyngre og dypere. Jeg ble utfordret, herjet med og provosert. Altså, bra teater! Men dette er jo ikke på liksom. Dette handler om livet, folket, kirken og troen i dag. Steg for steg tok Eidsvåg for seg gudstjenesten og sparket til diverse ledd i trosbekjennelsen, syndsbekjennelsen, bibelen, og selvsagt helvete. Velsignelsen stakk av med godordene. Bibelkritikk, dogmedannelse og kirkehistorie ble trukket inn og koblet med hvor vi ”er” eller bør være i 2016. Her var mange ting etter mitt syn unyanserte og mildest talt skjevt fremstilt. Det får være i fred nå.

Jeg vil stoppe det jeg oppfattet som en del av Eidsvåg sin konklusjon, fritt slik jeg husker det: Eidsvåg tror ikke Jesus døde for våre synder. Han døde som en opprører som kjempet for rettferdighet, for de undertrykte og små, for et Guds rike hvor kjærlighet skal rå og ingen stenges ute. I følge Eidsvåg er det evangelistene, Paulus og siden kirkefedrene som har gjort Jesus til mye mer enn han var. Eidsvåg er modig og ærlig nok en gang, nå om sin helt Jesus som Eidsvåg er grepet av. Men altså ikke en Jesus som døde for Eidsvåg sine synder. Eller mine. Jeg opplever at Eidsvåg med Etterlyst: Jesus konkluderer med Avlyst: Jesus Kristus.

Jeg kan jo håpe at jeg ikke har hørt godt nok etter, men jeg tror det ikke. Samtidig er jeg forvirret, for få har gitt oss sterkere sanger om den korsfestede Jesus og nåden og håpet vi der får del i, enn Eidsvåg. En av dem ble også fremført i forestillingen, for meg var det forestillingens høydepunkt.

Etter tiår med uro i homofilispørsmålet, som fremdeles griper dypt for mange av oss tross det siste kirkemøtets avklaring, så fører Eidsvåg til torgs synspunkt hvor vi er midt i kjernen av evangeliet. Kjernen i kirkens tro, i evangeliet, er og har vært nettopp dette at Jesus døde for våre synder. Bekjennelsesformularet i 1 Korinterbrev 15,3-5 som Paulus selv fikk overlevert, bringer oss nærmere Jesus og de første kristnes tro enn det meste annet i NT. Og den Jesus vi møter der var Kristus som døde for våre synder. 

Jeg må respektere at min ungdomshelt ikke tror Jesus døde for våre synder. Og igjen, hans ærlighet utfordrer meg. Verre er det om det stemmer at Eidsvåg er en representant for det brede lag i folkekirken. Hva om de får vann på mølla og stiller til valg med egne lister ved fremtidige kirkevalg? Vel, da blir uro om homofilispørsmålet som oppvarming å regne. Vi får hver og en, og i fellesskapet i kirkene våre, midt i livet og vår tid, søke til troens kilder og kirkens grunnvoll: Bibel og bekjennelse. I dåp, nattverd, bønn og sang. Og blant de siste er flere skrevet av Eidsvåg. Så må vi hvile i tro og håp om at Gud vår Far og hans Sønn Jesus Kristus gjennom alt dette leder sin kirke, også den norske folkekirke, dit han vil ha den.

Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Fremtidens oppfatning av Jesus

Publisert over 5 år siden

Jeg er selv ikke i tvil om at fremtidens oppfatning av Jesu misjon på jorden, vil være at han var en gudesendt budbringer til jorden, utsendt av Gud selv for å reformere fortidens feilaktige oppfatning av Gud som en hevngjerrig og urettferdig krigergud.

Jesus formidlet bildet av den kjærlige Gud, den rettferdige, milde far i himmelen som ikke gjør forskjell på liten eller stor, rik eller fattig.

Dette var selvsagt voldsomt provoserende for et presteskap som hadde tilrevet seg monopol på all gudsdyrkelse, og som hadde befolkningen i sin hule hånd gjennom detaljerte forbud og påbud og enerett på å kontakte Gud.

Jesus lærte at alle og en hver kan kontakte Gud direkte og at vi alle har en "direktelinje" til Gud gjennom bønn, og at Gud hører alle bønner som er bedt av et oppriktig hjerte.

Ikke rart det maktfulle jødiske prestestyret ville ta Jesus av dage. Alternativet var å miste sin makt, og det ønsker ingen mennesker med makt.

Helle drepe Jesus og få en brysom kritiker ryddet av veien.

Troen på at Jesus døde for våre synder, ligger omtrent på nivå med fortidens ofring av dyr og mennesker for å blidgjøre Gud og slippe unna hans vrede og hans voldsomme gjengjeldelser i form av uår og katastrofer.

Etisk sett ligger troen på at Jesus ble ofret for oss helt på linje med fortidens ofring av mennesker for å få gode avlinger og slippe uår og pest.

For å si det enkelt: Læren om soningsdøden er primitiv og uetisk og det er på tide denne foreldede troen på menneskeofring fjernes fra den moderne kirken.

Det kommer garantert til å skje før eller siden, og vi vil se Jesus som det kjærligste av alle kjærlige mennesker, som levde et liv i selvoppofrelse for å være et speilbilde av Guds kjærlighet på jorden. Han unte seg selv intet, han viet sitt liv til å forkynne og hjelpe de lidende og de utstøtte. Og for dette fortjener han vår dypeste respekt og kjærlighet!

Han revolusjonerte i realiteten all gudstro, selv om det har tatt oss noen tusen år å oppdage det fullt ut. Rundt hans gjerning har mennesker bygget opp dogmer og troskrav, og vi har gjort DET til det sentrale i troen i stedet for å følge Jesus i det han utrettet.

Mvh Sverre

Kommentar #2

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

avlyst eidsvåg

Publisert over 5 år siden

Jeg tror ikke på Eidsvåg og jeg blir ikke forført av hans sang. I tidligere år likte jeg sangene og fortsatt liker jeg å synge noen av tekstene, men Bjørn Eidsvåg mistet meg et sted på veien.

Jeg var aldri blods-fan, men jeg likte ikke hans krymping av Kristus. Det ble et mønster hvor Kristus ble mindre og B.E. ble større. Jeg har det samme problemet med Fuggeli, men opplever hans selvhevdelse er så enormt påtrengende at jeg må snu meg vekk. Han krymper også Gud selv uten å tro-det er vel nærmest legekunst. De har noe felles de to så jeg skal ikke se dette teateret.

Verden er full av menn som vokser og vokser. I USA har de et utrykk "lager than life" og nå går serien om O.J. Simpson på nrk. Jeg var midt i livs drama da jeg kunne følge O.J. flukt i Los Angeles på CNN. Nå er historien  satt sammen som dokumetar om mannen som aldri sluttet å vokse. De imponerer mennesker og de blinder oss med sterk energi-men lyset de utsråler skinner ikke gjennom de fra Gud.

Jeg tror at den korsfestede Kristus - den slagne og den oppreiste av Gud vil komme igjen med øyne som sverd og Hans kraft vil være den sterkeste og Hans RØST vil høres til denne verdens ende...

når alle de store og voksende menn er døde og har blitt til støv.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Menneskeofring

Publisert over 5 år siden

Johannes 16 bekrefter det motsatte...:Dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall. De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg. Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem, når deres tid kommer.

Man finner selvsagt denne profetien igjen inn under trengselstiden hos Matt.24:Da skal de utlevere dere (Jesus taler til sine disipler) til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.

Og jeg skjønner mindre og mindre av dette snakket om at Kristus døde for våre synder, hvorfor skriver da Paulus at synden hersker gjennom døden (Rom.5.21, 1.Kor.15.52-57) og sier i 2.Kor.5.17:Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!

Hva slags tro er dette at Kristus døde for våre synder, men vi må fortsatt leve i synden til en dør og enda lengre til oppstandelsen, er ikke synden tilgitt, eller er det bare en dårlig gjennomtenkt tenketanke? Tekstene til Paulus sier vel i Rom.6.6:

Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er befridd fra synden.

Vel, hvis det er snakk om det gamle og nye mennesket, handler troen allikevel ikke om dette livet, for det nye mennesket kommer ikke til syne før det nye Jerusalem kommer. (Åp.21)

Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Dersom Jesus

Publisert over 5 år siden

ikke var Gud og ikke døde for våre synder, slik som han sier i sitt Ord, da var han en løgner. Hvorfor skal jeg da idealisere han som et stort menneske, hvis han for med løgn og bedrag? Da ville jeg heller ha meldt meg inn i Humanetisk Forbund.

Kommentar #5

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Skriften er flere tusen år gammel

Publisert over 5 år siden

Du kan ikke være sikker på at alt som står der stammer fra Jesus selv.

Det er litt tynt grunnlag å kalle Jesus en løgner, når man tenker på de enorme feilkildene som eksisterer!

Men leser man evangeliene med velvilje og forsøker å se det bilde av mennesket Jesus som ligger bak ordene fremstår en edel og selvoppofrende mann som viet absolutt hele sitt liv til å forkynne et revolusjonerende budskap om en rettferdig og kjærlig Gud som elsker alle like høyt. Jesus var de svake og utstøttes venn og var notorisk i opposisjon til de maktfulle og store i egne øyne, som misbrukte sin makt til å kue folket og fjerne dem fra Gud.

Hvor stor er sjansene for at hvert eneste ord i evangeliene som er tilagt Jesus virkelig stammer fra hans munn? Svært liten, vil jeg påstå. Man må se helheten og finne den røde tråden i hans forkynnelse!

En del utsagn virker mer som de er tilføyd i ettertid, da dogmene var skapt og skulle innarbeides og sannsynliggjøres i skriften!

Mvh Sverre

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Eller

Publisert over 5 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
ikke var Gud og ikke døde for våre synder, slik som han sier i sitt Ord, da var han en løgner

Så er 2.Tim.3.16 helt korrekt:Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.

Dersom hver bok (hele skriften er sann) så betyr det ikke at det han sier er løgn når han også har tilføyd i Joh.14.29:Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.(Refr. Luk.1.20:Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.»)

Kristne er veldig naive i sin tro på noe som i utgangspunktet er en profeti om alfa og omega. Har aldri hørt en kristen som har forstått disse ordene i Gal.4.4-5: Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.

Eller Ef.1.10:  Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham.

Hvordan kan tidens fylde være oppfylt dersom vi ennå har mer tid å fylle ut profetiene med?

Kommentar #7

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

Jesus kan forklares i hytt og pine

Publisert over 5 år siden

Til syvende og sist kan forståelsen av hvem Jesus er og hans funksjon i forhold til oss være alt mulig, alt etter hvilke behov vi ønsker at han skal være til hjelp for.

Noen vil at han skal gi god helse og god råd, andre at han vil gi livet mening, ekthet, trøst, kjærlighet og styrke til nestekjærlighet, noen at Jesus eneste oppgave var å kjempe mot undertrykkelse og uretterdighet og politisk makt slik få andre hadde gjort på den tiden, andre at ved Jesus Kristus er Gud som alltid er tilstede hos den som tror, og gir tilgivelse og hellighet.

Og det er vel fullt mulig å mene og håpe at Jesus er annerledes enn Det nye testamente og oldkirken mente? Det er også mulig å mene at oldkirken forsto Jesu vesen og mening annerledes enn Det nye testamente gir uttrykk for. Og forsåvidt at menighetene 30-60 år etter Jesu jordiske liv, da evangeliene ble skrevet ned, oppfattet feil hvem Jesus egentlig var. Det er jo ikke uvanlig at store personligheter ses på som annerledes enn de var. For mange er Elvis enda tilstede.

Det eneste vi har å holde oss til er budskapet i Det nye testamente. På dette grunnlag skisserer teologene i de tidligste kirkesamfunn det som er blitt den kristne forståelse, tolkning og opplevelse av Guds utsending og menneskehetens forsoner, som alltid er tilstede hos oss. Han er en i den treenige Gud, og i treenigheten er Jesus Kristus i alt som har med virkeligheten å gjøre. Uten å være den som Det nye testamente og trosbekjennelsene skisserer, hadde Jesusentusiasmen ikke vært kjent annet enn i de nærmeste regioner noe tiår etterpå.

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hmmm.... det vet vi vel strengt tatt ikke noe om.

Publisert over 5 år siden
Tor Albertsen. Gå til den siterte teksten.
Uten å være den som Det nye testamente og trosbekjennelsene skisserer, hadde Jesusentusiasmen ikke vært kjent annet enn i de nærmeste regioner noe tiår etterpå.

Jeg kan ikke helt se at dersom evangeliene eventuelt hadde gitt en annen fremstilling av Jesus, så ville han nærmest være ukjent for de fleste av oss.

Jeg kan personlig ikke heller ikke helt se at det skulle gjøre Jesus noe mindre om han ikke døde for våre synder, men han døde for å bekrefte sannheten i sin lære.

Jesus forkynte at vi skal be for, elske og tilgi våre fiender. Og da Jesu fiender ville arrestere ham og drepe ham, så gjørde Jesus nøyaktig slik han lærer oss: Han tilga og ba for sine mordere.

Jesus var i mine øyne et SÅ enestående menneske, at det inntrykket han satte igjen etter seg i verden, ville ha vært levende den dag i dag selv om han ikke hadde fått guddomsstatus eller status som offerlam.

Hans gjerning, hans kjærlighet og hans vesen var så enestående i seg selv at det er mer enn stort nok!

Personlig elsker jeg Jesus for den han var, og min kjærlighet er ikke betinget av at Jesu død var en soningsdød.

Mvh Sverre

Kommentar #9

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

Eneste holdbare grunnlag

Publisert over 5 år siden

Det eneste opp gjennom tusenårene som har holdt, er trosartiklene, og særlig om mennesket Jesus som er Guds Sønn, har vunnet over døden og gjort at vi kan høre Gud til. Hans rettferdighet og kamp gjør ham som veldig mange andre i historiens løp til et forbilde. Selv hvor imponerende Jesu og hans liv var, gjør hans bakgrunn og posisjon fra en fjellbygd i Palestina ham ikke til mere enn enestående i regionen.

Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Men glem ikke

Publisert over 5 år siden
Tor Albertsen. Gå til den siterte teksten.
Det eneste opp gjennom tusenårene som har holdt, er trosartiklene, og særlig om mennesket Jesus som er Guds Sønn, har vunnet over døden og gjort at vi kan høre Gud til. Hans rettferdighet og kamp gjør ham som veldig mange andre i historiens løp til et forbilde. Selv hvor imponerende Jesu og hans liv var, gjør hans bakgrunn og posisjon fra en fjellbygd i Palestina ham ikke til mere enn enestående i regionen.

at vi er mange som føler at vi hører Gud til helt uavhengig av soningsdøden. Jeg tror ikke på det dogmet, men føler så absolutt at jeg hører Gud til og har nærhet til Gud i mine bønner. Jeg tror Gud elsker oss simpelthen fordi vi er hans barn, hans skapninger, og hvilken far elsker ikke sine barn?

Jeg tror vi må se i øynene at dogmene dessverre er på vei ut og at et nytt bilde av Jesu liv, hans gjerning og hans lære er ved å ta form i menneskenes tanker.

Mvh Sverre

Kommentar #11

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

en trist og en sint tor

Publisert over 5 år siden

Tenker tilbake på tiden jeg jobbet med sinte og triste pasienter. Trristheten kan bearbeides og en kommer da videre men sinnet tetter alle kanaler. Tenker at Tor M. Synnes kanskje er lei seg og det gir han også delvis uttrykk for -ja, vi kan alle bli lei og oss og trist når Kristus blir avlyst av en person en har likt veldig godt. Jeg har selv opplevd flere triste avskjeder med mennesker som valgte vekk Jesus. Noen vokste opp i kristne familier hvor det var stor uredlighet og løgn og mine venner kastet troen vekk med skuffelsen.  De som ble sinte ble ofte sittende fast i mange slags alternative mønster som et slags opprør-tenker jeg eller de var så sint på Gud at de kom ikke av flekken.

Heldigvis hadde jeg mitt opprør i ungdommen og var i tllegg mye sint i flere år av og på-men lot aldri mine skuffelser gå ut over klienter-en må være objektiv i møte med slitene mennesker. Jo,viktig å være sint, men det er trist å lese en teolog og veileder som Tor A. som er så åpent sint og skuffet over at Kristus "ikke holder mål".Dette må du ha lest deg til slik jeg forstår deg, men kanskje hjertet ditt ikke henger helt med, det er svært mye vi mennesker ikke forstår om området som ligger mellom tro, psykologi og "den rasjonelle verden".

Den lengste reisen i livet er fra hodet til hjertet-den er ekstremt lang for mange av oss som har analysert oss frem til konklusjoner i årevis. Tenker at teologi er et farlig studium for mange.

Synes det er så trist å lese din frustrarsjon Tor Albertsen. Jeg deler ikke ditt syn om at Kristus kan forklares i hytt og pine. Han er hjertekongen og det tror jeg også Bjørn Eidsvåg aner i sitt indre.

Kommentar #12

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Enkelt...

Publisert over 5 år siden

Paulus skriver at, om Jesus IKKE har oppstått fra det døde er vår tro ingenting verd.

 

Det er 3 grunner til at jeg velger å tro at Jesus sto opp fra det døde:

1. Apostlene til Jesus var villige til å dø for Ham, og gjorde det også.

2. Den følelsen jeg fikk da jeg omvendte meg til Kristus.

3. Jesus sa at han kun var kommet for å frelse de 12 israelske stammene. Matteus 10 og 15. Dette folkeslaget har vært en fyrlykt for alle nasjoner siden den gang. Vi kan skjønne Guds eksistens, gjennom dette folkets velsignelser. Gud kalte oss for sitt eiendomsfolk og husfolk. Da skjønner vi også at Jahve, Jesus og Den Hellige Ånd eksisterer og at bibelen er Guds levende ord...

http://evangeliekirken-arendal.no/

  

 

Kommentar #13

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

Unn, du har misforstått meg

Publisert over 5 år siden

Unn, les begge kommentaren mine en gang til. Siste kommentar er min uenighet med Sverres syn.

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Dette må du forklare

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Det er 3 grunner til at jeg velger å tro at Jesus sto opp fra det døde: 1. Apostlene til Jesus var villige til å dø for Ham, og gjorde det også. 2. Den følelsen jeg fikk da jeg omvendte meg til Kristus. 3. Jesus sa at han kun var kommet for å frelse de 12 israelske stammene. Matteus 10 og 15. Dette folkeslaget har vært en fyrlykt for alle nasjoner siden den gang. Vi kan skjønne Guds eksistens, gjennom dette folkets velsignelser. Gud kalte oss for sitt eiendomsfolk og husfolk. Da skjønner vi også at Jahve, Jesus og Den Hellige Ånd eksisterer og at bibelen er Guds levende ord...

Den ene grunnen var jo at han skulle oppreise Martas bror fordi han var oppstandelsen og livet, men Marta visse at det ikke kom til å oppfylles før på den siste (ytterste) dag. Den dagen blir kalt for Herrens dag, eller den Herre Kristi dag; 1.Kor.1.8:Han skal også grunnfeste dere helt til enden kommer, så dere kan stå uten å bli anklaget på vår Herre Jesu Kristi dag.

Faktisk står den første oppstandelse i Åp.20.4: Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år.

(Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år. ) 

Og dersom tusenårsriket ikke er slutt ennå, hersker de vel sammen med ham den dag idag for dette er jo den føste oppstandelsen?

Legg merke til Åp.17.11-14: Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte.De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i én time.De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret. De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.»

Dette kan han ikke gjøre som oppstanden: Heb.9.27-28: Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. 

Hva tror du om dette, dersom Kristus skulle bekjempe synden ved sin gjenkomst, hvilket det ikke står noe om? Men han skulle bære synden for de mange ved sitt første offer - altså å bestride dyret. Har dyret som er omtalt i Åp. vært? Da må jo også tusenårsriket ha kommet?

Kommentar #15

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Ja, Tor A.

Publisert over 5 år siden

Jeg leser nå hva som skjedde her det ble forvirring på grunn av annen tro om Kristus som flere har på disse sidene. Det ble misforståelse mellom oss for du skrev et mere "tros språk" jeg ser det nå. Det er jo spådd at det skal bli forvirring blandt troende. Jeg tenker at det hjelper IKKE å prøve å forstå de som er på en annen vei i sitt tros bilde. Jeg tenker at de vet hva de driver med og i psykologien kaller vi det manipulering. Men alle får jo tro som de vil jeg holder meg til Bibelens Jesus.

Kommentar #16

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Opprør og trivialitet

Publisert over 5 år siden

Nå kjenner jeg ikke til forestillingen, eller Eidsvågs siste sprell: Men om jeg skulle forsøke å gripe tak i et slags hovedpunkt fra åpningsinnlegget, måtte det være at det grandiose budskap forsøkes beskrevet som et slags heltemodig nice try av en hvermansen som meg og deg.

Om så var, og er: Hvorfor bry seg? På denne knivsegg faller etikken til stengrunn, og Eidsvåg går over til å bli lite relevant utover de mer menneskelige karakteristikkene som pondus m.m.

Eidsvåg kan godt forsøke å selge meg verdier; og han kan sikkert forklare hvorfor det sitter tiggere utenfor matbutikkene  i sommersesongen. Her på Karmøy tar de taxi til "arbeidsplassen", og man vurderer fortløpende hva man skal gjøre med samvittigheten.

Konklusjonen er uansett at du og jeg selv er Gud, dommer og bøddel om ikke en annen er. M.a.o. en gedigen up yours til Eidsvåg denne gangen...

Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Greit å vite.

Publisert over 5 år siden

Ang, sletting av min kommentar her på tråden.

Har det blitt personangrep å si at Eidsvågs degradering av Jesus og kristen tro er ynkelig ?

Eller at slikt går i tospann med den ondes ustanselige forsøk på si :Har Gud virkelig sagt ?

 

Kommentar #18

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Diskrepans

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Ang, sletting av min kommentar her på tråden. Har det blitt personangrep å si at Eidsvågs degradering av Jesus og kristen tro er ynkelig ? Eller at slikt går i tospann med den ondes ustanselige forsøk på si :Har Gud virkelig sagt ?

Du stiller interessante spørsmål med interessante implikasjoner.

For det første, ja, jeg kunne også som moderator ha slettet en kommentar som hevder at en spesifikk person "går i tospann med den onde".

For det andre, religionen (kristendommen) i seg selv åpner (gjennom CA) for det ultimate personangrep ved at den forordner evig pine for dem som har feil oppfatning av de evige spørsmål.

Jeg tror det er lettere å dømme i Premier League enn å moderere i VD.

Kommentar #19

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Det selger godt,

Publisert over 5 år siden

nytt Jesus stoff. I stedet for å utfordre seg selv sparker man mot det Hellige. Gammel taktikk for å slippe og ta ansvar for eget liv. Hvis Eidsvåg hevder med dette at vi må ta ansvar for eget liv, og ikke tenke at Gud/Jesus ordner opp hvis vi ikke tror på det selv, forstår jeg antydningen. At man må be om forlatelse dersom man har syndet, er jeg for. At Jesus døde for at vi skulle gå fri likeså, men i den verdslige virkeligheten er ikke det greia. Der styrer makten (kriminelle). De har absolutt avlyst Jesus Kristus som sin frelser.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere