Geir Jørgen Bekkevold

21

Surrogati et verdispørsmål

Et barn må aldri reduseres til å bli et middel for voksnes ønsker og behov.

Publisert: 7. sep 2016

Aps homonettverk har tatt til orde for såkalt altruistisk surrogati, FpUs leder har tatt til orde for at det skal legges til rette for surrogati i Norge og Venstres programkomité har foreslått at det åpnes for ikke-­kommersiell surrogati.

Venstres Melby argumenterer for at komplekse­ og vanskelige verdispørsmål bør overlates til ­enkeltindividet. KrF vil advare mot at politikerne abdiserer i kompliserte verdispørsmål. Da legger vi en stor og tung byrde og et enormt ansvar på enkeltindividet. KrF mener det er et politisk ansvar å sette de rammene vi mener er riktige og avgjøre hvordan vi ønsker at det norske regelverket skal se ut. Dette løfter byrden bort fra enkeltindividet. Det er dessuten viktig å huske på at lover og regler har en normdannende funksjon.

Verne. Disse spørsmålene handler i stor grad om holdninger og verdier, og det er vår oppgave som politikere å verne om de verdiene og fremme de holdningene vi mener er riktige. Ingen av oss ønsker et samfunn der den teknologiske utviklingen styrer, og der ingen er bevisst og legger etiske vurderinger til grunn for regelverk og rammer. Det er et samfunn der menneskeverdet og -rettighetene har dårlige kår.

Noen politikere mener surrogati gir gode muligheter for ufrivillig barnløse. KrF mener surrogati krysser grensen for hva som er etisk akseptabelt. Det handler først og fremst om menneskesyn. Om synet på barn, om synet på kvinnen, om synet på mor og far. Når ble det greit å få noen andre til å lage et barn for deg, at en annen kvinne skal bære frem ditt barn? Dette er noe helt annet enn å være mor til adoptivbarn.

Vi må alltid ta den svakestes parti først – og særlig barn. Det er knyttet stor usikkerhet til barnets juridiske stilling i surrogati. Når det befruktede ­egget er i kvinnens kropp, hvem sitt barn er det da? Hva skjer hvis surrogatmor skulle ombestemme seg? Kvinnen som utfører svangerskapet utsettes for stor belastning og risiko. Det er følelsesmessig krevende. Og hva er i realiteten frivillig?

Ikke middel. Et barn må aldri reduseres til å bli et middel for voksnes ønsker og behov. Synet på hva et barn er dypest sett hva et menneske er blir virkelig satt på prøve hvis man åpner for surrogati. Hvor går grensen for hva vi kan betale andre mennesker for å gjøre for oss, og hva vi kan be om av tjenester?

Barn blir til på mange forskjellige måter. Vi ­ønsker alle barn velkommen og synes det er et under hver gang en fødsel går bra og et barn kommer til verden. Men vi må likevel kunne mene at noe er rett og galt, og at noe lov og ikke lov, når det gjelder hvordan barnet har kommet til verden.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Jørgen Bekkevold. Gå til den siterte teksten.
Noen politikere mener surrogati gir gode muligheter for ufrivillig barnløse. KrF mener surrogati krysser grensen for hva som er etisk akseptabelt. Det handler først og fremst om menneskesyn. Om synet på barn, om synet på kvinnen, om synet på mor og far. Når ble det greit å få noen andre til å lage et barn for deg, at en annen kvinne skal bære frem ditt barn? Dette er noe helt annet enn å være mor til adoptivbarn.

Det er veldig vanskelig å forstå hvorfor du mener surrogati er galt, eller etisk uakseptabelt. 

I det siterte over, gjør du det f.eks. klart at du mener denne praksisen ikke er akseptabel. Begrunnelsen som gis er "synet på barn, mor og far", samt at det ikke er greit at andre bære fram ens barn. 

Surrogati er altså galt, fordi det er galt at noen andre bærer frem en kvinnes barn - i følge deg. 

Her er det betimelig å påpeke at argumentasjonen er fullstendig sirkulær, og kan følgelig avvises uten videre seremoni.

Jeg forventer bedre logisk og argumentatorisk innsikt fra en stortingspolitiker. Det burde også du gjøre. 

Kommentar #2

Tor Albertsen

65 innlegg  597 kommentarer

Middel eller mål?

Publisert over 4 år siden

Bekkelund spørsmål er: skal et barn i dypeste forstand være "foreldres" middel eller barnets mål? Eller kanskje det er foreldres mål er barnet?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere