Trond Wathne Tveiten

47

Lovlig cannabis bra for Norge

Publisert: 1. sep 2016

I Vårt Land 26. februar hevder Leif Hovde at jeg kommer til en «ulogisk konklusjon» når jeg tar til orde for å lovliggjøre cannabis. Det hevdes at lovlig cannabis vil føre til tragedier og negative konsekvenser. Ifølge Hovde angår «ikke [cannabisbruk] bare den enkelte bruker der og da, men i høy grad familie, vennekrets og lokalsamfunnet.»

Om cannabis var like farlig som heroin og hadde vi gått inn for å selge det helt uregulert i dagligvarebutikken, kunne man kanskje forstått Hovde. Da cannabis kom til Norge på 60-tallet la man til grunn at det var like farlig som heroin. Ikke fordi dette stemmer, men fordi man ikke visste bedre, og tok amerikanernes ord for god fisk. Nyere forskning viser imidlertid at cannabis ikke bare er mindre skadelig enn alkohol, men mye mindre skadelig; både for den enkelte og for tredjepart – som Hovde er så bekymret for.

Ifølge en kanadisk undersøkelse fra 2009 er helseutgiftene for samfunnet med cannabis nærmest fraværende sammenliknet med de forbundet med alkohol. Cannabis utgjorde bare 0,2 % av de sammenlagte skadene fra bruk av alkohol, tobakk og narkotika. Tredjepartsskader, altså konsekvensene for andre (som vold og omsorgssvikt) er også relativt sett meget beskjedne.

Jacob Sullum har i boken Saying Yes: In Defense of Drug Usedokumentert hvordan rus er et grunnleggende menneskelig behov og noe som forekommer i alle kulturer. Sullum mener at rusmidler, brukt i moderasjon og på en ansvarlig måte, er bra for deg; ikke negativt. Selvsagt har alle rusmidler en bakside, men vi får ikke frem dette ved å underslå det som er positivt.

Professor David Nutt, som tidligere ledet den britiske regjeringen sine rusforskere, mener at alkoholkonsumet vil falle med 25% om cannabis blir lovlig.

La oss legge til grunn at rus er noe vi må leve med. Vi vet at det rusmiddelet som er utbredt i Norge i dag ikke er litt, men langt mer skadelig enn cannabis. Da vil lovlig cannabis gi netto samfunnsgevinst. Det vil skape en ny økonomi og arbeidsplasser i stedet for den kriminelle økonomien vi har nå. Normal går dessuten inn for en lovliggjøring med strenge og fornuftige reguleringer; ikke et frislipp.

Trond Wathne Tveiten

Styremedlem i Normal Norge, som jobber for fornuftig regulering av cannabis

Kommentar #1

Dag Endal

1 innlegg  1 kommentarer

Tvilsomme premisser

Publisert over 5 år siden

Trond Wathne Tveiten fortsetter kampen for å utbre dop i Norge, i alle kanaler. Den gode nyheten denne gangen er at cannabis skal bli en velsignelse for Norge. Han mener at alkohol er lagt farligere enn cannabis og forutsetter at hyggelig hasjrøyking vil erstatte den norske stupfylla. Begge premissene er høyst tvilsomme. Ikke fordi vi vet, men fordi legalisering av cannabis vil være et eksperiment som ingen kjenner resultatet av og som er uten angreknapp.

Det er gjort forsøk på å anslå farligheten til ulike rusmidler, men anslagene er usikre og har kanskje mest akademisk interesse. Vi har de rusmidlene vi har, og det er ikke slik at vi kan gå tilbake til start og velge det som måtte være minst skadelig. Introduksjon av nye rusmidler vil etter all sannsynlighet komme på toppen av det forbruket vi allerede har, skal man dømme etter bruksmønstrene slik vi kjenner dem i dag. De som har høyt forbruk av ett rusmiddel, har gjerne høyere sannsynlighet for å bruke flere og et høyere forbruk hvis de først prøver.

Farlighet er et sammensatt og vanskelig begrep, og det er all grunn til å advare mot lettvinte konklusjoner av typen som Wathne Tveiten trekker. Hvordan måle farlighet? Dette er et begrep med mange dimensjoner. Og hvordan vekte farlighet? Hvor mange risikopoeng skal man gi for ungdom som dropper ut av skolen på grunn av hasjrøyking, og hvor mange poeng får et barn som ligger våken om natta og er bekymret for pappa som ligger full på sofaen i stua? Å legge sammen epler og pærer blir en enkel matematisk øvelse til sammenligning.

Wathne Tveiten viser til en av de mest kjente forsøkene på å anslå rusmidlenes innbyrdes farlighet, gjort av briten David Nutt. Om man skal legge alle metodiske betenkeligheter til side og ta hans konklusjoner for god fisk, viser de at det tross alt ikke er stor forskjell på alkohol og hasj. I hvert fall ikke nok til å bruke begreper som "langt mere farlig".

Det viktigste med Nutts beregninger er dessuten at de viser det som alle vet, nemlig at alle rusmidler gir skader på helse, velferd og trygghet. Derfor er det ingen grunn til å drive kampanje for å få økt bruk av rusmidler med tilhørende problemer. Vi som har jobbet ei stund på rusfeltet, frivillig og profesjonelt,vet at det er mer enn nok av rusproblemer å ta av allerede.

Kommentar #2

Thomas Kjøsnes

0 innlegg  26 kommentarer

Stakkarslig forbudsfanatiker

Publisert over 5 år siden
Dag Endal. Gå til den siterte teksten.
Trond Wathne Tveiten fortsetter kampen for å utbre dop i Norge

Det er tydelig at Dag Endal begynner å innse at forbudstiden snart er omme.

Her har han satt all saklighet til side og kommer med absurde beskyldninger mot de som tør å ta av seg skylappene og komme med mer balansert informasjon om cannabis. Frykten for den frie opplyste tanke gjennomsyrer hele den forskrudde ideologien til Endal.

Hvis balansert informasjon sørger for å "utbre dop i Norge", er det lett å forstå hvorfor Endal er så glad i skremselspropaganda - for den må vel forhindre utbredelsen av dop den da?

Hvis vi skal beskylde folk for ting, tror jeg at jeg treffer langt bedre enn Endal med sine beskyldninger mot Wathne Tveiten, når jeg påpeker at mange har bukket under for stigma og skamfølelse og har tatt sitt eget liv på grunn av mørkemenn som Endal.

Kommentar #3

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Endals gode fiender

Publisert over 5 år siden

Som vanlig reduserer Endal det som er en kamp for sosial rettferdighet og en mer fornuftig og demokratisk ruspolitikk til en «kamp for å utbre dop».

I motsetning til Endal har jeg høye tanker om mine meningsmotstandere. Mange i avholdsbevegelsen er nok overbevist om at de kjemper for en god sak, og tror kanskje at motstanderne har negative eller egoistiske hensikter.

De kan vel knapt begripe det som skjer nå. De er født i en tid der de fleste var enige i at de kjempet for en god sak. At rusmiddelbrukere skulle straffes var selvsagt. Sånn sett er det ikke stor forskjell på Endal og prester som mente homofile fortjener straff; også de trodde nok de kjempet for en god sak. Kanskje tror avholdsfolket at de er blitt svært så humane når trussel om straff nå skal brukes for å presse folk til å bli rettroende og alle brukere stemples som syke – selv om det i virkeligheten er et mindretall som utvikler problematisk bruk.

Endal mener at regulering av cannabis er et «eksperiment som ingen kjenner resultatet av». I India har cannabis vært brukt i sosiale sammenhenger i over tusen år, mye på samme måte som vi bruker alkohol. Britene var i sin tid bekymret for bruken, og fikk konsekvensene utredet; konklusjonen var at det var få problemer forbundet med cannabis. I 1960- og 1970-årene kom kommisjoner i USA, Nederland, Canada, Australia og Storbritannia til samme konklusjon: skadevirkninger ved cannabis var blitt overdrevet.

Man foreslo et lavere straffenivå, men dette fikk lite gehør. I stedet styrket man et forbud som i stor grad ble innført i en bølge av rasistisk hysteri, med bakgrunn i at meksikanere brukte cannabis og fordi en demotivert politistyrke måtte ha en ny fiende etter forbudstiden. Cannabis ble siden en politisk nyttig fiende som gjorde at høyresiden kunne arrestere og slå ned på venstresiden og svarte i USA.

Norges fremste kriminolog – Nils Christie – traff godt, da han beskrev narkotika som en god fiende for politikere som ville dekke over mer kompliserte sosiale problemer.

Normal jobber i likhet med Endal for å redusere bruken av rusmidler blant mindreårige. Men fokus på problematisk bruk og hensynet til grunnleggende rettigheter er viktigere enn det totale antallet voksne brukere.

Kriminalisering av bruk strider mot menneskerettighetene. Det er alvorlig at Endal og hans meningsfeller går mot avkriminalisering, særlig når en tar i betraktning de tydelige signalene som kommer fra FN-organer og rettighetsorganisasjoner i disse dager. Man kan ikke lenger ha en politikk der urealistiske mål helliger alle midler, uansett hvilke konsekvenser de medfører.

Kommentar #4

Mark Daniel Chapman

0 innlegg  1 kommentarer

Hvor skadelig er....?

Publisert over 5 år siden

Det er nokså underlig å se personer som kritiserer det de oppfatter som feil karakterisering av seg selv og usaklig debatt, når de er nokså frie med å beskrive motstanderen og tillegge dem synspunkter de ikke har. Særlig når de samtidig knapt debatterer. Sjelden vil en legalist direkte kommentere eller svare på argumenter og fakta som motstanderen legger fram.

La oss da prøve, nok en gang, med en saklig debatt. Sentralt i denne debatten er hvor skadelig stoffer er, så la oss forsøke å debattere det eventuelt i noen runder:

Dag Endal (DE) påpeker at farlighet er et 'sammensatt og vanskelig begrep'. Har dere noen kommentar til dette? Nutt et al (som legalister henviser mye til) sier selv i en sentral artikkel om dette at eksakte målemetoder av skadelighet er vanskelig. De velger derfor å bruke spørreundersøkelse som metode. Slike gir jo usikre resultater, selv om det er personer som i yrkessammenheng kommer i kontakt med rusa personer eller avhengige som søker hjelp. Bør ikke det medføre litt forsiktigere formuleringer enn at alkohol er 'langt mere skadelig enn Cannabis'?

Dette også når Nutt et al sier:

However, direct comparison of the scores for tobacco and alcohol with those of the other drugs is not possible since the fact that they are legal could affect their harms in various ways, especially through easier availability.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)60464-4/fulltext

Når forskerne selv sier at en ikke kan sammenligne poengsummene de ulike stoffene oppnår i undersøkelsen ('DET ER IKKE MULIG'), er det jo utrolig hva deres resultater er misbrukt til i legaliseringsdebatten.

Nutt et als forskning bygger dessuten på de risikofaktorer de har valgt å ta med i studien. De har 3 hovedområder og i alt 9 faktorer. Det er ikke vanskelig å gjøre kritiske vurderinger til dette utvalget, eller foreslå flere, som kunne gitt et mer sammensatt bilde. Skader som DE nevner som å droppe ut av skolen er ikke med (bare i en sekk, other social harms). Noe dere også lar være å kommentere. Er ikke det å gå glipp av en utdannelse, miste jobben og miste familie og venner en viktig side ved avhengighet? Og en alvorlig følge ved bruk av kjemiske rusgifter?

Et siste poeng fra DE, som dere ikke kommenterer, vil jeg ta med: Han sier at farlighet er kun av akademisk interesse. Jeg vil omskrive dette: Om livskvaliteten min blir redusert, eller livet mitt ødelagt, fordi jeg blir avhengig av cannabis, skal jeg da juble og tenke: Takk og pris jeg ble bare avhengig av det nokså ufarlig C og ikke det forferdelig skadelige alkohol?

Til slutt vil jeg hevde at det er faren for avhengighet som er det beste målet for hvor skadelig et stoff er. Avhengighet er en diganose og for slike er det et internasjonalt system for å stille diagnosen. Ikke like klart som å måle kilo og meter, men i hvert fall en standard det er enighet om. I tillegg er det forsket en del på det. Det har blitt hevdet at ca. 10 % blir avhengige av C, 15 % av alkohol. Dette er ikke dramatisk forskjellig, særlig når man tenker på det veldige ulike forbruksmønsteret. Forskning nå begynner å antyde at, i det minste blant ungdom, så blir flere raskere avhengig av C enn av alkohol. Som så mye omkring C, så er forskningen på et tidlig stadium og vi må si: Tiden vil vise. Se en drøfting av blant annet dette her:

http://narkotikapolitikk.no/bare-1-av-10-far-problemer-med-narkotika-2/

Da ser jeg spent fram til en saklig debatt om skadeligheten av C!?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere