Gard Realf Sandaker-Nielsen

33

Åpen folkekirke ønsker å styrke kirkekulturen

Det er bekymringsfullt dersom stillingene faller bort uten at Den norske kirke har en strategi på hvordan ivareta dette feltet på en god måte.

Publisert: 31. aug 2016

Jeg er glad og takknemlig for Erik Hillestads lange innsats for både kirken og kulturen. Hans og Kirkelig kulturverksteds bidrag til Den norske kirke kan vanskelig overvurderes. Når han så i Vårt Land 15. august utfordrer Åpen folkekirke er det grunn til å lytte. Han spør hvor dypt kulturengasjementet vårt egentlig stikker.

Den norske kirkes økonomi er under press, og vi må framover organisere oss klokt og være nøye med at penger brukes til å være kirke. For Åpen folkekirke er kunst og kultur en integrert del av kirke­forståelsen. Vi vet godt at når kirken skal være nettopp en åpen folkekirke, er kulturarbeidet svært viktig. Dette arbeidet må styrkes heller enn å reduseres. Kulturrådgiverne har i flere bispedømmer bidratt til at kirken er blitt en vesentlig aktør og arena på kunst- og kulturfeltet, Utredningen «Kunsten å være kirke» ble vedtatt på Kirkemøtet i 2005, og dette dokumentet danner fortsatt det formelle og reelle grunnlaget for kirkens kulturarbeid. Spørsmålet er om kirken i stor nok grad har tatt konsekvensen av sitt eget vedtak.

Kunsten er viktig i det å skape tilhørighet til kirken hos svært mange mennesker. Kirken er den nest største kulturaktøren i landet, bare slått av samfunnshusene. Kunstpraksis i kirker og andre gudshus er en avgjørende ressurs i et flerkulturelt samfunn. Kulturkirkene er ett eksempel, som på nye måter bidrar til en bevisstgjøring om folkekirkens kulturelle mangfold.

Det ble gjennomført et stort løft for både kulturen og kirken med etableringen av regionale kulturrådgivere, i kjølvannet av «Kunsten å være kirke».

Det er bekymringsfullt dersom stillingene faller bort uten at Den norske kirke har en strategi på hvordan ivareta dette feltet på en god måte. Åpen folkekirke ser på kunst og kultur som helt sentralt i folkekirken og vi vil være med å tenke videre og finne gode løsninger på hvordan vi best kan styrke dette arbeidet i en tid hvor det samtidig blir behov for å bruke ressursene mer effektivt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere