Martha Rubiano Skretteberg

10

Viktig rolle for fred

Vi mener det er riktig med et fornyet fokus på Norge som fredsnasjon i utviklings- og utenrikspolitikken.

Publisert: 30. aug 2016

Sist uke ble de formelle fredsforhandlingene mellom den filippinske regjeringen og den nasjonale frigjøringsfronten (NDFP) gjenopptatt i Oslo og en avtale om våpenhvile signert i dag. På samme måte som med fredsprosessen i Colombia, spiller sivilsamfunnet en viktig rolle.

Norges rolle som tilrettelegger for fredsforhandlinger er igjen i søkelyset. Den historiske avtalen mellom colombianske myndigheter og FARC-­geriljaen om våpenhvile tidligere i sommer, følges nå opp med optimistiske fredsforhandlinger for Filippinene.

Likheter. Det er mange likheter mellom disse­ konfliktene. De har begge pågått i rundt 50 år og har sitt utspring i sosial og økonomisk ulikhet, kamp om jord og ressurser, politisk ekskludering og motstand mot undertrykkende regimer som har ført til væpnet opprør fra venstreorienterte grupper som FARC og NDFP.

Men i begge land har også den katolske kirken stått sterkt og kjempet for fredelige løsninger med fokus på de fattige og marginaliserte som lider spesielt under slike konflikter. Dette har norske fredsinitiativ kunnet bygge videre på i samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner som Caritas.

Avgjørende. Norge har vært tilrettelegger for samtalene mellom den filippinske regjeringen og NDFP siden 2001. Det har vært avgjørende med støtte og press fra sivilsamfunnsorganisasjoner for at forhandlingene skulle ha fremgang. Det er ikke alltid at dette kommer så tydelig frem når de stridende partene kommer til enighet og fredsavtaler signeres. Samtidig er det da det virkelige vanskelige arbeidet starter; skape forsoning og opprettholde freden i lokalsamfunn som har levd i konflikt.

Fred bygges særlig på landsbygda der de mest marginaliserte bor. De ti til femten første årene etter en fredsavtale er inngått, er ofte avgjørende for om man lykkes med å skape en varig fred. I Colombia skal det snart holdes en folkeavstemning over fredsavtalen. Sterke krefter jobber for at det ikke skal bli flertall for en fredelig løsning på konflikten. Derfor er mobilisering av sivilsamfunnet fortsatt helt avgjørende og sentralt i Caritas sitt arbeid.

Mangfold. Med støtte fra Utenriksdepartementet er et mangfold av norske sivilsamfunnsorganisasjoner engasjert for å underbygge fredsprosesser og sikre at freden vedvarer og at menneskerettighetene respekteres etter at avtaler er signert og medias søkelys er borte. Dette er et utrolig viktig bidrag. Caritas Norge har slike fredsprogrammer i både Colombia og på Filippinene.

Vi mener det er riktig med et fornyet fokus på Norge som fredsnasjon i utviklings- og utenrikspolitikken. Det er nå avgjørende med økt støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner for å bygge en rettferdig og varig fred i både Colombia og på Filippinene.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere